¢Á§÷ ¬Ê¨÷ - 5        §ÁúÁþÁ: ‡©Á§Í œÉ¨ÄžÁÅ   ƒ ÁÁþà œÃ§ÃÃ §Â¬Ã HITS¨Í ¡ÁëúÁŧÁ› ¥Á ÂœÁëÏ   good_memories_09...
žÂþåĞÁ ‚¬Äàë Á¨Ê£Å¨Å œÌ™ÃÃþÁ œÁ¨Á™Â¨Å úÁƬÁÆàþʳͤÁþÁ¡Áô ¡É®ÃòÁÆœÁÅ®Áò¨Â ¬ÃÁÅÓ¨¥ÉŏÁӨ˱͜ÁÆ ¥É¨ÃÉ¨ÅœÃ§ÃÃ±Í³ÂÊ§Á...
‡©Á§ÁÅ úʪʧÁÅ €þà €™ÃÊ™ÁÅ.¥Á  £Â©Á úʬʙÁÅ €þÂäžÃ¥Ä £Â©Á ¥Á§Ã þÃþÁÅä ¡É®ÃòúʬÁōÁÅÏý™Â? €™ÃÊ™ÁÅ €ÏÁŨ÷ˆ¥É œÉ¨ÄžÁÅ €...
€™ÂݨþÄä œÁ¡Ãå±Í¦ €þÂúÂ֞ÜÁϏ ‚ύ œÁŨōÁƙ¥ÉŨ©Áþà ªÂ§ÁžÁ ¡ÁõÁÅ þÁÅþÁäÂ €ÏÁŨ÷ úʜéʮÁòÃœÁÃ¨Ê¡ÁåýÍà €ÏÁŨ÷ œ...
¥ÁÏžÁŨŏÂþÄ,  ¨ÊžÂ   ©Áõ§Ã¨Í   ‡©Á§ÃËþ   ˆ©Ëþ¡ÁþÁŨũÁôÏýÊ ©Â®ÁòÃ ³Â¦Á ÂþÍÏÂþÄ Š¬ÁÅàÏý™ÁÅ €þÂäžÃ.€ÏÁŨ÷ „¥...
¬Á®ÁòÊ¬Ã £¨ÏÂ €žÁÅ¥ÁÅœÁÆ, ¥ÁŸÁê ¥ÁŸÁê¨Í „¥Á ¬Á®ÁòþÃþÍýÃþÃϙ ¡Ä¨Å֍ÁÅþà úÁ¡Áå§Ã¬ÁÆà, þÏÙÃþÁ ¥ÉúÁþÁÅ¥ÁÅúÍÁ¨ úÁÅýÆÛ œÁ...
€ÏÁŨ÷ Áƙ „¥Áþà £¨ÏÂ ¡ÉþÁ©Ê¬ÁōÁű͜ÁÆ ªÂ§ÁžÁ¡ÁõÁŧÁ³Â¨œÍ œÁ™Ã¬ÃþÁ œÁþÁ úʜéʮÁò œÁ™Ãþà œÉúÃÖ „¥Á¡ÉžÂ¨Ã §Â¬ÁÆà  ©...
€ÏžÁϏ žÂúáÉýÃÛþÁ ¥É ¡Áõ§É¥Áé¨þÄ þͧɮÁò£ÉýÃÛ €¨ÂúÁƬÁÆà ©ÁôϙñͦʙÁÅ €ÏÁŨ÷.€ÏÁŨ÷ §É¡Áå©É¦Áê™ÁÏ, ªÂíªÁ œÃ¦Áê™ÁÏ ¥Á...
‡¡Áôå™ÁÆúÁÆ™ÁþʨʞÁÅ. žÄþÃäÂþÄ ¥Ä £Â©Á úÁƬà ©ÁôÏýÊ€¥Á ÂÏœÁÏ       þÃþÁÅä      ¡Ã®ÃòúʬÁōÁÅþǏÁ§Ê¬ÁōÁűͦ...
‚žÃ©Á§Á¨Í ÏýÄ ¡ÁõÁŧÁ³Â¨œÍ œÁ™Ã¬ÃþÁ €ÏÁŨ÷ ¥ÉÅ™ÁÝþÃþÍýè͡ÉýÅۍÁÅþà účà €ÏýÄ, €ÏÁŨ÷ Â¥Á§Á³Â¨ §ÁÅúÃúÁƬÃþÁ ªÂ§ÁžÁÃ ...
Í§ÃÁ¨ ©Ê™ÃœÍ Â¨Ã±ÍœÁÅþÁä ¡ÁõÁÅ©Ê™Ã, žÂþÜͱÂýŏÂüÙÁÅݏÂ, £ÏÁÂ „¥Á Â¥Á§Á³Â¨Å œÁþÁ £ÅÁÓ¨Ã€ÏýōÁÅþÊ¡ÁåýÍà ªÂ§ÁžÁ €...
œÁþÁ ¡ÁõÁŧÁ³Â¨œÍ œÁ™Ã¬Ã¥ÁÅžËâ±Í¦þÁ €ÏÁŨ÷ ¥ÁÅŽÂþÃä¥ÁÅžÁÅâ¨œÍ ¥ÁÅÏúÉœÁÅàœÁÆ, €ÏÁŨ÷ £§ÁÅ©ÁôÃ €œÁþà úœčÃÏžÁ þÁ¨ÃÃ±Íœ...
ªÂ§ÁžÁ €¨Â úÁƬÁÅàÏ™ÁÂþÊ „¥Á úɦÁê ÃÏžÁÌúÃÖ €ÏÁŨ÷¥ÉÅ™ÁÝþà ÁÅ¡Ãåý £ÃúÃÏúà ¡ÁýÅۍͩÁ™ÁÏœÍ €ÏÁŨ÷ œÁþÁþÁ™ÁÅ¥ÁÅþà ÌžÃâ...
œÁþÁ ¥ÉÅ™ÁÝþà £¨ÏÂ Š™Ã¬Ã¡ÁýÃÛþÁ „¥Á ¦ÉÂþÏ͙Á¨£ÃÁÅ©ÁôÃ ¥Ë¥Á§Áúñ͜ÁÆ €ÏÁŨ÷ Á¬ÃÂ œÁþÁ þÁ™ÁÅ¥Ã䣨Ϗ ÃÏžÁÃ €žÃ¥Ê¡Áå...
€þáÃÏúÁ™ÁÏœÍ „¥Á     ¥ÁœÁÅàÂ  Á®ÁÅò  ¥ÁƬÁōÁÅþìʞÁœÄ§ÁÅœÁÅÏ™ÁÂ.,‡ÏžÁÅÍ ªÂ§ÁžÁ¨Í ‹ úèáà ¨ÍúÁþÁ Á¨ÃÃÏžÃ. ...
¡ÁõÁÅ¥Á™ÁœÁ¨Íì žÃÁ£™ÁÅœÁÆ ¥É ¡ÁõÁŧÁ³Â¨œÍ œÁ™Ã¬ÃœÁ™Ã œÁ™ÃÂ ¥É§Ã¬Ã±ÍœÁÆ „¥Á ¡ÁõÁÅ¨Í ©Áõ§ÃþÁÂ¥Á§Á³Â¨Ã £ÂÂ ¥ÁÅžÁŧÁÅ...
‚žÁϜ ¡ÁÁÑþÊ ©Áôϙà úÁƬÁÅàþÁä ªÂ§ÁžÁ, ¬É÷ð ¨Í ‚ÏœÁ¬ÁÅŽ¥ÁÅÏýÅÏžÂ? €ÏÁŨ÷ þ ¥ÄžÁ úÊœÁŨʬÁÅàÏýÊþÊ þŠ®ÁÅò ‡žÍ ‰±ÍœÁÅÏž...
€ÏÁŨ÷.. ¥÷é.. ÿ÷.. €ÏýÆ ©Ê™ÉÃѱͦþÁ œÁþÁªÁ§Ä§ÂþÍà €ÏÁŨ÷ þÍýÃœÍ ¬ÁíÏœÁþÁ Á¨ÃÃ¬ÁÅàÏýÊ, œÁþÁ§ÉÏ™ÁÅúÊœÁŨþÄ €ÏÁŨ÷ œ...
„¥Á €§ÁÅ¡Áô¨Æ, ¥ÁƨŏÁŨÆ, ªÂ§ÁžÁ¨Í ¡ÁëÁÏ¡ÁþÁ¨Å¡ÃýÃÛÏúà £ëÿÁéÏ™ÁÏ £žÁâ¨ËþÁýÅì ¤Á®ÁÅòþÁ ‹ £¨¥ËþÁ¤Â©Á±Âë¡Ãà Á¨ÃÃ ¬Á¥ÁÅžÁë...
€¡ÁåýÍà   €ÏÁŨ÷   úÁƙ    ‚ÏúÁÅ¥ÃÏúÁÅ  úéÁ§ÃÃŠúÊÖ¬ÁÅàÏ™Á™ÁÏœÍ.. ¥Á§ÃÏœÁ üͧÁŏ „¥Á ¡ÁõÁÅþÞÉϏʬÁÆà.. ‰±Íœ...
ªÂ§ÁžÁÁƙ  ¤Â©Á±Âë¡Ãà©Á¨ì Á¨ÃÃþÁ Ë¡ÁôÃ €ÏÁŨ÷¡ÁÁэà ü§ÃÃ §ÃàÂ œÁþÁÅ Áƙ €ÏÁŨÃä ©ÂýʬÁōÁÅþÃ¥ÁœÁÅàÂ €ÏÁŨ...
ŠÁ³Â§Ã þ úÊœÁ úÉ¡ÃåÏúÁōÁÅÏýʏÁžÂ, ¥Ä ¦ÁþÁ úÉ¡ÊåúÁžÁÅ©ÁôÄ þÊþÁÅ úÉ¡Êå úÁžÁÅ©ÁôÄ œÊ™Â œÉ¨Ã¬ÊžÃ €þç¥ÁŨ¥ÁéœÍ ¥Á ÂýÂì™...
¬÷ðð.. ¥÷éé.. ˆÏýà €ÏÁŨ÷.. þÌ¡Ãå ¡Áô™ÁÅœÁÅþÂä¦. ‚Ϟ€ϜÁ ÁýÃۏ ¡Ã¬ÃÊ¬Ê©ÊÏýÃ.. ‡ÏœÁ þÌ¡ÉåýÊۦɠœÉ¨Å³Â þčÁÅ.. €þà ¥...
¥Ä €ÏÁŨÊä¥Ä þÊþÁÅ Ì§ÁōÁÅÑ œÃþɦÁêþÁŨʥÁ Âé.. þÁÅ©ÁÏýÊ‚ÏýáÁÁÑþÊ ©ÁôÏý©Áô.. ‡¡Áôå™ÁÅ Â©Â¨ÏýÊ €¡Áôå™ÁÅþÁÅ©Áôí ¥Ä €Ï...
„¥Á €ÏÁŨ÷ þà £¨ÏÂ ©ÂýʬÁōÁÅþà .. €ÏÁŨ÷.. þÁŬÁí§ÁÓÏ úÁÆ¡ÃÏúÊ©Áô.. ƒ €þÁŤÁ©ÁÏ þÊþÁÅ ‡¡ÁåýÍĥÁ§ÃֱͨÊþÁÅ. ‡ÏœÁ œÌÏ...
¢Á§÷ ¬Ê¨÷ - 6                        §ÁúÁþÁ: ‡©Á§Í œÉ¨ÄžÁÅ           ƒ ÁÁþà œÃ§ÃÃ §Â¬Ã...
¥Á§Âä™ÁÅ ¡É®Ãò €þÁÂ ¥ÁÁ¡É®Ãò©Â§ÁÅ ©Ã™ÃžÃ ‚ÏýÍì žÃÊ§ÁÅ. ªÂ§ÁžÁ ¥Á§ÃÌžÃâ¥ÁϞà       ¡Ã¨ì¨œÍ Á¨Ã¬Ã ©Ã™ÃžÃÏýÍà ©É®...
žÂþÃœÍ ªÂ§ÁžÁ ¡Ã¨ì¨ÏžÁ§ÃþÄ ±ÍÊ¬Ã ŠÁÑ €§Á㠏ÁÏý¨Í ¡Ã¨ì¨ÏœÂ ¤Íüþ¨ŠÂþÄ       ¥ÁŏÃÏúʬÊà ¤Íüþ¨Š‰±Í¦Á Á €ÏœÂ Á...
‹§ÁÁ¥ËþÁ ü¨žÁ§ÃÏ¡ÁôÃ ¨ÍþÁ¦êÏžÃ.        ü¨žÁ§ÃÏ¡Áô þÃ¥ÁéžÃÂ Š®ÁòϜ ¡Á§ÁÅúÁōÁÅþÂäžÃ.  €ÁÏœÁÁřà úʜà     ...
§ÉÏ™ÁÅúÊœÁŨ ¥É ¬Á®Áòþà ÁÅžÁÅ®ÁòžÁÁÓ§ÁþÃÏúÄ Š™Ã¬Ã¡ÁýÃÛ Á¬Á £Ã³Â þÁ¨Ã¡Ê¬ÁÆà..       ªÂ§ÁžÁ ¥ÁÅŽÂþÃä ¥ÁÅžÁÅâ¨œÍ ¥...
žÂþÃœÍ þÏÙÃþÁ €œÁþà ¥ÉÅ™ÁÝ ¥É ¡Á§ÃÃ›Ä ¥ÄžÁŏ ªÂ§ÁžÁ ¡ÁõžÃ¥Áé ¬ÁÏžÁŨÍì       ŠœÁÅàÁÅþÂäžÃ. žÂþÃœÍ  €ÁÏœÁÁÅ™...
€¬Á¨Ê  €¡Á§ÃúÃœÁ €ÁÏœÁÁÅ™ÁÅ ªÂ§ÁžÁþà þÁ¨Ã¡Ã þÁ¨Ã¡Ã ©É§ÉëÃÑÏúà ©Ê™ÉÃÑÏúà       œÁþÁ ©Ê™Ã žÃÏúÁÁÅÏ™ÂþÊ ü©ÁÂ§Ã ...
 ¡ÉžÂâ¦ÁþÁ œÁþÁ ¡ÁÁÑ ¡Á§ÁÅúÁōÁÅþÂä™ÁÅ. ÌÏúÉÏ žÁƧÁϏ Í™Á ©Â§ÁÃ ¥Á  €¥Áé       ¡ÁÁÑ ¡Á§ÁÅúÁōÁÅþÂäžÃ. þÊþÁÅ ...
¢Á§÷ ¬Ê¨÷ - 7                        §ÁúÁþÁ: ‡©Á§Í œÉ¨ÄžÁÅ           ƒ ÁÁþà œÃ§ÃÃ §Â¬Ã...
¥ÁŬÁ¨Â¦ÁþÁ úÊœÁŨþà Á¥ÁþÃÏúÁþÁýÅìÂþÊ ©Áõ§ÃÁÅþà ¥ÁŬÁ¨Â¦ÁþÁÃ ¥Á§ÃÏœÁ       žÁÁÓ§ÁÂ ü§ÁŏÁÅœÁÆ €œÁþà Â®ÁÅò ¡Ã¬...
Š™Ã¨Ã±Í¦þÁ ±ÌýìÂ¦Á¨Â œÁþà ¥ÁÁœÁþÁÏ ªÂ§ÁžÁúÊœÁŨÍì ¥ÉœÁàÂ þÁ¨ÅÁÅœÁÅþÂäžÃ.       €žÃ €ÏÁŨ÷ ¥ÁÁœÁþÁÏ ÁþÂä ú¨Â...
©Áõ¡Ã§Ã ±Í¬ÁōÁÅþà ÁýÃÛ¡Á™ÃþÁ €œÁþà ¥ÁÁœÁþÁÏ €ÏÁŨ÷ ¥ÁÁœÁþÁÏ ÁþÂä       §ÉÏ™ÃÏœÁ¨ÅÏžÃ. €žÄÂÁ žÂþà Ë©Â§Á¥ËœÊ ...
ªÂ§ÁžÁ þÊþÁÅ ¡ÉžÁâ¥ÁþëÃþËœÊ Â¨ÊžÁÅ ÂþÄ þÁÅ ˆ®ÁÅò §Â©Á™ÁϨʞÂ? þÂ¨Í       Í§ÃÁ¨Å ¨Ê©Â? ¥÷éé. ¥Ä ¥ÉÅ™ÁÝþà ¥Á Âœ...
±ÌϏÃþÁ €œÁþà ©ÉúÁÖþà ©Ä§ÁêÏ ªÂ§ÁžÁ ¡Áõ§É¥Áé¨ ¥Á™ÁœÁ¨ÍìþÃÏúÄ Â§ÁÅœÁÆ        úÃœÁà™Ã úÃœÁà™Ã¨Í ‚ύ ŸÁÅë™ÁϏ ÁžÁÅ...
€¡ÁåýÃÊ œÁþÁ ¥ÉÅ™ÁÝ £Å¨±ÂýÏ œÄ§ÁÁ €¬ÁÿÁþÁϏ ©ÁôþÁä  ¡ÉžÂâ¦ÁþÁ ªÂ§ÁžÁ €¨Â       ³Í¨Ã±Í©Á™ÁÏ úÁƬÁÆàþÊ ÿÁ¥Á¦Áê €þÁ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

For sale-03

3,261 views

Published on

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
3,261
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
9
Actions
Shares
0
Downloads
55
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

For sale-03

 1. 1. ¢Á§÷ ¬Ê¨÷ - 5 §ÁúÁþÁ: ‡©Á§Í œÉ¨ÄžÁÅ ƒ ÁÁþà œÃ§ÃÃ §Â¬Ã HITS¨Í ¡ÁëúÁŧÁ› ¥Á ÂœÁëÏ good_memories_09@yahoo.comÁœÁ ¤ÂÁÏ ¥ÁŏÃÏ¡Áô :--±ÍþÄ ‚žÄ ŠÁÏžÁōÁÅ ¥ÁÏúÞʨÊ, §Â¥ÁŨ¥ÁéÃ ¥Á  €£Â禞Á§ÁîþÁÏ ‡ýÆ ‰±Í¦ÏžÃ ÁþÁōÁ §Ê±Í ‡¨ÅìýÍ ¥Á €£Âç¦þà œÄ¬ÁōÁÅ©É®Ãò §Â¥ÁŨ¥Áé ¡ÁôýÛ¨Í žÃÊ¬Ã ¥Á €£ç¦ žÉ£ç §ÁÅúÃúÁơìÊà¬Á§Ã. ŠÁ žÉ£çÃ §ÉÏ™ÁÅ ¡ÃýۨŀþÁōÁÅÏýÆ, ¨ÅÏÄœÍ €£Âç¦þà Á¡ÁôåÁÅÏýÆ ¨ÊúéɮÃò©ÄŸÃœÁ¨Å¡Áô¨Ê¬Ã, „¥Á œÌ™Á¨¥ÄžÁ €¬Áà©Áê¬ÁàϏ ©ÁôþÁä ¥É¬Áѧ÷Û’þÄ žÂþÍÃÏžÁ ¡Ãý¡Ãý¨Â™Ã±ÍœÁÅþÁä ¥É œÌ™Á¨þÄúÁƬÁÆà, œÁþÁ ¥ÉÅ™ÁÝþà þÁ¨Å¡ÁôÁÅÏýÆ, Š§É¦ €£Âç¦þÁÅ©Áôí ú¨ €žÁÅë¬ÁÛ©ÁÏœÁřéçÂ..ƒ§ÍüÅ þÄ¡ÁÏý¡ÁÏ™ÃϞçÂ.. ‹ ¡ÁÁÑ ¡ÁžÃÿÊþÊ®ÁòÁþÉä¡Ã¨Âì, ¥Á§Í ¡ÁÁÑ ‚Á¥ÄžÁý ¥ÁŸÁêþÂä¨ÅžÁÅþÁÅäÍ©Á™ÂþÍà þÁ¨ì§ÊÁ™Ã ¤ÁÆ¥ÁŨÅ. €þÁōÁÅÏýƪ§ÁžÁþÄ, „¥ÁþÄ ¨É¥Áéþà úÉ¡Ãå  ¡ÁÁÑ ÁžÃ¨ÍÃ þÁ™ÃúÊ™ÁÅ.€ÏÁŨ÷ ©ÉþÁÂ¨Ê ÁžÃ¨Í €™ÁŏÁÅ¡ÉýÃÛþÁ „¥Á Â, ªÂ§ÁžÁ¨Å€ÁÑ™Á ÁžÃ¨Í þʨ¥ÄžÁ ‚¬Äàë žÁÅ¡ÁåýÄ ¡Á§ÃúÃþÁ ¡Á§ÁÅ¡Áõ
 2. 2. žÂþåĞÁ ‚¬Äàë Á¨Ê£Å¨Å œÌ™ÃÃþÁ œÁ¨Á™Â¨Å úÁƬÁÆàþʳͤÁþÁ¡Áô ¡É®ÃòÁÆœÁÅ®Áò¨Â ¬ÃÁÅÓ¨¥ÉŏÁӨ˱͜ÁÆ ¥É¨ÃÉ¨ÅœÃ§ÃÃ±Í³ÂÊ§ÁÅ.€ÏÁŨ÷  ¡Á§ÁÅ¡Áô¥ÄžÁ ÁƧÁÅÖÏýÆþÊ ú̧Á©ÁÂ ªÂ§ÁžÁþ, Ä„¥Á ÂþÄ œÁþÁ©Ì®ÍòÃ ¨ÂÁÅÑþÂä™ÁÅ. ªÂ§ÁžÁþà €ÏÁŨ÷ ÁřÜ̙Á¥ÄžÂ, „¥Áþà ‡™Á¥Á œÌ™Á¥ÄžÂ ÁƧÍÖ¡ÉýÅۍÁÅþÂä™ÁÅ. ‚žÁâ§ÁÆ ÌœÁà ¡É®ÃòÁÆœÁÅ®Áò¨Â ¬ÃÁÅÓ¡Á™ÁÅœÁÆ €ÏÁŨ÷Š®Íò ÁƧÁÅÖþÂä§ÁÅ. œÁ§ÁÅ©ÂœÁ ˆÏ ü§ÃÃÏžÍ ‚ÁúÁžÁ©Áϙà :€ÏÁŨ÷  ‚žÁâ§Ë ©Ä¡Áô úÁÅýÆÛ úÊœÁŨʬà ©Â®ÁòúÁύÁ¨ÃÏžÁþÃÏúÄ  úÊœÁŨþà ¥ÁÅÏžÁōÁÅ œÉúÃÖ ©Â®Áò¬Á®ÁÅò ¡Ã¬ÁōÁÅœÁÆ ©Â®ÁòœÍ ¥Á ÂýÂì™ÁÝÏ ¥ÉÅžÁ¨ÉýÊÛ™ÁÅ.©Â®ÃòžÁâ§ÁÆ Áƙ ¥ÉœÁàÂ ¬Á®ÁÅò ¡Ã¬ÃÃÏúÁōÁÅÏýƀύÁŨÍà Á£Å§ÁÅì úÉ¡Áå™ÁÏ ¥ÉÅžÁ¨ÉýÊÛ§ÁÅ.€ÏÁŨ÷ „¥Á ©Ë¡Áô úÁƬÁÆà, ‡¡Áôå™ÁþÂä ‡©Á§ÃúÊœÁþËþÂúʦÏúÁōÁÅþÂä©Â €þà €™ÃÊ¡ÁåýÍà „¥Á ¬ÃÁÅÓ¡Á™ÁÅœÁÆŒþÁþà œÁ¨ ©Áõ¡ÃÏžÃ.
 3. 3. ‡©Á§ÁÅ úʪʧÁÅ €þà €™ÃÊ™ÁÅ.¥Á  £Â©Á úʬʙÁÅ €þÂäžÃ¥Ä £Â©Á ¥Á§Ã þÃþÁÅä ¡É®ÃòúʬÁōÁÅÏý™Â? €™ÃÊ™ÁÅ €ÏÁŨ÷ˆ¥É œÉ¨ÄžÁÅ €ÏžÃ „¥Á¥Á§Ê¥Ä €þÁō͍ÁÅÏ™ÂþÊ ¥Ä £Â©ÁúÊœÁ úʦÏúÁōÁÅÏýÅþÂä©Â?€™ÃÊ™ÁÅ €ÏÁŨ÷¡É®Ãò ÁŧÃÏúà €™ÁÂ¨þà þÁÅ œÉ¨ÄžÁÅ. ‚ÏýÍÊúÃÖþÁ¡Áôå™Á¨Âì ¥ÄžÁ úÊœÁŨʬà ¡Ã¬ÁōÁÅœÁÅÏý™ÁÅ.¥ÉÅþÁä³Â§ÌúÃÖþÁ¡Áôå™ÁÅ ¥ÉÅýÛ¥ÉÅžÁýó§Ï úʬʙÁÅ. ƒ³Â§Ã‹ ©Â§ÁÏ §ÍüŨÅþÂä™ÁÅ. ƒ©Â§ÁÏ §ÍüŨÍìþÊ ‹ ‡þåÞà ¡ÁžÃ³Â§ÁÅì úʬʙÁÅ €þÂäžÃ.„¥Á €¨Â œÁþÁ £Â©Á ¬ÁϏÁœÃ úÉ¡ÁôœÁÅÏýÊ €ÏÁŨ÷ €¥ÉÂé ¥Ä£Â©Á ú¨ ¡ÁþÃ¥ÁÏœÁÅ™Ã¨ÂÊ ©ÁôþÂä™Ê €ÏýÆ œÁþÁÁÅ™ÃúɦÁêþà ªÂ§ÁžÁ ¬ÁþÁÅä¥ÄžÁþÃÏúÄ ¥É œÌ™Á¨ÍìÃ ü§ÃÖ€ÁÑ™Á €™ÁÝϏ ©ÁôþÁä ªÂ§ÁžÁ ¡ÊÏýÄþà ÃÏžÁÃ ¨ÂÁÅœÁÅÏýʪ§ÁžÊ ú̧Á©Áúʬà œÁþÁ ±ÂÏýÄþà ¥ÉÅœÁàϏ ©Ã¡Êå¬ÃϞçÉÏ™ÁŜ̙Á¨Æ ©Ã™ÁžÄ¬Ã €ÏÁŨ÷ úÊœÃþà œÁþÁ¡ÁõžÃ¥Áé¥ÄžÃÃ ¨ÂÁÅÑþÂäžÃ.
 4. 4. €™ÂݨþÄä œÁ¡Ãå±Í¦ €þÂúÂ֞ÜÁϏ ‚ύ œÁŨōÁƙ¥ÉŨ©Áþà ªÂ§ÁžÁ ¡ÁõÁÅ þÁÅþÁäÂ €ÏÁŨ÷ úʜéʮÁòÃœÁÃ¨Ê¡ÁåýÍà €ÏÁŨ÷ œÁþÁ ©Ê®Áòþà ¥É ¡Áõ§É¥Á Âé¨ÍìÃü§ÃÖ  §É¥Áé¨þà ©Ã™ÁžÄ¬ÁÆà ¡Áõ¡ÉžÂ¨þà ŠœÃàÃÏúÀÁÑ™Á É¨ÅÁÅœÁÅÏýÊ, ªÂ§ÁžÁ ¡Áõ§É¥Áé¨Íì ©Áõ§ÃþÁ œÁ™Ã¨ÍœÁþÁ úʜéʮÁòþà œÁ™ÁÅ¡ÁôÁÅÏýÆ €ÏÁŨ÷ œÁþÁ ©Ê®Áòþê§ÁžÁ ¡Áõ±Â¦Á¨Í ƒúéÁ§ÁþÃÏúÄ  úéÁ§Á©Á§ÁÁÆ §Â¬ÁÆà¬ÁÅþÃäœÁϏ ªÂ§ÁžÁ Ì¨Ãìþà §ÁÅžÁÅâœÁÆ ¡Êë§Ê¡Ã¬ÁÅàÏýÊ, ªÂ§ÁžÁ¥ÁœÁÅàÂ ¥ÁƨŏÁÅœÁÆ œÁþÁ §ÉÏ™ÁŜ̙Á¨þÄ ¥Á§ÃÏœÁÂ©Ã™ÁžÄ¬ÁÆà þÁ™ÁťɜÃà œÁþÁ ¡ÁõžÃ¥Áéþà €ÏÁŨÃрϞìÁÅàþÂäžÃ.€ÏÁŨ÷ ‹¡ÁÁÑ ªÂ§ÁžÁ ¡Áõ§É¥Áé¨Íì œÁ™ÁÅ¥ÁÅœÁÆþÊ,¥Á§Í¡ÁÁÑ „¥ÁœÍ ¥Á ÂýÂì™ÁÅœÁÆ, ‰œÊ ¥Ä £Â©Á‚ÁÑ™ÁÅÏ™Á™Â €þÁ™ÁŏÁÅœÁÆ „¥Á ¬Á®Áòþà ¡Ã¬ÁōÁÅœÁÅþÁä œÁþÁúÊœÃþà ¥ÁÅÏžÁōÁÅœÉúÃÖ „¥Á œÌ™ÁōÁÅÑþÁ ú̍ÂяÁÅϙĨŊÁÑý̍ÁÑýÏ ©Ã¡ÊåªÂ™ÁÅ.¨ÊžÁÅ ¥Á  £Â©Á ‡ÁÑ™Í ¥Á  €¥ÁéÂ§Ã ©Áõ®Íò ©ÁôÏý™ÁÅ.€þÃúÉ¡ÁôœÁÆ €ÏÁŨ÷ úÊœÃþà œÁþÁ ¬Á®Áò¥ÄžÁ ©Ê¬Ã§ÁÅžÁÅâÁÅÏýÆ, „¥Á Á®Áò¨Í €žÍ¨ÂÏýà Ë¡Áô¡Á§ÁÅúÁōÁÅÏýÅÏýÊ, Í§ÃÁœÍ ÌÏœÁÅ £ÌϏÁŧÁű͜ÁÅÏ™ÁÂ.. €¡Áôå™Á¡Áôå™ÁÅ ±Ì¨Â¨Ã ˆ§ÁÅ©Áô¨ÅÂþÄ, ¡Áô§ÁŏÁŨ
 5. 5. ¥ÁÏžÁŨŏÂþÄ, ¨ÊžÂ ©Áõ§Ã¨Í ‡©Á§ÃËþ ˆ©Ëþ¡ÁþÁŨũÁôÏýÊ ©Â®ÁòÃ ³Â¦Á ÂþÍÏÂþÄ Š¬ÁÅàÏý™ÁÅ €þÂäžÃ.€ÏÁŨ÷ „¥Á ú̍ÂÑ ÁÅϙĨþÄä ©Ã¡Êå¦Áê™ÁÏœÍ, ¥É £ÂëÃ©ÁôþÁä Ž§Ã ÿÁōÁÅÑ Áƙ ©Ã¡Êå¬Ã ¥É §ÉÏ™ÁÅ ¬Á®ÁòþÄŠÁÑ úÊœÍàþÊ Á¨Ã¡Ã ¡Ã¬ÁōÁÅœÁÆ, ±ÌþÄ þčÁÅ ¥Ä £Â©ÁþÃúʬÁōͩÁ™ÁÏ ‚¬ÁÛ¥ÊþÂ? €þÂä™ÁÅ.„¥Á €ÏÁŨÄéžÁ ©Â¨Ã±ÍœÁÆ œÁþÁ §ÉÏ™ÁÅúÊœÁŨþÄ €ÏÁŨ÷¥É™ÁúÁÅýÆ۩ʬà þÏÙÃþÁ œÁþÁ ¬Á®Áòþà €ÏÁŨ÷ ÁÅϙɨÃŠœÃà¡É™ÁÅœÁÆ “ˆ¥É þÂÊ¥Ä œÉ¨ÄžÁÅ. ¥Á ©®ÁÅòúʬÁōͥÁÏýÊ úʬÁōÁÅÏýÂþÁÅ”, €þà €ÏÁŨ÷ ¡ÉžÂ¨þà œÁþÁ¡ÉžÂ¨Å ¥Ářʬà €ÏÁŨ÷ þÍýè͍à œÁþÁ þ¨ōÁœÍ¬Ã €œÁþÇϏèà €¥ÁÅëœÁϨ üŧÁÅëÁÅÏýÆ “‚ÏÍ ‰žÂ§Ê®ÁÅò þÂúÁžÁÅ©Áô ¡Áõ§Áà¦Á ÂêÁ ÁžÂ ¡É®Ãò ¬ÁϏÁœÃ?”,€ÏýÆ „¥Á €ÏÁŨ÷ Š®Íò ¬Á§ÁÅâÁÅÏýÆ ÌžÃâÂ œÁþÁþÁ™ÁťɜÃà œÁþÁ Â®Áòþà ÁœÃà§Ã¨Â €ÏÁŨ÷ þÁ™ÁÅ¥ÁōÜÁ¨Í¡ÁÂÑ ©Ê¬Ã ÁƧÁÅÖÏýÆ œÁþÁ ¡ÁõžÃ¥Áéþà €ÏÁŨ÷þÁ™ÁÅ¥Áōʬà ¬ÁÅþÃäœÁϏ §ÁÅžÁÅâœÁÆ Á®ÁÅò€§Á¥ÁÆœÁ¨ÎœÁÅÏ™ÁÂ €ÏÁŨÃä €¨ÅìÁűͳÃÏžÃ.€ÏÁŨ÷ œÁþÁ úÊœÃþà „¥Á þÁ™ÁÅÏ úÁÅýÆÛ £ÃÃÏúà „¥Áþà œÁþÁÁÅϙɨÃ £¨ÏÂ €žÁÅ¥ÁōÁÅÏýÆ œÁþÁ ¥ÁÅŽÂþÃä „¥Á
 6. 6. ¬Á®ÁòÊ¬Ã £¨ÏÂ €žÁÅ¥ÁÅœÁÆ, ¥ÁŸÁê ¥ÁŸÁê¨Í „¥Á ¬Á®ÁòþÃþÍýÃþÃϙ ¡Ä¨Å֍ÁÅþà úÁ¡Áå§Ã¬ÁÆà, þÏÙÃþÁ ¥ÉúÁþÁÅ¥ÁÅúÍÁ¨ úÁÅýÆÛ œÁþÁ þ¨ōÁœÍ ¬ÁÅþÂä¨Å úÁÅ™ÁÅœÁÆ¥ÁŸÁê ¥ÁŸÁê¨Í ¬ÁÅþÃäœÁϏ œÁþÁ ¡Á®ÁòœÍ „¥Á ¬Á®ÁòþÍ̧ÁōÁÅœÁÆ þÁ¥Ã¨Ê¬ÁÅàÏýÊ.,€ÏÁŨ÷.. ¬÷ðð.. ¥÷é.. ÿ÷.. €ÏýÆ „¥Á œÂþÁűÌÏžÁÅœÁÅþÁä¬ÁÅŽÂþÁŤÁÆœÃþà œÁýÅۍͩÁ™ÂþÍà œÁþÁ œÁ¨þà €ÏÁŨ÷¤ÁÅü¥ÄžÁ ©Ê¬Ã ÌžÃâúÊ¡Áô ¬ÊžÁžÄ§Ã ¥ÁœÁÅàÂ Á®ÁÅò©Ã¡Êå¡ÁåýÍÃ.. ªÂ§ÁžÁ œÁ¨þà ©ÉþÁÃÑ ©Â¨Ê֬çÉÏ™ÁŜ̙Á¨Æ©Ã™ÁžÄ¬ÁōÁÅþà œÁþÁ ŠÏýÃþà €ÏÁŨ÷¡Á§ÁÏúʬà œÁþÁ ¡Áõ§É¥Áé¨ Á¨ÅÁÅ¨Í €ÏÁŨ÷ úʜéʮÁòœÍþÁ¨Ã¡ÃÏúÁōÁÅÏýÅþÁä œÄ§ÁÅúÁƬʡÁåýÍÃ..„¥Á ŠÏýèÍþà Â¥Á ÃäÃ üêÏ ±Í¬ÃþÁýËìÏžÃ. €ÏœÁÁþÂä¬ÁÏ¡ÉϏÁ ¡Áô©Áôí¨Â ©ÃúÁÅ֍ÁÅþÁä ªÂ§ÁžÁ ¡Áõ§É¥Áé¨ÍìÁžÁŨŜÁÅþÂä €ÏÁŨ÷ úʜéʮÁÅò, ©ÂýÍà üÏÁýÂ, üÙÁÅݏ€ÏýōÁÅþÁä ªÂ§ÁžÁ Â¥Á§Á³Â¨Å œÄÁ¨Å œÄÁ¨Âì ³ÂÁÅœÁƀύÁŨ÷ úʜéʮÁòÃ €ÏýōÁÅþà ¥É§ÁŬÁÆà ÁþáÃÏúÊ¡ÁåýÍÄ¥Á¨Í Â¥ÁÍ§ÃÁ¨Å ¡Á§Á©Á®ÁÅò œÌÁÑ™ÁÏœÍ, ÿ÷..€ÏÁŨ÷ .. €ÏýÆ „¥Á €ÏÁŨÃä £¨ÏÂ¡ÉþÁ©Ê¬ÁōÁű͜ÁÆ €ÏÁŨÃä ¡Áõ§ÃàÂ œÁϨ͍èʬÁōͳÃÏžÃ.
 7. 7. €ÏÁŨ÷ Áƙ „¥Áþà £¨ÏÂ ¡ÉþÁ©Ê¬ÁōÁű͜ÁÆ ªÂ§ÁžÁ¡ÁõÁŧÁ³Â¨œÍ œÁ™Ã¬ÃþÁ œÁþÁ úʜéʮÁò œÁ™Ãþà œÉúÃÖ „¥Á¡ÉžÂ¨Ã §Â¬ÁÆà  ©Ê®Áòþà ŠÁÑý̍ÁÑýÏ „¥Á þÍýè͍Ü̦Áê³ÂÊ™ÁÅ. ¥ÁÅÏžÁÅ ªÂ§ÁžÁ ¡ÁõÁÅ §Á³Â¨Å €žÍ¨Â€þáÃÏúÃþ Áë¥ÁϏ €žÃ §ÁÅúÏ ¥ÁŸÁŧÁϏ€þáÃÏúÁ™ÁÏœÍ „¥Á €ÏÁŨ÷ ©Ê®Áò¥ÄžÁÅþÁä ªÂ§ÁžÁÂ¥Á§Á³Â¨þà ¬ÁÅ£ç§ÁϏ þʬÃÏžÃ.€¡ÁåýÃÊ €ÏÁŨ÷ ¥ÉÅ™ÁÝ þÏÁ™ÁžÄ¬ÁōÁÅþà þÍÃѱͩÁ™ÁϜ̀ύÁŨ÷ „¥Á ©ÌÏýåĞà £ýÛ¨þà ©Ã¬ÁŧÁŏ Š¨ÃúʬÃþÁÁäϏ œÉ¦Á §ÁÅúʬʬÃ, œÂþÁŏÁƙ þÁÁäϏ ‰±Í¦¥Éþà ¡ÁÁѥĞÁÃ ¡Á™ÁœÍ¬Ã ¥É ŠÏýÃþà ¥ÉÅœÁàϏ©Á§ÃÏúʬÁōÁÅþà œÁ¥ÁÁϏ „¥Á ¥ÁÅŽÏ, ¥É™Á, ¬Á®ÁÅò,±ÌýÛ, £Ì™ÁÆÝ ¥ÁÅžÁÅâ¨Â™ÁÅœÁÆ, §ÉÏ™ÁÅ œÌ™Á¨¥ÁÿÁê©ÁôþÁä¡ÁõžÃ¥Áé ¥ÄžÃÃ ŠúÊÖ™ÁÅ.€žÊ ¥ÉÅýÛ¥ÉÅ™Áýó§Ï €ÏÁŨ÷ „¥Á ¡ÁõžÃ¥ÁéþÃúÁÆ™Á™ÁÏ. œÁþÁ üÄ©ÃœÁÏ¨Í ˆþ™ÁÆ úÁÆ™ÁþÁÏœÁ ¡ÉžÁâ¡ÁõžÃ¥Áé €žÃ. œÁþÁ úɦÁêÏœÁ ±Ì™Á©ÁôÂ, ŠœÁÅàÂ¬ÁÅ¥Á §Áŏ ¡ÁžÃ, ¡ÁþÊäÏ™ÁÅ €ÏÁ٨ ±Ì™Á©ËþÁ¡Áõ§É¥Á騜Í,  ¡Áõ§É¥Áé¨Ãä ©Ã™ÁžÄ¬Ã ¥ÁÅŽÂþÃäÂþÄ §É¥Á騥ÁŸÁê¨Í ¡É™ÃœÊ ¥ÁÅŽÂþÃä ¥ÉÅœÁàϏ Á¡Êå¬ÊýÏœÁ±Ì™Á©Áô©É™Á¨Åå¨œÍ ©ÁôþÁä „¥Á ¡ÁõÁÅþÄ,  ¡ÁõÁÅþÃ
 8. 8. €ÏžÁϏ žÂúáÉýÃÛþÁ ¥É ¡Áõ§É¥Áé¨þÄ þͧɮÁò£ÉýÃÛ €¨ÂúÁƬÁÆà ©ÁôϙñͦʙÁÅ €ÏÁŨ÷.€ÏÁŨ÷ §É¡Áå©É¦Áê™ÁÏ, ªÂíªÁ œÃ¦Áê™ÁÏ ¥Á§Ãֱͦ €¨ÂþͧɮÁò£ÉýÃÛ œÁþÁ ¡ÁõžÃ¥ÁéþÊ úÁƬÁÅàϙñͩÁ™ÁÏœÍ..Â¬ÃàÏœÁ ¬ÃÁÅӏ ¥Á§ÃÏœÁ Á§ÁíϏ ¢Ä¨ÎœÁÆ, €ÏÁŨ÷ˆÏýà €ÏœÁ¨Â þÁþÁÅä œÃþʬÊýýÅì úÁƬÁÅàþÂä§ÁÅ €þà „¥Á¡Ã¨Å¬ÁÅàþÁä ¡Ã¨Å¡ÁôœÍ ƒ¨ÍÁϨ͍ÌúÃÖ¡Á™Ã..„¥Á Â., ¥Ä £Â©Á þÃþÉä¡Áôå™Ëþ þÁÁäϏ úÁƪ™ €þÀ™ÃÊ™ÁÅ.¡÷Ö.. ¨ÊžÁύÁŨ÷.. ¥Á  ‚žÁâ§ÃÄ ‚ÏœÁ¨Â ‡¡Áôå™ÁÆ ˆÂÏœÁϞ̧ÁÁþʨʞÁÅ. ¥Ê¥ÁÅ ‡¡Áôå™ÁÅúʬÁōÁÅþÂä ‡©Á§ÁÅ Š³Âà§Í,‡©Á§ÃÁ®Áò£™Ã±ÍœÂ¥É €þÊ ŽÏÂ§Ê. €ÏžÁÅÊ ¥Á  £Â©Á‡¡Áôå™ÁÅúʬÃþ ÁžÃ¨ÍúÂýŏÂþÍ ¨ÊžÂ §ÂœÃë®ÁÅò ‚ÏýÍì €ÏœÂ¡Á™ÁōÁÅÏ™Ã±Í¦ÊÍ úʬÁōÁÅþʩ®ÁòÏ ÂþÄ ‚¨ÂÏýà ˆÂÏœÁχ¡Áôå™ÁÆ žÌ§ÁÁþʨʞÁÅ. €ÏýÆ ˆÏ €ÏÁŨ÷ €¨Â€™ÁŏÁÅœÁÅþÂä§ÁÅ €þÂäžÃ „¥Á ŠÃÏœÁ ©Ã«Á¦Á¥Ê¥Ãý͜ɨŬÁōͩ¨þÊ ©ÁôœÂðÿÁÏœÍ.ÿ÷.. ƒ¡ÁõÁÅ¨Í ŠÊ³Â§Ã §ÉÏ™ÁÅ ¥ÁÆ™ÁÅ ¥ÉÅ™ÁݨŠžÃÊ¬ÃžÉϏɦÉÅêúÁÅÖ €þà ¥ÁþÁ¬ÁÅ¨Í €þÁōÁÅÏýÆ.. .. ˆ¥Ä¨ÊžÁÅ..þÊþÁÅ ‚ÏœÁ ¡ÉžÁâ ¡ÁõÁÅþà þ üÄ©ÃœÁϨÍ
 9. 9. ‡¡Áôå™ÁÆúÁÆ™ÁþʨʞÁÅ. žÄþÃäÂþÄ ¥Ä £Â©Á úÁƬà ©ÁôÏýÊ€¥Á ÂÏœÁÏ þÃþÁÅä ¡Ã®ÃòúʬÁōÁÅþǏÁ§Ê¬ÁōÁűͦ©Áôϙʩ™ÁÅ. €ÏžÁÅÊ €™ÃÊþÁÅ €ÏýÅþÁä€ÏÁŨ÷ ¥Á Âý¨Ã ¬ÃÁÅÓ¡Á™Ã±ÍœÁÆ.. ²Ìϙà €ÏÁŨ÷ ¥Ä§ÁÅ¥Á§ÄþÁÅ €þÂäžÃ... .. þÁÅ œÉ¨Å¬ÁÅ þčÁÅ ¥ÁöÁ ŽÏÂ§Áŏ ©ÁôÏžÁþÃ,‚žÃÍ žÁƧÃ..“±ÍœÁÅþÂäþÁÅ” þÄ ¡ÁõÁŨ͍à €ÏýÆ €ÏÁŨ÷§ÉÏ™ÁÅúÊœÁŨ „¥Á ¡Áõ§É¥Áé¨þà ©Ã™ÁžÄ¬ÁÆà œÁþÁ ¥ÁÅŽÂþÃä„¥Á ¡Áõ§É¥Áé¨ ¬ÁÏžÁŨÍì žÃÊ¬ÁÆà œÁþÁ þÍýÃþà ©ÃªÂ¨ÏÂœÉ§Ãúà œÂþÁÅ ‡ÏœÁ©Á§ÁÁÆ œÁþÁ þ¨ōÁþà ³ÂÁžÃ¦ÁêÁ¨™Í€ÏœÁ¨Â œÁþÁ þ¨ōÁþà ³ÂÃžÄ¬Ã ‹ ¡Ã¨ìÂ¨Å©Á¨Â ©ÁôþÁä„¥Á ¡Áõ±Â¦Á¨ÍžÃÊ¬Ã ÁŜà œÄ§Â, Á¬Ã Á¬ÃÂ „¥Á ¡ÁõÁÅþçɥÁ Âé¨Íì ƒúéÁ§ÁþÃÏúÄ  úéÁ§Á©Á§ÁÆÑ þÁ™ÁÏ¥ÉÅžÁ¨ÉýÊÛ™ÁÅ.‡¡ÁåýÃþÃÏúÍ €ÏÁŨÃä ¥ÄžÉÃÑÏúÁōÁÅþà œÁþÁ ¡ÁõÁŨÍüè œÄ§Ê¨Â žÃϏÃÏúÁōͩ¨þà œÁÿÁ œÁÿÁ¨Â™Ã±ÍœÁÅþÁä „¥Á€ÏÁŨ÷ þÍýáÁþÍà ¡Á§Á©ÁªÃÏúñ͜ÁÆ œÁþÁ œÌ™Á¨þÃ¥Á§ÃÏœÁ ©ÃªÂ¨ÏÂ ©Ã™ÁžÄ¬Ã §ÉÏ™ÁÅúÊœÁŨ €ÏÁŨ÷ œÁ¨þã¨ÏÂ œÁþÁ¡ÁõÁŨ͍à €žÃ¥Ê¬ÁōÁÅÏýÆ €ÏÁŨ÷ þ¨ōÁœÁþÁ ¡ÁõÁŨÍúʬÁÅàþÁä ©ÃþÂê³Â¨Ã Á§ÃÃ¡Á§Á©ÁªÃÏúñ͜ÁÆ £ÌýÅì £ÌýÅìÂ Â§ÁÅ֍ͳÃÏžÃ.
 10. 10. ‚žÃ©Á§Á¨Í ÏýÄ ¡ÁõÁŧÁ³Â¨œÍ œÁ™Ã¬ÃþÁ €ÏÁŨ÷ ¥ÉÅ™ÁÝþÃþÍýè͡ÉýÅۍÁÅþà účà €ÏýÄ, €ÏÁŨ÷ Â¥Á§Á³Â¨ §ÁÅúÃúÁƬÃþÁ ªÂ§ÁžÁÃ €¨Â „¥Á ¡ÁõÁŨÍþÃÏúÄ Â¥Á§Á³Â¨Å£ÌýÅì £ÌýÅìÂ ¡ÁÁѥĞÁÃ Â§Ã±ÍœÁÅÏýÊ ‡ÏžÁōͥÁþÁ³Ì¡Áå¨ÊžÁÅ.€žÄÂÁ €ÏœÁÁÅ ÌžÃâúÊ¡Áô ¥ÁÅÏžÊ „¥Á Áƙ œÁþÁÂ¥Á§Á³Â¨þà ‡ÏœÍ ‚¬ÁàϏ €ÏÁŨ÷ úʜéʮÁòþÃÏúÄüŧÁÅëÍ©Á™ÁÏ Áƙ úÁƬà ©ÁôÏ™Á™ÁÏœÍ.. ‡ÏžÁÅÍ œÁþÁÃÁƙ „¥Á Â¥Á§Á³Â¨ §ÁÅúà úÁƙ¨þáÃÏúÁ™ÁÏœÍþÃ¥ÁéžÃÂ œÂþÁŏÁƙ „¥Á œÌ™Á¨¥ÁŸÁ¨Í €ÏÁŨ÷ ¡ÁÁÑþÁ¡Á™ÁōÁÅþÂäžÃ.ªÂ§ÁžÁ ¥ÁþÁ¬ÁÅ¨Í ¤Â©ÂþÃä ÁþáÊýÃÛþÁ €ÏÁŨ÷ „¥Á¡ÁõÁÅþà þÁ™ÂþÍà €þÁŏÁśϏ œÂþÁÅ œÂþÁÅ¡ÁÁэÃü§ÃÃ ªÂ§ÁžÁÃ úÍýÃúÊÖ™ÁÅ. ŠÃÏœÁ ¬ÁϪÁ¦ÁϏ ªÂ§ÁžÁ œÁþÁ¥ÁÅŽÂþÃä „¥Á ¡ÁõÁÅ žÁÁÓ§ÁÃ œÉúÊÖ¡ÁåýÍà „¥Á¡ÁõÁŨÍþÃÏúÄ Á Âýŏ Š¬ÁÅàþÁä ¥ÁžÁ¡Áô©Â¬ÁþÁÃ ªÂ§ÁžÁ©Ã©ÁªÁŧ¨˱͜ÁÆ Á®ÁÅò ¥ÁœÁÅàÂ€§Á¥ÁÆœÁ¨Å¡Á™ÁÅœÁÅÏ™ÁÂ œÁþÁ ¥ÁÅŽÂþÃä „¥Á ¡ÁõžÃ¥Áé¥ÄžÁ©Â¨ÃÖÏžÃ.¥ÉœÁàþà žÃÏ™ÁťĞÁ ¥ÁÅŽÏ ¡ÉýÃÛþÁýÅì ¥ÁÅÏžÁÅ „¥Á ¡ÁõÁťɜÁàÂ ªÂ§ÁžÁ £ÅÁÓ¨Ã ŠœÁÅàÁÅÏžÃ. ©ÉÏýþÊ ©ÉúÁ֏Â
 11. 11. Í§ÃÁ¨ ©Ê™ÃœÍ Â¨Ã±ÍœÁÅþÁä ¡ÁõÁÅ©Ê™Ã, žÂþÜͱÂýŏÂüÙÁÅݏÂ, £ÏÁÂ „¥Á Â¥Á§Á³Â¨Å œÁþÁ £ÅÁÓ¨Ã€ÏýōÁÅþÊ¡ÁåýÍà ªÂ§ÁžÁ €¬ÁύÁ¨ÃåœÁϏ œÁþÁ þͧÁŜɧÃúÃœÁþÁ þ¨ōÁþà „¥Á ¡Áõ±Â¦Á¨ÍÃ €žÃ¥ÃÏžÃ.ŠÃÏœÁ ŠÁ§ÁŏÂ, ŠÃÏœÁ „¡ÁåÂ, €žÍ§ÁÁ¥ËþÁ ¥ÁŸÁŧÁ¥ËþÁ§ÁÅúÃœÍ, ‚žÃ©Á§Á¨Í €ÏÁŨ÷ ¥ÉÅ™ÁݨÍþÃÏúÄ œÂþÁÅ œÂÃþÁ©Ä§ÁêÏ §ÁÅúÍÁþÁä ‡ÏœÍ§ÁÅúÏ €þáÃÏúÁ™ÁÏœÍ, ‚ύÁ¡ÁÁÅϙ œÁþÁ þ¨ōÁþà ¡Ã¨Ãì ¡Á®ÉòϨÍþÃÏúÄ ±Â¨ÅþÃüŧÁÅëÁÅþÁäýÅì, „¥Á ¡ÁõÁŨÍþÃÏúÄ ¥É Â¥Á§Á³Â¨þÁ£Â üŧÊë¬ÁōÁÅÏýÆ „¥Á ¡ÁõÁÅ¨Í ‡ÁÑ™ÃþÃÏúÄ ¥ÉÂ¥Á§Á³Â¨Å £ÌýÅì £ÌýÅìÂ Â§Ã±ÍœÁÅþÂä¦É €ÁљÍà œÁþÁþͧÁÅ úʧÃÖ „¥Á¨ÍþÃÏúÄ Â§Ã±ÍœÁÅþÁä ¥É Â¥Á§Á³Â¨þÃüŧÊë¬ÁōͩÁ™ÁÏ ¥ÉÅžÁ¨ÉýÃÛÏžÃ.€ÏÁŨ÷ œÁþÁ §ÉÏ™ÁÅúÊœÁŨ „¥Á ¬Á®Áòþà Á¬Á ¡Ã³ÂþÁ¨Ã¡Ê¬ÁÆà „¥Á ¡ÁõÁÅþà ¥ÉÅœÁàϏ ªÂ§ÁžÁ þÍýÍà ŠžÃ¨Ê¬ÃœÂþÁÅ þÃ¥ÁéžÃÂ „¥ÁžÄžÉÃÑ ¥Éþà Áë¥ÃÏúÁōͳʙÁÅ.€ÏÁŨ÷ ‚ÏýÍà ŠúÃÖþÁ¡ÁåýÃþÃÏúÄ €¨Â €ÏÁŨ÷ úÊœÁŨÍìþÁ¨ÃÃ±Í©Â¨þà œÁÿÁ œÁÿÁ¨Â™Ã±ÍœÁÅþÁä „¥Á ‡¡Áôå™ËœÊ€ÏÁŨ÷ œÁþÁ¥ÄžÉÃѱͦÁ Â™Í £§ÁÅ©ËþÁ €ÏÁŨ÷ªÁ§Ä§ÁύÃÏžÁ œÂþÁÅ þÁ¨ÃÃ±ÍœÁÆ œÁþÁ úÊœÁŨþà €ÏÁŨ÷©Ä¡ÁôúÁÅýÆÛ ¡ÉþÁ©Ê¬Ã £¨ÏÂ €ÏÁŨÃä ÎÁ¨ÃÏúÁōÁÅÏýÆ
 12. 12. œÁþÁ ¡ÁõÁŧÁ³Â¨œÍ œÁ™Ã¬Ã¥ÁÅžËâ±Í¦þÁ €ÏÁŨ÷ ¥ÁÅŽÂþÃä¥ÁÅžÁÅâ¨œÍ ¥ÁÅÏúÉœÁÅàœÁÆ, €ÏÁŨ÷ £§ÁÅ©ÁôÃ €œÁþà úœčÃÏžÁ þÁ¨ÃÃ±ÍœÁÅþÁä œÁþÁ ¬Á®Áòþà ¥Á§ÃÏœÁ £¨ÏÂ €ÏÁŨ÷ÁÅϙɨÃ €žÃ¥Ã¡É™ÁÅœÁÆ œÁþÁ ¡ÁõžÃ¥Áéþà ¡ËÉœÃà œÁþÁ±ÌœÃàÁ™ÁÅ¡Áô¥ÄžÁ ÁÅúÁÅ֍ÁÅÏýÅþÁä €ÏÁŨ÷ ¥ÉÅ™ÁݍʬçÁÅžÁâ³ÂÃÏžÃ.„¥Á œÌ™Á¨ ¬ÁÏžÁÅ¨Í ©Áôϙà ¥É ¡ÁõÁÅþà œÁþÁ þ¨ōÁœÍ€§ÁÁžÄ¬ÁÅàþÁä ªÂ§ÁžÁ, „¥Á ¥ÄžÉÃѱͦþÁ €ÏÁŨÃä,‡þåÞÃþÃÏúÄ œÌ¥ÃéžÁϏÁ٨ ±Ì™Á©ÁôœÍ ‚þÁÅ¡ÁÁÆýϨÂþÍÃѱͦ „¥Á ¡Áõ§É¥Áé¨ÍìÃ ü§ÁÅœÁÅþÁä €ÏÁŨ÷ ¥ÉÅ™ÁÝþ, Ä„¥Á œÁþÁ ¡ÁõÁÅþà €ÏÁŨ÷ ¥ÉÅ™Áݍʬà §ÁÅžÁÅâœÁÆ £Â§ÂýÃ¥ÉÅ™ÁÝþà œÁþÁ ¨ÍœÁŨÍìÃ žÃÊ¬ÁōͩÁ™ÂþÍà œÁÿÁ œÁÿÁ¨Â™Ã±ÍœÁÅþÁä „¥Á¨Íþà œÂ±ÂþÃä ªÁÖ§ÁêϏ Í§ÃÁþÃÏ™ÃþÁÁ®ÁòœÍ ‡¡Áôå™É¡Áôå™ÁÅ €ÏÁŨ÷ ¥ÉÅ™ÁÝ „¥Á ¡ÁõÁŨ͍ÞÏÁ£™Ã±ÍœÁÅϞ €þà œÁëϏ úÁÆ™Á³ÂÃÏžÃ. ¤ÁϏåÁ¨Í „¥Á ¡ÁõÁÅ, €ÏÁŨ÷ ¥ÉÅ™ÁÝ úÃœÁëϏÁþáÃÏúÁ™ÁÏœÍ ªÂ§ÁžÁ „¥Á œÌ™Á¨¥ÁŸÁê¨ÍþÃÏúĨÊúñ͍ÁÅϙ œÂþÁÅ ¥Á§ÃÌÏúÉÏ ÃÏžÁÃ ü§ÃÃ €ÏÁŨ÷„¥Á ˆ ‚£çÏžÄ ¨ÊÁÅϙ žÉϏÁōͩÁ™ÂþÍà €þÁŏÁśϏ¬Á§ÁÅâÁÅþÂäžÃ.
 13. 13. ªÂ§ÁžÁ €¨Â úÁƬÁÅàÏ™ÁÂþÊ „¥Á úɦÁê ÃÏžÁÌúÃÖ €ÏÁŨ÷¥ÉÅ™ÁÝþà ÁÅ¡Ãåý £ÃúÃÏúà ¡ÁýÅۍͩÁ™ÁÏœÍ €ÏÁŨ÷ œÁþÁþÁ™ÁÅ¥ÁÅþà ÌžÃâÂ ¡ËÉœÊà™ÁÅ. úÃœÁëϏ „¥Á Áƙ œÁþÁÂ®Áòþà ÌžÃâÂ ¥ÁÅ™Ãúà œÌ™Á¨þà ‡™ÁÏ úʬÁÆà þÏÙÃþÁ€ÏÁŨ÷ ¥ÉÅ™ÁÝþà œÁþÁ ¡Áõ±Â¦Á¨Íì ¡ÉýÅۍÁÅþà Â®ÁòþÇ™ÁÏúʬÃÏžÃ.€ÏÁŨ÷ œÁþÁ þÁ™ÁÅ¥ÁÅþà þÃ¥ÁéžÃÂ ÃëÏžÁÃ €žÃ¥Ê™ÁÅ.€ÏœÊ.. „¥Á ¦ÉÂþÞÂí§ÂþÃä ©Ã™ÁžÄ¬ÁōÁÅÏýÆ £ÏœÃ¨Â ©ÁôþÁä€ÏÁŨ÷ ¥ÉÅ™ÁÝ £Å™Ã¡É ¥ÉœÁàÂ „¥Á ¦ÉÂþè͍à ü§ÃÏžÃ.¬÷ðð.. ÿ÷.. €ÏýÆ „¥Á ¥ÁœÁÅàÂ Áśìà ¥Á§ÃÏœÁÂ€ÏÁŨÃä ¡ÉþÁ©Ê¬ÁōÁű͜ÁÆ œÁþÁ þÁ™ÁÅ¥ÁÅþà ¡ËÉœÃà €ÏÁŨ÷¥ÉÅ™Áݍʬà €žÁ¥Á³ÂÃÏžÃ. €ÏÁŨ÷ œÁþÁ þÁ™ÁÅ¥ÁÅþÃ¥Á§ÃÌÏúÉÏ ¬Á§ÁÅâÁÅÏýÆ ƒ³Â§Ã ¥Á§ÃÏœÁ £¨ÏÂ œÁþÁ¥ÉÅ™ÁÝþà „¥Á¨ÍÃ œÍ¬Ê™ÁÅ.„¥Á ¦ÉÂþÍÁÅÿÁ§ÁÏ €ÏúÁŨ©Á§ÁÁÆ ©Ã™ÁžÄ¬ÁōÁÅÏýÆ ¥É¦ÉÂþÏ͙Á¨þà £¨ÏÂ Š§ÁŬÁōÁÅÏýÆ €ÏÁŨ÷ ¥ÉÅ™ÁÝ¥ÁÆ™ÌÏœÁŨÃ ¡ËÂ „¥Á ¡ÁõÁŨ͍à ü§ñͦʡÁåýÍ.. ÀύÁŨ÷.. ¥÷éé.. ÿ÷.. €ÏýÆ „¥Á ¡Á¨©Á§Ã¬ÁÆà..ÁžÁ¨ÌžÁÅâ.. €ÏÁŨ÷.. €¨ÂÊ ©ÁôÏ™ÁÏ™Ã.. ¥÷éé.. ¬÷ðð.. ÿ÷..€ÏýÆ ¡Á§Á©ÁªÃÏúñ͜ÁÅÏýÊ.,
 14. 14. œÁþÁ ¥ÉÅ™ÁÝþà £¨ÏÂ Š™Ã¬Ã¡ÁýÃÛþÁ „¥Á ¦ÉÂþÏ͙Á¨£ÃÁÅ©ÁôÃ ¥Ë¥Á§Áúñ͜ÁÆ €ÏÁŨ÷ Á¬ÃÂ œÁþÁ þÁ™ÁÅ¥Ã䣨Ϗ ÃÏžÁÃ €žÃ¥Ê¡ÁåýÍÃ.. €¡ÁåýéÁ§ÁÁÆ œÁþÁ £Â©Áˆþ™ÁÆ žÃÁ£™ÁþÁÏœÁ¨ÍœÁŨÃ žÃÁ£™Ã±ÍœÁÆ, œÁþÁ¥Á ÂþÂþÃä ¡ÁÁ¨žÄ¬ÁÆà ¡ÁõÁÅ¥ÁýÂÛþÍà žÃÁ£™Ã±Í¦ žÃÁÅÓþÁœÁþÁ Á§Áè¬ÁÏúÄ ¥ÁÆœÃþà ÁÅžÊâ¡ÁåýÍÃ.. „¥Á É©Áôí¥ÁÏýÆ..ÿ÷.. €ÏÁŨ÷.. ….. €¥ÉÂé.. úÁϡʬʩÁô €ÏÁŨ÷.. ÿ÷..¥÷éé.. €¥ÉÂé.. þÌ¡Ãå.. ¥÷éé.. ÿ÷.. €ÏýÆ „¥ÁÌ™Á©ÁúʬÁÅàÏýÊ,¡ÁõÁŨ͜ÁŨÍìÃ ¥ÉœÁàϏ žÃÁ£™Ã±Í¦þÁ €ÏÁŨ÷ ¥ÉœÁà„¥Á ¡ÁõžÃ¥ÁéÃ £¨ÏÂ ŠœÁÅàÁÅÏýÆ Šýۍ¦Á¨Å ¥Á ÂœÁë¥Ê©Ê®Âò™ÁÅœÁÆ £¦ÁýÃ ÁþáìÁÅàÏýÊ, ©Â®Áò œÌ™Á¨ ¥ÁŸÁê¨Í¡Á™ÁōÁÅþà ‚žÁϜ úÃœÁëϏ úÁƬÁÅàþÁä ªÂ§ÁžÁ, þÃ¥ÁéžÃÂœÁþÁ §ÉÏ™ÁÅúÊœÁŨþÄ „¥Á ¡Áõ¡ÉžÂ¨¥ÄžÁ ©Ê¬Ã þÃ¥ÁŧÁÅœÁƥɜÂàþà „¥Á ¡Áõ¡ÉžÂ¨þà ¥Á§ÃÏœÁ ¬ÁŜåɜÁàÂ ¡Ã¬ÁōÁÅœÁÆ,¥ÁŸÁê ¥ÁŸÁê¨Í ¥É ¡Áõ¡ÉžÂ¨þÄ, §É¥Áé¨þÄ þÁ¨Å¡ÁôœÁÆ, ¡Áõ§É¥Áé¨þà €ÏúÁŨ©Á§ÁÁÆ ³ÂÁžÄ¬Ã ˆ©ÃŸÁϏ €ÏÁŨ÷¥ÉÅ™ÁÝ ¥É ¡ÁõÁÅ¨Í žÃÁ£™ÃÏžÍ úÁƬÁÅàÏýÊ.,œÉ¨Ã¬Ä œÉ¨Ã¦ÁÁÅϙ œÁþÁ ¡Áõ§É¥Áé¨œÍ ™ÁōÁÅÏýƪ§ÁžÁ úʬÁÅàþÁä úèáà ¡ÁþÁŨÃ „¥ÁÃ ¬Á¥ÁéÂ©ÁôÏ™Á™ÁÏœÍ ÌÏœÁ©Á§ÁÁÆ œÁþÁ ¡ÁõÁÅ¨Í þÌ¡Ãå œÁÃÓþÁýÅì
 15. 15. €þáÃÏúÁ™ÁÏœÍ „¥Á ¥ÁœÁÅàÂ Á®ÁÅò ¥ÁƬÁōÁÅþìʞÁœÄ§ÁÅœÁÅÏ™ÁÂ.,‡ÏžÁÅÍ ªÂ§ÁžÁ¨Í ‹ úèáà ¨ÍúÁþÁ Á¨ÃÃÏžÃ. €ÏœÊ¥ÁÅÏžÁÅ ©ÉþÁōÁ¨Å ¨ÍúÃÏúÁÁÅϙ ªÂ§ÁžÁ œÁþÁ þͧÁŜɧÃúÃ, þ¨ōÁ ü¡à €¨ÂþÊ €ÏÁŨ÷ ¥ÉÅ™ÁÝþÄ, „¥Á ¡ÁõÁÅþÄþÁ™ÁÏ ¥ÉÅžÁ¨Å¡ÉýÃÛÏžÃ.©ÉúÁ֏ ªÂ§ÁžÁ þ¨ōÁ œÁþÁ ¥ÉÅ™ÁÝþà œÂÁ™ÁÏœÍ €ÏÁŨ÷¥ÉÅ™ÁÝ „¥Á ¡ÁõÁÅ¨Í ‡Ã§Ã¡Á™ÃÏžÃ. €¨ÂþÊ „¥Á ªÁ§Ä§ÁϏÁƙ ‡Ã§Ã¡Á™ÃÏžÃ. €ÏœÊ œÁþÁ ¡Áë¥Ê¦ÁÏ ¨ÊÁÅÏ™ÂþʀύÁŨ÷ ¥ÉÅ™ÁÝ „¥Á ¡ÁõÁÅ¨Í žÁ§ÁÅ©Áô¨É¦Áê™ÁÏ ¥ÉÅžÁ¨ÉýÊÛ™ÁÅ.---€¡ÁåýÍà „¥Á ¡ÁõÁÅ¨Í þÌ¡Ãå þÃ¥ÁéžÃÏúà ¬ÁÅŽÏ þÉ¥ÁéžÃþÉ¥ÁéžÃÂ þÁ§Á þÁ§Â¨Íì ¡Á§ÁÅúÁōͩÁ™ÁÏ ¥ÉÅžÁ¨¦Êê¡ÁåýÍ,ìÁ¥ÁéÂ ¡ÁõÁÅ¨Í ¡Á™ÁÅœÁÅþÁä ¥ÉÅ™ÁÝ žÁ§ÁÅ©Áô¨Ã ¥ÁœÁÅà¥ÁœÁÅàÂ ¥ÁƨŏÁÅœÁÆ œÁþÁ œÌ™Á¨þà ¥Á§ÃÏœÁ ‡™ÁϏ©ÙÁžÄ¬ÁÆà, ©ÂýϏ ¡Á™ÁÅœÁÅþÁä €ÏÁŨ÷ ¥ÉÅ™ÁÝ žÁ§ÁÅ©Áô¨Å¥Á§ÃÏœÁ ©ÂýϏ œÁþÁ¨Í¡Á™Á™ÂþÍà €þÁÅ©ÁôÂ œÁþÁ ¡ÁϏÁ¡ËÉœÃà ¬Á¥ÁéÂ žÉϏÃÏúÁōͳÃÏžÃ.„¥Á €¨Â ¡ÁõÁÅþà ¡ËÉœÃà žÉϏÃÏúÁōͩÁ™ÁÏ, €ÏÁŨ÷¥ÉÅ™ÁÝ ¦¨ÃϏ÷ úʬÃþÁ §Ë¨ÃÏüþ÷ ¡Ã¬ÁÛϨ „¥Á
 16. 16. ¡ÁõÁÅ¥Á™ÁœÁ¨Íì žÃÁ£™ÁÅœÁÆ ¥É ¡ÁõÁŧÁ³Â¨œÍ œÁ™Ã¬ÃœÁ™Ã œÁ™ÃÂ ¥É§Ã¬Ã±ÍœÁÆ „¥Á ¡ÁõÁÅ¨Í ©Áõ§ÃþÁÂ¥Á§Á³Â¨Ã £ÂÂ ¥ÁÅžÁŧÁűÁÏ ŠúÃÖþÁ £É¨ìÏ ±ÂÁϨ͏Á§ÃýœÍ Á¨Ã¦ÁžÃ¡ÁôåœÁÅþÁä¡Áôå™ÁÅ ŠúÊÖ ªÁ£ÝϨÂÏýà ªÁ£ÝÏŠ¬ÁÅàýÊ ªÂ§ÁžÁ œÁ¥ÁÁϏ „¥Á ¡ÁõÁÅ¨Í ÁžÁŨŜÁÅþÁä€ÏÁŨ÷ ¥ÉÅ™ÁÝþà úÁƬÁÆà €¨Â  ¥ÉÅ™ÁÝ œÁþÁ ¡ÁõÁÅþÇ¡Áôå™ÁÅ ±Â©ÁþÁÏ úʬÁÅàÏýÍ €þà ©ÁõÿÃÏúÁōÁÅÏýÆ¥ÁœÉàÃѱ͜ÁÅþÁä Á®Áòþà ¬Á¥ÁަÏúÁ¨ÊÁ €©Á¬Áà¨Å¡Á™ÁÅœÁÅÏýÊ €ÏÁŨ÷ ªÂ§ÁžÁþà œÁþÁ œÁ¨ žÁÁÓ§ÁÃ §Á¥ÁéþáèÃúÊ¡ÁåýÍà œÃ¥Ãé§Ã¡Á™ÁÅœÁÅþÁä ŠÏýÃþà €œÃ ¤Â§ÁϏÁžÃ¨Ã¬ÁÆà €ÏÁŨ÷ œÁ¨žÁÁÓ§Á úʧÃÏžÃ.€ÏÁŨ÷ „¥Á ¡ÁõÁÅþà œÁþÁ ¥ÉÅ™ÁÝœÍ €§ÁÁžÉϏʬÁÆàþÊ,¥Á§Í¡ÁÁÑ „¥Á þÍýÃ¨Í þͧÁÅ¡ÉýÃÛ ¥É þÍýÃþÃÏúÄ ‡ÏÃ¨ÃüŧÊë¬ÁōÁÅÏýÅþÂä™ÁÅ. „¥Á úÊœÁŨŠ€ÏÁŨ÷ Š®ÁòϜ Ì¡ÁåœÁ¥ÁÁϏ œÁ™Ã¥Ê¬ÁÅàþÂä¦. €ÏÁŨ÷ úÊœÁŨŠ„¥Á ¬Á®ÁòþÍÁ¬Á £Ã³Â þÁ¨Ã¡Ê¬ÁÅàþÂä¦. ¥ÁžÁ¥ÉÃÑþÁ §ÉÏ™ÁÅ ±Íýì ÃœÁà¨ÅÁ¬ÃÂ ŠÁžÂþÃä ŠÁýà ÁÅ¥Êé¬ÁōÁÅÏýÅþÁäýÅì €ÏÁŨ÷„¥Á¨Å ŠÁ®Áò úÊœÁŨÍì ŠÁ®ÁÅò þÁ¨ÃÃ±ÍœÁÆ, ŠÁ®ÁòªÁ§Ä§Â¨þà ŠÁ®ÁÅò ¡ÉþÁ©Ê¬ÁōÁű͜ÁÆ, ŠÁ®Áò þÁÁä žÊöÁ¨Í슍Á®ÁÅò žÁƧñ͜ÁÅþÁäýÅìÂ ŠÁ®ÌòäÁ®ÁÅòÁÅ¥Êé¬ÁōÁÅÏýÅÏýÊ..
 17. 17. ‚žÁϜ ¡ÁÁÑþÊ ©Áôϙà úÁƬÁÅàþÁä ªÂ§ÁžÁ, ¬É÷ð ¨Í ‚ÏœÁ¬ÁÅŽ¥ÁÅÏýÅÏžÂ? €ÏÁŨ÷ þ ¥ÄžÁ úÊœÁŨʬÁÅàÏýÊþÊ þŠ®ÁÅò ‡žÍ ‰±ÍœÁÅϞà ¥Á§Ã €¨ÂÏýÞà þÃüϏ €ÏÁŨ÷úÊœÁŨÍì þÁ¨ÅÁÅœÁÆ ƒ ©ÃŸÁϏ €ÏÁŨ÷ úÊœÁžÉϏÃÏúÁōÁÅÏýÊ ¥Á§ÃύÉÏœÁ €žÁÅèœÁϏ ©ÁôÏýÅϞ͏ÁžÂ€þÁōÁÅÏýÅÏ™ÁÂ..¥÷éé.. ÿ÷.. öÁ.. €ÏÁŨ÷ .. €ÏýÆ „¥Á €ÏÁŨ÷ üÅœÁÅàþçÉÏ™ÁÅ ¡Ã™ÃÃ®ÁòœÍ £¨ÏÂ £ÃÃÏúà ¡ÁýÅۍÁÅþà œÁþÁªÁ§Ä§ÂþÃä ©Ã¨Åì¨Â Â¨ÍìÃ¨Ê¡ÁôœÁÆ ÿ÷.. ÿ÷.. ÿ÷.. „..….. ÿ÷.. €þà ¤Â§ÁϏ ŠÁŧÁŬÁÆà œÁþÁ ªÁ§Ä§ÁÏ ÁýÉۨ£ÏÁžÄ¬ÁōÁű͜ÁÅÏ™ÁÂ.. „ÿ÷.. €ÏýÆ ©Áõ¡Ã§Ã ŠžÁŨŜÁƏ¨ÍìÃ ¨Ê¡ÃþÁ œÁþÁ ªÁ§Ä§ÂþÃä žÁÅ£ÅçþÁ ¡ÁÁѥĞÁ¡Á™Ã±Í©Á™ÁÏœÍ.. „¥Á ¤Â©Á±Âë¡Ãà ±ÌÏžÃÏžÁþà ªÂ§ÁžÁ€þÁōÁÅÏýÅÏ™ÁÂ..€ÏÁŨ÷ ªÂ§ÁžÁþà œÁþÁ œÁ¨ žÁÁÓ§Á ¡Á™ÁōÁÅþà §ÉÏ™ÁÅ Â®ÁÆò©Ã™ÁžÃ¦Áê¥Áþà úÉ¡ÁôœÁÆ œÁþÁ ¥ÁÅŽÂþÃä ªÂ§ÁžÁ œÌ™Á¨¥ÁŸÁêúʧÃÖ „¥Áþà žÉϏÁÅœÁÆþÊ œÁþÁ þ¨ōÁþà ÁœÃà¨Â ªÂ§ÁžÁ¡Áõ§É¥Áé¨Íì žÃÊ¬Ã Áŧ¦ ¨ÂÏýà œÁþÁ þ¨ōÁþà ªÂ§ÁžÁ¡Áõ§É¥Á Âé¨Íì ƒúéÁ§ÁþÃÏúÄ  úéÁ§Á©Á§ÁÁÆ §Â±Â™Ã¬ÁÆàªÂ§ÁžÁ ™ÁœÁþÂþÃä €§ÁÁžÄ¬ÁÅàÏýÊ ..
 18. 18. €ÏÁŨ÷.. ¥÷é.. ÿ÷.. €ÏýÆ ©Ê™ÉÃѱͦþÁ œÁþÁªÁ§Ä§ÂþÍà €ÏÁŨ÷ þÍýÃœÍ ¬ÁíÏœÁþÁ Á¨ÃÃ¬ÁÅàÏýÊ, œÁþÁ§ÉÏ™ÁÅúÊœÁŨþÄ €ÏÁŨ÷ œÁ¨¥ÄžÁ©Ê¬Ã €ÏÁŨ÷ ¥ÁÅŽÂþÃä¥Á§ÃÏœÁÂ œÁþÁ ¡ÁõžÃ¥Áé¨ÍÃ €žÃ¥Ê¬ÁōÁÅÏýÆ ªÂ§ÁžÁœÉ§Á¨Å œÉ§Á¨ÅÂ €ÏÁŨ÷ þ¨ōÁ œÁþÁ¨Í ¥ÄýÅœÁÅþÁä Â¥ÁœÁÏœÁÇ©Áô¨Ã €þÁŏÁśϏ Â¥Á ÁÅüܨþà úʬÁÆà ªÂ§ÁžÁ¡Á§Á©ÁªÃÏúñ͜ÁÅÏýÊ.,€ÏÁŨ÷ œÁþÁ §ÉÏ™ÁÅúÊœÁŨþÄ ªÂ§ÁžÁ ¬Á®Áò¥ÄžÁ ©Ê¬ÃÁÅžÁÅ®ÁòžÁÁÓ§ÁþÃÏúÄ ªÂ§ÁžÁ ¬Á®Áòþà £¨ÏÂ Š™Ã¬Ã¡ÁýÃۡìÁōÁÅœÁÆ ¥ÁŸÁê ¥ÁŸÁê¨Í úÁÆ¡Áô™ÁũʨÆ, £ÌëýþÁ©Ê®Áò¥ÁŸÁê ¥É úÁþÁÅ ¥ÁÅúÍÁ¨þà þÁ¨Ã¡ÁôœÁÆ ªÂ§ÁžÁ ¬Á®ÁòþÃúÁ±ÂœÄ ¡Ãϙà þÁ¨Å¡ÁôœÁÅþÁäýÅìÂ þÁ¨Ã¡Ê¬ÁÅàÏýÊ.. ªÂ§ÁžÁ¡Á§Á©ÁªÁϏ ¥ÁƨŏÁÅœÁÆ œÁþÁ ©Ì®ÁÅò €ÏÁŨ÷ ¡Á§ÁÏ úʬÍÁ®ÁÅò ¥ÁƬÁōÁÅþà œÁþéÜħ Â¥Á¬ÁÅŽÂþà ±ÌÏžÁ³ÂÃÏžÃ.‚ÏœÁ¨Í ‹ ¡ÁÁÑ €ÏÁŨ÷ ¥ÉÅ™ÁÝ „¥Á ¡ÁõÁÅ¨Í ¬Á¥ÁéÂÁžÁŨŜÁÅÏ™Á™ÁÏœÍ .. „¥ÁÃ ¥Á§Í ¤Â©Á±Âë¡Ãà Á¨Á™ÁÏœÍ..¥÷éé.. ÿ÷.. €ÏÁŨ÷.. ¥÷éé.. ¥Á®Äò þÁÅ Â§Ã±ÍœÁÅþÂäžÃ..¥÷éé.. ÿ÷.. ¬Áí§ÁÓÏ úÁơìÁÅàþÂä©Áô €ÏÁŨ÷.. ÿ÷.. ¥Á £©Á ‡¡Áôå™ÁÆ þÁþÁÅä ‚ÏœÁ¨Â ¬ÁÅŽ¡ÉýۨʞÁÅ.. ¥÷éé.. ÿ÷..‰±ÍœÁÅþÂäžÃ.. þÁÅ.. ÿ÷.. ¥÷éé.. €ÏýÆ „¥Á ¥Á§Í³Â§ÃÂ§ÊÖ¬ÁōͩÁ™ÁÏœÍ..
 19. 19. „¥Á €§ÁÅ¡Áô¨Æ, ¥ÁƨŏÁŨÆ, ªÂ§ÁžÁ¨Í ¡ÁëÁÏ¡ÁþÁ¨Å¡ÃýÃÛÏúà £ëÿÁéÏ™ÁÏ £žÁâ¨ËþÁýÅì ¤Á®ÁÅòþÁ ‹ £¨¥ËþÁ¤Â©Á±Âë¡Ãà Á¨ÃÃ ¬Á¥ÁÅžÁë¡Áô €¨¨Â ±ÌϏÃþÁ ¥ÉÂ¥Á§Á³Â¨Å €ÏÁŨÃä ©ÁôÃѧà £ÃÃѧà úʬÁÆà €ÏÁŨ÷¥ÁÅŽÂþÃä œÁ™Ã¡Ê¬ÁÆà €ÏÁŨ÷ þÍýÃþÃϙ þÃϙñͦʦ.ªÂ§ÁžÁ¨Í ±ÌϏÃþÁ Â¥Á§Á³Â¨Å €ÏÁŨ÷ Á™ÁÅ¡ÁôþÃϙñͩÁ™Á¥ÊÂÁÅϙ  Â¥Á§Á³Â¨ ¥ÁžÁ¡Áô ©Â¬ÁþÁÃ€ÏÁÅ¨Í Áƙ Í§ÃÁ¨Å ÿÁžÁÅâ¨Å žÂýñͩÁ™ÁÏœÍ,€ÏÁŨ÷ ‚ύÁ Í§ÃÁ¨þà ¡ÁôÍ¨ÊÁ üͧÁÅ üͧÁŏ „¥Á¡ÁõÁÅ¨Í žÁ§ÁÅ©Áô¨Ê¬ÁÆà ©ÁôžÁÇœÁϏ „¥Á ¡ÁõÁÅþÞÉϏÁ³ÂÊ™ÁÅ.€ÏœÁÁÏœÁÁÆ œÁþÁ ¡Áõ§É¥Áé¨Å ¥Á™ÁœÁ¨Å¡Á™Ã±ÍœÁÆþÁ¨ÃÃ±ÍœÁÆ Š§Ã¬Ã±Í¦ÊýÅìÂ ©ÁôžÁÇœÁϏ œÁþÁ¡ÁõÁŨ͡Á™ÁÅœÁÅþÁä ¥ÉÅ™ÁÝ žÁ§ÁÅ©Áô¨Ã €¡ÁåýÍʜåÃé§ÉÃѱͦ œÄ¡Áô¨Å¡É™ÁÅœÁÆ œÁ™Ã¬Ã±Í¦þÁ „¥Á ‚ύÁœÁýÅۍͨʍÁ.. €ÏÁŨ÷.. ú¨Š€ÏÁŨ÷.. ¥÷éé.. ŠžÁÅâ.. ‚ύÁ¡Ê¦ÁêÏ™Ã.. ÿ÷.. þ ©Á¨ì Â©ÁýϨʞÁÅ.. ….. ¥Ä§ÁÅ ‚ÁŠžÃ¨Ê¦ÁêÏ™Ã.. ¥Ä ¥ÉÅ™ÁÝ §Á³Â¨œÍ .. þ ¡ÁõÁÅþÃϡʦÁêÏ™Ã.. €ÏýÆ „¥Á Áƙ €ÏÁŨ÷ ¥ÉÅ™ÁÝžÁ§ÁÅ©Áô¨Ã €þÁŏÁśϏ œÁþÁ ¥ÉœÁà ‡Á§Ê¬ÁÆà €ÏÁŨ÷ Ã‡žÁŧ̜ÁÅà¨Ã¬ÁÆà Á¬Ã Á¬ÃÂ €ÏÁŨ÷ úÊœÁžÉϏÃÏúÁōͳÃÏžÃ.
 20. 20. €¡ÁåýÍà €ÏÁŨ÷ úÁƙ ‚ÏúÁÅ¥ÃÏúÁÅ úéÁ§ÃÃŠúÊÖ¬ÁÅàÏ™Á™ÁÏœÍ.. ¥Á§ÃÏœÁ üͧÁŏ „¥Á ¡ÁõÁÅþÞÉϏʬÁÆà.. ‰±ÍœÁÅþÂäžÃ .. þÁÆ ‰±ÍœÁÅþÂäžÃ €ÏýƀύÁŨ÷ ¬Á§ÁÅë ¬Á§ÁÅëþÁ ©ÉúÁÖþà œÁþÁ ©Ä§ÂêþÃä „¥Á ¡ÁõÁŨ͡ÃúÃÂ§Ä úʬʡÁåýÍÃ.. €ÿ÷.. €ÏÁŨ÷ €ÏýÆ „¥Á €ÏÁŨ÷þà £¨ÏÂ ©ÂýʬÁōÁÅþÂäžÃ.¬Á§ÃÂÓ €žÊ ¬Á¥Á¦Á ÂþÍà ªÂ§ÁžÁÃ Áƙ ¥Á§Í³Â§Ã¤Â©Á±Âë¡Ãà §Â©Á™ÁÏœÍ ¥Á§Í œÁ™Á©Á œÁþÁ Â¥Á§Á³Â¨þÀύÁŨ÷ þÍýÃþÃϙ þÃϡʬÃÏžÃ.¬Á§ÃÂÓ €žÊ ¬Á¥Á¦Á ÂþÍà ©ÉúÁÖþà €ÏÁŨ÷ ©Ä§ÁêÏ œÁ™Á©ÁœÁ™Á©ÁÄ ¡ÃúÃÂ§Ä úʬÁÆà œÁþÁ ±ÌœÃàÁ™ÁÅ¡Áô¨Í Â§ÁÅœÁÆþÃÏ™Áŏ þÃÏ™ÁÅœÁÅÏýÊ, „¥Á €ÏÁŨÃä ¡Áõ§ÃàÂ œÁþÁ¥ÄžÁÃ¨ÂÁÅÑÏýÆ ¬ÁÏœÁÅë¡ÃàÂ €ÏÁŨ÷ ¥ÁÅŽÂþÃä ¥ÁÅžÁÅ⨜ͥÁÅÏúʬÁÆà £¨ÏÂ œÁþÁ ¡ÉžÂ¨þà €ÏÁŨ÷ ¡ÉžÂ¨þà ¥ÁřʬÜÁþÁ þ¨ōÁœÍ €ÏÁŨ÷ þͧÁϜ Á¨Ã¦ÁœÃ¡ÁôåœÁÅÏýÊ,€ÏÁŨ÷ ªÂ§ÁžÁ ¡ÁõÁŨÍþÃÏúÄ üŧÁÅëÁÅþÁä Â¥Á§Á³Â¨þÄ¥Á þÍýè͍à €ÏžÃÏúÊ¡ÁåýÍÃ.. ªÂ§ÁžÁ Â¥Á§Á³Â¨þÀύÁŨ÷ þÍýèÍþÃÏúÄ üŧÁÅëÁÅÏýÆ „¥Á §ÃàÂ €ÏÁŨÃä¡ÉþÁ©Ê¬ÁōÁűͦϞÃ.
 21. 21. ªÂ§ÁžÁÁƙ  ¤Â©Á±Âë¡Ãà©Á¨ì Á¨ÃÃþÁ Ë¡ÁôÃ €ÏÁŨ÷¡ÁÁэà ü§ÃÃ §ÃàÂ œÁþÁÅ Áƙ €ÏÁŨÃä ©ÂýʬÁōÁÅþÃ¥ÁœÁÅàÂ €ÏÁŨ÷ ¥ÄžÁ ³Í¨Ã±Í¦ÏžÃ.€¨Â ©Â®ÁÅò ¥ÁŏÁÅÓ§ÁÆ ©Ì®ÁÅò ¥Á§Ãúà ŠÁ®Áò úÊœÁŨÍ슍Á®ÁÅò ¬ÁÅ¥Á §ÁÅ ¥Á§Í ÁÏý¬Ê¡Áô ¥ÁœÁÅàÂ þÞÁë±Í¦Ê§ÁÅ.‚ÏœÁ¨Í §Â¥ÁŨ¥Á Âé ¥ÃÁœÂ ‚®Áò¨Í ¡ÁþÁŨŠ¥ÁŏÃÏúÁōÁÅþÊúÃÖ þÃ¥ÁéžÃÂ ©ÄŸÃ œÁ¨Å¡Áô œÁ™ÁÅœÁÅÏ™Á™ÁÏœÍ ¥É¨ÁÅ©ÁŠúÃÖþÁ €ÏÁŨ÷ „¥Á, ªÂ§ÁžÁ¨þà þÞÁë¨Ê¡Ã £ýۨōÁýÅۍͥÁþà úÉ¡Ãå œÂþÁÅ ¨Êúà ¨ÅÏÄ ÁýÅۍÁÅþÃ, ŠÏýåĞÁú̍ÂÑ œÌ™ÁōÁÅÑþà þÃ¥ÁéžÃÂ ©É®Ãò ©ÄŸÃœÁ¨Å¡Áô œÉ§Ãú, À¨Â ¡É§ÁýÍìÃ §Â €ýÅ¡ÁÁÑ œÁ¨Å¡Áô¨Å œÄ³ÂàþÁÅ €þà úÉ¡ÃåþÃ¥ÁéžÃÂ ©É®Äò ¡É§Áýà œÁ¨Å¡Áô œÉ§ÃúÊ™ÁÅ.§Â¥ÁŨ¥Á Âé ¡É§Áýà œÁ¨Å¡Áô¨Å œÄ¬ÃþÁ €ÏÁŨ÷ þà úÁƬÁÆ.. à“ ¡Ã¨ì¨Ã ¬ÁžÁÅ©Áô¨Å ¬É¡Áå™ÁÏ ‰±ÍþžÊýà £Â£Æ..”, €þÃ¥ÁŬà ¥ÁŬÏ þÁ©ÁôíœÁÆ €™ÁŏÁÅœÁÅÏýÊ.. €ÏÁŨ÷.. ©Â®ÁòÃ úÁžÁÅ©Áô¨Å úÉ¡Áå™ÁÏ ‰±Í¦ÏžÃ.. þčÁÅ ‚¬Áۥ˜ÊúÉ¡Áôå .. §ÍüÆ ¥ÁŸÁ¦ÁêþÁäÏ þčÁŏÁƙ ‹ ÁÏý ±ÂýÅúÁžÁÅ©Áô úÉ¡ÁôœÂþÁÅ €þÂä™ÁÅ úèáÏ þÁ©ÁôíœÁÆ..“€.. .. þÂþÉÏžÁōÁÅ ¥Ä žÁÁÓ§Á ¬ÁžÁÅ©Áô ¬É¡ÃåÏúÁōͩ¨Ã?þ ¡ÉþÃ¥Ãýà ¨Ê™ÊýÃ.. ¥Ä§ÁÅ ¬É¡Êå  ±Âýà ¬ÁžÁÅ©Áô þÁŬɡÁå™ÂþÍÃ..”, €ÏýÅþÂäžÃ žÄ§ÂӨŠœÄ¬ÁÆà..
 22. 22. ŠÁ³Â§Ã þ úÊœÁ úÉ¡ÃåÏúÁōÁÅÏýʏÁžÂ, ¥Ä ¦ÁþÁ úÉ¡ÊåúÁžÁÅ©ÁôÄ þÊþÁÅ úÉ¡Êå úÁžÁÅ©ÁôÄ œÊ™Â œÉ¨Ã¬ÊžÃ €þç¥ÁŨ¥ÁéœÍ ¥Á ÂýÂì™ÁÅœÁÆþÊ .. €ÏÁŨ÷.. ±Ì¦Áê¥ÄžÁ¥ÁÆ™ÁÅ Á¡Áôå¨ Â¢Ä œÉ¦Á §ÁÅ úʬʙÁÅ. ¬Á§ÃÊ ÁžÃ¨Í ªÂ§ÁžÂ, „¥Á¨Å £ýۨŠÁýÊÛ¬ÁōÁÅþéɮñͩÁ™ÂþÍà ¬ÃžÁâ¥ÎœÁÅÏ™ÁÂ ¥ÁÆ™ÁÅ Á¡Áôå¨ Â¢ÄœÍ€ÏÁŨ÷  ÁžÃ¨ÍÃ ŠúÃÖ, €§É§Ê.. ©É®Ãò±ÍœÁÅþÂä§Â?¥ÄÍ¬Á¥Ê þÊþÁÅ Â¢Ä úʬà ¡ÁýÅۍ̬ÁÅàþÂäþÁÅ.‚ÏžÁ.. ƒ Â¢Ä œÂÊ¬Ã ©É®ÁÅòžÁŧÁŏÂþÃ.. œÌÏžÁ§Ê¥Ä¨ÊžÁÅ..€þà „¥ÁÃ, ªÂ§ÁžÁÄ Â¢Ä Á¡Áôå¨Å €ÏžÃÏúÊ™ÁÅ.€¥ÉÂé.. §Â¥ÁŨ¥ÁéÃ ¥ÁþÁ ¬ÁϏÁœÃ œÉ¨Ã¬Ã±Í¦þÁýÅìþÂäžÃ..¥Á®Äò ‡©Á§ÃœÍþËþ €ÏýÊ ¡Áë¥Á žÁ¥Ê¥É €þÂäžÃ ªÂ§ÁžÁ‚ϞÁ¨Â ¨Êþà ¤Á¦ÁÏ ‚¡Áôå™ÁÅ Á¨Á™ÁÏœÍ.žÂþÃ¥ÁÅŽÏ.. ©Ê§Ê ‡ÁÑ™ÁþÂä €þÁ™ÂþÍà žÂþÍÉþÃäÁÅϙɨÅ? žÂþà þͧÁÅ ‡¨Â ¥ÁƦÏúÂ¨Í þÁÅ £ÂÂœÉ¨Å¬ÁŨÊ.. þÁÅ©Êí¥Ä ¤Á¦Á¡Á™ÁÁÅ €þà €ÏýÆ €ÏÁŨ÷ªÂ§ÁžÁ Š®ÁÅò þÃ¥ÁŧÁÅœÁÆ ªÂ§ÁžÁ ©Ä¡Áô úÁÅýÆÛ úɦÁê©Ê¬Ã úÊœÃþà ¥ÁÅÏžÁōà ªÂ§ÁžÁ ÁÅϙɨ¥ÄžÁÃ œÉúÃÖ ¥É ¬ÁþÁÅ䣨Ϗ ¡Ã¬ÃÊ¡ÁåýÍÃ..
 23. 23. ¬÷ðð.. ¥÷éé.. ˆÏýà €ÏÁŨ÷.. þÌ¡Ãå ¡Áô™ÁÅœÁÅþÂä¦. ‚Ϟ€ϜÁ ÁýÃۏ ¡Ã¬ÃÊ¬Ê©ÊÏýÃ.. ‡ÏœÁ þÌ¡ÉåýÊۦɠœÉ¨Å³Â þčÁÅ.. €þà ¥ÁÅžÁÅâ ¥ÁÅžÁÅâÂ ªÂ§ÁžÁ €ÏÁŨ÷ ¥ÄžÁ úÁŧÁō͡ÁÏ¡ÁëžÁ§Ãî¬ÁÆà Í¡Áå™ÁÅœÁÅÏýÊ..,„¥Á €¥Á ÂÏœÁÏ ©É®Ãò €ÏÁŨ÷ Š®Íò ÁƧÁÅÖÏýÆ €ÏÁŨ÷¡ÉžÂ¨¥ÄžÁ ¥ÁÅžÁÅâ ¡É™ÁÅœÁÆ.. ¥Á®Äò ‡¡Áôå™ÁÅ §Á¥Á ÂéÏý©Áô€ÏÁŨ÷ €þÂäžÃ œÁþÁ ‡œËàþÁ ¬Á®Áòþà €ÏÁŨ÷ ÁÅϙɨÃŠœÃà¡ÉýÃÛ þ̍ÁÅÑœÁÆ..€ÏÁŨ÷ „¥Á þÁ™ÁÅÏ úÁÅýÆÛ úɦÁê©Ê¬Ã ¥Á§ÃÏœÁ £¨ÏÂœÁþÁÃ €žÁÅ¥ÁōÁÅÏýÆ þÄ friendÃ ‡¡Áôå™ÁÅ ©Ä¨ÅúÍÃќʀ¡Áôå™ÁÅ ¥ÉœÍ Á¨Ã¬Ã þÁÅ©Áôí ŠúÊÖ¦Áê©ÌúÁÅÖ €þÂä™ÁÅ œÁþÁúÊœÃþà „¥Á ¬Á®Áò¥ÄžÁ ©Ê¬Ã ¡Ã¬ÁōÁÅœÁÆ..¥÷éé.. ÿÁ£ç.. ¥÷éé.. þÃþÁÅä ŠžÃ¨Ã ©É®Âò¨þà ¨ÊžÁÅ €ÏÁŨ÷€þà Â§Â¨Å ±Í³ÂÃϞà „¥Á.‚Á ú¨ŨÊ.. ‚ÁљÍà ŠúÃÖþÁžÃ ¨Â¦ÁœÁÆ.. €ÏÁŨ÷ úÊœÁþÁ¨Ã¡ÃÏúÁōÁÅÏýÆþÊ ©ÁôþÂä©ÁôÂ.. ‚ύ œÄ§Á¨ÊžÂ þÄ žÁƨ€þà ŠÃÏœÁ €ÁѬÁŏ ªÂ§ÁžÁ €þÊ¡ÁåýÍÃ.. ªÂ§ÁžÁ¨ÍþÀ¬ÁƦÁþà Á¥ÁþÃÏúÃþÁ „¥Á..
 24. 24. ¥Ä €ÏÁŨÊä¥Ä þÊþÁÅ Ì§ÁōÁÅÑ œÃþɦÁêþÁŨʥÁ Âé.. þÁÅ©ÁÏýÊ‚ÏýáÁÁÑþÊ ©ÁôÏý©Áô.. ‡¡Áôå™ÁÅ Â©Â¨ÏýÊ €¡Áôå™ÁÅþÁÅ©Áôí ¥Ä €ÏÁŨ÷ ¡ÁÁÑ¨Í úʧñͩÌúÁÅÖ. €ÏžÁōʀ™ÃÊþÁÅ.. €þÁÏýÅÏýÊ.. €ÏÁŨ÷ ¥ÁŸÁê¨ÍÁ¨ÃåÏúÁōÁÅÏýÆ.. ú¨Šú¨Å.. þÊþÁÅ ¥Ä ‚žÁâ§Ã ³ÌÏœÁϬÁ§ÊþÂ? €þà €ÏýÆ ¬Á§Ê¥Á§Ã.. ‚ύÁ §Â¥ÁŨ¥Á Âé ÁžÁŨũÁõ™Á©Á™ÂþÍà ŠúÊÖ¬ÁÅàÏžÃ.. ¥Ä§ÃžÁâ§ÁÆ Â¢Ä¨Å œÂÁ™ÁÏ¥ÁŏÃÏúà £¦Á¨ÅžÊë§Áϙà €ÏýÆ ©Â®Áòþà œÌÏžÁ§Á¡ÉýÊÛ™ÁÅ.©Â®ÃòžÁâ§ÁÆ Â¢Ä¨Å œÂÁ™ÁÏ ¥ÁŏÃÏúÁÂþÊ £¦ÁýÃ©É®Ãò±ÍœÁÅþÁä ªÂ§ÁžÁþà £¨ÏÂ ÎÁ¨ÃÏúÁōÁÅÏýÆ .. ‚ÏœÁ¥ÁÏúà friendþà þÁÅ ¡Á§ÃúɦÁÏ úʬÃþÁÏžÁōÁÅ þčÁÅ ú¨Âthanks.. €þà §ÉÏ™ÁÅúÊœÁŨ ªÂ§ÁžÁ Š®ÁòϜ œÁ™ÁÅ¥ÁÅœÁơìÁōÁÅœÁÆ ªÂ§ÁžÁþà ÁÅ¥ÁéÏ £¦ÁýÃ ³ÂÁþÁÏ¡Ã..©ÉþÁÃÑ œÃ§ÃÃ ‚ÏýÍà ©É®Áò™ÂþÍà ‚ϬÁÛÏ ¨ÊþÁýÅìÂ œÁ¨©Â¨Ê¬Ã þ裙ÃþÁ „¥Áþà £¨ÏÂ ÎÁ¨ÃÏúÁōÁÅÏýÆ ¥Á®Äò¡ÁÏúÉ¨Í þÍÃÑ þ裙ÁÅœÁÅþÁä œÁþÁ ¥ÉÅ™ÁÝþà „¥Á ¡ÁõÁōÀžÁÅ¥ÁÅœÁÆ §ÉÏ™ÁÅúÊœÁŨ ¥É ¬Á®Áòþà £¨ÏÂ ¡Ã¬ÁōÁÅœÁÆ„¥Áþà Í™ÁÃ €žÃ¥Ã¡ÉýÃÛ þÏÙÃþÁ œÁþÁ ¥ÉÅ™ÁÝœÍ „¥Á¡ÁõžÃ¥Áé ¥ÄžÁ £¨ÏÂ ŠœÁÅàœÁÆ.. §Ê±Í ‡¨ÅìýÍ ©Ä¨ÅúÁƬÁōÁÅþà ¥Á®Äò œÌÏžÁ§Á¨Í §Â.. þÄ Í¬ÁÏ þÊþÁŇžÁŧÁÅúÁƬÁÆà ©ÁôÏýÂþÁÅ.. €þÊ¡ÁåýÍÃ..
 25. 25. „¥Á €ÏÁŨ÷ þà £¨ÏÂ ©ÂýʬÁōÁÅþà .. €ÏÁŨ÷.. þÁŬÁí§ÁÓÏ úÁÆ¡ÃÏúÊ©Áô.. ƒ €þÁŤÁ©ÁÏ þÊþÁÅ ‡¡ÁåýÍĥÁ§ÃֱͨÊþÁÅ. ‡ÏœÁ œÌÏžÁ§ÁÂ ©Ä¨ËœÊ €ÏœÁ œÌÏžÁ§ÁÂ¥Á®Äò ŠúÊÖ³ÂàþÁÅ €ÏýÆ £¨ÏÂ €ÏÁŨ÷ ¡ÉžÂ¨¥ÄžÁ¥ÁÅžÁÅâ¡ÉýÅۍÁÅþà .. ‚ÌÁÑ ¯Á›Ï €ÁÑ™Á ©ÁôÏýÊ ¥Á®ÄòœÂþÁÅ €ÏÁŨÃä ‹žÃ¨Ã ©É®Áò¨Êþʥɠ€þÁäýÅì €ÏÁŨÃä ŠžÃ¨Ã„¥Á ªÂ§ÁžÁ ¡ÁÁÑþÁ úʧà ªÂ§ÁžÁ úɦÁê ¡ÁýÅۍÁÅþà ©Á™Ã©Á™ÃÂ ªÂ§ÁžÁ ‚ÏýÍà €™ÁŏÁŨʬÃÏžÃ.€¨Â ªÂ§ÁžÁ ‚ÏýÍà úʧÁÅœÁÆþÊ œÁþÁ ¥ÃÁœÂ ¡Áô¬ÁàÂ¨þÃúÊœÁ¡ÁôúÁÅ֍ÁÅþÃ.. œÁþÁþà €ÏÁŨÃÑ ¡Á§ÃúɦÁÏ úʬÃþÁÏžÁōÁŪ§ÁžÁÃ thaks úÉ¡Ãå Á£ Á£Â œÁþÁ ‚ÏýÍà ©É®Ãò±Í¦ÏžÃ.(‚ύ ©ÁôϞà )
 26. 26. ¢Á§÷ ¬Ê¨÷ - 6 §ÁúÁþÁ: ‡©Á§Í œÉ¨ÄžÁÅ ƒ ÁÁþà œÃ§ÃÃ §Â¬Ã HITS¨Í ¡ÁëúÁŧÁ› ¥Á ÂœÁëÏ: ÁÅ™÷ ¥É¥É§Ĭ÷ Date: 13 November, 2006 email: good_memories_09@yahoo.com ÁœÁ ¤ÂÁÏ ¥ÁŏÃÏ¡Áô : „¥Á €ÏÁŨ÷ þà £¨ÏÂ ©ÂýʬÁōÁÅþà .. €ÏÁŨ÷.. þÁÅ ¬Áí§ÁÓÏ úÁÆ¡ÃÏúÊ©Áô.. ƒ €þÁŤÁ©ÁÏ þÊþÁÅ ‡¡ÁåýÃÄ ¥Á§ÃֱͨÊþÁÅ. ‡ÏœÁ œÌÏžÁ§ÁÂ ©Ä¨ËœÊ €ÏœÁ œÌÏžÁ§ÁÂ ¥Á®Äò ŠúÊÖ³ÂàþÁÅ €ÏýÆ £¨ÏÂ €ÏÁŨ÷ ¡ÉžÂ¨¥ÄžÁ ¥ÁÅžÁÅâ¡ÉýÅۍÁÅþà .. ‚ÌÁÑ ¯Á›Ï €ÁÑ™Á ©ÁôÏýÊ ¥Á®Äò œÂþÁÅ €ÏÁŨÃä ‹žÃ¨Ã ©É®Áò¨Êþʥɠ€þÁäýÅì €ÏÁŨÃä ŠžÃ¨Ã „¥Á ªÂ§ÁžÁ ¡ÁÁÑþÁ úʧà ªÂ§ÁžÁ úɦÁê ¡ÁýÅۍÁÅþà ©Á™Ã ©Á™ÃÂ ªÂ§ÁžÁ ‚ÏýÍà €™ÁŏÁŨʬÃÏžÃ. €¨Â ªÂ§ÁžÁ ‚ÏýÍà úʧÁÅœÁÆþÊ œÁþÁ ¥ÃÁœÂ ¡Áô¬ÁàÂ¨þà úÊœÁ¡ÁôúÁÅ֍ÁÅþÃ.. œÁþÁþà €ÏÁŨÃÑ ¡Á§ÃúɦÁÏ úʬÃþÁÏžÁōÁÅ ªÂ§ÁžÁÃ thaks úÉ¡Ãå Á£ Á£Â œÁþÁ ‚ÏýÍà ©É®Ãò±Í¦ÏžÃ.  œÁ§ÁÅ©ÂœÁ ˆÏ ü§ÃÃÏžÍ ‚ÁúÁžÁ©Áϙà : ƒ ¬ÁϐÁýþÁ ü§ÃÃþÁ œÁ§ÁÅ©ÂœÁ ¥Á®Äò ¥Á§Í ¡ÁžÃ ¡ÁžÃÿÊþÁÅ §ÍüŨ±ÂýÅ ªÂ§ÁžÁÃ €ÏÁŨ÷ ‚ÏýÍà ©É®Áò™ÂþÍà ÁÅžÁ§Á¨ÊžÁÅ. ¥ÁŸÁê ¥ÁŸÁê¨Í ‹ §ÉÏ™ÁÅ ³Â§ÁÅì „¥Á €ÏÁŨ÷ þà Á¨©Á™ÂþÍà ŒœÁÅϞ €þà ªÂ§ÁžÁþà €™ÃÃœÊ €ÏÁŨÃä €™ÃÃ úÉ£ÂàþÁÅ €þÂäžÃÂþÄ ªÂ§ÁžÁÃ ©É®Ãò €ÏÁŨÃä „¥Á ¬ÁϏÁœÃ €™ÁÁ™ÂþÍà Áƙ ÁÅžÁ§Á¨ÊžÁÅ. ‚ÏœÁ¨Í ªÂ§ÁžÁÃ ‹ 15 §ÍüŨŠ¬ÁÆѨŠªÁ¨©Á¨Å ‚úÊÖ§ÁÅ. ¬Á§ÃÂÓ €žÊ ¬Á¥Á¦Á ÂþÍà ªÂ§ÁžÁ ©Â®Áò €¥Áé œÁ§Á¡Áô ‡©Á§Í žÁƧÁ¡Áô úÁÅýÛÏ ÁÆœÁŧà ¡É®Ãò €þà ©ÉÏýþÊ £¦Á¨Êâë§Ã ³Â¦Á ÂþÍà §Á¥Áéþà ‡ÁÑ™ÃþÃÏúÍ ªÂ§ÁžÂ ©Â®Áò €¥ÁéÃ ²ÍþÌúÃÖÏžÃ. žÂþÃœÍ ©ÁôþÁä ¡Á®ÂþÁ ªÂ§ÁžÁþà œÄ¬ÁōÁÅþà ©Â®Áò¥Áé ¡Áë¦Á ›¥Á¦êÏžÃ. ªÂ§ÁžÂ ©Â®Áò þÂþÁäÂ§ÃÃ ¢Ä¬ÁÅ¨Í ™Éý÷ ©ÁôþÂäžÁþà ¦ÁþÁ §ÂþÁþÁ™ÁÏœÍ ªÂ§ÁžÂ ©Â®Áò¥Á Âé ¥Á ÂœÁëÏ ¥Á§ÁÅþÂýÍà ¡Áë¦Á ›¥Ë ¡É®Ãò©Â®ÃòÏýÍà ©É®Êò§ÁÅ. ¡É®ÃòÃ ‚ύ ‹ ©Â§ÁÏ §ÍüŨŠýËÏ ©ÁôÏžÃ. €ÁÑ™Á ªÂ§ÁžÁÃ œÉ¨Ã¬ÃþÁ©Â®ÁÅòÂþÄ ¡Á§ÃúÁ¦Á¬ÁÅà¨ÅÂþÄ ‡©Âí§ÁÆ ¨Ê§ÁÅ. €¬Á¨Å ªÂ§ÁžÁ ƒ™ÁÅ ¡Ã¨ì¨Ê ¨Ê§ÁÅ. §ÉÏ™ÁÅ ¥ÁÆ™ÁÅ §ÍüŨŠ‡¨ÂÍ ¤Â§ÁϏ Á™Ãúʦ ªÂ§ÁžÁÃ. þ¨ŏÁÅ, ‰žÁÅ §ÍüŨÍì ŠÁэÂÑ®ÁÅòÂ £ÏŸÁÅ©Áô¨Å ©Ì¬ÁÅàÏ™Á™ÁÏ ¥ÉÅžÁ¨©Áí™ÁÏœÍ úÃþÂä úÃœÁÂ ¡Ã¨ì¨Å ¡É®Ãò ‚ÏýÍì úʧÁ™ÁÏœÍ ¡É®Ãò ‚¨Åì Á®ÁÁ®Á¨Â™Á³ÂÃÏžÃ.PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 27. 27. ¥Á§Âä™ÁÅ ¡É®Ãò €þÁÂ ¥ÁÁ¡É®Ãò©Â§ÁÅ ©Ã™ÃžÃ ‚ÏýÍì žÃÊ§ÁÅ. ªÂ§ÁžÁ ¥Á§ÃÌžÃâ¥ÁϞà ¡Ã¨ì¨œÍ Á¨Ã¬Ã ©Ã™ÃžÃÏýÍà ©É®ÃòÏžÃ.  ©Ã™ÃžÃ¨Åì ŠÁ¡Áåýà ü¥ÃϞ§ÁŨ ‚¨Åì. žÂþÃþà ‚¡Áåýà žÂþà ©Â§Á¬ÁŨŠÌžÃ⠍̞Ãâ ¥Á §ÁÅå¨œÍ Á¨ÂꛥÁÏ™Á¡ÁϏ œÉ¦Á §ÁÅúʬà ¡É®Ãò®ÁòÄ ©ÂýÃÄ €žÉ⨍à ‚¬ÁÅàþÂä§ÁÅ. ¨ÏÁÏœÁ ÌÏ¡Á. ú¨ ÁžÁŨŠŽÂ®ÄÂþÊ ©ÁôϙñͦÁ ¦. €ÏœÁ¡ÉžÁâ ú©ÙÄ, ‡þÍä ÁžÁŨŠŽÂ®ÄÂ ©ÁôÏ™Á™ÁÏœÍ ‚ýÅ ¥ÁÁ¡É®Ãò©Â§ÃÏýé®ÊòÂÁÅÏ™Â, ™Á¡É®Ãò©Â§ÃÏýÍì úÃþÁä úÃþÁä ¡Ã¨ì¨ÏœÂúʧà  ÁžÁŨÍì Á¨œÃ§ÁŏÁÅœÁÆ žÌϏÂý¨Æ €©Ä ™ÁōÁÅÏýÅþÂä§ÁÅ. ©Â®Áò¨Íì ©Â®ÁòÃ œÁÁ©Áô¨ÌúÃÖþÁ¡Áôå™Á¨Âì ©Â®ÁòϜ ªÂ§ÁžÁ žÁÁÓ§ÁÃ úʧà þÂê¦ÁÏ úÉ¡Áå¥ÁÏýÆ ªÂ§ÁžÁ úÁÅýÆÛ œÃ§ÁŏÁÅœÁÆ þÃ¥ÁéžÃÂ ªÂ§ÁžÁþà Áƙ ©Â®Áò ý¨Íì Á¨Ã¡Ê¬ÁōÁÅþÂä§ÁÅ. ªÂ§ÁžÁÃ Áƙ œÁþÁ ƒ™Áũ®Éò©Áí§ÁÆ žÌ§ÁÁÁ±Í©Á™ÁÏœÍ  ¡Ã¨ì¨œÍþÊ Á¨Ã¬Ã ™ÁÅœÁÆ ÁþĬÁÏ £Í§ÁÅ ÌýۍÁÅϙ ¬Á¥Á¦ÁÏ Á™ÁŬÁÅàþÁäÏžÁōÁÅ þÁÏžÃÏúÁ³ÂÃÏžÃ. ³Â¦Áύ¨¥Á¦Êê¡ÁåýÍà ™Á¡É®Ãò©Â®ÁòϜÁƙ ƒ Á¨ÂꛥÁÏ™Á±ÂþÍà ŠúÊ֬ʧÁÅ. ¡É®Äò ¥Á§Âä™ÁÅ œÉ¨ì©Â§ÁÅ •Á Â¥ÁÅþÁ þ¨ŏÁÅþÁä§Á ‰žÁÅ ¥ÁŸÁê¨Í. €ÏžÁÅ©Á¨Âì §ÂœÃëÃ œÌÏžÁ§ÁÂ ¤Íüþ¨Š¥ÁŏÃÏúʬà ©Ä¨ËœÊ ‹ ÁÏý §ÉÏ™ÁÅ ÁÏý¨Å þÁ™ÁÅÏ ©Â¨ÃÖ ©ÃªÂëϜà œÄ¬Áōͩ¨þà ‚§ÁÅ ©Á§ÂÓ¨©Â§ÁÆ ŠÁýÊ ÿ˧ÂþÁ ¡Á™Ã±ÍœÁÅþÂä§ÁÅ. €¡ÁåýÍà ¬Á¥Á¦ÁÏ ³Â¦ÁÏÂ¨Ï §ÁÅþÁä§Á ÁÏý¨¦êÏžÃ. §ÍüÅ €¬Áð¨Å ýË¥Ê œÉ¨Ã¦ÁÁÅϙ Á™ÁúñͦþÁÏžÁōÁÅ ªÂ§ÁžÁ ú¨ ¬ÁϜͫÃÏúÃÏžÃ. ¥ÁÅÏžÁŏ ¡Ã¨ì¨ ¤Íüþ¨Š‰±ÍœÊ œÁ§ÁÅ©ÂœÁ ¡ÉžÁâ©Â®Áò ¤Íüþ¨Š¥ÁŏÃÏúʬà ÁþĬÁÏ 9:00 ÁÏý¨Ëþ ¡Á™Áōͩ¨þà ¡ÉžÁâ©Â®ÁÅò ¡Ã¨ì¨þà ¤Íüþ¨ŠúɦÁê¥Áþà ©ÉÏý¡Á™ÁÅœÁÅþÂä§ÁÅ.  ¡Ã¨ì¨Å ©Â®Áò ¡ÉžÁâ©Â®ÁòÃ žÌ§ÁÁÅÑϙ €ÂÑ, €ÂÑ €ÏýÆ ªÂ§ÁžÁ úÁÅýÆÛ œÃ§ÁŏÁÅœÁÅÏ™Á™ÁÏœÍ, ¡ÉžÁâ©Â®ÁòϜ ªÂ§ÁžÁþà £ëœÃ¥Á ¨ōͩÁ™ÁÏ ¥ÉÅžÁ¨ÉýÊÛ§ÁÅ. ‡¨Â ‰þ ¡Ã¨ì¨úÊœÁ œÌÏžÁ§ÁÂ ¤Íüþ¨ŠúʦÏúÊ ¡Áë¦ÁœÁäÏ úɦÁê¥ÁþÃ.PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 28. 28. žÂþÃœÍ ªÂ§ÁžÁ ¡Ã¨ì¨ÏžÁ§ÃþÄ ±ÍÊ¬Ã ŠÁÑ €§Á㠏ÁÏý¨Í ¡Ã¨ì¨ÏœÂ ¤Íüþ¨ŠÂþÄ ¥ÁŏÃÏúʬÊà ¤Íüþ¨Š‰±Í¦Á Á €ÏœÂ Á¨Ã¬Ã ¥Á§Í ÁÏý±ÂýÅ žÌϏÂý ™ÁōͩÌúÁÅÖþÁþÄ ¨ÊÁ±ÍœÊ ‚ύÁ §Íüōà ¥Á§Ã ý¨þÄä £ÏŸ÷ €þà úÉ¡Áå™ÁÏœÍ ¡Ã¨ì¨ÏœÂ £ÅžÃâÂ ¤Íüþ¨Ã ÁƧÁÅÖþÂä§ÁÅ. ¡Ã¨ì¨ÏžÁ§Ã©Ä ¤Íüþ¨Š€©Ä €¦Êê¡ÁåýÍà ¬ÁÅ¥Á §ÁÅ ˆžÁÅþÁä§Á Â©ÌúÃÖÏžÃ. ¡Ã¨ì¨ÏœÂ Á¨Ã¬Ã ªÂ§ÁžÁþà œÄ¬ÁōÁÅþà  £ÏÁ®Â ¡Ë €ÏœÁ¬ÁÅà¨ÍÃ ¨ÂÁÅѱͦÁ §ÁÅ, žÌϏÂý ™ÁōͩÁ™ÂþÍÃ.  ¡Ë €ÏœÁ¬ÁÅà¨Í ú¨ ÁžÁŨÍì É§ÉÏýŨʞÁÅ. ‚ÏúÁÅ¥ÃÏúÁÅ €þÃä ÁžÁÅ¨Æ ŽÂ®ÄÂ účÁýÏ ©ÁôþÂä¦. žÂþÃœÍ ¡Ã¨ì¨ÏœÂ ÿÁŴ§Áŏ €ÁÑ™Á žÌϏÂý ™ÁōÁÅÏýÅþÂä§ÁÅ. ©Â®ÁòϜ ¬ÁÅ¥Á §Áŏ ‹ €§ÁãÁÏý, þÁ¨¤Ë þåô¨±ÂýÅ ™ÁōÁÅþÂä§ÁÅ, £ÂÂ ±ÌžÁÅâ±ÍœÁÅÏ™Á™ÁÏœÍ ¡Ã¨ì¨ œÁ¨Åì¨Å ¡Ã¨ì¨þà ¡Á™ÁōÍÑ¡ÉýÛ™ÂþÍà ŠÌэÁÑ®ÁòþÄ œÄ¬ÁōÁű͜ÁÅþÂä§ÁÅ. ªÂ§ÁžÁÁƙ ¡Ã¨ì¨œÍ ±Âýŏ  účÁýà ÁžÁŨÍì œÃ§ÁŏÁÅœÁÆ ™ÁÅœÁÅþÂäžÃ ¡Ã¨ì¨É©Áí§ÃÄ žÌ§ÁÁÅÑÏ™Â. €¡ÁåýÃÊ ¬ÁÁÏ ¥ÁϞà ¡Ã¨ì¨Å ©É®Ãò±Í¦Ê§ÁÅ. ¥ÃÃ¨ÃþÁ ÌžÃâ¥ÁϞà ¡Ã¨ì¨œÍþÁÆ ‚žÊ Ž§Ã ³Â§Ã, ƒ¥Á §ÁÅ ý ‰±ÍÂþÊ ¥Ä§ÁϜ ©É®Ãò ¡Á™ÁōÁÅϙñͩ¨à €þà úÉ¡Ãå €¨©Âýŏ ±ÌëžÁÅþÁä þÁÅÏúÄ ©Â®ÁÅò žÂÁÅÏýÅþÂä ‡™Á¥Á¡ÁÁÑ ÁžÃ¨ÍÃ ±Í£ÍœÁÅþÁä ªÂ§ÁžÁþà ‹ §ÉÏ™ÁÅ £¨¥ËþÁ úÊœÁŨŠúÁÅýÅۍÁÅþÂä¦. ‹ úɦÁêœÍ ªÂ§ÁžÁ €§Á©ÁÁÅϙ þͧÁÅ ¥ÁƬʬÃÏžÃ. ¥Á§Í úÊ¦ê ªÂ§ÁžÁ þÁ™ÁÅ¥Ãä £¨ÏÂ úÁÅýÅۍÁÅþà ªÂ§ÁžÁþà ©Ê§Ê¡ÁÁÑ účÁýà ÁžÃ¨ÍÃ ¨ÂÁÅѱͦϞÃ. €þÁōÍþà ƒ ÿÁ˜ÂœÁðϐÁ˜ÁþÁÃ ¥ÁÅÏžÁÅ ¤Á¦Á¡Á™Ã £ÃœÁà§Á±Í¦þÂ, ¡ÁÁÑ účÁýÏÁžÃ¨ÍÃ ¨ÂÁÅѱ͜ÁÅþÁä  €ÁÏœÁÁÅ™ÁÅ ªÂ§ÁžÁ ¥É™Á©ÌÏ¡Áô¨Í ¥ÁÅžÁÅâ¨Å ¡É™ÁÅœÁÆ, þÏÙÃþÁ €œÁþà ¥ÁÁœÁþÂäþÃä ªÂ§ÁžÁ ¡Ã§Áë¨ ¬ÁÏžÁŨÍì £¨ÏÂ ŠœÁÅàœÁÅÏ™Á™ÁÏœÍ €¡Áåýލ ¤Á¦ÁÏœÍ £ÃÁžÄ¬ÁōÁű͜ÁÅþÁä ªÂ§ÁžÁ¨Í ¤Á¦ÁÏ ´ÂþÁÏ¨Í ©ÁôœÂðÿÁÏ þÃÏ™ÁōÁÅþÂäžÃ. €¡ÁåýÃÊ €ÏÁŨ÷ úÊœÁ œÁþÁ ©Ì®ÁòϜ þÁ¨Ã¡ÃÏúÁōÁÅþà ¥ÁÆ™ÁÅ ©Â§Â¨Å ¡ËþÊ ‰±Í©Á™ÁÏœÍ œÁ™ÃœÁ™ÃÂ ¥É™Á©ÌÏ¡Áô¨Í ¡Á™ÁÅœÁÅþÁä  €ÁÏœÁÁřà œÁ™Ã¥ÁÅžÁÅ⨍à ªÂ§ÁžÁ Š®ÁÅò •Á¨Åì ¥Áþà ŠÏýåĞà ©ÉÏýǍÁ¨Å þÍÁѣ̙ÁÅúÁōÁÅþÂä¦ Š®ÁòÏœÂPDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 29. 29. ‹§ÁÁ¥ËþÁ ü¨žÁ§ÃÏ¡ÁôÃ ¨ÍþÁ¦êÏžÃ.  ü¨žÁ§ÃÏ¡Áô þÃ¥ÁéžÃÂ Š®ÁòϜ ¡Á§ÁÅúÁōÁÅþÂäžÃ.  €ÁÏœÁÁřà úʜà £ÃÃÏ¡Áô¨Í þÁ¨ÅÁÅœÁÅþÁä ªÂ§ÁžÁ þÁ™ÁÅϨÍþÃÏúÄ €žÍ§ÁÁ¥ËþÁ ¬ÁÅŽÏ þÁ§Á þÁ§Â¨ÍìÃ ±ÂÊ¡ÁåýÍà þÃ¥ÁéžÃÂ ªÂ§ÁžÁÃ ˆÏü§ÁŏÁÅœÁÅþÂäžÍ €§Áã¥Á©Áí™Á¥ÊÂÁÅϙ  €ÁÏœÁÁÅ™ÁÅ œÁþÁþÊ¥ÃúɦÁê£ÍœÁÅþÂä™Í Áƙ €§Áã¥Ë±Í¦ÏžÃ. €¡Áåýލ ¤Á¦ÁÏœÍ £ÃÁžÄ¬ÁōÁűͦþÁ ªÂ§ÁžÁ¨Í  ¤Á¦ÁÏ ³Â áþÊ ÿÁų§ÁÅ ©Á§ÃÏúÃÏžÃ. žÂþÃœÍ ªÂ§ÁžÁ¨Í Í§ÃÁ¨Å þÞÁë¨Êúʦ. ¥É¨Í Â¥ÁÍ§ÃÁ¨Å §ÂüōÁÅþà Š®ÁòÏœÁÁ €žÍ§ÁÁ¥ËþÁ œÄ¡Áô¨Å ¥ÉÅžÁ¨¦Á Âê¦.  €ÁÏœÁÁÅ™ÁÅ œÁþÁþà ‡ýŨÁÅѱ͜ÁÅþÂä™Í €ýÅ €™ÁŏÁŨŠ©Ê¬ÁÆàþÊ ªÂ§ÁžÁ œÁþÁ þÁ™ÁÅ¥ÁÅþà ÁžÃ¨Ã¬ÁÆà þÏÙÃþÁ  €ÁÏœÁÁřà ¥ÁÁœÁþÂþÃä œÁþÁ ÁÅžÁ⠱¦Á¨ÍìÃ ü§ÊýÅۏ ¬Á§ÁÅâÁÅþà €œÁþà úÊœÁŨÍìþÃÏúÄ ©Ã™Ã¡ÃÏúÁōͩÁ™ÂþÍà ¡ÉþÁŏÁŨ™ÁÅœÁÅþÁäýÅìÂ ¥ÁÅÏžÁÅÄ ©ÉþÁÄÑ ÃÏüōÁÅÏýÆ €œÁþà ¥ÁÁœÁþÂþÃä œÁþÁ ÁÅžÁ⠧ɥÁé¨ÍìÃ ŠœÁÅàÁÅÏýÆ §ÁÅžÁÅâœÁÆ  ¥ÉÅ™Á Ý ±Ì™Á©Áô ©É™Á¨Å¡Áô¨þÄ, ¥ÉÅ™ÁÝ £ÃÁÅ©ÁôþÄ Ì¨œÁ¨Å ©Ê¬ÁÆà Â¥Á¬ÁÅŽÂþÃä ±ÌÏžÁÅœÁÅÏýÊ .. £ÂÂ ¡ÁëœÃÁýÃÏúà €§Ãúà €¨ì§ÃúʬÁÅàϞʥÉÂþÁþÈ¡ÁëœÃÁýþÁ þËþ ‡žÁŧÍÑ©Á™ÂþÍà ¬ÃžÁâϏ ©ÁôþÂä  €ÁÏœÁÁÅ™ÁÅ.. €¬Á¨Å ¡ÁëœÃÁýþʨʍÁÅϙ œÁþÁ ¥ÉÅ™Á Ý ±Ì™Á©Áô ©É™Á¨Åå¨þà Ì¨œÁ¨Å ©Ê¬ÁÅàþÁä ªÂ§ÁžÁ¨Íþà ü›œÁþÂþÃä úÁƬà ‚ύÁ ƒ ¡Ã¨ì ‡ýÅ©ÁÏýà €¨ì§Ä úɦÁêžÁþà þçÂã§Á› ‰±Í©Á™ÁÏœÍ ªÂ§ÁžÁ þÍýåĞà úÊœÃþà ŠžÁŨŠúʬÁÆà ªÂ§ÁžÁ þÁ™ÁÅÏ úÁÅýÆÛ £ÃÃÏúà ¡ÁýÃÛþÁ úÊœÃþà þÃ¥ÁéžÃÂ ªÂ§ÁžÁ ÁÅϙɨ¥ÄžÁÃ ü§Ã¡Ã ¬ÁŜ§ÁϏ ¥É ¬ÁþÁÅäþà ¡Ã¬ÃÊ¡ÁåýÍÃ.. ¬÷ðð.. €ÏýÆ ¥ÁœÁÅàÂ ÁśŬÁÆà ªÂ§ÁžÁ ŠÁÑ ©Áõ¡ÁôþÁ ©ÉþÁÃÑ œÃ§ÃÃ  €ÁÏœÁÁÅ™Ãþà £¨ÏÂ ¡ÉþÁ©Ê¬ÁōÁű͜ÁÆ €œÁþà ¡ÉžÁ©Áô¨Ã œÁþÁ ¡ÉžÁ©Áô¨Å ¥Ářéʬà £¨ÏÂ ÎÁ¨ÃÏúʬÁōͩÁ™ÁÏœÍ.. €¦Á ÂúÃœÁϏ ¨£Ã¬ÁÅàþÁä  ¬ÁÿÁÂ§ÂþÍÄ, œÁþÁ €žÁdzÂÛþÍà œÁ£Ãç£ÎœÁÆ  €ÁÏœÁÁÅ™ÁÅ ªÂ§ÁžÁþà  ¡ÁÁÑþÊ ©ÁôþÁä Í™ÁÃ €žÃ¥Ã¡ÉýÃÛ ¥É €ŸÁ§Â¥ÁÅëœÂþÃä £Â üŧÁÅëÁÅÏýÆ, ÿÁ™Â©Ã™ÃÂ ¥É œÌ™ÁōÁÅÑþÁä üÉýÃä ¡ËÃ ü§Ã¡Ê¬ÃPDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 30. 30. §ÉÏ™ÁÅúÊœÁŨ ¥É ¬Á®Áòþà ÁÅžÁÅ®ÁòžÁÁÓ§ÁþÃÏúÄ Š™Ã¬Ã¡ÁýÃÛ Á¬Á £Ã³Â þÁ¨Ã¡Ê¬ÁÆà.. ªÂ§ÁžÁ ¥ÁÅŽÂþÃä ¥ÁÅžÁÅâ¨œÍ ¥ÁÅÏúʬÁÆà, €¨Â œÁþÁ ¥ÁÅŽÂþÃä ªÂ§ÁžÁ ¥É™Á©ÌÏ¡Áô¨ÍÃ ü§ÃÖ œÁ™Ã ¥ÁÅžÁÅâ¨Å ¡É™ÁÅœÁÆ, ¥Á§ÃÏœÁÂ œÁþÁ ¥ÁÅŽÂþÃä ÃëÏžÁÃ ü§ÃÖ ªÂ§ÁžÁ ¬Á®Áòþà œÁþÁ þÍýè͍à ¡Ä¨Å֍ÁÅþà ¥Á §ÃÖ ¥Á §ÃÖ ¥É ¬Á®ÁÅò ÁÅ™ÁŬÁÆà .. ¥Á§Í¡ÁÁÑ ªÂ§ÁžÁþà œÁþÁ £ÃÁÅ©ËþÁ ÎÃ¨Ã¨Í Á¬Ã Á¬ÃÂ þÁ¨Ã¡Ê¬ÁÅàÏýÊ.. ªÂ§ÁžÁ¨Í Áƙ Í§ÃÁ¨Å žÂ©ÂÃä¨Â Š®ÁòϜ Á¥Êé¬ÁōͩÁ™ÁÏœÍ.,  €ÁÏœÁÁÅ™ÁÅ úʬÁÅàþÁä €¨ì§ÃÃ ¥ÁœÁÅà ¥ÁœÁÅàÂ ÿ÷.. „.. €ÏýÆ ¥ÁƨŏÁÅœÁÆ  €ÁÏœÁÁÅ™ÁÅ ˆ¥ÃúʬÃþ œÁþÁÃ €¤ÁêÏœÁ§ÁÏ ¨ÊžÁþÁäýÅì œÁþÁ ¬Á§Áí³ÂíþÃä €œÁþà ¡Á§ÁÏúʬà €œÁþà úÊœÁ¨Ã €þÁŏÁśϏ œÂþÁÅ ¬ÁÿÁÁ§Ã¬ÁÆà ¬ÁåϞìÁÅàÏýÊ..  €ÁÏœÁÁÅ™ÁÅ ªÂ§ÁžÁ œÌ™ÁōÁÅÑþÁä ¡Á§ÃÃ›Äþà ¥É þÁ™ÁÅÏ ©Á§ÁÁÆ ¡ËÃ ¨ÂÊ¬Ã ¥É œÌ™ÁōÁÅÑþÁä ¡ÊÏýÄþà ÃÏžÁÃ ¨ÂÊ¬Ã ¥É ¡ÁõžÃ¥Áé¥ÄžÁ úÊ¦ê ©Ê¬Ã ¡Áõ§É¥Áé¨þà £¨ÏÂ ŠœÁÅàœÁÆ €¡ÁåýÃÊ Í§ÃÁ¨©Ê™ÃœÍ œÁ™Ã¬Ã±Í¦ üÙÁÅ Ý üÙÁÅݏ Â§ÁÅœÁÅþÁä ¥É Â¥Á §Á³Â¨¨Í œÁþÁ úʜéʮÁòþà œÁ™Ã úʬÁōÁÅÏýÆ ¥É ¡Áõ±Â¦Á¨ÍìÃ ©Ê®ÁÅò üÌþáà É¨Á™ÁÏ ¥ÉÅžÁ¨ÉýÊÛ™ÁÅ. ÿ÷.. €þà ¥ÁœÁÅàÂ ¥ÁƨŏÁÅœÁÆ ªÂ§ÁžÁ œÁþÁ ©Ä¡Áôþà Í™ÁÃ žÁþÁÅäÂ ¡ÉýÃÛ œÁþÁ ‡™Á¥ÁÂ¨ÉœÃà €œÁþà þÁ™ÁÅÏ úÁÅýÆÛ ¥É¨Ã©Ê¬Ã œÁþÁ ¡Á õžÃ¥Áéþà ¥Á§ÃÏœÁ ¥ÁÅÏžÁōÁÅ œÍ¬ÁÆà œÁþÁ Â¨ÅœÍ €œÁþà þÁ™ÁÅ¥ÁÅþà ¥Á§ÃÏœÁÂ œÁþÁ ¡ÁõžÃ¥Áé¨ÍÃ €žÁÅ¥ÁōÁÅþÂäžÃ.  €ÁÏœÁÁÅ™ÁÅ Á£ Á£Â œÁþÁ ¡ÊÏýÅ £É¨ÅÛ ©Ã¡Êå¬Ã, œÁþÁ ¡ÊÏýÅ ÁÅϙĨŠ©Ã¡Êå¬ÁōÁÅþÃ, œÁþÁ €Ï™Á§Êí§Ãä ¨ÂÊ¬Ã þÏÙÃþÁ œÁþÁ ¥ÉÅ™ÁÝþà ªÂ§ÁžÁ œÌ™Á¨ ¬ÁÏžÁŨÍìÃ €žÃ¥Ê¡ÁåýÍÃ..  €ÁÏœÁÁÅ™ÁÅ ªÂ§ÁžÁ œÌ™ÁōÁÅÑþÁä ¡Á§ÃÃ›Äþà ¥É þÁ™ÁÅÏ ©Á§ÁÁÆ ¡ËÃ¨ÂÊ¬Ã œÁþÁ þÁ™ÁÅ¥ÁÅþà ¥É þÁ™ÁÅ¥Áōà œÂ¡Á™ÁÏ úʬʬà ©ÁôÏúÁ™ÁÏ©Á¨ì €ÏœÁ©Á§ÁÁÆ ¡ËÃ ¨ÊúéÁôþÁä ¥É ¡Á§ÃÃ›Ä..  €ÁÏœÁÁÅ™ÁÅ œÁþÁ ¡ÊÏýÅ ©Ã¡ÁôåÍ©Á™ÂþÍà žÁƧÁϏ ü§ÁÁ™ÁÏ©Á¨ì ŠÁѳ§Ï ÁÅ¡Áå¨Â ÃÏžÁÃ ü§ñͦϞÃ.PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 31. 31. žÂþÃœÍ þÏÙÃþÁ €œÁþà ¥ÉÅ™ÁÝ ¥É ¡Á§ÃÃ›Ä ¥ÄžÁŏ ªÂ§ÁžÁ ¡ÁõžÃ¥Áé ¬ÁÏžÁŨÍì ŠœÁÅàÁÅþÂäžÃ. žÂþÃœÍ  €ÁÏœÁÁÅ™ÁÅ ŽÏÂ§Áŏ œÁþÁ ¥ÉÅ™Á ÝœÍ ªÂ§ÁžÁ ¡ÁõžÃ¥Áé¥ÄžÁ §ÁÅžÁÅâœÁÆþÊ ¥Á§Í¡ÁÁÑ ŽÏÂ§ÁÅ ŽÏÂ§Áŏ ªÂ§ÁžÁ ¡Á§ÃÃ›Äþà ¡ËÃ ¨ÂÁ³ÂÊ™ÁÅ. ªÂ§ÁžÁÁƙ œÂþÁÃ úÊœÁþËþÁÏœÁÂ €œÁþÍà ¬ÁÿÁÁ§Ã¬ÁÆàþÊ œÁþÁ ¡Á§ÃÃ›Äþà ¡ÁÁэà œÁ¡ÃåÏúÁ™ÂþÍà ¡ËÃ ¨ÂÁÅœÁÅÏ™ÁÂþÊ.. ŠÁѳ§Ï  €ÁÏœÁÁÅ™ÁÅ úéÁôí úéÁôíþÁ œÁþÁ ©ÉúÁÖþà ©Ä§Âê¦ê ªÂ§ÁžÁ ¡Á§ÃÃ›Ä¥ÄžÁ ¡ÃúÃÂ§Ä úʬʬà ¥ÉÅœÁàϏ ªÂ§ÁžÁ ÁýÅۍÁÅþÁä ¡Á§ÃÃ›Äþà Ž§Â£Å úʬʪ™ÁÅ. …ÿÃÏúÁþéßÁϏ €œÁþÁÅ €¨Â þħÁÅ Â§Ã±Í©Á™ÁÏœÍ ªÂ§ÁžÁ ÿÁœÂ¬Áŧ¨˱ͦϞÃ. œÁþÁ ¡ÁÃÑÏýà €ÏÁŨ÷ ‡¡Áôå™ÁÆ €¨Â þħÁÅ Â§Ã±Í¨ÊžÁÅ. ¬Á§Ê ‰±Í¦þÁžÃ ˆžÍ ‰±Í¦ÏžÃ.. ‡¨ÍÍ¨Â ƒ €ÁÏœÁÁÅ™Ãþà ¥Á®Äò §ÉúÁ֏ÌýÃÛ ¥ÄžÉÃÑÏúÁōÁÅϙ¥ÁþÁōÁÅþÊÏœÁ¨ÍþÊ, €œÁþÁÅ Á£ Á£Â œÁþÁ ¡ÊÏýÅ œÌ™ÁōÁÅÑþà ú̍ÂÑ ¬Á©Á§ÃÏúÁōÁÅÏýÆ  ÁžÃ ŠžÃ¨Ã¡ÉýÃÛ ©É®Ãò±Í¦Ê™ÁÅ. ‚¨Â ü§ÁŏÁÅœÁÅÏžÁþà ªÂ§ÁžÁ ©ÁõÿÃÏúÁþËþ¨ʞÁÅ. ÁþĬÁÏ ‚¨Â ŒœÁÅÏžÁþà ˆ¥Á ÂœÁëÏ ªÂ§ÁžÁ ¥ÁÅÏžÁŏ ©Á õÿÃÏúÃþ œÂþÁÅ ¥Á§Í §ÁÁϏ þËþ €œÁþÃä ¡Ã ©ÁôϙʞʥÉÂ. ‚ύÁ úʬʞʥĨʍÁ þÁ¨ÃÃ±Í¦þÁ œÁþÁ £ýÛ¨þà ¬Á©Á§ÃÏúÁōÁÅÏýÆ þÃ¥ÁéžÃÂ ªÂ§ÁžÁ  ÁžÃ¨ÍþÃÏúÄ £¦ÁýÃ ŠúÃÖ Ž§Â£Ë±Í¦þÁ œÁþÁ ¨ÏÂþà ‡©Áí§Ã Á®Áò¨Í ¡Á™ÁÁÅϙ ‡¨ÂÍ¨Â £ÂœÁÆëϨ͞ÁƧà ‹ úÉϣřà þÄ®ÁòœÍ  €ÁÏœÁÁÅ™ÁÅ ŠÏ¡ÃþÁ œÁ™Ãþà Á™ÃÃÏžÃ.  ¡Áþà ‰±Í¦Á Á, ÁÅýÅÛ úÁ¡Áôå™ÁōÁÅϙ œÁþÁ ÁžÃ¨ÍÃ ©É®Ãò  œÁ™Ã ¨ÏÂþà ¥Á §ÊÖ¬ÁōÁÅþà ¥Á§Í ±Ì™Ã ¨ÏÂ ÁýÅۍÁÅþà ‚ύÁ ƒ§Íüōà ‡žÍ ŠÁ¨Â ‡ÁÑ™Í ‹ žÁÁÓ§Á þÞÁë±Í©Â¨þÁōÁÅÏýÆ, Â¬Áà ‡™ÁϏ ÌÏúÉÏ ˆÂÏœÁÂ ¡Á™ÁōÁÅÏýÊ ¥Á®Äò  €ÁÏœÁÁřʥËþ ¥ÄžÁÃ §Â©ÁúÊ֥ɠ€þÁä ©ÁõÿÁ §ÂÂþÊ œÁþÁ ¡ÁÁÑ £ýۨŠ¡ÁýÅۍÁÅþà œÂþÁÅ ¥Ê™Á ¥ÄžÁÃ ©É®ÁÅœÁÅÏ™ÁÂ ªÂ§ÁžÂ ©Â®Áò €¥Áé ªÂ§ÁžÁþà úÁƬÃ.. ‡ÁљÍà ©É®Ãò±Í¦Ê©Ê ? ‚ϞÁýÃþÃÏúÄ þčͬÁ¥Ê ©ÉžÁōÁÅœÁÅþÂäþÁÅ.  ¡ÁÁÑ£ýۨŠ¡ÁýÅۍÁÅþà ‡ÁљÍñ͜ÁÅþÂä©Ê? €þà €™ÃÊ¡ÁåýÍÃ..PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 32. 32. €¬Á¨Ê  €¡Á§ÃúÃœÁ €ÁÏœÁÁÅ™ÁÅ ªÂ§ÁžÁþà þÁ¨Ã¡Ã þÁ¨Ã¡Ã ©É§ÉëÃÑÏúà ©Ê™ÉÃÑÏúà œÁþÁ ©Ê™Ã žÃÏúÁÁÅÏ™ÂþÊ ü©ÁÂ§Ã ©É®Ãò±Í©Á™ÁÏœÍ Á¨ÃÃþÁ úçÁōà œÍ™ÁÅ ©Â®Áò €¥Áé œÁþÁþà ŠÏý§ÃÂ ¡Á™ÁōÍÑþéÁíÁÅϙ €™ÁÅ Ý¡Á™ÁÅœÁÅþÁäÏžÁōÁÅ úçÉëœÁÅàÌúÃÖ ©Ã¬ÁŧÁŏ ˆžÍ ¬Á¥Á ŸÂþÁÏ úÉ¡Áå£Í¦ÊÏœÍì.. ¥Á§Í¡ÁÁÑþÃÏúÄ ‹ 50 ˆ®Áò ¡ÉžÂâ¦ÁþÁ €žÊÏýÊ ¡Ã¨ìžÂþÃä €¨Â Á¬ÁŧÁÅœÁÅþÂä©Áô €ÏýÆ ¬Á¥Á ŸÂþÁÏ ©ÃþáÃÏúÁ™ÁÏœÍ, ªÂ§ÁžÁ œÁþÁ þÍýÍì ¥Á Âýþà þÍýÍìþÊ ¥ÃϏʬÁÆà.. ˆ¥Ä¨ÊžÁ¥Á Âé, ‚ϞÁ¨ÃþÃÏúÄ ¡Ã¨ì¨þà ™Ã¬ÁÅàþÂäþÁÅ. ‚¡Áôå™Ê¥É þÞÁâ§Ì¬ÁÅàþÂäžÃ. ‚ÁљʥÉ ŠÁýÊ §Á› Ì› žÁíþÏ ©ÁôÏžÃ. ¡Ë¥Ê™Á¥ÄžÁ ‡©Áí§ÁÆ ¨Ê§ÁÅ. ÌžÃâ¬Ê¡Áô €ÁÑ™Á ¡ÁëªÂÏœÁϏ ¡Á™ÁōÁÅϞ¥Áþà ¡ËÃ ©É®ÁÅœÁÅþÂäþÁÅ €þà ¬Á¥Á ŸÁþÁÏ úÉ¡ÃåÏžÃ. €žÊ¥ÃýÊ, þÁÅ©Êí¥ÁþÂä ‚ÏÂ úÃþÁä¡Ã¨ì©ÁþÁōÁÅÏýÅþÂä©Â? ™Á¡Ã¨ì©Ã ŠÁÑœÃà©Ä ŠÏý§ÃÂ ¡ËþÁ ¡Á™ÁōÁÅÏý©Â? ¡ËÉÁÑ™ÃÄ ŠžÁÅâ ‚žÁâ§ÁÏ ‚ÁÑ™Ê ¡Á™ÁōÁÅÏžÂÏ €þà ¥Á  €¥Áé €ÏýÅÏýÊ..  ¡ÉžÂâ¦ÁþÁ Á¨ÃåÏúÁōÁÅÏýÆ.. €¥Á Âé¦ þġʧÊÏýþÂä©Áô €þÂä™ÁÅ ªÂ§ÁžÁþà úÁƬÁÆà. þ ¡Ê§ÁÅ ªÂ§ÁžÁ쪀 €þÂäžÃ ªÂ§ÁžÁ. €œÁþÁÅ ¥Á  €¥Áé Ê¬Ã úÁƬÁÆà .. úÁÆ™Á¥Á Âé¦.. ªÂ§ÁžÁ ¬Á§ÃÂÓþÊ úÉ¡ÃåÏžÃ. €¬Á¨Ê ÁœÁ ©Â§Á¥ÍëüŨŏ ¥ÁþÁ¥ÁϜ ©Ì®ÁÅò ÿÁÆþÁ¥Á¦ÊêýÅì ¡É®Ãò ¡ÁþÁŨÍì œÁ¨ ¥ÁÅþÁÁ¨Ë ©ÁôþÂä¥Á Â? ƒ §ÂœÃë ÂþÄ ŠÁÑ §ÉÏ™ÁÅ ÁÏý¨¬Ê¡Áô ¡ÁëªÂÏœÁϏ ¡Á™ÁōͱͦÁ Â¥Á Â.. §Ê±ÌžÁÅâþÂä ¡É®Ãò¡ÁþÁŨÃ ¥ÁþÁÏ ¬ÃžÁãÏ Â¨Ê¥ÁÅ €þà €ÏýÆ, ¡ÁžÁ ªÂ§ÁžÂ, ¡ËþÁ žÍ¥Á¨Ê©Ä ¨Ê©ÁôÁžÂ €ÏýÆ ¦ÁþÁ ¥Ê™Á©Ë¡Áô €™ÁŏÁŨʬʙÁÅ. ªÂ§ÁžÁ ©Â®Áò €¥ÁéþÄ,  ¡ÉžÂâ¦ÁþÄä œÄ¬ÁōÁÅþà ¥Ê™Á¥ÄžÁ ‡©Áí§ÁƨÊþà ‹ ÁžÃ¨ÍÃ œÄ¬ÁōÁÅ©É®ÃòÏžÃ. €ÁÑ™ÁÃ ÃÏžÁþÃÏúÄ ÌÏúÉÏ ©É¨ÅœÁŧÁÅ ¡Á™ÁÅœÁÅþÂäžÃ.  ÁžÃ §Á›Ì› žÁíþÁŨʩĨʍÁÅϙ ¡ÁëªÂÏœÁϏ úÁ¨ìÂ ©ÁôÏžÃ.PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 33. 33.  ¡ÉžÂâ¦ÁþÁ œÁþÁ ¡ÁÁÑ ¡Á§ÁÅúÁōÁÅþÂä™ÁÅ. ÌÏúÉÏ žÁƧÁϏ Í™Á ©Â§ÁÃ ¥Á  €¥Áé ¡ÁÁÑ ¡Á§ÁÅúÁōÁÅþÂäžÃ. þÊþÁÅ ©Â®ÃòžÁâ§ÃÄ ¥ÁŸÁêÂ þ ¡ÁÁÑ ¡Á§ÁÅúÁōÁÅþà ÿÁ¥Á¦Á Âê €þÁōÁÅÏýÆ ¡Á™Áōͣ͜ÁÅÏ™ÁÂ  ¡ÉžÂâ¦ÁþÁ.. ªÂ§ÁžÁ œÁ¨Äì ÁœÁ ©Â§ÁÏ §ÍüŨŏ ¡É®Ãò ¡ÁþÁŨŠúÊ¬Ä úÊ¬Ä ©Ì®ÁÅò ÿÁÆþÁ¥Ë±Í¦ÏžÃ. ÌÏúÉÏ ¬Ê¡Áô Â®ÁÅò ¡Á™ÁœÂ©Â þčÁÅ ¡Áô›êÏ ©ÁôÏýÅϞà €þÂä™ÁÅ. €¬Á¨Ê ©Â™É©Á™Í ªÂ§ÁžÁ ©Ì®ÁÅò ¬Á®ÁÆò ¡Ã¬ÃÃ ¡Ã¬ÃÃ ©Ê™ÉÃÑÏúÃ, ‡ÃÑÏúÃþÁ ©Ê™Ã žÃÏúÁÁÅÏ™ÂþÊ ©É®Ãò±Í¦™Ê¥ÉÂ, €¡ÁåýÃþÃÏúÄ ªÂ§ÁžÁÃ ŠÁýÊ œÃÁÑ œÃÁя úçÁÅ úçÁŏ ©ÁôÏžÃ. ƒ œÃÁÑ úçÁÅ Ã œÍ™ÁÅ ƒ ¥ÁŬÁ¨Â¦ÁþÁ Â®Äò €©Ä ¡ÁýÛ¥ÁþÊ¡ÁåýÍà ªÂ§ÁžÁÃ úçÉëœÁÅàÌúÃÖÏžÃ. žÂþÃœÍ ªÂ§ÁžÁ úçÁŏ þÁÅ þÞÁâ§Ì¬ÁÅàþÂäžÃ þÊþÁÅ ¡Á™Áōͩ¨à €þà ©Ã¬ÁŧÁŏ œÁþÁ ¡ÁÁѥĞÁ ¡Á™ÁōÁÅϙñͩÁ™ÁÏœÍ, ªÂ§ÁžÂ ©Â®Áò €¥Á Âé, €žÊ¥ÃýÊ, ±Â¡ÁÏ ¡ÉžÂâ¦ÁþÁ þͧéÙÃúà €™ÃÃœÊ €¨Â úçÁÅ ¡Á™ÁœÂ©Áô ? œÁ¡Áôå ÁžÁÆ ? ÌÏúÉÏ ¬Ê¡Áô ¦ÁþÁ Â®ÁÅò þ̍ÃÑþÁÏœÁ ¥Á ÂœÂëþÁ þÄ ³Ì¥Êé¥Ä ±ÍžÁÅ¨Ê €þÊ¡ÁåýÍà ‚Á ÁœÁêÏœÁ§ÁÏ ¨ÊÁ ªÂ§ÁžÁ ¥ÁþÁ¬ÁÅ¨Í ¥ÁŬÁ¨Â™Ãþà Á¬ÃÂ œÃýÅۍÁÅÏýÆþÊ ¨Êúà ©É®Ãò ¥ÁŬÁ¨Â¦ÁþÁ Â®ÁÅò þ̍ÁÑ™ÁÏ ¥ÉÅžÁ¨ÉýÃÛÏžÃ. (‚ύ ©ÁôϞà .. .. ..)  œÁ§ÁÅ©ÂœÁ ˆ¥Ã ü§ÃÃÏžÍ 7©Á ¤ÂÁÏ¨Í úÁžÁ©ÁÏ™Ã. ¥Ä ÁÅ™÷ ¥É¥É§Ĭ÷ Date: 20 November, 2006 ¥Ä €¤Ã±Âë¦Á ¨þà ƒ ƒ¥Ë¨÷ €™Áë¬÷ Ã §Â¦Áϙà good_memoreis_09@yahoo.comPDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 34. 34. ¢Á§÷ ¬Ê¨÷ - 7 §ÁúÁþÁ: ‡©Á§Í œÉ¨ÄžÁÅ ƒ ÁÁþà œÃ§ÃÃ §Â¬Ã HITS¨Í ¡ÁëúÁŧÁ› ¥Á ÂœÁëÏ: ÁÅ™÷ ¥É¥É§Ĭ÷ Date: 20 November, 2006 email: good_memories_09@yahoo.com ÁœÁ ¤ÂÁÏ ¥ÁŏÃÏ¡Áô :  ¡ÉžÂâ¦ÁþÁ œÁþÁ ¡ÁÁÑ ¡Á§ÁÅúÁōÁÅþÂä™ÁÅ. ÌÏúÉÏ žÁƧÁϏ Í™Á ©Â§ÁÃ ¥Á  €¥Áé ¡ÁÁÑ ¡Á§ÁÅúÁōÁÅþÂäžÃ. þÊþÁÅ ©Â®ÃòžÁâ§ÃÄ ¥ÁŸÁêÂ þ ¡ÁÁÑ ¡Á§ÁÅúÁōÁÅþà ÿÁ¥Á¦Á Âê €þÁōÁÅÏýÆ ¡Á™Áōͣ͜ÁÅÏ™ÁÂ  ¡ÉžÂâ¦ÁþÁ.. ªÂ§ÁžÁ œÁ¨Äì ÁœÁ ©Â§ÁÏ §ÍüŨŏ ¡É®Ãò ¡ÁþÁŨŠúÊ¬Ä úÊ¬Ä ©Ì®ÁÅò ÿÁÆþÁ¥Ë±Í¦ÏžÃ. ÌÏúÉÏ ¬Ê¡Áô Â®ÁÅò ¡Á™ÁœÂ©Â þčÁÅ ¡Áô›êÏ ©ÁôÏýÅϞà €þÂä™ÁÅ. €¬Á¨Ê ©Â™É©Á™Í ªÂ§ÁžÁ ©Ì®ÁÅò ¬Á®ÁÆò ¡Ã¬ÃÃ ¡Ã¬ÃÃ ©Ê™ÉÃÑÏúÃ, ‡ÃÑÏúÃþÁ ©Ê™Ã žÃÏúÁÁÅÏ™ÂþÊ ©É®Ãò±Í¦™Ê¥ÉÂ, €¡ÁåýÃþÃÏúÄ ªÂ§ÁžÁÃ ŠÁýÊ œÃÁÑ œÃÁя úçÁÅ úçÁŏ ©ÁôÏžÃ. ƒ œÃÁÑ úçÁÅ Ã œÍ™ÁÅ ƒ ¥ÁŬÁ¨Â¦ÁþÁ Â®Äò €©Ä ¡ÁýÛ¥ÁþÊ¡ÁåýÍà ªÂ§ÁžÁÃ úçÉëœÁÅàÌúÃÖÏžÃ. žÂþÃœÍ ªÂ§ÁžÁ úçÁŏ þÁÅ þÞÁâ§Ì¬ÁÅàþÂäžÃ þÊþÁÅ ¡Á™Áōͩ¨à €þà ©Ã¬ÁŧÁŏ œÁþÁ ¡ÁÁѥĞÁ ¡Á™ÁōÁÅϙñͩÁ™ÁÏœÍ, ªÂ§ÁžÂ ©Â®Áò €¥Á Âé, €žÊ¥ÃýÊ, ±Â¡ÁÏ ¡ÉžÂâ¦ÁþÁ þͧéÙÃúà €™ÃÃœÊ €¨Â úçÁÅ ¡Á™ÁœÂ©Áô? œÁ¡Áôå ÁžÁÆ? ÌÏúÉÏ ¬Ê¡Áô ¦ÁþÁ Â®ÁÅò þ̍ÃÑþÁÏœÁ ¥Á ÂœÂëþÁ þÄ ³Ì¥Êé¥Ä ±ÍžÁÅ¨Ê €þÊ¡ÁåýÍà ‚Á ÁœÁêÏœÁ§ÁÏ ¨ÊÁ ªÂ§ÁžÁ ¥ÁþÁ¬ÁÅ¨Í ¥ÁŬÁ¨Â™Ãþà Á¬ÃÂ œÃýÅۍÁÅÏýÆþÊ ¨Êúà ©É®Ãò ¥ÁŬÁ¨Â¦ÁþÁ Â®ÁÅò þ̍ÁÑ™ÁÏ ¥ÉÅžÁ¨ÉýÃÛÏžÃ.  œÁ§ÁÅ©ÂœÁ ˆÏ ü§ÃÃÏžÍ ‚ÁúÁžÁ©Áϙà : ªÂ§ÁžÁ  ¥ÁŬÁ¨Â¦ÁþÁ Â®ÁÅò ‹ ‰žÁÅ þåô¨¬Ê¡Áô ¡Ã¬ÃÊ¡ÁåýÍà ªÂ§ÁžÂ ©Â®Áò €¥Áé úÃþÁäÂ ÁŧÁÁ¡ÉýÛ™ÁÏ ¥ÉÅžÁ¨ÉýÃÛÏžÃ.  ¡ÁÁÑþÁ ÁŧÁÁ ©ÃÏýÆþÊ ¥ÁŬÁ¨Â¦ÁþÁ účÁýÍì ªÂ§ÁžÁ úÊœÁŨŠœÁ™ÁÅ¥ÁÅœÁÅþÁäýÅìÂ œÁ™ÁÅ¥ÁÅœÁÆ ªÂ§ÁžÁ œÌ™Á¨¥ÄžÁ úɦÁê©Ê¬Ê™ÁÅ.  úʜà ¬Áå§ÁîÃ ªÂ§ÁžÁ ©Ì®ÁÅò •Á¨Åì¥ÁþÂäžÃ. €¡ÁåýéÁ§ÁÁÆ ‡ÏœÍ úçÁŏ €¬ÁÿÁþÁϏ ¥ÁŬÁ¨Â¦ÁþÁ Â®ÁÅò ¡Á™ÁÅœÁÅþÁä ªÂ§ÁžÁ¨Í ŠÁÑ ³Â§ÃÂ  ú͍ÁÅ €¬ÁÿÁþÁÏ ¥Á ¦Á¥Ë±Í¦Ê¦. ¬Á§Ê ƒ ¥ÁŬÁ¨Â¦ÁþÁ ˆ¥Ã úʳÂà™Í úÁÆžÂâ¥ÁþÁäýÅìÂ œÁþÁ œÌ™Á¨þà œÁ™ÁÅ¥ÁÅœÁÅþÁäPDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 35. 35. ¥ÁŬÁ¨Â¦ÁþÁ úÊœÁŨþà Á¥ÁþÃÏúÁþÁýÅìÂþÊ ©Áõ§ÃÁÅþà ¥ÁŬÁ¨Â¦ÁþÁÃ ¥Á§ÃÏœÁ žÁÁÓ§ÁÂ ü§ÁŏÁÅœÁÆ €œÁþà Â®ÁÅò ¡Ã¬ÁÁ³ÂÃÏžÃ. ‹ §ÉÏ™ÁÅ þåô¨¬Ê¡Áô ¥ÁŬÁ¨Â¦ÁþÁ ªÂ§ÁžÁ œÌ™Á¨þà §ÉÏ™ÃÏýÃþÄ Ì¡Áå œÁ¥ÁÁϏ œÁ™Ã¥Ã þÃ¥ÁéžÃÂ œÁþÁ úÊœÃþà ªÂ§ÁžÁ úÊœÁŨ¥ÄžÁ ©Ê¬Ã, €ÁÑ™Á ÂžÁ¥Áé ¥Á§ÃÌÏúÉÏ ¡ËÃ ¡Ã¬ÁōÁÅ €þà ªÂ§ÁžÁÃ úÉ¡ÁôœÁÆ ¥É úÊœÁŨþà œÁþÁ ¥É®Áò ¡ËÃ œÍ¬Ê™ÁÅ.  ¥ÁŬÁ¨Â¦ÁþÁ œÌ™Á¨þÃϙ žÁýÛϏ ©ÉÏýǍÁ¨Å ©ÁôþÂä¦. Á§ÁōÁŏ  ©ÉÏýǍÁ¨œÍ ©ÁôþÁä  ¥ÁŬÁ¨Â¦ÁþÁ œÌ™Á¨þà €¨Â ¡Ã¬ÁōÁÅœÁÅÏýÊ ‡ÏžÁō͜ɨĞÁŏÂþÄ ªÂ§ÁžÁ ¬Á®ÁÅò £Ã§ÁŬɍÃѱͦ úÁþÁÅ¥ÁÅúÍÁ¨Å þÍÃÑ þèÅúÁÅþÂä¦. ‚ÏœÁ¨Í  ¥ÁŬÁ¨Â¦ÁþÁ úɦÁê ªÂ§ÁžÁ ©Ä¡Áô¥ÄžÁ ¡Á™ÃÏžÃ. §Ã±ÍœÁÅþÁä þɏÁ™ÁťĞÁ ‡Ï™ÁÅ úÃœÁōÁŨŠ©Ê¬Ã þáÁôå §ÂüʬÃþÁýÅì, ªÂ§ÁžÁ¨Íþà Í§ÃÁ¨ €Ãä ¥Á®Äò §ÂüōÁÅþà ¥ÁŬÁ¨Â¦ÁþÁ ‚ύʥà úʳÂà™Í €þÊ antisiplation¨Í ªÂ§ÁžÁ ¥Á§ÃÏœÁÂ ©Ê™ÉÃѱͳÃÏžÃ. ªÂ§ÁžÍì §ÊÁÅœÁÅþÁä Â¥Á Í§ÃÁ¨ ¡Áë¤Â©ÂþÁ œÁþÁÃ œÉ¨ÄÁÅÏ™ÂþÊ ¥É Á®ÁÅò ¥ÁœÁÅàÂ €§Á¥ÁÆœÁ¨Å ¡Á™ÁÅœÁÅþÂä¦. ¥Á®Äò Š®ÁòϜ €§Í§ÁÁ¥ËþÁ œÃ¦Áêþà œÄ¡Áô¨Å ¥ÉÅžÁ¨¦Á Âê¦. ‚ÏœÁ¨Í ¥ÁŬÁ¨Â¦ÁþÁ œÁ¨Äì ¥Á§ÃÌÏúÉÏ ¡ËþÁ þ̍ÁÑ¥Áé €ÏýÆ ªÂ§ÁžÁÃ úÉ¡ÁôœÁÆ ¥É úÊœÁŨþà œÁþÁ œÌ™Á¨¨Í ¥Á§ÃÏœÁ ¥ÁÅÏžÁōà œÍ¬Ê™ÁÅ. €¨Â ¥ÁÅÏžÁōÁÅ ü§ÃÃþÁ ªÂ§ÁžÁ úÊœÁŨÃ ¥ÉœÁàÂ ˆžÍ œÁÃ¨ÃÏžÃ. ‚ϞÁ¨þÃÏúÄ €¨ÂÏýÃžÊžÍ ü§ÁÁ£ÍœÁÅþÂäžÁþà ©ÁõÿìÁÅàþÂä ŠÁѳ§Ï œÁþÁ úÊœÁŨÃ ¥ÉœÁàÂ  ¥ÁŬÁ¨Â¦ÁþÁ ¥ÁÁœÁþÁÏ œÁÃ¨Ê¡ÁåýÍà ªÂ§ÁžÁ ŠÏýèÍþà §ÁÁà¥ÁϜ ±ÍýɍÃѱͦ þÁ§Á þÁ§Â¨Íì ±ÌϏà ©ÁôžÁÇœÁϏ ¡Áë©ÁÿìÁÆà  §ÁÁà¥ÁϜ œÁþÁ §ÉÏ™ÁŜ̙Á¨¥ÁŸÁê¨Í úʧñͦþÁýÅì €ÁÑ™ÁþÃÏúÊ ÂÁÅϙ ¥É Š®ÁòϜ ©Ê™Ã ©Ã§ÁÅì úÃ¥ÁÅéœÁÅÏýÊ, œÁþÁ ¡Éë¥Ê¦ÁÏ ¨ÊÁÅÏ™ÂþÊ ªÂ§ÁžÁ úÊ¦ê  ¥ÁŬÁ¨Â¦ÁþÁ ¥ÁÁœÁþÂþÃä ÁÅ¡Áôåý £ÃÃÏúÃÏžÃ. ©ÉúÁ֏ ¥ÁŬÁ¨Â¦ÁþÁ ¥ÁÁœÁþÁÏ ©Ã§ÁÅì úÃ¥ÁÅéœÁÅþÂäžÃ ÂþÄ €žÃ ‚ύ ÁýÃÛ¡Á™Á¨ÊžÁÅ.PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 36. 36. Š™Ã¨Ã±Í¦þÁ ±ÌýìÂ¦Á¨Â œÁþà ¥ÁÁœÁþÁÏ ªÂ§ÁžÁúÊœÁŨÍì ¥ÉœÁàÂ þÁ¨ÅÁÅœÁÅþÂäžÃ. €žÃ €ÏÁŨ÷ ¥ÁÁœÁþÁÏ ÁþÂä ú¨ ±Ì™Á©ÁôÂ ©ÁôþÁäýÅì €þáÃÏúÃϞà ªÂ§ÁžÁÃ. ŠÁ§ÁÁ¥ËþÁ ¥ÁœÁÅà¨Í ©ÁôþÁä žÂþ蠪§ÁžÁ  ¥ÁŬÁ¨Â¦ÁþÁÃ ¥Á§ÃÏœÁ žÁÁÓ§ÁÂ ü§ÁŏÁÅœÁÆ œÁþÁ §ÉÏ™Í úÊœÃþà Áƙ  ¥ÁŬÁ¨Â¦ÁþÁ ¡ÁÏúɨ͍ñÍþÃúÃÖ §ÉÏ™ÁÅ ÁÅ¡Ãå®ÁòœÍ œÁþà ¥ÁÁœÁþÂþÃä ¡ÁýÅۍÁÅþà þÃ¥ÁéžÃÂ €œÁþà ¥ÁÁœÁþÂþÃä …¡Á³ÂžÃϏÃ. €¡Áåýލ ªÂ§ÁžÁ ©Ä¡Áôþà þÃ¥ÁŧÁÅœÁÅþÁä ¥ÁŬÁ¨Â¦ÁþÁ ªÂ§ÁžÁ œÌ™ÁōÁÅþÁä üÉýÃä ¥É §ÉÏ™ÁÅ ¬Á®ÁÆò ¡Áõ§ÃàÂ þÁÁäϏ £¦Áý¡Á™Ê©Á§ÁÁÆ ¡ËÃ ü§Ã¡Ê¬Ê™ÁÅ. úÁ¨ìÂ¨Ã €¨Â þÁÁäϏ £¦Áý¡Á™ÃþÁ œÁþÁ ¬Á®Áòþà œÂÊ¡ÁåýÍà ¬÷ðð.. ÿ÷.. €þà ¥ÁœÁÅàÂ ¥ÁŨŏÁÅœÁÆ ªÂ§ÁžÁ ¥ÁÆ™ÌÏœÁŨŠ ¥ÁŬÁ¨Â¦ÁþÁ¥ÄžÁÃ Š§ÃÃ±Í¦ÏžÃ. œÁþÁ ¥ÄžÁÃ ©Â¨Ã±Í¦þÁ ªÂ§ÁžÁ œÁ¨ þÃ¥ÁŧÁÅœÁÆ ¥ÁŬÁ¨Â¦ÁþÁ ªÂ§ÁžÁ œÁ¨þà œÁþÁ ¡ÉžÁ©Áô¨ žÁÁÓ§ÁÃ ü§ÁÅ¡ÁôÁÅÏýÆ ªÂ§ÁžÁ ¡ÉžÂ¨Ã œÁþÁ ¡ÉžÂ¨Å ¥Ářéʬà œÁþÁ þ¨ōÁþà ªÂ§ÁžÁ þÍýè͍à œÍ¬Ã ¥É þÍýèÍþÃÏúÄ ‡ÏÃ¨Ã üŧÁÅëÍ³ÂÊ™ÁÅ. ªÂ§ÁžÁ Áƙ €¨ÂÏýà ¬ÁÅŽÏ Í¬Á¥Ê ³Â¦ÁÏÂ¨Ï þÃÏúÄ œÁ¡ÃÏúñ͜ÁÅÏ™Á™ÁÏœÍ ‡ýÅ©ÁÏýà ¬ÁύÍúÉÏ ¨ÊÁÅϙ œÁþÁ ŠÏýÃþà ¡Áõ§ÃÂ €œÁþà ¡Á§ÁÏ úʬà €œÁþÍà €þÃä ©ÃŸÂ¨Â ¬ÁÿÁÁ§Ã¬ÁÆà €œÁþÁÅ €ÏžÃ¬ÁÅàþÁä ¬ÁŎϨÍþà ¥Á ŸÁŧÂêþÃä ¡Áõ§ÃÂ €þÁŤÁ©Ã¬ÁÅàþÂäžÃ. ‚ÏœÁ¨Í ¥ÁŬÁ¨Â¦ÁþÁ úÊœÁŨŠªÂ§ÁžÁ ¬Á®Áò¥ÄžÁÃ ©Â¨Ã ¬ÃþÃäœÁϏ ©ÂýÃþà þÃ¥ÁŧÁÅœÁÆ ¥É úÁþÁÅ¥ÉÅþÁ¨þà ¬ÁŜ§ÁϏ œÂýìÁÆ ªÂ§ÁžÁþà ©É§ÉëÃÑÏúʬÁÅàÏýÊ ªÂ§ÁžÁ ¥ÁœÁÅàÂ ¥ÁƨŏÁÅœÁÆ ¥Á§ÃÏœÁÂ €œÁþåĞÁÃ ±ÂÁÅœÁÆ œÁþÁ ¥ÉœÁàþà œÁþà ¥ÉÅ™Áݍà £¨Â ŠœÁà³ÂÃÏžÃ. ‹¡ÁÁÑ €œÁþà ¥ÉÅ™ÁÝþà þÁ¨Å¡ÁôœÁÆ ¥Á§Í¡ÁÁÑ œÁþÁ žÃ¥ÁéœÍ  ¥ÉÅ™ÁݥĞÁ §ÁÅžÊâ¡ÁåýÍà €œÁþà ¥ÉÅ™ÁÝ þÃ¥ÁéžÃÂ Â¨Ã±Í¬ÁōÁÅþà ÁýÃÛ¡Á™Á³ÂÃÏžÃ. œÁþÁ úÊœÁŨÍìþÊ ‚ÏœË ©ÁýÅ™ÃÏœË €þÁäýÅì ¡É§ÁŏÁÅœÁÅþÁä €œÁþà ¥ÁÁœÁþÂþÃä úÁƬà ªÂ§ÁžÁ ™ÁϏ˱ͦϞÃ.PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 37. 37. ©Áõ¡Ã§Ã ±Í¬ÁōÁÅþà ÁýÃÛ¡Á™ÃþÁ €œÁþà ¥ÁÁœÁþÁÏ €ÏÁŨ÷ ¥ÁÁœÁþÁÏ ÁþÂä §ÉÏ™ÃÏœÁ¨ÅÏžÃ. €žÄÂÁ žÂþà Ë©Â§Á¥ËœÊ §ÉÏ™ÁÅúÊœÁÅ¨Æ žÁÁÓ§ÁÃ úʧÃÖþ ¬Á§Ê ªÂ§ÁžÁ ÁÅ¡Ãåý¡ÁýÛ™ÁϨʞÁÅ. €ÏœÁ £¨¥ËþÁ ŸÁÇ™Á¥ËþÁ €œÁþà ¥ÁÁœÁþÁ¡ÁôªÄ§ÁïÏ ªÂ§ÁžÁ ¡Áõ§É¥Áé¨Íì ©Áõ§ÃþÁ œÁ™Ã¨Í ³ÂàþÁ¥Á ™à ¥É §É¥Áé¨ ¬ÁÏžÁŨÍì žÂ§ÃúʬÁōÁÅÏýÆ ¥É¨ÍœÁŨÍì žÃÁ£™Ã±Í©Á™ÂþÍà œÁë¡Á™Ã±Í³ÂÃÏžÃ. €œÁþÁÅ ªÂ§ÁžÁ ¡ÉžÂ¨þà ŠžÃ¨Ã¡ÉýÃÛ ¥Á §ÃÖ ¥Á §ÃÖ ¥É ¬Á®ÁÅò ÁÅ™ÁŬÁÆà ¥É ¬Á®ÁÅò ÁÅžÁÅ®Áò žÁÁÓëþÃÏúÄ Š™Ã¬Ã¡ÁýÃÛ ¥É¨É¬Ã ¡Ã¬ÁōÁÅœÁÆ þÁ¨Å¡ÁôœÁÆ Á¬ÊÃѱ͜ÁÅÏýÊ ªÂ§ÁžÁ Áƙ œÁþÁ þÁ™ÁÅÏ ‡Á§Ê¬Ã ‡Á§Ê¬Ã þÏÙÃþÁ €œÁþà ¥ÁÁœÁþÂþÃä œÁþÁ §É¥Áé¨Íì žÃÊ¬ÁōÁÅÏýÆ œÁþÁ þÁ™ÁÅ¥ÁÅþà ¥Á§ÃÏœÁ £¨ÏÂ €œÁþà ¥ÁÁœÁþÂþÍà ŠœÁÅàœÁÅÏýÊ €œÁþÁÅ œÁþÁ ¥ÉÅ™ÁÝ ªÄ§ÂïþÃä ªÂ§ÁžÁ §É¥Áé¨ÍìÃ ÁÆýìÁÆà þÄ ¡Ã™ÁœÁ ¡ÁÃ¨Ã ‡þÂä®Áò¦êϞà €þà ªÂ§ÁžÁþà €™ÃÊ™ÁÅ. ªÂ§ÁžÁ €§ÁáÏ ÂþÁýÅìÂ €œÁþÍʬà úÁƬÁÆà.. €œÁþà œÁ¨þà œÁþÁ §Ì¥ÁÅ騍ʬà €™ÁÅ¥ÁōÁÅÏýÆ .. ¡Ã™ÁœÁ ¡ÁÁ¨™Á¥ÁÏýÊ €þà ¥ÁœÁÅàÂ €™ÃÃÏžÃ. €œÁþÁÅ œÁþÁ ¥ÉÅ™ÁÝ £Å™Ã¡Éþà ªÂ§ÁžÁ §É¥Áé¨ÍìÃ ¥ÉÅœÁàϏ ÁÆýÃÏúÊ¡ÁåýÍà .. ¬÷ðð.. ÿ÷.. €ÏÁŨ÷.. €ÏýÆ œÁþÁŏÁƙ œÁþÁ þÁ™ÁÅ¥ÁÅþà ¥Á§ÃÏœÁ ¥ÁÅÏžÁōÁÅ œÍ¬ÁÆà €œÁþÃä £¨ÏÂ œÁþÁ¨ÍÃ €žÁÅ¥ÁōÁÅÏýÅÏ™ÁÂ €œÁþÁÅ.. €žÊ.. þÁÅ©Áôí ¡ÉžÁâ¥ÁþëéÁ¦ê ‡ÏœÁÂ¨¥Á¦êϞà €þà €™ÁŏÁÅœÁÅþÂäþÁÅ €þÂä™ÁÅ. €¨Â €ÏýÆþÊ ªÂ§ÁžÁþà ÃÏžÁúʬà œÂþÁÅ ªÂ§ÁžÁ¥ÄžÉÃÑ ªÂ§ÁžÁ ¡Áõ§É¥Áé¨ÍìÃ žÃÁ£™ÃþÁ œÁþÁ ¥ÉÅ™ÁÝ ªÄ§ÂïþÃä ÁžÃ¨Ã¬ÁÆà ªÂ§ÁžÁ ¡ÁõÁÅþà ¡Ë ¡ËþÁ žÉϏÁÅœÁÆ £ÃÁÅœÁŏ©Áôϙà ªÂ§ÁžÁ ¡ÁõÁÅ¥Á™ÁœÁ¨ÍìÃ žÃÁþÁþà ¥Éŧ¦¬ÁÅàþÁä œÁþÁ ¥ÉÅ™ÁÝþà ¥Á§ÃÏœÁ £¨ÏÂ ªÂ§ÁžÁ¨ÍÃ ÁÆýìÁÆà©ÁôÏ™ÁÂ.. þÌ¡ÃåœÍ ÄúÁŏ €§ÁŬÁÆà €ÏÁŨ÷ ¥ÉÅ™ÁÝþà ¥Á§ÃÏœÁÂ œÁþÁ¨ÍœÁŨÍìÃ žÃÉ¦ÁêžÌâþà úÉ¡ÁôœÁÆ œÂþÁÅ ‚ύ ¡ÉžÁâ¥ÁþëÃþʍ¨ʞÁþÄ œÁþÁ ¥Á ÂþÁϨ͍à €œÁþà ¥ÉÅ™ÁÝþà €ÏœÁ £¨ÏÂ œÌ¦ÉÅêžËâ úÉ¡Êå¡ÁåýÍÃ.. €œÁþÁÅ ¡ÁÁÑ¨Í £Ï£Å ¡Á™ÃþÁýÅì €žÃ§Ã¡Á™ÁÅœÁÆ, €žÊÏýà þÁÅ©Áôí ‚ÏÂ ¡ÉžÁâ¥Áþëéà ÂÁÅÏ™ÂþÊ þÁþÁÅä ‚ÏœÁ¨Â¨Í¡Á¨ÃÃ žÃÊ¬ÁōÁÅþà ‚ÏœÁÂ Á¬ÉÃѱ͜ÁÅþÂä©Â €þà €™ÃÊ¡ÁåýÍÃ.,PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 38. 38. ªÂ§ÁžÁ þÊþÁÅ ¡ÉžÁâ¥ÁþëÃþËœÊ Â¨ÊžÁÅ ÂþÄ þÁÅ ˆ®ÁÅò §Â©Á™ÁϨʞÂ? þÂ¨Í Í§ÃÁ¨Å ¨Ê©Â? ¥÷éé. ¥Ä ¥ÉÅ™ÁÝþà ¥Á ÂœÁëÏ ¡ËÃ œÄ¬É¦ÁêÁÏ™Ã.. ÿ÷.. €¨Â ¨Í¡Á¨ ¥Ä ¥ÉÅ™ÁÝþà ÁžÃ¨Ã¬ÁÅàÏýÊ.. ¬÷ðð.. ÿ÷.. ¬Áí§ÁÓÏ ÁþÁ¡Á™ÁÅœÁÅþÂäžÃ. þÁþÁÅä ŠžÁ¨ÌžÁÅâ.. €¨ÂÊ žÉϏÁÏ™Ã. €ÏýÆ ªÂ§ÁžÁ €œÁþÃä ¡ÉþÁ©Ê¬ÁōÁű͜ÁÆ €œÁþÁÅ œÁþÁ ¥ÄžÁþÃÏúÄ ¨Êúñ͍ÁÅϙ £¨ÏÂ €œÁþà ªÁ§Ä§ÂþÃä ©ÂýʬÁōÁÅþà €œÁþà úÊœÁŨÍì ©É§ÉëÃѱ͜ÁÅÏýÊ., €ÏœÁžÂÂ ŠúÊ֍Á €œÁþÁŏÁƙ œÁþÁ ¥ÉÅ™ÁÝþà ©ÉúÁÖþà ªÂ§ÁžÁ ¡ÁõÁŨÍþÃÏúÄ £¦ÁýÃ œÃ¦Áê¨ÊÁ €¨ÂÊ ¡Ë ¡Ëþ ªÂ§ÁžÁ ¡ÁõÁÅþà ÁŜÏ žÉϏÁ³ÂÊ™ÁÅ. œÁþÁ ¥ÉÅ™ÁÝ ªÂ§ÁžÁ ¥Á ÂþÂþÃä ¡Áõ§ÃàÂ úʨÊ֬à ¥ÉÅœÁàϏ ªÂ§ÁžÁ ¡ÁõÁÅ¨Í žÃÁ£™Ã±ÍÁÅϙ üÁëœÁà¡Á™ÁÅœÁÆþÊ úÃþÁäÂ œÁþÁ þÁ™ÁÅÏ ÁžÃ¨Ã¬ÁÆà ªÂ§ÁžÁ ¬Á®Áòþà ¥Á §ÃÖ ¥Á §ÃÖ ÁÅ™ÁŬÁÆà ¥ÁŸÁê ¥ÁŸÁê¨Í ªÂ§ÁžÁ ¡ÉžÂ¨þà ¥ÁÅžÂâ™ÁÅœÁÆ ªÂ§ÁžÁ Š®ÁòϜ œÁ¥ÁÁϏ œÁ™Ã¥Ê¬ÁÆà €œÁþÁÅ ªÂ§ÁžÁþà žÉϏÁÅœÁÅÏýÊ, ªÂ§ÁžÁ œÁþÁÃ œÉ¨ÄÁÅÏ™ÂþÊ œÁþÁ §ÉÏ™ÁÅ œÌ™Á¨þÄ œÂþÁÅ ‡ÏœÁ©Á§ÁÁÆ ©Ã™ÁžÄ¦ÁêÁ¨žÍ €ÏœÁ©Á§ÁÁÆ ©Ã™ÁžÄ¬Ã €œÁþà ¥ÉÅ™ÁÝ œÁþÁ ™ÁœÁþÁϨ͍à žÃÁ£™Ã±Í©Á™ÂþÍà €þÁÅ©ÁôÂ œÁþÁ ¡ÁõÁÅþà œÉ§Ãúà ¡ÉýÃÛÏžÃ. ‚ýÅ ªÂ§ÁžÁÄ €ýÅ €œÁþÃÄ Áƙ œÉ¨Ã¦ÁÁÅÏ™ÂþÊ €œÁþà ¥ÉÅ™ÁÝ ªÂ§ÁžÁ ¡ÁõÁÅ ¥Á™ÁœÁ¨þà þÃ¥ÁéžÃ þÃ¥ÁéžÃÂ ©Ã™ÁžÄ¬ÁōÁÅÏýÆ €œÁþà ¥ÉÅ™ÁÝ £Å™Ã¡É ªÂ§ÁžÁ ¡ÁõÁŨ͍à ü§ñͦϞÃ. €ÏœÁÁÏœÁÁÆ œÁþÁ ¦ÉÂþÃ¥Á §ÁÓÏ¨Í þÃϙñ͜ÁÆ œÁþÁ ¡ÁõÁÅ €ÏúÁŨŠúÃýÃì±Í¦Ê¨Â ©Ã™ÁžÄ¬ÁōÁÅÏýÆ œÁþÁ ¦ÉÂþÏ͙Á¨Ã Š§ÁŬÁōÁÅÏýÆ ÁžÁŨŜÁÅþÁä €œÁþà ¥ÉÅ™ÁÝ ±ÍýìÃ €þÁŏÁśϏ œÁþÁ ¡Áõ¡ÉžÂ¨Å ¥Á™ÁœÁ¨Å ¡Á™Ã þÁ¨ÃÃ±ÍœÁÆ œÁþÁ þÁ§Á þÁ§Â¨ÍìþÁÆ ¡Á™ÁÁ©Ã¡ÁôåÁÅþÁä Í§ÃÁ¨ €ÃäÄ¨¨Í ªÂ§ÁžÁ €¨Âì™Ã±ÍœÁÆ €œÁþÁÅ €ÏžÃ¬ÁÅàþÁä ¬ÁÅŽÂþÍà ¡Á§Á©ÁªÃÏúñ͜ÁÅÏ™ÁÂ €œÁþÁÅ ŠÁѳ§Ï œÁþÁ þÁ™ÁÅ¥ÁÅþà ªÂ§ÁžÁ ¡ÁõÁŨ͍à €žÁÅ¥ÁÅœÁÆ œÁþÁ ¥ÉÅ™ÁÝþà €žÃ¥Ã¡ÉýÃÛ úéÁôí úéÁôíþÁ ©ÉúÁÖþà œÁþÁ ©Ä§ÂêþÃä Á™Á©Á¨Å Á™Á©Á¨ÅÂ ªÂ§ÁžÁ ¡Áõ§É¥Áé¨Íì þÃϡʪ™ÁÅ. œÁþÁ ™ÁœÁþÂþÃä ¡Áõ§ÃàÂ Ì¨ìÌýۍÁÅÏ™ÂþÊ œÁþÁ ÁþÁêœÂíþÃä úɧÃúʬà œÁþÁ¨Í¡Á¨ÃÁÏý €œÁþà ¥ÉÅ™ÁÝ žÃÉ¦ÁêÁÅÏ™ÂþÊ œÁþÁÃ €ÏœÁ ¬ÁÅŽÂþÃä ¡ÁÏúà ‚úÃÖþÁ €œÁþÃä œÁ¥ÁÁϏ œÁþÁ ÎÃ¨Ã¨ÍÃ €žÁÅ¥ÁōÁÅþÊ¡ÁåýÍÃ, Á™Á©Á¨Å Á™Á©Á¨ÅÂPDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 39. 39. ±ÌϏÃþÁ €œÁþà ©ÉúÁÖþà ©Ä§ÁêÏ ªÂ§ÁžÁ ¡Áõ§É¥Áé¨ ¥Á™ÁœÁ¨ÍìþÃÏúÄ Â§ÁÅœÁÆ  úÃœÁà™Ã úÃœÁà™Ã¨Í ‚ύ ŸÁÅë™ÁϏ ÁžÁŨŜÁÅþÁä €œÁþà ¥ÁÁœÁþÁÏ œÁþÁ ¡ÁõÁÅþà §ÁÏ¡ÁϨ €§ÁÁžÄ¬ÁÅàÏýÊ ªÂ§ÁžÁ ‹ £¨¥ËþÁ ¤Â©Á±Âë¡ÃàÃ¨ÍþÁ¦ê ¥ÁœÁÅà ¥ÁœÁÅàÂ ¥ÁƨŏÁÅœÁÆ €œÁþà úÊœÁŨÍì ©Ã©ÁªÁŧ¨˩¨ñͦϞÃ. €¡ÁåýÍà ªÂ§ÁžÁËœÊ ÁŨ œÄ§ÃþÞà ÂþÄ ¥ÁŬÁ¨Â™ÃÃ ¥Á ÂœÁëÏ ‚ύ ¥ÉÅ™ÁÝ £Å¨±ÂýÏ œÄ§Á¨ÊžÁÅ. ªÂ§ÁžÁ ¡ÁõÁÅ¥Á™ÁœÁ¨Íì œÂþÁÅ þÃÏ¡ÃþÁ ©Ä§ÁêÏ¨Í þÂþÁÅœÁÅþÁä œÁþÁ ¥ÁÁœÁþÂþÃä þÃ¥ÁéžÃÂ £¦ÁýÃ ¨ÂÃ ªÂ§ÁžÁ œÌ™ÁōÁÅÑþÁä ¥É¡Á§ÃÃ›ÄœÍ ¥É œÌ™Á¨ ¥ÁŸÁê¨Í œÁ™Ãþà œÁÅ™Ãúà ªÂ§ÁžÁþà ©É¨ìÃ¨Âì œÃ¡Ãå œÂþÁÅ 69 ¤ÁϏåÁ¨ÍÃ ¥Á §ÁÅœÁÆ ªÂ§ÁžÁ Â¥Á§Á³Â¨œÍ œÁ™Ã¬ÃþÁ œÁþÁ ¥ÉÅ™ÁÝþà ¥Ê þÍýè͍à œÍ¬ÁÆà œÂþÁÅ ªÂ§ÁžÁ Â®Áòþà ‡™ÁϏ ©Ã™ÁžÄ¬ÁÆà §ÉÏ™ÁÅúÊœÁŨ ªÂ§ÁžÁ ¡Áõ§É¥Áé¨þà ©Ã™ÁžÄ¬ÁÆà œÁþÁ þ¨ōÁþà ªÂ§ÁžÁ §É¥Áé¨ÍìÃ žÃÊ¬Ã Áŧ¦¨ÂÏýà œÁþÁ þ¨ōÁœÍ ªÂ§ÁžÁ ¡ÁõÁÅþà €§ÁÁžÃ¦Áê™ÁÏ ¥ÉÅžÁ¨ÉýÊÛ™ÁÅ. €¡ÁåýÃÊ  ¡ÉžÂâ¦ÁþÁ ¥ÉÅ™ÁÝ §Â¡Ã™ÃÄ ©Ì§Ã¡Ã™ÃÄ þÁ¨ÃÃ Š§Ã¬Ã±Í¦þÁ ªÂ§ÁžÁ ¡ÁõÁōà ©ÉúÁ֏ €œÁþà þ¨ōÁ œÁÃ¨Ê¡ÁåýÍà ¥ÁÅÏžÁÅ ‡ÏœÍ ¬ÁŎϏ ¬Á¥ÁéÂ €þáÃÏúà œÂþÁÅ ¥ÁœÁÅàÂ Á®ÁÅò ¥ÁƬÁōÁÅÏýÆ  ¡ÉžÂâ¦ÁþÁ ¥ÉÅ™ÁÝþà ¡ÁýÃÛþÁÏœÁ¥Ê§Á þÍýÃþÃϙ ÁƧÁōÁÅþà úÊœÁþËþÁÏœÁÂ œÁþà ¥ÉÅ™ÁÝþà ÁÅ™Á©Á³ÂÃÏžÃ. ‰œÊ, ¥ÉÅœÁàÏ ¥ÉÅ™ÁÝþà ¨ÍœÁŏ ¡ÁõÁÅ¥Á™ÁœÁ¨ÍìÃ žÃÊ¬Ã, ™ÁžÂþà ¦ÉÂþÏ͙Á¨Å £¨ÏÂ œÁþÁ ¥ÉÅ™ÁÝþà £ÃÃÏúáÁýÅۍÁÅþÁä¡Áôå™ÁÅ, œÁþÁ ¥ÉÅ™ÁÝ ™ÁžÂþà ¡ÁõÁÅ €§ÃÃ±Í¦Ê¨Â £¨ÏÂ žÉϏÁ™ÂþÍà €¨©ÂýÅ¡Á™ÁÝ €œÁþÁÅ ªÂ§ÁžÁ þÍýáÁþà ©Á¨ìÂþÄ, ¥É ¡ÁõÁÅ ¡Ë¡Ë žÉϏÁÅ™ÁÅ©Á¨ìÂþÄ ‡ýÅ©ÁÏýà ¬ÁÅŽÏ €ÏžÁÁ, ‹ ³Â§Ã ˆžÍ ªÂ§ÁžÁ ¡ÁõÁÅ¥Á™ÁœÁ¨Íì Â§ÁÅúÁōÁÅþÂä ‚ÏÂ ¥ÉÅ™ÁÝ Á¨Ã œÄ§ÁÁ ¡ÁõÁÅ Â©Â¨Ã, ¡ÁõÁÅ Â©Â¨Ã €þà €§ÁŬÁÅàþÁä œÁþÁ ¥ÉÅ™ÁÝþà ‡¨Â ¬Á¥ÁަÏúÂ¨Í œÉ¨ÄÁ €œÁþÁÅ €©Á¬Áà¨Å ¡Á™ÁÅœÁÅÏýÊ, Áŧ¦¨Â œÁþÁ ¥Á ÂþÁÏ¨Í ÁžÁŨŜÁÅþÁä  ¥ÁŬÁ¨Â¦ÁþÁ þ¨ōÁ ¡ÁþÍà ªÂ§ÁžÁ ¥Á§Í £¨¥ËþÁ ¤Â©Á±Âë¡ÃàÃ ¨ÍþÁ©Áí™ÁÏœÍ œÁþÁ §ÉÏ™ÁÅúÊœÁŨ œÁþà œÁ¨þà œÁþÁ ¡ÁõÁŨ͍à €žÁÅ¥ÁōÁÅÏýÆ ©ÉúÁ֏ Â¥Á§Á³Â¨þà €œÁþà þÍýÃþÃϙ ±ÌϏìÁÆà ªÂ§ÁžÁ œÁþÁ üÄ©ÃœÁϨͥÉÅýÛ¥ÉÅžÁýó§Ï ©Á§Á³Â ¤Â©Á±Âë¡Áô਩Á¨ì Á¨ÃÃþÁ Ë¡ÁôÃ œÍýÁƧÁ Â™Á¨Â ³Í¨Ã±Í¦ÏžÃ.PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 40. 40. €¡ÁåýÃÊ œÁþÁ ¥ÉÅ™ÁÝ £Å¨±ÂýÏ œÄ§ÁÁ €¬ÁÿÁþÁϏ ©ÁôþÁä  ¡ÉžÂâ¦ÁþÁ ªÂ§ÁžÁ €¨Â ³Í¨Ã±Í©Á™ÁÏ úÁƬÁÆàþÊ ÿÁ¥Á¦Áê €þÁōÁÅÏýÆ þÃ¥ÁéžÃÂ ªÂ§ÁžÁ ¡ÁÁÑþÃÏúÄ ¨Êúà œÁþÁ ¡ÁÁÑÄ ©Â®Áò €¥Áé ¡ÁÁÑÄ ¥ÁŸÁêÂ ©ÁôþÁä ªÂ§ÁžÁ ¡ÁÁÑþà þÃ¥ÁéžÃÂ ªÂ§ÁžÂ ©Â®Áò €¥Áé¡ÁÁÑœÍ Á¨Ã¡Ê¬Ã ¥ÁÅÏžÁŏ ªÂ§ÁžÁ¥ÄžÁ ‹ žÁÅ¡ÁåýÄ Á¡Ãå ©ÌúÃÖ þÏÙÃþÁ œÁþÁ ¥ÉÅ™ÁÝþà ‹ úÊœÍà þÁ¨Å¡ÁôÁÅÏýÆ ©É®Ãò ªÂ§ÁžÂ ©Â®Áò €¥Áé ¡ÁÁÑþÁ ¡Á™ÁōÁÅþà ©Â®ÃžÁâ§ÃÄ Á¨Ã¡Ã ¥Á§Í žÁÅ¡ÁåýÄ Á¡Êå™ÁÅ. (‚ύ ©ÁôÏžÃ.. .. .. )  œÁ§ÁÅ©ÂœÁ ˆ¥Ã ü§ÃÃÏžÍ 8©Á ¤ÂÁÏ¨Í úÁžÁ©ÁÏ™Ã. ¥Ä ÁÅ™÷ ¥É¥É§Ĭ÷ Date: 06 December, 2006 ¥Ä €¤Ã±Âë¦Á ¨þà ƒ ƒ¥Ë¨÷ €™Áë¬÷ Ã §Â¦Áϙà good_memoreis_09@yahoo.comPDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

×