Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Rode draad hulpverlening

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 38 Ad

Rode draad hulpverlening

Download to read offline

De zoektocht naar hulp bij eetstoornissen is als het zoeken van een speld in een hooiberg. Deze ppt geeft meer uitleg over hulpverlening, hulp bij eetstoornissen, verschillende soorten behandeling enz. Wie meer informatie wil kan contact opnemen met de zelfhulpgroep AN-BN: www.anbn.be en info@anbn.be

De zoektocht naar hulp bij eetstoornissen is als het zoeken van een speld in een hooiberg. Deze ppt geeft meer uitleg over hulpverlening, hulp bij eetstoornissen, verschillende soorten behandeling enz. Wie meer informatie wil kan contact opnemen met de zelfhulpgroep AN-BN: www.anbn.be en info@anbn.be

Advertisement
Advertisement

More Related Content

Similar to Rode draad hulpverlening (20)

Advertisement

Rode draad hulpverlening

 1. 1. Zoek je weg in het doolhof!
 2. 2. DE RODE DRAAD DOORHEEN HULPVERLENINGSLAND Hulp bij eetstoornissen
 3. 3. Overzicht 1. Organisatie van hulpverlening 2. Behandeling bij ES 3. Wie is wie: spraakverwarring
 4. 4. Hulp zoeken: zo nabij mogelijk SYMPTOMEN INTERVENTIE Voorbijgaande Sociale steun, problemen familie, informatie Aanhoudende milde Huisarts, lotgenoten problemen Ernstige problemen Counseling, therapie Eetstoornis/andere Psycholoog, psychiater Crisis/Suïcide Opname Leidraad CGG, Eetexpert.be Copyright © 2012 Vereniging AN-BN vzw
 5. 5. Stepped care model In theorie: mooi aansluitend model In praktijk: heel wat gaten Gevoel = “geluk hebben” met hulpverleners die je tegenkomt Ervaren tekort = trajectbegeleider/case manager 4de lijn 3de lijn 2de lijn 1ste lijn 0de lijn
 6. 6. (H)erkenning en opvang: 0de lijn • Begint meestal in het eigen sociale netwerk • Zelfhulp (AN-BN): boeken, lotgenotencontact, online mogelijkheden • Mantelzorg: opvang in de thuissituatie van een persoon die zorg nodigt heeft, door het eigen netwerk, zoals familie en vrienden
 7. 7. Eerste stap: eerstelijnshulpverlening Rechtstreeks toegankelijke hulp • Huisarts • Leerkracht --> Centrum LeerlingenBegeleiding (CLB) • Hulpverlenerbinnen Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW), vb. Jongeren Advies Centrum (JAC). www.caw.be (gratis) • Online hulpkanaal (Awel, JAC, AN-BN, Proud2Bme.nl, Proud2Bparents.nl,...)
 8. 8. Tweedelijnshulpverlening Hulpverlening waarvoor doorverwijzing nodig is Vb. Doorverwijzing door CLB naar psycholoog-psychotherapeut die in privépraktijk (indiv./groep); # sessies terugbetaald door mutualiteit voor -26-jarigen Vb. Centrum Geestelijke Gezondheidszorg (CGG), gesubsidieerde voorziening, dus slechts 11€/sessie (1ste gesprek gratis na doorverwijzing, vb. door CLB of psycholoog AN-BN) Vb. Huisarts verwijst naar psychiater of diëtist (diëtist # sessies terugbetaald via mutualiteit) Vb. Ambulante zorgteams ('artikel 107'): hulp aan huis (voorlopig nog gratis)
 9. 9. Derdelijnshulpverlening Gespecialiseerde hulp: opname in ziekenhuis •Opname op algemene afdeling (medische opvolging) •Opname in Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis (PAAZ) •Opname op Eerste Psychiatrische Spoed Interventie (EPSI) of Crisis Interventie Centrum (CIC) •Opname op algemene (kinder)psychiatrie •Opname in therapeutisch centrum (dag/nachthospitalisatie)
 10. 10. Vierdelijnshulpverlening Opname/behandeling in gespecialiseerde afdeling Volwassenen (+16 jaar) Eetstoornisafdelingen in Vlaanderen: 1.Kortenberg (va. 16 jaar) + BED-groep en SEED-groep (1 dag/week) 9x2 bedden 8 stoelen 8 stoelen + polikliniek infobrochure 1.Gent (va. 16 jaar) + polikliniek (altijd eerst intake daar, ook voor opname) 10x2 bedden; 3000 consultaties op polikliniek/jaar 2.Tienen (va. 16 jaar) = 4 groepen ('motivatiegroep', 2 'eetgroepen' en 1 'traumagroep') + Multi Familie Therapie 35 bedden 3.Lede (vooral patiënten die al langere tijd ES hebben) 13 bedden “Bed” = bij overnachting “Stoel” = wanneer men enkel op dagtherapie komt
 11. 11. Vierdelijnshulpverlening Opname/behandeling in gespecialiseerde afdeling Kinderen en jongeren (- 16 jaar) 9 bedden + 1 stoel 1.Wilrijk (kinderen en jongeren) + Multi Familie Therapie 2.Jette (kinderen en jongeren, maar opname op pediatrie!) + polikliniek 3.UZ Gasthuisberg: dagkliniek (tot 16 jaar, enkel anorexia, jonge 8 stoelen afdeling!)
 12. 12. Even terzijde Bij mensen met eetstoornissen komen soms ook persoonlijkheidsmoeilijkheden voor (soms in de vorm van een stoornis, soms in de vorm van kenmerken die bij je persoonlijkheid horen en die het leven lastig kunnen maken) Een veelbelovende behandeling daarbij is: dialectische gedragstherapie (DGT) of Linehantherapie Aanbod in: Sint-Camillus (Gent), De Weg/Onderweg (Kortenberg), PZ Sint-Norbertus, Arkel (Duffel), Bethaniënhuis (Zoersel), … Ook af en toe in psychologenpraktijken (Vb.1 )
 13. 13. Ambulant - (semi-)residentieel • Ambulant = je verplaatst je naar de hulpverlening, of online of telefonische hulp, hulp via Inloophuis of Inloopmobiel • Residentieel = opname • Semi-residentieel = dagopname/nachtopname
 14. 14. 2. Behandeling: een complex verhaal Behandeling van eetstoornissen richt zich best op drie aspecten: 1.Opbouwen evenwichtig eetpatroon 2.Opvolgen medische situatie 3.Werken aan onderliggende psychologische processen (vb. denkfouten, motivatie, angst,…) + welke betekenis of functie heeft ES? Multidisciplinaire Richtlijn Eetstoornissen, 2006 Copyright © 2011 Vereniging AN-BN vzw
 15. 15. Therapie bij eetstoornissen? (1) AN-BN vzw 1. Motivationele gespreksvoering in ALLE fasen! 2. Cognitieve gedragstherapie (BN, BED) 3. Cognitieve remediatietherapie als prétherapie (AN-R): recent onderzoek Gent 4. Interpersoonlijke therapie (systeemdenken, gezins- of familietherapie) (AN -18) 5. Groepstherapie: leren van elkaar, mens tussen mensen zijn (begeleid lotgenotencontact) Copyright © 2012 Vereniging AN-BN vzw
 16. 16. Therapie bij eetstoornissen? (2) AN-BN vzw 6. Online therapie: BN (echter niet geïndiceerd bij AN!) vb. www.eetprobleemdebaas.nl 7. Ambulant vs. opname? • BMI <16 • frequent braken • elektrolytenstoring of afwijkend ECG 8. Mandometer? Geen bewijs voor effectiviteit (voorlopig?) 9. Diepe hersenstimulatie bij SEED-anorexia? (onderzoek!)
 17. 17. Medicatie bij eetstoornissen? BN/BED: antidepressiva (vb. Fluoxetine) Topiramaat? Middel tegen epilepsie lijkt positief AN en OCD: SSRI (vb. Seroxat, Cipramil) AN: atypische antipsychotica (geringe evidentie) –Blokkeren dopamine type 2 receptoren (5-HT2A) –Vermindert hyperactiviteit serotonerg systeem –Leidt tot gewichtstoename –Invloed op cognities en angstgevoelens Nog veel onderzoek nodig! Copyright © 2011 Vereniging AN-BN vzw
 18. 18. Behandeling vertekend lichaamsbeeld: virtual reality? Verschillende manieren om lichaamsbeleving te meten LichaamsAttitudeVragenlijst (LAV): 1. Wanneer ik mezelf vergelijk met leeftijdgenoten voel ik me ontevreden over mijn lichaam 2. Mijn lichaam lijkt me een gevoelloos voorwerp 3. Mijn heupen lijken me te breed Copyright © 2011 Vereniging AN-BN vzw
 19. 19. Welke lichaamsvorm benadert het beste jouw lichaam? Systematische overschatting bij alle ES!
 20. 20. 25 ptn met AN, 25 controlepersonen Opdracht: Kan jij door deze deuropening? (deur varieert in breedte) Mensen met AN schatten eigen lichaamsomvang te dik in Vertekening treedt niet op bij inschatten lichaamsomvang van anderen Rol pariëtale cortex? Dewi, G., et al. (2010). Anticipation of body-scaled action is modified in anorexia nervosa
 21. 21. 4 3 1 2 1. hoe patiënt zich in de spiegel ziet 2. hoe patiënt denkt eruit te zien (inschatting realiteit) 3. hoe patiënt eruit zou willen zien (ideaal) 4. hoe patiënt er werkelijk uitziet (realiteit)
 22. 22. Renfrew Centre, Florida
 23. 23. Virtual Reality? Exposure in vitro en responspreventie (hulpmiddel bij CGT) www.cybertherapy.info
 24. 24. 3. Spraakverwarring: wie is wie? Psycholoog Psychiater Therapeut (Sociaal assistent) (Vrienden/Familie) Verschil in opleiding, takenpakket, manier van werken, plaats binnen de zorgverlening (laagdrempelig vs. gespecialiseerd)
 25. 25. Counseling versus therapie Counseling (= inloophuis) - eerder kortdurende hulpverlening - ook gedaan door sociaal werkers, leerlingbegeleiders,… - gebruikt inzichten en technieken uit verschillende therapierichtingen Therapie - vaak langer durende hulpverlening - gedaan door therapeuten - meestal vanuit het kader van 1 therapierichting
 26. 26. Welke therapieën bestaan er? Menselijk gedrag kan vanuit verschillende invalshoeken bestudeerd en behandeld worden. Gemeenschappelijk = een relatie die is gericht op het veranderen van gedrag, sociale relaties of van mentale processen. Belangrijk: er zijn zoveel therapieën als er therapeuten/behandelaars zijn…
 27. 27. Hedendaagse benaderingen van therapie Psychologische therapieën Behandelmethoden gebaseerd op psychologische principes, ook wel psychotherapie genoemd. Verschillende richtingen, aftakkingen,… Biomedische therapieën Behandelmethoden die gericht zijn op het veranderen van de functies van de hersenen, vooral met behulp van medicijnen, chirurgie of elektroconvulsie-therapie. Andere: ergotherapie, psychomotorische therapie,… Alternatieve therapieën (rebirthing, channeling, chakra’s, etc.  niet bewezen effectief bij eetstoornissen)
 28. 28. Psychologische therapieën • Psychoanalyse • Cliëntgerichte therapie • Stromingen: experiëntiële, interactionele en existentiële therapie • Gestalttherapie (sluit meest aan bij experiëntiële) • Gedragstherapie (= cognitieve gedragstherapie) • Systeemtherapie • Contextuele therapie • Integratieve therapie • …
 29. 29. Welke therapie is het beste? Therapeutische relatie = belangrijkste factor! “Het klikt (niet)” (belangrijker dan therapeutische technieken!)
 30. 30. Evaluatie van psychologische therapieën Eysenck stelde in 1952 dat 2/3 mensen met niet-psychotische problemen na verloop van tijd even goed herstellen met als zonder therapie Het systematisch onderzoek dat hierop volgde, leerde dat: -therapie beter is dan geen therapie -het beter is om specifieke therapieën met specifieke problemen te linken (vb. CGT en systeemgerichte voor BN en BED, maar ook inzichtgevende therapieën: Chambless e.a., 1998, 2001, 2003; Leichsenring, 2005: overzichten van empirisch ondersteunde therapieën) Niet van alle problemen is al geweten welke soort therapie het meest geschikt is! (vb. Anorexia)
 31. 31. Werkzame elementen 30% Algemene factoren (30%) 15% 15% Spontane verbetering (40%) 40% Placebo-effect (15%) Gebruikte technieken, eigen aan de specifieke werkwijze (15%) Bron: Lambert & Barley (2002). Research summary on the therapeutic relationship and psychotherapy outcome.
 32. 32. Therapie voor eetstoornissen • Gewichtsherstel, evenwichtig eetpatroon • Onderliggende problemen, zoals: relationeel functioneren, angsten, depressie, verlies, negatieve denkpatronen, verslavingsgedrag, coping-mechanismen, zelfbeeld, lichaamsbeeld, identiteit,… Kan langer duren indien er nevenproblematiek aanwezig is, vb. wanneer je ook depressief bent, of last hebt van OCD, of een persoonlijkheidsstoornis (= niet alle mensen met ES hebben dit!)
 33. 33. 10 tips om eeuwig in therapie te blijven 1. Verwacht alle heil van de therapeut: hij moet je beter kunnen maken. 2. Ga ervan uit dat jouw problemen heel moeilijk en misschien wel helemaal nooit zijn op te lossen. 3. Denk nooit na over wat er in de therapie besproken is en besteed zo min mogelijk tijd aan je huiswerkopdrachten. 4. Vermijd pijnlijke onderwerpen; het moet natuurlijk wel leuk blijven. 5. Houd belangrijke dingen geheim voor de therapeut. Wat gaat hem dat aan?
 34. 34. 6. Stap bij het minste of geringste over naar een andere therapeut. Je hoeft toch niet alles te pikken? 7. Ga ervan uit, dat ‘echt menselijk contact’ alleen in therapie voorkomt. 8. Wees ervan overtuigd dat je niet zonder je therapeut kan leven. 9. Stop pas met therapie wanneer je volledig gelukkig bent. 10. Verwacht dat je na de therapie nooit meer problemen zult krijgen. Bron: Van Deth & Vandereycken (2005). In therapie of niet? Een praktische gids over psychotherapie. Bohn Stafleu Van Loghum: Houten.
 35. 35. Meer lezen? • van Deth, R. & Vandereycken, W. (2005). In therapie of niet? Een praktische gids over psychotherapie. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. • Vandereycken,.W, & van Deth, R. (2003). Psychotherapie. Van theorie tot praktijk. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum. • Pino, R. (1998). Psychotherapie. De wegwijzer. Amsterdam/Antwerpen: Uitgeverij L.J. Veen. Ook verschenen onder de titel: In psychotherapie? Wegwijzer in de wereld van de psychische hulpverlening. • Vervoort, M., & Weiland, M. (2003). Therapiewijzer. Theorie en praktijk van 21 psychotherapieën. Amsterdam/Antwerpen: Uitgeverij Archipel (uitgave van PsychologieMagazine).
 36. 36. Hulp bij AN-BN • Objectieve informatie • Persoonlijke verhalen kunnen, maar duidelijk “persoonlijk”! • Lijst met hulpverleners: info@anbn.be • Proberen up to date te blijven • Zelfhulp: lotgenotencontact Telefonisch, mail, forum, chat, Inloophuis, Inloopmobiel
 37. 37. Wat kan deze steun betekenen? • Kennis en (ervarings)deskundigheid delen • Normaliseren van ervaringen (je bent niet de enige die dit doormaakt) • Isolement doorbreken • Solidariteit • De zorg verbeteren door ogen te openen (wat kan ieder op zich en wat kunnen wij samen doen om de hulp te verbeteren?) Bron: Trefpunt Zelfhulp krant (28/4)
 38. 38. Nog knopen te ontwarren?

×