Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Uspeh 2013

194 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Uspeh 2013

  1. 1. Представителни изявиПроект УспехПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05-0001 „Да направим училищетопривлекателно за младите хора”Проектът се осъществява с финансовата подкрепа наОперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
  2. 2. клуб “Интерактивнипредложения”ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05-0001 „Да направим училището привлекателно за младите хора”Проектът се осъществява с финансовата подкрепа наОперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
  3. 3. клуб “Евроклуб”ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05-0001 „Да направим училището привлекателно за младите хора”Проектът се осъществява с финансовата подкрепа наОперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
  4. 4. клуб “Зелени алтернативи”ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05-0001 „Да направим училището привлекателно за младите хора”Проектът се осъществява с финансовата подкрепа наОперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
  5. 5. клуб “Здравно образование”ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05-0001 „Да направим училището привлекателно за младите хора”Проектът се осъществява с финансовата подкрепа наОперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
  6. 6. клуб "Колективни и индивидуалниспортове"ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05-0001 „Да направим училището привлекателно за младите хора”Проектът се осъществява с финансовата подкрепа наОперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

×