Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pedagog föreläsning i Ljusdal 15 april 2011

708 views

Published on

Material från föreläsning för pedagoger i Ljusdal av Camilla Lindgren och Tuula Torro om den 15 april 2011.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Pedagog föreläsning i Ljusdal 15 april 2011

 1. 1. RUS modellen Barns väg till trygghet – steg för steg genom förskolan Camilla C. Lindgren - Tuula Torro Ljusdal 15 april 2011 www.verbalastigar.se
 2. 2. Att observera är att aktivt ‘se’ www.verbalastigar.se
 3. 3. Bedöma, analysera är att se med kunskap www.verbalastigar.se
 4. 4. Att observera och bedöma kräver gemensama referensramar och språk www.verbalastigar.se
 5. 5. RUS är en modell för att skapagemensamt språk för observation och analys www.verbalastigar.se
 6. 6. RUS ger en gemensam bild avbarnet och barngruppen, här och nu och med er www.verbalastigar.se
 7. 7. För att utvärdera förskolans kvalitet och skapagoda villkor för lärande behöver barns utveckling och lärande följas, dokumenteras och analyseras sid 14 i reviderad LPFÖ-98 www.verbalastigar.se
 8. 8. www.verbalastigar.se
 9. 9. www.verbalastigar.se
 10. 10. 1. Relationen till pedagogerna.1a. Trygg med de/den första pedagogen.1b. Söker kontakt via mammiska och tal.1c. Trygg med andra pedagoger på avdelningen.1d. Ber om hjälp verbalt.1e. Säger ifrån om någon gör mig illa. www.verbalastigar.se 10
 11. 11. www.verbalastigar.se
 12. 12. www.verbalastigar.se
 13. 13. © Verbala Stigar - www.verbalastigar.se 13
 14. 14. Bikupa www.verbalastigar.se
 15. 15. 2. Trygg i miljön2a. Upptäcker den egna avd.2b. Trygg inne på den egna avd.2c. Trygg ute på gården.2d. Trygg i huset.2e. Trygg på kända ställen dit gruppen brukar gå.2f. Trygg på nya platser. www.verbalastigar.se
 16. 16. Bikupa www.verbalastigar.se
 17. 17. 3. Relation till andra barn3a. Iakttar aktivt andra barn.3b. Parallellek.3c. Tar kontakt med hjälp av pedagoger.3d. Tar självständig kontakt.3e. Tar självständigt kontakt verbalt.3f. Kan aktivt delta i rollek.3g. Lösa ”konflikter” med hjälp av en pedagog.3h. Kan själv lösa konflikter. www.verbalastigar.se
 18. 18. www.verbalastigar.se
 19. 19. www.verbalastigar.se
 20. 20. Bikupa www.verbalastigar.se
 21. 21. 4. Benämna världen4a. Förstår ord.4b. Pekar + 1 ord.4c. Sätter ord på det som sker med hjälp av en pedagog.4d. Sätter själv ord på/för det som sker, det man har, hur något är.4e. Sätter själv ord på det som har hänt.4f. Sätter själv ord på det som skall ske.4g. Sätter själv ord på sina egna känslor. www.verbalastigar.se
 22. 22. Bikupa www.verbalastigar.se
 23. 23. © Verbala Stigar - www.verbalastigar.se 23
 24. 24. 2.6 Uppföljning, utvärdering och utveckling www.verbalastigar.se
 25. 25. Ni får möjlighet att reflekteraöver er pedagogroll här och nu i verksamheten www.verbalastigar.se
 26. 26. Arbetsmetoden Utarbetande av metod 5 Pedagogen observerar individuellt 1 Arbetslaget analyserar de 2 individuella observationerna Arbetslaget diskuterar och gör bedömning 4 3 Arbetslaget observerar utifrån gemensamma mål www.verbalastigar.se
 27. 27. www.verbalastigar.se
 28. 28. Pedagogens loggbok Varje pedagog i arbetslaget gör sina observationer av barngruppen. När du gjort en observation skriv ett datum för observationen under område och steg. Skriv en kommentar om din observation i marginalen www.verbalastigar.se
 29. 29. Pedagogens loggbok Observationerna Är situationsbundna Pedagogen är aktivSynliggör pedagogrollen Utvecklar metoderna www.verbalastigar.se
 30. 30. BikupaHur reflekterar du över din roll som pedagog? www.verbalastigar.se
 31. 31. www.verbalastigar.se
 32. 32. Avdelningens loggbok Avdelningsloggboken används gemensamt av arbetslaget. Skriv in alla barnens namn. Under varje barn finns det tre kolumner. NÄR arbetslaget är ÖVERENS skriver ni in dagens datum. Är ni osäkra på vart barnet befinner sig i sin utveckling sätt datum i rutan observerad i rutan högst upp på det området. www.verbalastigar.se
 33. 33. Avdelningens loggbokMåste alla i arbetslaget ha sett samma situation? – Det är kriterierna för stegen som alla ska ha sett. – Kriterierna syns i många olika situationer och relationer. www.verbalastigar.se
 34. 34. www.verbalastigar.se
 35. 35. Barnets loggbok Utvecklingssamtalet enligt den reviderade LPFÖ-98 Ansvarsfördelning Genomförandet www.verbalastigar.se
 36. 36. Måste alla se samma situation? Det är kriterierna för stegen som alla ska se. Kriterierna syns i många olika situationer och relationer. www.verbalastigar.se
 37. 37. Samspel pedagog, föräldrar och barn Pedagog Föräldrar Barn www.verbalastigar.se
 38. 38. www.verbalastigar.se
 39. 39. Vilket stöd kan du ha av RUS Följa upp förskolans uppdrag, utvärdering och utveckling Övergripande bild av barns utveckling Ord för att beskriva verksamheten Stöd i utvecklingssamtal Till hjälp i ert likabehandlingsarbete www.verbalastigar.se
 40. 40. Vi har modellen,ni har metoderna! www.verbalastigar.se
 41. 41. Vill ni följa oss och läsa om nya exempel kan ni göra det på www.forskoleforum.se www.verbalastigar.se
 42. 42. För mer information och kontaktCamilla C Lindgren Tuula Torrocamilla.lindgren@verbalastigar.se tuula.torro@verbalastigar.seOm oss Om RUS modellenwww.verbalastigar.se www.rusmodellen.se www.verbalastigar.se

×