Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Līgatnes novada Līgatnes pagasta bibliotēkas vērtējums
uz 01.12.2013.
Vērtēšanas kritēriji
Darbības vispārīgs raksturojums...
Bibliotekāra prasmes
informācijas meklēšanā(praktiski),
zināšanas par datu bāzēm

Labas

Elektroniskais kopkatalogs

2014....
Lietotāju apmācība un konsultēšana
Lietotāju apkalpošana: automatizēti/
neautomatizēti
Informācija par bibliotēku novada
m...
Krājuma fiziskā kvalitāte, pārskatāmība,
daleņi
Stūrītis vai atsevišķa vieta bērniem b-kā
Bērnu žūrija
Sadarbība ar skolu
...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Vērtēšanas kritērij līgatnes pag doc11

435 views

Published on

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Vērtēšanas kritērij līgatnes pag doc11

  1. 1. Līgatnes novada Līgatnes pagasta bibliotēkas vērtējums uz 01.12.2013. Vērtēšanas kritēriji Darbības vispārīgs raksturojums Bibliotēkas nolikums, nosaukuma atbilstība (vai apstiprināts) Bibliotēkas lietošanas noteikumi, datoru lietošanas noteikumi - ir apstiprināti, ir pieejami lietotājiem Bibliotēkas darba plāns (gada, ceturkšņa), attīstības plāns/stratēģija Darba līgumi, vienošanās ( ieņemamais amats – bibliotēkas vadītājs) Bibliotēkas izstrādātie projekti Bibliotēkas darba rādītāji Uzskaite statistikai BIS Alise Bibliotēkas vadītāja Vera Dālberga Vērtējums. Ieteikumi Bibliotēkas darbību reglamentējošie dokumenti izstrādāti un apstiprināti pašvaldībā. Ir izstrādāti un atrodas lasītājiem pieejamā vietā. Bibliotēkas darbs tiek plānots Ir Piedalās lasīšanas veicināšanas programmā „Bērnu un jauniešu žūrija” Uzskaite tiek veikta elektroniski Bibliotekārais personāls Semināru, tālākizglītības pasākumu apmeklējums. Sadarbība, publicitāte Bibliotēkas tēla veidošana –publicitātes pasākumi, informācija masu medijos Darba laiku atbilstība Apmeklē regulāri Informācija par bibliotēkas aktivitātēm tiek regulāri ievietota novada mājaslapā un novada avīzē. Atbilst
  2. 2. Bibliotekāra prasmes informācijas meklēšanā(praktiski), zināšanas par datu bāzēm Labas Elektroniskais kopkatalogs 2014. gadā jāpabeidz 100 % rekataloģizēt bibliotēkas krājumu Informācija par Krājuma inventarizāciju Lietišķo interneta resursu popularizēšana Plānota 2014. gadā Ir izvietota bibliotēkā informācija par bezmaksas datubāzēm Bibliotēkas krājuma un informācijas resursu organizācija un attīstība Krājuma fiziskā kvalitāte, pārskatāmība, plauktu daleņi Krājuma komplektēšanas politika: Sadarbība ar novada citām bibliotēkām Sadarbība ar reģiona bibliotēku Krājuma uzskaite Finansiālais nodrošinājums, līdzekļi krājuma komplektēšanai Uzziņu literatūra Periodiskie izdevumi (daudzveidība) Novadpētniecība Krājuma novietojums, pārskatāmība Darbs ar BIS Alise Novadpētniecības datu bāzi Bibliotēkas pakalpojumi Pēc telpu remonta krājumam tiek mainīti daleņi un norādes Sadarbība ar Cēsu CB pārsvarā vienpusēja (no Cēsu CB puses) Tiek veikta elektroniski Finansējums krājuma komplektēšanai tiek nodrošināts labi. Turpmāk jāievēro sabalansētība starp grāmatu un periodikas iegādi Regulāri tiek papildināta ar jaunieguvumiem Abonēti 13 nosaukumi Krājums plašs, pārskatāms, taču telpu šaurības dēļ nav lasītājiem ērti pieejams. Krājumā plaša novadpētniecības videotēka, mapēs atmiņu pieraksti. Nenotiek. Ieteicams uzsākt analītisko bibliogrāfisko ierakstu veidošanu datu bāzes papildināšanai, īpašu uzmanību pievēršot fotogrāfiju, atmiņu stāstījumu u.c. nepublicēto materiālu aprakstu ievadīšanai.
  3. 3. Lietotāju apmācība un konsultēšana Lietotāju apkalpošana: automatizēti/ neautomatizēti Informācija par bibliotēku novada mājaslapā kontaktinformācija, darba laiki; informācija lietotājiem par bibliotēku, tās pakalpojumiem; aktuālā informācija; sadaļa bērniem … Bibliotēkas infrastruktūra Bibliotēkas ēkas atpazīstamība (plāksne, norādes, darba laiki) Bibliotēkas pakalpojumu pieejamība cilvēkiem ar kustību traucējumiem Notiek pēc lasītāju pieprasījuma Automatizēti Uzskatāma, samērā viegli atrodama pamatinformācija par bibliotēku. Pozitīvi, ka elektroniski var iepazīties ar bibliotēkas nolikumu un lietošanas noteikumiem. Regulāri tiek ievietota informācija par aktualitātēm b-kā. Kā nevienai citai b-kai, ir pētījums par Līgatnes novada bibliotēkām. Un ar to var iepazīties jebkurš mājaslapas apmeklētājs. Ir Ir Bibliotēkas telpas (platība, mēbeles, aprīkojums, apgaismojums) Telpas šauras. Gaišas. Mēbeles atbilstošas mūsdienīgai bibliotēkai un piemērotas telpu šaurībai. Funkcionālais iekārtojums (abonements, lasītava, bērnu lit. u.c.) Telpas ļoti šauras, taču izremontētas un iekārtotas maksimāli ērti lasītājiem. Ir telpa krājumam, lasītava kopā ar datoriem un bērnu stūrītis. Klimatiskie apstākļi telpās Estētiskais noformējums Darbs ar bērniem pasākumi izstādes Normāli Labs Pasākumi notiek Ir interesantas izstādes
  4. 4. Krājuma fiziskā kvalitāte, pārskatāmība, daleņi Stūrītis vai atsevišķa vieta bērniem b-kā Bērnu žūrija Sadarbība ar skolu Krājuma fiziskā kvalitāte laba. Pēc remonta sakārtots un noformēts mūsdienīgi, patīkami Stūrītis bērniem interesants, jauks Ir Sadarbība ar bērnudārzu Bibliotēkas darbu vērtēja Reģiona galvenās bibliotēkas speciālisti: Direktore Natālija Krama Novadpētniecības lasītavas vadītāja Elīna Riemere Metodiķe Zaiga Eglīte Bērnu literatūras nodaļas vadītāja Inese Majore

×