Pp01 avb.doc

323 views

Published on

powerpoint informàtica

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Pp01 avb.doc

  1. 1. SISTEMES OPERATIUS. PRINCIPALS FUNCIONS <ul><li>Alicia Vera Bosch </li></ul>
  2. 3. EL SISTEMA OPERATIU <ul><li>Es comunica fàcilment amb la màquina sense tindre coneixements de programació </li></ul><ul><li>Administra la instal·lació i execució dels diferents programes </li></ul><ul><li>Controla el funicionament de tot el hadware </li></ul>
  3. 4. SISTEMA OPERATIU <ul><li>És un programa que s’inicia en encendre l’ordinador, s’encarrega de gestionar els recursos del sitema </li></ul>
  4. 5. CLASSIFICACIÓ DELS SISTEMES OPERATIUS Segons les tasques MONOTASCA MULTIASCA Segons els usuaris MONOUSUARI MULTIUSUARI Segons els equips de controlar CENTRALITZAT DISTRIBUÏT
  5. 6. SI STEMES OPERATIUS MÉS UTILITZAS <ul><li>En telèfons mòbils, MP3 I MP4 , són Symbian, Windows mobile, Linux i Java </li></ul><ul><li>En ordinadors , UNIX o Windows server. </li></ul><ul><li>En els ordinadors personals, Windows, Macintosh i Linux . </li></ul>
  6. 7. PRINCIPALS FUNCIONS DEL SISTEMA OPERATIU <ul><li>Gestiona recursos </li></ul><ul><li>Presenta la interficie d’usuari </li></ul><ul><li>Administra els arxius </li></ul><ul><li>Administra les tasques </li></ul>

×