SlideShare a Scribd company logo
ВІДОМОСТІ ПРО ВЧИТЕЛІВ
МК
НІМЕЦЬКОЇ ТА
ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ
ТА
ФРАГМЕНТИ ВІДКРИТИХ
УРОКІВ
Сман
Надія Віталіївна
учитель англійської та
французької мови,
спеціаліст І категорії,
заступник директора з
навчально-виховноїПЕДАГОГІЧНЕ КРЕДО:
"Учень - це таємниця, розгадці якої варто
присвятити ціле життя"
Самоосвіта Сман Н. В. має такий напрямок: «Практична реалізація
компетентністого підходу до організації освітнього процесу через
впровадження особистісно- зорієнтованих технологій,
формування проектної культури вчителя»
Сман Н.В. є заступником директора з навчально-виховної роботи,
виступає на педрадах та засіданнях МК з питань методики навчання та
виховання учнів.
Сман Н.В. володіє високим рівнем професійної підготовки, якість
навчання учнів висока, підтвердженням чого є щорічні призери предметної
олімпіади, конкурсів, турнірів тощо. Навчально-методична робота вчителя
спрямована на удосконалення змісту навчального процесу, впровадження нових
інформаційних технологій, втілення нових методів навчання. Творча діяльність
з дітьми являє собою кращий варіант втілення педагогіки співробітництва, що
передбачає дружні стосунки між учителем та учнем і взаємну зацікавленість
спільною справою.
У 2014-2015 н.р. учні Лазарева Карина (4-Б клас) та Кулачинська Тетяна
(6-Б клас) були призерами районого та міського туру Всеукраїнських олімпіад з
французької мови.
За результатами навчання і виховання учнів нагороджена Грамотою
відділу освіти і науки Запорізької міської адміністрації, Грамотою відділу
освіти Малиновської райадміністрації, Грамотою Одеської гімназії №8 за
високий рівень професіоналізму та за сумлінне ставлення до виконання
службових обов’язків.
Фрагменти відкритого уроку французької мови, який провела Сман.В.Н у 6-Б
класі:
«La météo»
(Прогноз погоди)
(За навчальним комплексом Amis et companie 2,
видавництво Clé international).
Цілі уроку
Практичні:
� розвивати вміння аудіювання;
� формувати навички вживання граматичних структур з дієсловом faire,
структури il y a та різних прикметників для опису погоди;
� розвивати вміння діалогічного і монологічного мовлення.
Освітня: розширювати знання учнів про погоду у різних містах світу.
Розвивальні: розвивати фонематичний слух, пам’ять, мовну здогадку.
Обладнання уроку: навчальний комплекс Amis et compagnie-2 (підручник,
зошит, аудіо записи, відео «La météo de Too Вo», картки для виконання
завдання).
Перебіг уроку
І. Організація класу
1. Привітання
Pr.: Bonjour, les élèves.
Cl.: Bonjour, madame.
Pr.: Asseyez-vous.
2. Ознайомлення з темою уроку.
Pr.: Notre thème d’aujourd’hui est «La
météo». Nous allons parler du temps, de la
météo, nous allons répéter les mots que nous
avons appris à la dernière leçon,nous allons écuter la météo de Too Bo et à la fin de
notre leçon nous allons présenter la météo dans les villes différentes du monde.
ІІ. Основна частина уроку.
1. Мовленнєва зарядка
Pr.: Maintenant je vous propose de vous saluer.
Bonjour, Nadine
Comment ça va?
Merci, Catherine
Comme ci, comme ça.
Bonjour Marie
Bonjour Remi
Comment vas-tu?
Très bien, merci.
Je suis garçon
Je m’appelle Gaston
J’ai dix ans et demi
Voilà ma biographie
3. Монологічне мовлення
Maintenant, regardez le tableau et décrivez les dessins.
Quelle saison est-ce ? Qu’est-ce que vous pouvez dire ?
4. Аудіювання діалогу. Контроль розуміння. Діалогічне читання учнів.
Ouvrez vos livre à la page 100. Trouvez, s’il vous plaît, l’exercice 1. Ecoutez ce
dialogue et puis nous allons le lire.
(Прослуховування діалогу та його читання по ролям).
Regardez les images et décrivez le temps.
5. Фізкультхвилинка
Je pense que vous êtes déjà fatigués. Je vous propose de vous reposer un peu et de
chanter notre comptinette. Qui veut aller au tableau.
2. Актуалізація вивчених лексичних одиниць.
Maintenant votre devoir est d’écouter l’enregistrement et réponre à la question Quel
temps fait-il ?
1. Il fait beau ou il fait mauvais ?
2. Il y a du vent ou il pleut ?
3. Il y a du l’orage ou il y a du soleil ?
4. Il fait chaud ou il fait froid ?
5. Il y a des nuages ou le soleil brille ?
6. Il fait lourd ou il neige ?
3. Монологічне мовлення
Maintenant, regardez le tableau et décrivez les dessins.
Quelle saison est-ce ? Qu’est-ce que vous pouvez dire ?
4. Аудіювання діалогу. Контроль розуміння. Діалогічне читання учнів.
Ouvrez vos livre à la page 100. Trouvez, s’il vous plaît, l’exercice 1. Ecoutez ce
dialogue et puis nous allons le lire.
(Прослуховування діалогу та його читання по ролям).
Regardez les images et décrivez le temps.
5. Фізкультхвилинка
Je pense que vous êtes déjà fatigués. Je vous propose de vous reposer un peu et de
chanter notre comptinette. Qui veut aller au tableau.
Кірік
Ірина
Володимирівна
Вчитель німецької мови
Одеської гімназії №8 Одеської області,
Педагогічне кредо
Педагогічне покликання неможливе без гармонії серця
й розуму. Вчитель-це людина, яка здатна спуститися
з висоти своїх знань до незнання учня і разом з ним
дістатися вершини.
Відзначена грамотами управління освіти і науки Одеської міської ради,
Грамотою відділу освіти Малиновської райадміністрації м. Одеси,
нагороджена Дипломом ІІ ступеню за участь у ярмарку педагогічних ідей,
на якій було представлено роботу «Інноваційні технології на уроках
німецької мови»
Науково-методична проблема,
над якою працює Кірік Ірина Володимирівна:
«Розвивальне навчання на уроках німецької морви як основа
розвитку творчих здібностей гімназиста»
Кірік І. В. вважає, що творчий підхід до побудови уроку, добір активних
та особистісно-орієнтованих форм і методів його проведення, вправ і завдань,
текстів і речень, які відповідають рівневі підготовленості й інтересам учнів,
забезпечують належні знання. Це засвідчує, що єдиний шлях, який веде до знань –
це діяльність, прагнення зробити кожний урок уроком учнів.
Учитель вміє організувати пошукову діяльність учнів, активізувати роботу їх
думки на кожному етапі уроку. Велику увагу приділяє емоційному фону уроку і
спілкуванню з учнями, створенню мікроклімату поваги і чуйності.
Використовуючи у своїй роботі креативно-розвивальні завдання вчителька
розвиває у своїх учнях:
 глибину і об’ємність знань, уміння застосовувати їх у різноманітних
ситуаціях, формувати стійку потребу до постійного відновлення знань і
придбання інших;
 цілеспрямоване прагнення до істини, здатність глибоко проникати у
сутність проблеми, знаходити зв’язки між явищами;
 можливість заохочувати творчу самостійність, прагнення до
самовдосконалення, до свідомого розвитку і формування своїх здібностей
до творчості, прагнення до самореалізації.
Вчителька організовує і проводить декади німецької мови свята, наприклад:
«Різдвяні свята» , «Дні Європи».
Учні Кірік І.В. постійно беруть учать у всеукраїнських учнівських олімпіадах
з німецької мови, конкурсах. У 2012-2013 н.р. учениця 7(11)-Б класу Кочерова
Олена стала переможцем районного етапу МАН з німецької мови.
Систематично працює над професійним
зростанням, самостійно опановує нові технології та
передовий педагогічний досвід, спілкується з
учителями області й України, приймає активну участь
у районих, міських та обласних семінарах для вчителів
німецької мови, має друковані роботи.
Фотоматеріали відкритих уроків та заходів Кірік І.В.
Педагогічне кредо:
Видеть в человеке хорошее всегда трудно. Хорошее в человеке
приходится всегда проектировать, и педагог это обязан
делать. Он обязан подходить к человеку с оптимистической
гипотезой, пусть даже с некоторым риском ошибитьсяю.
Макаренко А.С.
Учень – це не посудина, яку треба наповнювати, це – факел,
який треба запалити.
Стародавня мудрість
Вчитель Майстренко Ірина Іванівна педагог за покликанням, вона має
достатній рівень кваліфікації, гаряче любить свою роботу, працює вдумливо,
творчо, стимулює учнів до поглиблення знань, активізує їх мислення і пізнавальну
діяльність. Ірина Іванівна систематично поповнює свої знання досягненнями
педагогіки та психології, цікавиться новинками методичної літератури.
Науково-методична проблема, над якою працює Майстренко Ірина
Іванівна: «Використання технологій інтерактивного навчання для
підвищення мотивації у вивченні німецької мови»
Результативність навчання учнів Майстренко І.І. досягається завдяки
виконанню державних навчальних програм, дотримання «Державного
стандарту базової середньої освіти» (освітня галузь «Іноземні мови»),
вища кваліфікаційна категорія,
педагогічний стаж 13 років,
переможець міського конкурсу
«Учитель року 2011» з номінації
«Німецька мова»,
переможець міського конкурсу
«Класний керівник року 2015»
використанню інноваційних педагогічних технологій, особистісно
орієнтованого, системного та компетентнісного підходу у викладанні німецької
мови, різних типів та форм уроків, індивідуальної та диференційованої роботи з
учнями.
Предметні олімпіади , конкурси, турніри ( в районі, місті, області, Україні)
виявили кращих учнів вчителя:
№
з/п Рік
Кількість учнів, які посіли
призові місця у
всеукраїнській олімпіаді з
німецької мови
П І
клас
Район Місто Область
1 2010-2011 2 1 - Паламарчук Вікторія - ІІІ місце, 10 (6) А
клас
Зикіна Вікторія - ІІ місце, ІІІ місце, 10
(6) А клас
2 2011-2012 3 1 - Паламарчук Вікторія - ІІІ місце, 11 (7) А
клас
Зикіна В.- ІІІ місце, 11 (7) А клас
Колтун Євген – ІІІ місце 9(5) - А клас
3 2012-2013 1 1 - Птиця Дар’я - ІІІ місце, 10 (6) А клас
4 2013-2014 3 2 Птиця Дар’я - ІІІ місце, 11 (7) А
клас
Переуда Анастасія – ІІІ місце, 9 (5) А
клас
Герасімова Яна – І місце 4 (8)А клас
5 2014-2015 5 2 - Богданова Аліна – ІІ місце, 4 (8)А клас
Ташпулатова Ксенія - ІІІ місце 9(5) - А
клас
Переуда Анастасія – ІІ місце, 10 (6) А
клас
Самбукіна Діана - І місце, ІІІ місце, 11
(7) А клас
Прокопенко Анастасія - ІІмісце, ІІІ
місце, 11 (7) А клас
Учні, які приймали участь у всеукраїнській предметній олімпіаді «Олімпус»
«Весняна сесія»:
Самбукіна Діана 7А – лауреат (8 місце)
Майстренко Софія 2В – лауреат (10 місце)
Всеукраїнський конкурс з німецької мови «Орлятко»
Богданова Аліна 3А клас – срібний сертифікат (2013-2014 н.р.)
Майстренко Софія 2В – бронзовий сертифікат (2014-2015 н.р.)
Має друковані роботи власних авторських методичних розробок уроків
з німецької мови в науково-методичних фахових журналах, а саме:
Вікторина «Подорожуємо Німеччиною» (ж-л «Німецька мова в школі»,
2011, №7-31),
Aufgaben zum Thema „Ostern“ (ж-л «Німецька мова в школі», 2012, № 4-
40),
План конспект уроку з німецької мови для учнів 8 класу «Märchenstraße»
Сертифікат видавничої групи «Основа» «Учительський журнал on-line»_
2012
Відкритий урок у 5 класі «Das ist meine Familie» Сертифікат видавничої
групи «Основа» «Учительський журнал on-line» 2012
Конспект уроку з німецької мови. Тема «Das schmeckt gut» Сертифікат
видавничої групи «Основа» «Учительський журнал on-line» 2013
Конспект уроку з німецької мови на тему «Німеччина – країна та люди»
Сертифікат Методичного порталу, 2013
Урок німецької мови «Eine Reise planen» Сертифікат видавничої групи
«Основа» «Учительський журнал on-line» 2014
Урок німецької мови «In einer Kantine» Сертифікат видавничої групи
«Основа» «Учительський журнал on-line» 2014
Розробка уроку «Die Wettervorhersage.» з німецької мови в 6 класі.
Сертифікат видавництво «Плеяди» Форум педагогічних ідей.
Майстренко
І.І. бере активну участь у роботі МК Одеської гімназії № 8, систематично
проводить відкриті уроки, виступає з доповідями з питань методики на
засіданнях МК, семінарах для вчителів німецької мови, класних керівників.
Нагороджена Грамотою відділу освіти і науки Одеської
облдержадміністрації, Почесною грамотою управління освіти та науки
Одеської міської ради, грамотою відділу освіти Малиновської
райадміністрації, 2011р., Почесною грамотою управління освіти та науки
Одеської міської ради 2015р.
ПЕДАГОГІЧНЕ КРЕДО:
Створити особистісно зорієнтовану систему
навчання, запалити в учнях жагу творчості,
виховати учня, здібного перевершити свого учителя
Вчитель Сабондаренко Віра Григорівна володіє особистісними якостями,
що відповідають найвищим вимогам: любов до дітей, відданість педагогічній
праці; володіє різними методами і прийомами навчання, наділена педагогічною
інтуїцією, ерудицією, високим рівнем загальнолюдської культури, користується
авторитетом серед колег.
Самоосвіта Сабондаренко В. Г. має такий напрямок:
«Проектна методика на уроці німецької мови як основа розвитку
творчих здібностей гімназиста»
Сабондаренко В.Г вважає, що творчий підхід до побудови уроку, добір
активних та особистісно-орієнтованих форм і методів його проведення, вправ і
завдань, текстів і речень, які відповідають рівневі підготовленості й інтересам учнів,
забезпечують належні знання. Це засвідчує, що єдиний шлях, який веде до знань –
це діяльність, прагнення зробити кожний урок уроком учнів.
Велику увагу приділяє емоційному фону уроку, позакласній роботі і
спілкуванню з учнями, створенню мікроклімату поваги і чуйності.
Сабондаренко
Віра Григорівна
учитель німецької мови
спеціаліст І категорії
Педагогічний стаж - 13 років
Сабондаренко В.Г. щорічно бере активну участь в організації та
проведенні Днів Європи в гімназії.
Учні Сабондаренко В. Г. щорічно приймають учать у всеукраїнських
олімпіадах з німецької мови. У 2024-2015 н.р. учениця 6 (10) класу
Молодзановська Владислава була переможницею міського та обласного туру та
учасницею республіканського туру всеукраїнських олімпіад з німецької мови.
Фрагменти відкритого уроку німецької мови, який провела Сабондаренко
В.Г. у 6-А класі: “ Шкільне життя. Молодіжний проект“
Мета навчальна: Навчати і допомагати учням працювати над проектом.
Проектну діяльність розглядати як основний вид пізнавальної діяльності учнів.
Навчати учнів планувати свою діяльність, правильно сформулювати тему і мету
проекту, здійснювати пошук та аналіз необхідної інформації, виконувати
експерименти,що стосується теми проекту, представляти результати
дослідження та грамотно здійснювати доповідь
Розвивати навички читання, аудіювання, монологічного та діалогічного
мовлення. Активізація лексичного матеріалу до теми уроку.
Хід уроку:
I. Підготовка до прийняття іншомовного мовлення.
1. Організаційний момент.
2. Повідомлення теми та мети уроку.
Показ відеоролику “ Niemand ist Perfekt “. “Ніхто не досконалий“.
II. Основна частина уроку.
1. Контроль домашнього завдання.
Учні повинні були приготувати дві презентації на тему „ Wo und wie kann
man sich engagieren? “ .
Робота по групах. Одна група
складається із 7 учнів, які працюють
над проектом „ Unsere Hilfe den alten
Menschen “. Друга група складається
із 8 учнів, які працюють над проектом
„ Unsere Hilfe den kranken
Kindern”.
Після того, як учні прочитають свою доповідь, інші учні ставлять
виступаючому запитання за змістом доповіді.
2. Аудіювання з виведенням на комунікацію.
Учні прослуховують текст “ Більше інформації про проект “, що
записаний на магнітофон. Підручник, Впр.12, стор.47.
Завдання для учнів: Уважно прослухати інтерв’ю німецьких школярів.
Розповізти, про що вони дізналися. Як працюють німецькі школяри над
проектом?
Учні відповідають на питання вчителя.
1. Розвиток навичок читання.
Підручник, Впр.13, стор.47. Робочий зошит, Впр.12 (в), стор.55
Завдання для учнів: Учні читають два текста і письмово висловлюють свою
думку, щодо прочитаного. Потім учні
відповідають на питання вчителя, що
стосується змісту тексту.
4.Розвиток навичок
монологічного мовлення.
Учитель пропонує учням порівняти
роботу над проектом німецьких і
українських школярів. Учні висловлюють свою думку.
Мета: Розвиток монологічного мовлення. Формування зв'язністі, логічністі
викладу думки і структурно - композиційна завершеність висловлювання,
повнота висловлювання , лексико-граматична правильність.
III. Заключна частина уроку.
1.Домашнє завдання. Проектна діяльність “ Наша допомога людям похилого
віку “ і “ Допомога тяжко хворим дітям “ .
2.Підведення підсумків уроку.
Учитель запитує учнів:
– Сподобався їм урок чи ні ?
– Чим сподобався? Що найбільш сподобалося?
– Що вони сьогодні для себе нового і цікавого дізналися?
3. Оцінки. Учитель оцінює учнів.
Педагогічне кредо
«Даруй себе дітям! Будь терплячим і будь готовим до
зустрічі з ними в дитинстві!
Амонашвілі.
Тема самоосвіти: «Інноваційні технології на уроках
французької мови як основа розвитку творчих здібностей
учнів»
Москаленко А.Г. вважає, що у школі важливо зацікавити учнів у вивченні
іноземної мови, викликати в них позитивне ставлення до предмета,
вмотивувати необхідність і значущість володіння іноземною мовою як
неповторним засобом міжкультурного спілкування. Вона має виховувати
комунікативні потреби у пізнанні інших країн і народів, у пошуку друзів не
тільки для спілкування, але й для розв'язання певних проблем власної
життєдіяльності. В своїй роботі також широко застосовую метод проектів, що є
однією з технологій, що забезпечує особистісно - орієнтоване виховання й
навчання, який можна визначити як дослідницьку діяльність учня, що
припускає досягнення певного результату через розробку проблеми.
Москаленко
Антоніна Георгіївна
учитель французької мови
спеціаліст І категорії
Педагогічний стаж - 37 років
Досвід дав свої плоди. Учні одержують високі результати під час
проведення контрольних робіт, беруть активну участь в олімпіадах,
вирізняються загальним рівнем мислення і загальної ерудиції. Так у 2014-2015
н.р. 4 учні Москаленко А.Г. прийняли участь і стали переможцями у районному
турі Всеукраїнської олімпіади з французької мови, а саме: Іпатьєва – ІІІ місце,
Бабюк Вадим, 6 (10)-Б клас – ІІІ місце, Овсюхно Юлія6 (10)-Б клас – ІІІ місце,
Пасібаєва 7(11)-Б клас, ІІ місце.

More Related Content

What's hot

Опис мого досвіду (Синенко Л.Г.)
Опис мого досвіду (Синенко Л.Г.)Опис мого досвіду (Синенко Л.Г.)
Опис мого досвіду (Синенко Л.Г.)
Петрівська школа
 
английский шаблон
английский шаблонанглийский шаблон
английский шаблон
Оля Сарнавська
 
портфоліо вчителя англійської мови Цибульської Тамари Віталіївни
портфоліо вчителя англійської мови Цибульської Тамари Віталіївнипортфоліо вчителя англійської мови Цибульської Тамари Віталіївни
портфоліо вчителя англійської мови Цибульської Тамари Віталіївни
Dliceum Dliceum
 
Презентація досвіду роботи з теми "Формування комунікативної компетентності н...
Презентація досвіду роботи з теми "Формування комунікативної компетентності н...Презентація досвіду роботи з теми "Формування комунікативної компетентності н...
Презентація досвіду роботи з теми "Формування комунікативної компетентності н...
Marina Efremova
 
презентация мо вчителів іноземної мови
презентация мо вчителів іноземної мовипрезентация мо вчителів іноземної мови
презентация мо вчителів іноземної мови
mnschool
 
Атестаційна книга Шаманської Р.М
Атестаційна книга Шаманської Р.МАтестаційна книга Шаманської Р.М
Атестаційна книга Шаманської Р.М
Ruslana Shamanska
 
Звіт про роботу МК
Звіт про роботу МКЗвіт про роботу МК
Звіт про роботу МК
Vera Taran
 
Презентація досвіду роботи вчителя англійської мови Науменко Тамари Миколаївни
Презентація досвіду роботи вчителя англійської мови Науменко Тамари МиколаївниПрезентація досвіду роботи вчителя англійської мови Науменко Тамари Миколаївни
Презентація досвіду роботи вчителя англійської мови Науменко Тамари Миколаївни
Katerina Bachoy
 
презентація досвіду роботи вчителя англійської мови о.тишко (на головну)
презентація досвіду роботи вчителя англійської мови о.тишко (на головну)презентація досвіду роботи вчителя англійської мови о.тишко (на головну)
презентація досвіду роботи вчителя англійської мови о.тишко (на головну)
Olha Tyshko
 
матвіїв2
матвіїв2матвіїв2
матвіїв2
ufkbyf2205
 
Формування комунікативної компетенції учнів за допомогою інтерактивних вправ
Формування комунікативної компетенції учнів за допомогою інтерактивних вправФормування комунікативної компетенції учнів за допомогою інтерактивних вправ
Формування комунікативної компетенції учнів за допомогою інтерактивних вправ
Володимир Пронюк
 
презентація досвіду роботи вчителя англійської мови о.і.тишко
презентація досвіду роботи вчителя англійської мови о.і.тишкопрезентація досвіду роботи вчителя англійської мови о.і.тишко
презентація досвіду роботи вчителя англійської мови о.і.тишко
Olha Tyshko
 
методичне об’єднання вчителів англійської мови
методичне об’єднання вчителів англійської мовиметодичне об’єднання вчителів англійської мови
методичне об’єднання вчителів англійської мови
smela_school7
 
Plan of work RMO 2012-2013
Plan of work RMO 2012-2013Plan of work RMO 2012-2013
Plan of work RMO 2012-2013
Ruslana Shamanska
 
Презентація нового підручника "Німецька мова. 4(4) клас"
Презентація нового підручника "Німецька мова. 4(4) клас"Презентація нового підручника "Німецька мова. 4(4) клас"
Презентація нового підручника "Німецька мова. 4(4) клас"
Електронні книги Ранок
 
мо вчителів англійської мови
мо вчителів англійської мовимо вчителів англійської мови
мо вчителів англійської мови
Юлія Григоренко
 
формування навичок спілкування учнів на уроках англійської мови
формування навичок спілкування учнів на уроках англійської мовиформування навичок спілкування учнів на уроках англійської мови
формування навичок спілкування учнів на уроках англійської мови
Svetlana Dikaia
 
презентація досвіду синенко л.г.
презентація досвіду синенко л.г.презентація досвіду синенко л.г.
презентація досвіду синенко л.г.
Tamara Emec
 
мо іноземних мов
мо іноземних мовмо іноземних мов
мо іноземних мов
kalyna1996
 

What's hot (20)

Опис мого досвіду (Синенко Л.Г.)
Опис мого досвіду (Синенко Л.Г.)Опис мого досвіду (Синенко Л.Г.)
Опис мого досвіду (Синенко Л.Г.)
 
английский шаблон
английский шаблонанглийский шаблон
английский шаблон
 
портфоліо вчителя англійської мови Цибульської Тамари Віталіївни
портфоліо вчителя англійської мови Цибульської Тамари Віталіївнипортфоліо вчителя англійської мови Цибульської Тамари Віталіївни
портфоліо вчителя англійської мови Цибульської Тамари Віталіївни
 
Презентація досвіду роботи з теми "Формування комунікативної компетентності н...
Презентація досвіду роботи з теми "Формування комунікативної компетентності н...Презентація досвіду роботи з теми "Формування комунікативної компетентності н...
Презентація досвіду роботи з теми "Формування комунікативної компетентності н...
 
презентация мо вчителів іноземної мови
презентация мо вчителів іноземної мовипрезентация мо вчителів іноземної мови
презентация мо вчителів іноземної мови
 
Атестаційна книга Шаманської Р.М
Атестаційна книга Шаманської Р.МАтестаційна книга Шаманської Р.М
Атестаційна книга Шаманської Р.М
 
Звіт про роботу МК
Звіт про роботу МКЗвіт про роботу МК
Звіт про роботу МК
 
Презентація досвіду роботи вчителя англійської мови Науменко Тамари Миколаївни
Презентація досвіду роботи вчителя англійської мови Науменко Тамари МиколаївниПрезентація досвіду роботи вчителя англійської мови Науменко Тамари Миколаївни
Презентація досвіду роботи вчителя англійської мови Науменко Тамари Миколаївни
 
презентація досвіду роботи вчителя англійської мови о.тишко (на головну)
презентація досвіду роботи вчителя англійської мови о.тишко (на головну)презентація досвіду роботи вчителя англійської мови о.тишко (на головну)
презентація досвіду роботи вчителя англійської мови о.тишко (на головну)
 
матвіїв2
матвіїв2матвіїв2
матвіїв2
 
Формування комунікативної компетенції учнів за допомогою інтерактивних вправ
Формування комунікативної компетенції учнів за допомогою інтерактивних вправФормування комунікативної компетенції учнів за допомогою інтерактивних вправ
Формування комунікативної компетенції учнів за допомогою інтерактивних вправ
 
My portfolio
My portfolioMy portfolio
My portfolio
 
презентація досвіду роботи вчителя англійської мови о.і.тишко
презентація досвіду роботи вчителя англійської мови о.і.тишкопрезентація досвіду роботи вчителя англійської мови о.і.тишко
презентація досвіду роботи вчителя англійської мови о.і.тишко
 
методичне об’єднання вчителів англійської мови
методичне об’єднання вчителів англійської мовиметодичне об’єднання вчителів англійської мови
методичне об’єднання вчителів англійської мови
 
Plan of work RMO 2012-2013
Plan of work RMO 2012-2013Plan of work RMO 2012-2013
Plan of work RMO 2012-2013
 
Презентація нового підручника "Німецька мова. 4(4) клас"
Презентація нового підручника "Німецька мова. 4(4) клас"Презентація нового підручника "Німецька мова. 4(4) клас"
Презентація нового підручника "Німецька мова. 4(4) клас"
 
мо вчителів англійської мови
мо вчителів англійської мовимо вчителів англійської мови
мо вчителів англійської мови
 
формування навичок спілкування учнів на уроках англійської мови
формування навичок спілкування учнів на уроках англійської мовиформування навичок спілкування учнів на уроках англійської мови
формування навичок спілкування учнів на уроках англійської мови
 
презентація досвіду синенко л.г.
презентація досвіду синенко л.г.презентація досвіду синенко л.г.
презентація досвіду синенко л.г.
 
мо іноземних мов
мо іноземних мовмо іноземних мов
мо іноземних мов
 

Similar to Інформація про вчителів МК та фрагменти відкритих уроків

презентация Microsoft power point
презентация Microsoft power pointпрезентация Microsoft power point
презентация Microsoft power point
Оксана Миколаївна
 
учитель року 2018 у номінації українська мова та література
учитель року 2018 у номінації українська мова та літератураучитель року 2018 у номінації українська мова та література
учитель року 2018 у номінації українська мова та література
Роман Бадулін
 
Презентація Скидан С.Д.
Презентація Скидан С.Д.Презентація Скидан С.Д.
Презентація Скидан С.Д.
lanschool
 
Презентація Скидан С.Д.
Презентація Скидан С.Д.Презентація Скидан С.Д.
Презентація Скидан С.Д.
lanschool
 
опис педагогічного досвіду вчителя англійської мови школи
опис педагогічного досвіду вчителя англійської мови школиопис педагогічного досвіду вчителя англійської мови школи
опис педагогічного досвіду вчителя англійської мови школи
Людмила Величенко
 
Дворник Т. М.
Дворник Т. М.Дворник Т. М.
Дворник Т. М.
Методичний Кабінет
 
Портфоліо вчителя англійської мови Чоботар Н.Г.
Портфоліо вчителя англійської мови Чоботар Н.Г.Портфоліо вчителя англійської мови Чоботар Н.Г.
Портфоліо вчителя англійської мови Чоботар Н.Г.
270479
 
кучерява о.я. методичний портфоліо
кучерява о.я. методичний портфоліокучерява о.я. методичний портфоліо
кучерява о.я. методичний портфоліо
Masha201
 
Досвід
ДосвідДосвід
Досвід
tkoshevenko
 
презентація циганенко н.і. варіант3
презентація циганенко н.і. варіант3презентація циганенко н.і. варіант3
презентація циганенко н.і. варіант3
freedom_Z
 
326,23.docx
326,23.docx326,23.docx
326,23.docx
ssuser33f19a
 
презентация гринь5
презентация гринь5презентация гринь5
презентация гринь5
vyhrestuk
 
кучерява о.я. методичний портфоліо
кучерява о.я. методичний портфоліокучерява о.я. методичний портфоліо
кучерява о.я. методичний портфоліо
Masha201
 
кучерява о.я. методичний портфоліо
кучерява о.я. методичний портфоліокучерява о.я. методичний портфоліо
кучерява о.я. методичний портфоліо
Masha201
 
методична робота Довжанська ЗОШ І-ІІІст.
методична робота Довжанська ЗОШ І-ІІІст.методична робота Довжанська ЗОШ І-ІІІст.
методична робота Довжанська ЗОШ І-ІІІст.
Довжанська Середня Школа С.Довге
 
210763.ppt
210763.ppt210763.ppt
210763.ppt
ssuser81bcae
 
Cофілканич Марина Іванівна
Cофілканич Марина ІванівнаCофілканич Марина Іванівна
Cофілканич Марина Іванівна
Вовка Туряниця
 
портфоліо
портфоліопортфоліо
портфоліо
kotsiubar
 
Біла Л.О.
Біла Л.О.Біла Л.О.
Біла Л.О.
Sergey Pika
 

Similar to Інформація про вчителів МК та фрагменти відкритих уроків (20)

презентация Microsoft power point
презентация Microsoft power pointпрезентация Microsoft power point
презентация Microsoft power point
 
учитель року 2018 у номінації українська мова та література
учитель року 2018 у номінації українська мова та літератураучитель року 2018 у номінації українська мова та література
учитель року 2018 у номінації українська мова та література
 
Презентація Скидан С.Д.
Презентація Скидан С.Д.Презентація Скидан С.Д.
Презентація Скидан С.Д.
 
Презентація Скидан С.Д.
Презентація Скидан С.Д.Презентація Скидан С.Д.
Презентація Скидан С.Д.
 
Портфоліо Стасів-І.М.
Портфоліо Стасів-І.М.Портфоліо Стасів-І.М.
Портфоліо Стасів-І.М.
 
опис педагогічного досвіду вчителя англійської мови школи
опис педагогічного досвіду вчителя англійської мови школиопис педагогічного досвіду вчителя англійської мови школи
опис педагогічного досвіду вчителя англійської мови школи
 
Дворник Т. М.
Дворник Т. М.Дворник Т. М.
Дворник Т. М.
 
Портфоліо вчителя англійської мови Чоботар Н.Г.
Портфоліо вчителя англійської мови Чоботар Н.Г.Портфоліо вчителя англійської мови Чоботар Н.Г.
Портфоліо вчителя англійської мови Чоботар Н.Г.
 
кучерява о.я. методичний портфоліо
кучерява о.я. методичний портфоліокучерява о.я. методичний портфоліо
кучерява о.я. методичний портфоліо
 
Досвід
ДосвідДосвід
Досвід
 
презентація циганенко н.і. варіант3
презентація циганенко н.і. варіант3презентація циганенко н.і. варіант3
презентація циганенко н.і. варіант3
 
326,23.docx
326,23.docx326,23.docx
326,23.docx
 
презентация гринь5
презентация гринь5презентация гринь5
презентация гринь5
 
кучерява о.я. методичний портфоліо
кучерява о.я. методичний портфоліокучерява о.я. методичний портфоліо
кучерява о.я. методичний портфоліо
 
кучерява о.я. методичний портфоліо
кучерява о.я. методичний портфоліокучерява о.я. методичний портфоліо
кучерява о.я. методичний портфоліо
 
методична робота Довжанська ЗОШ І-ІІІст.
методична робота Довжанська ЗОШ І-ІІІст.методична робота Довжанська ЗОШ І-ІІІст.
методична робота Довжанська ЗОШ І-ІІІст.
 
210763.ppt
210763.ppt210763.ppt
210763.ppt
 
Cофілканич Марина Іванівна
Cофілканич Марина ІванівнаCофілканич Марина Іванівна
Cофілканич Марина Іванівна
 
портфоліо
портфоліопортфоліо
портфоліо
 
Біла Л.О.
Біла Л.О.Біла Л.О.
Біла Л.О.
 

More from Vera Taran

підсумки роботи з обдарованими дітьми
підсумки роботи з обдарованими дітьмипідсумки роботи з обдарованими дітьми
підсумки роботи з обдарованими дітьми
Vera Taran
 
підсумки роботи з обдарованими учнями
підсумки роботи з обдарованими учнями підсумки роботи з обдарованими учнями
підсумки роботи з обдарованими учнями
Vera Taran
 
підсумки методичної роботи
підсумки методичної роботипідсумки методичної роботи
підсумки методичної роботи
Vera Taran
 
навчальні досягнення 2015 -2016
навчальні досягнення 2015 -2016навчальні досягнення 2015 -2016
навчальні досягнення 2015 -2016
Vera Taran
 
зно узагальнені результати 2016
зно узагальнені результати 2016зно узагальнені результати 2016
зно узагальнені результати 2016
Vera Taran
 
ДеньЦЗ 2016
ДеньЦЗ 2016 ДеньЦЗ 2016
ДеньЦЗ 2016
Vera Taran
 
Атестація 2016
Атестація 2016 Атестація 2016
Атестація 2016
Vera Taran
 
підсумки роботи з обдарованими учнями
підсумки роботи з обдарованими учнямипідсумки роботи з обдарованими учнями
підсумки роботи з обдарованими учнями
Vera Taran
 
підсумки роботи МК вчителів математики та інформатики
підсумки роботи МК вчителів математики та інформатики підсумки роботи МК вчителів математики та інформатики
підсумки роботи МК вчителів математики та інформатики
Vera Taran
 
Результативність вчителів МК вчителів англійської мови
Результативність вчителів МК вчителів англійської мовиРезультативність вчителів МК вчителів англійської мови
Результативність вчителів МК вчителів англійської мови
Vera Taran
 
звіт МК за 2012 2015 н.р
звіт МК за 2012 2015 н.рзвіт МК за 2012 2015 н.р
звіт МК за 2012 2015 н.р
Vera Taran
 
Волосата Л.С.
Волосата  Л.С.Волосата  Л.С.
Волосата Л.С.
Vera Taran
 
Тігінян О.М.
Тігінян О.М.Тігінян О.М.
Тігінян О.М.
Vera Taran
 
Толкаченко Л.П.
Толкаченко Л.П.Толкаченко Л.П.
Толкаченко Л.П.
Vera Taran
 
Єрьоміна А.В.
Єрьоміна А.В.Єрьоміна А.В.
Єрьоміна А.В.
Vera Taran
 
Ярославська Н.О.
Ярославська Н.О.Ярославська Н.О.
Ярославська Н.О.
Vera Taran
 
Таран В.П.
Таран В.П.Таран В.П.
Таран В.П.
Vera Taran
 
Паламарчук Г.В.
Паламарчук Г.В.Паламарчук Г.В.
Паламарчук Г.В.
Vera Taran
 
звіт про роботу МК суспільно-природничих наук -2015
звіт про роботу МК суспільно-природничих наук -2015звіт про роботу МК суспільно-природничих наук -2015
звіт про роботу МК суспільно-природничих наук -2015
Vera Taran
 
МК ВЧИТЕЛІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВІ ТА ЛІТЕРАТУРИ (інформація про педагогів гімназі...
 МК ВЧИТЕЛІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВІ ТА ЛІТЕРАТУРИ (інформація про педагогів гімназі... МК ВЧИТЕЛІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВІ ТА ЛІТЕРАТУРИ (інформація про педагогів гімназі...
МК ВЧИТЕЛІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВІ ТА ЛІТЕРАТУРИ (інформація про педагогів гімназі...
Vera Taran
 

More from Vera Taran (20)

підсумки роботи з обдарованими дітьми
підсумки роботи з обдарованими дітьмипідсумки роботи з обдарованими дітьми
підсумки роботи з обдарованими дітьми
 
підсумки роботи з обдарованими учнями
підсумки роботи з обдарованими учнями підсумки роботи з обдарованими учнями
підсумки роботи з обдарованими учнями
 
підсумки методичної роботи
підсумки методичної роботипідсумки методичної роботи
підсумки методичної роботи
 
навчальні досягнення 2015 -2016
навчальні досягнення 2015 -2016навчальні досягнення 2015 -2016
навчальні досягнення 2015 -2016
 
зно узагальнені результати 2016
зно узагальнені результати 2016зно узагальнені результати 2016
зно узагальнені результати 2016
 
ДеньЦЗ 2016
ДеньЦЗ 2016 ДеньЦЗ 2016
ДеньЦЗ 2016
 
Атестація 2016
Атестація 2016 Атестація 2016
Атестація 2016
 
підсумки роботи з обдарованими учнями
підсумки роботи з обдарованими учнямипідсумки роботи з обдарованими учнями
підсумки роботи з обдарованими учнями
 
підсумки роботи МК вчителів математики та інформатики
підсумки роботи МК вчителів математики та інформатики підсумки роботи МК вчителів математики та інформатики
підсумки роботи МК вчителів математики та інформатики
 
Результативність вчителів МК вчителів англійської мови
Результативність вчителів МК вчителів англійської мовиРезультативність вчителів МК вчителів англійської мови
Результативність вчителів МК вчителів англійської мови
 
звіт МК за 2012 2015 н.р
звіт МК за 2012 2015 н.рзвіт МК за 2012 2015 н.р
звіт МК за 2012 2015 н.р
 
Волосата Л.С.
Волосата  Л.С.Волосата  Л.С.
Волосата Л.С.
 
Тігінян О.М.
Тігінян О.М.Тігінян О.М.
Тігінян О.М.
 
Толкаченко Л.П.
Толкаченко Л.П.Толкаченко Л.П.
Толкаченко Л.П.
 
Єрьоміна А.В.
Єрьоміна А.В.Єрьоміна А.В.
Єрьоміна А.В.
 
Ярославська Н.О.
Ярославська Н.О.Ярославська Н.О.
Ярославська Н.О.
 
Таран В.П.
Таран В.П.Таран В.П.
Таран В.П.
 
Паламарчук Г.В.
Паламарчук Г.В.Паламарчук Г.В.
Паламарчук Г.В.
 
звіт про роботу МК суспільно-природничих наук -2015
звіт про роботу МК суспільно-природничих наук -2015звіт про роботу МК суспільно-природничих наук -2015
звіт про роботу МК суспільно-природничих наук -2015
 
МК ВЧИТЕЛІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВІ ТА ЛІТЕРАТУРИ (інформація про педагогів гімназі...
 МК ВЧИТЕЛІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВІ ТА ЛІТЕРАТУРИ (інформація про педагогів гімназі... МК ВЧИТЕЛІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВІ ТА ЛІТЕРАТУРИ (інформація про педагогів гімназі...
МК ВЧИТЕЛІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВІ ТА ЛІТЕРАТУРИ (інформація про педагогів гімназі...
 

Recently uploaded

Віртуальна виставка «Болгарія – країна троянд та золотих пісків» у межах цикл...
Віртуальна виставка «Болгарія – країна троянд та золотих пісків» у межах цикл...Віртуальна виставка «Болгарія – країна троянд та золотих пісків» у межах цикл...
Віртуальна виставка «Болгарія – країна троянд та золотих пісків» у межах цикл...
Vinnytsia Regional Universal Scientific Library named after Valentin Otamanovsky
 
Угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Румунією.pdf
Угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Румунією.pdfУгода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Румунією.pdf
Угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Румунією.pdf
IndianaCornell
 
Краєзнавча книга назустріч читачеві: поточний анотований бібліографічний пока...
Краєзнавча книга назустріч читачеві: поточний анотований бібліографічний пока...Краєзнавча книга назустріч читачеві: поточний анотований бібліографічний пока...
Краєзнавча книга назустріч читачеві: поточний анотований бібліографічний пока...
Чернівецька обласна бібліотека для дітей
 
Віртуальна виставка «Історія християнства на українських землях»
Віртуальна виставка «Історія християнства на українських землях»Віртуальна виставка «Історія християнства на українських землях»
Віртуальна виставка «Історія християнства на українських землях»
Vinnytsia Regional Universal Scientific Library named after Valentin Otamanovsky
 
Досліджуємо та вивчаємо перлинки рідної України.
Досліджуємо та вивчаємо перлинки рідної України.Досліджуємо та вивчаємо перлинки рідної України.
Досліджуємо та вивчаємо перлинки рідної України.
Людмила Ранця
 
«Слова і кулі». Письменники, що захищають Україну. Петро Яценко
«Слова і кулі». Письменники, що захищають Україну. Петро Яценко«Слова і кулі». Письменники, що захищають Україну. Петро Яценко
«Слова і кулі». Письменники, що захищають Україну. Петро Яценко
estet13
 

Recently uploaded (6)

Віртуальна виставка «Болгарія – країна троянд та золотих пісків» у межах цикл...
Віртуальна виставка «Болгарія – країна троянд та золотих пісків» у межах цикл...Віртуальна виставка «Болгарія – країна троянд та золотих пісків» у межах цикл...
Віртуальна виставка «Болгарія – країна троянд та золотих пісків» у межах цикл...
 
Угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Румунією.pdf
Угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Румунією.pdfУгода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Румунією.pdf
Угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Румунією.pdf
 
Краєзнавча книга назустріч читачеві: поточний анотований бібліографічний пока...
Краєзнавча книга назустріч читачеві: поточний анотований бібліографічний пока...Краєзнавча книга назустріч читачеві: поточний анотований бібліографічний пока...
Краєзнавча книга назустріч читачеві: поточний анотований бібліографічний пока...
 
Віртуальна виставка «Історія християнства на українських землях»
Віртуальна виставка «Історія християнства на українських землях»Віртуальна виставка «Історія християнства на українських землях»
Віртуальна виставка «Історія християнства на українських землях»
 
Досліджуємо та вивчаємо перлинки рідної України.
Досліджуємо та вивчаємо перлинки рідної України.Досліджуємо та вивчаємо перлинки рідної України.
Досліджуємо та вивчаємо перлинки рідної України.
 
«Слова і кулі». Письменники, що захищають Україну. Петро Яценко
«Слова і кулі». Письменники, що захищають Україну. Петро Яценко«Слова і кулі». Письменники, що захищають Україну. Петро Яценко
«Слова і кулі». Письменники, що захищають Україну. Петро Яценко
 

Інформація про вчителів МК та фрагменти відкритих уроків

 • 1. ВІДОМОСТІ ПРО ВЧИТЕЛІВ МК НІМЕЦЬКОЇ ТА ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ ТА ФРАГМЕНТИ ВІДКРИТИХ УРОКІВ
 • 2. Сман Надія Віталіївна учитель англійської та французької мови, спеціаліст І категорії, заступник директора з навчально-виховноїПЕДАГОГІЧНЕ КРЕДО: "Учень - це таємниця, розгадці якої варто присвятити ціле життя" Самоосвіта Сман Н. В. має такий напрямок: «Практична реалізація компетентністого підходу до організації освітнього процесу через впровадження особистісно- зорієнтованих технологій, формування проектної культури вчителя» Сман Н.В. є заступником директора з навчально-виховної роботи, виступає на педрадах та засіданнях МК з питань методики навчання та виховання учнів. Сман Н.В. володіє високим рівнем професійної підготовки, якість навчання учнів висока, підтвердженням чого є щорічні призери предметної олімпіади, конкурсів, турнірів тощо. Навчально-методична робота вчителя спрямована на удосконалення змісту навчального процесу, впровадження нових інформаційних технологій, втілення нових методів навчання. Творча діяльність з дітьми являє собою кращий варіант втілення педагогіки співробітництва, що передбачає дружні стосунки між учителем та учнем і взаємну зацікавленість спільною справою.
 • 3. У 2014-2015 н.р. учні Лазарева Карина (4-Б клас) та Кулачинська Тетяна (6-Б клас) були призерами районого та міського туру Всеукраїнських олімпіад з французької мови. За результатами навчання і виховання учнів нагороджена Грамотою відділу освіти і науки Запорізької міської адміністрації, Грамотою відділу освіти Малиновської райадміністрації, Грамотою Одеської гімназії №8 за високий рівень професіоналізму та за сумлінне ставлення до виконання службових обов’язків. Фрагменти відкритого уроку французької мови, який провела Сман.В.Н у 6-Б класі: «La météo» (Прогноз погоди) (За навчальним комплексом Amis et companie 2, видавництво Clé international). Цілі уроку Практичні: � розвивати вміння аудіювання; � формувати навички вживання граматичних структур з дієсловом faire, структури il y a та різних прикметників для опису погоди; � розвивати вміння діалогічного і монологічного мовлення. Освітня: розширювати знання учнів про погоду у різних містах світу. Розвивальні: розвивати фонематичний слух, пам’ять, мовну здогадку. Обладнання уроку: навчальний комплекс Amis et compagnie-2 (підручник, зошит, аудіо записи, відео «La météo de Too Вo», картки для виконання завдання). Перебіг уроку І. Організація класу 1. Привітання Pr.: Bonjour, les élèves. Cl.: Bonjour, madame. Pr.: Asseyez-vous. 2. Ознайомлення з темою уроку. Pr.: Notre thème d’aujourd’hui est «La météo». Nous allons parler du temps, de la météo, nous allons répéter les mots que nous avons appris à la dernière leçon,nous allons écuter la météo de Too Bo et à la fin de notre leçon nous allons présenter la météo dans les villes différentes du monde.
 • 4. ІІ. Основна частина уроку. 1. Мовленнєва зарядка Pr.: Maintenant je vous propose de vous saluer. Bonjour, Nadine Comment ça va? Merci, Catherine Comme ci, comme ça. Bonjour Marie Bonjour Remi Comment vas-tu? Très bien, merci. Je suis garçon Je m’appelle Gaston J’ai dix ans et demi Voilà ma biographie 3. Монологічне мовлення Maintenant, regardez le tableau et décrivez les dessins. Quelle saison est-ce ? Qu’est-ce que vous pouvez dire ? 4. Аудіювання діалогу. Контроль розуміння. Діалогічне читання учнів. Ouvrez vos livre à la page 100. Trouvez, s’il vous plaît, l’exercice 1. Ecoutez ce dialogue et puis nous allons le lire. (Прослуховування діалогу та його читання по ролям). Regardez les images et décrivez le temps. 5. Фізкультхвилинка Je pense que vous êtes déjà fatigués. Je vous propose de vous reposer un peu et de chanter notre comptinette. Qui veut aller au tableau. 2. Актуалізація вивчених лексичних одиниць. Maintenant votre devoir est d’écouter l’enregistrement et réponre à la question Quel temps fait-il ? 1. Il fait beau ou il fait mauvais ? 2. Il y a du vent ou il pleut ? 3. Il y a du l’orage ou il y a du soleil ? 4. Il fait chaud ou il fait froid ? 5. Il y a des nuages ou le soleil brille ? 6. Il fait lourd ou il neige ?
 • 5. 3. Монологічне мовлення Maintenant, regardez le tableau et décrivez les dessins. Quelle saison est-ce ? Qu’est-ce que vous pouvez dire ? 4. Аудіювання діалогу. Контроль розуміння. Діалогічне читання учнів. Ouvrez vos livre à la page 100. Trouvez, s’il vous plaît, l’exercice 1. Ecoutez ce dialogue et puis nous allons le lire. (Прослуховування діалогу та його читання по ролям). Regardez les images et décrivez le temps. 5. Фізкультхвилинка Je pense que vous êtes déjà fatigués. Je vous propose de vous reposer un peu et de chanter notre comptinette. Qui veut aller au tableau.
 • 6. Кірік Ірина Володимирівна Вчитель німецької мови Одеської гімназії №8 Одеської області, Педагогічне кредо Педагогічне покликання неможливе без гармонії серця й розуму. Вчитель-це людина, яка здатна спуститися з висоти своїх знань до незнання учня і разом з ним дістатися вершини. Відзначена грамотами управління освіти і науки Одеської міської ради, Грамотою відділу освіти Малиновської райадміністрації м. Одеси, нагороджена Дипломом ІІ ступеню за участь у ярмарку педагогічних ідей, на якій було представлено роботу «Інноваційні технології на уроках німецької мови» Науково-методична проблема, над якою працює Кірік Ірина Володимирівна: «Розвивальне навчання на уроках німецької морви як основа розвитку творчих здібностей гімназиста» Кірік І. В. вважає, що творчий підхід до побудови уроку, добір активних та особистісно-орієнтованих форм і методів його проведення, вправ і завдань, текстів і речень, які відповідають рівневі підготовленості й інтересам учнів,
 • 7. забезпечують належні знання. Це засвідчує, що єдиний шлях, який веде до знань – це діяльність, прагнення зробити кожний урок уроком учнів. Учитель вміє організувати пошукову діяльність учнів, активізувати роботу їх думки на кожному етапі уроку. Велику увагу приділяє емоційному фону уроку і спілкуванню з учнями, створенню мікроклімату поваги і чуйності. Використовуючи у своїй роботі креативно-розвивальні завдання вчителька розвиває у своїх учнях:  глибину і об’ємність знань, уміння застосовувати їх у різноманітних ситуаціях, формувати стійку потребу до постійного відновлення знань і придбання інших;  цілеспрямоване прагнення до істини, здатність глибоко проникати у сутність проблеми, знаходити зв’язки між явищами;  можливість заохочувати творчу самостійність, прагнення до самовдосконалення, до свідомого розвитку і формування своїх здібностей до творчості, прагнення до самореалізації. Вчителька організовує і проводить декади німецької мови свята, наприклад: «Різдвяні свята» , «Дні Європи». Учні Кірік І.В. постійно беруть учать у всеукраїнських учнівських олімпіадах з німецької мови, конкурсах. У 2012-2013 н.р. учениця 7(11)-Б класу Кочерова Олена стала переможцем районного етапу МАН з німецької мови. Систематично працює над професійним зростанням, самостійно опановує нові технології та передовий педагогічний досвід, спілкується з учителями області й України, приймає активну участь у районих, міських та обласних семінарах для вчителів німецької мови, має друковані роботи.
 • 8. Фотоматеріали відкритих уроків та заходів Кірік І.В.
 • 9. Педагогічне кредо: Видеть в человеке хорошее всегда трудно. Хорошее в человеке приходится всегда проектировать, и педагог это обязан делать. Он обязан подходить к человеку с оптимистической гипотезой, пусть даже с некоторым риском ошибитьсяю. Макаренко А.С. Учень – це не посудина, яку треба наповнювати, це – факел, який треба запалити. Стародавня мудрість Вчитель Майстренко Ірина Іванівна педагог за покликанням, вона має достатній рівень кваліфікації, гаряче любить свою роботу, працює вдумливо, творчо, стимулює учнів до поглиблення знань, активізує їх мислення і пізнавальну діяльність. Ірина Іванівна систематично поповнює свої знання досягненнями педагогіки та психології, цікавиться новинками методичної літератури. Науково-методична проблема, над якою працює Майстренко Ірина Іванівна: «Використання технологій інтерактивного навчання для підвищення мотивації у вивченні німецької мови» Результативність навчання учнів Майстренко І.І. досягається завдяки виконанню державних навчальних програм, дотримання «Державного стандарту базової середньої освіти» (освітня галузь «Іноземні мови»), вища кваліфікаційна категорія, педагогічний стаж 13 років, переможець міського конкурсу «Учитель року 2011» з номінації «Німецька мова», переможець міського конкурсу «Класний керівник року 2015»
 • 10. використанню інноваційних педагогічних технологій, особистісно орієнтованого, системного та компетентнісного підходу у викладанні німецької мови, різних типів та форм уроків, індивідуальної та диференційованої роботи з учнями. Предметні олімпіади , конкурси, турніри ( в районі, місті, області, Україні) виявили кращих учнів вчителя: № з/п Рік Кількість учнів, які посіли призові місця у всеукраїнській олімпіаді з німецької мови П І клас Район Місто Область 1 2010-2011 2 1 - Паламарчук Вікторія - ІІІ місце, 10 (6) А клас Зикіна Вікторія - ІІ місце, ІІІ місце, 10 (6) А клас 2 2011-2012 3 1 - Паламарчук Вікторія - ІІІ місце, 11 (7) А клас Зикіна В.- ІІІ місце, 11 (7) А клас Колтун Євген – ІІІ місце 9(5) - А клас 3 2012-2013 1 1 - Птиця Дар’я - ІІІ місце, 10 (6) А клас 4 2013-2014 3 2 Птиця Дар’я - ІІІ місце, 11 (7) А клас Переуда Анастасія – ІІІ місце, 9 (5) А клас Герасімова Яна – І місце 4 (8)А клас 5 2014-2015 5 2 - Богданова Аліна – ІІ місце, 4 (8)А клас Ташпулатова Ксенія - ІІІ місце 9(5) - А клас Переуда Анастасія – ІІ місце, 10 (6) А клас Самбукіна Діана - І місце, ІІІ місце, 11 (7) А клас Прокопенко Анастасія - ІІмісце, ІІІ місце, 11 (7) А клас Учні, які приймали участь у всеукраїнській предметній олімпіаді «Олімпус» «Весняна сесія»: Самбукіна Діана 7А – лауреат (8 місце) Майстренко Софія 2В – лауреат (10 місце) Всеукраїнський конкурс з німецької мови «Орлятко»
 • 11. Богданова Аліна 3А клас – срібний сертифікат (2013-2014 н.р.) Майстренко Софія 2В – бронзовий сертифікат (2014-2015 н.р.) Має друковані роботи власних авторських методичних розробок уроків з німецької мови в науково-методичних фахових журналах, а саме: Вікторина «Подорожуємо Німеччиною» (ж-л «Німецька мова в школі», 2011, №7-31), Aufgaben zum Thema „Ostern“ (ж-л «Німецька мова в школі», 2012, № 4- 40), План конспект уроку з німецької мови для учнів 8 класу «Märchenstraße» Сертифікат видавничої групи «Основа» «Учительський журнал on-line»_ 2012 Відкритий урок у 5 класі «Das ist meine Familie» Сертифікат видавничої групи «Основа» «Учительський журнал on-line» 2012 Конспект уроку з німецької мови. Тема «Das schmeckt gut» Сертифікат видавничої групи «Основа» «Учительський журнал on-line» 2013 Конспект уроку з німецької мови на тему «Німеччина – країна та люди» Сертифікат Методичного порталу, 2013 Урок німецької мови «Eine Reise planen» Сертифікат видавничої групи «Основа» «Учительський журнал on-line» 2014 Урок німецької мови «In einer Kantine» Сертифікат видавничої групи «Основа» «Учительський журнал on-line» 2014 Розробка уроку «Die Wettervorhersage.» з німецької мови в 6 класі. Сертифікат видавництво «Плеяди» Форум педагогічних ідей. Майстренко
 • 12. І.І. бере активну участь у роботі МК Одеської гімназії № 8, систематично проводить відкриті уроки, виступає з доповідями з питань методики на засіданнях МК, семінарах для вчителів німецької мови, класних керівників. Нагороджена Грамотою відділу освіти і науки Одеської облдержадміністрації, Почесною грамотою управління освіти та науки Одеської міської ради, грамотою відділу освіти Малиновської райадміністрації, 2011р., Почесною грамотою управління освіти та науки Одеської міської ради 2015р.
 • 13. ПЕДАГОГІЧНЕ КРЕДО: Створити особистісно зорієнтовану систему навчання, запалити в учнях жагу творчості, виховати учня, здібного перевершити свого учителя Вчитель Сабондаренко Віра Григорівна володіє особистісними якостями, що відповідають найвищим вимогам: любов до дітей, відданість педагогічній праці; володіє різними методами і прийомами навчання, наділена педагогічною інтуїцією, ерудицією, високим рівнем загальнолюдської культури, користується авторитетом серед колег. Самоосвіта Сабондаренко В. Г. має такий напрямок: «Проектна методика на уроці німецької мови як основа розвитку творчих здібностей гімназиста» Сабондаренко В.Г вважає, що творчий підхід до побудови уроку, добір активних та особистісно-орієнтованих форм і методів його проведення, вправ і завдань, текстів і речень, які відповідають рівневі підготовленості й інтересам учнів, забезпечують належні знання. Це засвідчує, що єдиний шлях, який веде до знань – це діяльність, прагнення зробити кожний урок уроком учнів. Велику увагу приділяє емоційному фону уроку, позакласній роботі і спілкуванню з учнями, створенню мікроклімату поваги і чуйності. Сабондаренко Віра Григорівна учитель німецької мови спеціаліст І категорії Педагогічний стаж - 13 років
 • 14. Сабондаренко В.Г. щорічно бере активну участь в організації та проведенні Днів Європи в гімназії. Учні Сабондаренко В. Г. щорічно приймають учать у всеукраїнських олімпіадах з німецької мови. У 2024-2015 н.р. учениця 6 (10) класу Молодзановська Владислава була переможницею міського та обласного туру та учасницею республіканського туру всеукраїнських олімпіад з німецької мови. Фрагменти відкритого уроку німецької мови, який провела Сабондаренко В.Г. у 6-А класі: “ Шкільне життя. Молодіжний проект“ Мета навчальна: Навчати і допомагати учням працювати над проектом. Проектну діяльність розглядати як основний вид пізнавальної діяльності учнів. Навчати учнів планувати свою діяльність, правильно сформулювати тему і мету проекту, здійснювати пошук та аналіз необхідної інформації, виконувати експерименти,що стосується теми проекту, представляти результати
 • 15. дослідження та грамотно здійснювати доповідь Розвивати навички читання, аудіювання, монологічного та діалогічного мовлення. Активізація лексичного матеріалу до теми уроку. Хід уроку: I. Підготовка до прийняття іншомовного мовлення. 1. Організаційний момент. 2. Повідомлення теми та мети уроку. Показ відеоролику “ Niemand ist Perfekt “. “Ніхто не досконалий“. II. Основна частина уроку. 1. Контроль домашнього завдання. Учні повинні були приготувати дві презентації на тему „ Wo und wie kann man sich engagieren? “ . Робота по групах. Одна група складається із 7 учнів, які працюють над проектом „ Unsere Hilfe den alten Menschen “. Друга група складається із 8 учнів, які працюють над проектом „ Unsere Hilfe den kranken Kindern”. Після того, як учні прочитають свою доповідь, інші учні ставлять виступаючому запитання за змістом доповіді. 2. Аудіювання з виведенням на комунікацію. Учні прослуховують текст “ Більше інформації про проект “, що записаний на магнітофон. Підручник, Впр.12, стор.47. Завдання для учнів: Уважно прослухати інтерв’ю німецьких школярів. Розповізти, про що вони дізналися. Як працюють німецькі школяри над проектом? Учні відповідають на питання вчителя. 1. Розвиток навичок читання.
 • 16. Підручник, Впр.13, стор.47. Робочий зошит, Впр.12 (в), стор.55 Завдання для учнів: Учні читають два текста і письмово висловлюють свою думку, щодо прочитаного. Потім учні відповідають на питання вчителя, що стосується змісту тексту. 4.Розвиток навичок монологічного мовлення. Учитель пропонує учням порівняти роботу над проектом німецьких і українських школярів. Учні висловлюють свою думку. Мета: Розвиток монологічного мовлення. Формування зв'язністі, логічністі викладу думки і структурно - композиційна завершеність висловлювання, повнота висловлювання , лексико-граматична правильність. III. Заключна частина уроку. 1.Домашнє завдання. Проектна діяльність “ Наша допомога людям похилого віку “ і “ Допомога тяжко хворим дітям “ . 2.Підведення підсумків уроку. Учитель запитує учнів: – Сподобався їм урок чи ні ? – Чим сподобався? Що найбільш сподобалося? – Що вони сьогодні для себе нового і цікавого дізналися? 3. Оцінки. Учитель оцінює учнів.
 • 17. Педагогічне кредо «Даруй себе дітям! Будь терплячим і будь готовим до зустрічі з ними в дитинстві! Амонашвілі. Тема самоосвіти: «Інноваційні технології на уроках французької мови як основа розвитку творчих здібностей учнів» Москаленко А.Г. вважає, що у школі важливо зацікавити учнів у вивченні іноземної мови, викликати в них позитивне ставлення до предмета, вмотивувати необхідність і значущість володіння іноземною мовою як неповторним засобом міжкультурного спілкування. Вона має виховувати комунікативні потреби у пізнанні інших країн і народів, у пошуку друзів не тільки для спілкування, але й для розв'язання певних проблем власної життєдіяльності. В своїй роботі також широко застосовую метод проектів, що є однією з технологій, що забезпечує особистісно - орієнтоване виховання й навчання, який можна визначити як дослідницьку діяльність учня, що припускає досягнення певного результату через розробку проблеми. Москаленко Антоніна Георгіївна учитель французької мови спеціаліст І категорії Педагогічний стаж - 37 років
 • 18. Досвід дав свої плоди. Учні одержують високі результати під час проведення контрольних робіт, беруть активну участь в олімпіадах, вирізняються загальним рівнем мислення і загальної ерудиції. Так у 2014-2015 н.р. 4 учні Москаленко А.Г. прийняли участь і стали переможцями у районному турі Всеукраїнської олімпіади з французької мови, а саме: Іпатьєва – ІІІ місце, Бабюк Вадим, 6 (10)-Б клас – ІІІ місце, Овсюхно Юлія6 (10)-Б клас – ІІІ місце, Пасібаєва 7(11)-Б клас, ІІ місце.