€¥ÁéÁÅ ¡Êë¥Á ¨ÊŽ                   by þÁ©Äþ÷ ÁÅ¥Á §÷               naveenkumar_n2000@y...
¥ÉÅ™ÁÝ þÁ¨Å¡ÁôÍ©ÁúÁÅÖ. œÃë¨÷ì ¢Ä¨÷ €©ÁíúÁÅÖ. ¨ÊÁ ±ÍœÊ ¥ÎþÁϏ       §ÂŸÃÏúÁ©ÁúÁÅÖ.          ‚žÃ harmless...
žÍ©Á ¡ÁýÃÛ¬ÁÆà, þçÄí§ÁêÏ úʬÁÅàþÁä, žÁ§ÁîÁŨÅ, þçÂéœÁ¨Å ©ÁôþÁä ƒ       §ÍüŨÍì,          ¥ÁþÁÏ úʬʡÁþà ...
¡Êë¥ÃÁŨŠ€ÏýÊ Ê©Á¨Ï ¡Êë¦Á¬Ã--¡Ãë¦ÁÅ™ÁÅ--ÂþÁÁѧÊìžÁÅ. ‡©Á§Ëþ       Â©ÁúÁÅÖ.          €ÁÑ œÁ¥ÁÅé™ÁÅ, ...
€¨ÂÏýà ŠÁ €¥É§ÃÂ €£Âç¦ €¥ÁéÁÅ valentiness day þ™ÁÅ       §Â¬ÃþÁ ¡Êë¥Á ¨ÊŽ ‡¨Â ©ÁôÏýÅÏžÍ úÁÆžÂâ¥Á Â.       ...
©Ä™Ê¥ÃýÃ? þ ¡ÁõÁÅ úÁÆ™ÁÝÏ ˆ¥ÃýÃ? þÊþÁÅ þ ¥ÉŏÁÅ™ÁÅ       žÉϏÃÏúÁō͙ÁÏ úÁÆ™ÁÝÏ ˆ¥ÃýÃ? €þà ªÁÖ§Áê±ÍœÁÅþÂä©Â.  ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Ammaku prema-lekha-01

1,525 views

Published on

Published in: Technology, Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ammaku prema-lekha-01

 1. 1. €¥ÁéÁÅ ¡Êë¥Á ¨ÊŽ by þÁ©Äþ÷ ÁÅ¥Á §÷ naveenkumar_n2000@yahoo.com öÁ¦ þ ¡Ê§ÁÅ þÁ©Äþ÷ ÁÅ¥Á §÷. ©Á¦Á¬ÁÅ 23. LL.B.student. þÁÅ incest sex €ÏýÊ ‚«ÁÛÏ. ‚žÃ ©Á§ÁÁÅ ÌþÃä ÁŸÁ¨Å Áƙ §Â³ÂþÁÅ. ‚ýÄ©Á¨ "þÊþÁÅ þ žÊ©ÁœÁ" €þÊ ¬Ä§Ã¦Á¨÷ þÁÅ £ÂÂ žÁ§Ã¬ÁÅàþÂä§ÁÅ €þà Â¥Á ³Â¬Ãàë Â§ÁÅ œÉ¨Ã±Â§ÁÅ. þÁÆ ¥Á§Á¨ ŠÁ §ÁúÁþÁ úɦÁ Âê¨þà Í§ÃÁ¡ÁôýÃÛÏžÃ. €ÏžÁÅ©Á¨ì ƒ subject œÍ §Â¬ÁÅàþÂäþÁÅ. ‚«ÁÛÏ ©ÁôþÁä ©Â®ÁÅì úÁžÁ©ÁÏ™Ã. ‚«ÁÛϨʍÁ±ÍœÊ úÁžÁ©Á ©ÁžÁÅâ. ÂþáÁëœÊêÁϏ ¥Ë¨÷ ¡ÁÏ¡Ã ¥Á§Ä œÃýÛ©ÁžÁÅâ. "‡©Á™Ã Í¨ ©Â™ÃžÃ" €¨ÂÊ "‡©Á™Ã ‚«ÁÛÏ ©Â™ÃžÃ" -- "¥Áþëà ¥ÁþÃ«ÃÄ ŠÁ žÉϏÁÅ žÉϏÁÅ ¥ÁÿÃ¨Í ¬ÁÅ¥ÁœÄ" €þà …§ÃÊ úɱÂå§Â. ¡ÁÃÑÏýà €¥Á Âé¦þÍ ‡žÁŧÃÏýà €¥Á Âé¦þÍ ¡Êë¥ÃÏúÃ, ¡É®Ãì úʬÁōÌþÊ ŸË§ÁêϨʍÁ, ¨Í¨Í¡Á¨Ê Áťèà ±ÍœÁÆ, ±Ì§Á±ÂýÅþÁ ŸË§ÁêÏ úʬà Á¨Ã¬Ã œÃ§ÃÃœÊ, €žÃ¡ÉžÁ⠩®ÁìÁÅ œÉ¨Ã¬Ã ¥ÁÉѨçÁÁœÁÏœÊ, ¥ÉÅ™ÁÝ úÊœÍà¡ÁýÅۍÌþà ˆ™Á©Á™ÁÏ ÁþÂä, ‚ÏýÍì©ÁôþÁä, €¥ÁéþÍ, €ÁÑþÍ, úɨÃìþÍ, ÁüÃþÍä ¡Êë¥ÃÏúÌúÁÅÖ Â. ©Â®ÁÅì Áƙ Š¡ÁôåÁÅÏýÊ §ÌýÃ۩çÏà þʜè͡Á™ÁÝýÊÛ. ¨ÊÁ ±ÍœÉ žÌϏÁœÁþÁϏ ©Â®Áì ¬Á®ÁÅì, ¡Ã§Áë¨Å, úÁύÁ¨Å, œÌ™Á¨Å, ¡ÁõÁÅ úÁƬÃPDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 2. 2. ¥ÉÅ™ÁÝ þÁ¨Å¡ÁôÍ©ÁúÁÅÖ. œÃë¨÷ì ¢Ä¨÷ €©ÁíúÁÅÖ. ¨ÊÁ ±ÍœÊ ¥ÎþÁϏ §ÂŸÃÏúÁ©ÁúÁÅÖ. ‚žÃ harmless love ÁžÂ. ‚ÏžÁÅ¨Í œÁ¡Áôå ¨ÊžÁÅ - ±Â¡ÁÏ €ÏœÁÁþÁä ¨ÊžÁÅ. ¥ÁþÁ¥Ê¥Ä €¥ÁéþÁÅ, €ÁÑþÁÅ, úɨÃìþà žÉϏà ©Â®ÁìÁÅ £Ã™ÁݨŠ¡ÁôýÃÛÏúÁ™ÁÏ ¨ÊžÁÅ. €Áë¥Á ¬ÁÏœÂþÁÏ ÁþÁ™ÁÏ ¨ÊžÁÅ. Ê©Á¨Ï þÁÏžÁÏ ±ÌÏžÁÅœÁÅþÂä¥ÁÅ €ÏœÊ. ¥ÁōÁÅÑ ¡ÁúÁ֨§Áþà ¡ÁžÊ®Áì ¨Í¡Áô ¡Á¬Ã £Ã™ÁݨþÁÅ §Ê¡÷ úʬÁÅàþÁä žÁÁŨÂçüÄ ¨Ïü̙ÁōÁŨÅþÁä ƒ ¨ÍÁϨÍ, ¨¯Á¨ÁÅ ¨¯Á¨Å ÁýäÏ ™Á£Åç ¡ÁýÊ۬à ¡É®Ãì ¬Á¥Á¦Á ÂþÍà €¥É§ÃÂ úɍÊÑ¬Ê Á³Â¦ ©Â®ÁÅì©ÁôþÁä ƒ ¬Á¥Á ÂüϨÍ, (see eenaaDu daily main paper dt.14-2-2005), ¡Êë¥ÃÏúÂþÁþà úÉ¡Ãå, þÁ¥ÃéÏúÃ, ¥É¬ÁÃÏúÃ, ÁþÉä¡Ã¨ìþÁÅ ÁÅœÁà ¡ÁÁ¨ žÉϏÃ, ¡ÉžÁ⨍ÁÅ œÉ¨Ã¦ÁÁþÊ ¡Á§Â§Á¦Êê €¡Á§Á¡Êë¥ÃÁŨÅþÁä ƒ §ÍüŨÍì, "þÊþÁÅ þÃþÁÅä¡Êë¥Ã¬ÁÅàþÂäþÁÅ þÁÅ©Áôí þÁþÁÅä ¡Êë¥ÃÏú¨Ã"€ÏýÆ ©ÉÏý£™Ã,  €¥Á Âé¦ "þÊþÁÅ þÃþÁÅä¡Êë¥ÃÏúÁ™ÁÏ ¨ÊžÁÅ £Â£Í¦" €ÏýÅþÂä ©ÃþáÃÏúÁō͍ÁÅϙ ÁœÁÅà¨œÍ €™ÁÝϏÂþÁ§ÃÊ ¨ÅúÂÖ Â™ÃžÁ Ì™ÁōÁŨÅþÁä (³Â§Ä ƒ ¥Á Âý©Ãþà Â™ÃžÁ¨Å Áƙ £ÂŸÁ ¡Á™ÁœÂ¦) ƒ ¨ÍÁϨÍ, Ê©Á¨Ï ™Á£Åç Í¬ÁÏ, ©Âê±Â§ÁÏ Í¬ÁÏ, ¡Êë¥ÁþÁÅ €™ÁÝÏ ¡ÉýÅۍÌþà €™ÁÝ¥ËþÁ, €§ÁãÏ ¡Á§ÁãÏ ¨Êþà ¬ÃþÃ¥Á ¨ŠœÄ¬ÁÆà, ƒ þÂýà ¦ÁÅ©ÁœÁþÁÅ œÁ¡ÁôåPDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 3. 3. žÍ©Á ¡ÁýÃÛ¬ÁÆà, þçÄí§ÁêÏ úʬÁÅàþÁä, žÁ§ÁîÁŨÅ, þçÂéœÁ¨Å ©ÁôþÁä ƒ §ÍüŨÍì, ¥ÁþÁÏ úʬʡÁþà œÁ¡Áôå ‡¨Â €©ÁôœÁÅϞà úÉ¡ÁåÏ™Ã? ³Â§Ä! ˆžÊžÍ ©ÊªÁÏœÍ ¥Á ÂýÂì™ÂþÁÅ ÁžÁÆ. ¬Á§ÁžÂÂ ŠÁ ü͍÷ úÉ¡ÁåþÂ. ‡©Á§ÁþÂä ÁŧÂë™ÁÅ ©Ê§Ê €¥Á Âé¦þà ™Â«÷ ‚úÃÖþÂ, œÂÃþÂ, ©ÉþÁÁ ¡Ã§Áë¨ ¥ÄžÁ œÁýÃÛþ  €¥Á Âé¦ ÂþÄ, ÏýÄ ÂþÄ Í¡ÁÏœÍ ˆ¥ÁÏýÂ§Í ¥ÄÁÅ œÉ¨Å¬Áŏ ? "ˆ§Â idiot þčÁÅ €ÁÑ úÉ®Éì¨Åì ¨Ê§Â. œÁ¨Ãì œÍ™ÁÆ ¨Ê§Â ©ÉŸÁ©Â" €þà €™ÁÝ¥ËþÁ œÃýÅì œÃ™ÁœÂ§ÁÅ. €ÏýÊ €§ÁãÏ ˆ¥ÃýÍ œÉ¨Å³Â? ‚ÏýÍì €ÏžÁ¥ËþÁ, €¥Áé, €ÁÑ, úɨÃì, ©Ä®ÁìþÁÅ ¡ÉýÅۍÌþà ¥Á  ©ÉÏý¡Á™ÁœÂ©Ê¥Ã§Â. ±Í¦ ©Â®Áì ¬Á®ÁÅì , œÌ™Á¨Å ¡Ã¬ÁÁ©ÁúÁÅ֏Â, ©Â®Áì ¡Ã§Á먍ÁÅ ¥Ä ¥ÉÅ™ÁݨŠ¡ÉýÃÛ §ÁÅžÁâ©ÁúÁÅ֏ €þà €§ÁãÏ. ˆ¥ÁÏý§ÁÅ? €þÉÖ¡Ãå -- ¥Ä €ÏžÁ§Ãþà €¥Áé¨þÁÅ, €ÁѨþÁÅ, úɨÃìþÃ, ¬Á®ÁÅì ¡Ã§Áë¨Å ¡Ã¬ÁÁ¥Áþà úÉ¡Áå™ÁÏ ÂžÁÅ. žÉϏÁ¥ÁþÁ™ÁÏ ¨ÊžÁÅ. Ê©Á¨Ï ‚žÃ þ €¤Ã±Âë¦ÁÏ ¥Á ÂœÁë¥Ê. þÁúÃÖœÊ ¬ÄíÁ§ÃÏúÁÏ™Ã. þÁúÁ֍Á±ÍœÊ ©ÁžÃ¨É¦ÁêÏ™Ã. ‚©Âí¨ valentines day—“¡Êë¥ÃÁŨ §ÍüÅ”.PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 4. 4. ¡Êë¥ÃÁŨŠ€ÏýÊ Ê©Á¨Ï ¡Êë¦Á¬Ã--¡Ãë¦ÁÅ™ÁÅ--ÂþÁÁѧÊìžÁÅ. ‡©Á§Ëþ Â©ÁúÁÅÖ. €ÁÑ œÁ¥ÁÅé™ÁÅ, €¥Áé Ì™ÁōÁÅ, €þÁä úɨÃì, œÁÏ™ÃëÁÆœÁŧÁÅ Áƙ©ÁúÁÅÖ. ©Ä®ÁÆì ¡Êë¥ÃÁŨÊ. €ÏœÊ! ÂÁ±ÌœÊ, ¥ÁþÁ ¡Á§Ã¤Â«Á¨Í, ©Ä®Áì ¥ÁŸÁê ¬É÷ð Áƙ ©ÁôÏýÅÏžÃ. €¬Á¨Å ¬É÷ð œÍþÊ ¥Áþëà Ä ¥Áþëà Ä ©ÁôþÁä £ÏŸÁÏ £¨¡Á™ÁÅœÁÅϞà €þà þ þÁ¥ÁéÁÏ. ‚ϙæÁ  ¨Í ¡ÁôýÃÛ, €¥Áé úÂýÅ £Ã™ÁÝ Â ¡É§ÃÃ, €¥ÃœÁ Â§Â£ÏœÍ €¥Áé ¥ÄžÁ Í§ÃÁ ¡ÉÏúÁōÌþÁä  Ì™ÁōÁÅ ¡Ë úÁžÁÅ©Áô¨ Í¬ÁÏ €¥É§ÃÂÁÅ ©É®Ãì±ÍœÊ, €¥Áé ¥ÄžÁ Í§ÃÁþÁÅ úÁÏ¡ÁôÍ¨ÊÁ, valentines day þ™ÁÅ  €¥ÁéÁÅ ŠÁ¡Êë¥Á ¨ÊŽ (Ê©Á¨Ï ²ÂÏý¬Ä Â) §Â¬Êà  ¨ÊŽ¨Í, œÁþÁ Í§ÃÁþÁÅ ¡ÁúÃ֣ƜÁŨœÍ  Ì™ÁōÁÅ €¥ÁéÁÅ œÉ¨Ã¡ÃœÊ,  €¥Áé ‡¨Â react €©ÁôœÁÅÏžÍ €œÁþà …ÿÁ¨Íì úÁÆžÂâ¥Á Â. ‡ÏžÁōÁÏýÊ, þÊþÁÅ ‡ÁÅÑ©ÁÂ žÊ¬Ã£Â£Â ¨Í úÂý÷ úʬÁÅàÏýÂþÁÅ. €ÁÑ™Á þÁÅ ú¨ ¥ÁϞà ¥ÃœÁÅë¨Å €¦Á Âê§ÁÅ. €ÏžÁÅ¨Í €¥É§ÃÂ ¨ÍþÁÆ, ‚œÁ§Á žÊªÂ¨ÍìþÁÆ ©ÁôþÁä ©Â®ÁÅì Áƙ ©ÁôþÂä§ÁÅ. ¥Ê¥ÁÅ ¥ÁþÁ¬ÁÅ ©Ã¡Ãå¥Á ÂýÂì™ÁōÁÅþÁä¡Áô™ÁÅ, ©Â®ÁìÁÅ, ‚ϙæÁ  ¨Í ©ÁôþÁä ©Â®Áì €¥Áé¨ ¥ÄžÁ, €ÁѨ ¥ÄžÁ, úɨÉì®Áì ¥ÄžÁ ©ÁôþÁä €¤Ã±Âë¦Á ¨Š©É¨Ã£Å¬ÁÆà ©ÁôÏý§ÁÅ. €¥ÁéþÁÅ ‡¨Â žÉϏ¨Ã, €ÁÑ ¡ÁõÁÅ ‡¨Â þ¨Ã, ¥ÁÅžÁÅ⨠úɨÃì þÃ¥ÁéÂ¦Á¨ÏœÁ ¬Á®ÁÅì ‡¨Â¡Ã¬ÁÂ¨Ã €þà ©Â®ÁÅì úÉ¡ÁôœÁÅÏýÊ, ú¨ œÃë¨ÃìϏ ©ÁôϙʞÃ.PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 5. 5. €¨ÂÏýà ŠÁ €¥É§ÃÂ €£Âç¦ €¥ÁéÁÅ valentiness day þ™ÁÅ §Â¬ÃþÁ ¡Êë¥Á ¨ÊŽ ‡¨Â ©ÁôÏýÅÏžÍ úÁÆžÂâ¥Á Â. hai mummy! “wish you a very very happy sexy lusty lovely valentines day greetings.” “þ ¡Êë¥ÁžÊ©ÁœÁÁÅ ¡Êë¥ÃÁŨ §ÍüÅ ªÁŤÂϯÁ¨Å.” ‚žÊÏý?à þ ÁþÁä Ì™ÁōÁÅ-- þÁÅ-- ¡Êë¥ÃÁŨ §ÍüÅ ªÁŤÂϯÁ¨Å úÉ¡ÁôœÁÅþÂä™ÁÅ ˆ¥ÃýÂ! €þà ªÁÖ§Áê±ÍœÁÅþÂä©Â. €©ÁôþÁ¥Á Âé! þÁÅ©Áôí þÁÅ €¥Áé©Ê ÂžÁÅ, þ ÁþÁä œÁ¨Ãì©Ê ÂžÁÅ. þ ¥ÁÅžÁÅ⨠¡Ê리éà ÁÆ™Â. þ ¡Ã§Áë¨ §Â›Ã©Ã, þ ¬Á®Áì žÊ©ÁœÁ©Áô, þ £Ì™ÁÅÝ ¬ÁÅÏžÁ§Ã©Ã. þ œÌ™Á¨ ¨¨þÁ©Áô. þ ¡ÁõÁÅ ¨Ïü©Áô. ³Â§Ä €¥Á Âé! þÃþÁÅä ¥ÁÅžÁÅâ ¥ÁÅžÁÅâÂ ¨Ïü €þà ¡Ã¨©Â¨þà ©ÁôÏžÃ. €ÏžÁÅÊ €¨Â €þÂäþÁÅ €¥Á Âé. ‡ÏžÁōÁÏýÊ--þÃþÁÅä þÂþÁä žÉϏÊý¡Áôå™ÁÅ “„¥÷éé --¨ÏüÂ-- þ ¥ÁÅžÁÅ⨠¨ÏüÂ-- €þà ¥ÁÅžÁÅâ ¥ÁÅžÁÅ⠏ œÃ™ÁœÂ™ÁŏÂ. €ÏžÁÅÊ €¨Â €þÂäþÁÅ. €¥Á Âé ! €¥Á Âé! þÄ ¡ÁõÁÅúÁƬÃþÁ¡Áôå™Á¨Âì þ ¥ÉÅ™ÁÝ ¨Ê¬ÁÅàÏžÃ. þÃþÁÅä €ÁÑ™Ê ŠÏÍ¡ÉýÃÛ þÄ ÁÅœÁà þÃϙ þ þÏÞÃþÁ ¥ÉÅ™ÁÝ ¡ÉýÃÛ Á¬Á Á³Â žÉϏ¨þà þ Í§ÃÁ €¥Á Âé. ¨Ïü ¨ÂÂ žÉϏ¨þà Í§ÃÁ €ÏžÁÅÊ €¨Â €þÂäþÁÅ.PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 6. 6. ©Ä™Ê¥ÃýÃ? þ ¡ÁõÁÅ úÁÆ™ÁÝÏ ˆ¥ÃýÃ? þÊþÁÅ þ ¥ÉŏÁÅ™ÁÅ žÉϏÃÏúÁō͙ÁÏ úÁÆ™ÁÝÏ ˆ¥ÃýÃ? €þà ªÁÖ§Áê±ÍœÁÅþÂä©Â. þÊþÁÅ ‡¨Â þÄ ¡ÁõÁÅ úÁƳÂþÍ úÉ¡ÁåþÂ! þÁÅ©Áôí þÂþÁä žÉϏÃÏúÁō͙ÁÏ ‡¨Â úÁƳÂþÍ úÉ¡ÁåþÂ! (‚ύ ©ÁôÏžÃ)PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

×