Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
1
2
3
Велосипед з кожним днем набуває все більшої популярності в Україні. На дорогах стрім-
ко більшає кількість велосипедисті...
4
Червоний ліхтарик
5
ПРАВИЛА ДОРОЖНЬОГО РУХУ ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДИСТІВ
(згідно з «Правилами дорожнього руху України» від 06.03.2013)
Згідно з ПДР ве...
6
кольору позаду — вас буде краще видно
на дорозі.
5.  Перед кожним виїздом перевіряйте
справність гальм, перемикання пере...
7
•	 поворот, об’їзд або перестроювання
праворуч: витягнута права рука ;
•	 поворот, об’їзд або перелаштування лі-
воруч:...
8
У разі причетності до дорожньо-
транспортної пригоди велосипедист
зобов’язаний:
•	 негайно зупинити велосипед і залиша-
...
9
ПОРАДИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ
Виїжджаючи з прилеглих територій, вело-
сипедист повинен дати дорогу транспорт-
ним засобам, що р...
10
Якщо виїзд з прилеглої території пере-
ходить пішохід, то він має першочергове
право руху.
Автомобіль має «мертву зону»...
11
Рух на червоне світло заборонений!
На зебрі пішоходи мають перевагу, тому їх
слід завжди пропускати.
12
Потрібно дати змогу завершити перехід
пішоходу, навіть якщо у вас загорілося зе-
лене світло світлофора.
Велосипедисту ...
13
Поворот ліворуч на дорозі, яка має дві
або більше смуг в одному напрямку, за-
боронений. Перед поворотом можна спі-
шит...
14
Об’їзд припаркованого автомобіля слід
робити завчасно і з дотриманням безпеч-
ного інтервалу. Рекомендується інтервал
н...
15
Будьте дуже уважними при об’їзді автобу-
са на зупинці, завчасно перелаштуйтеся
для його об’їзду. Не забувайте подавати...
16
Якщо зупинка має заїзну «кишеню», то
автобус, який включив попереджуваль-
ний сигнал повороту, має перевагу при
виїзді ...
17
Велосипедисту заборонено рухатися по
дорозі, якщо поруч є велосипедна доріж-
ка.
Рух велосипедом по автомагістралі
і до...
18
Переїзд перехресть
Перехрестя – місце перехрещення, приля-
гання або розгалуження доріг на одному
рівні, межею якого є ...
19
Трамвай (рейковий транспортний за-
сіб) на такому перехресті має перевагу
у проїзді перехрестя.
Приклад А. Переїзд нере...
20
Переїзд нерегульованих не-
рівнозначних перехресть
Нерівнозначними перехрестями є:
- перетин доріг з різними покриттями...
21
Знак «Проїзд без зупинки заборонено»
(червоний шестикутник з написом STOP)
також вказує на необхідність дати дорогу
тра...
22
жирною смугою), водії транспортних за-
собів, які рухаються по ній, повинні ке-
руватися між собою правилами проїзду
пе...
23
шкоди справа(червоний автомобіль зна-
ходиться а другорядній дорозі).
Після проїзду червоного велосипеда у
жовтого авто...
24
Переїзд регульованих
перехресть
Регульовані перехрестя регулюються світ-
лофором чи регулювальником. Світлофор
має пере...
25
Жовтий миготливий — вказує, що світ-
лофор не працює;
Вимкнені всі сигнали — світлофор не
працює.
Рух на червоний сигна...
26
На зелений сигнал світлофора рух дозволений.
27
Рух в інших напрямках буде дозволений,
коли буде ввімкнено зелений сигнал по-
вністю, або обидва зелені сигнали з усіма...
28
На регульованих перехрестях велосипе-
дист, повертаючи праворуч або ліворуч,
повинен дати дорогу пішоходам, які пере-
х...
29
Найбільш важливі дорожні знаки, що стосуються усіх учасників дорожнього руху
Головна дорога
Доріжка для пішоходів та
ве...
30
Дорожні знаки, що забороняють рух велосипедисту
В’їзд заборонено Рух заборонено
Дорога для автомобілів Автомагістраль
Р...
31
2015 р.
Ідея“ПДР для велосипедистів”: видавництво“АССА”
Тексти готували:
Ірина Бондаренко, Наталія Тулюлюк, Олександр Л...
32
You’ve finished this document.
Download and read it offline.
Upcoming SlideShare
Правила поводження на залізниці
Next
Upcoming SlideShare
Правила поводження на залізниці
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

Share

Правила дорожнього руху для велосипедистів 2014

Download to read offline

Брошура розкриває у легкій формі Правила дорожнього руху, якими мають керуватися велосипедисти під час поїздок по місту.
Основна інформація присвячена правилам поворотів, зупинок, виїздів, переїзду перехресть. Брошура наповнена кольоровими картинками, які допомагають наочно зрозуміти правила. Ви знайдете приклади конкретних дорожніх ситуацій та поведінку велосипедистів у них. Також тут є роз'яснення основних дорожніх знаків.

Правила дорожнього руху для велосипедистів 2014

 1. 1. 1
 2. 2. 2
 3. 3. 3 Велосипед з кожним днем набуває все більшої популярності в Україні. На дорогах стрім- ко більшає кількість велосипедистів. Знання Правил дорожнього руху (ПДР) і їх дотри- мання є важливими складовими безпеки велосипедиста. Метою даного посібника є розкрити читачу у легкій та зручній формі Правила дорожньо- го руху, надати поради та рекомендації щодо безпечних поїздок. КОРИСНІ КОНТАКТИ +38 (097) 900-99-90 — Мотохелп (служба допомоги двоколісним) http://goo.gl/cy93ys — Безкоштовні велонавчання від Асоціації велосипедистів Києва 102 — Міліція (ДАІ)
 4. 4. 4 Червоний ліхтарик
 5. 5. 5 ПРАВИЛА ДОРОЖНЬОГО РУХУ ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДИСТІВ (згідно з «Правилами дорожнього руху України» від 06.03.2013) Згідно з ПДР велосипедист — повноправ- ний учасник дорожнього руху. 1. Для велосипедистів діють вікові об- меження: • до 7 років — забороняється їздити по дорогах. Дозволяється їздити по тротуарах під наглядом дорослих; • від 7 до 14 років — дозволяється їздити по велосипедних доріжках, у житловій зоні, прибудинкових тери- торіях, дачних ділянках, парках; • від 14 років — забороняється їзди- типотротуарах.Дозволяєтьсяїздити по дорогах і велосипедній доріжці. 2. Велосипедисти повинні рухатися по велодоріжках, а якщо їх немає — по крайній правій смузі проїзної час- тини, в один ряд (також можна їздити по узбіччю, не заважаючи пішоходам). Виїж- джати з крайньої правої смуги можна для виконання об’їзду перешкод (припаркова- них машин, ям тощо). 3. Велосипед повинен бути обладнаним світлоповертачами (спереду білого ко- льору, по боках – оранжевого, позаду – червоного) та звуковим сигналом. Це об- ладнання є обов’язковим, використання велосипеда без нього заборонено. 4. Для руху в темну пору доби і в умо- вах недостатньої видимості на вело- сипеді повинен бути встановлений та увімкнений ліхтар (фара). Рекомендується також обладнати вело- сипед ліхтарем (блимавкою) червоного
 6. 6. 6 кольору позаду — вас буде краще видно на дорозі. 5.  Перед кожним виїздом перевіряйте справність гальм, перемикання пере- дач і відсутність механічних поломів у частинах велосипеда. Це дозволить за- побігти важким травмам та їхнім наслід- кам. 6.  Надавайте перевагу максимально яскравому одягу, щоб бути помітним зда- леку. Задля цього стане у нагоді жилет жовтогарячого або салатового кольору зі світловідбивними смугами. 7. Намагайтеся їздити в шо­­ломі. При падінні він захищає найбільш вразливу частину тіла — голову. Травми голови — одні з найважчих серед можливих під час падіння з велосипеда. Крім того, шолом за- хищає голову від сонячного удару та дощу. 8.  Слід запам’ятати, що їзда по дорозі від- різняється від катання в парку. Ваші рухи і маневри повинні бути передбачувані ін- шим учасникам дорожнього руху, а ваші дії не повинні призводити до виникнення небезпеки на дорозі. Під час руху по проїзній частині, перед зупинкою, перелаштуванням, поворо- том або розворотом велосипедисти зобов’язані подавати попереджувальні сигнали:  Поворот праворуч  Поворот ліворуч  Стоп
 7. 7. 7 • поворот, об’їзд або перестроювання праворуч: витягнута права рука ; • поворот, об’їзд або перелаштування лі- воруч: витягнута ліва рука ; • зупинка: піднята догори будь-яка рука . Увага! Попереджувальні сигнали не дають вам переваги у русі. Сигнали лише інформують інших учасників дорожнього руху про ваше прагнення змінити напрямок руху. Велосипедистам забороняється: • керувати велосипедом у стані алкоголь- ного сп’яніння або перебуваючи під впливом наркотичних чи токсичних ре- човин; • керувати велосипедом у хворобливо- му стані, у стані стомлення, а також пе- ребуваючи під впливом лікарських пре- паратів, що знижують швидкість реакції та увагу; • під час поїздки на велосипеді корис- туватися засобами зв’язку, тримаючи їх у руці; • керувати велосипедом з несправним гальмом, звуковим сигналом, а в темну пору доби і в умовах недостатньої ви- димості — з вимкненим ліхтарем (фа- рою) чи без світлоповертачів; • під час руху триматися за інший тран- спортний засіб; • їздити, не тримаючись за руль, та зніма- ти ноги з педалей (підніжок); • перевозити пасажирів на велосипеді (за винятком дітей до 7 років, які пере- возяться на додатковому сидінні, об- ладнаному надійно закріпленими під- ніжками); • буксирувати велосипеди; • буксирувати причеп, не передбачений для експлуатації з велосипедом.
 8. 8. 8 У разі причетності до дорожньо- транспортної пригоди велосипедист зобов’язаний: • негайно зупинити велосипед і залиша- тися на місці пригоди; • не переміщати велосипед і предмети, що мають причетність до пригоди; • вжити можливих заходів для надання першої медичної допомоги потерпілим, викликати карету швидкої медичної до- помоги,аякщоценеможливо,звернути- сязадопомогоюдоприсутніхівідправи- ти потерпілих до лікувального закладу; • повідомити про дорожньо-транспорт- ну пригоду ДАІ, записати прізвища та адреси очевидців, чекати прибуття працівників міліції; • вжити всіх можливих заходів для збе- реження слідів пригоди, огородження їх та організувати об’їзд місця пригоди; Якщо внаслідок дорожньо-транспортної пригоди немає потерпілих та не завда- но матеріальної шкоди третім особам, а транспортні засоби можуть безпечно ру- хатися, водії (за наявності взаємної згоди в оцінці обставин скоєного) можуть прибу- ти до найближчого поста ДАІ або в орган чи підрозділ міліції для оформлення відповід- них матеріалів, попередньо склавши схему пригоди та поставивши підписи під нею. Третіми особами вважаються інші учасни- ки дорожнього руху, які через обставини виявились причетними до дорожньо- транспортної пригоди.
 9. 9. 9 ПОРАДИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ Виїжджаючи з прилеглих територій, вело- сипедист повинен дати дорогу транспорт- ним засобам, що рухаються по проїзній частині. Це стосується і водіїв авто.
 10. 10. 10 Якщо виїзд з прилеглої території пере- ходить пішохід, то він має першочергове право руху. Автомобіль має «мертву зону» оглядовос- ті. Велосипедисту небезпечно знаходити- ся в її межах, тому її слід уникати.
 11. 11. 11 Рух на червоне світло заборонений! На зебрі пішоходи мають перевагу, тому їх слід завжди пропускати.
 12. 12. 12 Потрібно дати змогу завершити перехід пішоходу, навіть якщо у вас загорілося зе- лене світло світлофора. Велосипедисту заборонено переїжджа- ти пішохідний перехід! Слід спішитися і перейти перехід як пішохід.
 13. 13. 13 Поворот ліворуч на дорозі, яка має дві або більше смуг в одному напрямку, за- боронений. Перед поворотом можна спі- шитися і перейти його, як пішохід, а після переходу продовжити рух на велосипеді. Також не заборонено виконувати поворот ліворуч у два прийоми: проїхати пере- хрестя прямо з потоком автомобілів, роз- вернутися ліворуч перед перехрестям, почекати зеленого світла і рушити прямо разом з потоком. Велосипедистам заборонено рухатися по двоє і більше в ряд. Слід їхати один за одним. Колона велосипедистів, що рухається по проїзній частині, має бути розділена на групи до 10 велосипедистів з відстанню 80–100 м між групами.
 14. 14. 14 Об’їзд припаркованого автомобіля слід робити завчасно і з дотриманням безпеч- ного інтервалу. Рекомендується інтервал не менше 1,5 м. Такий інтервал захистить вас від дверей автомобіля, якщо їх рапто- во відкриють. Про об’їзд припаркованого автомобіля слід попередити водіїв подаванням сиг- налу про перелаштування (витягнута ліво- руч рука). Якщо ви не встигли завчасно перелашту- ватіся для об’їзду або потік автомобілів дуже швидкий і насичений, вам слід зупи- нитися і дочекатися безпечного моменту для об’їзду.
 15. 15. 15 Будьте дуже уважними при об’їзді автобу- са на зупинці, завчасно перелаштуйтеся для його об’їзду. Не забувайте подавати попереджувальний сигнал при перела- штуванни, це попередить учасників, що їдуть за вами, про ваш об’їзд. Якщо автобус зупиняється перед вами, а ви не встигли вчасно перелаштуватися для його об’їзду, варто зачекати і поїхати услід за автобусом. Намагатися об’їхати автобус у швидкісному потоці автомобілів, і у ситуації, коли автобус будь-якої хвили- ни може продовжити рух, небезпечно.
 16. 16. 16 Якщо зупинка має заїзну «кишеню», то автобус, який включив попереджуваль- ний сигнал повороту, має перевагу при виїзді з зупинки. Його слід пропусти. Якщо велосипедна доріжка перетинає дорогу у межах перехрестя (у межах за- округленьпроїзноїчастиникожноїздо- ріг), велосипедист має пріоритет у русі. Якщо велосипедна доріжка перети- нає дорогу поза межами перехрестя (за межами заокруглень проїзної час- тини кожної з доріг), велосипедист по- винен дати дорогу іншим транспорт- ним засобам, що рухаються по дорозі. Якщо автомобілів рухається ба- гато, ви можете спішитися і пере- йти дорогу по пішохідному перехо- ду, як пішохід (у вас буде перевага).
 17. 17. 17 Велосипедисту заборонено рухатися по дорозі, якщо поруч є велосипедна доріж- ка. Рух велосипедом по автомагістралі і дорозі для автомобілів заборонено.
 18. 18. 18 Переїзд перехресть Перехрестя – місце перехрещення, приля- гання або розгалуження доріг на одному рівні, межею якого є уявні лінії між почат- ком заокруглень країв проїзної частини кожної з доріг. Не вважається перехрес- тям місце прилягання до дороги виїзду з прилеглої території. На регульованих і нерегульованих пере- хрестях велосипедист, повертаючи пра- воруч або ліворуч, повинен дати доро- гу пішоходам, які переходять проїзну частину, на яку він повертає. Переїзд нерегульованих рівно- значних перехресть Рівнозначні перехрестя — це перехрестя, де перетинаються дороги з однаковим по- криттям. Наприклад: дві асфальтні дороги чи дві ґрунтові дороги. Ширина дороги не впливає на її зна- чність!
 19. 19. 19 Трамвай (рейковий транспортний за- сіб) на такому перехресті має перевагу у проїзді перехрестя. Приклад А. Переїзд нерегульованого рів- нозначного перехрестя Червоний велосипед розпочне рух і проїде перехрестя першим, оскіль- ки у нього немає перешкоди справа. У автомобіля після проїзду червоного велосипеда зникне перешкода справа і він проїде перехрестя другим. Си- На перехресті рівнозначних доріг вело- сипедист зобов’язаний дати дорогу тран- спортним засобам, що наближаються з правого боку. Це правило стосується й інших нерейко- вих (автомобілі, мотоцикли, трактори) ме- ханічних транспортних засобів. Приклад А
 20. 20. 20 Переїзд нерегульованих не- рівнозначних перехресть Нерівнозначними перехрестями є: - перетин доріг з різними покриттями — асфальтна дорога з ґрунтовою; - перетин рівнозначних доріг, де встанов- лені знаки пріоритету. Знак «Головна дорога» (ромб) вказує на те, що ви рухаєтеся по головній дорозі і маєте перевагу проїзду перехрестя пе- ред транспортними засобами, що знахо- дяться на другорядній дорозі. Знак «Дати дорогу» (трикутник, перевер- нутий донизу) вказує на те, що ви рухаєте- ся по другорядній дорозі і не дозволяє пе- реїзд перехрестя, якщо по головній дорозі рухається транспортний засіб. ній велосипед розпочне рух лише піс- ля проїзду перехрестя автомобіля, так як для нього він є перешкодою справа. Повертаючи ліворуч чи роблячи розворот, водій транспортного засобу зобов’язаний дати дорогу зустрічному транспортному засобу.
 21. 21. 21 Знак «Проїзд без зупинки заборонено» (червоний шестикутник з написом STOP) також вказує на необхідність дати дорогу транспортним засобам, що мають пріори- тет. Знак зобов’язує велосипедиста зупи- нитися. Рух можна продовжити, впевнив- шись, що надали пріоритет у русі. ють знак «Головна дорога». Не переплу- тайте таке перехрестя з рівнозначним! Дивіться, чи є знак «Дати дорогу» або «Проїзд без зупинки заборонено» на до- розі, яку ви перетинаєте. Ці знаки мають унікальну форму, і їх можна впізнати на- віть ззаду. Якщо ці знаки на перехрещува- ній дорозі є, це означає, що у вас «Головна На перехрестях, де швидкість і інтенсив- ність руху незначна, часто не встановлю-
 22. 22. 22 жирною смугою), водії транспортних за- собів, які рухаються по ній, повинні ке- руватися між собою правилами проїзду перехресть рівнозначних доріг (тобто керуватися правилом перешкоди справа). дорога» і ви маєте пріоритет у русі. На головній та другорядній дорогах, якщо транспортний засіб повертає ліворуч, він повинен пропустити зустрічний тран- спорт. Якщо головна дорога на перехресті змі- нює напрямок (напрямок головної до- роги позначають на табличці під знаком,
 23. 23. 23 шкоди справа(червоний автомобіль зна- ходиться а другорядній дорозі). Після проїзду червоного велосипеда у жовтого автомобіля зникає перешкода справа і він може проїхати перехрестя другим. Синій велосипед і червоний авто- мобіль знаходяться на другорядних доро- гах, які між собою рівнозначні. У червоно- го автомобіля є перешкода справа - синій велосипед. Тому синій велосипед проїж- джає перехрестя третім, а червоний авто- мобіль - останнім. На нерівнозначних нерегульованих пере- хрестях також слід користуватися прави- лом: якщо неможливо визначити наяв- ність покриття на дорозі (темна пора доби, бруд, сніг), а знаки пріоритету відсутні, треба вважати, що перебуває- те на другорядній дорозі. Приклад Б. Переїзд нерегульованого не- рівнозначного перехрестя де головна дорога змінює свій напрямок Жовтий автомобіль і червоний велосипед знаходяться на рівнозначних дорогах. Пе- рехрестя проїжджає першим червоний велосипед, оскільки у нього немає пере- Приклад Б
 24. 24. 24 Переїзд регульованих перехресть Регульовані перехрестя регулюються світ- лофором чи регулювальником. Світлофор має перевагу перед знаками пріоритету, якщо такі встановлені (інші знаки діють). Регулювальник має перевагу перед світлофором і знаками пріоритету. Якщо світлофор не працює, то в дію всту- пають знаки пріоритету, а за їх відсутності потрібно керуватись правилами проїзду рівнозначних перехресть. Велосипедисту слід знати цикли роботи світлофора і значення його сигналів. Цикли і сигнали світлофора 1. Зелений — дозволяє рух; 2. Зелений миготливий — дозволяє рух і інформує, що скоро ввімкнеться жовтий сигнал; 3. Жовтий — ЗАБОРОНЯЄ РУХ і інформує, що скоро ввімкнеться червоний сигнал; 4. Червоний — забороняє рух; 5. Одночасний червоний і жовтий за­ бороняє рух і інформує, що скоро уві- мкнеться зелений сигнал.
 25. 25. 25 Жовтий миготливий — вказує, що світ- лофор не працює; Вимкнені всі сигнали — світлофор не працює. Рух на червоний сигнал заборонений! Якщо біля верхньої секції світлофора вста- новлена табличка зі стрілкою — поворот праворуч на червоний сигнал світлофора дозволений з крайньої правої смуги за умови надання дороги транспортним за- собам і пішоходам, що рухаються з інших напрямків.
 26. 26. 26 На зелений сигнал світлофора рух дозволений.
 27. 27. 27 Рух в інших напрямках буде дозволений, коли буде ввімкнено зелений сигнал по- вністю, або обидва зелені сигнали з усіма стрілками. Якщо світлофор має додаткову секцію на рівні зеленого сигналу, стрілки додаткової секції вказують, куди можна рухатися під час її включення. В інших напрямках, не вказаних стрілками включеної додаткової секції, рух заборонено.
 28. 28. 28 На регульованих перехрестях велосипе- дист, повертаючи праворуч або ліворуч, повинен дати дорогу пішоходам, які пере- ходять проїзну частину, на яку він повер- тає.
 29. 29. 29 Найбільш важливі дорожні знаки, що стосуються усіх учасників дорожнього руху Головна дорога Доріжка для пішоходів та велосипедистів Пішохідний перехідДоріжка для велосипедистів Дати дорогу Проїзд без зупинки заборонено Потрібно пропустити всі інши транспортні засоби Зона спільного руху пішоходів та велосипедистів Потрібно зупинитисяіпропустити всі інши транспортні засоби Потрібно пропустити пішоходів
 30. 30. 30 Дорожні знаки, що забороняють рух велосипедисту В’їзд заборонено Рух заборонено Дорога для автомобілів Автомагістраль Рух на велосипеді заборонено Рух легкових автомобілів Смуга для руху маршрутних транспортних засобів
 31. 31. 31 2015 р. Ідея“ПДР для велосипедистів”: видавництво“АССА” Тексти готували: Ірина Бондаренко, Наталія Тулюлюк, Олександр Любенко, Павло Кулініч, Роман Шевчук Дизайн: Микита Кравчук, Ксенія Семенова Поширюється безкоштовно. Публікацію було створено за підтримки Європейського Союзу, Фонду розвитку демократії ООН та Шведського товариства охорони природи. За зміст публікації повну відповідальність несе Асоціація велосипедистів Києва. Зміст публікації не є відображенням офіційної позиції Європейського Союзу.
 32. 32. 32
 • ssuser38251d

  Aug. 23, 2017
 • ssuser556ef9

  Oct. 16, 2016
 • SergGudz

  Jul. 18, 2016
 • PetroProtsovsky

  May. 6, 2016
 • Sofiaglinyana

  Sep. 29, 2015
 • jalyna

  May. 19, 2015
 • OksiDeFleur

  Mar. 19, 2015
 • AlexanderBosov

  Sep. 3, 2014
 • goshka888

  Sep. 2, 2014

Брошура розкриває у легкій формі Правила дорожнього руху, якими мають керуватися велосипедисти під час поїздок по місту. Основна інформація присвячена правилам поворотів, зупинок, виїздів, переїзду перехресть. Брошура наповнена кольоровими картинками, які допомагають наочно зрозуміти правила. Ви знайдете приклади конкретних дорожніх ситуацій та поведінку велосипедистів у них. Також тут є роз'яснення основних дорожніх знаків.

Views

Total views

22,272

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

11,614

Actions

Downloads

150

Shares

0

Comments

0

Likes

9

×