¢Á§÷ ¬Ê¨÷ - 3§ÁúÁþÁ: ‡©Á§Í œÉ¨ÄžÁÅemail: good_memories_09@yahoo.comÁœÁ ¤ÂÁÏ ¥ÁŏÃÏ¡Áô :--ªÂ§ÁžÁ œÁþÁ ¨ÉÁѨ ¡Áô¬ÁàÂþÃä ...
‰œÊ ¬Á§Ê þÊþÁÅ €ÏÁŨ÷ ‚ÏýÍà ©É®ÁÅœÁÅþÂäþÁÅ ¨ÉÁѨÅúÉ¡ÃåÏúÁōͩÁ™ÂþÍà €þà úÉ¡Ãå  ¨ÉÁѨ ¡Áô¬ÁàÁϜͪ§ÁžÁ €ÏÁŨ÷ ‚ÏýÍ...
úÁÅýÆÛ úɦÁê©Ê¬Ã ŠÁÑ ©ÁôžÁÅýþÁ ªÂ§ÁžÁþà žÁÁÓ§ÁÃ¨ÂÁÅÑÏýÆ £¨ÏÂ ªÂ§ÁžÁ ¡ÉžÁ©Áô¨¥ÄžÁ ¥ÁÅžÁÅâ¡ÉýÊÛ™ÁÅ.€ÏžÁōͬÁ¥Ê €ÁљÍÃ...
¡Ã¬ÁōÁÅœÁÆ .. ƒ €ÏÁŨÃÑ ©ÄýÃþà Ì¨œÁ¨Å ©É¦Áê™ÁÏ œÁ¡Áå¨ÉÁѨŠúɦÁê™ÁÏ §Â©Á¥Á Âé €þÂä™ÁÅ €¨ì§ÃÂ.Ì¨œÁ¨Å ©É¦Áê™ÁÏ Áƙ ¨...
œÃ¡Ãå ªÂ§ÁžÁ ¡Áõ¡ÉžÂ¨¥ÄžÁ ¬Á¥Á ÂÏœÁ§ÁϏ œÁþÁ ¡ÉžÂ¨þÀžÊâ™ÁÅ.¥÷éé.. €ÿ÷.. €ÏÁŨ÷.. €ÏýÆ ªÂ§ÁžÁ œÁþÁ §ÉÏ™ÁŜ̙Á¨þĩÙÁžÄ¬Á...
ÿ÷.. ¥÷éé.. €ÏýÆ £¨¥ËþÁ ¤Â©Á±Âë¡ÃàÃ¨ÍþÎœÁÆ €ÏÁŨ÷þÍýÃþÃϙ ©Áô¡ÁåþÃ, úÍÁÑþà Â¥Á§Á³Â¨þà þÃϡʬÃÏžÃ.€ÏÁŨ÷, ªÂ§ÁžÁ ¡Áõ...
ªÂ§ÁžÁ œÁþÁ ¥ÁÅŽÂþÃä ŠžÃ¨Ã¡ÉýÛ™ÁÏœÍ €ÏÁŨ÷ ¨ÊúÃþ裙Ã, ªÂ§ÁžÁ ¥ÉÅþÁä þčÁÅ ‰¬ÁÆåëý÷ œÃþáóÂàþÁþÃúÉ¡ÊåþÁŏÁžÂ? ‚¡Áôå™ÁÅ þ...
¡Áë¦ÁœÃä¬ÁÆà.. §ÉÏ™ÁÅ úÊŨÍìþÁÆ, §ÉÏ™ÁÅ ÁÅ¡Ãå®Áò¨ÍþÁƀϞÁþÁœÁ Ë©Â§ÁÏœÍ, €ÏœÁ ±Ì™Á©ÁôœÍ þÃÏ™Áŏ ‹§ÁÁ¥ËþÁ¥ÉœÁàþÃœÁþÁÏœÍ,...
€ÏÁŨ÷ þÍýÍà €ÏžÃ¬ÁÆà €ÏÁŨ÷ ¥ÉÅ™ÁÝþà œÁþÁ þÍýÃþÃϙÁƧÁōÁÅþÂäžÃ.‰œÊ ‰žÁÅþÃ¥ÁŴ¨ ÃëœÁ¥Ê ¬ÁÅ£ç§ÁϏ þáÉýÃÛþÁ ªÂ§Á...
¤Â©Á±Âë¡Ãà¨Íþà ¬ÁÅŽÂþÍà ³Í¨Ã±Í¦þÁ ªÂ§ÁžÁþà ‹ ‰žÁÅþåô¨Êð¡Áô ¬ÊžÁžÊ§ÁþÃúÃÖþÁ €ÏÁŨ÷ þÃ¥ÁéžÃÂ þÏÙÃþÁœÁþÁ ¥ÉÅ™ÁÝþà ªÂ§...
‹¡ÁÁÑ    þÍýÃþÃϙ     €ÏÁŨ÷    ¥ÉÅ™ÁÝ   ¥Á§Í¡ÁÁрϞÁŨÍþÃÏúÄ ÁÁÅϙ úéÁôí úéÁôíþÁ þÍýÃþÃÏ™ÂþÃϙñ͜ÁÅþÁä ŠÁ§Áŏ...
œÁ™ÁÅœÁÅÏýÊ, ªÂ§ÁžÁ ŠÁÑ €ÏÁ¨Í ©ÄŸÃœÁ¨Å¡Áô¨žÁÁÓ§ÁÃ©Áô§ÃÃ ©ÄŸÃœÁ¨Å¡Áô¨Å œÄ¬ÁÆà.. .. .. þ úÁžÁÅ©Áô ‰±Í¦ÏžÃ‚ύÁ þÊþÊ £...
¬Á§ÃÂÓ €¡Áôå™Ê Âì¬ÁÅ¨Í ¥Á ³ÂÛ§ÁÅ ªÂ§ÁžÁþà þè£ÉýÃÛ ˆ¥ÃýÁ ¡Á§ÁŸÂêþÁÏ þÊþÁÅ úÉ¡ÊåžÃ ˆ¥ÁþÂä œÁ¨ÉÁÅÑœÁÅþÂäžÂ?€ÏýÆ úə ¥...
„¥Á ¥ÁŸÁê¨Í Á¨ÃåÏúÁōÁÅÏýÆ œÁ¡Áôå ‡©Á§ÃžÍ ©Â®ÁòþÃœÃýÛϙà €¨Â €ÏžÁ§ÃþÄ Á¨Ã¡Ã œÃ™ÃœÊ ¥Á§Ã¦Á žÁÂ ©ÁôÏ™ÁžÁÅ€þÂäžÃ ¡É™Á¬Á§Á...
ˆ¥Ã úÉ¡Áå¥ÁÏý©Ê? þčÁÅ œÉ¨Å¬ÁŏÁžÂ þÁÅ ¥Á  £Â©ÁÏýʱÂë›Ï €þÃ. ¡ÁëœÄ þɨÄ, §ÉÏ™ÁÅ þɨ¨Ã ŠÁ³Â§Ã ˆžÍ©ÌύÁþÁ £Â©Á ƒ©Áõ§Á...
ˆ¥ÃúʬʙÊÏýà €™ÃÃϞà ©ÁôœÂðÿÁϏ ªÂ§ÁžÁ.¥ÉÅþÍä§ÍüÅ ‚ÏýÍì©Â®ÁòϜ £¦ÁýÃ ©É®ÃœÊ ¥Á  £Â©ÁþÁþÁÅä žÉϏʬʙÊ.. €þÂäžÃ œÁ¥ÁÁÏ...
€£ç..£Âç.. ˆ¥Ê.. „¥Á.. þÊþÁÅ ªÂ§ÁžÁþÊ.. ¥Ä £Â©Áþà ÂþÁÅ..€ÏýÆ ©Ã™Ã¡ÃÏúÁōÁÅþÃ.. ‚ÏœÁÄ ƒ§ÍüÅ þÁÅ©Áôí Âì¬ÁŨ͡Á§ÁžÂçêþÁϏÂ...
€¡Áôå™ÁÅ „¥Á ŠÁÑ ¯Á›Ï Ã.. ŒþÁÅ.. ¥Á§Ã þÁÅ©ÉíÏžÁōʇ¡Áôå™ÁÆ ¨ÊþÞà €ÏœÁ úçÁÅ¡Á™ÂÝ©Áô? ÌÏ¡ÁžÄ¬Ã þÄžÄþ¨ÂÏýà Ê¬Ê ÂžÁ...
¨ÊžÊ ¡ÁþÍà ‚ÏÍ ¬ÁÏ©ÁœÁð§Á¥Ëþ Â¨þà €ÏÁŨ÷€ÏýÅþÁä™Ê. ‰œÊ  ýË¥ÁÅ ŠúÃÖþÁ¡Áôå™ÁÅ  ¡Áþà €ÏÁŨÊúÁƬÁōÁÅÏý™Áþà þÊþÁÅ ˆ...
ƒ €¥Áé¦ þ Âì¬ÁÅ¥Êý÷. ¥ÉÅþÁä €ÏÁŨ÷ þÁÅ ¨ÉÁѨÅúÉ¡Êå§ÁŏÁžÂ?  ¨ÉÁѨŠœÁþÁÃ Áƙ €§ÁáÏ Â¨ÊžÁÅý.þÁÅ  ¨ÉÁѨŠœÃ§...
€žÊ¥ÃýÊ €¨Â €Ïý©Áô? €ÏÁŨ÷ ˆ¥ÁþÂä £¦Áýé™Â?þÁþÁÅä úÃþÁä¡ÁåýÃþÃÏúÄ ‡œÁÅàÁÅþà ¡ÉÏúÊ™ÁÅ. þčÁÅ€þÁä¦Áê¨ÂÏýé™ÁÅ þÁÅ ¥Á ...
¢Á§÷ ¬Ê¨÷ - 4               §ÁúÁþÁ: ‡©Á§Í œÉ¨ÄžÁÅ     ƒ ÁÁþà œÃ§ÃÃ §Â¬Ã HITS¨Í ¡ÁëúÁŧÁ› ¥Á ÂœÁëÏ      good_memories_09...
 œÁ§ÁÅ©ÂœÁ ˆÏ ü§ÃÃÏžÍ ‚ÁúÁžÁ©Áϙà :ªÂ§ÁžÁþà úÁÆ™ÁÂþÊ €ÏÁŨ÷ ¥ÁÅŽÏ ýÆê£Ëìý÷ ¨Â©É¨ÃÃ±ÍœÁÅÏ™ÁÂ, §Â ªÂ§ÁžÂ §Â.. ˆÏýà ‚¨...
±ÌϏÁ§ÃÏúÃþÁ £¨¥ËþÁ œÌ™Á¨±Ìύ¨þà úÁơìÁÆà, §ÉÏ™ÁÅ‚œÁà™Ã úÉϣŨŠ£Í§ÃìÏúÃþÁýÅìÂ ©ÉþÁÃÑ ±Ì™ÁÅúÁōÌúÃÖþÁ¡Ã§Áë¨ Á¬Ã¡Á§ÁÅ©...
ªÂ§ÁžÁ €¨Â ŠÏýÁžÃ¨ÍÃ ©É®ÁòÂþÊ, þÄ®ÁòÂì¬ÁŨþÄäÁ™ÁÁ™ÂþÍà ©Ê¬Ê§ÁÅ, ©ÁôÏ™ÁÅ þčÁÅ ÂüÅ Âì¬ÁÅ ‚³ÂàþÁÅ€ÏýÆ €ÏÁŨ÷ úʜè...
€¨ÂÊ œÂþÁÅ œÌ™ÁōÁÅÑþÁä front opening £Âë Ã ©ÁôþÁä¥ÁÆ™ÁÅ ÿÁōÁÅѨÍì §ÉÏ™ÃÏýÃþà ©Ã¡Êå¬Ã œÁ¨©ÌÏúà œÁþÁ¬Á®Áòþà úÁƬÁōÁÅÏžÃ...
¡ÁýÅۍÁÅþà ¡ËÃ¨ÂÃ €ýÅ¡ÁÁÑ Áƙ £Âëþà ¨Í¡Á¨ÃÃ¥ÁÅ™ÃúÃÏžÃ.‚¡Áôå™ÁÅ „¥Á ¬Á®ÁÅò ¥ÁÅúÍÁ¨œÍ¬ÁöÁ £¦Áý¡Á™Ã±Í¦¡Áõ§ÁߍÁÅϤ¨Âì ...
„¥Á Á¬ÃÂ ¥ÁþÁ¬ÁÅ¨Í ªÂ§ÁžÁþà œÃýÅۍÁÅÏýÆ., ˆ¥ÃýʨÏüÂ, þÁþÁÅä €ÏÁŨ÷ ¡ÁÁÑ¨Í ¡Á™Áō͡əÁœÂþÁþÃúÉ¡ÃåœÄ¬ÁōÌúÃÖ þÁÅ©Áôí €Ï...
€ÏýÊ.. ¥ÁÅŽÏ    ¥ÁœÂ£Å¨Â    ©É¨ÃÃ±ÍœÁÅÏ™ÁÂ   €þÂä™ÁŀύÁŨ÷..¨ÉÁѨŠúÉ¡ÃåÏúÁōͩÁ™ÂþÃÊ €þà úÉ¡ÊåþÁŏÂþÄ ˆ¨ÉÁѨÍþÊþÁÅ ...
‰œÊ þÁÅ©É®Ãò ¥ÁÅÏžÁŏÁžÃ¨Í ¥Ä ¢ÉëÏ™÷ žÁÁÓ§Á ÁƧÍÖ þÊþÁÅ‹ §ÉÏ™ÁÅ þåô¨¨Í ŠúÊÖ³ÂàþÁÅ €ÏýÆ €ÏÁŨ÷ ªÂ§ÁžÁþÊÏýÁžÃ¨ÍþÃÏúÄ...
þÁÅ©Áôí €¨Â ©É®ÁòÂþÊ ¥Ä €ÏÁŨ÷ þÄ ©ÉþÁÂ¨Ê  ÁžÃ¨ÍžÁƧÁ™ÁÏœÍ €þÁÅ¥Á ÂþÁ¥ÉÅúÃÖÏžÃ. ¬Á§Ê þÁÅ©Êí¥Ã úÉ¡ÁôœÂ©Í,¥Ä €ÏÁŨ÷ ˆ¥...
žÉϏÃÏúÁōÁÅÏýÅϞà €þÁōÁÅÏýÆ €ÏÁŨ÷ „¥ÁÊ¬ÃúÁƬÁÆà, ‚ϞÁýà ¨ÉÁÑ þčÁÅ €§Áá¥Á¦êϞ ¨ÊÁ ¥Á®ÄòúɱÂå¨Â €þÁä™ÁÅ.¨ÊžÁÅ €Ï...
„¥ÁÃ œÉ¨ÅúÁÅ œÂþÁÅ €¨Â ¥ÁÅÏžÁōà ŠÏÃ©ÁôÏ™Á™ÁϜ̀ύÁŨ÷ Á®ÁÅò ‡ÁÑ™Á œÁþÁþà œÁ™ÁÅ¥ÁÅœÁÅÏý¦É €¨ÂÊ‚ÿÁþÍ ‚¡Áôå™Í €ÏÁŨ÷...
úʜåĞÁ œÁþÁúɦÊê¬Ã £¨ÏÂ ¡Ã¬ÁōÁÅœÁÆ €ÏÁŨ÷ úÊœÁ œÁþÁ¬ÁþÁÅäþà þÁ¨Ã¡ÃÏúÁōÁÅÏžÃ. ¡Ã¬ÁōÁÅ™ÃœÍ ³Í²Â¨Í ÁƧÁÅÖþÁä €ÏÁŨ÷...
œÌ™Á¨¡ËÃ ¨ÂÃ œÁþÁ úÊœÃþà „¥Á ¡Áõ§É¥Áé¨ÍìÃ œÍ¬Ã§ÉÏ™ÁÅ©Ê®Áòþà ¥É ¡Áõ§É¥Áé¨ÍìÃ œÍ¬Ã „¥Á ¡ÁõÁÅþÍɨōÁÅœÁÆ §ÌúÁÅÖ §ÌúÁÅÖ...
Š®ÁÅò §Â¥ÁŨ¥ÁéÃ ÁþáÃÏúÁÁÅϙ œÁ¨þà £ÂÂ ÃÏžÁÃŠÏúʬà ¨ÉÁѨŠúʬÁÅàþÁäýÅìÂ þÁýìÁÅàÏýÊ.,úÄ.. úÄ.. €ÏÁŨ÷.. ²Í.. ²Í...
¨ÊÁÅϙ úħÁÁýÊÛ 30 ˆ®Áò §Â¥ÁŨ¥Áé þÁ¨ìþà ©ÃÁëÿÁύÁ®Áò¥ÁÅÏžÁÅ ÁžÁ¨Â™ÁÅœÁÅÏ™ÁÂ..ªÂ§ÁžÁ      Ã¬ÁōÁÅÑþÁ    þÁ©ÃíþÁ   þ...
žÁÅþÁÅäÍ©Á™ÂþÍà þÁ¨ì§ÊÁ™Ã ¤ÁÆ¥ÁŨÅ. €þÁōÁÅÏýƪ§ÁžÁþÄ, „¥ÁþÄ ¨É¥Áéþà úÉ¡Ãå  ¡ÁÁÑ ÁžÃ¨ÍÃ þÁ™ÃúÊ™ÁÅ.€ÏÁŨ÷ ©ÉþÁÂ¨Ê...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

For sale-02

1,851 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,851
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
28
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

For sale-02

  1. 1. ¢Á§÷ ¬Ê¨÷ - 3§ÁúÁþÁ: ‡©Á§Í œÉ¨ÄžÁÅemail: good_memories_09@yahoo.comÁœÁ ¤ÂÁÏ ¥ÁŏÃÏ¡Áô :--ªÂ§ÁžÁ œÁþÁ ¨ÉÁѨ ¡Áô¬ÁàÂþÃä £¦ÁýÃ œÄ¬Ã €ÏžÁŨ͍ɨÂìú¨ Á¬Áà¥ËþÁ ¨ÉÁѨþà ˆ§ÃÏžÃ. ©Â®Áò €¥Áé žÁÁÓ§ÁÃ©É®Ãò œÁþÁÃ  ¨ÉÁѨŠúÉ¡Áå¥Áþà Ì™Á©Á úʬÃÏžÃ. ©Â®Áò€¥Áé þÁ©Á¨ úÁžÁÅ©ÁôœÁÅþÁä¡Áôå™ÁÅ ‡©Á§Ëþ disturb úʬÊà©Ã™ÁÃ €¬Áð¨Å þÁúÁÖžÁÅ. €ÏžÁÅÊ ªÂ§ÁžÁ €¨ÂÏýà plan©Ê¬ÃÏžÃ.ªÂ§ÁžÁ ©Â®Áò €¥Áé úçÁÅ¡Á™Ã œÁþÁÃ œÉ¨Ã¦ÁžÁÅ ±Ì¥ÁéÏžÃ.€¦ÉÂê ‚žÃ ¬ÁÆѨ÷ assignment §Ê¡Áô úÁÆ¡ÃÏúÁÁ±ÍœÊþÁÅ ¥Á §ÁÅѨŠ±ÍœÂ¦ €þÂäžÃ ˆ™ÁÅ¡Áô ¥ÁÅŽÏœÍ !þÁþÊäÏ úɦÁê¥ÁÏýÂ©Ê €ÏžÃ ªÂ§ÁžÁ œÁ¨Ãì.±ÍþÄ ¡ÁÃÑÏýà €ÏÁŨ÷ Ã ˆ¥ÁþÂä ©ÌúÊ֥ɠÁþÁōÍÑþ€þÂäžÃ ªÂ§ÁžÁ ˆžÍ ¦ÁŸÂ¢Á¨ÏÂ €™ÁŏÁÅœÁÅþÁäýÅì.... ¡ÁþÊžÍ úɦê. ƒ ¨ÉÁѨ ¬ÁϏÁœÃ þʥà œÉ¨Å¬ÁÅàϞÀþÂäžÂ©Ã™Á..
  2. 2. ‰œÊ ¬Á§Ê þÊþÁÅ €ÏÁŨ÷ ‚ÏýÍà ©É®ÁÅœÁÅþÂäþÁÅ ¨ÉÁѨÅúÉ¡ÃåÏúÁōͩÁ™ÂþÍà €þà úÉ¡Ãå  ¨ÉÁѨ ¡Áô¬ÁàÁϜͪ§ÁžÁ €ÏÁŨ÷ ‚ÏýÍà ¡Á§ÁŏɜÃàÏžÃ. œÁ§ÁÅ©ÂœÁ ˆÏ ü§ÃÃÏžÍ ƒ ¤ÂÁÏ¨Í úÁžÁ©Áϙà :ªÂ§ÁžÁ ŠÁѧÄà €¨Â ¥ÃýÛ ¥ÁŸÂêþÁäÏ ŠÏý§ÃÂ §Â©Á™ÁÏ œÍ€ÏÁŨ÷ Ã Ì¡Áå ¬ÁϜͫÁÏ Á¨ÃÃÏžÃ.ˆ¥Ãýà ªÂ§ÁžÂ ‚¨Â ©ÌúÊÖ©Áô €þÂä™ÁÅ €ÏÁŨ÷ˆ¥Ä¨ÊžÁÅ €ÏÁŨ÷ þÁÅ ÌþÃä ¨ÉÁѨŠ§Â©Á™ÁϨʞÁÅ,€¥Áéþà €™ÃÃœÊ œÁþÁÃ §Â©ÁþÂäžÃ. þčʥÁþÂä ©ÌúÊ֥ɀ™ÁŏÁŞ¥Áþà ŠúÊÖþÁÅ €þÁäžÃ ªÂ§ÁžÁ.ˆ©Ä  ¨ÉÁÑ¨Ê©Í úÁÆ¡ÃÏúÁÅ €þà €™ÁŏÁÅœÁÆ €ÏÁŨ÷€ÁљʩÁôþÁä ³Í²Â¨Í ÁƧÁÅÖþÂä™ÁÅ. ªÂ§ÁžÁ œÁþÁ ¨ÉÁѨ¡Áô¬ÁàÂþÃä €ÏÁŨ÷ Ã €ÏžÃ¬ÁÆà ©É®Ãò €ÏÁŨ÷ œÌ™Á¨ÃœÁþÁ œÌ™Á¨Å œÁÃ¨Ê¨Â €ÏÁŨ÷ ©ÌÏýÍà œÁþÁ ©Ì®ÁÅòœÁÃ¨Ê¨Â €ÏÁŨ÷ Ã žÁÁÓ§ÁÂ ÁƧÁÅÖþÂäžÃ.œÁþÁ œÌ™Á¨Ã ©ÉúÁ֏ ªÂ§ÁžÁ œÌ™Á¨Å œÁÁŨŜÁÅÏ™Á™ÁϜ̀ύÁŨ÷ ¥ÁþÁ¬ÁÅ þè©Á¨ÊžÁÅ. €ÏœÊ €ÏÁŨ÷ ªÂ§ÁžÁ þÁ™ÁÅ¥ÁÅ
  3. 3. úÁÅýÆÛ úɦÁê©Ê¬Ã ŠÁÑ ©ÁôžÁÅýþÁ ªÂ§ÁžÁþà žÁÁÓ§ÁÃ¨ÂÁÅÑÏýÆ £¨ÏÂ ªÂ§ÁžÁ ¡ÉžÁ©Áô¨¥ÄžÁ ¥ÁÅžÁÅâ¡ÉýÊÛ™ÁÅ.€ÏžÁōͬÁ¥Ê €ÁљÍà ŠúÃÖþÁ ªÂ§ÁžÁ ¨œÁ¨Â €ÏÁŨÃä¡ÉþÁ©Ê¬ÁōÁűͦϞÃ. €ÏÁŨ÷ ªÂ§ÁžÁ ¥ÁÅŽÂþÃä ¥ÁÅžÁÅâ¨Íì¥ÁÅÏúʬÁÆà £Â, ªÁÂ, §ÃàÂ ªÂ§ÁžÁ ©Ì®ÁòϜœÁ™Ã¥Ê¬ÁÆà þÁ¨Ã¡Ê¬ÁÅàþÂä™ÁÅ.ªÂ§ÁžÁ Áƙ ¯Á›Ï Í¬Á¥Ê ‡žÁŧÁÅúÁƬÁÅàþÁäžÂþè œÁþÁ©Ì®ÁòϜ €ÏÁŨ÷ ¡Á§ÁÏúʬà  €ÏÁŨ÷ ©Ì®Íò œÁþÁ œÁþÁ¡Á§Áũ¨þÄ €ÏžÂ¨þÄ ¡Á§Ãúʬà Ì¡Áå ÁŜÏ €ÏÁŨ÷ úÊœÁþÁ¨Ã¡ÃÏúÁōͳÃÏžÃ.€¨Â ©Â®ÃòžÁâ§ÁÆ ¡Á§ÃªÁ§Â¨þÄ, ¡Áë¡ÁÏúÂþÄä ¥Á§Ãֱͦ¡ÁžÃÿÊþÁÅ, ‚§Á©Ë þåô¨±ÂýÅ ŠÁ®Áò úÊœÁŨÍì ŠÁ®ÁÅòþÁ¨ÃÃ±Í¦Á Á €¡ÁåýÍà ‚žÁâ§Ã¨ÍþÁÆ œÁ¡ÁþÁ¨ÅÌÏœÁ©Á§ÁÁÆ úÁ¨Âì§Ã ŠÁ®Áò úÊœÁŨÍì ŠÁ®ÁÅò ¬ÊžÁžÊ§ÊÁ€ÏÁŨ÷ ªÂ§ÁžÁ úÊœÁŨÍìþÃþÃúÄ ©Ã™Ã¡ÃÏúÁōÁÅÏýÆ..ŠÁÑþåëÁÏ ©ÁôÏ™ÁÅ ©ÄŸÃœÁ¨Å¡Áô¨Å ©Ê¬Ã Š³ÂàþÁÅ. ¥Á®Äò‡©Á§ÁþÂä Š¬Êà ¨ÊþñÍþà ‚£çÏžÁŨŠ€ÏýƬʲ¨ÍþÃÏúĨÊúà ©ÄŸÃœÁ¨Å¡Áô¨Å Á™Ã¦Á©Ê¬Ã ¥Á®Äò ³Í²Â¨ÍªÂ§ÁžÁ ¡ÁÁÑþÁ ÁƧÁÅÖþà ªÂ§ÁžÁ ¬Á®Áò¥ÄžÁ úÊœÁŨʬÃ
  4. 4. ¡Ã¬ÁōÁÅœÁÆ .. ƒ €ÏÁŨÃÑ ©ÄýÃþà Ì¨œÁ¨Å ©É¦Áê™ÁÏ œÁ¡Áå¨ÉÁѨŠúɦÁê™ÁÏ §Â©Á¥Á Âé €þÂä™ÁÅ €¨ì§ÃÂ.Ì¨œÁ¨Å ©É¦Áê™ÁÏ Áƙ ¨ÉÁѨʏÁžÂ? €þÂäžÃ úèáϪ§ÁžÁ..¥÷éé.. €žÄ þÃü¥ÊÁžÂ €ÏýÆ €ÏÁŨ÷ ú̧Á©ÁÂ ªÂ§ÁžÁÁýÅۍÁÅþÁä ¨ÏÂþà þÁ™ÁÅÏ ©Á§ÁÁÆ ¡ËÉœÊà¬Ã ¡ÊÏýÄ elastic¡ÁýÅۍÁÅþà ¨ÂÁ£ÍœÁÅÏýÊ..ªÂ§ÁžÁ ÃÏžÁ¡Á™Ã±Í¦þÁ ¡Áô¬ÁàÂ¨þà úÁơìÁÆà .. €ÏÁŨ÷¥ÁÅÏžÁŏ  ¨ÉÁѨ ¡Áô¬ÁàÂ¨þà ýı¦÷ ¥ÄžÁ ¬Á§Ãâ¡ÉýÃÛ€¡Áôå™ÁÅ ¥ÃÁœÂ¡ÁþÁŨ¬ÁϏÁœÃ úÁÆ™ÁÏ™Ã. ‡©Á§ÁþÁä ŠúÃÖœÁ¨Å¡ÁôÌýÃÛþ ÁþĬÁÏ ¥ÁþÁÏ ¨ÉÁѨŠúʬÁÅàþÁäýÅìÁþÁ¡Á™Â¨ÃÁžÂ? €ÏžÃ..€¥ÉÂé þčÁÅ Áƙ ú¨ œÉ¨Ã©ÃœÊý¨Å ©ÌúÊÖ¬ÁÅàþÂä¦Ê€ÏýÆ €ÏÁŨ÷ ¨ÉÁѨ ¡Áô¬ÁàÂþÃä þÍý÷ ¡Áô¬ÁàÂþÃä œÉ§ÃúÃýÄ¡Á¦÷ ¥ÄžÁ ¬Á§Ã⠪§ÁžÁ©Ë¡Áô œÃ§ÃÊ¡ÁåýÍà ªÂ§ÁžÁ œÁþÁ¡ÊÏýÄþà ©Ã¡Êå¬Ã œÁþÁ ¨ÏÂþà þÁ™ÁÅÏ©Á§ÁÁÆ ¡ËÃ¨Ê¡Ê¬ÁōÁÅþà žÃªÁ¥ÉŨœÍ €ÏÁŨ÷ Á®ÁòÃ ©ÃÏžÁŨÅúʬÃÏžÃ.¥÷éé.. £ÅüÃØ¥ÁÅÏ™Á ‡ÏœÁ¥ÁÅžÌâ¬ÁÅàþÂäžÍ €ÏýÆ €ÏÁŨ÷ªÂ§ÁžÁ ¡ÁõÁÅ þèũÁô¡ÉžÂ¨¥ÄžÁ ©ÌœÁÅàÁÅþʨ œÁþÁ œÁ¨þÃ
  5. 5. œÃ¡Ãå ªÂ§ÁžÁ ¡Áõ¡ÉžÂ¨¥ÄžÁ ¬Á¥Á ÂÏœÁ§ÁϏ œÁþÁ ¡ÉžÂ¨þÀžÊâ™ÁÅ.¥÷éé.. €ÿ÷.. €ÏÁŨ÷.. €ÏýÆ ªÂ§ÁžÁ œÁþÁ §ÉÏ™ÁŜ̙Á¨þĩÙÁžÄ¬ÁÆà œÁþÁ §ÉÏ™ÁÅúÊœÁŨþÄ €ÏÁŨ÷ œÁ¨¥ÄžÁ©Ê¬Ã€ÏÁŨ÷ œÁ¨þà œÁþÁ ¡ÁõžÃ¥ÁéÊ¬Ã £¨ÏÂ €žÁÅ¥ÁōÁÅþÂäžÃ.€ÏÁŨ÷ ¡Áõ§É¥Á騥ĞÁ ŠœÃà¡ÉýÃÛþÁ ¡ÉžÂ¨þéÙÁžÄ¬Ê¡ÁåýÍÃ, €ÏÁŨ÷ ¡ÉžÂ¨œÍ±Âýŏ ªÂ§ÁžÁ¡Áõ§É¥Áé¨Å Áƙ ©ÃúÁÅ֍ÁÅþÂä¦. €¨Â ©ÃúÁÅ֍ÁÅþÁä ªÂ§ÁžÁ¡Áõ§É¥Á騥ÁŸÁê¨Í œÁþÁ þ¨ōÁœÍ þÁÅœÁÆ ªÂ§ÁžÁ§É¥Áé¨ÍìþÃÏúÄ Â¥Á§Á³Â¨Å üŧÁÅëÍ©Á™ÁÏ¥ÉÅžÁ¨ÉýÊÛ¡ÁåýÍÃ..ªÂ§ÁžÁ ¬÷ðð.. ÿ÷.. ¥÷éé.. €ÏÁŨ÷.. Šÿ÷.. €ÏýÆ ¥ÁœÁÅàÂ¥ÁƨŏÁÅœÁÆ.. Áŧ¦¨Â œÁþÁ ™ÁœÁþÂþÃä €§ÁÁžÄ¬ÁÅàþÁä€ÏÁŨ÷ þ¨ōÁ €ÏžÃ¬ÁÅàþÁä ¬ÁÅŽÂþÍà ¡Á§Á©ÁªÃÏúñ͜ÁÆ..€¡ÁåýÍà ‡þÍä§ÍüŨŏ ƒ €þÁţƜÃþà ¥Á®Äò ±ÌϞ¨þÃœÁÿÁœÁÿÁ¨Â™Ã±ÍœÁÅþÁä ªÂ§ÁžÁ ŠÁѳ§Ï €ÏœÁýìÁÅŽÏ€¨Â œÁþÁ ©Ì®ÁòϜ Á¥Êé¬ÁōͩÁ™ÁÏœÍ œÁýÅۍͨʍÁ..€ÏÁŨ÷.. ÿ÷.. €ÏýÆ œÁþÁ þÁ™ÁťɜÃà œÁþÁ ¥ÉœÁàþà €ÏÁŨ÷¥ÁÅŽÂþÍÄ, þÍýÍà ¥Á§ÃÏœÁ£¨ÏÂ €žÁÅ¥ÁÅœÁÆ §ÁÅžÁÅâœÁÆ..
  6. 6. ÿ÷.. ¥÷éé.. €ÏýÆ £¨¥ËþÁ ¤Â©Á±Âë¡ÃàÃ¨ÍþÎœÁÆ €ÏÁŨ÷þÍýÃþÃϙ ©Áô¡ÁåþÃ, úÍÁÑþà Â¥Á§Á³Â¨þà þÃϡʬÃÏžÃ.€ÏÁŨ÷, ªÂ§ÁžÁ ¡ÁõÁŨÍþÃÏúÄ©Áõ§ÃþÁ Â¥Á§Á³Â¨þáÁõ§ÃàÂ Ž§Ã £ÌýÅÛ©Á§ÁÁÆ þʬà ‚ύÁ ªÂ§ÁžÁ¡Áõ§É¥Áé¨Íì œÁ™Ã €þÁäžÃ ¥ÃÁ¨¨ÊžÁþà þçÂâ§ÃÏúÁōÁÅþÂäÁ,ªÂ§ÁžÁ Â¥Á§Á³ÂœÁ¨œÍ œÁ™Ã¬Ã±Í¦þÁ œÁþÁ ¥ÁÅŽÂþÃä¡ËÉœÊà™ÁÅ.€¨Â œÁþÁ Â¥Á§Á³Â¨œÍ œÁ™Ã¬Ã±Í¦ œÁ™Ã œÁ™ÃÂ ¥É§ÁŬÁÅàþÁä€ÏÁŨ÷ ¥ÁÅŽÂþÃä úÁƬÃ, €ÏÁŨ÷.. ¥Ä ¥ÁÅŽÏ ‚¡Áôå™ÁҧÁëÂ ÍœÃ¥ÁÅ™Ãݨ ©ÁôϞà €þà ‡ÁœÂ®ÃúʬÁÆà ¡Á™Ã ¡Á™ÃþÁ©ÁôíœÁÅþÁä ªÂ§ÁžÁ ¥ÁÅŽÏ ¥ÄžÁ ¡Á™Ã ªÂ§ÁžÁ ¡ÉžÂ¨þà œÁþÁ¡ÉžÂ¨œÍ £ÏŸÃÏúʬà ªÂ§ÁžÁ þÍýè͍à œÁþÁ þ¨ōÁþà œÍ¬ÃªÂ§Áþà ©Áõ¡Ã§ÃœÄ¬ÁōÍþéÁíÁÅϙ £¨ÏÂ¥ÁÅžÁÅâ¡É™ÁÅœÁÅÏýÊ..€ÏÁŨ÷ þÍýèÍþÃÏúÄ œÁþÁ Â¥Á§Á³Â¨Å ©Áô¡ÁåÂ,€žÍë§ÁÁ¥ËþÁ œÄ¡Ã ŠÁ§ÁÅ Á¨Ã¬ÃþÁ ¥ÁŸÁŧÁϏ€þáÃÏúÁ™ÁÏœÍ ªÂ§ÁžÁ œÁþÁ Â¥Á§Á³Â¨þà €ÏÁŨ÷þÍýèÍþÃÏúÄ üŧÁÅëÍ©Á™Á¥ÊÂÁÅϙ œÁþÁ þ¨ōÁœÍ€ÏÁŨ÷ ¥ÁÅŽÂþÃä ¡Áõ§ÃàÂ þà þà ¬ÁÅ£ç§ÁÏ úʬÃÏžÃ.
  7. 7. ªÂ§ÁžÁ œÁþÁ ¥ÁÅŽÂþÃä ŠžÃ¨Ã¡ÉýÛ™ÁÏœÍ €ÏÁŨ÷ ¨ÊúÃþ裙Ã, ªÂ§ÁžÁ ¥ÉÅþÁä þčÁÅ ‰¬ÁÆåëý÷ œÃþáóÂàþÁþÃúÉ¡ÊåþÁŏÁžÂ? ‚¡Áôå™ÁÅ þÁÅ©Áôí ‰¬ÁÆåëý÷ œÃþÁ™ÂþÍìÞÁâ¥Êþ €þà €™ÃÊ™ÁÅ.€ÏÁŨ÷.. §ÍüÅ ÏýÄ ¥Ã¥Áé¨Ãä ¡Ã¨ÃúÃϞÏÂþÄ ¨ÊÁÅÏýÊ€¡Áôå™Ê ¥Ä ‰¬ÁÆåëýÃä §ÁÅúà úÁƬà ©ÁôϙʞÂþÃä. €¡ÁåýÃþÃÏúĥħÁÅ ‡¡Áôå™ÁÅ ¡Ã¨Ãúà þÁÅ ‰¬ÁÆåëý÷ ¡É™ÁœÂ§Â €þÇžÁŧÁÅúÁƬÁÅàþÂäþÁÅ €þà ªÂ§ÁžÁ Â§Â¨Å±ÍœÁÆúÉ¡ÁôœÁÅÏýÉ..€ÏÁŨ÷ ¨Êúà þ裙à œÁþÁ ¨ÅÏÄ ©Ã¡Êå¬Ã þÏÙÃþÁ œÁþÁ¥ÉÅ™ÁÝþà ªÂ§ÁžÁ úʜÍà €ÏžÃÏúÊ™ÁÅ.€žÊÏýà €Ï¨Å¨÷ ‰¬ÁÆå§÷Û €þÃúÉ¡Ãå ƒ úɧÁōÁŏÁ™Áþà þÂúʜè͡ÉýÊÛ§ÁÅ €þÂäžÃ ªÂ§ÁžÁ úèáÏÂ.€ÏÁŨ÷ ¥ÉœÁàÂ ªÂ§ÁžÁ œÁ¨¥ÄžÁ ¥ÉÅýÃÛ, €žÊ ‰¬ÁÆåëý÷ €žÊúɧÁÁŏÁ™Á ÁÆ™ÂþÁÅ €þÂä™ÁÅ.§ÍüÅ §ÂœÃë úʜÍà €Ï™ÃþÁýÊì €ÏžÃ úÊü§ñͦþÁ €ÏÁŨ÷¥ÁÁœÁþÂþÃä ¥ÁŧáÉϏ œÁ™ÁÅ¥ÁÅœÁÆ, §ÉÏ™ÁÅúÊœÁŨ¬ÁÅþÃäœÁϏ €ÏÁŨ÷ ¥ÉÅ™ÁÝþà Ì¨œÁ¨Å ©Ê¬ÁÆà§ÉÏ™ÁÅúÊœÁŨ ÁÅ¡Ãå®ÁòœÍ £ÃÃÏúáÁýÅۍͩÁ™ÂþÍÃ
  8. 8. ¡Áë¦ÁœÃä¬ÁÆà.. §ÉÏ™ÁÅ úÊŨÍìþÁÆ, §ÉÏ™ÁÅ ÁÅ¡Ãå®Áò¨ÍþÁƀϞÁþÁœÁ Ë©Â§ÁÏœÍ, €ÏœÁ ±Ì™Á©ÁôœÍ þÃÏ™Áŏ ‹§ÁÁ¥ËþÁ¥ÉœÁàþÃœÁþÁÏœÍ, ¥Á§Í§ÁÁ¥ËþÁ ÁýÃÛœÁþÁÏœÍ ©Ê™ÃÂÌ¨Ã¥Ã¨ÍþÃÏúÄ œÄ¬ÃþÁ ‚þÁ¡ÁÁ™Äݨ Â¨Ã±ÍœÁÅþÁä €ÏÁŨ÷¥ÉÅ™ÁÝþà §ÂŸÁþÁÂ úÁƬÁÆà ªÂ§ÁžÁ œÁþÁ £ÅÁÓ¨Ä,¥ÁÅŽÂþÃÄ ŠœÁÅàÁÅÏýÆ ¡Á§Á©ÁªÃÏúñ͜ÁÅÏýÊ..žÂþÃä €¨Â þɨáɦÁê§ÁÅ.. ‚¨Â þÍýÃ¨Í ¡ÉýÅۍÁÅþà ‰¬ÁÆåëý÷¨Â účÁŜ§ÁÅ €ÏýÆ œÁþÁ ¥ÉÅ™ÁÝþà ªÂ§ÁžÁ þÍýè͍ÜͬʙÁÅ €ÏÁŨ÷.€ÏÁŨ÷ ¥ÁÁœÁþÁÏ €¨Â œÁþÁ þÍýÃþÃÏ™ÁŏÂþÃϙñͩÁ™Á¥ÊÂÁÅϙ ¨Í¡Á¨ÃÄ £¦ÁýÄ €¨ÂÁžÁŨŜÁÅÏýÊ ¥ÁœÁÅàÂ Á¥ÁéœÁÅàÂ ªÂ§ÁžÁÃ Ë¡ÉÃѱͦ©Ì®ÁòϜ œÃ¥Ãé§Ã œÃ¥Ãé§ÃÂ ¥Á §ñ͜ÁÆ œÌ™Á¨Íì ¥Á®ÄòÁŨ§ÊÁ™ÁÏ ¥ÉÅžÁ¨¦Êê¡ÁåýÍà ..€ÏÁŨ÷ ‚¨Â ¥Ä§ÉÏœÁ¬Ê¡Áô þ裙ÁœÂ§ÁÅ? ‚¨Â þ¡ÁÁÑþÁÁƧÍÖϙà €þà €ÏÁŨÃÑ ³Í²Â¨Í œÁþÁ ¡ÁÁÑþÁúÍýÃúÃÖÏžÃ.€ÏÁŨ÷ ³Í²Â¨Í ÁƧÍ֏ÂþÊ œÂþÊ ú̧Á©ÁÂ €ÏÁŨ÷§ÉÏ™Áō®ÁòþÄ ¡ÁýÅۍÁÅþà ³Í²Â¨Í ¡Á™Áō͡əÁÅœÁÆ, œÂþÁŀύÁŨ÷ œÁ¨©Ë¡Áô €ý͍¨Š‚ý͍¨Š©Ê¬Ã œÁþÁ ¡ÁõžÃ¥ÁéþÃ
  9. 9. €ÏÁŨ÷ þÍýÍà €ÏžÃ¬ÁÆà €ÏÁŨ÷ ¥ÉÅ™ÁÝþà œÁþÁ þÍýÃþÃϙÁƧÁōÁÅþÂäžÃ.‰œÊ ‰žÁÅþÃ¥ÁŴ¨ ÃëœÁ¥Ê ¬ÁÅ£ç§ÁϏ þáÉýÃÛþÁ ªÂ§ÁžÁ¡Áõ§É¥Áé¨Íì ¥Á®Äò œÉ¨ìÂ, Ã™ÁÅÝ Ã™ÁÅݏÂ, œÄÁ¨Å œÄÁ¨ÅÂ³ÂÁÅœÁÆ ªÂ§ÁžÁ Â¥Á§Á³Â¨Å žÁ§ÁîþÁ¥ÃúÊÖ¡ÁåýÍÃ..ˆ¥Ãýà þ ¥ÉÅ™ÁÝ þÄ¨Í €ÏœÁ Í§ÃÁ §Ê¡ÃÏžÂ? ‚ÏœÁ¨ÂœÁ™Ã¬Ã±Í¦Ê©Áô €ÏýÆ €ÏÁŨ÷ §ÉÏ™ÁÅúÊœÁŨ ªÂ§ÁžÁ¡Áõ§É¥Áé¨Å ©Ã™ÁžÄ¬Ã œÁþÁ þ¨ōÁþà ªÂ§ÁžÁ ¦ÉÂþÃ¥Á™ÁœÁ¨ÍìžÃÊ¬Ã Áŧ¦¨ÂÏýà œÁþÁ þ¨ōÁœÍ ªÂ§ÁžÁ ¡ÁõÁÅþÀ§ÁÁžÄ¦Áê™ÁÏ ¥ÉÅžÁ¨ÉýÊÛ™ÁÅ.€¨Â ‹¡ÁÁÑ €ÏÁŨ÷ þ¨ōÁ œÁþÁ ™ÁœÁϨ͜ÁŨþà œÁ§ÁúÃœÁ§Áúà €§ÁÁœÄ¬ÁÆà œÁþÁ¨Í Â¥Á§Á³Â¨þà ©Á§ÁžÁ¨Â±ÌϏìÁÅàÏýÊ, ªÂ§ÁžÁ €ÏÁŨ÷ ©Ìýۍ¦Á¨Å ¬Á©Á§ÁžÄ¬ÁÆà¥ÉÅ™ÁÝþà þÍýÃþÃϙ ÁƧÁōÁÅþà účÁ³ÂÃÏžÃ.€¨Â ‹ ¡ÁžÃ ¡ÁžÃÿÊþÁÅ þåô¨¬Ê¡Áô ‡™ÁœÁ§Ã¡Ã¨ÊÃϙ€ύÁŨ÷ œÁþÁ þÍýáÁþÃœÍ ªÂ§ÁžÁ ™ÁœÁþÂþÃ䀧ÁÁžÄ¬Ê¡ÁåýÍà ªÂ§ÁžÁ ‚ύÁ œÁýÅۍͨʍÁ £ÿÁ®ÁÅò ¤Á®ÁÅòþÁœÁþÁ Â¥Á§Á³Â¨þà €ÏÁŨ÷ þÍýÃþÃϙ Â§ÊÖ¬ÁÆà £¨¥ËþÁ¤Â©Á±Âë¡Ãë±ÌϞà €ÏÁŨ÷ œÌ™Á¨¥ÁŸÁê œÁ¨ ©Â¨Ê֬À¨¬ÁýÂ ©Â¨Ã±Í¦ÏžÃ.
  10. 10. ¤Â©Á±Âë¡Ãà¨Íþà ¬ÁÅŽÂþÍà ³Í¨Ã±Í¦þÁ ªÂ§ÁžÁþà ‹ ‰žÁÅþåô¨Êð¡Áô ¬ÊžÁžÊ§ÁþÃúÃÖþÁ €ÏÁŨ÷ þÃ¥ÁéžÃÂ þÏÙÃþÁœÁþÁ ¥ÉÅ™ÁÝþà ªÂ§ÁžÁþÍýÃþÃϙ ÁƧà §ÉÏ™ÁÅúÊœÁŨ ªÂ§ÁžÁœÁ¨þà Š™Ã¬Ã¡ÁýÃÛ üͧÁÅ üͧÁŏ ªÂ§ÁžÁ þÍýÃþà žÉϏÁ™ÁÏ¥ÉÅžÁ¨ÉýÊÛ™ÁÅ.€ÏœÁÁÏœÁÄ œÁþÁ þͧÁÅ ¡ÁýÛþÁÏœÁÂ ±ÌϏÁÅœÁÅþÁä €ÏÁŨ÷¥ÉÅ™ÁÝþà œÁþÁþÍýÃ¨Í ‚¥ÁÅ™ÁÅ֍ͩÁ™ÂþÍà ‚£çϞà ¡Á™ÁÅœÁÆþʪ§ÁžÁ €ÏÁŨ÷ ¥ÉÅ™ÁÝþà £Â účÁ³ÂÃÏžÃ. €ÏœÁÁÏœÁÄ€ÏÁŨ÷ žÉϏÁÅ™ÁÅ üͧÁÅ ¡É§ÁÁ³ÂÃÏžÃ. ªÂ§ÁžÁÃ žÁ©Á™Á¨ÅþÌ¡Ãå¡Áô™ÁÅœÁÅþÂä¦. ‚ÏœÁ¨Í úéÁôíþÁ €ÏÁŨ÷ œÁþÁ ©Ä§ÂêþÃäªÂ§ÁžÁþÍýÃ¨Í ¡ÃúÃÂ§Ä úʬʙÁÅ.‚¨ÂÏýÃžÊžÍ ü§ÁŏÁÅœÁÅÏ™Áþà ©ÁõÿÃÏúÁþà ªÂ§ÁžÁ œÁþÁ œÁ¨þáÁÁэà œÁ¡ÃåúÁ£ÍœÁÅÏýÊ, €ÏÁŨ÷ §ÉÏ™ÁÅúÊœÁŨ ªÂ§ÁžÁœÁ¨þà ÁžÁ¨þéÁíÁÅϙ ¡ÁýÅۍÁÅþà ¥Á§Í ©Ã™ÁœÁ ©Ä§ÂêþÃäªÂ§ÁžÁþÍýÃ¨Í ¡ÃúÃÂ§Ä úʬʙÁÅ.ªÂ§ÁžÁ ¡ÁõÁÅþà žÉϏÁÅœÁÅþÁäýÅìÂ þÁ™ÁÅ¥ÁÅþà ÁžÃ¨Ã¬ÁÆàúéÁôí, úéÁôíþÁ ¥ÁƙͬÁ§Ã, þ¨ŏͳ§à €ÏÁŨ÷ œÁþÁ©Ä§ÂêþÃä ªÂ§ÁžÁ þÍýÃþÙ ÁÁÅϙ þÃÏ¡ÁôœÁÆþÊ©ÁôþÂä™ÁÅ.
  11. 11. ‹¡ÁÁÑ þÍýÃþÃϙ €ÏÁŨ÷ ¥ÉÅ™ÁÝ ¥Á§Í¡ÁÁрϞÁŨÍþÃÏúÄ ÁÁÅϙ úéÁôí úéÁôíþÁ þÍýÃþÃÏ™ÂþÃϙñ͜ÁÅþÁä ŠÁ§ÁŏÂ, Á ÂýŏÂ, ¡Ã¡Áå§Á¥ÉÏý÷ §ÁÅúÃœÍúÍÁÑþà ©ÉúÁÖþà €ÏÁŨ÷ ©Ä§ÁêÏ. ¥ÁÅžÁÅ ©ÉÁýŏ€þáÃÏúÃþ Áë¥ÁϏ €žÊžÍ §ÁÅúÏÂþÊ €þáÃÏúÃϞê§ÁžÁÃ.‚ύÁ ÁÁÅϙ  ©Ä§ÂêþÃä ÁÅýÁ¨Å ©É¦Áê³ÂÃϞê§ÁžÁ. €¨Â ÁÅýÁ¨Å ©Ê¬ÁÆà ÁÅýÁ¨Å ©Ê¬ÁÆà ªÂ§ÁžÁ€ÏÁŨ÷ œÁþÁ þÍýÃþÙ ¡ÃúͧÄúʬÃþÁ ©Ä§ÂêþÃä ¥ÉÅœÁàϏ¥ÃϏʬà €œÁþà ¥ÉÅ™ÁÝþà ¡Áõ§ÃàÂ þÁÅœÁÆ účÁÅœÁÆ¥ÉÅœÁàϏ ¬ÁÅ£ç§ÁÏ úʬʬÃÏžÃ.€¡ÁåýÃÊ œÁþÁ žÁ©Á™Á¨Å þÌ¡Áôå¨Å ¡Áô™ÁÅœÁÅÏýÊ €¨¬ÁýÂ€ÏÁŨ÷ ¥ÄžÁ ©Â¨Ã±Í¦ÏžÃ ªÂ§ÁžÁ.¥Á§Í ¡ÁžÃþåô¨±ÂýÅ ªÂ§ÁžÁ €ÏÁŨ÷ Š®Íò ¬ÊžÁžÊ§ÊÁ€ÏÁŨ÷ ªÂ§ÁžÁþà ¨Ê¡Ã ÁƧÍÖ¡ÉýÃÛ €™ÃÊ™ÁÅ ‰¬ÁÆåëý÷ ‡¨Â©ÁôϞà €þÃ.±Ìϙà €ÏÁŨ÷ €ÏýÆ ªÂ§ÁžÁ ¬ÃÁÅÓ¡Á™ÁÅœÁÆ þÁ¨ÃÃ±Í¦þÁœÁþÁ £ýÛ¨Æ €©Ä ¬Á©Á§ÃÏúÁōÁÅÏýÅÏýÊ ¡ÁþÃ¥Áþëç¥ÁŨ¥Áé €¦ÁêÍ§ÁÆ.. €¦ÁêÍ§ÁÆ.. €¥ÁéÂ§ÁÅ ªÂ§ÁžÁ¥ÁéúÁžÁũ˱Íþž €þà €™ÁŏÁÅœÁÅþÂä§ÁÅ €ÏýÆ ©ÄŸÃ œÁ¨Å¡Áô
  12. 12. œÁ™ÁÅœÁÅÏýÊ, ªÂ§ÁžÁ ŠÁÑ €ÏÁ¨Í ©ÄŸÃœÁ¨Å¡Áô¨žÁÁÓ§ÁÃ©Áô§ÃÃ ©ÄŸÃœÁ¨Å¡Áô¨Å œÄ¬ÁÆà.. .. .. þ úÁžÁÅ©Áô ‰±Í¦ÏžÃ‚ύÁ þÊþÊ £¦Á¨ÅžÊë§ÁžÂ¥Áþà €þÁōÁÅÏýÅþÂäþÁÅ €Ïýƪ§ÁžÁ ¬Á¥Á ŸÂþÁÏ úÉ¡ÁôœÁÆ œÁþÁ ¡Áô¬ÁàÂ¨þà úʜè͍ÜĬÁōÁÅþà £¦ÁýÃ ©É®Ãò±ÍœÁÆ ¦ÁŸÂ¡Á¨ÏÂ Á™Ã¦Á §ÁÏúÁƬà €¥ÉÂé þÊþÁÅ ŠúÃÖ §ÉÏ™ÁŏÁÏý¨ ¡ËþÊ €¦êϞÀþÁōÁÅÏýÆ Á£ Á£Â œÁþÁ ‚ÏýÍà ¡Á§ÃÉœÃàÏžÃ.ªÂ§ÁžÁ ‚ÏýÃËœÊ ©É®Ãò±Í¦ÏžÃÂþÄ §ÍüÅ ¥ÉÅžÁ¨Å ªÂ§ÁžÁœÁþÁÅ©Áô, ¥ÁþÁ¬ÁÅ €þÁůÁ›Ï €ÏÁŨ÷ úʜà ¬Áå§ÁîÍ¬ÁÏ,€ÏÁŨ÷ œÁþÁ ©Ì®ÁòϜ œÁ™ÁÅ¥ÁÅœÁÆ þÃ¥ÁŧÁÅœÁÆ,¡Ã¬ÁōÁÅœÁÆ, œÁþÁ ™ÁœÁþÁÏ¨Í þͧÁÅ¡ÉýÃÛ þ¨ōÁœÍ œÌ™Á¨ÍìúÊ¬Ê ©Ä§ÁϏÂþÃä œÁ¨ÅúÁōÁÅÏýÆ ‡¡Áôå™ÁÆ €žÊ ŸÂê¬Á¨ÍœÄ§Áþà Í§ÃÁ¨œÍ €¨Âì™Ã±Í³ÂÃÏžÃ.‚žÃ ü§ÃÃþÁ ‹ ©Â§ÁÏ §ÍüŨÃ ‹§ÍüÅ ªÂ§ÁžÁ Âì¬ÁŨͱ˜ÁÏ ©ÃÏýÅÏ™ÁÂ ŠÁѳ§Ï ªÂ§ÁžÁ ¥ÁþÁ¬ÁÅð¨Í‡ÏžÁÅÍ €ÏÁŨ÷ ¥ÉžÃ¨ÊžÁÅ. ©Ì®ÁòϜ üèÅì¥ÁþÂäžÃ. œÁþÁÃœÉ¨ÄÁÅÏ™ÂþÊ ªÂ§ÁžÁ €ÏÁŨ÷ œÁ¨¡Áô¨Íì ¡Á™ÃÌýÅۍÁűͳÃÏžÃ. ¥Á§Í ‰žÁÅþåô¨¨Í ©Ì®ÁòϜͧÍÁ¨ ¬ÉÁ¨œÍ ˆ©Á™ÁþÂä ¥ÁÂ™ËœÊú¨Š©É®Ãò ©Ì®ÃòúÊÖ¬ÃþÁ¨Ã¡ÃÏúʬÁōÁÅϞ¥Á  €þÁäÏœÁ ¬ÃàÃÃ ©É®Ãò±Í¦ÏžÃ.
  13. 13. ¬Á§ÃÂÓ €¡Áôå™Ê Âì¬ÁÅ¨Í ¥Á ³ÂÛ§ÁÅ ªÂ§ÁžÁþà þè£ÉýÃÛ ˆ¥ÃýÁ ¡Á§ÁŸÂêþÁÏ þÊþÁÅ úÉ¡ÊåžÃ ˆ¥ÁþÂä œÁ¨ÉÁÅÑœÁÅþÂäžÂ?€ÏýÆ úə ¥Á™Â žÁŨáʡÁåýÍà ªÂ§ÁžÁÃ œÃÁѧʏÃ,‚¬ÁÛ¥ËœÊ ±Â˜ÁÏ úÉ¡ÁôåÍ ¨ÊÁ±ÍœÊ ²Í.. ™Á¡Ã¨ìþÁþÏÁÆ™ÂúÁÆ™ÁÁÅϙ ©Áõ§ÃÊ ‡ÏžÁōÁÅ €¨Â ‹Ï™Áë¡É™ÁÅœÁƧÉύɨʬÁÅàþÂä©Áô €þà €þʬà ÁƧÁÅÖϙñͦϞÃ. žÂþÜ͍Âì¬ÁÅ¨Í €ÏœÂ Ì¨Åì¥Áþà þÁ©ÊíªÂ§ÁÅ.žÉ£çÃ ¥Á ³ÂۧÍà Ì¡Áå €©Á¥Á ÂþÁÏü§ÃÃ±Í¦.. ¥ÁŎχ§ÁëÂ ÁϞñͦ ªÂ§ÁžÁ ¡ÁÁÑþÁ ©ÁôþÁä „¥Áþà ¨Ê¡ÃþčɥÁþÂä ±Â˜ÁÏ œÁ¨ÉÁÅÑœÁÅþÂäžÂ ¨ÊÁ žÂþÃ¨ÂÊ þčÁŜÍÁѧʏÃϞ €þà €™ÃÊ™ÁÅ.€žÊžÍ ¥Ã¥Áé¨Ãä €ÏýÊ  ©Ã¬ÁŧÁÅ þ¥ĞÁ ‡ÏžÁōÁÅúÁơóÂà§ÁÅ? þÂžÄ ªÂ§ÁžÁ úÉ¡ÃåþÁ ¬Á¥Á ŸÂþÁ¥Ê €þÁäžÃ©Ã¬ÁŧÁŏÂ. („¥Á ªÂ§ÁžÁÁþÁä 2 ˆ®ÁÅò ¡ÉžÁâžÃ. €¬Á¨Å ªÂ§ÁžÁÂì¬ÁÅ¨Í ú¨ þÃ¥ÁéžÃÂ ©ÁôÏýÅÏžÃ. „¥Á ¥Á ÂœÁëÏ Ì¡Áå¡É™Á¬Á§ÁÏ ¥ÁþëÃ. œÂþÁÅ ¥ÁÅÏžÁÅþÃÏúÄ ¥Á ¬ÁÛ§ÁìÃ ©Ã¬ÁŧÁŏ¬Á¥Á ŸÂþ¨ŠúÉ¡ÁôœÁÆ©ÁôÏýÅÏžÃ).žÂþÃœÍ  ¥Á ³ÂÛ§ÁÅ €Ãӧ¥Ář˱ͦ ˆ¥Ê ªÂ§ÁžÂ ƒ„¥ÁœÍúʧà þÁÅ©ÁôíÁƙ ‚¨Â œÉ¦Á §˱͜ÁÅþÂä©ÁþÁä¥Á Âý€þÂä™ÁÅ ©ÁôÍë«ÁϏÂ..
  14. 14. „¥Á ¥ÁŸÁê¨Í Á¨ÃåÏúÁōÁÅÏýÆ œÁ¡Áôå ‡©Á§ÃžÍ ©Â®ÁòþÃœÃýÛϙà €¨Â €ÏžÁ§ÃþÄ Á¨Ã¡Ã œÃ™ÃœÊ ¥Á§Ã¦Á žÁÂ ©ÁôÏ™ÁžÁÅ€þÂäžÃ ¡É™Á¬Á§ÁϏÂ..žÂþÃœÍ œÃÁѧʏÃþÁ ¥Á ³ÂÛ§ÁÅ ¥Á  ‚žÁâ§ÃþÄ £¦ÁýÃ±Ì¥ÁéþÂä™ÁÅ.¬Á§Ã¨Ê þÄ œÃÁѩÁÅ™ÁÅ ©ÃÏýÆ Âì¬ÁŨͩÁôÏ™Á™ÁύÁþÂäÂì¬ÁÅ £¦ÁýÃ ±Í©Á™Á¥Ê ¥Ê¨Å €ÏýÆ „¥Á ªÂ§ÁžÁúɦÁê¡ÁýÅۍÁÅþà £¦ÁýÃ þÁ™ÃúÃÏžÃ.€¨Â Âì¬ÁÅ £¦Áý¡Á™ÃþÁ „¥Á, ªÂ§ÁžÁ úɦÁê¡ÁýÅۍÁÅþìÁÆѨ÷ ground¨ÍÃ œÄ¬ÁōÁűͦϞÃ.‚žÁâ§ÁÆ Á¨Ã¬Ã ground¨Í žÁƧÁϏ ‹ ¥ÁƨÃ ©ÁôÏ™Ê ‹úÉýÅۍÃëÏžÁ ÁƧÁÅÖþÂä§ÁÅ. €¡Áôå™ÁÅ „¥Á, ªÂ§ÁžÁþÀ™ÃÃÏžÃ.€žÊ¥ÃýÊ, þÊþÁÏýÊ ¥Á  £Â©Á úʬÃþÁ ¡ÁþéÁ¨ì úçÁŏ©ÁôþÂäþÁÅ. þčʥÁ¦êÏžÊ? ‡¡Áôå™ÁÆ ¨ÊþÞà €¨Â ¡Áë©Á§ÃàÏúÊ©ÁôÂì¬ÁŨÍ? €ÏžÃ.žÂþÍà ªÂ§ÁžÁ ¬Á¥Á ŸÂþÁÏ úÉ¡ÁåÁÅÏ™Â, ¥Ä £Â©Ê¥ÃúʬʙÊÏýà þÃþÁÅä? þÁÅ©Áôí €ÏœÁ úçÁÅ ¡Á™Á™ÂþÍà €ÏžÃ.
  15. 15. ˆ¥Ã úÉ¡Áå¥ÁÏý©Ê? þčÁÅ œÉ¨Å¬ÁŏÁžÂ þÁÅ ¥Á  £Â©ÁÏýʱÂë›Ï €þÃ. ¡ÁëœÄ þɨÄ, §ÉÏ™ÁÅ þɨ¨Ã ŠÁ³Â§Ã ˆžÍ©ÌύÁþÁ £Â©Á ƒ©Áõ§ÁÅ ©Ì¬ÁÅàÏý™ÁÅ. þčÁÅ úÉ¡ÊåþÁŏÁžÂ€¨Â ŠúÃÖþÁ¡Áôå™Á¨Âì þÁþÁÅä ¬ÃþÃ¥Á ¨Ä, «ÃÂ§ÁŨÄœÃ¡ÁôåœÂ™ÁÅ.¬ÃþÃ¥Á ¨Ã œÄ¬ÁōÁÅ©É®ÃòþÁ¡Áôå™ÁÅ üþÁÏ ¨Êþà ±ÂœÁ¬ÃþÃ¥Á ¨Ã œÄ¬ÁōÁű͜™ÁÅ. ¬ÃþÃ¥Á  þÁ™ÁŬÁÅàþÁäÏœÁ¬Ê¡Áõ¥Á  £Â©Á úÊœÁŨŠ©Áõ§ÃÃþÊ ©ÁôÏ™Á©Áô. üÉýÍì þ ¬Á®ÁòþÃþÁ¨Å¡ÁôœÁÆþÊ ©ÁôÏý™ÁÅ. ¥ÁŸÁê ¥ÁÿÁâê ¨ÏÂ¨Í úɦÁê¡ÉýÃÛ þ¡ÁõÁÅ þÁ¨Å¡ÁôœÁÆþÊ©ÁôÏý™ÁÅ.ƒ¥ÁŸÁê þÁÅ ‰¬ÁÆåëý÷ účÁ™ÁÏ Áƙ þʧÃåÏúÊ™ÁÅ. ‚ύÁ§ÂœÃë®ËòœÊ ¥Á  €¥Áé ©Â®ÁÅò þÞÁë±ÍÂþÊ þ ÁžÃ¨ÍÃŠúÊÖ³Âà™ÁÅ. þ ¨ÏÂ¨Í žÁƧñͦ €ÁÑ™Á þͧÁÅ¡ÉýÃÛ žÂþÃ䁍Áŧ¦¨ÂÏýà ©Â™Ã þ¨ōÁœÍ œÉÁ €§ÁÁžÄ¬Ê³Âà™ÁÅ.€¡Áôå™ËœÊ þÁÅ ¡ÃúÉ֍Ãѱ͜ÁÅÏžÁþÁÅÍ €þà úÉ¡ÁôœÁÆ..‚©ÁþÄä þčÉÏžÁōÁÅ úÉ¡ÁôœÁÅþÂäþÁÏýÊ.. €©ÁþÄä ŠÉœÁÅà..¥ÉÅþÁä³Â§Ã ŠúÃÖþÁ¡Áô™ÁÅ ¥Á  £Â©Á ‹ ©Â§ÁÏ §ÍüŨ±ÂýÅ©ÁôþÂä™Áþà úÉ¡ÊåþÂ? ƒ³Â§Ã ˆ¥ÃúʬʙÁþÁōÁÅþÂä©Áô? €þÂäžÃ„¥Á.
  16. 16. ˆ¥ÃúʬʙÊÏýà €™ÃÃϞà ©ÁôœÂðÿÁϏ ªÂ§ÁžÁ.¥ÉÅþÍä§ÍüÅ ‚ÏýÍì©Â®ÁòϜ £¦ÁýÃ ©É®ÃœÊ ¥Á  £Â©ÁþÁþÁÅä žÉϏʬʙÊ.. €þÂäžÃ œÁ¥ÁÁϏÂ!!ˆÏýÄ .. §ÉýÃÛÏúÃϞà ªÂ§ÁžÁ..€žÊþÊ, ‹ ™Â ‹ ¥ÁÂ ¡É®Ãò ‰þÁ úʬÁōÁÅþÊžÃ. žÂþÊäžÉϏÁōͩÁ™ÁÏ €Ïý§ÁÅý. ÿÁ£ç..‡ÏœÁ£ÂÁÅÏžÁþÁōÁÅþÂä©÷? ¬Áí§ÁÓÏ ÁþáÃÏúÃÏžÁþÁōÍ!!ÿ÷.. ©ÌÏýåĞà ÁÅ™ÁݨþÄä ©Ã¡Êå¬ÁōÁÅþà €¨Â £Â©ÁúʜèÍþÁ¨ÃÃ±ÍœÁÅÏýÊ ¬Áí§ÁÓÏ ‚ÁÑ™Ê ©ÁôÏžÁþáìÁÅàÏžÃ.ƒ³Â§Ã ŠúÃÖþÁ §ÉϙͧÍüÊ þÁþÁÅä ¥ÉÅžÁýó§à žÉϏʙÁÅ. ‚Á€¡ÁåýÃþÃÏúÄ §ÍüÆ §ÂœËë €¥Á Âé©Â®ÁÅò ¡Á™Áō͏ÂþÊ þÁžÃ¨Í žÁƧñͦ, þ ¡ÁÁÑ¨Í úʧñͦ, þ ©ÌÏýåĞãýۨŠŠÁÑý̍ÁÑýÏ ©Ã¡Êå¬Ã þÁþÁÅä þÁÁäϏ úʬʬÃ,œÁþÁÅ Áƙ þÁÁäϏ ‰±Í¦ þ ¥ÄžÉÃѱͦ, þÏÙÃþÁ¥Á  £Â©Á ¥ÁÁœÁþÂþÃä þ œÌ™Á¨Íì œÍ¬Ã £Â©Á §ÉúÃֱͦÁÅ¤Ä ÁŤÄ.. ÁÅžÁÅâœÁÅÏýÊ.. ¥÷éé.. ÿ÷.. ªÂ§ÁžÂ.. €£Âç.úÉÿÁåå¨ÊþÊ  ¬ÁÅŽÏ €þÁŤÁ©ÃÏú¨ʍÂþÄ.. €ÏýÆ „¥ÁªÂ§ÁžÁþà ©ÂýʬÁōÁÅþà £¨ÏÂ ÎÁ¨ÃÏúÁōÁÅþÊ¡ÁåýÍÃ..
  17. 17. €£ç..£Âç.. ˆ¥Ê.. „¥Á.. þÊþÁÅ ªÂ§ÁžÁþÊ.. ¥Ä £Â©Áþà ÂþÁÅ..€ÏýÆ ©Ã™Ã¡ÃÏúÁōÁÅþÃ.. ‚ÏœÁÄ ƒ§ÍüÅ þÁÅ©Áôí Âì¬ÁŨ͡Á§ÁžÂçêþÁϏ ©ÁôÏ™Á™ÂþÃÄ ¥Ä £Â©Á úʬÃþÁ ¡ÁþÍĬÁϣϞÁ¥Ê¥ÃýÊ.. €þÁäžÃ ªÂ§ÁžÁ ˆ¥Ä œÉ¨Ã¦ÁþÁýÄì..¬ÁϣϟÁÏ ¨ÊÁ±Í©Á™Á¥Ê¥ÃýÊ.. £Â©Á ©Áõ§É®Ãò±Í¦ ©Â§ÁϧÍüŨ˱ͦϞÃ.. þÁÅ ŠÁýÊ £Å¨±ÂýϏ ©ÁôÏžÊ.. þÁÅ€§ÁØÏýŏ ¥Á  £Â©Á¨Â ‡©Á™ÁþÂä žÉϏʩ™ÁÅÏýʣÁÅÏ™ÁÅþÊ. þÊþÁÅ ¡ÁôÍ¨ÊÁ±ÍœÁÅþÂäþÊ.±ÌëžÁÅþÁä þÃÏúÄ ŠÁýÊ Í§ÃÁÂ ©ÁôþÂäžÊ. ‡©Á§ÁþÂä ¥ÁÂ™ÁÅþÁþÁÅä ¥ÁÏúÁÏ ¥ÄžÁ ¡Á™Ê¬Ã, ©Â™ÁÅ þ ¥ÄžÁ ¡Á™Ã þÁþÁÅäÁ¬ÃÂ þÁ¨Ã¡Ê¬ÁÆà þ ¡ÁõÁÅ¨Í ©Â™Ã ¥ÉÅ™ÁÝþà žÁƧÃÖþžÁƨ œÄ§Ê¨Â žÉÏÃœÊ £ÂÁÅÏ™ÁÅþÊ. ±ÌëžÁÅþÁä þÃÏúÄ ‚©Ê¨ÍúÁþÁ¨Å.¥ÁþÁÃ £ÂÂ œÉ¨Ã¬ÃþÁ ¥ÁÏúà ¥ÁÂ™ÁÅÏýÊ £ÂÁÅÏ™ÁÅþÊ, €¨ÂœÉ¨Ã¬ÃþÁ©Â™ËœÊ ¥ÁþÁ ¬ÁϏÁœÃ £¦ÁýÃ ±ÌÁэÁÅϙ ¥ÁþÁÏ©Ì®ÁÅòþà ¡Áõ¨±ÂþÁÅ¡Áô¨Â ©Â™ÃÃ €ÏžÃ¬Êà ©Â™ÁÅ¥ÁþÁéŸÁřè ¥ÁþÁœÍ §ÁœÃÊ®Ã ¬Á¨Ã¡Ã ¥ÁþÁÃ ¬Áí§ÁÓ¬ÁŎ¨þÀϞÃÏúʩ™ÁÅ ÁžÊ.. €ÏžÁōÊþÊ þÊþÁÅ ‚ÏœÁ ú͍Áŏ©ÁôþÂäþÁÅ. ƒ ©ÌÏýà Í§ÃÁ¨Å œÄ§Ê ¥Á §ÁÓÏ ¨ÊÁ±ÍœÊ¥Á ÂœÁëÏ þÊþÁÅ ¡ÃúÃÖžÂþÃþ˱ͦÊýýÅì ©ÁôþÂäþÁÅ €þÁäžÃ „¥Á.
  18. 18. €¡Áôå™ÁÅ „¥Á ŠÁÑ ¯Á›Ï Ã.. ŒþÁÅ.. ¥Á§Ã þÁÅ©ÉíÏžÁōʇ¡Áôå™ÁÆ ¨ÊþÞà €ÏœÁ úçÁÅ¡Á™ÂÝ©Áô? ÌÏ¡ÁžÄ¬Ã þÄžÄþ¨ÂÏýà Ê¬Ê ÂžÁŏÁžÂ? €þÂäžÃ.ªÂ§ÁžÁ úÃþÁäÂ ¬ÃÁÅÓ¡Á™ÁÅœÁÆ, þÂžÄ ‚ÏúÁÅ¥ÃÏúÁÅ þĨÂÏýÍʬÊþÊ! €þÂäžÃ.ÿ÷.. þÁÅ©ÊížÍ ‚ύ úÃþÁä¡Ã¨ì©ÁþÁōÁÅþÂäþÊ. ˆÏýà ¡ÁþÍÁƙ ‰±Í¦ÏžÂ? €þà €™ÃÃÏžÃ.úÁ.. ‚ύ ¡Áþà Â¨ÊžÊ.. ¥Á  €ÏÁŨ÷ ŠÁœÁþÁÅ ©ÁôþÂä™ÁÅ.þčÁÅ ¥Ä £Â©Á §ÁÅúà úÁÆ¡ÃÏúÃþÁýÅìÂþÊ ¥Á  €ÏÁŨ÷ ÁÆ™ÂþÁÅ €þÃä §ÁÂ¨Å §ÁÅúà úÁÆ¡ÃÏúÊ™ÁÅ. ÁœÁ ©Â§ÁÏ þÁÅ¡ÁõÁÅ þáÉýÃÛ €ÏžÁÅ¨Í ¬ÁÅŽÏ §ÁÅúà úÁÆ¡ÃÏúÊ™ÁÅ. €žÃü§ÃÃ ‚¡ÁåýÍà ©Â§ÁÏ €¦êÏžÃ. ‚ύÁ €¡ÁåýÃþÃúÄ þÁÅ €žÊÂ©Â¨þà ŠÁýÊ œÁÿÁ œÁÿÁ.þÁÆ ƒ§ÍüÅ ±ÌëžÁÅþÁä þÃÏúÄ €©Ê Í§ÃÁ¨Å. þÄ¨ÂÊ þÊþÁŏÁƙ €ÏÁŨ÷ ±ÌÏžÁōͬÁÏ œÁÿÁ œÁÿÁ ¨Â™Ã±ÍœÁÅþÂäþÁÅ€þÁäžÃ.‚ύÊÏ.. €ÏÁŨ÷ €ÏýÅþÂä©ÁôÁžÂ? ‚ύÁ ¡ÁþÍà ¨¬ÁêÏžÊþÍÄ? €þÞà „¥Á.
  19. 19. ¨ÊžÊ ¡ÁþÍà ‚ÏÍ ¬ÁÏ©ÁœÁð§Á¥Ëþ Â¨þà €ÏÁŨ÷€ÏýÅþÁä™Ê. ‰œÊ  ýË¥ÁÅ ŠúÃÖþÁ¡Áôå™ÁÅ  ¡Áþà €ÏÁŨÊúÁƬÁōÁÅÏý™Áþà þÊþÁÅ ˆ¥Ä £¨©ÁÏœÁÏ úɦÁê™ÁϨʞʀþÂäžÃ ªÂ§ÁžÁ ¬ÃÁÅÓ¡Á™ÁÅœÁÆ..‚ÏœÁ¨Í „¥Á Á¨ÃåÏúÁōÁÅÏœÁÆ .. ˆ¥Ê.. ±ÍþÄ þÂÍ ³Â¦ÁÏúɦÁê§ÂžÁÅ? þÊþÁÅ ƒ ©Ã§ÁöÁþÃä œÁýÅۍͨʍÁ±ÍœÁÅþÂäþÁÅ.ƒ©Ê®Á þÁþÁÅä ¥Ä €ÏÁŨ÷ žÁÁÓ§ÁÃ œÄ¬ÁōÁű͍ÁÆ™ÁžÁÆ.±Â¡ÁÏ ¥Ä €ÏÁŨ÷ þÃþÁÅä ¬ÁÅŽ¡É™ÁÅœÁÅþÂä™Ê ÂþÄ œÂþÁŬÁōÁ¡Á™ÁϨʞÁÅ.¥ÁÅÏžÁŏ ¥Ä €ÏÁŨÊÖœÁ þÁÅ©Êí¥Ã úʦÏúÁōÁÅÏý©̀©ÁþÄä úʦÏúÁōÍ. Á§Áŏ ¥Ä €ÏÁŨ÷ þìÁōÁ¡ÉýÛ©Á¨¬ÃþÁ ýË¥ÁÅ¨Í þÊþÁÅ ¥Ä €ÏÁŨÃä ¬ÁÅŽ¡ÉýÃÛþÊþÁŏÁƙ ¬ÁōÁ¡Á™ÁœÂþÁÅ. ˆ¥ÁÏý©Áô €þÁäžÃ „¥Á.„¥Á ¥Á Âý¨Å ©ÃþÁäÁ þÁÅ €ÏÁŨ÷ þà œÁ¨ÅúÁō͏Âþʱ¡ÁÏ €þáÃÏúÃÏžÃ. ¥Á§Í €¨ÍúÁþÁ¨ÊÁÅϙ ¬Á§Ê €þʪÂþÁÅ.¥Ê¥ÃžÁâ§ÁÏ Á¨Ã¬Ã ‚ÏýÍà úʧʥÁÅ.€žÊ¥ÃýÊ ƒ©Ê®Á œÌÏžÁ§ÁÂ ¬ÁÆѨÅþÃÏúÄ ŠúÊ֪©Áô€ÏýÅþÁä €¥ÁéÃ, Ž§ÁÅ §ÉÏ™ÁÅ ¡Ä§Ã¦Á™Áì ¥Á ³ÂÛ§ÁŨŪÁ¨©Áô ¡ÉýÊ۪§ÁÅ €ÏžÁōÁþÊ ƒ§ÍüÅ ¥Á  Âì¬ÁÅ¥Á ÂœÁëÏœÌÏžÁ§ÁÂ ŠžÃ¨Ã¡ÉýÊ۪§ÁÅ €þà ¬Á¥Á ŸÂþÁÏ úÉ¡ÁôœÁÆ..
  20. 20. ƒ €¥Áé¦ þ Âì¬ÁÅ¥Êý÷. ¥ÉÅþÁä €ÏÁŨ÷ þÁÅ ¨ÉÁѨÅúÉ¡Êå§ÁŏÁžÂ?  ¨ÉÁѨŠœÁþÁÃ Áƙ €§ÁáÏ Â¨ÊžÁÅý.þÁÅ  ¨ÉÁѨŠœÃ§ÃÃ „¥ÁÃ úÉ¡Áå™ÁÏ úÊœÁÂ¨ÊžÁÅ. ¬Á§Ê€©Ê©Í €ÏÁŨÊä €™ÃÃ þÁÅ©Êí úÉ¡ÃåÏúÁÅÍ ¥Á  €ÏÁŨÃä¡Á§ÃúÁ¦ÁÏ úʳÂàþÁÅ €þà úÉ¡Ãå œÄ¬ÁōÁÅ ŠúÊÖþÁÅ €þà „¥Á¬ÁϏÁœÃ ‡ÏžÁōÁÅ ŠúÃÖÏžÍ ©Ã©Á§ÃÏúÊþÁÅ.€¦ÉÂê, ¥ÁÅÏžÁŏ þÁÅ ‹ ¥Á ÂýþÂä úÉ¡Êå©ÁôÂžÁÅ? þÊþÁÅ©ÉþÁÁ©ÄžÃ ªÁê¥Á¨ Â§ÃÏýÍà ©É®Âò¨Ê, þÃþÁÅä ÁƙœĬÁōÁÅ©É®ÁžÂ¥Áþà €þÁōÁÅþÂäþÊ €þÂäžÃ €¥Áé.¥Ä§ÁÆ, ¥Ä§ÁÅ ¥Á ÂýÂì™ÁōÁÅþÊžÂþÍà þÊþÉÏžÁōÊ, þÁÅ©Áôí©É®Áò§ÂžÂ? þÊþÁÆ „¥Á  €ÏÁŨ÷ žÁÁÓ§Á ¨ÉÁѨÅúÉ¡ÃåÏúÁōÁÅÏýÂ¥ÁÅ €þÂäžÃ ªÂ§ÁžÁ (¥ÁþÁ¬ÁÅ¨Í ©Â®Áò €¥Á飦ÁýÃ ©É®Ãò±ÍœÁÅþÁäÏžÁōÁÅ þÁÏžÁ¡Á™Ã±ÍœÁÆþÊ).€¦ÉÂê, ¥Ê¥ÁÅ €Áљà þÃÏúÄ £ü§ÁōÁƙ©ɮÁžÂ¥ÁþÁōÁÅþÂä¥Ê? þÊþÁÅ œÃ§ÃÃ ŠúÊÖ¡ÁåýÍà £ÂÂ±ÌžÁÅâ±ÍœÁÅϞʥÉÂ? ‡©Áí§ÁƨʍÁÅϙ ©Á¦Á¬ÁÅ¨Í ©ÁôþÁä‚žÁâ§ÁÅ ™Á¡Ã¨ì¨þà €¨Â ŠÏý§ÃÂ ŠžÃ¨Ã ©É®Áò™ÁÏ €ÏœÁ¥ÁÏúÞ͞ʥÉ €þà ¨ÍúìÁÅàþÂäþÊ €þÂäžÃ ªÂ§ÁžÁ œÁ¨Ãì.
  21. 21. €žÊ¥ÃýÊ €¨Â €Ïý©Áô? €ÏÁŨ÷ ˆ¥ÁþÂä £¦Áýé™Â?þÁþÁÅä úÃþÁä¡ÁåýÃþÃÏúÄ ‡œÁÅàÁÅþà ¡ÉÏúÊ™ÁÅ. þčÁÅ€þÁä¦Áê¨ÂÏýé™ÁÅ þÁÅ ¥Á Â¥Á¦Áê¨ÂÏýà ©Â™ÁÅ. €¨Â¥Á ÂýÂì™ÁœÂ©ÊÏýà €þÁäžÃ ªÂ§ÁžÁ.þÁÅ©ÁôíúÉ¡ÃåÏžÄ þÃü¥Ê¨Ê, ¥Á§ËœÊ þ ¤ÍüþÁÏ ‰±Í¦ÏžÃ.þÊþÁÅ £¦Á¨ÅžÊ§ÁÅœÁÅþÂäþÁÅ. ¥ÁÅÏžÁŏ ©É®ÃœÊ ¥ÁÅÏžÁŏ©ÌúÉÖ¦Áê©ÌúÁÅÖ. ¥Ä§ÃžÁâ§ÁÆ €þÁäÏ ¡ÉýÅۍÁÅþà œÃþʬà ¥Á§ÍÁÏý ±Í¦þÁ €ÏÁŨ÷ ‚ÏýÍà ©É®Áòϙà €þà úÉ¡Ãå ªÂ§ÁžÁœÁ¨Ãì úÉ¡Áôå¨Ê¬ÁōÁÅþà ¡Á§Á¬ÁÅ úÊœÁ¡ÁôúÁÅ֍ÁÅþà £¦ÁýÃ©É®ÃòÏžÃ.„¥Á, ªÂ§ÁžÁ¨Å ¡ÁžÃ þåô¨¨Í ‹ §ÉÏ™ÁÅ ¥ÉœÁōÁŨÅþÍýÍà §Â¬ÁōÁÅþà ¡Áô¬ÁàÂ¨Å ¡ÁôúÁÅ֍ÁÅþà €ÏÁŨ÷ ‚ÏýÍì©Â¨Ê§ÁÅ.(‚ύ ©ÁôϞà ???)
  22. 22. ¢Á§÷ ¬Ê¨÷ - 4 §ÁúÁþÁ: ‡©Á§Í œÉ¨ÄžÁÅ ƒ ÁÁþà œÃ§ÃÃ §Â¬Ã HITS¨Í ¡ÁëúÁŧÁ› ¥Á ÂœÁëÏ good_memories_09@yahoo.comÁœÁ ¤ÂÁÏ ¥ÁŏÃÏ¡Áô :--€žÊ¥ÃýÊ €¨Â €Ïý©Áô? €ÏÁŨ÷ ˆ¥ÁþÂä £¦Áýé™Â?þÁþÁÅä úÃþÁä¡ÁåýÃþÃÏúÄ ‡œÁÅàÁÅþà ¡ÉÏúÊ™ÁÅ. þčÁÅ€þÁä¦Áê¨ÂÏýé™ÁÅ þÁÅ ¥Á Â¥Á¦Áê¨ÂÏýà ©Â™ÁÅ. €¨Â¥Á ÂýÂì™ÁœÂ©ÊÏýà €þÁäžÃ ªÂ§ÁžÁ.þÁÅ©ÁôíúÉ¡ÃåÏžÄ þÃü¥Ê¨Ê, ¥Á§ËœÊ þ ¤ÍüþÁÏ ‰±Í¦ÏžÃ.þÊþÁÅ £¦Á¨ÅžÊ§ÁÅœÁÅþÂäþÁÅ. ¥ÁÅÏžÁŏ ©É®ÃœÊ ¥ÁÅÏžÁŏ©ÌúÉÖ¦Áê©ÌúÁÅÖ. ¥Ä§ÃžÁâ§ÁÆ €þÁäÏ ¡ÉýÅۍÁÅþà œÃþʬà ¥Á§ÍÁÏý ±Í¦þÁ €ÏÁŨ÷ ‚ÏýÍà ©É®Áòϙà €þà úÉ¡Ãå ªÂ§ÁžÁœÁ¨Ãì úÉ¡Áôå¨Ê¬ÁōÁÅþà ¡Á§Á¬ÁÅ úÊœÁ¡ÁôúÁÅ֍ÁÅþà £¦ÁýÃ©É®ÃòÏžÃ.„¥Á, ªÂ§ÁžÁ¨Å ¡ÁžÃ þåô¨¨Í ‹ §ÉÏ™ÁÅ ¥ÉœÁōÁŨÅþÍýÍà §Â¬ÁōÁÅþà ¡Áô¬ÁàÂ¨Å ¡ÁôúÁÅ֍ÁÅþà €ÏÁŨ÷ ‚ÏýÍì©Â¨Ê§ÁÅ.
  23. 23.  œÁ§ÁÅ©ÂœÁ ˆÏ ü§ÃÃÏžÍ ‚ÁúÁžÁ©Áϙà :ªÂ§ÁžÁþà úÁÆ™ÁÂþÊ €ÏÁŨ÷ ¥ÁÅŽÏ ýÆê£Ëìý÷ ¨Â©É¨ÃÃ±ÍœÁÅÏ™ÁÂ, §Â ªÂ§ÁžÂ §Â.. ˆÏýà ‚¨ÂÏýà ýË¥ÁŨ͊úÊÖ©Áô? €¡Áôå™Ê ¬ÁÆѨ÷ ‰±Í¦ÏžÂ? €ÏýÆ¡Á¨Á§ÃÏúÊ™ÁÅ.ƒ ¬ÁÆѨ÷ ¦ÁÆþIJÂñ§Á¥÷¨ ¡ÁôþÁê¥Á Âþà ™Á¡Ã¨ì¨Å ‡ÏœÁˆ¡ÁôÂ ¡É§ÃÃþÂþÄ ¥É®Áò©Á§ÁÁÆ þÄ¨Ï §ÁϏÁÅ ¬ÁѧÁÅÛì,¡ËþÁ œÉ¨ì ú̍ÂѨŠœÌ™ÃÃ ¡ÁϡìÁÅàÏ™Á™ÁÏœÍ ¥É®ÁòÃžÃÁÅ©Á £¨¥ËþÁ Â®ÁÅò, £Ì™ÁÅÝ¡ËþÁ £§ÁÅ©ËþÁ ¬Á®ÁòþÃúÁƬÁÆà üþ¨Š¡ÁÏ™ÁÁ úʬÁōÁÅÏýÅþÂä§ÁÅ. ‰œÊ ±Â¡ÁϬÁÆѨŠ¦ÁÆþIJ§ÁÏ ¨Í œÃ§ÁŏÁÅœÁÅþÁä œÁ¥Á ¡Ã¨ì¨Å ‚ύÂúÃþÁä¡Ã¨ì¨Ê €þÁōÁÅÏýÅþÂä§ÁÅ œÁ¨ÃìœÁÏ™ÁÅë¨Å.ÂþÄ ©Â®ÁòÊ¥ÃœÉ¨Å¬ÁÅ ©Â®Áò ÁÆœÁŧÁÅ ‹ ¡ÁÁѣ©ÁœÍþÁÆ, ¥Á§Í ¡ÁÁÑ ˆ©Á™Ëþ ¥ÁÂ™ËœÊ ú¨Å, ¡ÁõÁŨͥÉÅ™ÁÝ žÍ¡Ã žÃ¥Áéþà €§ÁÁžÄ¬Ã ¥ÁžÁ¥ÉÃÑþÁ ©ÌÏýà œÃ¥Ãé§ÃœÄ§Ã¬Êà ú¨ÅþÁþà §Í™ÉݍÃѱͦϞÁþÃ.€¨ÂÏýà Á¬Ã ¨Ïüþà ©ÉÏýʬÁōÁÅþÌúÃÖþÁ ªÂ§ÁžÁ þáÁ¨Á§Ã¬ÁÆàþÊ ¬ÁÆѨŠ¦ÁÆþIJ§ÁÏ ¥ÄžÃ ú̍ÂÑ ¡ËÁÅϙĜĬʬà ©ÁôÏ™Á™ÁÏœÍ €ÁÑ™ÁþÃÏúÄ ¥ÁÅÏžÁōÁű̙ÁÅúÁōÌúÃÖþÁ ¡ÉžÁâ ¡ÉžÁâ ¬Á®ÁòœÍ ¬Áѧ÷Û’¨Í þÃÏ™ÁŏÂ
  24. 24. ±ÌϏÁ§ÃÏúÃþÁ £¨¥ËþÁ œÌ™Á¨±Ìύ¨þà úÁơìÁÆà, §ÉÏ™ÁÅ‚œÁà™Ã úÉϣŨŠ£Í§ÃìÏúÃþÁýÅìÂ ©ÉþÁÃÑ ±Ì™ÁÅúÁōÌúÃÖþÁ¡Ã§Áë¨ Á¬Ã¡Á§Áũ¨Å, Â¥ÁÅ™ÃþÊ Á©ÃíÏúà §ÉúÁ֏ÌýÃۥĞɍÃÑÏúÁōÁÅþÊ ¡Ãý ¡Ãý ¨Â™Ê €©Á¦Á©Á³Î¬ÁÛ©ÁϜ̀¨§Â§ÁÅœÁÅþÁä ¥Éþà úÁƬÁÆà, ‚žÉ©Á§ÁÆ? þÄ ¢ÉëÏ™Â? €þê§ÁžÁþà €™ÃÊ™ÁÅ €ÏÁŨ÷.ŒþÁÅ €ÏÁŨ÷ „¥Á €þà þ Âì¬ÁÅ¥Êý÷. œÁþÁÊ©Í ¨ÉÁѨŧ©ÁýϨʞÁÏý, ¥Ä§Ê¥ÁþÂä ³Â¦ÁÏ úʳÂà§Ê¥É €™ÁŏÁŞ¥ÁþÊúÃÖÏžÃ. €ÏýÅþÁä ªÂ§ÁžÁ Á®Áò¨ÍÃ úÁƬÁÆà..¬Á§Ê, ‚¨Â ÁƧÍÖϙà €ÏýÆ œÂþÁÅ ³Í²Â¨Í ÁƧÁÅÖÏýÆœÁþÁ Â®ÁòžÁÁÓ§Á ©Â®ÃòžÁâ§ÃÄ úÍýÅ úÁÆ¡ÃÏúÊ™ÁÅ.„¥Á ¨ÉÁѨ ¡Áô¬ÁàÁÏ œÄ¬Ã ˆžÍ ‹ ¨ÉÁÑ œÄ¬Ã úÁÆ¡ÃÏúÃÏžÃ.‹ÿ÷.. ‚žÊþÂ? ‚žÃ ú¨ ¬ÁŨũËþÁ ¨ÉÁÑ €ÏýÆ €ÏÁŨ÷¨ÉÁÑ úÉ¡Áå™ÁÏ ¥ÉÅžÁ¨ÉýÉÛ¦Áê™ÁÏœÍ, œÂ¥ÁÅ ŠúÃÖþÁ ¡ÁþÃ¥Á Âþà ‚¨Â ¨ÉÁѨÍì ¥ÁÅþÏà œÊ¨™ÁÏ ‚¬ÁÛϨʍÁ, €ÏÁŨ÷¨ÉÁѨŠúÉ¡ÁôœÁÅÏýÊ ˆžÁþÁä úʬà œÁþÁ ©Ã«Á¦ÁÏ úÉ¡Áå¥ÁþÃ¥ÉÂúÊœÍà ªÂ§ÁžÁþà ±Ì™Á©Á™ÁÏœÍ, €ÏÁŨ÷ þÁÅ žÂÿÁϩʬÁÅàþÁäžÃ ÌÏúÉÏ þÄ®ÁÅò œÂÌ³ÂàþÁÅ €ÏýÆ ªÂ§ÁžÁŠÏýÁžÃ¨ÍÃ þÁ™ÃúÃÏžÃ.
  25. 25. ªÂ§ÁžÁ €¨Â ŠÏýÁžÃ¨ÍÃ ©É®ÁòÂþÊ, þÄ®ÁòÂì¬ÁŨþÄäÁ™ÁÁ™ÂþÍà ©Ê¬Ê§ÁÅ, ©ÁôÏ™ÁÅ þčÁÅ ÂüÅ Âì¬ÁÅ ‚³ÂàþÁÅ€ÏýÆ €ÏÁŨ÷ úʜèͩÁôþÁä ¨ÉÁѨ ¡Áô¬ÁàÂ¨þà „¥ÁÃ€ÏžÃÏúà ŠÏýÁžÃ¨ÍÃ þÁ™ÃúÊ™ÁÅ.€ÏÁŨ÷ €¨Â ©É®ÁòÂþÊ,  ŠÏýÁžÃ¨Í €ÏÁŨ÷ ªÂ§ÁžÁþȥà úʳÂà™Í úÁƙ¨þà „¥Á Áƙ  ¨ÉÁѨ ¡Áô¬ÁàÂ¨þÍÃÏžÁ ¡Á™Ê¬Ã €¨Â €ÏÁŨ÷ ©ÉþÁÂ¨Ê ŠÏýÁžÃ ÁÅ¥ÁéÏžÁÁÓ§ÁÃ ¡Á§ÃÉœÃàÏžÃ.¬Á§ÃÂÓ €¡Áôå™Ê ªÂ§ÁžÁ žÁÁÓ§ÁÃ úʧÃþÁ €ÏÁŨ÷ ªÂ§ÁžÁþÏ͙ÁÊ¬Ã €žÃ¥Ã¡É™ÁÅœÁÆ, œÁþÁ §ÉÏ™ÁÅ ¬Á®Áò¥ÄžÂ§ÉÏ™ÁÅúÊœÁŨƩʬà ¡Ã¬ÁōÁÅœÁÆ, ªÂ§ÁžÁ ¡ÉžÂ¨þà œÁþÁ¡ÉžÂ¨œÍ ¥ÁƬʬà ‡ÏÃ¨Ã ¥ÁÅžÁÅâ¨Å ¡ÉýÅۍÁÅÏýÆ œÁþÁþ¨ōÁþà ªÂ§ÁžÁ þÍýè͍à œÍ¬Ã £Â ¥É þÍýèÍþÃÏúćϏèà üŧÊë¬ÁōͳʙÁÅ.ŠÏýÁžÃ ÁÅ¥ÁéϨÍþÃÏúÄ ‚žÁϜ úÁƬÁÅàþÁä „¥Á €ÏÁŨ÷€žÊžÍ œÁþÁþÊ úʬÁÅàþÁäýÅì Š®ÁòϜ •Á¨Åì¥ÁÏýÅÏ™ÁÂ œÁþÁ¬Á®Áò¥ÄžÁ úÊœÁŨʬÁōÁÅþà Á¬ÃÂ œÁþÁ ¬Á®ÁòþÃþÁ¨Ã¡Ê¬ÁōÁÅÏýÆ, ƒ³Â§Ã €ÏÁŨ÷ ÁþÁÁ ¥ÁÅÏžÁŏÁžÃ¨ÍÃŠ¬Êà œÁþÁ ¬Á®ÁÅò ¥Á§ÃÏœÁÂ ÁþÁ¡Á™ÁýÂþÍà €þÁÅ©ÁôÂ œÂþÁũʬÁōÁÅþÁä œÉ¨ì ú̍ÂÑ ¡Ë ÁÅ쪀 ¬Á§ÃÊ ©Ã¡Êå¬Ã©ÁôÏ™Á™ÁÏœÍ žÂþà ÃÏžÁ §ÉÏ™ÁÅ ¥ÁÆ™ÁÅ ÁÅϙĨþà ©Ã¡Êå¬Ã
  26. 26. €¨ÂÊ œÂþÁÅ œÌ™ÁōÁÅÑþÁä front opening £Âë Ã ©ÁôþÁä¥ÁÆ™ÁÅ ÿÁōÁÅѨÍì §ÉÏ™ÃÏýÃþà ©Ã¡Êå¬Ã œÁ¨©ÌÏúà œÁþÁ¬Á®Áòþà úÁƬÁōÁÅÏžÃ.©Ã™Ã©Á™ÃþÁ œÁþÁ ú̍ÂÑ ¨ÍþÃÏúÄ ‚ÏúÁÅ¥ÃÏúÁÅ £Ì™ÁÅÝ ©Á§ÁÁÆ¥ÉÅœÁàϏ £¦Áý¡Á™Ã±Í¦þÁ œÁþÁ ©ÌÏýÃþÄ, ÿÁōÁÅѨŜĬʬÃþÁ £Âë ¨ÍþÃÏúÄ ¥ÁÆ™ÌÏœÁŨÃ¡ËÂ ¥É ¬Á®ÁÅòþÁÁäϏ ¡ÁžÃÿÊþÊ®Áò ¡Á§ÁÅ©Á¡Áô £ÃÃœÍ ¥Ã¬Á¥Ã¬Á¨Â™Ã±ÍœÁƍÁþáÃÏúʦ. ªÂ§ÁžÁ ¬Á®Áò ÁþÂä §ÉÏ™ÃÏœÁ¨ ¬ËüŨœÍ,üÉý÷, £Âë ¨Å ¡ÁýÛþÁœÁ ±ÌύÁÏœÍ ¡ÁžÃÿÊþÊ®ÁòÊ ¬ÁÅ¥Á §ÁÅ36” ¬ËüŨþà žÂýʬà ¡Ãý ¡Ãý¨Â™Ã±ÍœÁÅþÁä œÁþÁþà ŠžÃ¨Ê¬ÃŠÏýÁžÃ¨Í ªÂ§ÁžÁþà þÁ¨Ã¡Ê¬ÁÆà ©É§ÉëÃѱ͜ÁÅþÁä €ÏÁŨ÷þà úÁƬÁÆà €¬ÁƦÁœÍ..ƒ³Â§Ã ŠÏýÁžÃ¨ÍþÃÏúÄ €ÏÁŨ÷ £¦ÁýÃ ŠúÃÖ œÁþÁþà ÂþÄúÁƬÊà €¥Á ÂœÁÏ œÁþÁ ¥ÄžÁ¡Á™Ã±Í¦ œÁþÁ ¬Á®Áòþà þÁ¨Ã¡Ê¬ÁÆàœÁþÁþà €ÁÑ™Ê þʨ¥ÄžÁ ¡Á™Ê¬Ã ¥ÄžÉÃѱͦʨ €ÏÁŨ÷ þçÉúÁ֏ÌýÂÛ¨þà €þÁōÁÅÏýÆ ¥Á§ÌÁѳ§à œÁþÁú̍ÂѨÍþÃÏúÄ ¥ÁÆ™ÌÏœÁŨŠþÁÁäϏ ÁþáìÁÅàþÁä œÁþÁ¬Á®ÁòÊ¬Ã €¬ÁÏœÁÅë¡ÃàÂ úÁƬÁōÁÅÏýÆ..œÁþÁ ‡™Á¥ÁúɦÁêþà £Âë¨Í œÍ¬Ã œÁþÁ Ářà ¬ÁþÁÅäþà ¡ËÃ¨ÂÃ,ÿÁōÁÅѨŠœÄ¬ÃþÁ œÁþÁ £Âëþà ‡ÏœÁ©Á§ÁÁÆ ©Ä¨ËœÊ€ÏœÁ©Á§ÁÁÆ ¨Í¡Á¨ÃÃ ¥ÁÅ™ÃúÃ, €¨ÂÊ ‡™Á¥Á ¬ÁþÁÅäþÃ
  27. 27. ¡ÁýÅۍÁÅþà ¡ËÃ¨ÂÃ €ýÅ¡ÁÁÑ Áƙ £Âëþà ¨Í¡Á¨ÃÃ¥ÁÅ™ÃúÃÏžÃ.‚¡Áôå™ÁÅ „¥Á ¬Á®ÁÅò ¥ÁÅúÍÁ¨œÍ¬ÁöÁ £¦Áý¡Á™Ã±Í¦¡Áõ§ÁߍÁÅϤ¨Âì £Âë¨ÍþÃÏúÄ ‚ÏúÁÅ¥ÃÏúÁÅ þÁÁäϏ £¦ÁýÃœÌϏÃúÁƬÁÅàþÂä¦. ƒ³Â§Ã œÁþÁ ú̍ÂÑ ¥Á§Ä ‡ÁÅÑ©ÁÂ©Ã™Ã±Í¦þÁýÅì €þáÃÏúÁ™ÁÏœÍ ‚ϞÁ¨Â ©Ã¡Êå¬ÃþÁ ú̍ÂÑ¥ÁÆ™Í ÁÅÏ™Äþà ƒ³Â§Ã ¡ÉýÊ۬à £Âëþà ¥Á ÂœÁëÏ €¨ÂÊ ©ÁôÏúÃ¥Á §ÁÅ œÁþÁ ¦ÁžÁ ‡œÁÅà¨þà úÁƬÁōÁÅÏžÃ.ƒ¥Á §ÁōÂþÄ œÂþÁÅ ÃÏžÁ ÁƧÁÅÖÏýÊ ³Í²Â¨Í ÁƧÁÅÖþÁä€ÏÁŨÃÑ ¡Á¨ÅúÁþà œÁþÁ œÉ¨ì ú̍ÂѨÍþÃþÄ œÁþÁ ¬Á®ÁÅò¥ÁÅúÍÁ¨œÍ ¬ÁöÁ þÁÁäϏ ©ÃÏžÁŨŠúɦÁê™ÁÏ ŽÂ¦ÁÏ €þìÁÏœÁÅë¡Ãà¡Á™Ã, ŠÏýÁžÃ¨ÍÃ œÌϏÃúÁƬÃÏžÃ.€ÁÑ™Á €ÏÁŨ÷ ªÂ§ÁžÁ œÌ™ÁōÁÅÑþÁä ¬ÁÆѨŦÁÆþIJ§ÁÏ¨Í ú̍ÂÑþÃ, £ÂëþÄ ¡ËÃ ü§Ã¡Ê¬Ã ‹¡ÁÁÑ ¥Á §ÃÖ¥Á §ÃÖ ¥É ¬Á®Áòþà ÁÅ™ÁŬÁÆàþÊ, ¥Á§Í úÊœÍà ªÂ§ÁžÁœÌ™ÁōÁÅÑþÁ þÄ¨Ï §ÁϏÁÅ ¬Áѧ÷Û’þà þÁ™ÁÅÏ©Á§ÁÁơˍÃþÉýÊ۬à ‹ úÊœÃþà ¥É ¡ÁÏýÄ¨Í œÍ¬Ã §ÉÏ™ÁÅ©Ê®Áòþà ¥É¡Áõ§É¥Áé¨ ±Â¦Á¨Íì œÍ¬Ã É¨ÅÁÅœÁÅÏýÊ.,ªÂ§ÁžÁ §ÉÏ™ÁÅúÊœÁŨ €ÏÁŨ÷ œÁ¨þà œÁþÁ ¬Á®ÁòÊ¬Ã€žÃ¥Ê¬ÁōÁÅÏýÆ Á®ÁÅò ¥ÁƬÁōÁÅþà ¡Á§Á©Á¬ÃÏúñ͜ÁÅÏýÊ.,
  28. 28. „¥Á Á¬ÃÂ ¥ÁþÁ¬ÁÅ¨Í ªÂ§ÁžÁþà œÃýÅۍÁÅÏýÆ., ˆ¥ÃýʨÏüÂ, þÁþÁÅä €ÏÁŨ÷ ¡ÁÁÑ¨Í ¡Á™Áō͡əÁœÂþÁþÃúÉ¡ÃåœÄ¬ÁōÌúÃÖ þÁÅ©Áôí €ÏÁŨ÷ úÊœÁ ¡Ã¬ÃÃÏúÁōÁÅÏýƍÁƧÁÅÖÏýÊ ‡¨ÂþÊ? þ ¬ÁϏÁœÃ ‡¡Áôå™ÁÅ úÉ¡ÁôœÂ©Ê ¥Ä€ÏÁŨÃÑ.. €þà €¬ÁÿÁþÁϏ €þÁōÁÅÏýÆ.. ˆžËþÂúʬéĮÃòžÁâ§ÃþÄ ©Ã™ÃžÃ¦Á Âê¨þÁōÁÅÏýÅÏ™ÁÂþÊ.,ªÂ§ÁžÁ €ÏÁŨ÷ úÊœÁŨÍìþÃÏúÄ ©Ã™Ã¡ÃÏúÁōÁÅÏýÆ, €ÏÁŨ÷..¬÷ðð.. ¥÷éé.. €ÿ÷.. €ÏÁŨ÷.. ¥÷éé.. €ÿ÷.. þ ¥Á Âý©ÃþÁÏ™Ã.. ŠžÁ¨Ï™Ã.. þÁþÁÅä ŠÁÑ ¯Á›Ï .. ¡Äìü÷.. ¬÷ðð..¥Ä§ÁÅ ýË¥ÁϜ ‚¨Â þÂœÍþÊ Á™Ã¡Ê³Âà§Â? ¥÷éé..¥ÁÅÏžÁŏÁžÃ¨Í þ ¢ÉëÏ™÷ ©ÁôþÂäžÃ. €žÊ¥ÁþÂä€þÁōÁÅÏýÅÏžÃ. €ÿ÷.. ¥÷éé.. žÂþÍà ¥Ä§ÁÅ ¨ÉÁѨÅúÉ¡Áå§Â? €þÂäžÃ œÁþÁþà Á¥Êé¬ÁōÁÅÏýÅþÁä €ÏÁŨ÷úÊœÁŨÍìþÃÏúÄ ©Ã™Ã¡ÃÏúÁōÁÅÏýÆ.¥ÉÅþÁäþÊ þčÁÅ úÉ¡ÊåþÁŏÁžÂ? þÁÅ ƒ ¨ÉÁѨŠœÁ¡å Á‚ύͧÁÁÏ ¨ÉÁѨŠ§Â©ÁþÃ, ¥Á®Äò žÂþÉäÏžÁōÁŜĬÁōÁÅ©ÌúÊÖ©Áô? €þÂä™ÁÅ €ÏÁŨ÷ ªÂ§ÁžÁþà ŠžÃ¨Ã¡É™ÁÅœÁÆ.ªÂ§ÁžÁ úèáÏ þÁ©ÁôíœÁÆ, €žÃ ŠúÃÖϞà Áƙ ¨ÉÁѨÅúÉ¡ÃåÏúÁōͩÁ™ÂþÃÊ €ÏžÃ.
  29. 29. €ÏýÊ.. ¥ÁÅŽÏ ¥ÁœÂ£Å¨Â ©É¨ÃÃ±ÍœÁÅÏ™ÁÂ €þÂä™ÁŀύÁŨ÷..¨ÉÁѨŠúÉ¡ÃåÏúÁōͩÁ™ÂþÃÊ €þà úÉ¡ÊåþÁŏÂþÄ ˆ¨ÉÁѨÍþÊþÁÅ ¥ÄÁÅ úÉ¡Áå¨ÊžÁÅ ÁžÂ? ¥ÄÁÅ ˆ¨ÉÁѨŠ£ÂÂ ŠúÍ֥čÁÅ ˆÏ úÉ¡Áå™ÁÏ ‚¬Áۥɠ€žÊ úÉ¡Áåϙà €þÂäžÃ ªÂ§ÁžÁ¥Á§ÃÏœÁ úèáÏÂ.€¥Áé žÌϏÁ¨Âì§Â €ÏýÆ €ÏÁŨ÷ ¥Á®Äò ªÂ§ÁžÁþÃúÁÅýÅۍÁű͜ÁÅÏýÊ, ªÂ§ÁžÁ €ÏÁŨ÷ úÊœÁŨÍìþúÄ Ã©Ã™Ã¡ÃÏúÁōÁÅÏýÆ ¥Ä§Ê¥Ã úÉ¡Ãåþ €žÃ £ÅžÃâÂúÉ¡ÃåÏúÁōÁÅÏýÅÏžÃ. €žÃ ŠúÃÖϞÏÁƙ €ÏžÁōÊ. ˆžËþ€žÃ ŠžÁâÏýʏÁžÂ ¥ÄÁÅ ‚£çÏžÃ. þ¥Á ÂœÁëÏ œÉ¨ÄžÁÆ..€þÂäžÃ ¥Á®Äò œÁþÁ ¡ÁõžÃ¥Áéþà œÁ™ÁÅ¥ÁÅœÁÅþÁä €ÏÁŨ÷úÊœÁŨþà ŠžÃ¨ÃÏúÁōÁÅÏýÆ..¥Á ÂýœÍ €ÏÁŨ÷ ¥ÁÅŽÏ úÁÅúÁÅ֣řÃݨ ©É¨ÃÃ±Í¦ÏžÃ.þÃüϏÂþÊ? €™ÃÊ™ÁÅ €ÏÁŨ÷ ªÁÖ§ÁêϏÂ..þÊþÁÅ ¥ÄœÍ €£žÁâÏ úÉ¡ÁôœÂþ €ÏÁŨ÷? €ÏžÁŨÍþÁÆ‚¨ÂÏýà ©Ã«Á¦Á ¨¨ÍþÂ? €þÂäžÃ ªÂ§ÁžÁ.
  30. 30. ‰œÊ þÁÅ©É®Ãò ¥ÁÅÏžÁŏÁžÃ¨Í ¥Ä ¢ÉëÏ™÷ žÁÁÓ§Á ÁƧÍÖ þÊþÁÅ‹ §ÉÏ™ÁÅ þåô¨¨Í ŠúÊÖ³ÂàþÁÅ €ÏýÆ €ÏÁŨ÷ ªÂ§ÁžÁþÊÏýÁžÃ¨ÍþÃÏúÄ £¦ÁýÃ ¡ÁÏ¡ÃÏúÊ™ÁÅ.ªÂ§ÁžÁ œÁþÁ ©Ã«Á¦ÁÏ úÉ¡Áå¦Á™ÁÏ, €ÏÁŨ÷ ªÂ§ÁžÁþÃ¥ÁÅÏžÁŏÁžÃ¨ÍÉ®Ãò ÁƧÍÖ¥ÁþÁ™ÁÏ ©ÃÏýÆþÊ „¥Á ŠÁрϏÁ¨Í ¥ÁÅÏžÁŏÁžÃ¨ÍÃ ŠúÃÖ ¡Áô¬ÁàÂ¨¥ÁÅÏžÁÅ ÁƧÁÅÖþÈ©Í ¨ÉÁѨŠúÁƬÁÅàþÁäýÅì ¡Áô¬ÁàÁÏ¨Í ¡ÊüĨŜçÁÉ¦Áê³ÂÃÏžÃ.„¥Á ÁƧÁÅÖþÁä žÁÁÓ§ÁÃ Š¬ÁÆàþÊ, ú̍ÁÑ©Ã, £Âë©Ã ÁÅϙĨũáÁåžÄ¬Ê¬ÁōÁÅþà œÁþÁ ¬Á®Áòþà ¥ÉÅœÁàϏ £¦Áý¡Á™Ê¬ÁōÁÅþÍÁƧÁÅÖþÁä „¥Áþà úÁƬÁÆàþÊ, ˆ¥ÃýÊ €¡Áôå™ÊžÉϏÃÏúÁōͩÁ™ÂþÍà ¬ÃžÁâ¥Ë±Í¦þÁýÅìþÂä©Áô €ÏžÃ.þčÊÏýÊ, þÁÅ©Áôí €™ÁÁÁ±Í¦þ ¥Ä €ÏÁŨ÷ þÄ ¥ÁÅžÁÅâ¥ÁÅúÁÖýÅì œÄ§ÁųÂà™ÁÅ. þɩÁ§ÁÅþÁä§ÁÅ? ¥Á  £Â©ÁœÁ¡Áå? €žÃÁƙ ¥Á  £Â©Á ‡¡Áôå™Ëþ ¥Á  ‚ÏýÍà ŠúÃÖþÁ¡Áôå™ÁŏÁžÂþ ¥ÁÅžÁÅâ ¥ÁÅúÁÖýÅì œÄ§Ê֞à €þà €ÏýÆ.. ŒþÊ ¥Ä €ÏÁŨ÷§ÍüÆ þÃþÁÅä ‚¨ÂþÊ þÁ¨Ã¡Ê³Âà™ÁÅýÊ? ÏžÃ€¥ÁéžÌϏÂ.. ‰œÊ ÁžÃ¨Í ü§ÃÃÏžÁϜ úÁƪ©Â? €ÏžÃªÂ§ÁžÁ.
  31. 31. þÁÅ©Áôí €¨Â ©É®ÁòÂþÊ ¥Ä €ÏÁŨ÷ þÄ ©ÉþÁÂ¨Ê  ÁžÃ¨ÍžÁƧÁ™ÁÏœÍ €þÁÅ¥Á ÂþÁ¥ÉÅúÃÖÏžÃ. ¬Á§Ê þÁÅ©Êí¥Ã úÉ¡ÁôœÂ©Í,¥Ä €ÏÁŨ÷ ˆ¥Ã úʳÂà™Í úÁÆžÂâ¥Áþà  ÁÅ¥ÁéÏ žÁÁÓ§ÁÂ¡Áô ÂªÂþÁÅ €þÁäžÃ „¥Á.ÏýÄ ‚ÏýÍì ©ÁôÏýÊ €ÏÁŨ÷ þ žÁÁÓ§ÁÃ §Â™Ê, ÏýĨʍÁ±ÍœÊ ¥Á ÂœÁëÏ €ÏÁŨ÷ þÁþÁÅä ŠžÃ¨Ã¡ÉýÛ™Ê €ÏžÃ ªÂ§ÁžÁŠÃÏœÁ Á§ÁíϏÂ.©Ä®ÁÅò ‚¨Â ¥Á ÂýÂì™ÁōÁÅÏýÅÏ™ÁÂþÊ €ÏÁŨ÷ ‹ ‚¬Äàë ¨ÅϏġÁÏúÉ ÁýÅۍÁÅþà ÌÏúÉÏ ¥ÁÅŽÏ €žÄ Á™ÁōÁÅÑþìÁÅ£ç§ÁϏ œÉ¦Á Â§Ë ŠúÃÖ ³Í²Â¨Í ÁƧÁÅÖþÂä™ÁÅ.€¨Â ÁƧÁÅÖÏýÆþÊ „¥Á œÌ™ÁōÁÅÑþÁä ¬ÁÆѨ÷¦ÁÆþò§ÂþÄä ¥ÁÅŽêϏ œÉ¨ìú̍ÂѨÍþÃÏúÄ £¦ÁýÃ±Ì™ÁÅúÁōÁÅ ŠúÃÖþÁ ¥É £Â¦Á¨þÄ, ¥ÁÅÏžÁōÁű̙ÁÅúÁōÁÅ©ÌúÃÖ þÍÃÑ þèÅúÁÅþÁä úÁþÁÅ¥ÁÅúÍÁ¨þďÁ¥ÁþÃÏúà ªÁÖ§Áê±ÍœÁÆþÊ, €¥ÁéþĦÁ¥Á Âé.. ‚žÉÏœÁžÁƨ¥ÁÅÏ™Á ƒ ‰žÁÅ þåô¨¨Í¡Ê œÂþÁÅžÉϏÃÏúÁōͩÁ™ÂþÍà ¬ÃžÁâ¥Áþà ‡ÏœÁ ¡ÁúÃ֏ þÁÅúÉ¡ÁôœÁÅþÂäžÃ? €þà €þÁōÁÅÏýÆ..žÄþÃä ¥Á§ÃÌÏúÉÏ úÊ¡Áô Î©ÃíÏúÃ, Á¬ÉÃÑÏúÃ, žÄþà ¡Á¡ÁåœÁ™Ã¬Ã±Í¦ÊÁ žÄþåĞɍÃÑœÊ ¥ÁöÁ Á¬ÃÂ
  32. 32. žÉϏÃÏúÁōÁÅÏýÅϞà €þÁōÁÅÏýÆ €ÏÁŨ÷ „¥ÁÊ¬ÃúÁƬÁÆà, ‚ϞÁýà ¨ÉÁÑ þčÁÅ €§Áá¥Á¦êϞ ¨ÊÁ ¥Á®ÄòúɱÂå¨Â €þÁä™ÁÅ.¨ÊžÁÅ €ÏÁŨ÷ €žÃ €§Áá¥Á¦êÏžÃ. þÊþÁÅ ¥Á§Í ¨ÉÁÑúʬÁÅàþÂäþÁÅ. þÁÅ ¨ÉÁÑ §ÂþÁ¡Áôå™ÁÅ ¥Ã¥Áé¨Ãä €™ÁŏÁÅœÂþÁÅ€ÏýÆ „¥Á ¡Áô¬ÁàÂþÃä þʨ¥ÄžÁ ¡ÉýÃÛ œÁþÁ ¬Á®ÁÅò ¡Áõ§ÃÂ€ÏÁŨÃÑ ÁþÁ£™Ê¨Â œÂþÁÅ £ÂÂ ¥ÁÅÏžÁōÁÅ ŠÏÃ ¨ÉÁÑúɦÁê³ÂÃÏžÃ.¤ÁϏåÁ¨Í ÁÅϙĨŠ©Ã¡Êå¬ÃþÁ „¥Á ú̍ÂÑ ©Ã™Ã±Í¦€ÏžÁŨÍþÃÏúÄ £§ÁÅ©ÁôÂ ¥ÁÅÏžÁōÁÅ ±Ì™ÁÅúÁōÌúÃÖ Á¬Ã¡ÁýÃۥìÁ ¥Ã¬Á¨Â™Ã±ÍœÁÅþÁä ¥É ¬Á®ÁÅò þÁÅþÁäÂ ÁřÏ͡Áô§Â¨Âì©ÂýåĞÁ Á¨ªÂ¨Âì ¥ÁŸÁê¨Í §ÁƱ¦ÁÂ¬ÁÏœÁ ©É™Á¨Å¡Áä¥ÁÅžÁŧÁÅ úÃÏœÁ¡ÃÁÑ §ÁϏÁÅ¨Í þÍÁѣ̙ÁÅúÁōÁÅþÁÅþÁä ¥ÉúÁþÁÅ¥ÁÅúÍÁ¨œÍ ¬ÁöÁ žÁ§ÁîþÁ¥Ã©Áí™ÁÏœÍ, €ÏÁŨ÷  ¬Á®Áò£ÃÁÅ©Áô¨þÄ, ¥É ©ÌÏýà þÁÅþÁÅ¡ÁôþÄ úÁƬÁÆà ¡ÁôÍ¨ÊÁ¨ÅÏÄ¨Í Â¨Ã±Í¬ÁōÁÅÏýÅþÁä œÁþÁ ¡Ã¨Âì™Ãþà ‹ úÊœÍà¬Á©Á§ÃÏúÁōÁÅÏýÆ..…¥Á Â.., ¬ÁÆѨÅþÃÏúÊ œÃþÁäÂ ‚ÁљÍà ŠúÊ֪©Â?€þÂä™ÁÅ.
  33. 33. „¥ÁÃ œÉ¨ÅúÁÅ œÂþÁÅ €¨Â ¥ÁÅÏžÁōà ŠÏÃ©ÁôÏ™Á™ÁϜ̀ύÁŨ÷ Á®ÁÅò ‡ÁÑ™Á œÁþÁþà œÁ™ÁÅ¥ÁÅœÁÅÏý¦É €¨ÂÊ‚ÿÁþÍ ‚¡Áôå™Í €ÏÁŨ÷ œÁþÁœÍ ˆžÍ ŠÁýà ¥Á ÂýÂì™ÁœÂ™ÁþÄ. ¡Á¨Á§ÃÏ¡ÁôÍ¬Á¥Ê ‡žÁŧÁÅúÁƬÁÅàþÁä „¥Á, ¥ÁþÁ¬ÁŨÍþÊþÁ©ÁôíÁÅÏýÆ.. ŒþÁύÁŨ÷ €ÏýÆ €¡ÁåýéÁ§ÁÁÆ¥ÁÅÏžÁōà ¡Áô¬ÁàÂ¨¥ÄžÁÃ ©Â¨Ã ¨ÉÁѨŠúʬÁÅàþÁäýÅìÂþÁýìÁÅàþÁäžÁ¨Âì ¨Êúà þÃý§Áŏ ÁƧÁÅÖþà œÁþÁ úÂœÄþÃ¥ÁÅÏžÁōÁÅ ŠœÃà¡ÉýÃÛ €ÏÁŨËí¡Áô œÃ§ÃÃÏžÃ.ƒ þÄ¨Ï ¬Áѧ÷Û œÉ¨ìú̍ÂÑ ¥Ä ¬ÁÆѨ÷ ¦ÁÆþIJ§Á¥Á Â?€þÂä™ÁÅŒþÁύÁŨ÷ €þà „¥Á ¬Á¥Á ŸÂþÁÏ úÉ¡ÁôœÁÅÏ™ÁÂþÊ..ƒ “P.S.K.” ¥Ä ¬ÁÆѨ÷ ¡Ê§Â? €ÏýÆ €ÏÁŨ÷ „¥Áú̍ÂÑ üʣťÉÉÁ ‡Ï£Ëë™Ä úʬÃþÁ €¯Á§Â¨þà ©Ê®ÁòœÍœÁ™ÁÅ¥ÁÅœÁÅþÁäýÅìÂ „¥Á ú̍ÂÑ üʣťĞÁþÃÏúÄ ¥É‡™Á¥Á¬ÁþÁÅäþà œÁ™ÁÅ¥ÁÅœÁÆ úÊœÃþà €¨ÂÊ ÃëÏžÁÃü§ÁŬÁÆà ¥É úÁþÁÅ¥ÁÅúÍÁþà ¬ÁÅþÃäœÁϏ œÁþÁ ©Ê®ÁòœÍ§ÁÅžÁÅâœÁÅÏýÊ..¬÷ðð.. ¥÷é.. €ÏÁŨ÷.. €ÏýÆ „¥Á €ÏÁŨ÷ úɦÁêþà œÁþÁ§ÉÏ™ÁÅúÊœÁŨ ¡ÁýÅۍÁÅþà £¨ÏÂ œÁþÁ ¬ÁþÁÅä¥ÄžÁŠœÁÅàÁÅÏýÆ  úÊœÃþà œÁþÁ ú̍ÂѨ͍à œÍ¬Ã €ÏÁŨ÷
  34. 34. úʜåĞÁ œÁþÁúɦÊê¬Ã £¨ÏÂ ¡Ã¬ÁōÁÅœÁÆ €ÏÁŨ÷ úÊœÁ œÁþÁ¬ÁþÁÅäþà þÁ¨Ã¡ÃÏúÁōÁÅÏžÃ. ¡Ã¬ÁōÁÅ™ÃœÍ ³Í²Â¨Í ÁƧÁÅÖþÁä €ÏÁŨ÷ œÌ™Á¨ ¥ÁŸÁê¨Í¥ÉÅ™ÁÝ þÏÙñͦ Ář§ÁϨ ¡ËÃ ¨ÊúñͦϞÃ. €ÏÁŨ÷£§ÁÅ©ÁôÂ ©ÁôþÁä „¥Á ¬ÁþÁÅä £ÃÁÅ©Áôþà úÁƬÁÆà §ÉÏ™Í úÊœÍà„¥Á ú̍Âўà ¥Á§Í ÁÅ쪀 ©Ã¡Ãå  §ÉÏ™Í úÉœÍà „¥ÁÁřìÁþÁÅäþà ¬ÁŜ§ÁϏÁ þÃ¥ÁŧÁÅœÁÆ ŠÁѳ§Ï ¥É§ÉÏ™ÁÅ ¬Á®ÁòþÄ ÁÅžÁÅ®ÁòžÁÁÓ§ÁþÃÏúÄ Š™Ã¬Ã¡ÁýÃÛ Á¬ÃÂ¡Ã¬ÃÊ¡ÁåýÍÃ..ÿ÷.. €ÏÁŨ÷.. €ÏýÆ „¥Á œÂþÁÅ ÁƧÁÅÖþÁä žÁÁÓ§ÁþÃÏúÄŠÁÑ ©ÁôžÁÅýþÁ ¨Êúà €ÏÁŨÃÑ žÁÁÓ§ÁÂ ü§ÁŏÁÅœÁÆ €œÁþçÉÏ™Áō®ÁòÄ ¥ÁŸÁê ¥ÁÅŽÏ ¡ÉýÃÛ œÁþÁ ¥ÁÅŽÂþÃä þÏÙÃþÁ€ÏÁŨ÷ ¥ÉÅ™ÁݍĞÁ €žÃ¥Ã¡ÉýÃÛ §ÁÅžÁÅâÁÅÏýÅÏýÊ, €ÏÁŨ÷Áƙ ‚ύÁ Á¨ÊþÁýÅì §ÉÏ™ÁÅúÊœÁŨ „¥Á ¬Á®Áòþà Á¬Á£Ã³Â ¡Ã¬ÃÊ¬ÁÅàÏýÊ, ¬÷ðð.. ¥÷éé.. ÿ÷.. €ÏÁŨ÷.. €ÏýÆ„¥Á ¥ÁœÁÅàÂ ¥ÁƨŏÁÅœÁÆ œÁþÁ ¥ÁÅŽÏœÍþÊ €ÏÁŨ÷ ¥ÉÅ™ÁݥĞà ¨ÅÏÄ úɧÁÁŨŠœÁ¡ÃåÏúà þÏÙÃþÁ €ÏÁŨ÷ ¥ÉÅ™ÁÝþÃœÁþÁ þÍýè͍à œÄ¬ÁōÁÅþà Á¬ÃÂ účÁ³ÂÃÏžÃ.„¥Á¨Íþà ü›œÁþÁÏ, €ÏœÁ Š™ÁÅ¡ÁôÂ ¥ÉÅ™ÁÝþà œÁþÁþÍýè͍ÜĬÁōÁÅþà účÁ™ÁÏ úÁƬÃþÁ €ÏÁŨ÷ ©É§ÉëœÃà±ÍœÁÆ ŠÁúÊœÃþÄ¥Á œÌ™ÁōÁÅþÁä þÄ¨Ï ¬Áѧ÷Û ¥ÄžÁ ©Ê¬Ã žÂþÃä ¥É
  35. 35. œÌ™Á¨¡ËÃ ¨ÂÃ œÁþÁ úÊœÃþà „¥Á ¡Áõ§É¥Áé¨ÍìÃ œÍ¬Ã§ÉÏ™ÁÅ©Ê®Áòþà ¥É ¡Áõ§É¥Áé¨ÍìÃ œÍ¬Ã „¥Á ¡ÁõÁÅþÍɨōÁÅœÁÆ §ÌúÁÅÖ §ÌúÁÅÖ úʬɦÁê³ÂÊ™ÁÅ.€¡ÁåýÃÊ €§ÁáÁÏýþÃÏúÄ ªÂ§ÁžÁ ¬Á®ÁòœÍþÁÆ, ¡ÁõÁÅœÍþÁƁ™ÁōÁÅÏýÆ, ‚¡Áôå™ÁÅ ‚¨Â „¥Á ¬Á®ÁÅò ¡Ã¬ÁōÁÅœÁÆ „¥ÁþÍýÃþà žÉϏÁÅœÁÅÏ™Á™ÁÏœÍ €ÏÁŨ÷ ¡ÁôÍ¨ÊÁ úéÁôíúéÁôíþÁ ©ÉúÁÖþà ©Ä§ÂêþÃä „¥Á þÍýè͍à ¡ÃúÃÂ§Ä úʬʙÁÅ.¬Á§ÃÂÓ €™Ê ¬Á¥Á¦Á ÂþÍà ¡ÁþÃ¥Áþæ §Â¥ÁŨ¥Áé €¦ÁêÂ§ÁÆ,€¦ÁêÂ§ÁÆ.. €ÏýÆ £¦ÁýþÃÏúÄ ¡Ã¨ÃúÊ¡ÁåýÍà ŠÁѳ§Ï©Áô¨ÃÃÑ¡Á™Ã ƒ¨ÍÁϨ͍à ŠúÃÖþÁ €ÏÁŨ÷ .. ..§Â¥ÁŨ¥Á Âé.. ‚ÏýÍì ¡ÁþʥĨʞÁÅ, ƒ§Íüōà þÁÅ©Áôí©É®Ãò±Í©ÌúÁÅÖ €þÂä™ÁÅ.€¡ÁåýÃÊ þÍýÃþÃϙ þÃϙñͦþÁ €ÏÁŨ÷ ©Ä§ÂêþÃä ˆ¥ÃúɦÁ Âê¨Í žÃÁÅÑœÍúÁþà „¥Á Á£ Á£Â ÁÅýÁ¨Å ©Ê¬Ê¬Ã..úÄ.. úÄ.. €ÏÁŨ÷ €ÏýÆ ˆžÍ €þÁ£ÍœÁÅþÁäÏœÁ¨Í ©Â®ÁÅòÁƧÁÅúÁÅþÁä ÁžÃ¨ÍÃ §Â¥ÁŨ¥Á這ÁŏÁÅ¡É™ÁÅœÁÅÏ™Á™ÁÏœÍ, „¥Á Á£ÅÁÅÑþÁ œÁþÁ¡Áô¬ÁàÂ¨¥ÁÅÏžÁÅ ÁƧÁÅÖϙñͦ ¡ËÃ ¨ÊúñͦþÁ ¬Áѧ÷Û þìÁ©Á§ÃÏúÁōÁÅýÆ, ÁÅϙĨŠ©Ã™Ã±Í¦þÁ ú̍ÂÑþÇ™Á¥ÁúÊœÍà žÁÁÓ§ÁÃ ¨ÂÁÅÑÏýÆ €§ÁáþÁÁäϏ ©ÁôþÁä œÁþÁ
  36. 36. Š®ÁÅò §Â¥ÁŨ¥ÁéÃ ÁþáÃÏúÁÁÅϙ œÁ¨þà £ÂÂ ÃÏžÁÃŠÏúʬà ¨ÉÁѨŠúʬÁÅàþÁäýÅìÂ þÁýìÁÅàÏýÊ.,úÄ.. úÄ.. €ÏÁŨ÷.. ²Í.. ²Í.. €ÏÁŨ÷ €ÏýÊ ¨ÉÁѨŠ§Â©Áô¥Á§Ã.. ”(a + b)2 + (d + e)2 = “ €ÏýÆ €ÏÁŨ÷ ˆžÍ¨ÉÁÑ úÉ¡ÁôœÁÅþÁäýÅì „¥ÁœÍ ¥Á ÂýÂì™ÁÅœÁÅÏýÊ., ÁžÃ¨Í ü§ÁŏÁÅœÁÅþÁä œÁœÁϏÂþÃä ŠÁÑ úÁÆ¡Áô¨Í¡Á¬ÃÁýÊÛ¬ÃþÁ §Â¥ÁŨ¥Áé ¥ÁŬà ¥ÁŬÏ þÁ©ÁôíÁÅÏýÆ..¥Ä§ÊžÍ ±Âý¨Š¬É¡ÁôåÁÅÏýÅþÁäýÅìþÁä§ÁÅ. ¬Á§Ê ¥ÃÁœÂ‚®Áò¨Í ¡ÁþÁŨŠ¬ÁƬÁōÁÅþà ³Â¦Áύ¨ÂþÍà ŠœÂàþÁŨÉϙÀÏýÆ £¦ÁýÃ ©É®Ãò±ÍœÁÆ.. ÁÅ¥ÁéÏ žÂýÁ ¬É¡ÁôåÁÅþʱÂý¨ŠœÁ¨Å¡Áô¨Ê¬ÁōÁÅþà ¬É¡ÁôåÍÏ™Ã. ¥ÁžÉâ¨Í þ¨ÂÏýéͮÉò©Á§Ëþ ŠœÊà ‚£çϞà €ÏýÆ ©É®Ãò±Í¦ÏžÃ.€¥ÁéþĦÁ¥Á Âé.. ƒ §Â¥ÁŨ¥ÁéÃ €ÏœÂ€§Áã¥Ë±Í¦þÁýÅìþÂäžÃ, žÄþÃä ‡¨Â ‰þ žÂ§Ã¨Í¡ÉýÃÛ žÄþÃþͧÁÅ þ̍ÉѦÁ Âê¨Ã. ¨ÊÁ±ÍœÊ ¥ÁþÁÃ ú¨ ‚£çÏžÃ.€¥ÁéþĦÁ¥Á Âé.. €žÊ¥ÁþÂäžÃ? “ úÉ¡ÁôåÁÅþÊ ±Âý¨ʩ͜Á¨Å¡Áô¨Ê¬ÁōÁÅþà úÉ¡ÁôåÍϙà €þà ÁžÁÆ €þÂäžÃ?”. €Ïýʧ¥ÁŨ¥Áé Áƙ ¥ÁöÁ ¥ÁÅžÁŧÁÅ Ê¬ÁþÁä¥Á Âý. €¥ÁéþÄ..‚þÂä®ÁÆò þÁ®ÁÅò žÄþåĞÁ ‡ÏžÁōÁÅ ¡Á™Á¨ÊžÁÆ?€þÁōÁÅÏýÆ ‰žÁÅþÁä§Á €™ÁŏÁŨ ±Ì™Á©ÁôœÍ üÉý÷
  37. 37. ¨ÊÁÅϙ úħÁÁýÊÛ 30 ˆ®Áò §Â¥ÁŨ¥Áé þÁ¨ìþà ©ÃÁëÿÁύÁ®Áò¥ÁÅÏžÁÅ ÁžÁ¨Â™ÁÅœÁÅÏ™ÁÂ..ªÂ§ÁžÁ Ã¬ÁōÁÅÑþÁ þÁ©ÃíþÁ þÁ©ÁôíœÍ œÁþÁ¨ÍúÁþÁ¨¨ÍþÃÏúÄ £¦Áý¡Á™ÃþÁ €ÏÁŨ÷ ªÂ§ÁžÁ œÁþÁ Š®ÍòÃúÁƬà þÁ©ÁôíœÁÅÏ™Á™ÁÏœÍ ‡ÏžÁÅÍ €þÁÅ¥Á ÂþÁ¥ÉÅúÃÖœÁ¨ÌÏúà úÁƬÁōÁÅþÊ¡ÁåýÍÃ, „¥Á þÍýÃþà ±Â©ÁþÁÏ úʬÃþÁœÁþÁ ¡Ã¨Âì™ÁÅ ¤Áƥè͍à žÃÊ¬ÃþÁ ‚þÁÅ¡ÁÁÆýϨ ‚ύÂþ裙à œÁþÁ ¨ÅÏÄ úɧÁÁŨÍìþÃÏúÄ ¬É¨Æêý÷ úʬÁÆàÁþÁ¡Á™Ê¡ÁåýÍà €§Áá¥Á¦êϞà §Â¥ÁŨ¥Á Âé þÁ©ÁôíÁÅÏýÆ€¨Â ‡ÏžÁōÁÅ úÉ¡Ãå©É®ÃòÏžÍ.±ÍþÄ ‚žÄ ŠÁÏžÁōÁÅ ¥ÁÏúÞʨÊ, §Â¥ÁŨ¥ÁéÃ ¥Á  €£Â禞Á§ÁîþÁÏ ‡ýÆ ‰±Í¦ÏžÃ ÁþÁōÁ §Ê±Í ‡¨ÅìýÍ ¥Á €£Âç¦þà œÄ¬ÁōÁÅ©É®Ãò §Â¥ÁŨ¥Áé ¡ÁôýÛ¨Í žÃÊ¬Ã ¥Á €£ç¦ žÉ£ç §ÁÅúÃúÁơìÊà¬Á§Ã. ŠÁ žÉ£çÃ §ÉÏ™ÁÅ ¡ÃýۨŀþÁōÁÅÏýÆ, ¨ÅÏÄœÍ €£Âç¦þà Á¡ÁôåÁÅÏýÆ ¨ÊúéɮÃò©ÄŸÃœÁ¨Å¡Áô¨Ê¬Ã, „¥Á œÌ™Á¨¥ÄžÁ €¬Áà©Áê¬ÁàϏ ©ÁôþÁä ¥É¬Áѧ÷Û’þÄ žÂþÍÃÏžÁ ¡Ãý¡Ãý¨Â™Ã±ÍœÁÅþÁä ¥É œÌ™Á¨þÄúÁƬÁÆà, œÁþÁ ¥ÉÅ™ÁÝþà þÁ¨Å¡ÁôÁÅÏýÆ, Š§É¦ €£Âç¦þÁÅ©Áôí ú¨ €žÁÅë¬ÁÛ©ÁÏœÁřéçÂ..ƒ§ÍüÅ þÄ¡ÁÏý¡ÁÏ™ÃϞçÂ.. ‹ ¡ÁÁÑ ¡ÁžÃÿÊþÊ®ÁòÁþÉä¡Ã¨Âì, ¥Á§Í ¡ÁÁÑ ‚Á¥ÄžÁý ¥ÁŸÁêþÂä¨Å
  38. 38. žÁÅþÁÅäÍ©Á™ÂþÍà þÁ¨ì§ÊÁ™Ã ¤ÁÆ¥ÁŨÅ. €þÁōÁÅÏýƪ§ÁžÁþÄ, „¥ÁþÄ ¨É¥Áéþà úÉ¡Ãå  ¡ÁÁÑ ÁžÃ¨ÍÃ þÁ™ÃúÊ™ÁÅ.€ÏÁŨ÷ ©ÉþÁÂ¨Ê ÁžÃ¨Í €™ÁŏÁÅ¡ÉýÃÛþÁ „¥Á Â, ªÂ§ÁžÁ¨Å€ÁÑ™Á ÁžÃ¨Í þʨ¥ÄžÁ ‚¬Äàë žÁÅ¡ÁåýÄ ¡Á§ÃúÃþÁ ¡Á§ÁÅ¡ÁõžÂþåĞÁ ‚¬Äàë Á¨Ê£Å¨Å œÌ™ÃÃþÁ œÁ¨Á™Â¨Å úÁƬÁÆàþʳͤÁþÁ¡Áô ¡É®ÃòÁÆœÁÅ®Áò¨Â ¬ÃÁÅÓ¨¥ÉŏÁӨ˱͜ÁÆ ¥É¨ÃÉ¨ÅœÃ§ÃÃ±Í³ÂÊ§ÁÅ.€ÏÁŨ÷  ¡Á§ÁÅ¡Áô¥ÄžÁ ÁƧÁÅÖÏýÆþÊ ú̧Á©ÁÂ ªÂ§ÁžÁþÄ,„¥Á ÂþÄ œÁþÁ©Ì®ÍòÃ ¨ÂÁÅÑþÂä™ÁÅ. ªÂ§ÁžÁþà €ÏÁŨ÷ ÁřÜ̙Á¥ÄžÂ, „¥Áþà ‡™Á¥Á œÌ™Á¥ÄžÂ ÁƧÍÖ¡ÉýÅۍÁÅþÂä™ÁÅ. ‚žÁâ§ÁÆ ÌœÁà ¡É®ÃòÁÆœÁÅ®Áò¨Â ¬ÃÁÅÓ¡Á™ÁÅœÁÆ €ÏÁŨ÷Š®Íò ÁƧÁÅÖþÂä§ÁÅ.(‚ύ ©ÁôϞà )

×