Závěrečný úkol KPI

334 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
334
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Závěrečný úkol KPI

  1. 1. Vendula Šolcová Sociální pedagogika a poradenství Filozofická fakulta Masarykovy univerzity Ročník 1., semestr 1. Typ studia: bakalářský Imatrikulační ročník: 2012/2013 Počet znaků: 5 276 PROJEKT ŘEŠENÍ PŘÍPADU Problém anorexie řešený transakční analýzouTermín odevzdání práce: 6. ledna 2013
  2. 2. Argumentace: Pro závěrečnou práci k ukončení předmětu Kurz práce s informacemi jsempřepracovala úryvek ze své závěrečné práce k předmětu Sociální práce. Jsem studentkouoboru Sociální pedagogika a poradenství, tento text považuji za vhodný především proto, žezcela vystihuje to, čemu bych se v budoucnu chtěla opravdu věnovat ve své profesi. Jedná seo případovou práci vedoucí k vyřešení problému poruchy příjmu potravy, konkrétně anorexieza pomoci metody nazvané Transakční analýza. Případ je inspirován skutečností, avšaknacionále osob zde uvedených byly pro tuto práci záměrně pozměněny. -1-
  3. 3. Anotace: Práce je projektem řešení případu klientky s poruchou příjmu potravy za pomocipřístupu Transakční analýzy. Autorem konceptu této metody je Eric Berne, který se zabývaltím, jak vzájemná komunikace mezi lidmi ovlivňuje psychiku, dále rozpracoval model řešeníneshod v komunikaci metodou transakční analýzy. Je autorem knihy Co řeknete, až pozdravíte; Transakční analýza životních scénářů, vekteré se zabývá jednotlivými složkami člověka, které nejprve specifikoval – Rodič, Dospělý,Dítě, na příkladech vyobrazuje nejrůznější situace ze života lidí, z nichž je zřejmé, že styljednání každého jednotlivce se odvíjí nejen od naučených mravních zásad, ale především odjiž zmíněných složek člověka. Situace se vyvíjí rozdílně v závislosti na tom, jaké kombinace„složek“ spolu v dané situaci komunikují, a které z nich převládají. Klíčová slova: klientka, anorexie, transakční analýza, komunikace -2-
  4. 4. Slečna Irena Rajská (21 let) vystudovala všeobecné gymnázium v Hradci Králové,poté si podala přihlášku na DAMU v Praze, kam se však pro velký zájem nedostala. Rozhodlase tedy rok pracovat, ale i přesto, že do práce nastoupila, byla nakonec rodiči donucenapokusit se ještě o přijetí na VOŠ herecká v Praze, kam byla přijata. Nebyl to však její sena tak se příliš nevěnovala svým školním povinnostem, což vedlo k následnému ukončeníškoly po prvním semestru studia. Vzhledem k nepříznivé finanční situaci byla Irena nucenavrátit se z Prahy zpět k rodičům. Již od útlého dětství nebylo rodinné prostředí v domácnosti Ireny harmonické. Rodičese často hádali, a Irena slýchávala výhružky týkající se rozvodu, se kterými se tenkrát jakožtodítě špatně vyrovnávala. Otec vždy namítal, že s rozvodem nebude souhlasit „než bude Irenadospělá“. Když pak Irena odmaturovala, rodičům již nic v rozvodu nebránilo, protože obapředpokládali, že z domu Irena odejde kvůli studiu vysoké školy. Po rozvodu zůstala klientkabydlet v bytě sama s matkou. Vztahy mezi nimi nebyly nikdy moc dobré, a to vedlo k častýmhádkám, od kterých chtěla klientka samozřejmě uniknout. Jako cestu úniku viděla studium navysoké škole mimo místo jejího bydliště. Kvůli studijním problémům začala kouřit, a i kdyžjejí závislost na nikotinu nebyla zpočátku nijak silná, po rozvodu rodičů se velmi zhoršila,u klientky se také objevily úzkostlivé stavy. Východiskem z Irenina nepříznivéhopsychického stavu se pro ni stalo sebepoškozování ve formě hladovění. V současné době trpí Irena anorexií, objevují se u ní deprese a je silným kuřákem.Irena si své problémy uvědomuje a přála by si je odstranit. Celkově působí slečna Irena velmiunaveně a projevy anorexie jsou zřejmé na první pohled. Irena se rozhodla pro návštěvu sociálního pracovníka proto, že se cítila „ztracená“a nevěděla, jaké jsou možnosti pomoci. Přála si zjistit příčiny jejích neshod s matkoua pokusit se jejich vzájemný vztah zlepšit. Především se chtěla zbavit anorexie a vyléčit se zezávislosti na nikotinu. Prvotním impulzem pro návštěvu občanského sdružení Anabellzabývajícím se poruchami příjmu potravy bylo pro Irenu radikální zhoršení jejího zdravotníhostavu, které si sama začala uvědomovat. Autor přístupu transakční analýzy – Eric Berne, se zabývá jednotlivými složkamičlověka – Rodič, Dospělý, Dítě, z nichž Rodič a Dítě jsou dále ještě rozlišovány dle jednánív konkrétních situacích (Rodič – kritický či pomáhající, Dítě – vzdorné, bezradné, způsobnéa přirozené). Na příkladech pak autor vyobrazuje nejrůznější situace ze života lidí, z nichž jezřejmé, že styl jednání každého jednotlivce se odvíjí nejen od naučených mravních zásad, alepředevším od již zmíněných složek člověka. -3-
  5. 5. Důvody Irenina sebepoškozování nebyly na první pohled zcela zřejmé, ale již poněkolika prvních sezeních bylo jasné, že hlavním problémem, ze kterého pramení veškeréostatní, je chyba v komunikaci mezi Irenou a její matkou. Klientčina matka si zlobu spojenoutaktéž s rozvodem vylévala na dceři, která byla jediná „v dosahu“, v hádkách se tak častosetkávaly stavy osobnosti – Bezradné dítě klientky a Kritický rodič matky. Tyto dva stavy eganejsou schopny se vzájemně shodnout, vždy tak „zvítězila“ matka, což opět Irenu ponižovalo.Ukázalo se také, že klientčina matka dlouho dobu o Irenině anorexii nevěděla, protože se jejídcera v prvních týdnech nijak zásadně nezměnila. Prvním krokem intervence byla sezení, na kterých jsme s klientkou vytyčily konkrétnícíle intervence, jichž jsme se snažily následně dosáhnout. Bylo také důležité klientce objasnitzjištěný původ jejich problémů a s tímto dále pracovat. V průběhu intervence bylo nezbytnékontaktovat a poté i přizvat na některá sezení rodiče Ireny, seznámit je se stavem (jakpsychickým, tak fyzickým) jejich dcery a následně pracovat i s oběma na vyjasnění potřebslečny Ireny a příčin nepochopení v jejich vzájemném vztahu. Během intervence si matkauvědomila neadekvátnost svého jednání vůči dceři, kterou obviňovala z rozpadu svéhomanželství. Po odhalení tohoto chybného jednání matka slečny Ireny radikálně změnila svůjpostoj k aktuální situaci a rozhodla se dceru ve všem podporovat. Dalším krokem bylo podohodě s klientkou nastavení pevného jídelníčku, bylo však nutné učinit opatření týkající sekontroly klientky a jeho dodržování. Poučeni byli i rodiče, slečna Irena se rozhodla zůstat počas své léčby bydlet u otce. Posledním z vytyčených cílů bylo odstranění klientčiny závislostina nikotinu, ale vzhledem k dlouhodobé povaze tohoto zlozvyku není možné problémodstranit ihned. Slečna Irena si sama stanovila „kalendář“, dle kterého se snaží zmenšovatdávky nikotinu, jednotlivé dny si zapisuje počet vykouřených cigaret a snaží se tento počet conejvíce snížit. Každé z našich sezení jsme započaly zhodnocením naplnění cílů stanovenýchna sezení předchozím a určením cílů příštích. Celková doba intervence trvala dvanáct měsíců. Tato intervence byla úspěšná, hlavního cíle bylo dosaženo. Vztah slečny Ireny a jejímatky se velice zlepšil, stejně tak i její zdravotní stav, Irena se zcela zbavila poruchy příjmupotravy. Na úplném odstranění závislosti na nikotinu musí klientka ještě pracovat, pokrokemje výrazné snížení počtu vykouřených cigaret za den. -4-
  6. 6. Použitá literaturaI. BERNE, Eric. Co řeknete, až pozdravíte: transakční analýza životních scénářů. Překlad Ivana Landová, Josef Grumlík. Praha: Lidové noviny, 1997, 450 s. Psychologie P, sv. 8. ISBN 80-710-6231-6.II. http://zdravi.e15.cz/clanek/sestra/prakticky-model-osobnosti-nabizi-transakcni- analyza-erika-berneho-455688III. www. anabell.cz Hodnocení zdrojů (kvalita a relevance)I. a) Autor knihy je také autorem přístupu transakční analýzy použité v této případové práci, jedná se o známého, kvalitního autora. b) Kniha vysvětluje přístup transakční analýzy, který je nutno pochopit pro jeho následné použití v případu. c) V knize je mnoho kvalitních informací vhodných ke tvorbě odborné práce, kniha je jazykově přesná, odborná, spolehlivá a bezchybná. d) Kniha byla redigována a již několikrát recenzována. e) Šíře a hloubka pokrytí dané problematiky v knize je obsáhlá.II. a) Vydavatelem stránky je Mladá fronta a.s. / Mladá fronta Zdravotnické noviny ZDN - ISSN 1214-7664. b) Cíl vydavatele není zaměřen na komerční oblast, jedná se o odborný elektronický časopis pro pracovníky ve zdravotnictví, především pro lékaře a farmaceuty. c) Autorkou článku je PhDr., Mgr. Dana Klevetová, chirurgické oddělení, Litomyšlská nemocnice, a. s. d) Odkazy na použitou literaturu jsou v článku uvedeny, jedná se o velmi kvalitní odkazy. e) Článek byl publikován 10. 11. 2010, aktualizován od této doby nebyl, což však vzhledem k povaze článku a informacím zde obsažených není třeba, jedná se o vysvětlení principu, jehož hlavní myšlenka se během let nemění. -5-
  7. 7. III. a) Občanské sdružení Anabell funguje již od roku 2002, a to v Brně (sídlo organizace), v Praze (včetně služeb pro obyvatele Středočeského kraje), Ostravě, Plzni, Olomouci a Zlíně. b) Stránka obsahuje kontakty na jednotlivá sídla organizace včetně informací o návštěvních hodinách. c) Nachází se zde mnoho dalších odkazů týkajících se problematiky zde řešené. d) Uvedeny jsou zde i stanovy, výroční a tiskové zprávy, etický kodex pracovníků Občanského sdružení Anabell, dále pak koncepce a strategie rozvoje organizace. e) Informace jsou přesné, objektivní a přiměřené záměru stránek. -6-

×