Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kuntakyselyn tulokset: Helsingin vastausten vertailu

322 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kuntakyselyn tulokset: Helsingin vastausten vertailu

 1. 1. Kuntakyselyn tulokset Helsinki 19.8.2013
 2. 2. Kyselyn tausta Kyselyllä haluttiin selvittää työntekijöiltä internetin nuorisotyölliseen käyttöön liittyen… – Asenteita – Työtapoja – Resursointia (mm. työaika ja välineistö) – Osaamista – Työkulttuuria – Haasteita ja ongelmakohtia – Tulevaisuusodotuksia Tavoitteena oli saada kokonaiskuvaa siitä, miten ja kuinka paljon internetiä käytetään nuorisotyössä sekä millaisia osaamis- ja resurssitarpeita työhön liittyy.
 3. 3. Yleistä Helsinki Kyselyn saaneita 298 kpl Vastauksia 87 kpl Vastausprosentti 29,2 % Koko maa Kyselyn saaneita 2100 kpl Vastauksia 888 kpl Vastausprosentti 42,3 % Vastanneita kuntia 249/320
 4. 4. Ikä 0% 10% 20% 30% 40% 50% alle 25 vuotta 25-30 vuotta 31-40 vuotta 41-50 vuotta 51-60 vuotta yli 60 vuotta Nk Koko maa
 5. 5. Sukupuoli 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% En tahdo määritellä Mies Nainen Nk Koko maa
 6. 6. Työkokemus nuorten parissa työskentelystä 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Alle 1 vuotta 1-2 vuotta 3-5 vuotta 6-10 vuotta 11-15 vuotta 16-20 vuotta Yli 20 vuotta Nk Koko maa
 7. 7. Millaisia nuorisotyön työmuotoja käytät useimmiten työssäsi? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Nuorten osallisuus, vaikuttaminen ja kuuleminen Vertaisohjaus ja -kasvatus Nuorten tieto- ja neuvontatyö Avoin nuorisotyö (kontaktityö perustyönä ja kohdennettuna työnä) Kulttuurinen nuorisotyö (mm. käsityö, media, musiikki, tanssi, valokuvaus, teatteri, liik… Kansainvälinen ja monikulttuurinen nuorisotyö Luonto- ja elämystoiminta (mm. ympäristökasvatus, seikkailukasvatus) Ehkäisevä päihdetyö Poluttava nivelvaihetyö Nuorten työpajatoiminta Etsivä nuorisotyö ja työparitoiminta Sosiaalinen nuorisotyö / kohdennettu, tukeva ja auttava erityisnuorisotyö Nk Koko maa Jaottelu pohjautuu tutkija Petri Cederlöfin käyttämään jakoon (http://nam.humak.fi/artikkelit/nuorisotyon-osa-alueita).
 8. 8. Asenteet ja käsitykset Täysin samaa mieltä Osin samaa mieltä Osin eri mieltä Täysin eri mieltä En osaa sanoa Yhteensä (%) Nuoret pitää saada pois internetistä. 0 (1) 8 (21) 36 (37) 56 (41) 0 (1) 100 Kunnallisen nuorisotyön tulee toimia internetissä. 63 (52) 26 (39) 10 (7) 0 (2) 0 (0) 100 Internetiä tulee käyttää enemmän nuorisotyössä. 44 (35) 36 (45) 13 (15) 2 (2) 6 (3) 100 Nuorten kohtaaminen internetissä on helppoa. 22 (25) 52 (50) 22 (19) 2 (2) 2 (4) 100 Nuoren kohtaaminen internetissä on yhtä arvokasta kuin nuoren kohtaaminen kasvokkain. 25 (18) 23 (32) 37 (36) 15 (13) 0 (1) 100 Digitaaliset pelit ovat hyvä nuorisotyön väline. 24 (9) 33 (34) 22 (31) 5 (9) 16 (17) 100 Internetiä on vaikea hyödyntää nuorten ryhmätoiminnassa. 6 (4) 18 (23) 40 (40) 31 (19) 5 (14) 100 (Suluissa koko maa.)
 9. 9. Asenteet ja käsitykset Erittäin tärkeä Melko tärkeä Vähän tärkeä Ei lainkaan tärkeä Yhteensä (%) Kohtaaminen ja neuvonta (esim. reaaliaikainen keskustelu nuorten kanssa) 52 (44) 37 (41) 11 (13) 0 (2) 100 Pelaaminen (esim. lanit, verkkopelit) 28 (9) 37 (25) 30 (51) 6 (15) 100 Ryhmätoiminta (esim. tapahtuman suunnittelu netissä) 37 (22) 53 (52) 9 (23) 1 (3) 100 Tiedottaminen ja markkinointi 79 (82) 18 (16) 2 (2) 0 (0) 100 Vaikuttamistoiminta (esim. aloitteet, palautteet) 57 (52) 33 (40) 9 (7) 0 (0) 100 Yhteydenpito nuoriin (esim. sähköpostilla, pikaviestimillä) 63 (62) 30 (32) 7 (6) 0 (0) 100 (Suluissa koko maa.) Kuinka tärkeäksi koet internetin käytön seuraavissa nuorisotyön toiminnoissa?
 10. 10. Käytätkö internetiä nuorisotyössä? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Kyllä En Koko maa Nk
 11. 11. Arvioi, kuinka monta tuntia viikossa käytät työaikaasi nuorisotyöhön internetissä? 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Alle 1 h 1-2 h 3-5 h 6-10 h 11-15 h 16-20 h Yli 20 h NK Koko maa
 12. 12. Kuinka usein ja mihin tarkoituksiin käytät internetiä nuorisotyössä? Päivittäin Viikoittain Kuukausittai n Harvemmin En koskaan Yhteensä (%) Kohtaaminen ja neuvonta (esim. reaaliaikainen keskustelu nuorten kanssa) 31 (20) 44 (45) 14 (16) 8 (14) 2 (5) 100 Pelaaminen (esim. lanit, verkkopelit) 4 (1) 6 (3) 8 (5) 29 (29) 54 (62) 100 Ryhmätoiminta (esim. tapahtuman suunnittelu netissä) 7 (2) 30 (20) 19 (28) 31 (34) 13 (16) 100 Tiedottaminen ja markkinointi 21 (26) 55 (53) 15 (15) 7 (5) 1 (1) 100 Vaikuttamistoiminta (esim. aloitteet, palautteet) 1 (2) 23 (18) 32 (34) 33 (38) 11 (8) 100 Yhteydenpito nuoriin (esim. sähköpostilla, pikaviestimillä) 21 (26) 55 (49) 13 (17) 11 (7) 0 (1) 100 (Suluissa koko maa.)
 13. 13. Mitä seuraavista palveluista hyödynnät nuorisotyössä ja kuinka usein? Päivittäin Viikoittain Kuukausittain Harvemmin En koskaan Yhteensä (%) Blogipalveluita (esim. WordPress, Blogger) 1 (1) 13 (6) 7 (8) 25 (25) 54 (61) 100 Keskustelufoorumeita (esim. Suomi24, Demi) 1 (0) 4 (5) 10 (12) 30 (29) 56 (54) 100 Linkkien ja uutisten jakopalveluita (esim. Delicious) 1 (2) 2 (7) 8 (9) 24 (23) 64 (60) 100 Mediapalveluita (esim. Flickr, YouTube) 11 (6) 23 (18) 30 (28) 25 (29) 12 (19) 100 Mikroblogipalveluita (esim. Twitter) 0 (1) 6 (3) 5 (7) 18 (22) 71 (67) 100 Suosittelupalveluita (esim. Yelp) 0 (0) 4 (2) 1 (3) 14 (19) 81 (76) 100 Organisaation omia verkkosivuja (esim. nuorisotiedotus) 8 (15) 23 (40) 36 (27) 23 (12) 11 (6) 100 Sähköpostia 37 (56) 29 (20) 13 (13) 15 (7) 6 (4) 100 Paikkatietopalveluita (esim. Foursquare) 1 (1) 4 (5) 11 (8) 24 (20) 61 (66) 100 Peliyhteisöjä (esim. Steam, PlayStation Network) 4 (1) 10 (3) 8 (3) 14 (19) 64 (74) 100 Vaikuttamiskanavia (esim. Aloitekanava.fi) 1 (1) 5 (8) 8 (18) 37 (36) 49 (36) 100 Pilvitallennuspalveluita (esim. Google drive, Dropbox) 6 (4) 7 (5) 10 (8) 20 (21) 57 (63) 100 Verkkopelejä (esim. Minecraft, World of Warcraft, EVE Online) 4 (1) 5 (1) 6 (2) 13 (14) 73 (82) 100 Virtuaalimaailmoja (esim. Second Life, Habbo Hotel, Minecraft) 1 (0) 6 (1) 4 (2) 13 (17) 76 (79) 100 VoIP-palveluita (esim. Skype) 0 (0) 2 (3) 6 (5) 17 (23) 75 (69) 100 Wiki- ja muita yhteistyöpalveluita (esim. Wikipedia, MediaWiki) 5 (3) 18 (15) 18 (26) 26 (28) 33 (28) 100 Yhteisöpalveluita (esim. Facebook, IRC-Galleria, GoSupermodel) 60 (63) 30 (25) 6 (4) 2 (3) 2 (5) 100 (Suluissa koko maa.)
 14. 14. ”Käytämme alueellisessa nuorisotyössä internetiä päivittäin. Olemme jakaneet tehtäviä työyhteisön kesken (4hlö.), mutta käytämme kaikki nettiä työvälineenä. Kokemuksemme asiasta ovat vain positiivisia: Tunnemme alueen nuoret (myös sellaiset, jotka eivät käy talolla), markkinointi on kohdennettua, viestintä eri ryhmien välillä ja sisällä on parantunut, viestintä on nopeampaa ja nuoret ovat aktiivisempia ottamaan kantaa heille suunnattuihin toimintoihin. Läppäri on elinehto sille, että pystymme hyödyntämään internetiä aktiivisesti työssämme.” ”Netti toimii osana avoimen nuorisotalotoiminnan arkea. Sieltä etsitään lasten kanssa tietoa, katsotaan yhdessä videoita (uudet pelit ja leffat) ja pelataan moninpelejä verkossa. Välillä on ollut ongelmia tekniikan kanssa esim. langaton verkko on ollut hidas ja xbox360 nettiyhteys valittaa, että se on osittain blokattu.”
 15. 15. ”Nuorten reaaliaikainen kohtaaminen netissä on vaivatonta ja helpottaa myös erittäin arkojen nuorten kohtaamisessa ("kasvotonta"). Tiedotus ja viestintä menevät perille ja siitä jää kirjallinen "todistus´". Nuoret poikkeuksetta ottavat kaverikseen Facessa ja nuorten maailmaa/yhteisöjä on helppo seurata. Itselleni on itsestäänselvää, että teen verkkonuorisotyötä.” ”Pienryhmäkeskustelut, kokousten sopimiset, tapahtumien suunnittelut ja yksityiskeskustelut toimivat esim. facebookin kautta hyvin. Samoin tiedottaminen niin nuorille kuin heidän vanhemmillensakin toimii myös hyvin. Ongelmia on tuottanut lähinnä se, että verkkonuorisotyö jää helposti yhden työntekijän harteille, sillä tietokoneenkäyttötaidot ovat hyvin eritasoisia.” ”Kohdistuu pääasiallisesti Facebook-käyttöön. Oiva tiedotus- ja yhteydenpitokanava. Ongelmia yleisissä linjauksissa ja ohjeistuksissa.”
 16. 16. "Internet laajentaa nuorisotyön kenttää ja helpottaa nuorten kohtaamisessa." ”Internetin käyttö mahdollistaa erilaisen näkyvyyden nuorten keskuudessa. Sitä kautta pysyy myös kartalla nuorten ja kulttuurin muutoksista, sekä tilanteista nuorten yhteisöissä. Pystyy esim. puuttumaan kiusaamiseen tai huomaamaan apua tarvitsevia nuoria.” ”Merkittävä mahdollisuus osallistumisen kynnyksen madaltamiseen. Netti toimii myös parhaimmillaan lähes reaaliaikaisena paluukanavana nuorilta päättäjille - olettaen, että päättäjät saadaan seuraamaan palveluita. Tehokkaasti toimiessaan verkko voi täydentää kentällä tehtävää nuorisotyötä, madaltaa sen piiriin pääsyä ja tuoda sille ja ammattikunnalle positiivista näkyvyyttä.”
 17. 17. Mitkä ovat keskeisimpiä tekijöitä siihen, ettet käytä internetiä nuorisotyössä? (N=3) Koen, että internetissä tehtävä työ ei ole… Koen, ettei internetin käyttäminen tuo työhöni… Koen, että osaamiseni ei ole riittävää. Käytettävissäni ei ole riittävää välineistöä. Käytettävissäni ei ole riittävää infrastruktuuria… Työnantaja on estänyt minulta pääsyn joillekin… Työaikani ei riitä internetin käyttämiseen. Esimieheni ei tue internetin käytössä. Organisaationi ei tue internetin käytössä. Joku muu tekijä 0% 20% 40% 60% 80% 100%
 18. 18. Käytätkö Facebookia nuorisotyössä? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Kyllä En Koko maa Nk
 19. 19. Käytätkö Facebook-profiilia nuorisotyössä...? (%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 henkilökohtaisella profiililla ammatillisella profiililla henkilökohtaisella ja ammatillisella profiililla en käytä Facebook- profiilia nuorisotyössä Koko maa Nk
 20. 20. Käytätkö Facebook-ryhmää nuorisotyössä...? (%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 henkilökohtaisella profiililla ammatillisella profiililla henkilökohtaisella ja ammatillisella profiililla en käytä Facebook- ryhmää nuorisotyössä Koko maa Nk
 21. 21. Käytätkö Facebook-sivua nuorisotyössä...? (%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 henkilökohtaisella profiililla ammatillisella profiililla henkilökohtaisella ja ammatillisella profiililla en käytä Facebook-sivua nuorisotyössä Koko maa Nk
 22. 22. ”Pidimme bändikokouksen facebookin kautta. Pääkaupunkiseudulle tuli bändejä soittamaan monesta eri kaupungista mm. kotka ja jyväskylä. Fyysinen siirtyminen olisi ollut todella kallista nuorille. Joten ratkaisuna tähän logistiikkaongelmaan, päädyimme reaaliaikaiseen keskusteluun facebookin lävitse. Onnistunut kokous! Jopa kaksi kokoukseen osallistunutta ohjaajaa olivat kyseisen kokouksen aikana eri osoitteissa fyysisesti (normaalisti saman talon työntekijöitä).” ”Facebookissa osa nuorista uskaltaa lähestyä helpommin vaikeista asioista. Aloitamme keskustelun netissä, mutta pyydämme heitä käymään talolla jatkamassa keskustelua. Tiedotus kulkee hyvin facebookin kautta.” ”Nuoret tavoittaa hyvin facebookin kautta. Chatissa on helppo vaihtaa päivittäisiä kuulumisia ja suunnitella tulevia tapaamisia. Sitä kautta voi myös helposti selittää asioita laittamalla esim. linkkejä toisille sivuille mm. työnhakuun, terveyteen, nuorten palveluihin liittyen. Nuori voi myös vastata viesteihin, kun hänelle itse sopii, jos hän ei satu olemaan koneella samaan aikaan ohjaajan kanssa.
 23. 23. Kuinka usein käytät internetiä vapaa-ajallasi? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Päivittäin Viikoittain Kuukausittain Harvemmin En koskaan Koko maa NK
 24. 24. Mihin tarkoituksiin käytät internetiä vapaa-ajallasi ja kuinka usein? Päivittäin Viikoittain Kuukausittain Harvemmi n En koskaan Yhteensä (%) Sosiaalinen kanssakäyminen (esim. sähköposti, sosiaalinen media, pikaviestimet) 81 (78) 14 (16) 2 (2) 0 (2) 2 (1) 100 Viihdekäyttö (esim. musiikki, elokuvat, pelaamin en, internetin selailu) 66 (54) 24 (30) 2 (6) 3 (7) 3 (2) 100 Tiedon hakeminen 72 (56) 24 (40) 2 (4) 0 (0) 1 (0) 100 Asioiden hoitaminen (esim. pankkiasiat, verkkokauppa) 34 (22) 47 (65) 16 (12) 2 (1) 1 (0) 100 (Suluissa koko maa.)
 25. 25. Millainen työnantajan tarjoama välineistö sinulla on työaikana käytössäsi? Omassa käytössä Jaetussa käytössä Ei lainkaan käytössä Yhteensä (%) Matkapuhelin 51 (78) 37 (14) 13 (8) 100 Älypuhelin 15 (18) 0 (1) 85 (81) 100 Tabletti (esim. iPad) 6 (4) 6 (5) 89 (91) 100 Kannettava tietokone 13 (38) 59 (28) 29 (34) 100 Pöytätietokone 28 (44) 70 (33) 2 (23) 100 (Suluissa koko maa.)
 26. 26. ”Olisi hyvä saada taloille älypuhelimet, jotta reaaliaikainen sosiaalisen median sisällön tuottaminen olisi helpompaa.” ”Tarvitsisin päivitetymmät laitteet, esim. edes älypuhelimen.” ”Älypuhelimet työntekijöille!”
 27. 27. 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Ei lainkaan Alle 1h 1-2 h 3-5 h 6-10 h 11-15 h 16-20 h yli 20 h Nk Koko maa ”Tahtoisin, että päivittäin voitaisiin tehdä nuorisotyötä ainakin tunnin ajan verkossa, ellei enemmänkin.” Kuinka paljon sinulla on työnantajan/esimiehen kanssa sovittua resursoitua työaikaa viikossa internetin käyttämiseen nuorisotyössä?
 28. 28. Onko organisaatiossasi laadittu työntekijöille kirjallinen sosiaalisen median ohjeistus? (%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Kyllä Ei En osaa sanoa Koko maa Nk
 29. 29. Onko organisaatiossasi laadittu sosiaalisen median strategia tai toimintasuunnitelma? 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Kyllä Ei En osaa sanoa Koko maa Nk
 30. 30. Oletko saanut esimieheltäsi epävirallista ohjeistusta sosiaalisen median käytöstä? 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Kyllä En Koko maa Nk
 31. 31. ”Toivoisin, että siihen olisi resursoitu enemmän aikaa, jolloin pystyisi monipuolisemmin tekemään asioita. Yhteiset pelisäännöt sosiaalisesta mediasta olisi myös hyvä saada pian valmiiksi.” ”Selvemmät suunnitelmat netin käytölle ja keskustelua siitä paljonko siihen voi työaikaa käyttää.” ”Selkeitä ohjeita miten internetiä hyödyntää nuorisotyössä, eikä epämääräisiä ohjeistuksia. ” ”Nettityötä pitää tehdä muun työn ohessa, sille ei ole erikseen resursoitu aikaa. Joskus ehtii enemmän, joskus ei ollenkaan mikä tekee työstä satunnaista.”
 32. 32. Oletko osallistunut viimeisen vuoden aikana työajallasi koulutukseen internetin käytöstä tai internetissä toimimisesta? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Koko maa Nk Kyllä En
 33. 33. Onko organisaatiossasi asetettu seuraavia mittareita tai tunnuslukuja internetin käytölle nuorisotyössä? Kyllä Ei En osaa sanoa Yhteensä (%) Verkkopalveluiden kävijämäärät / tykkäykset 34 (21) 46 (56) 20 (23) 100 Verkossa yksilöllisesti kohdattujen nuorten määrä 84 (25) 8 (52) 8 (23) 100 Verkon pienryhmissä tavoitettujen nuorten määrä 75 (17) 11 (57) 14 (27) 100 Nuorten tyytyväisyys verkkopalveluita kohtaan 11 (9) 54 (60) 34 (31) 100 Nuorten kiinnostus verkkopalveluita kohtaan 7 (9) 54 (59) 39 (32) 100 (Suluissa koko maa.)
 34. 34. Millaiseksi arvioit tietotaitosi seuraavista internetiin liittyvistä teemoista? Erinomainen Hyvä Tyydyttävä Heikko Yhteensä (%) Digitaaliset pelit ja verkkopelaaminen 9 (5) 29 (18) 28 (32) 34 (45) 100 Laitteistot 11 (7) 47 (34) 28 (43) 14 (16) 100 Mediasisältöjen tuottaminen (esim. animaatio, blogit, musiikki, videot, pelit) 10 (5) 24 (20) 32 (35) 33 (41) 100 Ohjelmat ja sovellukset 14 (8) 34 (36) 39 (38) 13 (19) 100 Ohjelmointi 2 (1) 5 (5) 26 (22) 67 (72) 100 Sosiaalinen media 29 (28) 53 (48) 9 (18) 9 (6) 100 Verkkokulttuurit 8 (6) 37 (31) 32 (39) 23 (24) 100 Verkkoturvallisuus (esim. tietoturva, yksityisyys) 7 (13) 55 (50) 31 (30) 7 (8) 100 Verkkovaikuttaminen ja - aktivismi 9 (5) 30 (32) 41 (42) 20 (20) 100 (Suluissa koko maa.)
 35. 35. Millaiseksi arvioit osaamisesi seuraavista osa-alueista liittyen internetin käyttöön nuorisotyössä? Erinomainen Hyvä Tyydyttävä Heikko Yhteensä (%) Ammattietiikka ja menetelmälliset erityispiirteet internetissä 13 (12) 55 (57) 24 (24) 8 (7) 100 Digitaalisten pelien hyödyntäminen nuorisotyössä 3 (1) 22 (10) 26 (29) 48 (60) 100 Mediakasvatus 7 (6) 54 (47) 34 (37) 5 (10) 100 Nuorten omaehtoisen toiminnan tukeminen internetissä 7 (4) 41 (44) 38 (37) 14 (14) 100 Nuorten verkkokulttuurit ja verkkokäyttäytyminen 9 (4) 38 (39) 41 (42) 11 (16) 100 Sosiaalisen median työkalujen hyödyntäminen nuorisotyössä 15 (12) 47 (48) 29 (29) 9 (11) 100 Vuorovaikutus ja kohtaaminen internetissä 15 (14) 61 (55) 18 (24) 6 (7) 100 (Suluissa koko maa.)
 36. 36. Mihin seuraaviin osa-alueisiin liittyen haluat erityisesti kehittää omaa ammatillista osaamistasi? (max. 5) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% En koe tarvetta osaamisen kehittämiseen Vuorovaikutus ja kohtaaminen internetissä Tekninen osaaminen (esim. laitteistot, ohjelmat) Sosiaalisen median työkalujen hyödyntäminen nuorisotyössä Nuorten verkkokulttuurit ja verkkokäyttäytyminen Nuorten omaehtoisen toiminnan tukeminen internetissä Mediasisältöjen tuottaminen (esim. animaatio, blogit, musiikki, videot, pelit) Mediakasvatus Digitaalisten pelien hyödyntäminen nuorisotyössä Ammattietiikka ja menetelmälliset erityispiirteet internetissä Nk Koko maa
 37. 37. Mitkä ovat mielestäsi merkittävimpiä tekijöitä työssäsi, jotka vaikeuttavat internetin käyttämistä nuorisotyössä? (max. 3) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Organisaationi ei tue internetin käyttöä. Esimieheni ei tue internetin käyttöä. Työaikani ei riitä internetin käyttämiseen. Työnantaja on estänyt minulta pääsyn joillekin sivustoille (esim. palomuuri). Käytettävissäni ei ole riittävää infrastruktuuria (esim. verkkoyhteyksiä). Käytettävissäni ei ole riittävää välineistöä. Koen, että osaamiseni ei ole riittävää. Nk Koko maa
 38. 38. ”Internetin käyttämiseen kannustetaan. Välineetkin ovat kohdallaan omassa työyhteisössäni. Koen kuitenkin että mahdollisuudet vaikuttaa verkkonuorisotyön kehittämiseen ovat heikot. Koen itseni organisaatiossani yksinäiseksi ritariksi joka toimii verkossa lähinnä omien toimintatapojen mukaisesti. Seuraan erittäin aktiivisesti verkkokulttuureja ja toimin niissä päivittäin. Näiden tapojen tuominen työhön on todella virkistävää, mutta samalla rasittavaa koska huomaan muun organisaation vielä opettelevan Facebookin käyttöä eivätkä osaa hyödyntää potentiaalisia tapoja tai palveluita kuten esimerkiksi Instagramia, Tumblria tai älypuhelinten tuomia lähes rajattomia mahdollisuuksia tuottaa, muokata ja jakaa mediaa hetkessä.”
 39. 39. ”Skype on helpottanut kontaktin pitoa mm. sellaiseen nuoreen, jolla ei ollut kännykässä saldoa. Hän soitti minulle skypen kautta. Ongelmana on se, että skypeä ei ole asennettu kuin muutamalle koneelle ja työpuhelimella sitä ei voi käyttää. Olenkin joskus käyttänyt skypen työprofiilia omasta kännykästäni, kun en ole ollut toimistossa omalla työpisteelläni.”
 40. 40. Arvioi, tuleeko internetin käyttäminen omassa nuorisotyössäsi… Lisääntymään Vähenemään Pysymään ennallaan 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
 41. 41. Arvioi, tuleeko internetin käyttäminen nuorisotyössä omassa organisaatiossasi… Lisääntymään Vähenemään Pysymään ennallaan 0% 20% 40% 60% 80% 100%
 42. 42. Miten haluaisit itse hyödyntää tai oman organisaatiosi hyödyntävän internetiä nuorisotyössä tulevaisuudessa? ”Nuorisotalojen toiminta pitäisi saada näkyvämmäksi ja järjestelmällisemmäksi verkossa.” ”Pilvipalvelut.” ”Toivoisin, että organisaatiomme kouluttaisi työntekijöitään ja laatisi yhteiset suunnitelmat verkkotyölle, jotta kaikkien olisi helppo noudattaa jonkinlaista linjaa verkkonuorisotyössä.” ”Avarakatseisesti, ei Facebook-profiilien käytön juupas-eipäs-keskusteluun.”
 43. 43. ”Internet haastaa perinteiset kokous- ja vaikuttamismenetelmät. Monet asiat joista on perinteisesti päätetty talokokouksissa, voidaan nyt tehdä verkossa. Omalla toimipaikalla 50% asiakaspalautteista tehtiin facebookin välityksellä. Täten myös ne nuoret jotka ovat estyneitä saavat äänensä kuuluviin.” ”Haasteena on aktivoida nuoret (myös ne omat) käyttämään "virallisia" työkaluja, meidän tapauksessa ruuti.net ja aloitetyökalu. Netti toimii yhteydenpitovälineenä huomattavasti sähköpostia / puhelinta jouhevammin, ainakin tässä toiminnassa. Haasteena on myös saada kentän toimijat ymmärtämään verkkotyökalujen ja verkkoon pohjaavan työn tuen merkitys. Kokemuksen mukaan osa innostuneita, osa tekee jos käsketään.”
 44. 44. ”Haluaisin että organisaationi mahdollistaisi tavat ja välineet kannustaa ja osallistaa nuoria tuottamaan mediaa internetissä yhdessä ns. nuoriso-ohjaajien kanssa osana normaalia talotoimintaa. Nuoret jo tuottavat tällä hetkellä hirveästi mediaa valokuvien ja videoiden muodossa mutta monet nuoriso-ohjaajat eivät ole pysyneet ehkä menossa täysin mukana. Toisaalta voidaan miettiä tarviiko ehkä välttämättä kaikkien pysyäkään kunhan työyhteisössä on aina joku joka osaa ja jolla on kiinnostusta.” ”Organisaation tulisi paremmin huomioida eettinen toiminta verkossa ja rakentaa sitä kestävälle pohjalle. Tulisi myös entistä paremmin varautua verkkomaailman muutoksiin työstämällä yleispätevämpiä toimintaperiaatteita, joihin myös sitouduttaisiin. Verkkonuorisotyö tulisi nähdä luonnollisena osana nuorisotyön palvelukenttää eikä erillisenä temppuna.” ”Olisi kiva, jos turhaan vääntämiseen ei tarvitsisi jatkossa kuluttaa energiaa; väitän, että jos verkkoperustainen sekä verkkonuorisotyö nähtäisiin luonnollisena osana nuorisotyön palvelukenttää, ei tarvitsisi tuhlata usean ihmisen aikaa vuosittain turhaan vääntämiseen ja vänkäämiseen. Tämä ei ole rakettitiedettä, vaikka siitä sellaista yritetään ajoittain tehdä.”
 45. 45. ”Tarvitaan sivusto joka palvelee KAIKKIA asiakkaita, mutta eri foorumeilla. Vanhemmille suunnatut kotisivut eivät sellaisenaan välttämättä palvele nuoria asiakkaita ja vastaavasti nuoret tarvitsisivat vapaan ja innostavan verkkoympäristön Nuorisoasiainkeskuksen toimesta.” ”Hankaluutena koettu sopivan verkon pienryhmäpohjan löytäminen 9-11-vuotiaille nuorille.” ”Toivoisin, että organisaatio panostaisi mobiilipalveluihin. Esim. kesätoiminnot ja harrastehaut mobiiliaplikaatioksi. Työntekijöille älypuhelimia.”
 46. 46. ”Internet är en viktig del av ungdomsarbetet vi gör, och den borde ökas! Har själv försökt hämta in och vidareutveckla ungdomsarbetet och tycker absolut att det borde finnas någon somm arbetar heltid med ungdomsarbete på SVENSKA på nätet. Det har skapats värdefulla kontakter genom det ungdomsarbete vi gjort, det är lättare för den unga att tala om svåra saker genom att skriva än face- to-face och framförallt så är den digitalavärlden en stor del av de ungas liv och vardag, då borde vi också satsa mer på den!”
 47. 47. ”Toimiminen verkossa on työyhteisössäni ja yleisestikin ottaen mielestäni vielä lapsen kengissä. Koen, että työntekijöiden osaamisen vahvistaminen on ensisijaisena avainasemassa, jotta kykenisimme tekemään entistä parempaa nuorisotyötä verkossa ja entistä parempaa nuorisotyötä ylipäätään. Mediakasvatus on todella tärkeä osa nuorisotyötä ja siinä on tulevaisuudessa hyvin paljon parannettavaa mutta myös erittäin paljon mahdollisuuksia. Verkossa tehtävää nuorisotyötä ei mielestäni pidä ajatella minkään toisen työtavan korvaajana vaan lisäulottuvuutena, niin kuin se parhaimmillaan ihmisten (nuorten) elämässäkin näyttäytyy. Eli se ei korvaa mitään vaan se on uusi syntynyt ulottuvuus, jossa nuorityötä tekevillä tulee ehdottomasti olla mielenkiintoa, tahtoa ja ammattitaitoa toimia.”
 48. 48. Yhteenveto  Nk:ssa internetin nuorisotyöllinen käyttö on vastausten perusteella kohdistunut pääasiassa Facebookiin, jota käytetään ammatillisella profiililla.  Työntekijät kokevat vahvuuksinaan erityisesti sosiaalisen median käytön ja verkkoturvallisuuden.  Vastausten perusteella verkkotyötä rajoittavat eniten työajan, osaamisen ja välineistön puute.  Toisaalta avovastauksissa kaivattiin selkeämpiä ohjeistuksia ja linjauksia verkkotyöhön (1/3 vastaajista ei osannut sanoa, onko nk:ssa laadittu työntekijöille sosiaalisen median ohjeistus).
 49. 49. Miten nk suhteutuu koko maan vastauksiin?  Nk:ssa hyödynnetään internetiä enemmän mediasisältöjen tuottamiseen ja erilaisessa ryhmätoiminnassa  Digitaalisen pelaamisen hyödyntäminen nuorisotyössä on yleisempää ja siihen myös suhtaudutaan positiivisemmin  Työntekijöillä on vähemmän käytössä henkilökohtaista verkkovälineistöä (esim. älypuhelimia 15 %:lla)  Verkkotyötä mitataan ja arvioidaan enemmän
 50. 50. ”Pari vuotta sitten ottaessani internetin osaksi nuorisotyöllisiä menetelmiäni, sisälsi se lähinnä nuorisotalon toiminnasta tiedottamista. Se oli helppoa ja vaivatonta ja tavoitti hetkessä satoja nuoria. Ajan saatossa olen perustanut 4 verkon pienryhmää joissa viestiminen ryhmän sisällä on kätevää ja aiheista fiilistely esimerkiksi skeittiryhmässä skeittivideoiden ja kuvien jakaminen ja retkistä sopiminen. Kollegojen ja muiden nuorisotalojen kanssa verkostoiduttua, muilla taloilla tapahtuvien juttujen jakaminen omassa profiilissa edistää yhteisiä juttuja saattaen tapahtumia uusien nuorten tietoon. Nuorten kanssa Facebook-chatissa keskusteleminen on päivittäistä ja kontakteja syntyy usein. Välillä pelkkää kuulumisten vaihtoa, joskus jutut menevät syvempiinkin asioihin. Ajatuksia on herättänyt nuorten ajattelemattomuus toimia netissä mm. nuorten jakamat kuvat kännäily ja örvellyskuvat viikonlopuilta ja se miten niihin kuuluisi puuttua. Tätä on varmasti moni muukin miettinyt. Hyvänä puolena tästä ajattelemattomuudesta voin mainita kaksi joukkotappelua joista avoimesti facebookissa oli sovittu ja joihin pystyttiin heti puuttumaan saapumalla paikalle tapahtumaa estämään. Ilkivallan tekijöitäkin on saatu kiinni Facebookin kautta parikin kertaa.”

×