Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Zoek je weg in het doolhof!
DE RODE DRAAD   DOORHEENHULPVERLENINGSLAND Hulp bij eetstoornissen
Overzicht1. Organisatie van hulpverlening2. Behandeling bij ES3. Wie is wie: spraakverwarring
Hulp zoeken: zo nabij mogelijk SYMPTOMEN               INTERVENTIE Voorbijgaande             S...
Stepped care modelIn theorie: mooi aansluitend modelIn praktijk: heel wat gatenGevoel = “geluk hebben” met hulpverleners d...
(H)erkenning en opvang: 0de lijn• Begint  meestal in het eigen sociale netwerk• Zelfhulp     (AN-BN): boeken, lotgeno...
Eerste stap:         eerstelijnshulpverlening Rechtstreeks toegankelijke hulp• Huisarts• Leerkracht  --> Centrum ...
TweedelijnshulpverleningHulpverlening waarvoor doorverwijzing nodig isVb. Doorverwijzing door CLB naar psycholoog-psychoth...
DerdelijnshulpverleningGespecialiseerde hulp: opname in ziekenhuis•Opname  op algemene afdeling (medische opvolging)•Opna...
VierdelijnshulpverleningOpname/behandeling in gespecialiseerde afdelingVolwassenen (+16 jaar)Eetstoornisafdelingen in Vlaa...
VierdelijnshulpverleningOpname/behandeling in gespecialiseerde afdelingKinderen en jongeren (- 16 jaar)          ...
Even terzijdeBij mensen met eetstoornissen komen soms ook persoonlijkheidsmoeilijkheden voor (soms in de vorm van een sto...
Ambulant - (semi-)residentieel• Ambulant  = je verplaatst je naar de hulpverlening, of online of telefonische hulp, hulp ...
2. Behandeling: een complex verhaalBehandeling van eetstoornissen richt zich best opdrie aspecten:1.Opbouwen evenwichtig e...
Therapie bij eetstoornissen? (1)AN-BN vzw   1. Motivationele gespreksvoering in ALLE fasen!   2. Cognitieve gedragst...
Therapie bij eetstoornissen? (2)AN-BN vzw   6. Online therapie: BN (echter niet geïndiceerd bij AN!)    vb. www.eet...
Medicatie bij eetstoornissen?BN/BED: antidepressiva (vb. Fluoxetine)      Topiramaat? Middel tegen epilepsie lijkt po...
Behandeling vertekend lichaamsbeeld:           virtual reality?Verschillende manieren om lichaamsbeleving te met...
Welke lichaamsvorm benadert het beste jouw lichaam?   Systematische overschatting bij alle ES!
25 ptn met AN,25 controlepersonenOpdracht:Kan jij door deze deuropening? (deur varieert in breedte)Mensen met AN schatten...
4                           3    1           21. hoe patiënt zich in de spiegel z...
Renfrew Centre, Florida
Virtual Reality?      Exposure in vitro en responspreventie          (hulpmiddel bij CGT)www.cybertherapy....
3. Spraakverwarring: wie is wie?                Psycholoog                 Psychiater   ...
Counseling versus therapieCounseling (= inloophuis)- eerder kortdurende hulpverlening- ook gedaan door sociaal werkers, le...
Welke therapieën bestaan er?Menselijk gedrag kan vanuit verschillende invalshoeken bestudeerden behandeld worden.Gemeensch...
Hedendaagse benaderingen van therapiePsychologische therapieënBehandelmethoden gebaseerd op psychologische principes, ook ...
Psychologische therapieën• Psychoanalyse• Cliëntgerichte therapie • Stromingen: experiëntiële, interactionele en existent...
Welke therapie is het beste?Therapeutische relatie = belangrijkste factor!         “Het klikt (niet)”(belangrijker...
Evaluatie van psychologische therapieënEysenck stelde in 1952 dat 2/3 mensen met niet-psychotischeproblemen na verloop van...
Werkzame elementen                                   30%Algemene factoren (30%)     ...
Therapie voor eetstoornissen• Gewichtsherstel, evenwichtig eetpatroon• Onderliggende problemen, zoals: relationeel functi...
10 tips om eeuwig in therapie te blijven1. Verwacht alle heil van de therapeut: hij moet je beter kunnen  maken.2. Ga erv...
6. Stap bij het minste of geringste over naar een andere therapeut. Jehoeft toch niet alles te pikken?7. Ga ervan uit, dat...
Meer lezen?• van Deth, R. & Vandereycken, W. (2005). In therapie of niet? Een praktische gids over psychotherapie. Houten...
Hulp bij AN-BN• Objectieve informatie •  Persoonlijke  verhalen   kunnen,   maar  duidelijk   “persoonlijk”! ...
Wat kan deze steun betekenen?• Kennis en (ervarings)deskundigheid delen• Normaliseren van ervaringen (je bent niet de enig...
Nog knopen te ontwarren?
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Rode draad hulpverlening

De zoektocht naar hulp bij eetstoornissen is als het zoeken van een speld in een hooiberg. Deze ppt geeft meer uitleg over hulpverlening, hulp bij eetstoornissen, verschillende soorten behandeling enz. Wie meer informatie wil kan contact opnemen met de zelfhulpgroep AN-BN: www.anbn.be en info@anbn.be

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Rode draad hulpverlening

 1. 1. Zoek je weg in het doolhof!
 2. 2. DE RODE DRAAD DOORHEENHULPVERLENINGSLAND Hulp bij eetstoornissen
 3. 3. Overzicht1. Organisatie van hulpverlening2. Behandeling bij ES3. Wie is wie: spraakverwarring
 4. 4. Hulp zoeken: zo nabij mogelijk SYMPTOMEN INTERVENTIE Voorbijgaande Sociale steun, problemen familie, informatieAanhoudende milde Huisarts, lotgenoten problemenErnstige problemen Counseling, therapieEetstoornis/andere Psycholoog, psychiater Crisis/Suïcide Opname Leidraad CGG, Eetexpert.be Copyright © 2012 Vereniging AN-BN vzw
 5. 5. Stepped care modelIn theorie: mooi aansluitend modelIn praktijk: heel wat gatenGevoel = “geluk hebben” met hulpverleners die je tegenkomtErvaren tekort = trajectbegeleider/case manager 4de lijn 3de lijn 2de lijn 1ste lijn 0de lijn
 6. 6. (H)erkenning en opvang: 0de lijn• Begint meestal in het eigen sociale netwerk• Zelfhulp (AN-BN): boeken, lotgenotencontact, online mogelijkheden• Mantelzorg: opvang in de thuissituatie van een persoon die zorg nodigt heeft, door het eigen netwerk, zoals familie en vrienden
 7. 7. Eerste stap: eerstelijnshulpverlening Rechtstreeks toegankelijke hulp• Huisarts• Leerkracht --> Centrum LeerlingenBegeleiding (CLB)• Hulpverlenerbinnen Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW), vb. Jongeren Advies Centrum (JAC). www.caw.be (gratis)• Online hulpkanaal (Awel, JAC, AN-BN, Proud2Bme.nl, Proud2Bparents.nl,...)
 8. 8. TweedelijnshulpverleningHulpverlening waarvoor doorverwijzing nodig isVb. Doorverwijzing door CLB naar psycholoog-psychotherapeutdie in privépraktijk (indiv./groep); # sessies terugbetaald doormutualiteit voor -26-jarigenVb. Centrum Geestelijke Gezondheidszorg (CGG), gesubsidieerdevoorziening, dus slechts 11€/sessie (1ste gesprek gratis nadoorverwijzing, vb. door CLB of psycholoog AN-BN)Vb. Huisarts verwijst naar psychiater of diëtist (diëtist # sessiesterugbetaald via mutualiteit)Vb. Ambulante zorgteams (artikel 107): hulp aan huis (voorlopignog gratis)
 9. 9. DerdelijnshulpverleningGespecialiseerde hulp: opname in ziekenhuis•Opname op algemene afdeling (medische opvolging)•Opname in Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis(PAAZ)•Opname op Eerste Psychiatrische Spoed Interventie(EPSI) of Crisis Interventie Centrum (CIC)•Opname op algemene (kinder)psychiatrie•Opname in therapeutisch centrum(dag/nachthospitalisatie)
 10. 10. VierdelijnshulpverleningOpname/behandeling in gespecialiseerde afdelingVolwassenen (+16 jaar)Eetstoornisafdelingen in Vlaanderen:1.Kortenberg (va. 16 jaar) + BED-groep en SEED-groep (1 dag/week) 9x2 bedden 8 stoelen 8 stoelen + polikliniek infobrochure1.Gent (va. 16 jaar) + polikliniek (altijd eerst intake daar, ook voor opname) 10x2 bedden; 3000 consultaties op polikliniek/jaar2.Tienen (va. 16 jaar) = 4 groepen (motivatiegroep, 2 eetgroepen en 1traumagroep) + Multi Familie Therapie 35 bedden3.Lede (vooral patiënten die al langere tijd ES hebben) 13 bedden“Bed” = bij overnachting“Stoel” = wanneer men enkel op dagtherapie komt
 11. 11. VierdelijnshulpverleningOpname/behandeling in gespecialiseerde afdelingKinderen en jongeren (- 16 jaar) 9 bedden + 1 stoel1.Wilrijk (kinderen en jongeren) + Multi Familie Therapie2.Jette (kinderen en jongeren, maar opname op pediatrie!) +polikliniek3.UZ Gasthuisberg: dagkliniek (tot 16 jaar, enkel anorexia, jonge 8 stoelenafdeling!)
 12. 12. Even terzijdeBij mensen met eetstoornissen komen soms ook persoonlijkheidsmoeilijkheden voor (soms in de vorm van een stoornis, soms in de vorm van kenmerken die bij je persoonlijkheid horen en die het leven lastig kunnen maken)Een veelbelovende behandeling daarbij is: dialectische gedragstherapie (DGT) of LinehantherapieAanbod in:Sint-Camillus (Gent), De Weg/Onderweg (Kortenberg), PZ Sint-Norbertus, Arkel (Duffel), Bethaniënhuis (Zoersel), …Ook af en toe in psychologenpraktijken (Vb.1 )
 13. 13. Ambulant - (semi-)residentieel• Ambulant = je verplaatst je naar de hulpverlening, of online of telefonische hulp, hulp via Inloophuis of Inloopmobiel• Residentieel = opname• Semi-residentieel = dagopname/nachtopname
 14. 14. 2. Behandeling: een complex verhaalBehandeling van eetstoornissen richt zich best opdrie aspecten:1.Opbouwen evenwichtig eetpatroon2.Opvolgen medische situatie3.Werken aan onderliggende psychologische processen (vb.denkfouten, motivatie, angst,…)+ welke betekenis of functie heeft ES? Multidisciplinaire Richtlijn Eetstoornissen, 2006 Copyright © 2011 Vereniging AN-BN vzw
 15. 15. Therapie bij eetstoornissen? (1)AN-BN vzw 1. Motivationele gespreksvoering in ALLE fasen! 2. Cognitieve gedragstherapie (BN, BED) 3. Cognitieve remediatietherapie als prétherapie (AN-R): recent onderzoek Gent 4. Interpersoonlijke therapie (systeemdenken, gezins- of familietherapie) (AN -18) 5. Groepstherapie: leren van elkaar, mens tussen mensen zijn (begeleid lotgenotencontact) Copyright © 2012 Vereniging AN-BN vzw
 16. 16. Therapie bij eetstoornissen? (2)AN-BN vzw 6. Online therapie: BN (echter niet geïndiceerd bij AN!) vb. www.eetprobleemdebaas.nl 7. Ambulant vs. opname? • BMI <16 • frequent braken • elektrolytenstoring of afwijkend ECG 8. Mandometer? Geen bewijs voor effectiviteit (voorlopig?) 9. Diepe hersenstimulatie bij SEED-anorexia? (onderzoek!)
 17. 17. Medicatie bij eetstoornissen?BN/BED: antidepressiva (vb. Fluoxetine) Topiramaat? Middel tegen epilepsie lijkt positiefAN en OCD: SSRI (vb. Seroxat, Cipramil)AN: atypische antipsychotica (geringe evidentie) –Blokkeren dopamine type 2 receptoren (5-HT2A) –Vermindert hyperactiviteit serotonerg systeem –Leidt tot gewichtstoename –Invloed op cognities en angstgevoelensNog veel onderzoek nodig! Copyright © 2011 Vereniging AN-BN vzw
 18. 18. Behandeling vertekend lichaamsbeeld: virtual reality?Verschillende manieren om lichaamsbeleving te metenLichaamsAttitudeVragenlijst (LAV):1. Wanneer ik mezelf vergelijk met leeftijdgenoten voel ik me ontevreden over mijn lichaam2. Mijn lichaam lijkt me een gevoelloos voorwerp3. Mijn heupen lijken me te breed Copyright © 2011 Vereniging AN-BN vzw
 19. 19. Welke lichaamsvorm benadert het beste jouw lichaam? Systematische overschatting bij alle ES!
 20. 20. 25 ptn met AN,25 controlepersonenOpdracht:Kan jij door deze deuropening? (deur varieert in breedte)Mensen met AN schatten eigen lichaamsomvang te dik inVertekening treedt niet op bij inschatten lichaamsomvang vananderenRol pariëtale cortex?Dewi, G., et al. (2010). Anticipation of body-scaled action is modified in anorexia nervosa
 21. 21. 4 3 1 21. hoe patiënt zich in de spiegel ziet2. hoe patiënt denkt eruit te zien (inschatting realiteit)3. hoe patiënt eruit zou willen zien (ideaal)4. hoe patiënt er werkelijk uitziet (realiteit)
 22. 22. Renfrew Centre, Florida
 23. 23. Virtual Reality? Exposure in vitro en responspreventie (hulpmiddel bij CGT)www.cybertherapy.info
 24. 24. 3. Spraakverwarring: wie is wie? Psycholoog Psychiater Therapeut (Sociaal assistent) (Vrienden/Familie)Verschil in opleiding, takenpakket, manier van werken, plaats binnen de zorgverlening (laagdrempelig vs. gespecialiseerd)
 25. 25. Counseling versus therapieCounseling (= inloophuis)- eerder kortdurende hulpverlening- ook gedaan door sociaal werkers, leerlingbegeleiders,…- gebruikt inzichten en technieken uit verschillendetherapierichtingenTherapie- vaak langer durende hulpverlening- gedaan door therapeuten- meestal vanuit het kader van 1 therapierichting
 26. 26. Welke therapieën bestaan er?Menselijk gedrag kan vanuit verschillende invalshoeken bestudeerden behandeld worden.Gemeenschappelijk =een relatie die is gericht op het veranderen van gedrag, sociale relatiesof van mentale processen.Belangrijk: er zijn zoveel therapieën als er therapeuten/behandelaarszijn…
 27. 27. Hedendaagse benaderingen van therapiePsychologische therapieënBehandelmethoden gebaseerd op psychologische principes, ook welpsychotherapie genoemd. Verschillende richtingen, aftakkingen,…Biomedische therapieënBehandelmethoden die gericht zijn op het veranderen van de functies van de hersenen, vooral met behulp van medicijnen, chirurgie of elektroconvulsie-therapie.Andere: ergotherapie, psychomotorische therapie,…Alternatieve therapieën (rebirthing, channeling, chakra’s, etc. niet bewezen effectief bij eetstoornissen)
 28. 28. Psychologische therapieën• Psychoanalyse• Cliëntgerichte therapie • Stromingen: experiëntiële, interactionele en existentiële therapie • Gestalttherapie (sluit meest aan bij experiëntiële)• Gedragstherapie (= cognitieve gedragstherapie)• Systeemtherapie• Contextuele therapie• Integratieve therapie• …
 29. 29. Welke therapie is het beste?Therapeutische relatie = belangrijkste factor! “Het klikt (niet)”(belangrijker dan therapeutische technieken!)
 30. 30. Evaluatie van psychologische therapieënEysenck stelde in 1952 dat 2/3 mensen met niet-psychotischeproblemen na verloop van tijd even goed herstellen met als zondertherapieHet systematisch onderzoek dat hierop volgde, leerde dat: -therapie beter is dan geen therapie -het beter is om specifieke therapieën met specifieke problemen te linken (vb. CGT en systeemgerichte voor BN en BED, maar ook inzichtgevende therapieën: Chambless e.a., 1998, 2001, 2003; Leichsenring, 2005: overzichten van empirisch ondersteunde therapieën)Niet van alle problemen is al geweten welke soort therapie het meestgeschikt is! (vb. Anorexia)
 31. 31. Werkzame elementen 30%Algemene factoren (30%) 15% 15%Spontane verbetering (40%) 40%Placebo-effect (15%)Gebruikte technieken, eigen aan de specifieke werkwijze (15%)Bron: Lambert & Barley (2002). Research summary on the therapeutic relationshipand psychotherapy outcome.
 32. 32. Therapie voor eetstoornissen• Gewichtsherstel, evenwichtig eetpatroon• Onderliggende problemen, zoals: relationeel functioneren, angsten, depressie, verlies, negatieve denkpatronen, verslavingsgedrag, coping-mechanismen, zelfbeeld, lichaamsbeeld, identiteit,…Kan langer duren indien er nevenproblematiek aanwezig is, vb. wanneer je ook depressief bent, of last hebt van OCD, of een persoonlijkheidsstoornis (= niet alle mensen met ES hebben dit!)
 33. 33. 10 tips om eeuwig in therapie te blijven1. Verwacht alle heil van de therapeut: hij moet je beter kunnen maken.2. Ga ervan uit dat jouw problemen heel moeilijk en misschien wel helemaal nooit zijn op te lossen.3. Denk nooit na over wat er in de therapie besproken is en besteed zo min mogelijk tijd aan je huiswerkopdrachten.4. Vermijd pijnlijke onderwerpen; het moet natuurlijk wel leuk blijven.5. Houd belangrijke dingen geheim voor de therapeut. Wat gaat hem dat aan?
 34. 34. 6. Stap bij het minste of geringste over naar een andere therapeut. Jehoeft toch niet alles te pikken?7. Ga ervan uit, dat ‘echt menselijk contact’ alleen in therapievoorkomt.8. Wees ervan overtuigd dat je niet zonder je therapeut kan leven.9. Stop pas met therapie wanneer je volledig gelukkig bent.10. Verwacht dat je na de therapie nooit meer problemen zult krijgen.Bron: Van Deth & Vandereycken (2005). In therapie of niet? Een praktische gids over psychotherapie.Bohn Stafleu Van Loghum: Houten.
 35. 35. Meer lezen?• van Deth, R. & Vandereycken, W. (2005). In therapie of niet? Een praktische gids over psychotherapie. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.• Vandereycken,.W, & van Deth, R. (2003). Psychotherapie. Van theorie tot praktijk. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.• Pino, R. (1998). Psychotherapie. De wegwijzer. Amsterdam/Antwerpen: Uitgeverij L.J. Veen. Ook verschenen onder de titel: In psychotherapie? Wegwijzer in de wereld van de psychische hulpverlening.• Vervoort, M., & Weiland, M. (2003). Therapiewijzer. Theorie en praktijk van 21 psychotherapieën. Amsterdam/Antwerpen: Uitgeverij Archipel (uitgave van PsychologieMagazine).
 36. 36. Hulp bij AN-BN• Objectieve informatie • Persoonlijke verhalen kunnen, maar duidelijk “persoonlijk”! • Lijst met hulpverleners: info@anbn.be • Proberen up to date te blijven• Zelfhulp: lotgenotencontact Telefonisch, mail, forum, chat, Inloophuis, Inloopmobiel
 37. 37. Wat kan deze steun betekenen?• Kennis en (ervarings)deskundigheid delen• Normaliseren van ervaringen (je bent niet de enige die dit doormaakt)• Isolement doorbreken• Solidariteit• De zorg verbeteren door ogen te openen (wat kan ieder op zich en wat kunnen wij samen doen om de hulp te verbeteren?)Bron: Trefpunt Zelfhulp krant (28/4)
 38. 38. Nog knopen te ontwarren?

  Be the first to comment

  Login to see the comments

De zoektocht naar hulp bij eetstoornissen is als het zoeken van een speld in een hooiberg. Deze ppt geeft meer uitleg over hulpverlening, hulp bij eetstoornissen, verschillende soorten behandeling enz. Wie meer informatie wil kan contact opnemen met de zelfhulpgroep AN-BN: www.anbn.be en info@anbn.be

Views

Total views

17,289

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

16,122

Actions

Downloads

6

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×