Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

1.Sk 20071012 V6.0 Bf Venture Incubator Prezentacja Grill IT

466 views

Published on

Venture Incubator Prezentacja

Published in: Economy & Finance, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

1.Sk 20071012 V6.0 Bf Venture Incubator Prezentacja Grill IT

 1. 1. Autor: Sebastian Kwiecień
 2. 2. Problemy młodych przedsiębiorców <ul><li>Brak finansowania, są za mali dla inwestorów typu VC </li></ul><ul><li>Brak infrastruktury i zaplecza do pracy </li></ul><ul><li>Brak wiedzy w obszarach: sprzedaż / marketing / finanse </li></ul><ul><li>Brak doświadczonego mentora, kontaktów </li></ul>
 3. 3. Rozwiązanie: inkubator <ul><li>Partner wspierający młode zespoły w pracy nad projektami </li></ul><ul><li>Udostępniający zasoby i niezbędną infrastrukturę </li></ul><ul><li>Zaangażowany w budowę kompetencji sprzedaży i marketingu </li></ul><ul><li>Pomagający w pozyskaniu finansowania </li></ul>
 4. 4. Model biznesowy inkubatora <ul><li>Projekty są rozwijane „pod firmą” inkubatora do czasu osiągnięcia pozytywnych wyników lub pozyskania inwestora. </li></ul><ul><li>W zamian oczekujemy: </li></ul><ul><ul><li>Udziału w przedsięwzięciu (pakiet mniejszościowy udziałów) </li></ul></ul><ul><ul><li>Wpływu na decyzje kapitałowe </li></ul></ul><ul><li>Po tym okresie inkubator sprzedaje całość lub część posiadanych udziałow. </li></ul>
 5. 5. Obszary zainteresowania (na starcie) <ul><li>e-commerce </li></ul><ul><li>Web 2.0 </li></ul><ul><li>Mobile </li></ul><ul><li>… to na początek </li></ul>
 6. 6. Strategia <ul><li>Ścisła współpraca z VC, Seed Capital, Business Angels, uczelniami </li></ul><ul><li>Współpraca z dostawcami software, hardware, inne </li></ul><ul><li>Współpraca z partnerami międzynarodowymi </li></ul><ul><li>Inkubator wirtualny </li></ul><ul><li>Zakładanie inkubatorów w większych ośrodkach akademickich </li></ul>
 7. 7. Struktura Inkubatora <ul><li>Obsadzenie kluczowych obszarów krytycznych dla sukcesu przedsięwzięcia internetowego </li></ul><ul><ul><li>Dyrektor finansowy </li></ul></ul><ul><ul><li>Marketing </li></ul></ul><ul><ul><li>Sprzedaż </li></ul></ul><ul><ul><li>Technologia </li></ul></ul><ul><ul><li>Project Portfolio Manager </li></ul></ul><ul><ul><li>Specjalista Public Relations </li></ul></ul>
 8. 8. Rada projektowa czyli SPEC RADA <ul><li>Specjaliści branżowi </li></ul><ul><li>Luźna współpraca – nie są pracownikami inkubatora </li></ul><ul><li>Zamknięte spotkania cykliczne </li></ul><ul><li>Możliwość inkubowania projektów </li></ul><ul><li>Możliwość wsparcia projektów inkubowanych </li></ul><ul><ul><li>Udziały w przedsięwzięciu </li></ul></ul>
 9. 9. Założyciele inkubatora <ul><li>Sebastian Kwiecień – COO w Janmedia Interactive, autor serwisu web20.pl </li></ul><ul><li>Jakub Sitarz – założyciel Bankier S.A., IPO Sp. z o.o., aktualnie CEO w Internet Works </li></ul><ul><li>Mariusz Ciepły – CIO w LIVECHAT Software </li></ul><ul><li>Maciej Jarzębowski – założyciel Bankier S.A., Domena.pl Sp. z o.o., Internet Works, IPO Sp. z o.o.; LIVECHAT Software - aktualnie CEO </li></ul>
 10. 10. Kryteria doboru projektów <ul><li>Projekt nastawiony na generowanie przychodów </li></ul><ul><li>Projekt nowatorski, innowacyjny </li></ul><ul><li>Nisza rynkowa </li></ul><ul><li>Mała konkurencja </li></ul><ul><li>Specjalista z głęboką wiedzą gotową do zautomatyzowania </li></ul><ul><li>Sukces na rynkach bardziej rozwiniętych (copycat, klon) </li></ul>
 11. 11. Parametry procesu inkubacji <ul><li>Około 150 tys na projekt </li></ul><ul><li>12-18 miesięcy inkubacji pomysłu </li></ul><ul><li>Fazy: </li></ul><ul><ul><li>Biznesplan </li></ul></ul><ul><ul><li>Prototyp </li></ul></ul><ul><ul><li>Strategia sprzedażowa </li></ul></ul><ul><ul><li>Inwestor </li></ul></ul>
 12. 12. Aktualny etap projektu <ul><li>Uruchomiona rada projektowa </li></ul><ul><li>Przygotowanie do debiutu na NewConnect </li></ul><ul><li>Finalizacja obsady inkubatora </li></ul><ul><li>Zakładany start – początek 2008 </li></ul>
 13. 13. Zapraszamy do współpracy … Kontakt: Sebastian Kwiecień, [email_address] +48 604 102 100

×