SlideShare a Scribd company logo
ПІДСУМКИ РОБОТИ З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ
В І СЕМЕСТРІ
2015/2016 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ
Впроваджуючи у навчання науково-методичну проблему гімназії
«Розвиток професійної майстерності педагогів та життєтворчих компетентності
гімназистів в умовах реалізації інноваційних технологій навчання та
виховання», вчителі гімназії намагаються ефективно і доречно
використовувати інноваційні технології навчання, спрямовані передовсім на
інтереси школяра, його індивідуальний потенціал. Це дає можливість формувати
інтелект, виховувати гармонійно розвинену особистість, здатну до пізнавальної
діяльності, до самовираження. Педагогічний колектив гімназії докладає значних
зусиль для забезпечення результативності навчально-виховного процесу,
оволодівання учнями базовими, загальнонавчальними вміннями і навичками,
спрямованих на розвиток індивідуальних здібностей кожної дитини, створення
умов для самореалізації.
Педагогічні працівники та адміністрація гімназії проводили
моніторингові дослідження у навчальній та виховній роботі. Визначався
рейтинг учнів по класах, по гімназії, рейтинг класів.
67 (9%) учні мають високий рівень навчальних досягнень, 414 –
достатній, 244 учні мають середній рівень навчальних досягнень, 1 учень –
низький. У порівнянні з І семестром минулого навчального року спостерігається
незначне зниження кількості учнів, що мають високий рівень навчальних
досягнень.
високий достатній середній низький
2016 67(9,2%) 414 (57%) 244(33,6%) 1(0,1%)
2015 69(9,8%) 393 (56,1%) 235(33,6%) 3(0,4%)
Якість знань становить 66,44%. Цей показник дещо підвищився у
порівнянні з І семестром минулого навчального року (65,9%). Cередній бал
учнів становить 9,10 бала.
Згідно з річним планом роботи гімназії на 2015-2016 навчальний рік,
одним з пріоритетних завдань педагогічного колективу є виявлення,
навчання та розвиток обдарованих дітей. У рамках реалізації цього
завдання в жовтні 2015 року проведено шкільний етап предметних олімпіад з
базових дисциплін. В листопаді учні-переможці шкільного етапу стали
учасниками районного туру олімпіад.
Загальна кількість учасників гімназії районного туру олімпіад складає 94
(у 2014-2015 навчальному році кількість учасників становила 76.) З них 56 стали
призерами І районного (відбіркового ) туру ІІ (міського) етапу Всеукраїнських
учнівських олімпіад з базових дисциплін (Додаток 1).
При підведенні підсумків районних олімпіад враховувалося успішність та
якість виступу команди гімназистів.
Успішність розраховувалася за формулою:
Успішність =
кількість переможців
кількість учасників
х 100%
Якість виступу команди визначалася наступним чином: учасник, який зайняв 1
місце, приносив команді 3 бали, 2 місце – 2 бали, 3 місце – 1 бал.
Якість виступу визначалася за формулою:
Якість виступу =
n1x3+n2x2+n3x1
Nx3
x100%
n1 - кількість учасників, які зайняли 1 місце
n2 - кількість учасників, які зайняли 2 місце
n3 - кількість учасників, які зайняли 3 місце
N – загальна кількість учасників
Найкращі результати показали учні з біології, економіки, англійської, де
успішність становила понад 50%.
Предмет Кількість учасників та
переможців
Результативність Якість
шкільний
етап
учасники
районного
етапу
районний
етап
І ІІ ІІІ І ІІ ІІІ
1. хімія 5 9 11 6 - 1 1 33% 17%
2. фізика 5 5 5 5 - 2 - 40% 27%
3. біологія 4 4 4 4 1 1 1 75% 50%
4. географія 4 4 6 8 1 2 2 63% 38%
5. астрономія 1 1 1 2 - - - 0 0
6. економіка 1 2 2 2 1 - 1 100% 67%
7. правознавство 3 6 7 4 - 1 2 75% 33%
8. історія 4 7 11 8 1 - 3 50% 25%
9. інформатика 4 4 1 5 1 - 2 60% 33%
10.інф.технології 2 2 2 2 - - - 0 0
11.укр.мова 5 6 7 9 - 2 4 67% 30%
12.рос.мова 3 3 3 3 1 - 1 67% 44%
13.англ.мова 4 4 8 11 4 3 2 73% 61%
14.нім.мова 4 4 4 10 2 - 2 40% 27%
15.фр.мова 4 4 3 5 - 2 2 80% 40%
16.математика 6 11 15 10 2 2 3 70% 43%
ВСЬОГО 14 16 26
Найнижчі результати в поточному навчальному році показали учні на
олімпіадах з астрономії та інформаційних технологій, де не отримали жодного
призового місця.
У порівняння з минулим навчальним роком зросла результативність
виступу команди гімназистів з біології, економіки, російської та англійської мов,
інформатики. Стабільними виявилися результати виступу команди з географії,
української мови, математики. Всього команда із 38 гімназистів завоювала 56
призових місць. Порівняння кількості призових місць у минулому і поточному
навчальному році свідчить про стабільні результати виступу учнів гімназії у
районному етапі конкурсу.
Предмет Кількість призерів
олімпіад
Динаміка
результатів
2014-2015 2015-2016
1. Фізика 3 2 -
2. Хімія 3 2 -
3. Біологія 1 3 +
4. Астрономія 1 0 -
5. Географія 5 5 =
6. Історія 3 4 +
7. Українська мова 6 6 =
8. Англійська мова 6 8 +
9. Французька мова 9 4 -
10.Німецька мова 7 4 -
11.Математика 7 7 =
12.Інформатика 1 3 +
13.Інформаційні технології 1 0 -
14.Правознавство 1 3 +
8
13
22
19
14
11
22
16 15 16
13
21 21
18
26
32
56
59
52
56
0
10
20
30
40
50
60
70
2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016
Результативність
районного етапу шкільних олімпіад
1місце
2 місце
3 місце
Всього
15.Російська мова 0 2 +
16.Економіка 1 2 +
Всього 55 56 +
Результативність виступу учнів за класами розподілена наступним чином:
Клас Кількість
учнів
Переможці
2А - -
2Б 1 Конько Яна
2В - -
2М 2 Мармалюк Олександр, Соцький Сергій
3А - -
3Б - -
3В 1 Гончарук Софія
3М 2 Гордієнко Костянтин, Пустовойтенко Анна
4А 1 Шаменкова Єлизавета
4Б 3 Кравець Єлизавета, Бондар Софія,Кобилко
Ярослава
4В - -
4М 3 Власов Андрій, Маєвський Юлій, Трояк Кирило
5А 3 Мішин Михайло, Богданова Аліна ,Сілукова Дарія
5Б 2 Бублій Поліна, Голумбйовська Анастасія
5М 1 Шурда Микола
6А 3 Загравський Данило, Сіваченко Максим, Поліщук
Іван
6Б 5 Гонтар Аліна, Сидоренко Марія , Гуральник
Софія, Яценюк Тетяна, Жекова Олександра
6М 1 Максименко Ілля
7А 8 Молодзіновська Владислава, Переуда
Анастасія, Манойлов І., Іванова Тетяна, Комісар
Марина, Татарчук Юлія, Садова М., Заєць
Єлизавета
7Б 1 Ісар Фаріда Тадж
7М 1 Черкасова Тетяна
Найбільше переможців районного етапу олімпіад у 7А та 6Б класах. Серед
учнів гімназії найкращий результат показав Власов А. (4М клас), який завоював
7 призових місць та Манойлов І. (7А клас) – 4 перемоги. По 3 перемоги у
районному етапі олімпіади в учениць гімназії Молодзіновської В. (7А клас),
Гонтар А. (6Б клас), Сидоренко М. (5Б клас), по два перемжних результати
показали учні Мішин М. (5А клас), Татарчук Ю. (7А клас), та Голумбйовська А.
(5Б клас).
Варто відмітити результативну роботу вчителів гімназії, які підготували
учнів-переможців. Серед 29 вчителів, що підготували 56 переможців районного
етапу конкурсу слід відмітити вчителя географії Толкаченко Л.П. яка
підготувала 6 переможців та Паламарчук Г.В. – 4 переможці. По 3 переможці
серед учнів Єлової Л.С. , Чудак О.О., Ровної Т.А., Богушевич Л.Л. 2 переможці
районного етапу олімпіад підготували Волосата Л.С., Жар Т.В., Александрова
О.Б., Лунгул Н.О., Майстренко І.І., Сабондаренко В.Г., Мостепаненко Н.В.,
Сєргєєва О.В., Єрьоміна А.В. Савенко Т.М., Хіль О.В.
В міському етапі олімпіад учні-переможці районного етапу завоювали 25
переможних місць: Молодзіновська В. завоювала 1 місце з економіки, 2 місце
завоювали 7 учнів, 3 місце отримали 7 учнів гімназії, 10 учнів посіли
3(рейтингове) місце. У порівнянні з минулим навчальним роком загальна
кількість призових місць збільшилася на 6, зросла результативність виступу
команди гімназистів.
Навчальний
рік
1місце 2 місце 3 місце Всього
2014-2015 3 1 15 19
2015-2016 1 7 17 25
В конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт МАН взяли участь 4
учнів, 3 учні гімназії стали переможцями І (районного) етапу Всеукраїнського
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН у 2015-2016
н.р та будуть захищати свої роботи на обласному етапі конкурсу (наказ відділу
освіти Малиновської районної адміністрації м. Одеси від 04.12.2015 № 409).
Результати виступу учнів інтелектуальних конкурсах та змаганнях
представлено в таблиці:
Конкурс Переможці Клас місце
Моя правова освіта Гонтар А., Іванова Т 6-Б
7-А
І
ІІІ
Срібне слово Татарчук Ю. 7-А І (міський
етап)
Конкурс знавців
української мови ім.Яцика
(районний тур)
Рівняк Сюзанна
(вчит. Чорненька Л.Ю.)
Голумбйовська Анастасія
(вчит. Хіль О.В.)
Сапожніков Віталій (вчит.
СавенкоТ.М.)
Якимук Дарина (вчит.
Мартинюк С.Т.)
Гонтар Аліна (вчит.
Сорокіна К.О.)
Молодзіновська Влада
1-М
5-Б
3-Б
4-В
6-Б
7-А
I місце
I місце
IІІ місце
IІІ місце
IІІ місце
IІІ місце
(вчит. СавенкоТ.М.)
Конкурс ім.Шевченка Варванець А.
Сапожніков В.
Голумбйовська А.
Татарчук Ю.
Стеблівський Максим
1-В
3-Б
5-Б
7-А
2-В
ІІ
ІІІ
ІІ
І
ІІ
МАН Черкасова Тетяна
Іванова Тетяна
Татарчук Юлія
Садова Марія
7М
7А
7А
7А
І
І
І
ІІІ
Всеукраїнський конкурс з
англійської мови «Грінвіч»
64 учні(відповідальна
Барановська-Гончар Г.О
Всеукраїнський
математичний конкурс
«Кенгуру»
(для учнів 1 – 2 класів)
прийняло участь 88 учнів.
Міжнародний конкурс з
інформатики «Бобер»
прийняло участь 28 учнів
відмінний результат
отримали 4 учні:
Іванченко Олександр ,
Мармалюк Олександр,
Палієнко Алекс,
Левентій Сергій;
добрий результат отримало
10 учнів.
1 – В
2 – М
2 – М
2 – М
У гімназії створено банк обдарованих та здібних учнів, приділяється увага
розвитку творчих та інтелектуальних здібностей гімназистів, залучення їх до
різноманітної діяльності за інтересами в позаурочний час.
Активну участь гімназисти приймали в районних, міських, обласних
заходах. Результати участі учнів представлено у підсумковій таблиці:
Предмет Учасники та керівники Перемоги Рівень
Військово-
спортивна гра
«Джура»
збірна команда
ЗаєцьО.Л.
І місце міський
тур
Фестиваль-конкурс
«Ми роду
козацького діти»
Команда «Козаки» -
4-М клас
Хіль О.В.
І місце районний
етап
Всеукраїнський
конкурс
«Врятувати від
забуття»
Проект «З Україною в
серці»
Скальський В. (7-Б)
Кубаєнко О.(6-Б)
найкращий
відеоролик
міський
етап
Ступкевич О.А.
Паламарчук Г.В.
Конкурс
екологічних
агітбригад
4-Б
команда «Хвиля»
Волосата Л.С.
ІІІ місце районний
тур
Виставка
«Щедрість рідної
землі»
Моринець-Кубанська
Валерія (1-В)
І місце районний
етап
Засідання лідерів
учнівського
самоврядування
міста Одеси
Овсюхно Ю. (7-Б)
Бабюк В.
Переуда А. (7-А)
Рукас Д.(7-М)
Тельпіс О.
Гонтар А.(6-Б)
участь міський
захід
Інтелеутуальна гра
«Що? Де? Коли?»
Команда «Інтеграли»
Хіль О.В.
ІV місце міський
захід
Конкурс з
декоративно-
ужиткової
творчості
«Паперова
фантазія»
Осипенко Олена (6-А) краща робота районний
етап
Обласна
природоохоронна
акція «Ялинка»
Морозова Аліна (2-Б)
Руссєва Вікторія (1-В)
кращі роботи районний
етап
Конкурс плакатів
та стіннівок
«Молодь за
здоровий спосіб
життя»
Калініна Анастасія
(5-Б)
І місце районний
етап
Проаналізувавши роботу з обдарованими учнями, можна зробити
висновок, що робота з обдарованими дітьми проводилась у гімназії на
належному рівні: в гімназії стабільна кількість учнів-переможців ІІ етапу
олімпіад та конкурсів, більшість учнів навчається на високому та достатньому
рівні, стабільними залишаються показники якості знань та успішності.
Однак, враховуючи, що робота з обдарованими учнями є пріоритетним
напрямком гімназії, як закладу нового типу, слід звернути увагу на проблеми,
що потребують вирішення. А саме:
- низький рівень організації наукової діяльності учнів гімназії;
- необхідність покращення системи роботи з підвищення рівня
досягнень обдарованих учнів з астрономії, інформаційних технологій,
хімії, французької мови;
- відсутність розроблених вчителями авторських курсів для
обдарованих учнів.
З метою забезпечення системного підходу до супроводження цілорічної
особистісно – орієнтованої підготовки здібних і обдарованих учнів у 2015/ 2016
навчальному році необхідно:
1. Продовжити роботу з метою виявлення та розвитку творчого
потенціалу та здібностей обдарованих учнів гімназії.
2. Постійно підвищувати фаховий рівень педагогів, що працюють з
обдарованими учнями, шляхом проведення науково-методичних семінарів,
тренінгів.
3. Забезпечувати особистісно орієнтовану підготовку здібних і
обдарованих учнів. Для підвищення інтересу до вивчення предметів
використовувати можливості позакласної роботи на основі індивідуальної,
групової та масової роботи з учнями. Сприяти залученню учнів до більш
активної участі у Інтернет-олімпіадах, нових інтерактивних конкурсах.
4. Вчителям-предметникам активно залучати гімназистів до науково-
дослідницької роботи в Малій Академії Наук, інтелектуальних конкурсах
та змаганнях, активізувати позакласну роботу з предметів.
5. Питання організації роботи з обдарованими та здібними дітьми, стан
та досвід організації позакласної роботи систематично розглядати на
засіданнях педагогічної та методичної ради, методичних комісіях.
Керівникам методичних комісій постійно контролювати роботу вчителів
гімназії з обдарованими дітьми, практикувати виступи про досвід роботи
найрезультативніших з них на нарадах, педрадах. Здійснити ґрунтовний
аналіз щодо організації участі учнів у предметних олімпіадах, чітко
визначити команду школи з навчальних предметів та вчителів-
консультантів, враховувати конкретні пропозиції щодо покращення
підготовки учнів.
Результати виступу учнів гімназії
у І районному (відбірковому)
турі ІІ міського етапу Всеукраїнської
учнівської олімпіади з базових предметів
Географія
№
п/н
Прізвище, ім’я учня
Клас Місце
П.І.Б. вчителя
1. Власов Андрій 4М І Ярославська Н.О.
2. Сіваченко Максим 6А ІІІ Толкаченко Л.П.
3. Загравський Данило 6А ІІ Толкаченко Л.П.
4. Манойлов Іван 7А ІІ Толкаченко Л.П.
5. Мішин Михайло 5А ІІ Толкаченко Л.П.
Економіка
Наказ відділу освіти Малиновської районної адміністрації від 12.11.2015 № 350
Українська мова
Наказ відділу освіти Малиновської районної адміністрації від 11.11.2015 № 347
№
п/н
Прізвище, ім’я учня
Клас Місце
П.І.Б. вчителя
6. Власов Андрій 4-М ІІ Хіль О.В.
7. Гончарук Софія 3-В ІІІ Борисовська Т.О.
8. Голумбйовська Анастасія 5-Б ІІІ Хіль О.В.
9. Сидоренко Марія 6-Б ІІІ Сорокіна К.О.
10. Татарчук Юлія 7-А ІІ Савенко Т.М.
11. Манойлов Іван 7-А ІІІ Савенко Т.М.
Фізика
Наказ відділу освіти Малиновської районної адміністрації від 12.11.2015 № 351
№
п/н
Прізвище, ім’я учня
Клас Місце
П.І.Б. вчителя
1 Гордієнко Костянтин 3 М ІІ Єрьоміна А.В.
2 Власов Андрій 4А ІІ Єрьоміна А.В.
№
п/н
Прізвище, ім’я учня
Клас Місце
П.І.Б. вчителя
1. Молодзіновська Владислава 7 А І Толкаченко Л.П.
2. Переуда Анастасія 7 А ІІІ Толкаченко Л.П.
Хімія
Наказ відділу освіти Малиновської районної адміністрації від 12.11.2015 № 349
№
п/н
Прізвище, ім’я учня
Клас Місце
П.І.Б. вчителя
1. Ісар Фаріда Тадж 7 Б ІІІ Сєргєєва О.В.
2. Власов Андрій 4 М ІІ Сєргєєва О.В.
Інформатика
№
п/н
Прізвище, ім’я учня
Клас Місце
П.І.Б. вчителя
1. Трояк Кирило 4-М ІІІ Мостепаненко Н.В
2. Шурда Микола 5-М ІІ Швець О.В.
3. Максименко Ілля 6-М І Мостепаненко Н.В
Математика
Наказ відділу освіти Малиновської районної адміністрації від 16.11.2015 № 365
№
п/н
Прізвище, ім’я учня
Клас Місце
П.І.Б. вчителя
1. Конько Яна 2-Б ІІ Богушевич Л.Л.
2. Мармалюк Олександр 2-М ІІІ Богушевич Л.Л.
3 Соцький Сергій 2-М ІІІ Богушевич Л.Л.
4 Пустовойтенко Анна 3-М ІІ Ровна Т.А.
5 Власов Андрій 4-М І Ровна Т.А.
6 Маєвський Юлій 4-М ІІІ Ровна Т.А.
7 Садова Марія 7-А І Поплавських Л.І.
Німецька мова
Наказ відділу освіти Малиновської районної адміністрації від 16.11.2015 № 360
№
п/н
Прізвище, ім’я учня
Клас Місце
П.І.Б. вчителя
1. Шаменкова Єлизавета 4-А ІІІ Майстренко І.І.
2. Богданова Аліна, 5-А І Майстренко І.І.
3 Молодзіновська Владислава 7-А І Сабондаренко В.Г.
4 Манойлов Іван 7-А ІІІ Сабондаренко В.Г.
Російська мова
Наказ відділу освіти Малиновської районної адміністрації від 16.11.2015 № 362
№
п/н
Прізвище, ім’я учня
Клас Місце
П.І.Б. вчителя
1. Сидоренко Марія 6-Б І Морозова Н.М.
2. Татарчук Юлія 7-А ІІІ Ступкевич О.А.
Французька мова
Наказ відділу освіти Малиновської районної адміністрації від 23.11.2015 № 385
№
п/н
Прізвище, ім’я учня
Клас Місце
П.І.Б. вчителя
1. Кобилко Ярослава 4-Б ІІ Сман Н.В.
2. Голумбйовська Анастасія 5-Б ІІ Чудак О.О.
3 Гонтар Аліна 6-Б ІІІ Чудак О.О.
4 Яценюк Тетяна 6-Б ІІІ Чудак О.О.
Правознавство
Наказ відділу освіти Малиновської районної адміністрації від 19.11. 2015 № 371
№
п/н
Прізвище, ім’я учня
Клас Місце
П.І.Б. вчителя
1. Іванова Тетяна 7 А ІІ Єлова Л.С.
2. Гонтар Аліна 6 Б ІІІ Паламарчук Г.В.
3. Бублій Поліна 5 Б ІІІ Єлова Л. С.
Історія
Наказ відділу освіти Малиновської районної адміністрації від 19.11.2015 № 370
№
п/н
Прізвище, ім’я учня
Клас Місце
П.І.Б. вчителя
1. Комісар Марина 7А ІІІ Єлова Л.С.
2. Поліщук Іван 6А ІІІ Паламарчук Г.В.
3. Гонтар Аліна 6Б ІІІ Паламарчук Г.В.
4. Власов Андрій 4М І Паламарчук Г.В.
Англійська мова
Наказ відділу освіти Малиновської районної адміністрації від 23.11.2015 № 377
№
п/н
Прізвище, ім’я учня
Клас Місце
П.І.Б. вчителя
4. Власов Андрій 4-М І Сульжук І.
5. Мішин Михайло 5-А ІІ Александрова О.Б.
6. Заєць Єлизавета 7-А ІІ Іванова Л.М.
7. Манойлов Іван 7-А ІІ Лунгул Н.О.
8. Бондар Софія 4-Б ІІІ Лєбєдєва Н.А.
9. Гуральник Софія 6-Б ІІІ Жар Т.В.
10. Сілукова Дарія 5-А 1 Александрова О.Б.
11. Жекова Олександра 6Б І Жар Т.В.
12. Молодзіновська Владислава 7А І Лунгул Н.О.
Біологія
Наказ відділу освіти Малиновської районної адміністрації від 12.11.2015 № 352
№
п/н
Прізвище, ім’я учня
Клас Місце
П.І.Б. вчителя
1.
Черкасова Тетяна
Олександрівна
7 М ІІІ Таран В.П.
2. Сидоренко Марія 6 Б І Волосата Л.С.
3. Кравець Єлизавета 4 Б ІІ Волосата Л.С.

More Related Content

What's hot

Н.М.Заваженко. Презентація до Дня Гідності і Свободи
Н.М.Заваженко. Презентація до Дня Гідності і СвободиН.М.Заваженко. Презентація до Дня Гідності і Свободи
Н.М.Заваженко. Презентація до Дня Гідності і Свободи
Інститут післядипломної педагогічної освіти КУБГ
 
звіт та аналіз анкет самооцінки
звіт та аналіз анкет самооцінкизвіт та аналіз анкет самооцінки
звіт та аналіз анкет самооцінки
ssuser1dca561
 
Волейбол. Техніка безпеки
Волейбол. Техніка безпекиВолейбол. Техніка безпеки
Волейбол. Техніка безпеки
ssuserbd797b
 
Документація з руху учнів в школі.
Документація з руху учнів в школі.Документація з руху учнів в школі.
Документація з руху учнів в школі.
Ковпитська ЗОШ
 
семIнар завучiв.дудяк л.я.
семIнар завучiв.дудяк л.я.семIнар завучiв.дудяк л.я.
семIнар завучiв.дудяк л.я.
Andy Levkovich
 
презентація використання ікт на уроках математики
презентація використання ікт на уроках математикипрезентація використання ікт на уроках математики
презентація використання ікт на уроках математики
Светлана Брюховецкая
 
План виховної роботи 2023-2024 н. р..docx
План виховної роботи 2023-2024 н. р..docxПлан виховної роботи 2023-2024 н. р..docx
План виховної роботи 2023-2024 н. р..docx
keleberdaschool
 
реком по атестації
реком по атестаціїреком по атестації
реком по атестації
Ольга Демидова
 
Нова українська школа (презентація МОН України)
Нова українська школа (презентація МОН України)Нова українська школа (презентація МОН України)
Нова українська школа (презентація МОН України)
Irina Samoylova
 
1 Різновікові групи в дошкільному закладі
1 Різновікові групи в дошкільному закладі1 Різновікові групи в дошкільному закладі
1 Різновікові групи в дошкільному закладі
Марина Вербицька
 
моніторинг відвідування учнями уроків
моніторинг відвідування учнями уроківмоніторинг відвідування учнями уроків
моніторинг відвідування учнями уроків
vally09
 
індивідуальний план атестації вчителя
індивідуальний план атестації вчителяіндивідуальний план атестації вчителя
індивідуальний план атестації вчителя
pr1nc1k
 
питання які часто_задаються-1
питання які часто_задаються-1питання які часто_задаються-1
питання які часто_задаються-1
jaroslavaturani
 
метод.посібн.внутрішньошкільн.моніторинг
метод.посібн.внутрішньошкільн.моніторингметод.посібн.внутрішньошкільн.моніторинг
метод.посібн.внутрішньошкільн.моніторинг
MARO51
 
ХАРАКТЕРИСТИКА учня початкової школи
ХАРАКТЕРИСТИКА учня початкової школиХАРАКТЕРИСТИКА учня початкової школи
ХАРАКТЕРИСТИКА учня початкової школи
Ковпитська ЗОШ
 
УКРАЇНА ПОЧИНАЄТЬСЯ З ТЕБЕ! (квест для учнів 10-11 класів)
УКРАЇНА ПОЧИНАЄТЬСЯ З ТЕБЕ! (квест для учнів 10-11 класів)УКРАЇНА ПОЧИНАЄТЬСЯ З ТЕБЕ! (квест для учнів 10-11 класів)
УКРАЇНА ПОЧИНАЄТЬСЯ З ТЕБЕ! (квест для учнів 10-11 класів)
ErudytNet
 
аналіз директорської контрольної роботи
аналіз директорської контрольної роботианаліз директорської контрольної роботи
аналіз директорської контрольної роботи
Наталія Максимчук
 
Наказ про атестацію.pdf
Наказ про атестацію.pdfНаказ про атестацію.pdf
Наказ про атестацію.pdf
olha1koval
 
Метод проектів "Сутність, вимоги до використання, етапи роботи. Сутність прое...
Метод проектів "Сутність, вимоги до використання, етапи роботи. Сутність прое...Метод проектів "Сутність, вимоги до використання, етапи роботи. Сутність прое...
Метод проектів "Сутність, вимоги до використання, етапи роботи. Сутність прое...
Інститут післядипломної педагогічної освіти КУБГ
 

What's hot (20)

Н.М.Заваженко. Презентація до Дня Гідності і Свободи
Н.М.Заваженко. Презентація до Дня Гідності і СвободиН.М.Заваженко. Презентація до Дня Гідності і Свободи
Н.М.Заваженко. Презентація до Дня Гідності і Свободи
 
звіт та аналіз анкет самооцінки
звіт та аналіз анкет самооцінкизвіт та аналіз анкет самооцінки
звіт та аналіз анкет самооцінки
 
Волейбол. Техніка безпеки
Волейбол. Техніка безпекиВолейбол. Техніка безпеки
Волейбол. Техніка безпеки
 
Документація з руху учнів в школі.
Документація з руху учнів в школі.Документація з руху учнів в школі.
Документація з руху учнів в школі.
 
семIнар завучiв.дудяк л.я.
семIнар завучiв.дудяк л.я.семIнар завучiв.дудяк л.я.
семIнар завучiв.дудяк л.я.
 
презентація використання ікт на уроках математики
презентація використання ікт на уроках математикипрезентація використання ікт на уроках математики
презентація використання ікт на уроках математики
 
План виховної роботи 2023-2024 н. р..docx
План виховної роботи 2023-2024 н. р..docxПлан виховної роботи 2023-2024 н. р..docx
План виховної роботи 2023-2024 н. р..docx
 
реком по атестації
реком по атестаціїреком по атестації
реком по атестації
 
Нова українська школа (презентація МОН України)
Нова українська школа (презентація МОН України)Нова українська школа (презентація МОН України)
Нова українська школа (презентація МОН України)
 
1 Різновікові групи в дошкільному закладі
1 Різновікові групи в дошкільному закладі1 Різновікові групи в дошкільному закладі
1 Різновікові групи в дошкільному закладі
 
моніторинг відвідування учнями уроків
моніторинг відвідування учнями уроківмоніторинг відвідування учнями уроків
моніторинг відвідування учнями уроків
 
індивідуальний план атестації вчителя
індивідуальний план атестації вчителяіндивідуальний план атестації вчителя
індивідуальний план атестації вчителя
 
питання які часто_задаються-1
питання які часто_задаються-1питання які часто_задаються-1
питання які часто_задаються-1
 
метод.посібн.внутрішньошкільн.моніторинг
метод.посібн.внутрішньошкільн.моніторингметод.посібн.внутрішньошкільн.моніторинг
метод.посібн.внутрішньошкільн.моніторинг
 
Презентація на атестацію
Презентація на атестаціюПрезентація на атестацію
Презентація на атестацію
 
ХАРАКТЕРИСТИКА учня початкової школи
ХАРАКТЕРИСТИКА учня початкової школиХАРАКТЕРИСТИКА учня початкової школи
ХАРАКТЕРИСТИКА учня початкової школи
 
УКРАЇНА ПОЧИНАЄТЬСЯ З ТЕБЕ! (квест для учнів 10-11 класів)
УКРАЇНА ПОЧИНАЄТЬСЯ З ТЕБЕ! (квест для учнів 10-11 класів)УКРАЇНА ПОЧИНАЄТЬСЯ З ТЕБЕ! (квест для учнів 10-11 класів)
УКРАЇНА ПОЧИНАЄТЬСЯ З ТЕБЕ! (квест для учнів 10-11 класів)
 
аналіз директорської контрольної роботи
аналіз директорської контрольної роботианаліз директорської контрольної роботи
аналіз директорської контрольної роботи
 
Наказ про атестацію.pdf
Наказ про атестацію.pdfНаказ про атестацію.pdf
Наказ про атестацію.pdf
 
Метод проектів "Сутність, вимоги до використання, етапи роботи. Сутність прое...
Метод проектів "Сутність, вимоги до використання, етапи роботи. Сутність прое...Метод проектів "Сутність, вимоги до використання, етапи роботи. Сутність прое...
Метод проектів "Сутність, вимоги до використання, етапи роботи. Сутність прое...
 

Viewers also liked

Підсумки роботи з обдарованими учнями 2014-2015
Підсумки роботи з обдарованими учнями 2014-2015Підсумки роботи з обдарованими учнями 2014-2015
Підсумки роботи з обдарованими учнями 2014-2015
Vera Taran
 
підсумки роботи з обдарованими дітьми
підсумки роботи з обдарованими дітьмипідсумки роботи з обдарованими дітьми
підсумки роботи з обдарованими дітьми
Vera Taran
 
День Наума -2015(свято обдарованих учнів) в Одеській гімназії №8
День Наума -2015(свято обдарованих учнів) в Одеській гімназії №8День Наума -2015(свято обдарованих учнів) в Одеській гімназії №8
День Наума -2015(свято обдарованих учнів) в Одеській гімназії №8
Vera Taran
 
підсумки роботи з обдарованими учнями
підсумки роботи з обдарованими учнями підсумки роботи з обдарованими учнями
підсумки роботи з обдарованими учнями
Vera Taran
 
навчальні досягнення 2015 -2016
навчальні досягнення 2015 -2016навчальні досягнення 2015 -2016
навчальні досягнення 2015 -2016
Vera Taran
 
зно узагальнені результати 2016
зно узагальнені результати 2016зно узагальнені результати 2016
зно узагальнені результати 2016
Vera Taran
 
підсумки методичної роботи
підсумки методичної роботипідсумки методичної роботи
підсумки методичної роботи
Vera Taran
 
ПІДСУМКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ ЗА 2014-2015 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
 ПІДСУМКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ  ЗА 2014-2015 НАВЧАЛЬНИЙ РІК ПІДСУМКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ  ЗА 2014-2015 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
ПІДСУМКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ ЗА 2014-2015 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
Vera Taran
 
Результативність олімпіад з базових предметів
Результативність олімпіад з базових предметівРезультативність олімпіад з базових предметів
Результативність олімпіад з базових предметів
Vera Taran
 
Про підсумки ДПА 2015
Про підсумки ДПА 2015Про підсумки ДПА 2015
Про підсумки ДПА 2015
Vera Taran
 
Система роботи мо умл 2015 16
Система роботи мо умл 2015 16Система роботи мо умл 2015 16
Система роботи мо умл 2015 16
LiubovDub
 
Аналіз навчально-виховної і методичної роботи школи за 2014-15н.р
Аналіз навчально-виховної і методичної роботи школи за 2014-15н.рАналіз навчально-виховної і методичної роботи школи за 2014-15н.р
Аналіз навчально-виховної і методичної роботи школи за 2014-15н.р
koblevoschool1
 
форми та методи роботи з учнями які мають початковий рівень
форми та методи роботи з учнями які мають початковий рівеньформи та методи роботи з учнями які мають початковий рівень
форми та методи роботи з учнями які мають початковий рівень
Андррей Малахов
 
Педрада. а н а л і з підсумків навчальної діяльності учнів
Педрада. а н а л і з підсумків навчальної діяльності учнівПедрада. а н а л і з підсумків навчальної діяльності учнів
Педрада. а н а л і з підсумків навчальної діяльності учнів
дима вовк
 
рішення педради
рішення педрадирішення педради
рішення педради
Andrey Goroshko
 
освіта калуш New.pptx
освіта калуш New.pptxосвіта калуш New.pptx
освіта калуш New.pptx
Miroslav Kussen
 
Досвід класного керівника 8 класу Ірини Володимирівни Середи
Досвід класного керівника 8 класу Ірини Володимирівни СередиДосвід класного керівника 8 класу Ірини Володимирівни Середи
Досвід класного керівника 8 класу Ірини Володимирівни Середи
Evgen Shapoval
 
презентація обдар.діти
презентація обдар.дітипрезентація обдар.діти
презентація обдар.діти
Ira Kudrina
 

Viewers also liked (18)

Підсумки роботи з обдарованими учнями 2014-2015
Підсумки роботи з обдарованими учнями 2014-2015Підсумки роботи з обдарованими учнями 2014-2015
Підсумки роботи з обдарованими учнями 2014-2015
 
підсумки роботи з обдарованими дітьми
підсумки роботи з обдарованими дітьмипідсумки роботи з обдарованими дітьми
підсумки роботи з обдарованими дітьми
 
День Наума -2015(свято обдарованих учнів) в Одеській гімназії №8
День Наума -2015(свято обдарованих учнів) в Одеській гімназії №8День Наума -2015(свято обдарованих учнів) в Одеській гімназії №8
День Наума -2015(свято обдарованих учнів) в Одеській гімназії №8
 
підсумки роботи з обдарованими учнями
підсумки роботи з обдарованими учнями підсумки роботи з обдарованими учнями
підсумки роботи з обдарованими учнями
 
навчальні досягнення 2015 -2016
навчальні досягнення 2015 -2016навчальні досягнення 2015 -2016
навчальні досягнення 2015 -2016
 
зно узагальнені результати 2016
зно узагальнені результати 2016зно узагальнені результати 2016
зно узагальнені результати 2016
 
підсумки методичної роботи
підсумки методичної роботипідсумки методичної роботи
підсумки методичної роботи
 
ПІДСУМКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ ЗА 2014-2015 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
 ПІДСУМКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ  ЗА 2014-2015 НАВЧАЛЬНИЙ РІК ПІДСУМКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ  ЗА 2014-2015 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
ПІДСУМКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ ЗА 2014-2015 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
 
Результативність олімпіад з базових предметів
Результативність олімпіад з базових предметівРезультативність олімпіад з базових предметів
Результативність олімпіад з базових предметів
 
Про підсумки ДПА 2015
Про підсумки ДПА 2015Про підсумки ДПА 2015
Про підсумки ДПА 2015
 
Система роботи мо умл 2015 16
Система роботи мо умл 2015 16Система роботи мо умл 2015 16
Система роботи мо умл 2015 16
 
Аналіз навчально-виховної і методичної роботи школи за 2014-15н.р
Аналіз навчально-виховної і методичної роботи школи за 2014-15н.рАналіз навчально-виховної і методичної роботи школи за 2014-15н.р
Аналіз навчально-виховної і методичної роботи школи за 2014-15н.р
 
форми та методи роботи з учнями які мають початковий рівень
форми та методи роботи з учнями які мають початковий рівеньформи та методи роботи з учнями які мають початковий рівень
форми та методи роботи з учнями які мають початковий рівень
 
Педрада. а н а л і з підсумків навчальної діяльності учнів
Педрада. а н а л і з підсумків навчальної діяльності учнівПедрада. а н а л і з підсумків навчальної діяльності учнів
Педрада. а н а л і з підсумків навчальної діяльності учнів
 
рішення педради
рішення педрадирішення педради
рішення педради
 
освіта калуш New.pptx
освіта калуш New.pptxосвіта калуш New.pptx
освіта калуш New.pptx
 
Досвід класного керівника 8 класу Ірини Володимирівни Середи
Досвід класного керівника 8 класу Ірини Володимирівни СередиДосвід класного керівника 8 класу Ірини Володимирівни Середи
Досвід класного керівника 8 класу Ірини Володимирівни Середи
 
презентація обдар.діти
презентація обдар.дітипрезентація обдар.діти
презентація обдар.діти
 

Similar to підсумки роботи з обдарованими учнями

план розвитку сарської сшна 2016 2021 н.р
план розвитку сарської сшна 2016 2021 н.рплан розвитку сарської сшна 2016 2021 н.р
план розвитку сарської сшна 2016 2021 н.р
Tamara Emec
 
Презентація до атестації школи
Презентація до атестації школиПрезентація до атестації школи
Презентація до атестації школи
Liudmila Rusanova
 
моніторинг якості освіти
моніторинг якості освітимоніторинг якості освіти
моніторинг якості освіти
gololobova
 
портфолио учителя
портфолио учителяпортфолио учителя
портфолио учителя
Tamara Yaschenko
 
Звіт директора Сімерської ЗОШ І-ІІ ступенів
Звіт директора Сімерської ЗОШ І-ІІ ступенівЗвіт директора Сімерської ЗОШ І-ІІ ступенів
Звіт директора Сімерської ЗОШ І-ІІ ступенів
viktoriyaH
 
Візитка картка Степненської зш І-ІІІ ступенів
Візитка картка Степненської зш І-ІІІ ступенівВізитка картка Степненської зш І-ІІІ ступенів
Візитка картка Степненської зш І-ІІІ ступенів
Степненська Зш Степное
 
Аналітичні матеріали
Аналітичні матеріалиАналітичні матеріали
Аналітичні матеріали
Ольга Кубарич
 
звіт 2017
звіт 2017звіт 2017
звіт 2017
Yulya Isaeva
 
підсумки роботи МК вчителів математики та інформатики
підсумки роботи МК вчителів математики та інформатики підсумки роботи МК вчителів математики та інформатики
підсумки роботи МК вчителів математики та інформатики
Vera Taran
 
виступ батьк. збори
виступ батьк. зборивиступ батьк. збори
виступ батьк. збори
denyshi123
 
Zagalni zbory 13.01.2020
Zagalni zbory 13.01.2020Zagalni zbory 13.01.2020
Zagalni zbory 13.01.2020
scherbprud
 
о б д а р о в а н і с т ь 2
о б д а р о в а н і с т ь 2о б д а р о в а н і с т ь 2
о б д а р о в а н і с т ь 2
Tamara Emec
 
о б д а р о в а н і с т ь 2
о б д а р о в а н і с т ь 2о б д а р о в а н і с т ь 2
о б д а р о в а н і с т ь 2
nadiamyrosh
 
звіт директора про навчальні досягнення
звіт директора про навчальні досягненнязвіт директора про навчальні досягнення
звіт директора про навчальні досягнення
DjimmyDiGriz
 
звіт керівника 2017
звіт керівника 2017звіт керівника 2017
звіт керівника 2017
ufkbyf2205
 
Аналіз роботи кафедри природничих дисциплін за 2020-2021 навчальний рік
Аналіз роботи кафедри природничих дисциплін за 2020-2021 навчальний рікАналіз роботи кафедри природничих дисциплін за 2020-2021 навчальний рік
Аналіз роботи кафедри природничих дисциплін за 2020-2021 навчальний рік
Глух Микола
 
педрада 25.10.11
педрада 25.10.11педрада 25.10.11
педрада 25.10.11
oseredok
 
Наказ
НаказНаказ
Наказ
NVK Yakym Gymnasia
 
Zvit 2020
Zvit 2020 Zvit 2020
Zvit 2020
Brazhnik Svitlana
 
річний план роботи школи 2014 2015
річний план роботи школи 2014 2015річний план роботи школи 2014 2015
річний план роботи школи 2014 2015
Aleksandr Dubitskiy
 

Similar to підсумки роботи з обдарованими учнями (20)

план розвитку сарської сшна 2016 2021 н.р
план розвитку сарської сшна 2016 2021 н.рплан розвитку сарської сшна 2016 2021 н.р
план розвитку сарської сшна 2016 2021 н.р
 
Презентація до атестації школи
Презентація до атестації школиПрезентація до атестації школи
Презентація до атестації школи
 
моніторинг якості освіти
моніторинг якості освітимоніторинг якості освіти
моніторинг якості освіти
 
портфолио учителя
портфолио учителяпортфолио учителя
портфолио учителя
 
Звіт директора Сімерської ЗОШ І-ІІ ступенів
Звіт директора Сімерської ЗОШ І-ІІ ступенівЗвіт директора Сімерської ЗОШ І-ІІ ступенів
Звіт директора Сімерської ЗОШ І-ІІ ступенів
 
Візитка картка Степненської зш І-ІІІ ступенів
Візитка картка Степненської зш І-ІІІ ступенівВізитка картка Степненської зш І-ІІІ ступенів
Візитка картка Степненської зш І-ІІІ ступенів
 
Аналітичні матеріали
Аналітичні матеріалиАналітичні матеріали
Аналітичні матеріали
 
звіт 2017
звіт 2017звіт 2017
звіт 2017
 
підсумки роботи МК вчителів математики та інформатики
підсумки роботи МК вчителів математики та інформатики підсумки роботи МК вчителів математики та інформатики
підсумки роботи МК вчителів математики та інформатики
 
виступ батьк. збори
виступ батьк. зборивиступ батьк. збори
виступ батьк. збори
 
Zagalni zbory 13.01.2020
Zagalni zbory 13.01.2020Zagalni zbory 13.01.2020
Zagalni zbory 13.01.2020
 
о б д а р о в а н і с т ь 2
о б д а р о в а н і с т ь 2о б д а р о в а н і с т ь 2
о б д а р о в а н і с т ь 2
 
о б д а р о в а н і с т ь 2
о б д а р о в а н і с т ь 2о б д а р о в а н і с т ь 2
о б д а р о в а н і с т ь 2
 
звіт директора про навчальні досягнення
звіт директора про навчальні досягненнязвіт директора про навчальні досягнення
звіт директора про навчальні досягнення
 
звіт керівника 2017
звіт керівника 2017звіт керівника 2017
звіт керівника 2017
 
Аналіз роботи кафедри природничих дисциплін за 2020-2021 навчальний рік
Аналіз роботи кафедри природничих дисциплін за 2020-2021 навчальний рікАналіз роботи кафедри природничих дисциплін за 2020-2021 навчальний рік
Аналіз роботи кафедри природничих дисциплін за 2020-2021 навчальний рік
 
педрада 25.10.11
педрада 25.10.11педрада 25.10.11
педрада 25.10.11
 
Наказ
НаказНаказ
Наказ
 
Zvit 2020
Zvit 2020 Zvit 2020
Zvit 2020
 
річний план роботи школи 2014 2015
річний план роботи школи 2014 2015річний план роботи школи 2014 2015
річний план роботи школи 2014 2015
 

More from Vera Taran

ДеньЦЗ 2016
ДеньЦЗ 2016 ДеньЦЗ 2016
ДеньЦЗ 2016
Vera Taran
 
Атестація 2016
Атестація 2016 Атестація 2016
Атестація 2016
Vera Taran
 
Результативність вчителів МК вчителів англійської мови
Результативність вчителів МК вчителів англійської мовиРезультативність вчителів МК вчителів англійської мови
Результативність вчителів МК вчителів англійської мови
Vera Taran
 
звіт МК за 2012 2015 н.р
звіт МК за 2012 2015 н.рзвіт МК за 2012 2015 н.р
звіт МК за 2012 2015 н.р
Vera Taran
 
Волосата Л.С.
Волосата  Л.С.Волосата  Л.С.
Волосата Л.С.
Vera Taran
 
Тігінян О.М.
Тігінян О.М.Тігінян О.М.
Тігінян О.М.
Vera Taran
 
Толкаченко Л.П.
Толкаченко Л.П.Толкаченко Л.П.
Толкаченко Л.П.
Vera Taran
 
Єрьоміна А.В.
Єрьоміна А.В.Єрьоміна А.В.
Єрьоміна А.В.
Vera Taran
 
Ярославська Н.О.
Ярославська Н.О.Ярославська Н.О.
Ярославська Н.О.
Vera Taran
 
Таран В.П.
Таран В.П.Таран В.П.
Таран В.П.
Vera Taran
 
Паламарчук Г.В.
Паламарчук Г.В.Паламарчук Г.В.
Паламарчук Г.В.
Vera Taran
 
звіт про роботу МК суспільно-природничих наук -2015
звіт про роботу МК суспільно-природничих наук -2015звіт про роботу МК суспільно-природничих наук -2015
звіт про роботу МК суспільно-природничих наук -2015
Vera Taran
 
Інформація про вчителів МК та фрагменти відкритих уроків
Інформація про вчителів МК та фрагменти відкритих уроківІнформація про вчителів МК та фрагменти відкритих уроків
Інформація про вчителів МК та фрагменти відкритих уроків
Vera Taran
 
Звіт про роботу МК
Звіт про роботу МКЗвіт про роботу МК
Звіт про роботу МК
Vera Taran
 
МК ВЧИТЕЛІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВІ ТА ЛІТЕРАТУРИ (інформація про педагогів гімназі...
 МК ВЧИТЕЛІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВІ ТА ЛІТЕРАТУРИ (інформація про педагогів гімназі... МК ВЧИТЕЛІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВІ ТА ЛІТЕРАТУРИ (інформація про педагогів гімназі...
МК ВЧИТЕЛІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВІ ТА ЛІТЕРАТУРИ (інформація про педагогів гімназі...
Vera Taran
 
Звіт про роботу МК
Звіт про роботу МКЗвіт про роботу МК
Звіт про роботу МК
Vera Taran
 
Про використання Методичних матеріалів щодо організації навчання і перевірки ...
Про використання Методичних матеріалів щодо організації навчання і перевірки ...Про використання Методичних матеріалів щодо організації навчання і перевірки ...
Про використання Методичних матеріалів щодо організації навчання і перевірки ...
Vera Taran
 
наказ мон від 21 08 2013_1222
наказ мон від 21 08 2013_1222 наказ мон від 21 08 2013_1222
наказ мон від 21 08 2013_1222
Vera Taran
 
интересные растения
интересные растенияинтересные растения
интересные растения
Vera Taran
 

More from Vera Taran (19)

ДеньЦЗ 2016
ДеньЦЗ 2016 ДеньЦЗ 2016
ДеньЦЗ 2016
 
Атестація 2016
Атестація 2016 Атестація 2016
Атестація 2016
 
Результативність вчителів МК вчителів англійської мови
Результативність вчителів МК вчителів англійської мовиРезультативність вчителів МК вчителів англійської мови
Результативність вчителів МК вчителів англійської мови
 
звіт МК за 2012 2015 н.р
звіт МК за 2012 2015 н.рзвіт МК за 2012 2015 н.р
звіт МК за 2012 2015 н.р
 
Волосата Л.С.
Волосата  Л.С.Волосата  Л.С.
Волосата Л.С.
 
Тігінян О.М.
Тігінян О.М.Тігінян О.М.
Тігінян О.М.
 
Толкаченко Л.П.
Толкаченко Л.П.Толкаченко Л.П.
Толкаченко Л.П.
 
Єрьоміна А.В.
Єрьоміна А.В.Єрьоміна А.В.
Єрьоміна А.В.
 
Ярославська Н.О.
Ярославська Н.О.Ярославська Н.О.
Ярославська Н.О.
 
Таран В.П.
Таран В.П.Таран В.П.
Таран В.П.
 
Паламарчук Г.В.
Паламарчук Г.В.Паламарчук Г.В.
Паламарчук Г.В.
 
звіт про роботу МК суспільно-природничих наук -2015
звіт про роботу МК суспільно-природничих наук -2015звіт про роботу МК суспільно-природничих наук -2015
звіт про роботу МК суспільно-природничих наук -2015
 
Інформація про вчителів МК та фрагменти відкритих уроків
Інформація про вчителів МК та фрагменти відкритих уроківІнформація про вчителів МК та фрагменти відкритих уроків
Інформація про вчителів МК та фрагменти відкритих уроків
 
Звіт про роботу МК
Звіт про роботу МКЗвіт про роботу МК
Звіт про роботу МК
 
МК ВЧИТЕЛІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВІ ТА ЛІТЕРАТУРИ (інформація про педагогів гімназі...
 МК ВЧИТЕЛІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВІ ТА ЛІТЕРАТУРИ (інформація про педагогів гімназі... МК ВЧИТЕЛІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВІ ТА ЛІТЕРАТУРИ (інформація про педагогів гімназі...
МК ВЧИТЕЛІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВІ ТА ЛІТЕРАТУРИ (інформація про педагогів гімназі...
 
Звіт про роботу МК
Звіт про роботу МКЗвіт про роботу МК
Звіт про роботу МК
 
Про використання Методичних матеріалів щодо організації навчання і перевірки ...
Про використання Методичних матеріалів щодо організації навчання і перевірки ...Про використання Методичних матеріалів щодо організації навчання і перевірки ...
Про використання Методичних матеріалів щодо організації навчання і перевірки ...
 
наказ мон від 21 08 2013_1222
наказ мон від 21 08 2013_1222 наказ мон від 21 08 2013_1222
наказ мон від 21 08 2013_1222
 
интересные растения
интересные растенияинтересные растения
интересные растения
 

Recently uploaded

Як доторкнутись до дна в iGaming та відштовхнутись в топ | Alex Topal
Як доторкнутись до дна в iGaming та відштовхнутись в топ | Alex TopalЯк доторкнутись до дна в iGaming та відштовхнутись в топ | Alex Topal
Як доторкнутись до дна в iGaming та відштовхнутись в топ | Alex Topal
Collaborator.pro
 
«Слова і кулі». Письменники, що захищають Україну. Петро Яценко
«Слова і кулі». Письменники, що захищають Україну. Петро Яценко«Слова і кулі». Письменники, що захищають Україну. Петро Яценко
«Слова і кулі». Письменники, що захищають Україну. Петро Яценко
estet13
 
Віртуальна виставка «Болгарія – країна троянд та золотих пісків» у межах цикл...
Віртуальна виставка «Болгарія – країна троянд та золотих пісків» у межах цикл...Віртуальна виставка «Болгарія – країна троянд та золотих пісків» у межах цикл...
Віртуальна виставка «Болгарія – країна троянд та золотих пісків» у межах цикл...
Vinnytsia Regional Universal Scientific Library named after Valentin Otamanovsky
 
Угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Румунією.pdf
Угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Румунією.pdfУгода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Румунією.pdf
Угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Румунією.pdf
IndianaCornell
 
Лекція-Git-репозиторій-робота-з-гілками.pptx
Лекція-Git-репозиторій-робота-з-гілками.pptxЛекція-Git-репозиторій-робота-з-гілками.pptx
Лекція-Git-репозиторій-робота-з-гілками.pptx
ssuser78fc9e
 
Досліджуємо та вивчаємо перлинки рідної України.
Досліджуємо та вивчаємо перлинки рідної України.Досліджуємо та вивчаємо перлинки рідної України.
Досліджуємо та вивчаємо перлинки рідної України.
Людмила Ранця
 
Краєзнавча книга назустріч читачеві: поточний анотований бібліографічний пока...
Краєзнавча книга назустріч читачеві: поточний анотований бібліографічний пока...Краєзнавча книга назустріч читачеві: поточний анотований бібліографічний пока...
Краєзнавча книга назустріч читачеві: поточний анотований бібліографічний пока...
Чернівецька обласна бібліотека для дітей
 
Віртуальна виставка «Історія християнства на українських землях»
Віртуальна виставка «Історія християнства на українських землях»Віртуальна виставка «Історія християнства на українських землях»
Віртуальна виставка «Історія християнства на українських землях»
Vinnytsia Regional Universal Scientific Library named after Valentin Otamanovsky
 

Recently uploaded (8)

Як доторкнутись до дна в iGaming та відштовхнутись в топ | Alex Topal
Як доторкнутись до дна в iGaming та відштовхнутись в топ | Alex TopalЯк доторкнутись до дна в iGaming та відштовхнутись в топ | Alex Topal
Як доторкнутись до дна в iGaming та відштовхнутись в топ | Alex Topal
 
«Слова і кулі». Письменники, що захищають Україну. Петро Яценко
«Слова і кулі». Письменники, що захищають Україну. Петро Яценко«Слова і кулі». Письменники, що захищають Україну. Петро Яценко
«Слова і кулі». Письменники, що захищають Україну. Петро Яценко
 
Віртуальна виставка «Болгарія – країна троянд та золотих пісків» у межах цикл...
Віртуальна виставка «Болгарія – країна троянд та золотих пісків» у межах цикл...Віртуальна виставка «Болгарія – країна троянд та золотих пісків» у межах цикл...
Віртуальна виставка «Болгарія – країна троянд та золотих пісків» у межах цикл...
 
Угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Румунією.pdf
Угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Румунією.pdfУгода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Румунією.pdf
Угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Румунією.pdf
 
Лекція-Git-репозиторій-робота-з-гілками.pptx
Лекція-Git-репозиторій-робота-з-гілками.pptxЛекція-Git-репозиторій-робота-з-гілками.pptx
Лекція-Git-репозиторій-робота-з-гілками.pptx
 
Досліджуємо та вивчаємо перлинки рідної України.
Досліджуємо та вивчаємо перлинки рідної України.Досліджуємо та вивчаємо перлинки рідної України.
Досліджуємо та вивчаємо перлинки рідної України.
 
Краєзнавча книга назустріч читачеві: поточний анотований бібліографічний пока...
Краєзнавча книга назустріч читачеві: поточний анотований бібліографічний пока...Краєзнавча книга назустріч читачеві: поточний анотований бібліографічний пока...
Краєзнавча книга назустріч читачеві: поточний анотований бібліографічний пока...
 
Віртуальна виставка «Історія християнства на українських землях»
Віртуальна виставка «Історія християнства на українських землях»Віртуальна виставка «Історія християнства на українських землях»
Віртуальна виставка «Історія християнства на українських землях»
 

підсумки роботи з обдарованими учнями

 • 1. ПІДСУМКИ РОБОТИ З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ В І СЕМЕСТРІ 2015/2016 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ Впроваджуючи у навчання науково-методичну проблему гімназії «Розвиток професійної майстерності педагогів та життєтворчих компетентності гімназистів в умовах реалізації інноваційних технологій навчання та виховання», вчителі гімназії намагаються ефективно і доречно використовувати інноваційні технології навчання, спрямовані передовсім на інтереси школяра, його індивідуальний потенціал. Це дає можливість формувати інтелект, виховувати гармонійно розвинену особистість, здатну до пізнавальної діяльності, до самовираження. Педагогічний колектив гімназії докладає значних зусиль для забезпечення результативності навчально-виховного процесу, оволодівання учнями базовими, загальнонавчальними вміннями і навичками, спрямованих на розвиток індивідуальних здібностей кожної дитини, створення умов для самореалізації. Педагогічні працівники та адміністрація гімназії проводили моніторингові дослідження у навчальній та виховній роботі. Визначався рейтинг учнів по класах, по гімназії, рейтинг класів. 67 (9%) учні мають високий рівень навчальних досягнень, 414 – достатній, 244 учні мають середній рівень навчальних досягнень, 1 учень – низький. У порівнянні з І семестром минулого навчального року спостерігається незначне зниження кількості учнів, що мають високий рівень навчальних досягнень. високий достатній середній низький 2016 67(9,2%) 414 (57%) 244(33,6%) 1(0,1%) 2015 69(9,8%) 393 (56,1%) 235(33,6%) 3(0,4%) Якість знань становить 66,44%. Цей показник дещо підвищився у порівнянні з І семестром минулого навчального року (65,9%). Cередній бал учнів становить 9,10 бала. Згідно з річним планом роботи гімназії на 2015-2016 навчальний рік, одним з пріоритетних завдань педагогічного колективу є виявлення, навчання та розвиток обдарованих дітей. У рамках реалізації цього завдання в жовтні 2015 року проведено шкільний етап предметних олімпіад з базових дисциплін. В листопаді учні-переможці шкільного етапу стали учасниками районного туру олімпіад. Загальна кількість учасників гімназії районного туру олімпіад складає 94 (у 2014-2015 навчальному році кількість учасників становила 76.) З них 56 стали призерами І районного (відбіркового ) туру ІІ (міського) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін (Додаток 1). При підведенні підсумків районних олімпіад враховувалося успішність та якість виступу команди гімназистів.
 • 2. Успішність розраховувалася за формулою: Успішність = кількість переможців кількість учасників х 100% Якість виступу команди визначалася наступним чином: учасник, який зайняв 1 місце, приносив команді 3 бали, 2 місце – 2 бали, 3 місце – 1 бал. Якість виступу визначалася за формулою: Якість виступу = n1x3+n2x2+n3x1 Nx3 x100% n1 - кількість учасників, які зайняли 1 місце n2 - кількість учасників, які зайняли 2 місце n3 - кількість учасників, які зайняли 3 місце N – загальна кількість учасників Найкращі результати показали учні з біології, економіки, англійської, де успішність становила понад 50%. Предмет Кількість учасників та переможців Результативність Якість шкільний етап учасники районного етапу районний етап І ІІ ІІІ І ІІ ІІІ 1. хімія 5 9 11 6 - 1 1 33% 17% 2. фізика 5 5 5 5 - 2 - 40% 27% 3. біологія 4 4 4 4 1 1 1 75% 50% 4. географія 4 4 6 8 1 2 2 63% 38% 5. астрономія 1 1 1 2 - - - 0 0 6. економіка 1 2 2 2 1 - 1 100% 67% 7. правознавство 3 6 7 4 - 1 2 75% 33% 8. історія 4 7 11 8 1 - 3 50% 25% 9. інформатика 4 4 1 5 1 - 2 60% 33% 10.інф.технології 2 2 2 2 - - - 0 0 11.укр.мова 5 6 7 9 - 2 4 67% 30% 12.рос.мова 3 3 3 3 1 - 1 67% 44% 13.англ.мова 4 4 8 11 4 3 2 73% 61% 14.нім.мова 4 4 4 10 2 - 2 40% 27% 15.фр.мова 4 4 3 5 - 2 2 80% 40% 16.математика 6 11 15 10 2 2 3 70% 43% ВСЬОГО 14 16 26 Найнижчі результати в поточному навчальному році показали учні на олімпіадах з астрономії та інформаційних технологій, де не отримали жодного призового місця.
 • 3. У порівняння з минулим навчальним роком зросла результативність виступу команди гімназистів з біології, економіки, російської та англійської мов, інформатики. Стабільними виявилися результати виступу команди з географії, української мови, математики. Всього команда із 38 гімназистів завоювала 56 призових місць. Порівняння кількості призових місць у минулому і поточному навчальному році свідчить про стабільні результати виступу учнів гімназії у районному етапі конкурсу. Предмет Кількість призерів олімпіад Динаміка результатів 2014-2015 2015-2016 1. Фізика 3 2 - 2. Хімія 3 2 - 3. Біологія 1 3 + 4. Астрономія 1 0 - 5. Географія 5 5 = 6. Історія 3 4 + 7. Українська мова 6 6 = 8. Англійська мова 6 8 + 9. Французька мова 9 4 - 10.Німецька мова 7 4 - 11.Математика 7 7 = 12.Інформатика 1 3 + 13.Інформаційні технології 1 0 - 14.Правознавство 1 3 + 8 13 22 19 14 11 22 16 15 16 13 21 21 18 26 32 56 59 52 56 0 10 20 30 40 50 60 70 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 Результативність районного етапу шкільних олімпіад 1місце 2 місце 3 місце Всього
 • 4. 15.Російська мова 0 2 + 16.Економіка 1 2 + Всього 55 56 + Результативність виступу учнів за класами розподілена наступним чином: Клас Кількість учнів Переможці 2А - - 2Б 1 Конько Яна 2В - - 2М 2 Мармалюк Олександр, Соцький Сергій 3А - - 3Б - - 3В 1 Гончарук Софія 3М 2 Гордієнко Костянтин, Пустовойтенко Анна 4А 1 Шаменкова Єлизавета 4Б 3 Кравець Єлизавета, Бондар Софія,Кобилко Ярослава 4В - - 4М 3 Власов Андрій, Маєвський Юлій, Трояк Кирило 5А 3 Мішин Михайло, Богданова Аліна ,Сілукова Дарія 5Б 2 Бублій Поліна, Голумбйовська Анастасія 5М 1 Шурда Микола 6А 3 Загравський Данило, Сіваченко Максим, Поліщук Іван 6Б 5 Гонтар Аліна, Сидоренко Марія , Гуральник Софія, Яценюк Тетяна, Жекова Олександра 6М 1 Максименко Ілля 7А 8 Молодзіновська Владислава, Переуда Анастасія, Манойлов І., Іванова Тетяна, Комісар Марина, Татарчук Юлія, Садова М., Заєць Єлизавета 7Б 1 Ісар Фаріда Тадж 7М 1 Черкасова Тетяна Найбільше переможців районного етапу олімпіад у 7А та 6Б класах. Серед учнів гімназії найкращий результат показав Власов А. (4М клас), який завоював 7 призових місць та Манойлов І. (7А клас) – 4 перемоги. По 3 перемоги у районному етапі олімпіади в учениць гімназії Молодзіновської В. (7А клас), Гонтар А. (6Б клас), Сидоренко М. (5Б клас), по два перемжних результати показали учні Мішин М. (5А клас), Татарчук Ю. (7А клас), та Голумбйовська А. (5Б клас).
 • 5. Варто відмітити результативну роботу вчителів гімназії, які підготували учнів-переможців. Серед 29 вчителів, що підготували 56 переможців районного етапу конкурсу слід відмітити вчителя географії Толкаченко Л.П. яка підготувала 6 переможців та Паламарчук Г.В. – 4 переможці. По 3 переможці серед учнів Єлової Л.С. , Чудак О.О., Ровної Т.А., Богушевич Л.Л. 2 переможці районного етапу олімпіад підготували Волосата Л.С., Жар Т.В., Александрова О.Б., Лунгул Н.О., Майстренко І.І., Сабондаренко В.Г., Мостепаненко Н.В., Сєргєєва О.В., Єрьоміна А.В. Савенко Т.М., Хіль О.В. В міському етапі олімпіад учні-переможці районного етапу завоювали 25 переможних місць: Молодзіновська В. завоювала 1 місце з економіки, 2 місце завоювали 7 учнів, 3 місце отримали 7 учнів гімназії, 10 учнів посіли 3(рейтингове) місце. У порівнянні з минулим навчальним роком загальна кількість призових місць збільшилася на 6, зросла результативність виступу команди гімназистів. Навчальний рік 1місце 2 місце 3 місце Всього 2014-2015 3 1 15 19 2015-2016 1 7 17 25 В конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт МАН взяли участь 4 учнів, 3 учні гімназії стали переможцями І (районного) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН у 2015-2016 н.р та будуть захищати свої роботи на обласному етапі конкурсу (наказ відділу освіти Малиновської районної адміністрації м. Одеси від 04.12.2015 № 409). Результати виступу учнів інтелектуальних конкурсах та змаганнях представлено в таблиці: Конкурс Переможці Клас місце Моя правова освіта Гонтар А., Іванова Т 6-Б 7-А І ІІІ Срібне слово Татарчук Ю. 7-А І (міський етап) Конкурс знавців української мови ім.Яцика (районний тур) Рівняк Сюзанна (вчит. Чорненька Л.Ю.) Голумбйовська Анастасія (вчит. Хіль О.В.) Сапожніков Віталій (вчит. СавенкоТ.М.) Якимук Дарина (вчит. Мартинюк С.Т.) Гонтар Аліна (вчит. Сорокіна К.О.) Молодзіновська Влада 1-М 5-Б 3-Б 4-В 6-Б 7-А I місце I місце IІІ місце IІІ місце IІІ місце IІІ місце
 • 6. (вчит. СавенкоТ.М.) Конкурс ім.Шевченка Варванець А. Сапожніков В. Голумбйовська А. Татарчук Ю. Стеблівський Максим 1-В 3-Б 5-Б 7-А 2-В ІІ ІІІ ІІ І ІІ МАН Черкасова Тетяна Іванова Тетяна Татарчук Юлія Садова Марія 7М 7А 7А 7А І І І ІІІ Всеукраїнський конкурс з англійської мови «Грінвіч» 64 учні(відповідальна Барановська-Гончар Г.О Всеукраїнський математичний конкурс «Кенгуру» (для учнів 1 – 2 класів) прийняло участь 88 учнів. Міжнародний конкурс з інформатики «Бобер» прийняло участь 28 учнів відмінний результат отримали 4 учні: Іванченко Олександр , Мармалюк Олександр, Палієнко Алекс, Левентій Сергій; добрий результат отримало 10 учнів. 1 – В 2 – М 2 – М 2 – М У гімназії створено банк обдарованих та здібних учнів, приділяється увага розвитку творчих та інтелектуальних здібностей гімназистів, залучення їх до різноманітної діяльності за інтересами в позаурочний час. Активну участь гімназисти приймали в районних, міських, обласних заходах. Результати участі учнів представлено у підсумковій таблиці: Предмет Учасники та керівники Перемоги Рівень Військово- спортивна гра «Джура» збірна команда ЗаєцьО.Л. І місце міський тур Фестиваль-конкурс «Ми роду козацького діти» Команда «Козаки» - 4-М клас Хіль О.В. І місце районний етап Всеукраїнський конкурс «Врятувати від забуття» Проект «З Україною в серці» Скальський В. (7-Б) Кубаєнко О.(6-Б) найкращий відеоролик міський етап
 • 7. Ступкевич О.А. Паламарчук Г.В. Конкурс екологічних агітбригад 4-Б команда «Хвиля» Волосата Л.С. ІІІ місце районний тур Виставка «Щедрість рідної землі» Моринець-Кубанська Валерія (1-В) І місце районний етап Засідання лідерів учнівського самоврядування міста Одеси Овсюхно Ю. (7-Б) Бабюк В. Переуда А. (7-А) Рукас Д.(7-М) Тельпіс О. Гонтар А.(6-Б) участь міський захід Інтелеутуальна гра «Що? Де? Коли?» Команда «Інтеграли» Хіль О.В. ІV місце міський захід Конкурс з декоративно- ужиткової творчості «Паперова фантазія» Осипенко Олена (6-А) краща робота районний етап Обласна природоохоронна акція «Ялинка» Морозова Аліна (2-Б) Руссєва Вікторія (1-В) кращі роботи районний етап Конкурс плакатів та стіннівок «Молодь за здоровий спосіб життя» Калініна Анастасія (5-Б) І місце районний етап Проаналізувавши роботу з обдарованими учнями, можна зробити висновок, що робота з обдарованими дітьми проводилась у гімназії на належному рівні: в гімназії стабільна кількість учнів-переможців ІІ етапу олімпіад та конкурсів, більшість учнів навчається на високому та достатньому рівні, стабільними залишаються показники якості знань та успішності. Однак, враховуючи, що робота з обдарованими учнями є пріоритетним напрямком гімназії, як закладу нового типу, слід звернути увагу на проблеми, що потребують вирішення. А саме: - низький рівень організації наукової діяльності учнів гімназії;
 • 8. - необхідність покращення системи роботи з підвищення рівня досягнень обдарованих учнів з астрономії, інформаційних технологій, хімії, французької мови; - відсутність розроблених вчителями авторських курсів для обдарованих учнів. З метою забезпечення системного підходу до супроводження цілорічної особистісно – орієнтованої підготовки здібних і обдарованих учнів у 2015/ 2016 навчальному році необхідно: 1. Продовжити роботу з метою виявлення та розвитку творчого потенціалу та здібностей обдарованих учнів гімназії. 2. Постійно підвищувати фаховий рівень педагогів, що працюють з обдарованими учнями, шляхом проведення науково-методичних семінарів, тренінгів. 3. Забезпечувати особистісно орієнтовану підготовку здібних і обдарованих учнів. Для підвищення інтересу до вивчення предметів використовувати можливості позакласної роботи на основі індивідуальної, групової та масової роботи з учнями. Сприяти залученню учнів до більш активної участі у Інтернет-олімпіадах, нових інтерактивних конкурсах. 4. Вчителям-предметникам активно залучати гімназистів до науково- дослідницької роботи в Малій Академії Наук, інтелектуальних конкурсах та змаганнях, активізувати позакласну роботу з предметів. 5. Питання організації роботи з обдарованими та здібними дітьми, стан та досвід організації позакласної роботи систематично розглядати на засіданнях педагогічної та методичної ради, методичних комісіях. Керівникам методичних комісій постійно контролювати роботу вчителів гімназії з обдарованими дітьми, практикувати виступи про досвід роботи найрезультативніших з них на нарадах, педрадах. Здійснити ґрунтовний аналіз щодо організації участі учнів у предметних олімпіадах, чітко визначити команду школи з навчальних предметів та вчителів- консультантів, враховувати конкретні пропозиції щодо покращення підготовки учнів.
 • 9. Результати виступу учнів гімназії у І районному (відбірковому) турі ІІ міського етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з базових предметів Географія № п/н Прізвище, ім’я учня Клас Місце П.І.Б. вчителя 1. Власов Андрій 4М І Ярославська Н.О. 2. Сіваченко Максим 6А ІІІ Толкаченко Л.П. 3. Загравський Данило 6А ІІ Толкаченко Л.П. 4. Манойлов Іван 7А ІІ Толкаченко Л.П. 5. Мішин Михайло 5А ІІ Толкаченко Л.П. Економіка Наказ відділу освіти Малиновської районної адміністрації від 12.11.2015 № 350 Українська мова Наказ відділу освіти Малиновської районної адміністрації від 11.11.2015 № 347 № п/н Прізвище, ім’я учня Клас Місце П.І.Б. вчителя 6. Власов Андрій 4-М ІІ Хіль О.В. 7. Гончарук Софія 3-В ІІІ Борисовська Т.О. 8. Голумбйовська Анастасія 5-Б ІІІ Хіль О.В. 9. Сидоренко Марія 6-Б ІІІ Сорокіна К.О. 10. Татарчук Юлія 7-А ІІ Савенко Т.М. 11. Манойлов Іван 7-А ІІІ Савенко Т.М. Фізика Наказ відділу освіти Малиновської районної адміністрації від 12.11.2015 № 351 № п/н Прізвище, ім’я учня Клас Місце П.І.Б. вчителя 1 Гордієнко Костянтин 3 М ІІ Єрьоміна А.В. 2 Власов Андрій 4А ІІ Єрьоміна А.В. № п/н Прізвище, ім’я учня Клас Місце П.І.Б. вчителя 1. Молодзіновська Владислава 7 А І Толкаченко Л.П. 2. Переуда Анастасія 7 А ІІІ Толкаченко Л.П.
 • 10. Хімія Наказ відділу освіти Малиновської районної адміністрації від 12.11.2015 № 349 № п/н Прізвище, ім’я учня Клас Місце П.І.Б. вчителя 1. Ісар Фаріда Тадж 7 Б ІІІ Сєргєєва О.В. 2. Власов Андрій 4 М ІІ Сєргєєва О.В. Інформатика № п/н Прізвище, ім’я учня Клас Місце П.І.Б. вчителя 1. Трояк Кирило 4-М ІІІ Мостепаненко Н.В 2. Шурда Микола 5-М ІІ Швець О.В. 3. Максименко Ілля 6-М І Мостепаненко Н.В Математика Наказ відділу освіти Малиновської районної адміністрації від 16.11.2015 № 365 № п/н Прізвище, ім’я учня Клас Місце П.І.Б. вчителя 1. Конько Яна 2-Б ІІ Богушевич Л.Л. 2. Мармалюк Олександр 2-М ІІІ Богушевич Л.Л. 3 Соцький Сергій 2-М ІІІ Богушевич Л.Л. 4 Пустовойтенко Анна 3-М ІІ Ровна Т.А. 5 Власов Андрій 4-М І Ровна Т.А. 6 Маєвський Юлій 4-М ІІІ Ровна Т.А. 7 Садова Марія 7-А І Поплавських Л.І. Німецька мова Наказ відділу освіти Малиновської районної адміністрації від 16.11.2015 № 360 № п/н Прізвище, ім’я учня Клас Місце П.І.Б. вчителя 1. Шаменкова Єлизавета 4-А ІІІ Майстренко І.І. 2. Богданова Аліна, 5-А І Майстренко І.І. 3 Молодзіновська Владислава 7-А І Сабондаренко В.Г. 4 Манойлов Іван 7-А ІІІ Сабондаренко В.Г. Російська мова Наказ відділу освіти Малиновської районної адміністрації від 16.11.2015 № 362 № п/н Прізвище, ім’я учня Клас Місце П.І.Б. вчителя 1. Сидоренко Марія 6-Б І Морозова Н.М. 2. Татарчук Юлія 7-А ІІІ Ступкевич О.А.
 • 11. Французька мова Наказ відділу освіти Малиновської районної адміністрації від 23.11.2015 № 385 № п/н Прізвище, ім’я учня Клас Місце П.І.Б. вчителя 1. Кобилко Ярослава 4-Б ІІ Сман Н.В. 2. Голумбйовська Анастасія 5-Б ІІ Чудак О.О. 3 Гонтар Аліна 6-Б ІІІ Чудак О.О. 4 Яценюк Тетяна 6-Б ІІІ Чудак О.О. Правознавство Наказ відділу освіти Малиновської районної адміністрації від 19.11. 2015 № 371 № п/н Прізвище, ім’я учня Клас Місце П.І.Б. вчителя 1. Іванова Тетяна 7 А ІІ Єлова Л.С. 2. Гонтар Аліна 6 Б ІІІ Паламарчук Г.В. 3. Бублій Поліна 5 Б ІІІ Єлова Л. С. Історія Наказ відділу освіти Малиновської районної адміністрації від 19.11.2015 № 370 № п/н Прізвище, ім’я учня Клас Місце П.І.Б. вчителя 1. Комісар Марина 7А ІІІ Єлова Л.С. 2. Поліщук Іван 6А ІІІ Паламарчук Г.В. 3. Гонтар Аліна 6Б ІІІ Паламарчук Г.В. 4. Власов Андрій 4М І Паламарчук Г.В. Англійська мова Наказ відділу освіти Малиновської районної адміністрації від 23.11.2015 № 377 № п/н Прізвище, ім’я учня Клас Місце П.І.Б. вчителя 4. Власов Андрій 4-М І Сульжук І. 5. Мішин Михайло 5-А ІІ Александрова О.Б. 6. Заєць Єлизавета 7-А ІІ Іванова Л.М. 7. Манойлов Іван 7-А ІІ Лунгул Н.О. 8. Бондар Софія 4-Б ІІІ Лєбєдєва Н.А. 9. Гуральник Софія 6-Б ІІІ Жар Т.В. 10. Сілукова Дарія 5-А 1 Александрова О.Б. 11. Жекова Олександра 6Б І Жар Т.В. 12. Молодзіновська Владислава 7А І Лунгул Н.О.
 • 12. Біологія Наказ відділу освіти Малиновської районної адміністрації від 12.11.2015 № 352 № п/н Прізвище, ім’я учня Клас Місце П.І.Б. вчителя 1. Черкасова Тетяна Олександрівна 7 М ІІІ Таран В.П. 2. Сидоренко Марія 6 Б І Волосата Л.С. 3. Кравець Єлизавета 4 Б ІІ Волосата Л.С.