Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Щоденні поїздки по місту: хло платить?

1,523 views

Published on

Ця публікація представляє аналіз податкових режимів щодо транспорту для працівників організацій 11 європейських країн і містить рекомендації країнам для заохочення її громадян використовувати активні види транспорту.

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Щоденні поїздки по місту: хло платить?

 1. 1. Щоденні поїздки по місту: хто платить? Огляд податкових режимів для міських поїздок в Європі та рекомендації щодо встановлення рівних умов
 2. 2. Подяки Європейська федерація велосипедистів (ЄФВ) висловлює подяку своїм національним організаціям- членам та європейським державним службовцям з питань розвитку велотранспорту за їхній цінний внесок у це дослідження. ЄФВ також дякує професору Фредеріку Ерану з університету Лілля за його оцінку дослідження. Дослідження перекладено на замовлення Асоціації велосипедистів Києва, за підтримки Європейського Союзу. Зміст цієї публікації є відповідальністю виключно Європейської федерації велосипедистів, він не може вважатися відображенням поглядів Європейського Союзу або Асоціації велосипедистів Києва. Переклад: Богдан Деркач
 3. 3. Передмова Дорогий читачу! Місія Європейської федерації велосипедистів полягає в тому, щоб заохочувати все більше людей частіше їздити на велосипедах. Для того щоб ця мета була досягнута, ми вважаємо, що важливо розглядати їзду на велосипеді як цілісну систему пересування. Ця система включає в себе не тільки "апаратне забезпечення", таке як велосипедна інфраструктура та якісні велосипеди, а й "програмне забезпечення" – заходи, які формують сприятливий суспільний клімат для їзди на велосипеді. Цей довідник має на меті представити вибірку таких заходів – податкових пільг на поїздки містом на велосипеді. Ми повинні створити рівні умови для всіх видів транспорту шляхом впровадження позитивної податкової мотивації для їзди на велосипеді, сумісної з мотивацією для використання громадського транспорту з метою забезпечення сталої інтермодальності (пересування «від дверей до дверей» кількома видами транспорту для раціонального використання транспортних потужностей). ЄФВ закликає осіб, що приймають рішення розглядати податкові пільги на їзду велосипедом як необхідні умови для фінансово-бюджетного та екологічного розвитку, зокрема на європейському рівні при винесенні рекомендацій для бюджетної реформи в рамках Європейського семестру і на національному рівні при перегляді податкових режимів для поїздок по місту. Існує безліч доказів численних переваг використання велосипедів для суспільства, довкілля та економіки. Деякі з цих переваг – зокрема ті, що стосуються створення нових робочих місць, якості повітря в містах, а також розвитку нових технологій у Європі – представлені в трьох інших довідниках ЄФВ1 , опублікованих цього року, які ми також хотіли б попросити взяти до відома. Доктор Бернгард Енсінк, Генеральний секретар ЄФВ 1 Ви можете знайти електронні версії усіх наших доповідей на сайті www.ecf.com
 4. 4. Короткий огляд проекту Короткі міські поїздки (або «комутинг» від англ. commuting) займають значну частку дорожнього руху в Європі. Численні дослідження показали, що використання активних методів пересування, таких як їзда на велосипеді та ходьба пішки, має суттєві переваги: екологічна безпечність для довкілля, значно менше використання громадського простору порівняно з автотранспортом, а також позитивний вплив на здоров'я. Тим не менш, сприятливий податковий режим для активних видів транспорту, таких як велосипед, існує лише в декількох країнах, зокрема в Бельгії та Нідерландах. Інші країни, наприклад, Франція, в даний час вивчають можливості запровадження нових податкових інструментів, таких як фінансові стимули за проїзд по місту на велосипеді, розмір яких залежатиме від дальності поїздок. Супутні дослідження показують, що ці інструменти будуть економічно ефективними для державних бюджетів: наприклад, запропоновані витрати на доплату велосипедистам у Франції становитимуть 75 млн євро для державних бюджетів, у той час як податкові пільги для службових автомобілів можуть призвести до прямих втрат державних доходів у 54 млрд євро в ЄС згідно зі статтею, опублікованою Європейською комісією. У той час як деякі дослідження провели порівняння різних податкових режимів щодо службових автомобілів у Європі, досі не було зроблено порівняння того, як податкові системи застосовуються для інших видів щоденних міських поїздок, таких як велосипед та громадський транспорт. Використавши інформацію від її організацій-членів та мережі велосипедних офіцерів (державних службовців із питань розвитку велотранспорту), ЄФВ провела дослідження, у якому порівняла різні податкові режими для міських поїздок на велосипеді, громадському транспорті та автомобілі в 11 європейських країнах, обраних у залежності від наявності даних. Це було зроблено з метою виявлення кращих практик стимулювання прогресивних способів міських поїздок, таких як доплата за використання велосипеда при поїздках «дім-робота-дім», яка існує в Бельгії, чи податкові пільги для компаній, які надають велосипеди своїм співробітникам, як це існує у Великобританії та в Нідерландах. Це дослідження дає як загальні, так і специфічні для окремих країн рекомендації особам, котрі приймають рішення на європейському та національному рівнях про те, як створити рівні умови для всіх видів транспорту по всій Європі, включаючи велосипед, котрий є екологічно безпечним і корисним для здоров’я. Аби досягти зазначеного рівня, повинні бути введені фінансові стимули для активних і екологічно безпечних видів транспорту. Такі стимули повинні бути об’єднані зі стимулами щодо використання громадського транспорту з метою підтримки інтермодальності. У той же час, шкідливі для навколишнього середовища податкові субсидії на службові автомобілі повинні бути замінені на нейтральні відносно різних видів транспорту фінансові стимули, такі як «транспортні бюджети» в усіх державах-членах ЄС. Ключові слова: велосипед, транспорт, комутинг (щоденні міські поїздки), фінансові стимули, податкові системи, пересування містом.
 5. 5. Ключові рекомендації щодо дій на європейському рівні У рамках Європейського семестру Єврокомісії слід продовжувати свої зусилля із надання рекомендацій країнам-членам щодо прогресивних та орієнтованих на безпеку довкілля податкових реформ. У цих рекомендаціях більше уваги має бути приділено податковим режимам відносно щоденних міських поїздок. Для того щоб досягти припинення дії екологічно шкідливих субсидій та збільшення інтенсивності прогресивних транспортних рішень, реформи в цій сфері мають базуватися на таких принципах: повинні бути створені податкові стимули для компенсацій транспортних витрат роботодавців; такі стимули мають бути сформовані так, щоб вони пропонували привабливу альтернативу використанню службових авто; повинні бути введені податкові стимули щодо використання активних видів пересування містом (велосипед, ходьба пішки); там, де такі стимули вже існують, їх потрібно продовжувати й розвивати; повинна існувати можливість поєднувати податкові стимули щодо пересування велосипедом, пішки та громадським транспортом для забезпечення розвитку інтермодальності на довші відстані; приховані податкові субсидії, що сприяють використанню службових автомобілів, мають бути скасовані; оподаткування на використання службових авто повинно відображати їх реальну значимість як для роботодавців, так і для співробітників; в ідеалі зниження податків на доходи за пересування по місту на авто має бути скасованим; там, де це не є можливим, оподаткування має бути рівним для всіх транспортних засобів або надавати пріоритет велосипедам, громадському транспорту та ходьбі пішки. Основні висновки та рекомендації за країнами Німеччина Оподаткування службових автомобілів потрібно значно підвищити. Отже, має існувати більше пільг як для використання велосипедів, так і для громадського транспорту. Великобританія Введення системи оподаткування службових автомобілів разом з достатньо високою вартістю оподатковуваного прибутку від них призвело до помітного зниження частки службових автомобілів. Вже існує податковий проект «Велосипедом на роботу», який потрібно підтримувати на тому ж рівні. Також потрібно запровадити більше пільг для громадського транспорту. Франція Неоподатковувані відшкодування витрат на щоденні поїздки по місту повинні бути припинені, адже вони стимулюють активніше використання автомобілів. Потрібно узаконити пілотний проект з відшкодування витрат на користування велосипедами. Нідерланди Високоуспішний проект «Велосипедом на роботу» не має бути скасований в рамках нового нормативного документу щодо експлуатаційних витрат. Слід доопрацювати податкове регулювання транспортних бюджетів. Бельгія Необхідно різко збільшити оподаткування службових автомобілів. Зразковими є фінансові стимули для їзди на велосипеді, але вони можуть бути розвинені краще.
 6. 6. Данія Оподаткування службових автомобілів є порівняно строгим. Слід запровадити більше фінансових стимулів для їзди велосипедом на роботу, а вирахування з податку на прибуток за поїздки на роботу бажано або взагалі скасувати, або принаймні зробити рівноправними для всіх транспортних засобів. Швеція Потрібно збільшити оподаткування службових автомобілів, проте оподаткування палива, що надається роботодавцем, в даній країні є зразковим. Вирахування з податку на прибуток за поїздки на роботу бажано або взагалі скасувати, або принаймні зробити рівноправним для всіх транспортних засобів. Австрія Оподаткування службових автомобілів має базуватися на початковій ціні, а не на ціні закупки. Фінансові стимули для їзди на велосипеді можуть бути розширені. Вирахування з податку на прибуток за поїздки на роботу бажано або взагалі скасувати, або принаймні зробити рівноправним для всіх транспортних засобів. Швейцарія Необхідно різко збільшити оподаткування службових автомобілів, а також повинні бути введені податкові пільги для їзди на велосипеді. Італія Оподаткування службових автомобілів для роботодавців є зразковим; однак воно повинно бути збільшене для співробітників. Мають бути введені податкові пільги для їзди на велосипеді. Іспанія Потрібно уточнити правила оподаткування службових автомобілів та підвищити саме оподаткування. Мають бути введені податкові пільги для їзди на велосипеді. Зразковою є можливість покриття витрат при переїзді співробітника ближче до нового місця роботи. Визначення Інтермодальність (intermodality) Пересування з використанням кількох видів транспорту для раціонального використання транспортних потужностей Службовий автомобіль (company car) Автомобіль, що зареєстрований на ім’я компанії і наданий співробітнику або власнику компанії для службового та/або приватного використання. Бонус співробітникам (employee benefit) Матеріальна винагорода співробітнику, окрім постійної зарплати. В цілях чіткого оподаткування розмір бонусу повинен бути виражений грошовим показником. Податок на доходи фізичних осіб (Personal IncomeTax) Податок, що вираховується з доходів працівників, включаючи зарплату та додаткові бонуси Податок на прибуток підприємств (CorporateTax/Company Income Tax) Податок, що вилучається з доходу підприємств Податок на додану вартість (ПДВ) (ValueAddedTax (VAT)) Податок, що вилучається з вартості товару, роботи чи послуги Податок на виробничі витрати (InputTax) ПДВ, що платиться компанією за свої покупки для виробництва інших товарів чи послуг.
 7. 7. Вступ Короткі міські поїздки займають значну частку дорожнього руху в Європі. Станом на сьогодні більшість міських поїздок здійснюються на автомобілях. Це тягне за собою такі проблеми як затори, високий рівень викидів CO2 і відповідно негативний вплив на здоров'я населення через забруднення повітря та низький рівень фізичної активності. З іншого боку, активні види пересування, такі як ходьба пішки та їзда на велосипеді, мають значні переваги: використання меншого громадського простору, набагато менший вплив на навколишнє середовище і, крім цього, позитивний вплив на здоров'я населення, зокрема зменшення ризику ожиріння та серцево-судинних захворювань. Одне голландське дослідження2 показало, що працівники, які їздять на роботу велосипедом, в середньому беруть менше лікарняних вихідних у рік, ніж ті, які велосипедом не користуються. Цей факт також підкріплений іншими дослідженнями, останнє з яких було проведене у Великобританії3 : воно показує, що використання фізично активних способів пересування веде до матеріального благополуччя. Тим не менш, податкові системи в Європі сьогодні все ще заохочують пересування по місту на авто. У більшості країн надання службового автомобіля співробітникам для приватного використання оподатковується за дуже вигідними ставками, що штучно стимулює високий рівень використання автомобілів і ставить інші, більш екологічні та здорові види транспорту, в невигідне становище. У результаті, службові автомобілі становлять дуже високу частку серед новозареєстрованих автомобілів у Європі; ця частка становить близько 50% у ЄС в цілому і більше ніж 60% у Німеччині. Сприятливий податковий режим для активних видів пересування існує тільки в декількох країнах, таких як Бельгія та Нідерланди. Інші країни, наприклад, Франція, в даний час вивчають можливості ввести податкові інструменти, такі як фінансові стимули за проїзд по місту на велосипеді, розмір яких залежатиме від дальності поїздок. На жаль, ці ініціативи часто зустрічають запеклий опір – саме через те, що державні службовці розглядають лише безпосередні бюджетні витрати, у той час як важливі довгострокові переваги з точки зору поліпшення здоров'я населення не враховуються. В той час як у деяких дослідженнях було проведено порівняння різних податкових режимів щодо службових автомобілів у Європі, досі не було зроблено порівняння того, як податкові системи застосовуються для інших видів щоденних міських поїздок, таких як велосипед та громадський транспорт. У той же час, у детальному роз’ясненні про Єдиний європейський транспортний простір4 Європейська комісія поставила перед собою мету "переглянути оподаткування службових автомобілів, щоб усунути нерівномірність і сприяти впровадженню екологічно чистих транспортних засобів". У супутньому документі про оцінку наслідків такої політики йдеться про те, що "існують суперечливі правила оподаткування, встановлені відносно видів транспорту та пального всередині та між державами-членами". Введення цих правил оподаткування є компетенцією держав-членів. Тим не менш, у рамках Європейського семестру Європейська комісія може зробити конкретні рекомендації для конкретних країн з приводу даних проблем і таким чином вплинути на національне податкове законодавство. Для цього необхідне порівняння податкових режимів країн ЄС відносно різних видів транспорту. 2Hendriksen et. al., 2010: The association between commuter cycling and sickness absence 3 Martin, Goryakin&Suhrcke (2014) Does active commuting improve psychological wellbeing? Longitudinal evidence from eighteen waves of the British Household Panel Survey. Preventive Medecine. Available online at : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0091743514003144 4 White Paper: Roadmap to a Single European Transport Area – Towards a competitive and resource efficient transport system COM (2011) 144 final. European Commission, Brussels http://ec.europa.eu/transport/themes/strategies/2011_white_paper_en.htm
 8. 8. Короткий виклад результатів і рекомендацій Рішення щодо рівноправності транспортних засобів У всіх досліджуваних країнах для різних видів міського транспорту встановлені різні податкові режими. Тим не менш, у деяких країнах існують також рівноправні податкові інструменти відносно різних транспортних засобів, наприклад, відшкодування роботодавцями коштів працівникам за користування певними видами транспорту в Нідерландах або відрахування з податку на доходи в Німеччині. Подальший розвиток цих інструментів може дозволити компаніям ввести економічно привабливі «транспортні бюджети», які б заохочували їхніх співробітників користуватися фізично активними методами пересування, що в цілому є дешевшим, ніж користування авто. Співробітник, якому дадуть вибір – витрачати свій «транспортний бюджет» на службовий автомобіль або користуватися іншими видами транспорту і заощаджувати гроші для інших цілей, – матиме стимул переглянути свої звички й обрати економніший та здоровіший вид транспорту. Їзда на велосипеді Якщо розглядати податкові стимули відносно їзди на велосипеді, можна побачити значні відмінності між досліджуваними країнами. У той час як деякі країни мають досить ефективні системи фінансових стимулів використання велосипедів (зокрема відшкодування в залежності від кілометражу поїздок велосипедом по місту), інші країни не встановлюють жодних конкретних податкових правил щодо велосипедів. Лише в окремих країнах існують деякі податкові переваги компаніям, які заохочують своїх співробітників їздити на роботу велосипедом. Приклад Бельгії показує, що бюджетні витрати на податкове стимулювання їзди на велосипеді є дуже незначними у порівнянні з субсидіями на службові автомобілі: щорічно на стимулювання співробітників їздити по місту на велосипедах бельгійськими компаніями витрачається 70 мільйонів євро, а на надання службових автомобілів своїм працівникам – 4 мільярди євро. Таким чином, введення податкових пільг для поїздок на роботу на велосипеді матиме загальний позитивний ефект на державний бюджет, якщо при цьому знизить збиткові субсидії на використання службових авто. Громадський транспорт Що стосується громадського транспорту, у низці країн, серед яких Франція, Бельгія й Австрія, введені неоподатковувані відшкодування вартості квитків на громадський транспорт для співробітників компаній. Введення таких можливостей в інших країнах матиме позитивний вплив на використання громадського транспорту як більш екологічного для міста, ніж авто, та комфортнішого для поїздок на довші відстані, ніж велосипед чи ходьба пішки. З метою підтримки сталої інтермодальності, варто вводити об'єднані податкові пільги для громадського транспорту та їзди на велосипеді – для випадків, коли співробітники їдуть велосипедом від дому до зупинки громадського транспорту, а далі користуються автобусом, тролейбусом, трамваєм чи метро.
 9. 9. Оподаткування службових автомобілів Існує нагальна необхідність реформування оподаткування службових авто в Європі. Комплексне дослідження з даного питання було опубліковане 2009 року у виданні «Економіка Копенгагена» для Європейської Комісії5 . Дослідження дійшло до висновку, що службові автомобілі в Європі мають занижене оподаткування, що веде до прямих витрат у 54 мільярдів євро та збитків від нерівномірності споживчого вибору від 12 до 37 мільярдів євро. Більше того, забруднення повітря та викиди CO2 значно підвищуються через необмежене використання пального (оскільки платить не співробітник, а компанія) та використання більших автомобілів. Ще одне дослідження6 виявило, що річний обсяг коштів, витрачених на службовий автомобіль одного співробітника становить близько 50% від роздрібної ціни одного автомобіля. Станом на сьогодні найвищі фактичні податкові ставки в досліджуваних країнах (Данія, Великобританія та Нідерланди) сягають лише половини цього значення; це означає, що навіть у цих країнах все ще існують великі субсидії для службових автомобілів. В інших країнах податок на надання в користування службових авто для компаній є значно нижчим. Тому ми рекомендуємо збільшення розміру податку на надання службових автомобілів в особистих цілях до 50% роздрібної ціни автомобіля. Це з одного боку припинить дію збиткових для державного бюджету субсидій, а з іншого – зупинить штучне стимулювання використання шкідливого для довкілля виду транспорту. Однак не варто брати до уваги лише співробітників компаній. Приклад Італії показує, що введення високого податку на надання службових автомобілів співробітникам дає сильний стимул не купувати автомобілі, які є зайвими для службових операцій. У ряді країн оподаткування службових автомобілів пов'язане з викидами CO2. Автомобілі з низьким рівнем прямих викидів, зокрема електромобілі, отримують пільговий податковий режим. Хоча ми вітаємо ідею обліку витрат на захист довкілля у податковій системі, слід зазначити, що прямі викиди не є єдиним показником. Електромобілі також мають суттєві несприятливі наслідки для навколишнього середовища – через видобуток сировинних матеріалів, що використовуються в їхніх батареях, і через виробництво додаткової електроенергії, на якій вони працюють7 . Крім того, такі проблеми, як затори, не будуть вирішені шляхом простої заміни звичайних авто на електромобілі. Враховуючи всі ці причини, робимо висновок, що оподаткування службових електромобілів повинно також відображати їх реальну вартість для працівника. 5 http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/gen_info/economic_analysis/tax_papers/taxation_paper_22_en.pdf 6 Puigarnau and van Ommeren (2009), Welfare Effects of Distortionary Company Car Taxation, Tinbergen Institute Discussion Paper, TI 2007-060/3, www.tinbergen.nl 7 http://www.emobil-umwelt.de/index.php/projektergebnisse/gesamtbilanzen/batterieelektrische-pkw
 10. 10. Зниження податку на прибуток для міських поїздок Правила щодо зниження податку на прибуток для міських поїздок широко різняться серед розглянутих країн. У деяких країнах, таких як Великобританія, немає жодної можливості вираховувати витрати на пересування по місту з оподатковуваного доходу. На наш погляд, це найкращий підхід у цьому контексті, оскільки він не дає стимулів жити далеко від роботи і покладатися на зниження податку на прибуток для покриття витрат на тривалі міські поїздки. Стимулювання працівників переїжджати жити ближче до їхньої нової роботи, як це практикується в Іспанії, може бути ще одним кроком для уникнення довгих поїздок по місту та транспортного напруження, який вони завдають. Якщо зниження податку на прибуток для поїздок по місту введено, воно повинно бути рівноправним для всіх видів транспорту, як це є в Німеччині; за такої умови створюється стимул обрати дешевші способи пересування (такі як ходьба та їзда на велосипеді), а не автомобілі, які є значно дорожчими. -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Податок на службові автомобілі: оподатковувана вартість на рік (% від загальної вартості автомобіля) Lowest Value Highest Value рекомендована вартість Найнижча вартість Найвища вартість
 11. 11. Екологічність податкових правил У таблиці нижче ми узагальнили різні податкові правила, що стосуються міських поїздок «дім-робота-дім», та розподілили їх за різними категоріями відповідно до їхнього внеску в екологічність розвитку транспортної системи; для цього ми виділили їх різними кольорами – від червоного (шкідливі) до зеленого (зразкові). Оптимальні цільові показники подані в першому ряді. Службовий автомобіль: оподатковуваний прибуток для працівника (у рік) Службовий автомобіль: податки для роботодавця Відшкодування за проїзд у громадському транспорті Податкові стимули для їзди на роботу велосипедом Рівноправні для всіх транспортних засобів рішення Зниження податку на доходи за щоденні поїздки на роботу Цільові показники Згідно з економічними дослідженнями, оподатковуваний прибуток має бути близько 50% вартості автомобіля на рік, для того щоб відображати його реальну вартість для працівника. Оподаткування повинно стимулювати компанії надавати працівникам службові авто лише тоді, коли це дійсно необхідно для бізнесу. Якщо роботодавець забезпечує працівників квитками або відшкодовує проїзд у громадському транспорті, йому повинні надаватися більш сприятливі податкові умови. Використання велосипеда для їзди на роботу повинно просуватися через фінансові стимули: або через надання працівникам службових велосипедів, або через компенсацію витрат на велосипед. Рівні відносно всіх способів пересування відшкодування витрат або «транспортні бюджети» повинні просуватися в податкову систему як альтернатива службовим авто. В ідеалі, не повинно бути жодних знижень податків на доходи за щоденні поїздки на роботу. Якщо такі й встановлюються, вони повинні заохочувати використання громадського транспорту, велосипеда або ходьби пішки чи принаймні бути рівноправними для різних транспортних засобів. Німеччина 12% вартості Повне вирахування витрат і ПДВ за винятком вартості бонусів для працівника Неоподатковувані, якщо всі вигоди не перевищують 44 євро/міс; інакше – повна вартість податку Надання службових велосипедів, лише 12% від початкової вартості яких підлягає оподаткуванню Відшкодування 0,30 євро/км поїздки, що можливе за зниженим податком у 15% 0,30 євро/км поїздки незалежно від виду транспорту і загального кілометражу поїздок Велика Британія 0%-35%, залежно від викидів CO2; додаткові пільги за надання пального Податкові знижки залежно від викидів CO2; жодного Неоподатковувані позики від роботодавців до 10000£/рік; Проект “Велосипедом на роботу”: звільнення роботодавця від Відсутні Відсутнє
 12. 12. Службовий автомобіль: оподатковуваний прибуток для працівника (у рік) Службовий автомобіль: податки для роботодавця Відшкодування за проїзд у громадському транспорті Податкові стимули для їзди на роботу велосипедом Рівноправні для всіх транспортних засобів рішення Зниження податку на доходи за щоденні поїздки на роботу відрахування з ПДВ, якщо це приватне використання авто безподаткові субсидії на користування місцевими автобусними лініями податків за велосипеди, виділені працівникам для поїздок на роботу Франція 9% (без забезпечення пальним) або 12% (із забезпеченням пальним) від ціни закупки; неоподатковуване покілометрове відшкодування коштів за приватне використання авто Відрахування коштів обмежене до 18,300 євро (9,900 євро для автомобілів із високим рівнем забруднення довкілля); податок на службові авто залежить від CO2; жодного відрахування з ПДВ Обов’язкове і неоподатковуване відшкодування мінімум 50% витрат на проїзд громадським транспортом Жодних ситмулів за винятком відшкодувань за передоплату користування системою міського велопрокату Відсутні Зниження варіюються залежно від виду транспорту та відповідають сумі, яка може бути потраченою працівником (не стосуються велосипедів та досить щедрі для використання авто) Нідерланди 4%-25% від початкової ціни, залежно від викидів CO2 Вирахування коштів з ПДВ тільки за службове використання авто Повне відшкодування витрат на проїзд громадським транспортом вільне від податків До цього часу: неоподатковуване покриття витрат на велосипед для працівника до 749 євро на три роки; з 2015 року: велосипеди включені в додаткові пільги на рівні законодавства країни Неоподатковуване компенсування коштів 0.19 євро/км; загальний неоподатковуваний бонус 1,5% від зарплати працівника Вираховуються лише витрати на проїзд у громадському транспорті
 13. 13. Службовий автомобіль: оподатковуваний прибуток для працівника (у рік) Службовий автомобіль: податки для роботодавця Відшкодування за проїзд у громадському транспорті Податкові стимули для їзди на роботу велосипедом Рівноправні для всіх транспортних засобів рішення Зниження податку на доходи за щоденні поїздки на роботу Бельгія 2,39%-15,43% від початкової ціни автомобіля залежно від викидів CO2, але не менше, ніж1250 євро на рік Вираховуються 50%-120% від ціни авто, залежно від викидів CO2; відрахування з ПДВ лише за службове використання авто Обов’язкове та неоподатковуване відшкодування мінімум 75% витрат на проїзд у громадському транспорті Добровільна компенсація за пересування на велосипеді 0,22 євро/км.Умови надання службових велосипедів: жодних податкових переваг для співробітників, зате відшкодування 120% витрат і повне відрахування ПДВ для роботодавців На сьогодні жодних, але розвиваються пілотні проекти, що стартували в 2011- 2013 роках, також обговорюються відповідні законопроекти Компенсація 0,22 євро/км за їзду велосипедом (може бути поєднана з іншими неоподатковуваними знижками для велосипедистів); 0,15 євро/км для інших видів транспорту (не може поєднуватися з неоподатковуваними відшкодуваннями з боку роботодавця) Данія 25% від початкової ціни на авто при ціні в межах 40100 євро, якщо ціна вища, то відшкодування 20%, але не менше, ніж 5200 євро; доплата за безпечність для довкілля 1000 євро Відрахування коштів лише за підтверджене службове використання авто; відрахувань з ПДВ немає за винятком лізингу авто (25% від ПДВ) Неоподатковуване відшкодування вартості квитків на громадський транспорт для проїзду «дім- робота-дім» Неоподатковуване забезпечення службових велосипедів, якщо вони використовуються для службових поїздок та поїздок на роботу (але це важко підтвердити); вирахування витрат для роботодавця, зниження ПДВ лише за службове використання велосипедів Забезпечений роботодавцем транспорт для поїздок на роботу не оподатковується (але не передбачено жодних відшкодувань) Відрахування лише коли відстань між домом і роботою становить не менше 12 км; компенсація 0,282 євро/кмдо 120 км прокату і 0,141 євро/кмдля більших відстаней Швеція При розрахунках враховують початкову ціну авто, інфляцію встановлені урядом Можливе компенсування коштів; відрахування з ПДВ Відсутні Забезпечення службового велосипеда є оподатковуваним Відсутні Відрахування лише за витрати, більші ніж 1095 євро/рік; Розмір відрахувань:
 14. 14. Службовий автомобіль: оподатковуваний прибуток для працівника (у рік) Службовий автомобіль: податки для роботодавця Відшкодування за проїзд у громадському транспорті Податкові стимули для їзди на роботу велосипедом Рівноправні для всіх транспортних засобів рішення Зниження податку на доходи за щоденні поїздки на роботу відсоткові ставки кредитування. Якщо цінабільша за 36350 євро,пільга вища. Забезпечення пальним є додатковим оподатковуваним бонусом, що базується на 120% його вартості. не передбачені за винятком лізингу авто (50% від ПДВ) бонусом, але може мати певні фінансові переваги громадський транспорт –повна вартість; автомобіль –0,20 євро/км (лише коли неможливий проїзд громадським транспортом); велосипед –2736 євро/рік Австрія 18% ціни закупки (9% за приватне використання до 6000 км/рік), але в межах 8640 євро/рік Компенсування коштів до 40000 євро; відрахування з ПДВ не передбачене Квитки для поїздок на роботу, надані роботодавцем, не оподатковуються Службовий велосипед не враховується як оподатковувана перевага для співробітника Відшкодування поїздок на роботу громадським транспортом є вільним від сплати в фонд соціального забезпечення, але не вільне від податків Автоматична компенсація 291 євро/рік; якщо роботодавець не надає службові авто та не оплачує проїзд громадським транспортом, можливе додаткове відрахування, залежно від відстані від дому до роботи та виду транспорту (вищі пільги для авто) Швейцарія 9,6% ціни покупки, але щонайменше 1500 євро/рік Відрахування коштів та ПДВ лише за службове використання авто Надання квитків на громадський транспорт як для поїздок на роботу, так і для приватного використання може бути вільним від податків Законодавством конкретно не вказано; приватне використання службових велосипедів не вважається оподатковуваною пільгою До 500 євро/рік можуть сплачуватися без податків у формі ваучерів на транспорт і туристичні сервіси Розмір відрахувань: громадський транспорт – повна вартість; автомобілі – 0,58-0,41 євро/км, розмір компенсації знижується зі збільшенням відстані (лише коли громадський транспорт недоступний), велосипед: близько 600 євро/рік
 15. 15. Службовий автомобіль: оподатковуваний прибуток для працівника (у рік) Службовий автомобіль: податки для роботодавця Відшкодування за проїзд у громадському транспорті Податкові стимули для їзди на роботу велосипедом Рівноправні для всіх транспортних засобів рішення Зниження податку на доходи за щоденні поїздки на роботу Італія Базується на середній вартості використання конкретної моделі авто за 4500 км прокату Можливе відрахування 20% (авто для директорів) або 70% (авто для співробітників), а також 40% від ПДВ Лише громадський транспорт, що напряму забезпечується роботодавцем, є вільним від податків Відсутні Максимум 258,33 євро на рік може бути надане без податків як додаткова пільга Відсутні Іспанія 20% від ціни закупки при 100% приватному використанні; жодних окремих правил щодо приватного використання авто, але часто 10% від ціни закупки, встановленої податковою адміністрацією Можливе відрахування коштів (переваги для приватного використання авто); 50% від ПДВ (або більше залежно від частки службового використання авто) Квитки на громадський транспорт, придбані компанією напряму, є вільними від податків до 1500 євро/рік, але не звільнені від сплати в фонд соціального забезпечення Відсутні Відсутні Відсутні; існують відрахування з податків за нових працівників, які змінили місце проживання на ближче до нової роботи
 16. 16. Рекомендації та законодавчі ініціативи для європейських країн Німеччина Короткий огляд рекомендацій Податкове законодавство щодо поїздок з дому на роботу в Німеччині представлене безліччю різних правових документів, які не завжди послідовні та не містять екологічну складову. У ціновому вираженні відрахування з податку на дохід за щоденні міські поїздки є найбільшою субсидією серед інших норм. В принципі, дана пільга є рівноправною для всіх транспортних засобів, тобто розмір відрахування є однаковим не залежно від того, який вид транспорту використовується. За такої умови, якщо платник податків використовує найдешевший вид транспорту (наприклад, ходьба пішки або їзда на велосипеді), за поїздки з дому на роботу він може заощадити більше коштів. Тим не менш, для витрат понад 4500 євро тільки пересування на машині отримує субсидії, що може розглядатися як значний стимул для неекологічної поведінки: бажання жити далеко від роботи й діставатися до неї на авто. Німецьке оподаткування службових автомобілів явно недостатньо відображає реальну вартість приватного використання службових авто. Цілком імовірно, що це одна з причин дуже високої частки службових автомобілів серед загальної кількості нових реєстрацій автомобілів у Німеччині. Протягом останнього десятиліття приватні реєстрації авто знизилися і є ознаки того, що німці все менше і менше схильні користуватися власними автомобілями, що є гарною новиною як для клімату й довкілля, так і для перевантажених транспортом міст. У рамках цієї зміни звичок, система оподаткування службових автомобілів стає все більш і більш неефективною, штучно підтримуючи високий рівень використання авто у містах, про що також свідчить той факт, що частка використання автомобілів для щоденних поїздок по місту залишилася в Німеччині майже незмінною протягом останнього десятиліття. Саме тому податок на використання службових автомобілів необхідно різко збільшити, наприклад, подвоївши його. Що стосується громадського транспорту, податкові пільги в Німеччині досить несприятливі – це проблема, яка підкріплюється строгим законодавством у цій галузі. Можливою зміною тут буде виключення квитків на громадський транспорт, оплачуваних роботодавцем, з бонусів, для яких застосовується неоподатковуваний поріг 44 євро на місяць. Щодо їзди на велосипеді, введення таких же податкових правил, як і для службових автомобілів, є великим кроком вперед. Той факт, що на ринку вже є компанії, які пропонують службові велосипеди співробітникам, свідчить про те, що попит на такого роду додаткові пільги, безумовно, існує.
 17. 17. Щодо рішень, рівноправних відносно всіх видів транспорту, компанії будуть мати сильніший стимул запроваджувати «транспортні бюджети» для своїх працівників, якщо податок за єдиною ставкою у розмірі 15% на відшкодування пересування по місту буде повністю скасовано. Це може бути профінансовано за рахунок підвищення податкової бази від оподаткування службових автомобілів. Аналіз податкових схем для різних транспортних засобів, що надаються роботодавцями Оподаткування службових автомобілів Для співробітників У Німеччині використання службових автомобілів в особистих цілях розглядається як оподатковувана вигода згідно з німецьким Актом про податки на доходи (Einkommensteuergesetz). Для розрахунку фінансової вигоди платник податків може обирати між двома варіантами. Перший полягає у застосуванні фіксованої ставки 1% на місяць від вартості автомобіля (включаючи ПДВ) на момент першої реєстрації плюс вартість спеціального обладнання. Для електромобілів вартість батареї може бути вирахувана з вартості, якщо вона не перевищує 10 000 євро. Однак ця сума буде зменшуватися з року в рік. Другий варіант полягає у веденні облікового журналу для відстеження фактичних витрат на приватні поїздки. Якщо автомобіль може бути використаний для поїздок з дому на роботу, значення бонусу зростає на 0,03% від роздрібної ціни на кілометр відстані між місцем проживання і роботою.8 Проте співробітник пізніше може відняти витрати на поїздки з дому на роботу в якості витрат, пов'язаних з доходом.9 Експертна оцінка, представлена Німецьким федеральним агентством з питань охорони навколишнього середовища, припускає, що збільшення ставки для визначення вартості приватного використання службового автомобіля до 1,5% на місяць дозволить заощадити платникам податків 500 мільйонів євро на рік.10 Для роботодавців Для роботодавців ціна службового автомобіля може бути розрахована у бухгалтерському звіті як витрата для податку на прибуток. Не існує меж відносно цін на авто,за умови що автомобіль для співробітників не є елементом розкоші, його ціна не є непропорційно великою порівняно з розміром прибутку компанії і що авто очевидно підходить для ділових цілей.11 Тим не менш, раніше німецькі суди були дуже м'якими у тлумаченні цього правила.12 Витрати на придбання можуть бути вирахувані за допомогою методу лінійної амортизації протягом 6 років корисного використання авто13 , у той час як поточні витрати віднімаються безпосередньо за рік, в якому вони виникають. Крім того, компанії, що сплачують ПДВ, мають право на відрахування ПДВ за службові 8 § 8 par. 2 s. 2 Income Tax Act in conjunction with § 6 par. 1 nr. 4 Income Tax Act 9 http://www.ihk-koeln.de/upload/Merkblatt_BesteuerungFirmenwagen2013_2083.pdf?ActiveID=3162 10 http://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/publikation/long/4048.pdf 11 § 4 par. 1 nr. 7 Income Tax Act 12 Decision of the Federal Fiscal Court on 8 Oct. 1987, Case IV R 5/85 13 § 7 par. 1 s. 1 Income Tax Act
 18. 18. автомобілі з податку на дохід. Якщо службовий автомобіль використовується в особистих цілях, витрати на нього вважаються доходом для компанії, за які ПДВ сплачується.14 Розрахунок витрат є таким же, як і для працівників: можна обирати між застосуванням фіксованої ставки 1% в місяць від початкової ціни автомобіля або веденням облікового журналу для відслідковування фактичних витрат. Поїздки «дім-робота-дім» на службовому авто в даному випадку розглядаються як службове, а не приватне використання автомобіля і витрати на яке вираховуються з податків на доходи (до 0,30 євро/км).15 Еволюція реєстрацій службових автомобілів Статистичні дані, надані Німецькою федеральною транспортною адміністрацією, показують, що кількість нових реєстрацій службових легкових автомобілів зростає з 2003 року, з перервою тільки в роки світової економічної та фінансової кризи з 2008 по 2010 рік. Такий ріст є особливо помітним, оскільки кількість нових реєстрацій легкових автомобілів для особистого користування знизилася протягом останніх десяти років (за винятком 2009 року, коли на закупівлі нових приватних автомобілів уряд виділяв спеціальні субсидії). Це означає, що частка службових авто серед загальної кількості нових реєстрацій легкових автомобілів зросла з 51,1% у 2003 році до 62,1% у 2013 році.16 14 http://www.hk24.de/recht_und_steuern/steuerrecht/ertrag_lohnsteuer/einkommen_koerper_steuer/366526/Ge schaeftswagen.html 15 http://www.ihk-koeln.de/upload/Merkblatt_BesteuerungFirmenwagen2013_2083.pdf?ActiveID=3162 16 http://www.kba.de/DE/Statistik/Fahrzeuge/Neuzulassungen/Halter/z_n_halter.html and http://www.kba.de/DE/Statistik/Fahrzeuge/Neuzulassungen/2013_n_jahresbilanz.html?nn=644522
 19. 19. Зауважте, що 2009 рік не позначений у графіку через спотворення даних від державних субсидій на купівлю приватних автомобілів. Відшкодування за використання громадського транспорту Так звані «робочі квитки» (квитки на громадський транспорт, придбані роботодавцем напряму у транспортної служби міста) стають все більш і більш популярними в Німеччині протягом останнього десятиліття і на даний час існує велика кількість партнерських угод між службами громадського транспорту та роботодавцями. Тим не менш, до сьогодні німецьке податкове законодавство не передбачає жодних спеціальних переваг для заохочення використання громадського транспорту. «Робочі квитки» оподатковуються так само, як і будь-які інші бонуси, тобто вони вважаються оподатковуваним доходом, якщо їхня вартість для одного співробітника перевищує 44 євро на місяць.17 Більше того, законодавство в цьому відношенні є досить строгим: якщо «робочий квиток» надається на весь рік, вартість всього року розраховується за місяць, у якому працівник отримує річний квиток, а відтак поріг у 44 євро однозначно буде перевищений.18 Компанії можуть також забезпечувати своїх співробітників дисконтними картками на необмежену кількість поїздок німецькою залізницею та міським громадським транспортом (BahnCard). У цьому 17 § 8 par. 1 s. 11 Income Tax Act 18 Decision of the Federal Fiscal Court on 14 Nov. 2012, Case VI R 56/11 30,0% 35,0% 40,0% 45,0% 50,0% 55,0% 60,0% 65,0% 500000 700000 900000 1100000 1300000 1500000 1700000 1900000 2100000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2010 2011 2012 2013 Реєстрація легкових автомобілів та частка службових авто Company cars - new registrations Private cars - new registrations Share of company cars in new registrations (%) Службові авто - нові реєстрації Приватні авто - нові реєстрації Частка службових авто серед нових реєстрацій (%)
 20. 20. випадку оподатковуваним прибутком є різниця між ціною картки та обсягом зекономлених витрат на службові відрядження, отриманих за допомогою картки. Тільки якщо ці заощадження перевищують ціну картки, приватне використання не підлягає оподаткуванню.19 Оскільки не існує жодних зобов'язань для регіональних транспортних органів влади видавати «робочі квитки» та оскільки механізми видачі квитків можуть варіюватися, повної статистики з використання «робочих квитків» немає.Однак там, де були зібрані точні дані, бачимо, що існує високий попит на цю модель пересування. Наприклад, в області Дрездена кількість співробітників, котрі використовують «робочі квитки», зросла майже втричі за останні чотири роки.20 Відшкодування за проїзд на велосипеді З листопада 2012 року компанії можуть надавати співробітникам велосипеди як для службового, так і для приватного використання на таких же умовах, як і для легкових автомобілів. Це означає, що оподатковуваний бонус розраховується як 1% від початкової ціни одного велосипеда на місяць. Однак на відміну від правил для службових автомобілів, для поїздок з дому на роботу службовим велосипедом не враховуються жодні додаткові переваги. Надання службових велосипедів не підпадає під правила про неоподатковувану межу витрат 44 євро на місяць. Нові правила також включають електричні велосипеди, оскільки вони вважаються велосипедами згідно з правилами 19 http://www.rehmnetz.de/Personal/Lohnbuero/CompetenceCenter-BLOG/Bahncard-100---Auswirkung-bei- privater-Nutzung-4962.html 20 http://edas.landtag.sachsen.de/viewer.aspx?dok_nr=13565&dok_art=Drs&leg_per=5&pos_dok=202 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 2009 2010 2011 2012 2013 Кількість працівників, що використовують "робочі квитки" в районі Дрездена
 21. 21. дорожнього руху (електровелосипед не зобов’язаний мати номерний знак і страхування, а максимальна швидкість руху повинна бути не більше 25 км/год).21 Для роботодавців витрати на службові велосипеди можуть бути відшкодовані як витрати в балансі на податок на доходи, використовуючи метод лінійної амортизації протягом 7 років корисного використання велосипеда. Так само, як і для автомобілів, компанії що підлягають під сплату ПДВ, мають право на відшкодування ПДВ за надання службових велосипедів. Для того щоб врахувати приватне використання службових велосипедів, фінансова вигода для працівника (1% від роздрібної ціни велосипеда на місяць) обчислюється як дохід для компанії.22 Рівноправні для всіх транспортних засобів рішення («транспортні бюджети») Поняття «транспортних бюджетів» досі не було введено податковим законодавством Німеччини. Тим не менш, компанії можуть платити своїм співробітникам компенсацію витрат на поїздки «дім- робота-дім», однакову для всіх видів транспорту, що оподатковується за зниженою ставкою у розмірі 15%, за умови, що ця компенсація виплачується додатково до звичайної заробітної плати, а не замість неї, і що вона не перевищує суму, яку співробітнику дозволено вираховувати з власного податку на дохід (тобто 0,30 євро за км найкоротшої відстані між будинком і роботою). Єдиний податок у розмірі 15% на компенсацію щоденних міських поїздок повинен бути сплачений повністю за рахунок роботодавця, і відрахування з особистого податку на дохід співробітника зменшується зі збільшенням суми компенсації.23 До сьогодні введення транспортних бюджетів в якості альтернативи надання службових авто було ініціативою окремих компаній. Тим не менш, деякі з цих компаній є одними з найбільших роботодавців у Німеччині, наприклад, Deutsche Bahn AG24 або Siemens AG.25 Відрахування з податку на доходи фізичних осіб за поїздки на роботу У Німеччині співробітники можуть претендувати на відрахування з особистого податку на дохід за поїздки «дім-робота-дім». В принципі, це відрахування є нейтральним відносно різних транспортних засобів: воно становить 0,30 євро за км відстані від дому до роботи за кожен робочий день, незалежно від обраного способу пересування. Однак якщо загальна сума відрахування перевищує 4500 євро на рік, лише витрати на проїзд автомобілем (залежно від пройденої 21 http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/Steuerarten/Lohnsteuer/ BMF_Schreiben_Allgemeines/2012-11-23-gleichlautende-erlasse-elektrofahrraeder- anlage.pdf?__blob=publicationFile&v=1 22 http://www.haufe.de/steuern/kanzlei-co/umsatzsteuer-bei-ueberlassung-von-fahrraedern-an- arbeitnehmer_170_259782.html 23 http://www.haufe.de/personal/personal-office-premium/fahrtkostenzuschuesse_idesk_PI10413_HI521055.html 24 http://www.firmenauto.de/deutsche-bahn-mobilitaetsbudget-statt-dienstwagen-6560384.html 25 http://www.fairkehr-magazin.de/3_2012_vcd_nordost.html
 22. 22. дистанції) або громадським транспортом (на основі фактичних витрат) можуть обчислюватися для подальшого відрахування.26 Податкова статистика свідчить, що поїздки з дому на роботу є найбільш популярною можливістю для відрахувань серед німецьких платників податків. У 2008 році з 25,3 млн платників податків на доходи фізичних осіб 48,2% задекларували вищі за стандартні витрати на проїзд із дому на роботу.27 У 2005 році це виразилося у втраті 4,35млрдєвро від повернення податків.28 Еволюція щоденних міських поїздок Цифри показують, що в Німеччині поведінка пересування по місту залишається стабільною протягом останніх десяти років: як і раніше, переважають автомобілі. Детальні опитування про щоденні міські поїздки проводяться один раз на чотири роки в рамках загального перепису населення.29 Останнє з цих досліджень було проведено в 2012 році; воно показало, що майже дві третини міських жителів їздять на роботу автомобілем – або як водії, або як пасажири. На громадський транспорт припадає 14% поїздок, у той час як на ходьбу пішки і на їзду на велосипеді – по 9%. 26 http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Lohnsteuer/2013- 10-31-entfernungspauschalen-reisekostenrecht.pdf?__blob=publicationFile&v=1 27 https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/FinanzenSteuern/Steuern/LohnEinkommensteuer/Einkom mensteuerstatistik2140711087004.pdf?__blob=publicationFile 28 http://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/publikation/long/4048.pdf 29 https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/Arbeitsmarkt/Erwerbstaetige/BerufArbeitsbedingungErw erbstaetigen2010412127004.pdf?__blob=publicationFile
 23. 23. Навіть на короткі відстані менше 5 км автомобіль є найпопулярнішим варіантом (майже 40%). Тим не менш, активні види транспорту також відіграють важливу роль у цьому сегменті: ходьба пішки займає 29%, а їзда велосипедом 22,3%, якщо відстань між роботою і домом менше 5 км. Для довших відстаней (5-10 км), їх частка швидко зменшується: велосипед - 7,4%, а ходьба пішки – тільки 0,7%. Для відстаней понад 10 км користування активними видами транспорту досить незначне. 14,0% 62,4% 3,5% 1,0% 8,8% 9,0% 1,4% Основні види транспорту для пересування по місту в Німеччині, 2012 рік Public Transport Car (as Driver) Car (as Passenger) Motorised Two-Wheel Bike Pedestrian Other Громадським транспортом Автомобілем (як водій) Автомобілем (як пасажир) Велосипедом Пішки Інше Мотоциклом
 24. 24. З 2000 року в Німеччині не відбулося жодних помітних змін в поведінці міських жителів щодо пересування по місту. Частка використання авто залишається такою ж високою – близько 65% поїздок. 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% less than 5 km 5 - 10 km 10 - 25 km 25 - 50 km50 km and moreChanging work place Public Transport Car (as Passenger) Motorised Two-Wheel Bike Pedestrian Others Car (as Driver) Громадський транспорт Авто (як пасажир) Мотоцикл Велосипед Пішохід Інше Авто (як водій) 0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0% 2000 2004 2008 2012 Використання автомобілів для щоденних поїздок по місту Car UseВикористання авто
 25. 25. Велика Британія Короткий огляд рекомендацій Приклад Великої Британії показує, що зміни в податковому законодавстві можуть зробити позитивний вплив на щоденні поїздки з дому на роботу. Введення системи оподаткування службових авто на основі викидів СО2 і відносно великий розмір податку привели до помітного зниження частки службових автомобілів серед загальної кількості авто, зареєстрованих у Великобританії. З іншого боку, звільнення від оподаткування службових велосипедів досить позитивно вплинуло на стимулювання співробітників їхати на роботу велосипедом, і кількість велосипедистів різко зросла в ряді великих міст. Залишилася одна сфера, де потрібно більше фінансових стимулів – це громадський транспорт. Аналіз податкових схем для різних транспортних засобів, що надаються роботодавцями Оподаткування службових автомобілів Для співробітників компаній Використання службового автомобіля в особистих цілях вважається оподатковуваною вигодою згідно з податковим законодавством Великобританії. Оподатковувана вигода розраховується так: закупочна ціна автомобіля плюс ціна аксесуарів і мінус можливі капітальні або щомісячні витрати, оплачені працівником. Щорічна процентна ставка, яка використовується для визначення оподатковуваної вигоди, залежить від викидів автомобілем CO2. Вона варіюється від 0% на автомобілі з нульовим рівнем викидів (це означає, що вони можуть бути надані компанією вільно від податків) до 35% для автомобілів з викидами вище 215 г CO2/км. За подібних норм викидів дизельні автомобілі мають вищий рівень оподаткування через їхній більш негативний вплив на навколишнє середовище. Якщо роботодавець надає безкоштовне пальне, це створює додаткову оподатковувану вигоду. При цьому для розрахунку використовується той же самий відсоток, що й для службових авто, помножений на фіксоване число - 21700 фунтів (близько 26 800 євро)30 в 2014- 2015 роках).31 Для роботодавців У Великобританії компанії можуть претендувати на відшкодування «капітальних витрат» на службові автомобілі. Це відшкодування може бути списано з їхнього оподатковуваного доходу. Його розмір залежить від викидів CO2 автомобілем: для автомобілів із високим рівнем викидів списується 8% на рік, з середнім рівнем викидів – 18% на рік та з низьким рівнем викидів (менше 95 г/км для автомобілів, придбаних після 1 квітня 2013 року) – 100% на рік. Для приватних підприємців обсяг приватного використання службового авто повинен відраховуватися від капітального відшкодування; але це не стосується автомобілів, які надаються компаніями для своїх 30 Exchange rates in this document as of June 2014 (http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm) 31 http://www.hmrc.gov.uk/cars/company-cars-factsheet.pdf
 26. 26. співробітників.32 Компанії, що сплачують ПДВ, можуть віднімати з ПДВ вартість покупки автомобіля, тільки якщо автомобіль використовується виключно для ділових цілей без будь-якого приватного використання.33 Еволюція реєстрацій службових авто Нинішній податковий режим для службових автомобілів, що базується на викидах CO2, був введений у 2002 році. Статистика, надана Британським транспортним департаментом, вказує на те, що з того часу частка службових автомобілів серед усіх зареєстрованих авто знизилася з 10,3% у 2000 році до 8,4% у 2013 році.34 Більше того, викиди CO2 новозареєстрованих автомобілів значно знизилися: в середньому від 178 г/км у 2001 році до 128 г/км у 2013 році.35 32 http://www.hmrc.gov.uk/capital-allowances/plant.htm#7 33 http://www.hmrc.gov.uk/vat/managing/reclaiming/motoring.htm#1 34 https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/301635/veh0202.xls 35 https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/301639/veh0206.xls 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 10,5 11,0 ВикидиСО2(г/км) % Share of company registered cars in all cars Average CO2 emissions of newly registered carsЧастка службових авто Середні викиди СО2 новозареєстрованих авто
 27. 27. Відшкодування за користування громадським транспортом У Великобританії є дві основні податкові пільги для бізнесу для підтримки співробітників у витратах на громадський транспорт. Перша – це субсидування місцевих автобусних ліній, які співробітники можуть використовувати, щоб дістатися до приміщення компанії.36 Друга полягає в наданні безвідсоткових кредитів до 10 000 фунтів стерлінгів (близько 12 330 євро), які можуть бути використані для придбання абонементів на громадський транспорт. Неоподатковуваний ліміт для цих кредитів збільшився вдвічі й досяг 5000 фунтів стерлінгів у квітні 2014 року з явною метою заохотити пасажирів користуватися громадським транспортом, незважаючи на зростання ціни за проїзд.37 Відшкодування за використання велосипедів Ще в 1999 році уряд Великобританії запровадив податкову пільгу, що дозволяє роботодавцям надавати співробітникам велосипеди для поїздок з дому на роботу як неоподатковувану вигоду. Для того, щоб претендувати на звільнення від податку, компанії повинні запровадити програму кредитування, відкриту для всіх співробітників. Програма може покривати всі типи велосипедів (у тому числі з електродвигунами) та велосипедне спорядження. Велосипеди в основному повинні використовуватися для поїздок з домівки працівника до його місця роботи або між різними відділеннями компанії в межах міста. Програма може бути як додатковим бонусом для співробітника, так і частиною заробітної плати. Після закінчення терміну кредиту працівник може купити велосипед. Для того щоб уникнути зловживань, британські податкові органи опублікували в 2010 році рекомендації, у яких вказали ціни, які вони приймають для відображення реальної ринкової вартості велосипедів і уникнення прихованих додаткових вигод від заниження чи завищення цін.38 За даними Альянсу «Велосипедом на роботу» (Cycle to Work Alliance), даною кредитною програмою скористалося вже більше 550 000 працівників. 67% з них використовували б власний автомобіль для поїздок на роботу, якби їм не надали велосипед. Таким чином було уникнуто 112210 тонн викидів CO2 на рік.39 Рівноправні для всіх транспортних засобів рішення (“транспортні бюджети”) Поняття рівноправних «транспортних бюджетів» виникло не в Британському податковому законодавстві. Проте британські податкові органи надають консультації для бізнесу відносно запровадження «екологічних планів поїздок» (Green Travel Plans) для своїх співробітників, надаючи інформацію про те, які фіскальні стимули можуть бути використані, щоб заохотити зменшення використання автомобілів для поїздок з дому на роботу та у справах.40 36 https://www.gov.uk/expenses-and-benefits-public-transport/whats-exempt 37 https://www.gov.uk/expenses-and-benefits-loans-provided-to-employees/whats-exempt 38 https://www.gov.uk/government/publications/cycle-to-work-scheme-implementation-guidance 39 http://www.cycletoworkalliance.org.uk/aboutus.html 40 http://www.hmrc.gov.uk/green-transport/travel-plans.htm
 28. 28. Відрахування з податку на доходи фізичних осіб за поїздки з дому на роботу У Великобританії немає жодних податкових пільг для фізичних осіб на проїзд від дому до місця роботи. Еволюція щоденних міськихпоїздок Статистика поїздок по місту у Великобританії зібрана окремо для Англії та Уельсу41 , Шотландії42 та Північної Ірландії.43 У всіх чотирьох адміністративних частинах країни звички пересування по місту залишилися відносно незмінними: як і раніше, домінують автомобілі (59,9% у Шотландії, Англії та Уельсі та 73,8% у Північній Ірландії). Тим не менш, в Англії та Уельсі кількість міських поїздок автомобілями дещо знизилася за останнє десятиліття: з 62,0% у 2001 році до 59,9% в 2011 році. При цьому частка громадського транспорту в поїздках «дім-робота-дім» збільшилася за той же період з 14,5% до 15,9%. Все більше людей стали працювати вдома (9,2% в 2001 році і 10,3% в 2011 році). Використання велосипедів збільшилося на 14%, що зокрема помітно у великих містах. Наприклад, в районі Великого Лондона кількість людей, які їздять велосипедом на роботу більше ніж подвоїлася з 2001 по 2011 рік. Значне зростання кількості велосипедистів було помічено і в інших великих містах, таких як Манчестер, Бристоль, Шеффілд та Ньюкасл.44 Місто/Район Кількість жителів (16-74 років), що їздять велосипедом на роботу, зміна у 2001-2011 роках Брайтон і Гоув +109% Великий Лондон +101% Бристоль +94% Манчестер +83% Ньюкасл-апон-Тайн +81% Шеффілд +80% Кардіф +65% Лідс +49% Ліверпуль +48% Свенсі +45% Бірмінгем +26% 41 http://www.ons.gov.uk/ons/rel/census/2011-census/detailed-characteristics-on-travel-to-work-and-car-or-van- availability-for-local-authorities-in-england-and-wales/rft-table-1.xls 42 http://www.scotlandscensus.gov.uk/ods-web/home.html 43 http://www.nisra.gov.uk/Census/key_report_2011.pdf 44 http://www.ons.gov.uk/ons/rel/census/2011-census-analysis/cycling-to-work/reftable.xls

×