Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Kuntakysely 2015
Kysely internetin käytöstä
nuorisotyössä
Yleistä
• Kyselyn saaneita n. 3000 hlö
• Vastauksia yhteensä 945 kpl
• Vastausprosentti 32 %
• Kyselyn otos (N) 915
• Vast...
Kunnan koko (N=915)
Alle 2 000 as.
2 000 - 5 000 as.
5 001 – 10 000 as.
10 001 – 20 000 as.
20 001 – 50 000 as.
50 001 – 1...
Maakunta (N=915)
Ahvenanmaan maakunta
Etelä-Karjala
Etelä-Pohjanmaa
Etelä-Savo
Kainuu
Kanta-Häme
Keski-Pohjanmaa
Keski-Suo...
Minkä ikäiset nuoret ovat työsi ensisijainen kohderyhmä?
(N=915)
alle 13-vuotiaat
13-17-vuotiaat
18-25-vuotiaat
yli 25-vuo...
Millaisia nuorisotyön työmuotoja käytät useimmiten työssäsi?
(Valitse max. 3) (N=915)
Avoin nuorisotyö
Ehkäisevä päihdetyö...
Asenteet ja käsitykset
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Internetiä on vaikea hyödyntää nuorten
ryhmätoiminnassa.
Digitaaliset pelit...
Asenteet ja käsitykset
Valitse seuraaviin väittämiin sinulle sopivin vaihtoehto. (N=915, %)
Täysin
samaa
mieltä
Osin
samaa...
Asenteet ja käsitykset
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Yhteydenpito nuoriin (esim. sähköpostilla,
pikaviestimillä)
Vaikuttamistoim...
Asenteet ja käsitykset
Kuinka tärkeäksi koet internetin käytön seuraavissa nuorisotyön toiminnoissa? (N=915, %)
Erittäin t...
Käytätkö internetiä nuorisotyössä?
8
92
6
94
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
En
Kyllä
En
Kyllä
20132015
Vertai...
Mitkä ovat keskeisimpiä tekijöitä siihen, ettet käytä internetiä nuorisotyössä?
(Valitse max. 3) (N=51*)
Koen, että intern...
Arvioi, kuinka monta tuntia viikossa käytät työaikaasi nuorisotyöhön
internetissä? (N=864)
Alle 1 h
1-2 h
3-5 h
6-10 h
11-...
Mitä seuraavista palveluista hyödynnät nuorisotyössä ja kuinka usein? (N=864, %)
Päivittäin Viikoittain Kuukausittain Harv...
Mitä seuraavista yhteisöpalveluista ja sosiaalisen median sovelluksista hyödynnät nuorisotyössä ja kuinka usein? (N=864, %...
Kuinka usein ja mihin tarkoituksiin käytät internetiä nuorisotyössä? (N=864, %)
Päivittäin Viikoittain Kuukausittain Harve...
Mihin seuraavista käytät internetiä nuorisotyössä? (N=864)
Tuotan tekstipohjaista sisältöä nuorille nettiin.
Tuotan teksti...
Onko työssäsi tekijöitä, jotka vaikeuttavat internetin käyttämistä
nuorisotyössä?
55
45
46
54
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
E...
Mitkä ovat mielestäsi merkittävimpiä tekijöitä työssäsi, jotka vaikeuttavat internetin
käyttämistä nuorisotyössä? (Valitse...
Mitkä ovat mielestäsi merkittävimpiä tekijöitä työssäsi, jotka edistävät internetin
käyttämistä nuorisotyössä? (Valitse ma...
Toimitko tällä hetkellä esimiestehtävissä? (N=915)
Kyllä
En
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Kyllä
Ei
0% 10% 20...
Oletko saanut kuluneen vuoden aikana esimieheltäsi /
työnantajaltasi ohjeistusta internetin käytöstä nuorisotyössä?
(N=798...
Oletko laatinut kuluneen vuoden aikana esimiehesi / työyhteisösi
kanssa tavoitteita internetin käytölle nuorisotyössä? (N=...
Onko organisaatiossasi seurattu seuraavilla keinoilla internetin käytölle
asetettujen tavoitteiden toteutumista nuorisotyö...
Millainen työnantajan tarjoama välineistö sinulla on työaikana käytössäsi?
(N=915, %)
Omassa käytössä Jaetussa käytössä Ei...
Oletko osallistunut viimeisen vuoden aikana työajallasi
koulutukseen liittyen nuorten verkkomaailmaan tai internetin
käytt...
Millaiseksi arvioit tietotaitosi seuraavista internetiin liittyvistä teemoista?
(N=915, %)
Erinomainen Hyvä Tyydyttävä Hei...
Millaiseksi arvioit osaamisesi seuraavista osa-alueista liittyen internetin
käyttöön nuorisotyössä? (N=915, %)
Erinomainen...
Mihin seuraaviin osa-alueisiin liittyen haluat erityisesti kehittää omaa ammatillista
osaamistasi? (Valitse max. 3) (N=915...
Koetko, että käytät tällä hetkellä internetiä omassa
nuorisotyössäsi… (N=915)
45
54
0,8
liian vähän
sopivasti
liian paljon...
Arvioi, tuleeko internetin käyttäminen omassa nuorisotyössäsi...
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
2013
pysymään ennallaa...
Arvioi, tuleeko internetin käyttäminen nuorisotyössä organisaatiossasi...
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
2013
pysy...
Vastaajan ikä (N=915)
alle 25 vuotta
25-30 vuotta
31-40 vuotta
41-50 vuotta
51-60 vuotta
yli 60 vuotta
0% 5% 10% 15% 20% 2...
Vastaajan sukupuoli (N=915)
Mies
Nainen
En tahdo määritellä
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
Vastaajan työsuhde (N=915)
Vakituinen
Määräaikainen
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
Vastaajan työkokemus nuorten parissa työskentelystä
(N=915)
Alle 1 vuotta
1-2 vuotta
3-5 vuotta
6-10 vuotta
11-15 vuotta
1...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Kuntakyselyn 2015 tuloksia

970 views

Published on

Verke toteutti keväällä 2015 kyselyn kuntien nuorisotyöntekijöille internetin käytöstä nuorisotyössä. Kyselyn tarkoituksena oli selvittää, miten internetiä käytetään kunnallisessa nuorisotyössä sekä millaisia osaamis- ja resurssitarpeita työntekijöillä on liittyen digitaaliseen mediaan.

Kysely oli jatkoa Verken vuonna 2013 toteuttamalle vastaavalle kartoitukselle, ja yhtenä tavoitteena oli selvittää, millaisia muutoksia nuorisotyöntekijöiden internetin käytössä on tapahtunut viimeisen kahden vuoden aikana.

Tässä diaesityksessä on tiivistetty kuntakyselyn alustavat tulokset ja verrattu niitä vuoden 2013 tuloksiin.

Published in: Technology
 • Be the first to comment

Kuntakyselyn 2015 tuloksia

 1. 1. Kuntakysely 2015 Kysely internetin käytöstä nuorisotyössä
 2. 2. Yleistä • Kyselyn saaneita n. 3000 hlö • Vastauksia yhteensä 945 kpl • Vastausprosentti 32 % • Kyselyn otos (N) 915 • Vastanneita kuntia 232/317 (73,2 %)
 3. 3. Kunnan koko (N=915) Alle 2 000 as. 2 000 - 5 000 as. 5 001 – 10 000 as. 10 001 – 20 000 as. 20 001 – 50 000 as. 50 001 – 100 000 as. Yli 100 000 as. 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%
 4. 4. Maakunta (N=915) Ahvenanmaan maakunta Etelä-Karjala Etelä-Pohjanmaa Etelä-Savo Kainuu Kanta-Häme Keski-Pohjanmaa Keski-Suomi Kymenlaakso Lappi Pirkanmaa Pohjanmaa Pohjois-Karjala Pohjois-Pohjanmaa Pohjois-Savo Päijät-Häme Satakunta Uusimaa Varsinais-Suomi 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%
 5. 5. Minkä ikäiset nuoret ovat työsi ensisijainen kohderyhmä? (N=915) alle 13-vuotiaat 13-17-vuotiaat 18-25-vuotiaat yli 25-vuotiaat 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
 6. 6. Millaisia nuorisotyön työmuotoja käytät useimmiten työssäsi? (Valitse max. 3) (N=915) Avoin nuorisotyö Ehkäisevä päihdetyö Etsivä nuorisotyö ja työparitoiminta Kansainvälinen nuorisotyö Koulunuorisotyö Kulttuurinen nuorisotyö (mm. käsityö, media, musiikki,… Luonto- ja elämystoiminta (mm. ympäristökasvatus,… Mediakasvatus Monikulttuurinen nuorisotyö Nuorten osallisuus, vaikuttaminen ja kuuleminen Nuorten tieto- ja neuvontatyö Nuorten työpajatoiminta Poluttava nivelvaihetyö Sosiaalinen nuorisotyö / tukeva erityisnuorisotyö Vertaisohjaus ja -kasvatus 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
 7. 7. Asenteet ja käsitykset 0% 20% 40% 60% 80% 100% Internetiä on vaikea hyödyntää nuorten ryhmätoiminnassa. Digitaaliset pelit ovat hyvä nuorisotyön väline. Nuoren kohtaaminen internetissä on yhtä arvokasta kuin nuoren kohtaaminen kasvokkain. Internetiä tulee käyttää enemmän nuorisotyössä. Kunnallisen nuorisotyön tulee toimia internetissä. Nuoret ovat taitavia internetin käyttäjiä. Nuoret pitää saada pois internetistä. Valitse seuraaviin väittämiin sinulle sopivin vaihtoehto. (N=915) Täysin samaa mieltä Osin samaa mieltä Osin eri mieltä Täysin eri mieltä En osaa sanoa
 8. 8. Asenteet ja käsitykset Valitse seuraaviin väittämiin sinulle sopivin vaihtoehto. (N=915, %) Täysin samaa mieltä Osin samaa mieltä Osin eri mieltä Täysin eri mieltä En osaa sanoa Yhteensä, % Nuoret pitää saada pois internetistä. 0,7 (0,8) 19 (21) 33 (37) 47 (41) 0,6 (0,6) 100 Nuoret ovat taitavia internetin käyttäjiä. 40 45 14 1 - 100 Kunnallisen nuorisotyön tulee toimia internetissä. 55 (52) 37 (39) 5 (7) 2 (2) 1 (0,3) 100 Internetiä tulee käyttää enemmän nuorisotyössä. 39 (35) 45 (45) 11 (15) 3 (2) 2 (3) 100 Nuoren kohtaaminen internetissä on yhtä arvokasta kuin nuoren kohtaaminen kasvokkain. 26 (18) 37 (32) 28 (36) 8 (13) 0,8 (0,8) 100 Digitaaliset pelit ovat hyvä nuorisotyön väline. 17 (9) 46 (34) 21 (31) 3 (9) 13 (17) 100 Internetiä on vaikea hyödyntää nuorten ryhmätoiminnassa. 3 (4) 25 (23) 42 (40) 21 (19) 9 (14) 100 (Suluissa 2013 kyselyn vastaukset, N=872.)
 9. 9. Asenteet ja käsitykset 0% 20% 40% 60% 80% 100% Yhteydenpito nuoriin (esim. sähköpostilla, pikaviestimillä) Vaikuttamistoiminta (esim. demokratiakasvatus, aloitteet, palautteet) Tiedottaminen (esim. tapahtumien markkinointi, nuorten tavoittaminen) Ryhmätoiminta (esim. blogiryhmä, peliryhmä, pelinkehityskerho) Pelaaminen (esim. lanit, verkkopelit) Nuorten omaehtoisen toiminnan tukeminen (esim. tapahtumajärjestäminen) Neuvonta ja ohjaus (esim. kysymys- ja vastauspalsta, yksilö- ja ryhmäkohtaaminen chatissa) Mediakasvatus (esim. median käsittely, tuottaminen, mediataitojen tukeminen) Kuinka tärkeäksi koet internetin käytön seuraavissa nuorisotyön toiminnoissa? (N=915, %) Erittäin tärkeä Melko tärkeä Vähän tärkeä Ei lainkaan tärkeä
 10. 10. Asenteet ja käsitykset Kuinka tärkeäksi koet internetin käytön seuraavissa nuorisotyön toiminnoissa? (N=915, %) Erittäin tärkeä Melko tärkeä Vähän tärkeä Ei lainkaan tärkeä Yhteensä, % Mediakasvatus (esim. median käsittely, tuottaminen, mediataitojen tukeminen) 66 30 3 0,2 100 Neuvonta ja ohjaus (esim. kysymys- ja vastauspalsta, yksilö- ja ryhmäkohtaaminen chatissa)* 58 (44) 37 (41) 4 (13) 0,3 (2) 100 Nuorten omaehtoisen toiminnan tukeminen (esim. tapahtumajärjestäminen) 43 47 9 0,7 100 Pelaaminen (esim. lanit, verkkopelit) 31 (9) 40 (25) 26 (51) 4 (15) 100 Ryhmätoiminta (esim. blogiryhmä, peliryhmä, pelinkehityskerho) * 30 (22) 52 (52) 17 (23) 2 (3) 100 Tiedottaminen (esim. tapahtumien markkinointi, nuorten tavoittaminen) 84 (82) 16 (16) 0,2 (2) - (0,1) 100 Vaikuttamistoiminta (esim. demokratiakasvatus, aloitteet, palautteet) 51 (52) 42 (40) 7 (7) 0,3 (0,5) 100 Yhteydenpito nuoriin (esim. sähköpostilla, pikaviestimillä) 76 (62) 22 (32) 1 (6) - (0,1) 100 (Suluissa 2013 kyselyn vastaukset, N=872.) * = 2013 kysymyksessä käytetty eri sanamuotoa
 11. 11. Käytätkö internetiä nuorisotyössä? 8 92 6 94 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% En Kyllä En Kyllä 20132015 Vertailu, 2015 (N=915) / 2013 (N=872)
 12. 12. Mitkä ovat keskeisimpiä tekijöitä siihen, ettet käytä internetiä nuorisotyössä? (Valitse max. 3) (N=51*) Koen, että internetissä tehtävä työ ei ole oikeaa/aitoa nuorisotyötä. Koen, ettei internetin käyttäminen tuo työhöni lisäarvoa. Koen, että osaamiseni ei ole riittävää. Käytettävissäni ei ole riittävää välineistöä. Käytettävissäni ei ole riittävää infrastruktuuria (esim. verkkoyhteydet). Tavoitan nuoret muilla tavoilla. Työnantaja on estänyt minulta pääsyn joillekin sivustoille. Työaikani ei riitä internetin käyttämiseen. Esimieheni ei tue internetin käytössä. Organisaationi ei tue internetin käytössä. Työlle ei ole asetettu riittävän selkeitä tavoitteita. Työyhteisössäni internetin käytöstä vastaa joku muu / muut työntekijät. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% • = vastaajat, jotka eivät käytä internetiä nuorisotyössä
 13. 13. Arvioi, kuinka monta tuntia viikossa käytät työaikaasi nuorisotyöhön internetissä? (N=864) Alle 1 h 1-2 h 3-5 h 6-10 h 11-15 h 16-20 h 21-25 h 26-30 h Yli 30 h, kuinka paljon? 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%
 14. 14. Mitä seuraavista palveluista hyödynnät nuorisotyössä ja kuinka usein? (N=864, %) Päivittäin Viikoittain Kuukausittain Harvemmin En koskaan Yhteensä, % Blogipalveluita (esim. WordPress, Blogger, Tumblr) 1 (0,7) 6 (6) 10 (8) 24 (25) 59 (61) 100 Keskustelufoorumeita (esim. Suomi24, Demi) 0,6 (0,4) 4 (5) 10 (12) 33 (29) 53 (54) 100 Linkkien ja uutisten jakopalveluita (esim. Delicious) 2 (2) 7 (7) 8 (9) 22 (23) 61 (60) 100 Lisättyä todellisuutta hyödyntäviä palveluja (esim. Ingress; Zombies, Run!) 0,1 0,5 2 13 82 100 Mikroblogipalveluita (esim. Twitter) 5 (0,6) 10 (3) 11 (7) 23 (22) 51 (67) 100 Nuorten tieto- ja neuvontatyön verkkoperustaista palvelua (esim. nuortenelama.fi) 3 14 23 33 27 100 Suosittelupalveluita (esim. Yelp) 0,4 (-) 2 (2) 5 (3) 24 (19) 69 (76) 100 Organisaation omia verkkosivuja 29 (15) 44 (40) 18 (27) 6 (12) 3 (6) 100 Sähköpostia 73 (56) 13 (20) 7 (13) 5 (7) 3 (4) 100 Paikkatietopalveluita (esim. Foursquare, ActionTrack) 0,7 (1) 5 (5) 9 (8) 21 (20) 65 (66) 100 Vaikuttamiskanavia (esim. nuortenideat.fi) * 1 (1) 11 (8) 22 (18) 38 (36) 28 (36) 100 Pilvitallennuspalveluita (esim. Google drive, Dropbox) 8 (4) 13 (5) 16 (8) 29 (21) 34 (63) 100 Verkkopelejä (esim. Minecraft, Counter-Strike, League of Legends) 2 (0,7) 3 (1) 5 (2) 19 (14) 72 (82) 100 VoIP-palveluita (esim. Skype) 0,6 (-) 5 (3) 9 (5) 30 (23) 55 (69) 100 Wiki- ja muita yhteistyöpalveluita (esim. Wikipedia, Basecamp) * 5 (3) 22 (15) 25 (26) 26 (28) 23 (28) 100 (Suluissa 2013 kyselyn vastaukset, N=806.) * 2013 kysymyksen muotoilu/esimerkit hieman eri tavalla
 15. 15. Mitä seuraavista yhteisöpalveluista ja sosiaalisen median sovelluksista hyödynnät nuorisotyössä ja kuinka usein? (N=864, %) Päivittäin Viikoittain Kuukausittain Harvemmin En koskaan Yhteensä, % Ask.fm 1 5 8 17 69 100 Blogger 0,5 2 6 16 75 100 Facebook 67 22 5 2 4 100 Facebook Messenger 38 26 9 8 19 100 Flickr 0,6 1 3 11 84 100 Google+ 7 9 7 12 65 100 GoSupermodel 0,1 - 0,6 6 94 100 Habbo Hotel 0,4 1 1 7 91 100 Instagram 15 21 10 14 40 100 IRC-Galleria 0,2 1 2 12 84 100 Kik Messenger 0,4 0,6 2 8 90 100 Minecraft 0,6 2 2 8 87 100 Pinterest 0,9 4 7 9 79 100 PlayStation Network 1 3 3 8 85 100 Snapchat 0,5 0,8 2 6 90 100 Steam 0,7 0,9 2 5 92 100 Telegram Messenger - 0,1 0,6 3 96 100 Tumblr - 0,2 0,5 6 94 100 Twitch 0,1 0,5 1 5 93 100 Vimeo 0,4 0,7 3 10 86 100 Vine 0,1 0,2 0,5 7 92 100 WhatsApp 27 20 10 6 37 100 Yo 0,7 2 2 4 92 100 YouTube 7 24 28 18 23 100
 16. 16. Kuinka usein ja mihin tarkoituksiin käytät internetiä nuorisotyössä? (N=864, %) Päivittäin Viikoittain Kuukausittain Harvemmin En koskaan Yhteensä, % Mediakasvatus (esim. median käsittely, tuottaminen, mediataitojen tukeminen) 4 14 28 42 12 100 Neuvonta ja ohjaus (esim. kysymys- ja vastauspalsta, yksilö- ja ryhmäkohtaaminen chatissa) * 11 29 21 24 15 100 Nuorten omaehtoisen toiminnan tukeminen (esim. tapahtumajärjestäminen) 5 18 29 37 12 100 Pelaaminen (esim. lanit, verkkopelit) 1 (0,7) 4 (3) 4 (5) 28 (29) 62 (62) 100 Ryhmätoiminta (esim. blogiryhmä, peliryhmä, pelinkehityskerho) * 2 9 10 29 50 100 Tiedottaminen (esim. tapahtumien markkinointi, nuorten tavoittaminen) 32 (26) 45 (53) 15 (15) 6 (5) 2 (0,6) 100 Vaikuttamistoiminta (esim. demokratiakasvatus, aloitteet, palautteet) 3 (2) 17 (18) 24 (34) 39 (38) 17 (8) 100 Yhteydenpito nuoriin (esim. sähköpostilla, pikaviestimillä) 45 (26) 37 (49) 11 (17) 6 (7) 1 (1) 100 (Suluissa 2013 kyselyn vastaukset, N=806.) * Kysytty myös 2013, mutta ei vertailukelpoinen
 17. 17. Mihin seuraavista käytät internetiä nuorisotyössä? (N=864) Tuotan tekstipohjaista sisältöä nuorille nettiin. Tuotan tekstipohjaista sisältöä nuorten kanssa nettiin. Teen nuorille näkyväksi työtäni / organisaation toimintaa. Viestin nuorille kuntani nuorisotoimen järjestämästä… Käyn reaaliaikaista keskustelua nuorten kanssa. Luen nuorten kuulumisia. Jaan nuoria koskevaa sisältöä eteenpäin. Teen nuorten kanssa blogia. Teen nuorten kanssa videoblogia. Teen blogia nuorille. Teen videoblogia nuorille. Pelaan nuorten kanssa netissä. Tutustun uusiin nuoriin. Kommentoin nuorten tuottamaa sisältöä netissä. Vastaan nuorten esittämiin kysymyksiin netissä. En käytä internetiä mihinkään edellä mainituista. 0% 20% 40% 60% 80% 100%
 18. 18. Onko työssäsi tekijöitä, jotka vaikeuttavat internetin käyttämistä nuorisotyössä? 55 45 46 54 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Ei Kyllä Ei Kyllä 20132015 Vertailu, 2013 (N=872) / 2015 (N=864)
 19. 19. Mitkä ovat mielestäsi merkittävimpiä tekijöitä työssäsi, jotka vaikeuttavat internetin käyttämistä nuorisotyössä? (Valitse max. 3) (N=465) * Koen, ettei internetin käyttäminen tuo työhöni lisäarvoa. Koen, että osaamiseni ei ole riittävää. Käytettävissäni ei ole riittävää välineistöä. Käytettävissäni ei ole riittävää infrastruktuuria (esim. verkkoyhteydet). Työnantaja on estänyt minulta pääsyn joillekin sivustoille (esim. palomuuri). Työaikani ei riitä internetin käyttämiseen. Työyhteisössäni internetin käytöstä vastaa joku muu / muut työntekijät. Työlle ei ole asetettu riittävän selkeitä tavoitteita. Esimieheni ei tue internetin käyttöä. Organisaationi ei tue internetin käyttöä. Joku muu tekijä, mikä? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% * Kysytty vain niiltä, jotka vastasivat ’kyllä’ edelliseen kysymykseen
 20. 20. Mitkä ovat mielestäsi merkittävimpiä tekijöitä työssäsi, jotka edistävät internetin käyttämistä nuorisotyössä? (Valitse max. 3.) (N=864) Koen, että internet on keskeinen osa nuorten elämää. Haluan hyödyntää internetin mahdollisuuksia nuorisotyössä. Minulla on mahdollisuuksia osaamiseni päivittämiseen / kehittämiseen. Minulla on mahdollisuuksia organisoida työtäni joustavasti (esim. työaika). Työlle on asetettu riittävän selkeät tavoitteet. Käytettävissäni on riittävä välineistö. Käytettävissäni on riittävä infrastruktuuri (esim. verkkoyhteydet). Esimieheni tukee internetin käyttöä. Organisaationi tukee internetin käyttöä. Joku muu tekijä, mikä? 0% 20% 40% 60% 80% 100%
 21. 21. Toimitko tällä hetkellä esimiestehtävissä? (N=915) Kyllä En 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Kyllä Ei 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Onko työyhteisössäsi laadittu nuorisotyöhön internetin käyttöä koskeva strategia tai toimintasuunnitelma? (N=117)
 22. 22. Oletko saanut kuluneen vuoden aikana esimieheltäsi / työnantajaltasi ohjeistusta internetin käytöstä nuorisotyössä? (N=798) 43 57 Kyllä En 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
 23. 23. Oletko laatinut kuluneen vuoden aikana esimiehesi / työyhteisösi kanssa tavoitteita internetin käytölle nuorisotyössä? (N=798) 29 71 Kyllä En 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
 24. 24. Onko organisaatiossasi seurattu seuraavilla keinoilla internetin käytölle asetettujen tavoitteiden toteutumista nuorisotyössä? (N=915, %) Kyllä Ei En osaa sanoa Yhteensä, % Tilastoinnin avulla (esim. nutitilastot.fi, Google Analytics) 19 51 30 100 Organisaation asettamilla tunnusluvuilla 24 47 28 100 Itse- ja vertaisarviointien avulla (esim. auditoinnit) 25 51 24 100 Työyhteisökeskusteluilla 46 37 16 100 Organisaation ulkopuolisilla asiantuntija- arvioilla (esim. selvitykset) 10 60 30 100 Nuorille suunnatuilla palaute- ja tyytyväisyyskyselyillä 42 41 17 100 Työntekijöille suunnatuilla palaute- ja tyytyväisyyskyselyillä 24 58 18 100 Nuorten kanssa tehtävien vuorovaikutteisten arviointien avulla 16 58 26 100
 25. 25. Millainen työnantajan tarjoama välineistö sinulla on työaikana käytössäsi? (N=915, %) Omassa käytössä Jaetussa käytössä Ei lainkaan käytössä Yhteensä, % Matkapuhelin 64 (78) 14 (14) 23 (8) 100 Älypuhelin 62 (18) 10 (0,6) 28 (81) 100 Tabletti (esim. iPad) 12 (4) 23 (5) 65 (91) 100 Kannettava tietokone 43 (38) 31 (28) 26 (34) 100 Pöytätietokone 40 (44) 36 (33) 24 (23) 100 Pelikonsoli 7 50 43 100 Digikamera / Digitaalinen videokamera 13 60 27 100 (Suluissa 2013 kyselyn vastaukset, N=872.)
 26. 26. Oletko osallistunut viimeisen vuoden aikana työajallasi koulutukseen liittyen nuorten verkkomaailmaan tai internetin käyttöön nuorisotyössä? (N=915) 32 68 Kyllä En 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
 27. 27. Millaiseksi arvioit tietotaitosi seuraavista internetiin liittyvistä teemoista? (N=915, %) Erinomainen Hyvä Tyydyttävä Heikko Yhteensä, % Digitaaliset pelit ja verkkopelaaminen 6 (5) 15 (18) 33 (32) 47 (45) 100 Mediasisältöjen tuottaminen (esim. animaatio, blogit, musiikki, videot, pelit) 4 (5) 20 (20) 37 (35) 40 (41) 100 Mediakriittisyys 21 54 19 7 100 Ohjelmointi 0,6 (1) 3 (5) 17 (22) 79 (72) 100 Sosiaalinen media 22 (28) 48 (48) 25 (18) 5 (6) 100 Tekijänoikeudet 7 39 37 17 100 Tekninen tietotaito (esim. laitteistot, ohjelmat) 7 26 41 26 100 Verkkokulttuurit 3 (6) 25 (31) 45 (39) 27 (24) 100 Verkkoturvallisuus (esim. tietoturva, yksityisyys) 11 (13) 47 (50) 33 (30) 10 (8) 100 Verkkovaikuttaminen ja - aktivismi 4 (5) 26 (32) 47 (42) 24 (20) 100 (Suluissa 2013 kyselyn vastaukset, N=872.)
 28. 28. Millaiseksi arvioit osaamisesi seuraavista osa-alueista liittyen internetin käyttöön nuorisotyössä? (N=915, %) Erinomainen Hyvä Tyydyttävä Heikko Yhteensä, % Ammattietiikka ja menetelmälliset erityispiirteet internetissä 12 (12) 52 (57) 28 (24) 8 (7) 100 Digitaalisten pelien hyödyntäminen nuorisotyössä 3 (0,8) 10 (10) 28 (29) 59 (60) 100 Mediakasvatus ja nuorten mediataitojen tukeminen* 6 (6) 42 (47) 40 (37) 13 (10) 100 Mobiililaitteiden hyödyntäminen nuorisotyössä 9 41 36 15 100 Nuorten omaehtoisen toiminnan ja ilmaisun tukeminen internetissä* 4 (4) 33 (44) 46 (37) 17 (14) 100 Nuorten verkkokulttuurit ja verkkokäyttäytyminen 3 (4) 34 (39) 44 (42) 19 (16) 100 Nuorten ohjaus ja neuvonta 14 52 27 7 100 Sosiaalisen median työkalujen hyödyntäminen nuorisotyössä 13 (12) 42 (48) 36 (29) 9 (11) 100 Vuorovaikutus ja kohtaaminen internetissä 16 (14) 51 (55) 26 (24) 7 (7) 100 (Suluissa 2013 kyselyn vastaukset, N=872) * 2013 kysymys muotoiltu hieman eri tavoin
 29. 29. Mihin seuraaviin osa-alueisiin liittyen haluat erityisesti kehittää omaa ammatillista osaamistasi? (Valitse max. 3) (N=915) Ammattietiikka ja menetelmälliset piirteet internetissä Digitaalisten pelien hyödyntäminen nuorisotyössä Mediakasvatus ja nuorten mediataitojen tukeminen Mediasisältöjen tuottaminen (esim. animaatio, blogit, musiikki,… Mobiililaitteiden hyödyntäminen nuorisotyössä Nuorten omaehtoisen toiminnan ja ilmaisun tukeminen… Nuorten verkkokulttuurit ja verkkokäyttäytyminen Nuorten ohjaus ja neuvonta Ohjelmointi Sosiaalisen median työkalujen hyödyntäminen nuorisotyössä Tekijänoikeudet verkossa ja mediassa Tekninen tietotaito (esim. laitteistot, ohjelmat) Vuorovaikutus ja kohtaaminen internetissä Joku muu, mikä? En koe tarvetta osaamisen kehittämiseen 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%
 30. 30. Koetko, että käytät tällä hetkellä internetiä omassa nuorisotyössäsi… (N=915) 45 54 0,8 liian vähän sopivasti liian paljon 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
 31. 31. Arvioi, tuleeko internetin käyttäminen omassa nuorisotyössäsi... 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 2013 pysymään ennallaan 2013 vähenemään 2013 lisääntymään Vertailu, 2015 (N=915) / 2013 (N=872)
 32. 32. Arvioi, tuleeko internetin käyttäminen nuorisotyössä organisaatiossasi... 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 2013 pysymään ennallaan 2013 vähenemään 2013 lisääntymään Vertailu, 2015 (N=915) / 2013 (N=872)
 33. 33. Vastaajan ikä (N=915) alle 25 vuotta 25-30 vuotta 31-40 vuotta 41-50 vuotta 51-60 vuotta yli 60 vuotta 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%
 34. 34. Vastaajan sukupuoli (N=915) Mies Nainen En tahdo määritellä 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
 35. 35. Vastaajan työsuhde (N=915) Vakituinen Määräaikainen 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
 36. 36. Vastaajan työkokemus nuorten parissa työskentelystä (N=915) Alle 1 vuotta 1-2 vuotta 3-5 vuotta 6-10 vuotta 11-15 vuotta 16-20 vuotta Yli 20 vuotta 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

×