Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
NMG NEDERLANDS MILITAIR GENEESKUNDIG TIJDSCHRIFT VERSCHIJNT TWEEMAANDELIJKS 64e JAARGANG JULI 2011 - NR. 4 MINISTE...
INHOUD                          64E JAARGANG - JULI 2011 - AFLEVERING 4             ...
O O R S P R O NK E L I JK           A RTI K E L          Officier van Gezondheid Ellerman       ...
(figuur 1) . George had     vooraanstaande en complete                                ...
overleed, schreef Donders    Conflict of interest: none declared .                          ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Ellerman

841 views

Published on

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ellerman

 1. 1. NMG NEDERLANDS MILITAIR GENEESKUNDIG TIJDSCHRIFT VERSCHIJNT TWEEMAANDELIJKS 64e JAARGANG JULI 2011 - NR. 4 MINISTERIE VAN DEFENSIE – DIRECTIE MILITAIRE GEZONDHEIDSZORG
 2. 2. INHOUD 64E JAARGANG - JULI 2011 - AFLEVERING 4 NEDERLANDS MILITAIR Van de redactie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 GENEESKUNDIG TIJDSCHRIFT Uitgegeven door het Ministerie van Defensie Mededelingen: onder verantwoordelijkheid van de Directeur Militaire Gezondheidszorg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 Directeur Militaire Gezondheidszorg Nieuwsbrief DMG, april 2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 Nieuwsbrief DMG, mei 2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 HOOFDREDACTEUR R.P. van der Meulen kolonel-vliegerarts Oorspronkelijke artikelen: De veranderende militaire gezondheidszorg EINDREDACTEUR door commodore-vliegerarts b.d. A.J. van Leusden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 A.H.M. de Bok luitenant ter zee van administratie der Officier van Gezondheid Ellerman . tweede klasse oudste categorie b .d . Docent geneesmiddelleer en redacteur van het Nederlandsch Lancet door drs. P.P.A.M. Verhoeven en prof. dr. J.H. Bolk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 LEDEN VAN DE REDACTIE J. de Graaf Sportspecifiek trainen van de dorsaalflexoren bij het kolonel-arts Mediaal Tibiaal Stress Syndroom J. van der Hoorn Een case report kolonel-vliegerarts Dr. R.A. van Hulst door kapitein-fysiotherapeut C. Muller en drs. B. Honselaar MSc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 kapitein ter zee-arts H.W.P. Meussen De thoracale facetgewrichten, de costotransversale gewrichten en luitenant-kolonel-arts de costovertebrale gewrichten in de etiologie van musculoskeletale thoracale rugpijn Dr. J. van der Plas door M.A. Paantjens MPt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 bioloog R.A.G. Sanches Pseudoangineuze klachten, een manueeltherapeutische indicatie . Case report kapitein-luitenant ter zee-arts door M.A. Paantjens MPt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 F.J.G. van Silfhout luitenant-kolonel-tandarts Barotrauma van het oor bij duikers N.R. van der Struijs door E. Generaal, dr. J. Stins en kapitein ter zee-arts dr. R.A. van Hulst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 kapitein-luitenant ter zee-arts Dr. D.J. Versluis kolonel-arts Verslagen: M.L. Vervelde Uitreiking Wout Klein Haneveld-prijs 2011 kolonel-apotheker door dr. L. van Bergen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 ADMINISTRATIE Ingezonden mededelingen: majoor b .d . A. Sondeijker Bij- en nascholing van de Netherlands School of Public and Occupational Health . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 secretaris NMGT Postbus 20703, 2500 ES ’s-Gravenhage Telefoon 070-3397405 / 06 of 0165-300145 CONTENTS VOLUME 64 - JULY 2011 - ISSUE 4 E-mailadres: nmgt@mindef .nl From the editor: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 DRUK DeltaHage bv, Den Haag Announcements: Postbus 20023, 2500 EA Den Haag Surgeon General . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 Telefoon 070-7507500 Newsletter Surgeon General, April 2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 Fax 070-7507578 Newsletter Surgeon General, May 2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 ADVERTENTIE-EXPLOITATIE Original contributions: Publiciteitsbureau Leeuwenbergh b.v. Changes in military health care: historical perspectives Postbus 139, 2170 AC Sassenheim by air commodore mc (ret.) A.J. van Leusden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 Telefoon 0252-227505 Fax 0252-228358 Contactpersoon: Frank van Gils Medical officer Ellerman, lecturer in pharmacology and editor of the Nederlandsch Lancet by P.P.A.M. Verhoeven MD and Prof. J.H. Bolk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 VERSPREIDING Het NMGT wordt kosteloos gezonden aan alle Sports-specific training of dorsal flexor muscles in medial tibial stress syndrome beroeps- en reserveofficieren en onderofficieren, by captain C. Muller MPt and B. Honselaar MSc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 alsmede de daarmee gelijkgestelde burgerambtenaren, van de militair-geneeskundige The thoracic zygapophyseal joints, the costotransverse joints and diensten, alsmede naar alle militair-geneeskundige the costovertebral joints in the etiology of musculoskeletal thoracic spine pain eenheden en inrichtingen en naar civiele by M.A. Paantjens MPt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 geneeskundige instellingen . Pseudo-angina, an indication for manual therapy . Case report VOORBEHOUDPlaatsing van een artikel in dit tijdschrift houdt niet in, by M.A. Paantjens MPt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 dat de inzichten van de schrijver worden gedeeld door de Directeur Militaire Gezondheidszorg Ear barotrauma in scuba divers en de redactie . by E. Generaal, Dr J. Stins and surgeon captain (R. Neth. Navy) Dr R.A. van Hulst . . . . . . . . . . . . . . . . 160 Het adverteren in dit blad kan het verkrijgen van voorkeur voor leveranties aan de Reports: Geneeskundige Diensten van de Koninklijke Marine, Wout Klein Haneveld incentive prize for students 2011 de Koninklijke Landmacht en de by Dr L. van Bergen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 Koninklijke Luchtmacht niet inhouden . Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd Paragraph advertisement: of openbaar gemaakt, op welke wijze dan ook, The Netherlands School of Public and Occupational Health . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 zonder schriftelijke toestemming van de redactie van dit tijdschrift . VOORPAGINA NETHERLANDS MILITARY Atypische borstpijn, pijnklachten tussen de schouderbladen en armpijn zijn symptomen die kunnen MEDICAL REVIEW duiden op een ernstige onderliggende pathologie, zoals cardiale of pulmonale aandoeningen, Edited under the responsibility of the subdiafragmatische aandoeningen of specifieke cervicale klachten. Het belang van het uitsluiten van Director of Military Health Care deze aandoeningen kan niet genoeg worden benadrukt. Echter, wanneer een ernstige pathologie niet Postbox 20703, 2500 ES The Hague voor de hand ligt of door lichamelijk onderzoek is uitgesloten, moet een clinicus een stoornis in het (The Netherlands) costovertebrale gewricht overwegen, zodat kostbaar en onnodig intern onderzoek kan worden voorkomen. Telephone 070-3397405 / 06 Op p. 156-159 wordt het manueeltherapeutische onderzoek en de behandeling voor een patiënt met een stoornis in het costovertebrale gewricht beschreven. All rights reserved Foto: mevrouw C .P . van de Graaf . ISSN 0369-4844 NM GT 64 - 1 29- 172 131 JULI 2011
 3. 3. O O R S P R O NK E L I JK A RTI K E L Officier van Gezondheid Ellerman door drs . P .P .A .M . Verhoevena en prof . dr . J .H . Bolkb Docent geneesmiddelleer en redacteur van het Nederlandsch LancetGeorge Lievin Henri Ellerman (1817-1849) genoot zijn militair-geneeskundige opleiding van 1835 tot 1839 aan de Rijks-Kweekschool voor Militaire Geneeskundigen (RKMG) en promoveerde te Leiden in 1841. Van 1843 tot 1849 gaf hij aande RKMG onderwijs in de geneesmiddelleer. Hij was een van de eerste redacteuren van het Nederlandsch Lancet. Alsredacteur gaf hij samen met collega-redacteuren Donders en Jansen een nieuwe koers aan het tijdschrift. Door de mixvan wetenschappelijke en op de medische praktijk gerichte artikelen kon dit tijdschrift uitgroeien tot het belangrijkstemedisch-wetenschappelijke vakblad in Nederland; het maakte echter geen deel uit van de tijdschriften die opgingen inhet latere Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. In 1846 bracht hij een Nederlandse vertaling uit van het DuitseHandbuch der Heilmittellehre van Friedrich Oesterlen. Dit boek was een volledig en helder overzicht van degeneesmiddelleer en werd beschouwd als een belangrijke stap naar een wetenschappelijke farmacologie. Na zijnoverlijden op 32-jarige leeftijd werd hij herdacht als een goed wetenschapper en toegewijde, hardwerkende docent.In de 19e eeuw bestonden er niet-academische genees- en 6 kinderen; zijn moeder overleed vlakverschillende instituten voor het volgen heelkunde4 . na de geboorte van Ellermans jongstevan medisch onderwijs . Aan Een van Beckers’ belangrijkste broer . Zijn vader hertrouwde metuniversiteiten, athenea en klinische hervormingen betrof de samenstelling Louise Borgerhoff (1803-1889), zusscholen vond de civiele van het docentencorps, dat hij van zijn eerste vrouw . George werd algeneeskundige opleiding plaats; het uitbreidde met 4 talentvolle leraren: vroeg door zijn vader gestimuleerd omgeneeskundig onderwijs aan militair- F .C . Donders (1818-1889), zich later aan de geneeskunde tegeneeskundigen werd in Utrecht G .L .H . Ellerman (1817-1849), wijden . Naast het gewone onderwijsgegeven aan de Rijks-Kweekschool A .W .M . van Hasselt (1814-1902) en bekwaamde hij zich in zowel oudevoor Militaire Geneeskundigen J . H . Jansen (1816-1885) . Donders talen (Latijn en Grieks) als levende(RKMG) . Het onderwijs aan de RKMG werd in 1847 hoogleraar aan de talen (Frans en Duits), aardrijkskundekon gecombineerd worden met Utrechtse universiteit en was een en geschiedenis . Op jonge leeftijdonderwijs aan de universiteit1 . beroemd fysioloog en oogarts; hielp George al mee in de apotheekIn de jaren 40 van de 19e eeuw werd de hij schreef meer dan van zijn vader . In 1835 werd hijRKMG door inspecteur-generaal van de 300 wetenschappelijke publicaties5 . toegelaten tot de militair-Militair-Geneeskundige Dienst Van Hasselt werd in 1858 hoofd van geneeskundige opleiding alsP .L . Beckers (1789-1851) hervormd de chirurgische kliniek van de RKMG onbezoldigd kwekeling, waarna hij intot een instituut waar een nagenoeg en vanaf 1873 was hij Inspecteur- 1836 werd bevorderd tot bezoldigdvolledige geneeskundige opleiding werd Generaal van de Militair- kwekeling der Derde Klasse, in 1838aangeboden . Er was veel aandacht Geneeskundige Dienst; hij heeft een der Eerste Klasse10 . In 1835 werd hijvoor de praktijk, gefundeerd op een belangrijke bijdrage geleverd aan de tevens als student aan de Universiteitbrede theoretische basis van basale en opleiding van militaire en civiele van Utrecht ingeschreven, waar hijtoegepaste vakken2 . Na de geneeskundigen6 . Jansen werd in colleges volgde en het propedeutischreorganisatie door Beckers werd de 1850 benoemd tot hoogleraar aan de en kandidaatsexamen in deRKMG gerekend tot de beste medische Universiteit van Groningen; hij geneeskunde aflegde11 . Tijdens zijnopleidingen in Nederland vóór 18653 . vertaalde verscheidene medische studietijd liep hij in 1836 mee alsDe militair-geneeskundigen hebben in handboeken in het Nederlands7 . medisch student in een historischede 19e eeuw een cruciale rol gespeeld Het leven en de carrière van Ellerman optocht ter viering van hetin de ontwikkeling van de zijn niet eerder beschreven; die 2e eeuwfeest van de Utrechtsewetenschappelijke geneeskunde, als worden in dit artikel nader belicht, universiteit12 . Hij voltooide zijnintermediair tussen de academische en evenals de rol die hij heeft gespeeld in militairgeneeskundige opleiding in de 19e-eeuwse 1839 en werd bevorderd tot Officier geneeskunde . van Gezondheid der Derde Klasse . Hij werd gelegerd bij diverse garnizoenen: Biografie Antwerpen (1840), ’s-Gravenhage George Lievin Henri (1841) en Maastricht (1842)13 . Ellerman werd geboren in In 1839 werd Ellerman door het Antwerpen op 15 april Departement van Oorlog toestemming 1817 . Hij was de zoon van verleend om naast de militair- Hendrik Ellerman geneeskundige opleiding te (1793-1864), Officier van promoveren, op voorwaarde dat hij Gezondheid, en Catharina zich nog voor 10 jaar aan de Johanna Borgenhoff krijgsmacht zou verbinden na het (1797-1829)8 . Zijn ouders behalen van deze graad10 . vestigden zich na zijn geboorte in Ouderkerk aan a Huisarts, huisartsenpraktijk Vitea Bezuidenhout, de Amstel, waar zijn vader Den Haag . het geneeskundige beroep b Internist, Leids Universitair Medisch Centrum,Fig. 1: Boven, huwelijksafkondiging van dr. G.L.H. Ellerman met voortzette als civiel afd . Algemene Interne Geneeskunde, Leiden . Dit artikel is eerder geplaatst in het Ned TijdschrA.M. Katwinkel op 17 juli 1848. Onder, overlijdensadvertentie van genees-, heel- en Geneeskd 2011;155:A2736, gepubliceerd opdr. G.L.H. Ellerman op 29 mei 1849. verloskundige9 . 02-02-2011 .Bron: Centraal Bureau voor de Genealogie, Den Haag; onbekend dagblad . George was de oudste van Artikel ontvangen februari 2011 . NM GT 64 - 129- 172 143 JULI 2011
 4. 4. (figuur 1) . George had vooraanstaande en complete helaas een zwakke medische vakblad in Nederland4,17 . gezondheid: hij kampte Ellerman schreef in de periode van onder meer met reuma 1845 tot aan zijn overlijden in 1849 en een oogziekte . 22 bijdragen voor het tijdschrift . Deze Hierdoor was hij bestonden uit 8 oorspronkelijke meerdere malen stukken, 10 boekbesprekingen, gedwongen zijn lessen 2 ‘kleinere mededelingen’ en voor enige tijd te 2 ‘kritische mededelingen’ . De staken16 . Op oorspronkelijke artikelen handelden 29 mei 1849 overleed hij voornamelijk over heelkundige en op 32-jarige leeftijd aan verbandleerkundige onderwerpen . de gevolgen van tuberculose Handboek van Oesterlen (zie figuur 1)8 . Voor de Naast zijn docent- en redacteurschap weduwe van Ellerman vertaalde Ellerman ook een aantal werd het drama nog Duitse geneeskundige handboeken in groter toen 4 dagen het Nederlands, waaronder het later ook hun enige Handbuch der Heilmittellehre van zoon overleed . Friedrich Oesterlen (1812-1877) (figuur 3) . Oesterlen was een van de Redacteur eersten die in zijn leer duidelijk In zijn korte leven heeft verband legde tussen fysiologische Ellerman naast zijn werking en de scheikundige militairgeneeskundige samenstelling van geneesmiddelen; zo taken en docentschap wilde hij een meer objectieve aan de RKMG zich ook geneesmiddelleer neerzetten . Zijn aan de wetenschap boek wordt gezien als een belangrijke gewijd . Vanaf 1845 overgang naar de wetenschappelijke, vormde hij samen met op fysiologische en scheikundige Donders en Jansen de beginselen gebaseerde redactie van het geneesmiddelleer . Dit handboek werd Nederlandsch Lancet in Nederland goed ontvangen, getuige (figuur 2) . het aantal herdrukken en de Het Nederlandsch Lancet beoordelingen die het boek kreeg in was opgericht recensies: ‘een volledige, heldere en in 1838 door scherp kritische uiteenzetting, met veel A .G . van Onsenoort aandacht voor de fysiologische richtingFig. 2: Titelpagina van het Nederlandsch Lancet, het tijdschrift (1782-1842), directeur van de geneesmiddelleer’19 .waarvan dr. G.L.H. Ellerman een van de redacteuren was. van de RKMG, en werd Met zijn vertaling maakte Ellerman dit uitgegeven tot 1857 . Het belangrijke handboek voor deHij werd toegelaten tot de promotie nam niet deel aan de fusie die in Nederlandse geneeskundigenaan de Universiteit van Leiden in 1840 1856 leidde tot de oprichting van het toegankelijk; tevens gebruikte hij heten promoveerde magna cum laude in Nederlandsch Tijdschrift voor voor zijn onderwijs aan de RKMG . Hij1841 (promotor G . Sandifort Geneeskunde17 . In de eerste jaren beschouwde Oesterlens werk als een(1779-1841)) . Zijn proefschrift 14 richtte het tijdschrift zich vooral op de doelmatig handboek voor jongehandelde over patiënten met ziekten praktische chirurgie en aspirant-artsen, volgens de laatstevan de hersenen en het ruggenmerg oogheelkunde . De nieuwe redactie stand der wetenschap en eenen bevatte observaties en bevindingen richtte zich op de geneeskunde in de geschikte leidraad voor het onderwijs .van zowel lichamelijk als post-mortem volle breedte3 . In zijn lessen dicteerde hij oponderzoek . 15 Het trio Donders, Ellerman en Jansen consciëntieuze en consistente wijzeToen hij in 1841 in Den Haag was veranderde in 1845 de titel in een compacte versie van Oesterlensgelegerd, vielen zijn verdiensten op bij Nederlandsch Lancet: Tijdschrift voor handboek20 . Hierbij legde hij vooralInspecteur-Generaal Beckers, van wie de geneeskundige wetenschappen in nadruk op het hoofdbestanddeel vangezegd werd dat hij een scherp haren geheelen omvang . Zij lieten met het geneesmiddel, datvermogen had om zijn assistenten in deze naam zien dat ze niet alleen verantwoordelijk was voor de werking .te schatten2 . Op Beckers’ voordracht waarde hechtten aan de ‘vorderingen Zo probeerde hij de werking van hetwerd Ellerman in 1843 aangesteld als in de geneeskundige praktijk’, maar middel (fysiologie) en de toepassingdocent geneesmiddelleer en ook aan de ‘wetenschappelijke bij zieken (therapie) te verklaren . Ookverbandleer aan de RKMG . Hij ‘bezat ontwikkeling der geneeskunde’18 . Het liet hij in onbruik geraakte of ineen heldere voordracht, waardoor hij doel dat de redactieleden voor ogen Nederland niet verkrijgbare middelenals onderwijzer bijzonder geschikt hadden was drieledig: bevordering van weg en voegde nieuwe toe op basiswas’16 . In 1844 werd hij bevorderd tot de praktische geneeskunde, van recentere inzichten . Het onderwijsOfficier van Gezondheid der bevordering van de wetenschap en het van Ellerman was een vroegTweede Klasse . leggen van verbanden tussen deze voorbeeld van de moderne,In 1848 trad George Ellerman te entiteiten . Met deze nieuwe natuurwetenschappelijk verantwoordeBreukelen-Nijenrode in het huwelijk redactionele koers werd het scheikundig-fysiologische benaderingmet Anna Maria Katwinkel (1815-87) Nederlandsch Lancet het meest van de geneesmiddelleer . NM GT 64 - 129- 172 144 JULI 2011
 5. 5. overleed, schreef Donders Conflict of interest: none declared . in het In Memoriam: Financial support: none declared . ‘Goede George! Gij had meer geluk verdiend .’16 Referenties: Gezien zijn prestaties op 1 . Langeveld A .: Van applicatiecursus tot jonge leeftijd in een kweekschool . De beginjaren van de wetenschappelijke en militairgeneeskundige opleiding in Nederland . In: onderwijskundige carrière De Moulin D (red) . s-Rijkskweekschool voor Militaire Geneeskundigen te Utrecht (1822-1865) . van slechts 6 jaar, mag Amsterdam: Rodopi; 1988, p .17-34 . men stellen dat de 2 . Ghert J .M .E .: Levensschets van Nederlandse medische Dr . P . L . Beckers, in leven Inspecteur- Generaal gemeenschap in hem te van de geneeskundige dienst der land- en vroeg een veelbelovend zeemagt . ’s Gravenhage; 1854 . wetenschapper en 3 . Verhoeven P .P .A .M .: Het onderwijs aan de docent verloor . Rijkskweekschool voor Militaire Geneeskundigen . Ned Milit Geneeskd Tijdschr . 2009;62:205-8 . Gregory Manchia verzorgde 4 . Lieburg M .J .: De Nederlandse medische een optimale weergave van tijdschriften en de wetenschappelijke de afbeeldingen . geneeskunde 1840-1870 . In: De Moulin D . (red) . Belangenconflict: geen Kracht en stof: de introductie van moderne gemeld . Financiële natuurwetenschappelijke denkwijzen in de ondersteuning: geen gemeld . geneeskunde . Amsterdam: Rodopi; 1985, p . 1-18 . 5 . Leersum E .C ., Delprat C .C .: Het levenswerk van Franciscus Cornelis Donders . Haarlem: Bohn; 1932 . 6 . Van de Kreek F .W .: Alexander Willem Michiel van Hasselt, 1814-1902: de eerste docent SUMMARy toxicologie in Nederland [proefschrift] . Utrecht: Faculteit der Diergeneeskunde; 2000 . MEDICAL OFFICER 7 . Molhuysen P .C ., Blok P .J ., Knappert L ., ELLERMAN, Kossmann K .H .: Nieuw Nederlandsch biografisch LECTURER IN woordenboek . Leiden: Sijthoff; 1911 . 8 . Lindeboom G .A .: Dutch medical biography: PHARMACOLOGY AND a biographical dictionary of Dutch physicians andFig. 3: Titelpagina van het ‘Handboek der Geneesmiddelleer’ EDITOR OF THE surgeons 1475-1975 . Amsterdam: Rodopi; 1984 .(1846), uit het Duits vertaald door dr. G.L.H. Ellerman. NEDERLANDSCH 9 . Van der Aa A .J .: Biographisch woordenboek der LANCET Nederlanden, deel 5 . Apeldoorn: Digitale naslag;Verdiensten George Lievin Henri Ellerman 2006 .Ellerman was een goed voorbeeld van (1817-1849) followed his medical- 10 . Nationaal Archief, Den Haag, Inspecteur-een Officier van Gezondheid die zich military training at the Military Medical Generaal van de Geneeskundige Dienst dernaast de praktische - militaire - Training College (RKMG) in Utrecht, Landmacht, nummer toegang 2 .13 .62 .11, inv .nr . 174; 1840 .geneeskunde ook bekwaamde in de the Netherlands, from 1835 to 1839, 11 . Album studiosorum: Academiae Rheno-medische wetenschap . Van 1843-1849 and gained his PhD from Leiden Traiectinae MDCXXXVIMDCCCLXXXVI . Utrecht:was hij docent aan de RKMG . Hij werd University in 1841 . From 1843 to 1849 Beijers en Van Boekhoven; 1886 .gezien als een hardwerkend en he was a lecturer in pharmacology at 12 . Bergh L .P .: Gedenkboek van het tweedetoegewijd docent, met een groot the RKMG . He was one of the first eeuwfeest der Utrechtsche hoogeschool . Utrecht:plichtsbesef, die veel had bijgedragen editors of the Nederlandsch Lancet . Altheer; 1837 .aan de ontwikkeling van het onderwijs Together with his fellow board 13 . Nationaal Archief, Den Haag, Inspecteur-aan de RKMG . Ook was hij een goed members Donders and Jansen he set Generaal van de Geneeskundige Dienst der Landmacht, nummer toegang 2 .13 .62 .11,wetenschapper, die zich behalve aan this journal on a new course . Due to inventarisnummer 238; 1842 .de vakken geneesmiddelleer en the new mix of scientific and practice- 14 . Universiteit Leiden, archief van Senaat enverbandleer, ook aan de andere oriented articles the journal developed Faculteiten 1575-1876 . Register van promotiesvakken van de geneeskunde wijdde16 . into the most important medical van de faculteit geneeskunde, inv .nr . 421 .Zijn grootste verdiensten voor de scientific journal in the Netherlands; it 15 . Ellerman G .L .H .: Dissertatio inauguralis sistensNederlandse geneeskunde waren was however not among the journals observationes anatomicopathologicae ad morbostweeledig: hij introduceerde het that merged to become the encephali et medullae spinalis pertinentes .Handboek der Geneesmiddelleer van Nederlands Tijdschrift voor Nijmegen: Haspels; 1841 . 16 . Donders F .C .: Herinnering aan G .L .H . Ellerman .Oesterlen in Nederland en als Geneeskunde [Dutch Journal of Nederlandsch Lancet . 1849;4: 167-76 .redacteur gaf hij samen met collegae Medicine] . In 1846 Ellerman published 17 . Delprat C .C .: De geschiedenis der NederlandscheDonders en Jansen een nieuwe koers a Dutch translation of geneeskundige tijdschriften van 1680-1857 .aan het Nederlandsch Lancet, dat door Friedrich Oesterlen’s textbook of Amsterdam: Ellerman, Harms en Co; 1927 .de mix van wetenschappelijke en op pharmacology ‘Handbuch der 18 . Redactioneel voorwoord . Nederlandsch Lancet .de medische praktijk gerichte artikelen Heilmittellehre’ . This book was 1845;2e serie,1:2 .kon uitgroeien tot het belangrijkste considered to be a complete and lucid 19 . De Bordes C .: Prof . F . Oesterlen’s Handboek der geneesmiddelleer, in het Nederduitschmedisch-wetenschappelijke vakblad in survey of pharmacology and a major overgebragt door Dr . G .L .H . Ellerman . NederlNederland in die tijd . step towards a more scientific Weekbl voor Geneeskd . 1854;4:450 .Ellermans zwakke gezondheid belette pharmacology . After his death at the 20 . Verhoeven P .P .A .M .: Van Oesterlen naarhem zich volledig aan wetenschap en age of 32, he was remembered as a Ellerman - van vertaling naar verdeling . Bulletinredacteurschap te wijden naast het good scientist and dedicated, Kring voor de Geschiedenis van de Pharmacie inonderwijs . Toen hij op 32-jarige leeftijd hardworking lecturer . Benelux . 2008;57:9-18 . NM GT 64 - 129- 172 145 JULI 2011

×