Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Miten digitaalisuus näkyy nuorisotyössä?

140 views

Published on

Verken esitys Kanuunan seminaarissa 7.2.2018

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Miten digitaalisuus näkyy nuorisotyössä?

 1. 1. Miten digitaalisuus näkyy nuorisotyössä? 7.2.2018 Suvi Tuominen ja Heikki Lauha, Verke
 @suvimt @lauhahe @verkeorg
 2. 2. Esityksen sisältö • Verken esittely • Digitaalisen nuorisotyön määritelmä, toimenpidesuositukset ja koulutustarpeet • Miksi digitaalisen nuorisotyön strategista kehittämistä tarvitaan? www.slideshare.net/verkeorg
 3. 3. Verke
 4. 4. Verken visio: kaikilla nuorten parissa työskentelevillä on valmiudet hyödyntää digitaalista mediaa ja teknologiaa osana työtään
 5. 5. Verken tavoitteet 2018-2019 1. Digitaalista nuorisotyötä koskeva ymmärrys ja osaaminen vahvistuu 2. Rakenteet tukevat digitalisaation edistymistä nuorisoalalla 3. Nuorisoalalla syntyy digitaalista mediaa ja teknologiaa hyödyntäviä innovaatioita
 6. 6. Keskeisimmät toiminnot 2018-2019 • Selvitykset järjestöjen, seurakuntien ja kuntien digitaalisesta nuorisotyöstä sekä oppilaitosten koulutustarjonnasta • Vähintään 1 koulutus jokaisessa maakunnassa + puheenvuoroja muiden järjestämissä tapahtumissa • SomeCamp-innovointitapahtuma (Lisätiedot ja ilmoittautuminen: www.somecamp.fi) • VerkeFactori-kehittämiskumppanuudet • Seminaari nuorisoalan lehtoreille • Teknologiakasvatuksellisen toiminnan tukeminen: menetelmäopas ja study visit Irlantiin • Digitalisaation vaikutus nuorisotyöhön: painettu julkaisu ja videoita • Digitaalisen nuorisotyön arvioinnin kehittäminen: arviointimallien kokoaminen, keskustelutilaisuus • Podcast, blogi, videot, uutiskirje (Tilaa: www.verke.org/uutiskirje) • Jatkuvat konsultoinnit (Ole yhteydessä! www.verke.org/yhteystiedot)
 7. 7. EU:n digitaalisen nuorisotyön asiantuntijaryhmän suositukset ja koulutustarpeet
 8. 8. Euroopan unionin nuorisoalan työsuunnitelma vuosiksi 2016–2018 Nuorisotyötä ja monialaista yhteistyötä lujitetaan EU:n yhteisessä nuorisoraportissa 2015 sovittujen painopisteiden mukaisesti tavoitteena A. lisätä kaikkien nuorten sosiaalista osallisuutta eurooppalaiset arvot huomioon ottaen, B. vahvistaa kaikkien nuorten demokratiaan ja kansalaistoimintaan osallistumista Euroopassa, C. helpottaa nuorten aikuisuuteen siirtymistä ja erityisesti työmarkkinoille pääsyä, D. tukea nuorten terveyttä ja hyvinvointia, myös mielenterveyttä, E. auttaa osaltaan vastaamaan digitaaliajan haasteisiin ja hyödyntää sen tarjoamat mahdollisuudet nuorisopolitiikan, nuorisotyön ja nuorten kannalta, F. edistää nuorten maahanmuuttajien ja pakolaisten yhä kasvavan määrän tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntämistä ja haasteisiin vastaamista Euroopan unionissa.
 9. 9. Expert group on risks, opportunities and implications 
 of digitalisation for youth, youth work and youth policy • Toimikausi 6/2016 - 12/2017 • Mandaatissa kaksi tehtävää: • Based on identified good practice, barriers and gaps in digital youth work and youth workers' continued professional development, to lay the basis for the creation of training modules aimed at upskilling youth workers on methods of digital youth work and on the risks, opportunities and implications of digitalisation; • Recommendations addressed to policy-makers as input to possible Council conclusions on the development of innovative methods in youth work, including digital tools. —> Council Conclusions on Smart Youth Work 11/2017
 10. 10. • Loppuraportti 2/2018: Developing Digital Youth Work • Digitaalisen nuorisotyön määritelmä • Suositukset digitaalisen nuorisotyön kehittämiseen organisaatioissa, kansallisella tasolla ja Euroopassa • Listaus digitaaliselle nuorisotyölle oleellisista koulutustarpeista • Kokoelma netissä olevista digitaalisen nuorisotyön koulutusmateriaaleista • Esimerkkejä innovatiivisista digitaalisen nuorisotyön käytännöistä
 11. 11. Digitaalinen nuorisotyö = digitaalisen median ja teknologian hyödyntämistä tai käsittelemistä nuorisotyössä
 12. 12. Ydinkysymys: Miten digitaalisuus voi auttaa nuorisotyön tavoitteiden toteutumista?
 13. 13. Kaksi näkökulmaa digitaaliseen nuorisotyöhön Teknologinen vuorovaikutus Sosiokulttuurinen innostaminen - Ohjaus- ja neuvontapalvelut - Nuorten mediatoimitukset - Ryhmäyttäminen - Ohjelmointikerhot - Tiedottaminen ja markkinointi - Hacklabit ja maker-toiminta ESIMERKKEJÄ Mukaillen Kotilainen 2007 Nuorten digiosaamisen lisääminen Nuorisotyön palvelujen digitalisointi
 14. 14. Lähde: ”Tulevaisuudessa digi uppoaa osaksi arkea” Digitaalinen nuorisotyö kunnissa 2017. Verke.
 15. 15. Lähde: ”Tulevaisuudessa digi uppoaa osaksi arkea” Digitaalinen nuorisotyö kunnissa 2017. Verke.
 16. 16. Digitaalisen nuorisotyön osaamistarpeet Digitalisaatio: Ymmärrys siitä, miten digitalisaatio muokkaa yhteiskuntaa, mukaan lukien nuorisotyön ja nuoret Suunnittelu: Kyky sitoa teknologian käyttäminen nuorisotyön tavoitteisiin Informaatiolukutaito: Kyky haastaa nuoret suhtautumaan kriittisesti tietoa kohtaan Kommunikaatio: Kyky kannustaa nuoria aktiiviseen kansalaisuuteen Luovuus: Kyky rohkaista nuoria luovan teknologian pariin Turvallisuus: Kyky auttaa nuoria ymmärtämään digitaalisten palveluiden käyttöehtoja ja tietojen omistajuutta Reflektointi: Ymmärrys siitä, millä osa-alueella itse on hyvä ja missä voi kääntyä kollegan / sidosryhmän puoleen Developing Digital Youth Work (EU komissio 2018)
 17. 17. Lähde: ”Tulevaisuudessa digi uppoaa osaksi arkea” Digitaalinen nuorisotyö kunnissa 2017. Verke.
 18. 18. Digitaalisen nuorisotyön kehittämistoimia koskevat suositukset • Yhteinen määritelmä digitaaliselle nuorisotyölle ja ymmärrys digitaalisen nuorisotyön tarpeellisuudesta • Digitaalisen nuorisotyön strateginen kehittäminen - sisällyttäminen esim. opetussuunnitelmiin ja strategioihin sekä resursointi • Nuorten osallistuminen digitaalisen nuorisotyön suunnitteluun, esteettömyyden ja oikeuksien turvaaminen • Tietoperustaisuus: arvioinnin kehittäminen, tuoreen tutkimustiedon tarve, hyvien käytäntöjen jakaminen Developing Digital Youth Work (EU komissio 2018)
 19. 19. • ”Nuorisotyön älykäs kehittäminen” • Euroopan unionin neuvoston päätelmät 11/2017 (Council Conclusions on Smart Youth Work) • The Concept of Smart Youth Work
 20. 20. Digitaalisen nuorisotyön strateginen kehittäminen Kanuuna-seminaari Helsinki, 7.2.2018 Heikki Lauha
 21. 21. Vastaajajoukko: 633 hlö 199/311 kunnasta - 503 nuorten parissa toimivia - 64 toimi myös esimiestehtävissä - 66 toimi pelkästään esimiestehtävissä Lähde: www.verke.org/digitaalinen-nuorisotyo-kunnissa-2017
 22. 22. Digitaalisuus nuorisotyössä Digitaalinen nuorisotyö Digitaaliset palvelut Digitaaliset ratkaisut Digitaalinen infrastruktuuri
 23. 23. Toimintakulttuuri
 24. 24. Jaettu käsitys digitaalisesta nuorisotyöstä Esimiehet 75% Työntekijät 51%
 25. 25. Kannustava ja rohkaiseva ilmapiiri Työntekijät 72% Esimiehet 92%
 26. 26. Yhteinen työaika osaamisen päivittämiseen Esimiehet 61% Työntekijät 38%
 27. 27. Strateginen suunnittelu Strategian implementointi Mitä tehdään (kokonaisuus) Miten tehdään (päivittäiset toiminnot) Strateginen kehittäminen
 28. 28. Työntekijät 61% Tavoitteiden uupuminen merkittävin haaste Tavoitteellisuus Esimiehet 35% Digitaalisuudelle ei mitään ohjaavaa suunnitelmaa
 29. 29. Laadukas nuorisotyö edellyttää osaavia työntekijöitä. Osaaminen ei kuitenkaan ole tae laadukkaasta nuorisotyöstä.
 30. 30. Kiitos!

×