SlideShare a Scribd company logo
1 of 1
Download to read offline
– Det har nok litt sammenheng
med det som har skjedd tidligere,
at folk ikke har sittet så lenge. Det
som imidlertid er artig, er at jeg har
vært her i litt tid nå, og at jeg trives
med jobben og spillerne, sier Berg.
– Ser vi deg i 100 kamper til for
Lyn?
– Jeg har en kontrakt som går ut
etter sesongen, og bruker heller tid
og energien min på det som skal
gjøres nå istedenfor å vurdere
fremtiden.
Tidligere Lyn-spiller Jo Tessem,
som gikk til Bournemouth etter
forrige sesong, oppfordrer Ulle-
vaal-klubben til å handle raskt.
Han mener en av Lyn-ledelsens vik-
tigste oppgaver er å overtale Berg
til å gå løs på en ny periode etter se-
songslutt.
– Gode spillere kommer og går,
det er noe man
bare må aksep-
tere. Men det er
ikke like lett å
finne en god tre-
ner. Henning er
en person man
må beholde, det
vil gi resultater
på sikt, er Tes-
sem sikker på.
Mandag 31. mars 2008 15SPORT
Venter benke-
forslag på ny
BSK-leder
Før medlemmer av Bækkelagets
sportsklub samles til generalforsamling i
kveld, tyder mye på at det blir bråk.
METTE BUGGE
De siste ukene er det kommet både støtteerklæ-
ringerogmistillittilvalgkomiteen,medØystein
Sundelin i spissen. Klubben, som er 100 år neste
år, er delt i to når det gjelder synet på de varsle-
de utskiftningene både i Norway Cup-styret og i
selve hovedstyret.
Ønsker fornyelse
Valgkomiteen foreslår Henning Andersen som
ny leder i klubben, mens en konstellasjon med
generalsekretær Frode Kyvåg og andre ansatte i
ryggen mener at Lars Lie er den rette. Derfor
blir det benkeforslag på Lie.
– Jeg er overbevist om at valgkomiteen får
igjennom sine forslag, sier Sundelin, som me-
ner at tiden er inne for å fornye klubben.
– Det er nå eller aldri.
Han viser til at Bækkelaget sårt trenger å ut-
vikle anleggene sine.
– De medlemmene vi nå foreslår i styret, gir
garantier for at dette skal skje, legger han til.
Blant medlemmene som har sagt ja til å jobbe
for dette, er den tidligere Kripos-sjefen Arne
Huuse.
Mangler kunstgress
Valgkomiteens leder har klare oppfatninger av
hva som er Oslo-klubbens behov.
– BSK trenger en kunstgressbane og å utvide
friidrettsbanen. Arbeidet med å finne lokalise-
ring for en ny håndballhall er også presserende,
sier Sundelin, som minner om at anleggsut-
byggingen nærmest har stått stille de siste 20
årene.
– Siste gang det skjedde noe, var da vi fikk tar-
tandekke på friidrettsbanen i 1987.
Sundelin er av den oppfatning at en klubb som
har ansvaret for Norway Cup, verdens største
fotballturnering, som hvert år bidrar med milli-
oner av kroner i overskudd (tre millioner i fjor),
må kunne bruke noen av pengene på anlegg.
Kandidat trakk seg
Også styret i Norway Cup er på valg. Den fore-
slåtte lederkandidaten Frode Scheie har trukket
seg. Det betyr trolig en ny periode for Bjørn Tore
Lie, men han setter som betingelse at han får
med seg sitt alternative styre, og ikke de kandi-
datene som valgkomiteen har foreslått.
Rigmor Andresen (85 år), årets ildsjel i norsk
idrett,ogmedfartstidfrastyretiNorwayCupsi-
den fotballturneringen startet i 1972, har enga-
sjert seg. Hun sa først ja til å fortsette som vara-
medlem, men da hun hørte at styrets leder
Bjørn Tore Lie skulle byttes ut med Frode
Scheie, satte hun seg på bakbena.
Hun blir med videre, men bare hvis Bjørn Tore
Lie fortsetter.
Innstillingen
Valgkomiteen foreslår dette som nytt styre
i Bækkelagets sportsklub:
Ny leder: Henning Andersen
(I dag: Eldar Børsum)
Ny: Tirill Mørk
(I dag: Svein Erik Skjærholt-Torp)
Ny: Arne Huuse
(I dag: Line Bergersen)
Ikke på valg: Kristine Borglin
Ikke på valg: Peter Vodrup
Ny: Pål Trælvik
(I dag: Jennifer D. Johansen)
Ny: Unn Doknæs
(I dag: Frode Stenvik)
Tangerer DrilloIngen trener har ledet Lyn
flere ganger enn Egil
«Drillo» Olsen (65). Mot
Rosenborg i kveld er
Henning Berg (38) likt
med klubbrekorden på
99 kamper.
ERLI BERG DANESHMAND
Trenerlegenden Egil Olsen er selv
uvitende om sin rekord i Lyn når
Aften ringer.
– Det synes jeg høres veldig rart
ut. Jeg har aldri vært spesielt stolt
av at jeg var der i fire år, men det må
jegkanskjeværenå?Jegfårtydelig-
vis ringe Henning og gratulere ham
snart.
Suksess
Den tidligere landslagssjefen sto
ved Lyn-roret i perioden 1985-88.
Under Olsen rykket klubben opp til
2. divisjon i 1986. Det påfølgende
året nådde Lyn kvalifiseringsspil-
let, men klarte ikke å ta steget opp i
den øverste divisjonen.
– Jeg trodde at noen andre hadde
vært trener der lenger enn meg.
Men det er det altså ikke? spør Dril-
lo.
Svaret vet Lyn-historikerne Erik
Sexe Andersen og Torstein Velvang.
Sammen bygger de opp et arkiv
med resultater og statistikk for å
dokumentere klubbens tradisjo-
ner.
– Det er Drillo som har rekorden i
Lyn, ifølge opplysningene våre. Da
regner vi alle obligatoriske kamper,
ikke treningskamper. Vi har gravd
mangeårtilbakeitid,menkanikke
se at noen har ledet klubben flere
ganger enn ham. Utfordringen vår
er at Lyn har vært dårlige til å ned-
tegne sin egen historie. Vi vet at
Brede Borgen og Andreas Moris-
bakk også hadde mange kamper,
men neppe like mange som Drillo
eller Henning Berg, sier Velvang.
På de 20 årene etter Drillos perio-
de, har 18 forskjellige trenere prøvd
seg, enten alene eller i team.
– Hva forteller det om Lyn?
– Du må sammenligne med andre
klubber, men det er antageligvis litt
flere trenere enn det gjennomsnit-
tet har over såpass lang tid, og sier
naturligvis at det har vært turbu-
lent og vanskelig å være trener der,
mener Drillo.
– Hvorfor sluttet du?
– Jeg husker ikke omstendighete-
ne rundt det godt nok, men jeg fikk
ikke sparken i hvert fall. Sannsyn-
ligvis var det fordi jeg fikk et tilbud
fra Aalesund, fordi jeg trente dem i
1989-sesongen.
I tenkeboksen
Det er et tankekors at Henning
Berg tross sin korte fartstid som
trener allerede er en kontinuitets-
bærer i klubben og snart historisk i
Lyn-sammenheng.
Egil Olsen
Født: 22.04.1942
Karrière som spiller Østsiden, Vålerenga,
Sarpsborg, Frigg og Hasle/Løren. 16
landskamper for Norge
Karrière som klubbtrener: Frigg, Hasle/
Løren, Østsiden, Fossum, Lyn, Aalesund,
Vålerenga, Wimbledon, Fredrikstad.
Landslagssjef for Norge og Irak
Karrière i Lyn (1985–1988): 99 kamper:
49 seire, 21 uavgjort, 29 tap
Henning Berg
Født: 01.09.1969
Karrière som spiller: Våleren-
ga, Lillestrøm, Blackburn Ro-
vers, Manchester United, Ran-
gers, 100 landskamper for
Norge
Karrière som klubbtrener:
Lyn. 98 kamper: 43 seire, 20
uavgjort, 35 tap
Fakta: lynfotball.net
RBK-Lyn
i kveld
kl. 19.00
TV2 Zebra
kl. 18.30
!
Henning Berg har ledet Lyn i 98 kamper. I kveld tangerer han trenerrekorden til Egil «Drillo» Olsen. ARKIVFOTO: KNUT SNARE

More Related Content

Featured

PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024Neil Kimberley
 
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)contently
 
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024Albert Qian
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsKurio // The Social Media Age(ncy)
 
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Search Engine Journal
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summarySpeakerHub
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Tessa Mero
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentLily Ray
 
Time Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity -  Best PracticesTime Management & Productivity -  Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesVit Horky
 
The six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementMindGenius
 
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...RachelPearson36
 
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Applitools
 
12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at WorkGetSmarter
 
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...DevGAMM Conference
 
Barbie - Brand Strategy Presentation
Barbie - Brand Strategy PresentationBarbie - Brand Strategy Presentation
Barbie - Brand Strategy PresentationErica Santiago
 

Featured (20)

PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
 
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
 
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
 
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
 
How to have difficult conversations
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations
 
Introduction to Data Science
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data Science
 
Time Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity -  Best PracticesTime Management & Productivity -  Best Practices
Time Management & Productivity - Best Practices
 
The six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project management
 
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
 
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
 
12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work
 
ChatGPT webinar slides
ChatGPT webinar slidesChatGPT webinar slides
ChatGPT webinar slides
 
More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike Routes
More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike RoutesMore than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike Routes
More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike Routes
 
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
 
Barbie - Brand Strategy Presentation
Barbie - Brand Strategy PresentationBarbie - Brand Strategy Presentation
Barbie - Brand Strategy Presentation
 

Tangerer Drillo i følge Lyn-historikerne Torstein Velvang og Erik Sexe Andersen

  • 1. – Det har nok litt sammenheng med det som har skjedd tidligere, at folk ikke har sittet så lenge. Det som imidlertid er artig, er at jeg har vært her i litt tid nå, og at jeg trives med jobben og spillerne, sier Berg. – Ser vi deg i 100 kamper til for Lyn? – Jeg har en kontrakt som går ut etter sesongen, og bruker heller tid og energien min på det som skal gjøres nå istedenfor å vurdere fremtiden. Tidligere Lyn-spiller Jo Tessem, som gikk til Bournemouth etter forrige sesong, oppfordrer Ulle- vaal-klubben til å handle raskt. Han mener en av Lyn-ledelsens vik- tigste oppgaver er å overtale Berg til å gå løs på en ny periode etter se- songslutt. – Gode spillere kommer og går, det er noe man bare må aksep- tere. Men det er ikke like lett å finne en god tre- ner. Henning er en person man må beholde, det vil gi resultater på sikt, er Tes- sem sikker på. Mandag 31. mars 2008 15SPORT Venter benke- forslag på ny BSK-leder Før medlemmer av Bækkelagets sportsklub samles til generalforsamling i kveld, tyder mye på at det blir bråk. METTE BUGGE De siste ukene er det kommet både støtteerklæ- ringerogmistillittilvalgkomiteen,medØystein Sundelin i spissen. Klubben, som er 100 år neste år, er delt i to når det gjelder synet på de varsle- de utskiftningene både i Norway Cup-styret og i selve hovedstyret. Ønsker fornyelse Valgkomiteen foreslår Henning Andersen som ny leder i klubben, mens en konstellasjon med generalsekretær Frode Kyvåg og andre ansatte i ryggen mener at Lars Lie er den rette. Derfor blir det benkeforslag på Lie. – Jeg er overbevist om at valgkomiteen får igjennom sine forslag, sier Sundelin, som me- ner at tiden er inne for å fornye klubben. – Det er nå eller aldri. Han viser til at Bækkelaget sårt trenger å ut- vikle anleggene sine. – De medlemmene vi nå foreslår i styret, gir garantier for at dette skal skje, legger han til. Blant medlemmene som har sagt ja til å jobbe for dette, er den tidligere Kripos-sjefen Arne Huuse. Mangler kunstgress Valgkomiteens leder har klare oppfatninger av hva som er Oslo-klubbens behov. – BSK trenger en kunstgressbane og å utvide friidrettsbanen. Arbeidet med å finne lokalise- ring for en ny håndballhall er også presserende, sier Sundelin, som minner om at anleggsut- byggingen nærmest har stått stille de siste 20 årene. – Siste gang det skjedde noe, var da vi fikk tar- tandekke på friidrettsbanen i 1987. Sundelin er av den oppfatning at en klubb som har ansvaret for Norway Cup, verdens største fotballturnering, som hvert år bidrar med milli- oner av kroner i overskudd (tre millioner i fjor), må kunne bruke noen av pengene på anlegg. Kandidat trakk seg Også styret i Norway Cup er på valg. Den fore- slåtte lederkandidaten Frode Scheie har trukket seg. Det betyr trolig en ny periode for Bjørn Tore Lie, men han setter som betingelse at han får med seg sitt alternative styre, og ikke de kandi- datene som valgkomiteen har foreslått. Rigmor Andresen (85 år), årets ildsjel i norsk idrett,ogmedfartstidfrastyretiNorwayCupsi- den fotballturneringen startet i 1972, har enga- sjert seg. Hun sa først ja til å fortsette som vara- medlem, men da hun hørte at styrets leder Bjørn Tore Lie skulle byttes ut med Frode Scheie, satte hun seg på bakbena. Hun blir med videre, men bare hvis Bjørn Tore Lie fortsetter. Innstillingen Valgkomiteen foreslår dette som nytt styre i Bækkelagets sportsklub: Ny leder: Henning Andersen (I dag: Eldar Børsum) Ny: Tirill Mørk (I dag: Svein Erik Skjærholt-Torp) Ny: Arne Huuse (I dag: Line Bergersen) Ikke på valg: Kristine Borglin Ikke på valg: Peter Vodrup Ny: Pål Trælvik (I dag: Jennifer D. Johansen) Ny: Unn Doknæs (I dag: Frode Stenvik) Tangerer DrilloIngen trener har ledet Lyn flere ganger enn Egil «Drillo» Olsen (65). Mot Rosenborg i kveld er Henning Berg (38) likt med klubbrekorden på 99 kamper. ERLI BERG DANESHMAND Trenerlegenden Egil Olsen er selv uvitende om sin rekord i Lyn når Aften ringer. – Det synes jeg høres veldig rart ut. Jeg har aldri vært spesielt stolt av at jeg var der i fire år, men det må jegkanskjeværenå?Jegfårtydelig- vis ringe Henning og gratulere ham snart. Suksess Den tidligere landslagssjefen sto ved Lyn-roret i perioden 1985-88. Under Olsen rykket klubben opp til 2. divisjon i 1986. Det påfølgende året nådde Lyn kvalifiseringsspil- let, men klarte ikke å ta steget opp i den øverste divisjonen. – Jeg trodde at noen andre hadde vært trener der lenger enn meg. Men det er det altså ikke? spør Dril- lo. Svaret vet Lyn-historikerne Erik Sexe Andersen og Torstein Velvang. Sammen bygger de opp et arkiv med resultater og statistikk for å dokumentere klubbens tradisjo- ner. – Det er Drillo som har rekorden i Lyn, ifølge opplysningene våre. Da regner vi alle obligatoriske kamper, ikke treningskamper. Vi har gravd mangeårtilbakeitid,menkanikke se at noen har ledet klubben flere ganger enn ham. Utfordringen vår er at Lyn har vært dårlige til å ned- tegne sin egen historie. Vi vet at Brede Borgen og Andreas Moris- bakk også hadde mange kamper, men neppe like mange som Drillo eller Henning Berg, sier Velvang. På de 20 årene etter Drillos perio- de, har 18 forskjellige trenere prøvd seg, enten alene eller i team. – Hva forteller det om Lyn? – Du må sammenligne med andre klubber, men det er antageligvis litt flere trenere enn det gjennomsnit- tet har over såpass lang tid, og sier naturligvis at det har vært turbu- lent og vanskelig å være trener der, mener Drillo. – Hvorfor sluttet du? – Jeg husker ikke omstendighete- ne rundt det godt nok, men jeg fikk ikke sparken i hvert fall. Sannsyn- ligvis var det fordi jeg fikk et tilbud fra Aalesund, fordi jeg trente dem i 1989-sesongen. I tenkeboksen Det er et tankekors at Henning Berg tross sin korte fartstid som trener allerede er en kontinuitets- bærer i klubben og snart historisk i Lyn-sammenheng. Egil Olsen Født: 22.04.1942 Karrière som spiller Østsiden, Vålerenga, Sarpsborg, Frigg og Hasle/Løren. 16 landskamper for Norge Karrière som klubbtrener: Frigg, Hasle/ Løren, Østsiden, Fossum, Lyn, Aalesund, Vålerenga, Wimbledon, Fredrikstad. Landslagssjef for Norge og Irak Karrière i Lyn (1985–1988): 99 kamper: 49 seire, 21 uavgjort, 29 tap Henning Berg Født: 01.09.1969 Karrière som spiller: Våleren- ga, Lillestrøm, Blackburn Ro- vers, Manchester United, Ran- gers, 100 landskamper for Norge Karrière som klubbtrener: Lyn. 98 kamper: 43 seire, 20 uavgjort, 35 tap Fakta: lynfotball.net RBK-Lyn i kveld kl. 19.00 TV2 Zebra kl. 18.30 ! Henning Berg har ledet Lyn i 98 kamper. I kveld tangerer han trenerrekorden til Egil «Drillo» Olsen. ARKIVFOTO: KNUT SNARE