Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Kysely nuorisotyön opetushenkilökunnalleverkkonuorisotyön opetuksesta
Kyselyllä selvitettiin:• Miten internetin nuorisotyöllinen hyödyntäminennäkyy nuorisotyön koulutuksessa?• Millaista osaami...
Yleistä otoksesta:• Vastauksia 41 kpl• 31 vastausta ammatillisista oppilaitoksista(nuoriso- ja vapaa-ajan ohjauksen linja)...
Onko oppilaitos jossa työskentelet? (N=41)Ammatillinen oppilaitosAmmattikorkeakouluYliopistoJoku muu, mikä?0% 10% 20% 30% ...
Maakunta jossa työskentelet (N=41)Ahvenanmaan maakuntaEtelä-KarjalaEtelä-PohjanmaaEtelä-SavoKainuuKanta-HämeKeski-Pohjanma...
Ikäsi (N=41)alle 25 vuotta25-30 vuotta31-40 vuotta41-50 vuotta51-60 vuottayli 60 vuotta0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%
Työkokemuksesi nuorisotyön opetustehtävistä (N=41)Alle 1 vuotta1 - 5 vuotta6 - 10 vuotta11 - 15 vuotta16 - 20 vuottaYli 20...
Kuinka usein käytät internetiä vapaa-ajallasi? (N=41)PäivittäinViikoittainKuukausittainHarvemminEn koskaan0% 10% 20% 30% 4...
Mihin tarkoituksiin käytät internetiä vapaa-ajallasija kuinka usein? (N=41)Päivittäin viikoittain kuukausittainharvemminen...
Valitse seuraaviin väittämiin sinulle sopivin vaihtoehto. (N=41)TäysinsamaamieltäOsin samaamieltäOsin erimieltäTäysin erim...
Kuinka tärkeäksi koet internetin hyödyntämisen seuraavissanuorisotyön toiminnoissa? (N=41)ErittäintärkeäMelko tärkeä Vähän...
Tulisiko internetin hyödyntäminen nuorisotyössä olla osanuorisotyöntekijän perusosaamista? (N=41)KylläEiEn osaa sanoa0% 20...
Sisältääkö oppilaitoksesi nuorisotyön koulutuksenopetussuunnitelma teemoja, jotka käsittelevät internetinhyödyntämistä nuo...
Järjestetäänkö oppilaitoksessasi opetusta liittyen internetinhyödyntämiseen nuorisotyössä? (N=41)KylläEi0% 10% 20% 30% 40%...
Toivoisitko, että oppilaitoksessasi järjestettäisiin opetustaliittyen internetin hyödyntämiseen nuorisotyössä? (N=2)KylläE...
Arvioi kuinka monta opintojaksoa oppilaitoksessasi on tämänlukuvuoden aikana järjestetty liittyen internetin hyödyntämisee...
Valitse millaisia sisältöjä ko. opintojaksoilla on käsiteltyliittyen internetin hyödyntämiseen nuorisotyössä. (N=39)Ammatt...
Kuvaile tarkemmin ko. opintojaksoja (mm. sisältö, menetelmät)(Huom. Yhteenvetoa avovastauksista)• Verkkonuorisotyö, media-...
Oletko itse käsitellyt omassa opetuksessasi joitakin edellämainittuja sisältöjä? (N=39)KylläEn0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 7...
Mitkä tekijät ovat vaikuttaneet siihen, ettet ole käsitellytomassa opetuksessasi edellä mainittuja sisältöjä? (N=5)Koen et...
Kuinka monella opintojaksolla olet tämän lukuvuoden aikanakäsitellyt sisältöjä, jotka liittyvät internetin hyödyntämiseenn...
Toivoisitko, että oppilaitoksesi opetuksessa käsiteltäisiin enemmänsisältöjä liittyen internetin hyödyntämiseen nuorisotyö...
Perustele edellistä vastaustasi (Huom. Yhteen vetoa avovastauksista)• Se on tätä päivää. Ajan hermolla on pysyttävä!• Nett...
Millaisia sisältöjä toivoisit, että ko. aihepiiriin liittyen opetuksessakäsiteltäisiin? (Huom. yhteenvetoa avovastauksista...
Kannustetaanko oppilaitoksessasi ko. aihepiiriä koskevaanopetukseen ja/tai sen kehittämiseen? (N=41)KylläEiEn osaa sanoa0%...
Millaiseksi arvioit osaamisesi seuraavista teemoista koskieninternetin hyödyntämistä nuorisotyössä? (N=41)ErinomainenHyvä ...
Oletko osallistunut viimeisen vuoden aikana työajallasikoulutukseen ko. aihepiiriin liittyen? (N=41)Kyllä, kuinka moneen?E...
Mihin seuraaviin teemoihin liittyen haluaisit erityisesti kehittääomaa osaamistasi koskien internetin hyödyntämistä nuoris...
Toivoisitko saavasi tukea osaamisesi kehittämiseen edellämainitsemistasi teemoista? (N=41)KylläEn0% 10% 20% 30% 40% 50% 60...
Millaista tukea toivoisit saavasi? (Huom. yhteenvetoa avovastauksista)• Esimerkkejä verkkonuorisotyön hyvistä käytännöistä...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Nuorisotyön opettajien kyselyn yhteenvetoa 24.6.2013

2,843 views

Published on

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Nuorisotyön opettajien kyselyn yhteenvetoa 24.6.2013

 1. 1. Kysely nuorisotyön opetushenkilökunnalleverkkonuorisotyön opetuksesta
 2. 2. Kyselyllä selvitettiin:• Miten internetin nuorisotyöllinen hyödyntäminennäkyy nuorisotyön koulutuksessa?• Millaista osaamista ja osaamistarpeita nuorisotyönopetushenkilökunnalla on ko. aihepiiriin liittyen?
 3. 3. Yleistä otoksesta:• Vastauksia 41 kpl• 31 vastausta ammatillisista oppilaitoksista(nuoriso- ja vapaa-ajan ohjauksen linja),yhteensä 15 eri oppilaitoksesta• 9 vastausta ammattikorkeakouluista(yhteisöpedagogian linja), yhteensä 4 erioppilaitoksesta• 1 vastaus yliopistosta• Miehiä 16, Naisia 25
 4. 4. Onko oppilaitos jossa työskentelet? (N=41)Ammatillinen oppilaitosAmmattikorkeakouluYliopistoJoku muu, mikä?0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
 5. 5. Maakunta jossa työskentelet (N=41)Ahvenanmaan maakuntaEtelä-KarjalaEtelä-PohjanmaaEtelä-SavoKainuuKanta-HämeKeski-PohjanmaaKeski-SuomiKymenlaaksoLappiPirkanmaaPohjanmaaPohjois-KarjalaPohjois-PohjanmaaPohjois-SavoPäijät-HämeSatakuntaUusimaaVarsinais-Suomi0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%
 6. 6. Ikäsi (N=41)alle 25 vuotta25-30 vuotta31-40 vuotta41-50 vuotta51-60 vuottayli 60 vuotta0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%
 7. 7. Työkokemuksesi nuorisotyön opetustehtävistä (N=41)Alle 1 vuotta1 - 5 vuotta6 - 10 vuotta11 - 15 vuotta16 - 20 vuottaYli 20 vuotta, kuinka kauan?0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%
 8. 8. Kuinka usein käytät internetiä vapaa-ajallasi? (N=41)PäivittäinViikoittainKuukausittainHarvemminEn koskaan0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
 9. 9. Mihin tarkoituksiin käytät internetiä vapaa-ajallasija kuinka usein? (N=41)Päivittäin viikoittain kuukausittainharvemminen koskaan Yhteensä(%)Sosiaalinen kanssakäyminen(esim. sähköposti, sosiaalinenmedia, pikaviestimet)80 20 0 0 0 100Viihdekäyttö(esim.musiikki, elokuvat, pelaaminen,internetin selailu)32 54 5 7 2 100Tiedon hakeminen 66 34 0 0 0 100Asioiden hoitaminen(esim. pankkiasiat,verkkokauppa)7 83 10 0 0 100
 10. 10. Valitse seuraaviin väittämiin sinulle sopivin vaihtoehto. (N=41)TäysinsamaamieltäOsin samaamieltäOsin erimieltäTäysin erimieltäYhteensä (%)Nuoret pitää saada poisinternetistä.7 10 22 61 100Kunnallisen nuorisotyöntulee toimia internetissä.63 34 0 2 100Internetiä tulee käyttääenemmän nuorisotyössä.37 56 7 0 100Nuorten kohtaamineninternetissä on helppoa.20 59 22 0 100Nuoren kohtaamineninternetissä on yhtäarvokasta kuin nuorenkohtaaminen kasvokkain.32 34 27 7 100Digitaaliset pelit ovat hyvänuorisotyön väline.20 61 17 2 100Internetiä on vaikeahyödyntää nuortenryhmätoiminnassa.0 27 51 22 100
 11. 11. Kuinka tärkeäksi koet internetin hyödyntämisen seuraavissanuorisotyön toiminnoissa? (N=41)ErittäintärkeäMelko tärkeä Vähän tärkeä Ei lainkaantärkeäYhteensä (%)Kohtaaminen ja neuvonta(esim. reaaliaikainenkeskustelu nuorten kanssa)61 37 2 0 100Pelaaminen(esim. lanit, verkkopelit)15 46 32 7 100Ryhmätoiminta(esim. tapahtumansuunnittelu netissä)37 49 15 0 100Tiedottaminen jamarkkinointi85 15 0 0 100Vaikuttamistoiminta(esim. aloitteet, palautteet)76 22 2 0 100Yhteydenpito nuoriin(esim. sähköpostilla,pikaviestimillä)78 22 0 0 100
 12. 12. Tulisiko internetin hyödyntäminen nuorisotyössä olla osanuorisotyöntekijän perusosaamista? (N=41)KylläEiEn osaa sanoa0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%
 13. 13. Sisältääkö oppilaitoksesi nuorisotyön koulutuksenopetussuunnitelma teemoja, jotka käsittelevät internetinhyödyntämistä nuorisotyössä? (N=41)KylläEi0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%
 14. 14. Järjestetäänkö oppilaitoksessasi opetusta liittyen internetinhyödyntämiseen nuorisotyössä? (N=41)KylläEi0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
 15. 15. Toivoisitko, että oppilaitoksessasi järjestettäisiin opetustaliittyen internetin hyödyntämiseen nuorisotyössä? (N=2)KylläEnEn osaa sanoa0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%
 16. 16. Arvioi kuinka monta opintojaksoa oppilaitoksessasi on tämänlukuvuoden aikana järjestetty liittyen internetin hyödyntämiseennuorisotyössä. (N=39)1 opintojakso2 - 3 opintojaksoa4 - 5 opintojaksoaYli 5 opintojaksoa, kuinka monta?0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
 17. 17. Valitse millaisia sisältöjä ko. opintojaksoilla on käsiteltyliittyen internetin hyödyntämiseen nuorisotyössä. (N=39)Ammattietiikka ja menetelmälliset…Digitaalisten pelien hyödyntäminen…MediakasvatusMediasisältöjen tuottaminen (esim.…Nuorten omaehtoisen toiminnan tukeminen…Nuorten verkkokulttuurit ja…Sosiaalisen median työkalujen…Tekninen osaaminen (esim.…Vuorovaikutus ja kohtaaminen internetissäJoku muu, mikä? (valitse ensin vaihtoehto)0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
 18. 18. Kuvaile tarkemmin ko. opintojaksoja (mm. sisältö, menetelmät)(Huom. Yhteenvetoa avovastauksista)• Verkkonuorisotyö, media- ja verkko-ohjaus• Kysymys- ja vastaus -palvelut internetissä, verkkoneuvonta ja vertaisneuvonta• Verkko etsivän nuorisotyön välineenä• Mediakasvatus• Perustaidon sisällön tuottamiseen, mm. blogin tekeminen• Rasisminvastainen työ verkossa, verkkorasismin ilmiöt• Nuorten tavoittaminen verkon kautta, tapahtumien markkinointi ja tiedottaminen• Nuorten vaikutusmahdollisuuksien lisääminen, aktivismi verkossa• Alan sivustoihin ja toimintoihin tutustuminen• Sosiaalisen median välineisiin tutustuminen• Kohtaaminen ja vuorovaikutus verkossa, yhteisöllisyyden edistäminen• Eettiset kysymykset, verkon säännöt, netiketti, tekijänoikeudet• Verkkoturvallisuus• Pelit ja nuorisotyö• Netin ja sosiaalisen median käyttö kulkee mukana lähes kaikissa opintojaksoissa
 19. 19. Oletko itse käsitellyt omassa opetuksessasi joitakin edellämainittuja sisältöjä? (N=39)KylläEn0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
 20. 20. Mitkä tekijät ovat vaikuttaneet siihen, ettet ole käsitellytomassa opetuksessasi edellä mainittuja sisältöjä? (N=5)Koen että osaamiseni ko. sisällöistä ei oleriittäväKäytettävissäni ei ole riittävää välineistöäKäytettävissäni ei ole riittävää infrastruktuuria(esim. verkkoyhteyksiä)Oppilaitoksessani ei kannusteta ko. sisältöjenopetukseenOpetussuunnitelma ei velvoita ko. sisältöjenopetukseenVatuulleni ei kuulu ko. sisältöjen opettaminenJoku muu, mikä?0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
 21. 21. Kuinka monella opintojaksolla olet tämän lukuvuoden aikanakäsitellyt sisältöjä, jotka liittyvät internetin hyödyntämiseennuorisotyössä? (N=34)1 opintojaksolla2 - 3 opintojaksolla4 - 5 opintojaksollayli 5 opintojaksolla, kuinka monella?En ole opettanut ko. sisältöjä tämänlukuvuoden aikana0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
 22. 22. Toivoisitko, että oppilaitoksesi opetuksessa käsiteltäisiin enemmänsisältöjä liittyen internetin hyödyntämiseen nuorisotyössä? (N=41)KylläEnEn osaa sanoa0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
 23. 23. Perustele edellistä vastaustasi (Huom. Yhteen vetoa avovastauksista)• Se on tätä päivää. Ajan hermolla on pysyttävä!• Netti on niin iso ja luonteva areena, että sitä pitäisi ammatillisesti enemmänhyödyntää ja siitä opettaa.• Netin hyödyntäminen on toistaiseksi painottunut tekniseen puoleen, koskaoppilaitoksessa tekniikan koulutusohjelmilla on niin vahva edustus.• Tulisi olla verkko-oppimisympäristöjä, joissa voisi aidosti harjoitella kohtaamista.• Internetin käyttöön työvälineenä liittyy opiskelijoillakin monenlaisia käsityksiä jamielipiteitä puolesta ja vastaan. Keskustelu internetin käytöstä on valitettavastipitkälti ruutuaikaan liittyvää. Mitä siellä tehdään jää usein huomiotta.• Tällä hetkellä internetin hyödyntäminen on selvästi yksi irrallinen menetelmänuorisotyössä ja se arvotetaan selvästi "aitoa" kohtaamista huonommaksivaihtoehdoksi. Laaja-alaisempi ja integroidumpi näkökulma ei olisi pahasta.• Nuorten (opiskelijoiden) internetin käyttötaidot ovat hyvin eritasoisia: tarvittaisiinmyös ihan teknistä opetusta.• Aihepiiriä tulisi käsitellä suunnitelmallisemmin ja opettaja tietäisi, mitä muut ovatkäsitelleet. Nyt asiaa painottavat ne, jotka kokevat sen tärkeänä ja joilla itsellä onedes hieman osaamista.
 24. 24. Millaisia sisältöjä toivoisit, että ko. aihepiiriin liittyen opetuksessakäsiteltäisiin? (Huom. yhteenvetoa avovastauksista)• Mitä eri tapoja on hyödyntää sosiaalista mediaa ja nettiä nuortenkohtaamisessa, osallistamisessa ja kokonaisvaltaisessa nuorisotyössä• Ohjaaminen verkossa (käytännön harjoituksia), kohtaamisen taidot• Nuorten omaehtoisen toiminnan tukeminen verkon avulla• Verkkovuorovaikutus ja kohtaamisen taidot verkossa (ammattilaisena)• Verkkoauttaminen ja syrjäytymisen ehkäisy• Verkkoperustainen nuorten tieto- ja neuvontatyö• Verkkonuorisotyön hyvät käytännöt• Ammattietiikka• Tiedonhankinta ja kriittisyys tiedonhaussa• Sosiaalisten median välineiden käyttö ja hyödyntäminen nuorisotyössä• Nuorten verkkokulttuurit ja verkkokäyttäytyminen• Median vaikutus nuorten elämään ja kasvuun• Mediakasvatus ja medialukutaito, kriittisyys, netiketti
 25. 25. Kannustetaanko oppilaitoksessasi ko. aihepiiriä koskevaanopetukseen ja/tai sen kehittämiseen? (N=41)KylläEiEn osaa sanoa0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
 26. 26. Millaiseksi arvioit osaamisesi seuraavista teemoista koskieninternetin hyödyntämistä nuorisotyössä? (N=41)ErinomainenHyvä Tyydyttävä Heikko Yhteensä(%)Ammattietiikka jamenetelmälliset erityispiirteet12 54 32 2 100Digitaalisten pelienhyödyntäminen nuorisotyössä2 15 34 49 100Mediakasvatus 17 46 27 10 100Mediasisältöjen tuottaminen(esim. animaatio, blogit,musiikki, videot, pelit)5 24 39 32 100Nuorten omaehtoisentoiminnan tukemineninternetissä7 32 59 2 100Nuorten verkkokulttuurit javerkkokäyttäytyminen12 24 46 17 100Sosiaalisen median työkalujenhyödyntäminen nuorisotyössä17 29 44 10 100Tekninen osaaminen(esim. laitteistot, ohjelmat)15 27 27 32 100Vuorovaikutus ja kohtaamineninternetissä15 61 20 5 100
 27. 27. Oletko osallistunut viimeisen vuoden aikana työajallasikoulutukseen ko. aihepiiriin liittyen? (N=41)Kyllä, kuinka moneen?En0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
 28. 28. Mihin seuraaviin teemoihin liittyen haluaisit erityisesti kehittääomaa osaamistasi koskien internetin hyödyntämistä nuorisotyössä?(valitse max. 5) (N=41)Ammattietiikka ja menetelmälliset…Digitaalisten pelien hyödyntäminen…MediakasvatusMediasisältöjen tuottaminen (esim.…Nuorten omaehtoisen toiminnan tukeminen…Nuorten verkkokulttuurit ja…Sosiaalisen median työkalujen…Tekninen osaaminen (esim.…Vuorovaikutus ja kohtaaminen internetissäJoku muu, mikä?En koe tarvetta osaamisen kehittämiseen0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
 29. 29. Toivoisitko saavasi tukea osaamisesi kehittämiseen edellämainitsemistasi teemoista? (N=41)KylläEn0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
 30. 30. Millaista tukea toivoisit saavasi? (Huom. yhteenvetoa avovastauksista)• Esimerkkejä verkkonuorisotyön hyvistä käytännöistä• Koulutusta, jossa kerrotaan, näytetään ja harjoitellaan• Koulutusta nuorisotyöhön soveltuvista peleistä• Verkkokoulutusta, webinaareja• Opetusmateriaalia, helposti lähestyttävää sellaista• Materiaalia pelaamisesta ja etenkin tyttöjen pelaamisesta• Tietoa kokonaisvaltaisesti internetin mahdollisuuksista nuorisotyössä• Avointa materiaalia internetissä• Videoita joissa alan osaajat ja toimijat kuvaavat arkityötään• Verkkonuorisotyön menetelmistä esim. kirjastotyyppisesti koottu tukipaketti nettiintukemaan opettajien osaamista ja olemaan oppipohjana opiskelijoille• Nuorilta itseltään perehdytystä verkkokulttuureista ja -käyttäytymisestä• Vertaisoppiminen• Koulutussuunnittelua• Teknistä osaamista/ tukea

×