Metodika Porta Bohemica

1,004 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,004
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
479
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Metodika Porta Bohemica

 1. 1. Podpořit vztah žáků k místujejich bydliště nebo k jejich Metodika regionální vlastivědy Člověk a jeho svět pro 4. a 5. ročníkregionu může mít zanásledek, že v dospělostibudou své okolí lépea aktivněji spravovat. Protomyslím má tato metodika svémísto ve výuce. Zemský ráj to napohled Zdeněk Dlabola vedoucí metodického týmu o. s. Job n Nosná myšlenka: osná myšlenka: Každý kraj je hezký, jde jen o to, tu krásu hledat a nalézat. Tam, kde to mám rád, je krásně. V metodice se pracuje s dílem seriálu Vzduchoplavec Kráčmera „Nad Portou Bohemikou“. klíčová slova: České středohoří | Český ráj | hymna | brána Čech Na projektu Vzduchoplavec Kráčmera se podílí Občanské sdružení JOB a Česká televize
 2. 2. Tematické okruhy: Charakteristika w místo, kde žijeme w rozmanitost přírodyt Očekávané výstupy z RVP: Předpoklady pro úspěšnou realizaci: w žák vyhledá typické regionální zvláštnosti přírody, osídlení, w žáci znají legendu projektu „Vzduchoplavec Kráčmera“ hospodářství a kultury, jednoduchým způsobem posoudí jejich w žáci mají zkušenost s prací ve skupinách význam z hlediska přírodního, historického, politického, správního (např. 1x týdně) a vlastnického w doporučená je předchozí zkušenost žáků s metodami Pětilístek w zprostředkuje ostatním zkušenosti, zážitky a zajímavosti z vlastních a Vennovy diagramy cest a porovná způsob života a přírodu v naší vlasti i v jiných zemích w rozlišuje státní symboly Na výuku budete potřebovat: Obsahové cíle: w díl pořadu Vzduchoplavec Kráčmera: „Nad Portou Bohemikou” w žák vlastními slovy převypráví text státní hymny w příloha : powerpointová prezentace w charakterizuje území Českého ráje w příloha : pětilístek předepsán na flipové papíry dle počtu skupin a Českého středohoří a tato území porovná w příloha : pro každého žáka jeden text státní hymny w popíše polohu určené oblasti na mapě w příloha : Vennovy diagramy – kopie pracovního listu do skupiny w popíše místo, které má rád, a vysvětlí proč w příloha : Nedokončené věty – kopie pro každého žáka Rozvíjené čtenářské dovednosti: w nůžky a lepidla (stačí do skupiny) w žák identifikuje potřebnou informaci w barevné fixy w pracuje s informačním aparátem w mapa ČR – přírodní podmínky w rozpozná, co mu v textu nedává smysl w pomůcky pro promítnutí filmu (nejlépe dataprojektor) w odhadne a vyjasní si význam neznámých slov w poznámkové papíry w v textu odhalí společné znaky věcí a jevů a jejich výjimečnosti a jedinečnosti w formuluje shrnutí souvisle a svými slovy w při čtení textu si vybaví a rozvíjí své představy poznámky:
 3. 3. Evokace Pracovní postup „Dnes se budeme toulat po dvou zajímavých místech naší země, tato místa jsou dokonce označována jako zemský ráj.“  pokládejte žákům postupně následující otázky „Slyšeli jste někdy toto slovní spojení, a jak rozumíte označení zemský ráj? Kde se zemský ráj nachází? Jak si takové místo představujete? Znáte i jiný ráj?“  dejte žákům prostor na více odpovědí  diskutujte  rozdělte žáky do skupin přibližně po 4 žácích  do každé skupiny rozdejte flipový papír s předkreslenou přílohou , silné fixy různých barev, případně dovysvětlete žákům zadání pětilístku na jednoduchém příkladu, např. téma PES  žáci vyplní volné řádky pětilístku „Zemský ráj” (pro tento zápis použijí pouze jednu barvu – později budou dopisovat jinými barvami)  po dokončení se ve skupině žáci dohodnou, který z nich bude jejich společnou práci prezentovat  postupně po řádcích prezentujte (daný řádek prezentuje pouze jedna skupina, ostatní skupiny doplňují to, co ještě nezaznělo; čtvrtý řádek pětilístku prezentuje každá skupina)  pětilístky ponechte ve skupináchpoznámky: 75 zbývající čas
 4. 4. Uvědomění si významu Pracovní postup „Kdo pozná hranou melodii, postaví se.“  zahrajte žákům melodii české hymny (případně pusťte instrumentální verzi, která je ke stažení např. na http://icv.vlada.cz/cz/udalosti/ceska-statni-hymna-52312/tmplid-560/) „Co o této skladbě víte? Co o ní můžete říct?“  dejte žáků, kteří stojí, prostor pro odpovědi, můžete využít toho, že stojí, a ptát se jich, proč se při hymně stojí, co se „tím“ asi říká, jaké to pro ně je, co si o tom myslí „Tato skladba nebyla vždy naší státní hymnou, poprvé ji zpíval slepý houslista ve hře se zpěvy, která se jmenuje Fidlovačka aneb Žádný hněv a žádná rvačka, autorem textu je Josef Kajetán Tyl. Slepý houslista ve své písni také zpíval o zemském ráji. Prohlédněte si text obou slok jeho písně.“  rozdejte každému žákovi text státní hymny – rozstříhaná příloha – Hymna „Pozorně si každý samostatně pročtěte text, rozumíte všem slovům? Potřebujete nějaká vysvětlit?“  diskutujte a vzájemně si vysvětlete význam slov, kterým žáci nerozumí, případně se žáků zeptejte, jak rozumí slovu lučina, bory… „V textu písně hledejte přídavná jména, kterými zemský ráj označil autor. Co se podle něho dělo v takovém ráji (slovesa)? Najděte v písni jiná označení pro zemský ráj. Označte si je každý sám přímo v textu, poté se ve skupině dohodněte a jinou barvou fixu společně doplňujte do vašeho pětilístku to, co by tam podle slov písně napsal Josef Kajetán Tyl.“  každý samostatně označí slova ve svém textu  ve skupině vyberou slova, která poté doplňují jinou barvou do původního pětilístku  po doplnění zástupce skupiny přečte, co skupina doplnila „Kdysi dávno v naší zemi lidé označili jedno místo názvem Böhmisches Paradies (Český ráj), tomuto místu se dodnes říká Porta Bohemica (Brána Čech). Co myslíte, poznáte z těchto označení, jaké byli národnosti, jakým mluvili jazykem?“  dejte žákům prostor pro odpovědi, pokud na to nepřijdou, vraťte se k tomuto úkolu při následující práci s mapou – dle mapy – odkud asi mohli přijít?poznámky: 60 zbývající čas
 5. 5. Uvědomění si významu Pracovní postup „Porta Bohemica, neboli Brána Čech, se nazývá kaňonovité údolí Labe, kterým řeka vstupuje do Chráněné kra- jinné oblasti České středohoří. Jedná se o úsek mezi obcemi Velké Žernoseky a Libochovany, dlouhý asi 4 km. Pokuste se podle této indicie najít toto místo na mapě.“  žáci hledají podle instrukce oblast na mapě  žák, který oblast našel, neprozradí ostatním konkrétní místo, ale popisuje jeho polohu v ČR, dle jeho rozšířeného popisu hledají ostatní „I Františka Kráčmeru zajímalo toto místo naší země. Doposud jsme o tom, jak asi vypadá zemský ráj, přemýšleli a diskutovali. Nyní se tam s Kráčmerou vydáme. Sledujte pozorně, jak vypadá krajina ‚Brány Čech‘, co se o ní ve filmu říká. Můžete si dělat poznámky, co bychom po zhlédnutí filmu mohli ještě doplnit do našich pětilístků.“  pusťte film „Jaká byla krajina, jak bychom ji popsali? Pokud jste si dělali poznámky, představte si je vzájemně, poté se ve skupině dohodněte, co můžete doplnit do pětilístku. Jaký je zemský ráj – Porta Bohemica?“  ve skupině žáci pročtou jednotlivé návrhy, vyberou, co by bylo možné do původních pětilístků na flipu doplnit, doplní pokud možno zase jinou barvou „Dnes se názvem Český ráj označuje jiné místo naší republiky, ve filmu se o něm hovořilo. Víte, kde se Český ráj nyní nachází? Byli jste tam někdy na výletě? Co o Českém ráji víte?“  najděte a ukažte si s žáky tuto oblast na mapě  sepište na flipový papír nebo tabuli vše, co již žáci vědí o Českém ráji „Jak daleko jsou od sebe Český ráj a Porta Bohemica? Jak daleko jsou od naší obce (města)?“  odhadněte, změřte, případně vyhledejte prostřednictvím internetupoznámky: 30 zbývající čas
 6. 6. Uvědomění si významu Pracovní postup  promítněte powerpointovou prezentaci příloha (od slidu č. 15 - Český ráj), komentujte a popisujte jednotlivé infor- mace o Českém ráji „Co jsme se dozvěděli o Českém ráji nového?“  doplňte na flip nové informace, které si žáci z vašeho výkladu zapamatovali, případně se k prezentaci vraťte reflexe „Dnes jsme poznávali dvě místa naší země – Český ráj u Turnova (z prezentace) a Portu Bohemiku (z filmu), porov- nejte je. Přemýšlejte, co mají tato místa společného a čím se liší.“  rozdejte do každé skupiny přílohu Vennovy diagramy, žáci pracují v původních skupinách  skupiny prezentují své postřehy, nejde o soutěž, vyzvěte žáky, aby do svých diagramů zapisovali inspirativní postřehy ostatních skupin „Každý sám si vyberte alespoň tři ze čtyř nedokončených vět a dokončete je.“  rozdejte každému žákovi přílohu nedokončené věty  žáci po doplnění přílohu rozstříhají na jednotlivé věty, nalepí (jako paprsky) ve skupině na původní pětilístek (nejlépe věty označené stejným číslem pohromadě)  vyvěste sestavené pětilístky ve třídě, poskytněte žákům čas na zhlédnutí nápadů ostatních „Proč si asi lidé označují místo na Zemi, které je pro ně rájem?“  diskutujte s žáky nad touto otázkou  odpovědi zaznamenávejte  dejte žákům prostor, aby sdělili ostatním, kde je jejich „zemský ráj“ a proč toto místo za ráj považujípoznámky: 0 zbývající čas
 7. 7. Jak by mohla výuka pokračovat:  žáci mohou hledat svůj ráj ve svém okolí (bydlišti, obci, městě, okrese či kraji), zdokumentovat jej a představit ostatním  zjišťovat, která místa se líbí rodičům, prarodičům apod.  uskutečnit průzkum veřejného mínění, která jsou nejoblíbenější místa obyvatel jejich obce, a napsat o tom článek Použité zdroje: http://www.ceskehory.cz/cesky-raj/pruvodce.html http://www.ceskestredohori.cz/encyklopedie/krasa.htm http://www.portabohemica.cz/ http://itras.cz/porta-bohemica/ http://www.cesky-raj.info/ Autorský tým: Jana Žaludová – autorka metodiky Zdeněk Dlabola – vedoucí metodického týmu, metodik Jiří Hruška – metodik Hana Carbová – metodička Ondřej Matějka – obsahový garant Lenka Šmídtová – konzultantka Alena Jelínková – vedení pilotní výuky na ZŠ Kašperské Hory Iva Drabinová – vedení pilotní výuky na ZŠ Arbesova v Jablonci nad Nisou Občanské sdružení JOB – Sekce vzdělávání ve školství, kancelář: Turkova 785, 517 21 Týniště nad Orlicí, e-mail: jobos@jobos.cz, telefon: 603 867 707, 776 770 759 akreditovaná vzdělávací organizace u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy podle zákona č. 563/2004 o pedagogických pracovnících
 8. 8. ZEMSKÝ RÁJ Popis – Jaký je? (2 přídavná jména) ........................................................................ ........................................................................ Co dělá (co se v takovém ráji asi děje)? (3 slovesa) ........................................................................ ........................................................................ ........................................................................ Věta vyjadřující něco podstatného o ráji na zemi (4 slova) .................................................................... .................................................................. .................................................................... .................................................................. Vymysli jiný název pro zemský ráj, řekni to jinak (synonymum – 1 slovo) .......................................................................2
 9. 9. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ČESKÁ HYMNA ČESKÁ HYMNA ČESKÁ HYMNA Josef Kajetán Tyl Josef Kajetán Tyl Josef Kajetán Tyl Kde domov můj, Kde domov můj, Kde domov můj, kde domov můj? kde domov můj? kde domov můj? Voda hučí po lučinách, Voda hučí po lučinách, Voda hučí po lučinách, bory šumí po skalinách, bory šumí po skalinách, bory šumí po skalinách, v sadě skví se jara květ, v sadě skví se jara květ, v sadě skví se jara květ, zemský ráj to na pohled! zemský ráj to na pohled! zemský ráj to na pohled! A to je ta krásná země, A to je ta krásná země, A to je ta krásná země, země česká, domov můj, země česká, domov můj, země česká, domov můj, země česká, domov můj! země česká, domov můj! země česká, domov můj! Kde domov můj, Kde domov můj, Kde domov můj, kde domov můj? kde domov můj? kde domov můj? V kraji znáš-li Bohu milém, V kraji znáš-li Bohu milém, V kraji znáš-li Bohu milém, duše útlé v těle čilém, duše útlé v těle čilém, duše útlé v těle čilém, mysl jasnou, vznik a zdar, mysl jasnou, vznik a zdar, mysl jasnou, vznik a zdar, a tu sílu vzdoru zmar? a tu sílu vzdoru zmar? a tu sílu vzdoru zmar? To je Čechů slavné plémě, To je Čechů slavné plémě, To je Čechů slavné plémě, mezi Čechy domov můj, mezi Čechy domov můj, mezi Čechy domov můj, mezi Čechy domov můj! mezi Čechy domov můj! mezi Čechy domov můj! .............................................................................................................................................................................................................................................3
 10. 10. V čem se Porta Bohemica a Český ráj shodují? Napište do společné části (průniku) diagramu. Čím jsou tyto oblasti odlišné? (Např. co je tam k vidění?) Český ráj Porta Bohemica4
 11. 11. a) Vyber si alespoň tři nedokončené věty a dopiš je tak, aby vyjadřovaly tvůj názor. b) Dokončené věty rozstříhej a představ ostatním členům skupiny, jejich nápady si vyslechni. c) Nalepte rozstříhané věty tak, aby byly jako paprsky kolem vašeho pětilístku (věty, které začínají stejně, ať jsou u sebe). 1. Pro mě je zemský ráj místo, kde 2. Pro mě je zemský ráj místo, kam 3. Lidé označují místo názvem ráj, protože 4. Z míst, která jsem navštívil(a), se ráji nejvíce podobá protože5

×