Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Анастасія Макаренко, Марина Блудша - Адвокація системних змін (1)

16 views

Published on

Анастасія Макаренко, Марина Блудша . Воркшоп з адвокації

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Анастасія Макаренко, Марина Блудша - Адвокація системних змін (1)

 1. 1. А Д В О К А Ц І Я С И С Т Е М Н И Х З М І Н   Анастасія Макаренко, ГО "Асоціація велосипедистів Києва" як спланувати адвокаційну кампанію
 2. 2. Щ О Т А К Е А Д В О К А Ц І Я ? термін «адвокація» - від латинського 'advocare' - заклик підтримати
 3. 3. ДОВГОСТРОКОВА, СПЛАНОВАНА ДІЯЛЬНІСТЬ ІЗ ШИРОКИМ ЗАЛУЧЕННЯМ ГРОМАДЯН СПРЯМОВАНА НА КЛЮЧОВИХ ОСІБ, ЩО ПРИЙМАЮТЬ РІШЕННЯ НАЦІЛЕНА НА ПРИЙНЯТТЯ ПОЗИТИВНИХ РІШЕНЬ СПРИЯЄ ДОВГОСТРОКОВИМ ЗМІНАМ У ЖИТТІ ЛЮДЕЙ . Адвокація - це процес, а не дія:
 4. 4. А Д В О К А Ц І Я V S Л О Б І Ю В А Н Н Я
 5. 5. 1 8 - И Й П Р Е З И Д Е Н Т С Ш А У Л І С С С . Г Р А Н Т ( 1 8 2 2 - 1 8 8 6 )
 6. 6. А Д В О К А Ц І Я V S Л О Б І Ю В А Н Н Я суспільні інтереси публічна комунікація представлення суспільних інтересів приватні інтереси приватна комунікація (замовні статті в ЗМІ, розмови "за закритими дверима")
 7. 7. Ф О К У С И А Д В О К А Ц І Ї національний рівень локальний рівень (місто, громада)
 8. 8. STEP 1 STEP 2 STEP 3 STEP 4 STEP 5 STEP 6 A D V O C A C Y S T E P S не потрібно вигадувати велосипед :) вибір та аналіз проблеми постановка цілей формування повідомлення  аналіз "ігрового поля" планування та графік кампанії оцінка ресурсів та бюджету
 9. 9. В И Б І Р Т А А Н А Л І З П Р О Б Л Е М И "ДЕРЕВО ПРОБЛЕМ": методика побуди STEP 1 наслідок ПРОБЛЕМА причина причина причина наслідок наслідок
 10. 10. Джерело: ''КОМПАС:Посібник з освіти в області прав людини за участі молоді'' https://www.coe.int/uk/web/compass/devising-a-plan-of-action
 11. 11. П О С Т А Н О В К А Ц І Л Е Й КОНВЕРТАЦІЯ ПРОБЛЕМ у ЦІЛІ STEP 2 ПРОБЛЕМА ---> ЦІЛІ КАМПАНІЇ причини ----> ЗАВДАННЯ наслідки ---> РЕЗУЛЬТАТИ
 12. 12. А Н А Л І З " І Г Р О В О Г О П О Л Я " К А М П А Н І Ї 1. визначаємо зацікавлених сторін (стейкхолдерів), які прямо чи опосередковано можуть вплинути на досягнення цілей кампанії 2. визначаємо у чому полягає конкретний інтерес та рівень впливовості кожного стейкхолдера 3. визначаємо формат та необхідний рівень залученості до кампанії усіх стейкхолдерів STEP 3 причини ----> ЗАВД союзники супротивники авторитети бенефіціари
 13. 13. А Н А Л І З " І Г Р О В О Г О П О Л Я " STEP 3 союзники: люди, які на "вашій стороні", з ким ви можете утворити коаліцію   *акція "Закохані у Київ, 14/02/2016 організатори - коаліція ГО: Агенти змін Аналітичний центр CEDOS Асоціація велосипедистів Києва Врятуй Жовтень Місто-сад
 14. 14. А Н А Л І З " І Г Р О В О Г О П О Л Я " STEP 3 бенефіціари: люди, чиє життя буде покращене за рахунок успішної реалізації цілей адвокаційної кампанії. Вони також можуть називатися "союзниками", але бенефіціари часто більш пасивні  
 15. 15. А Н А Л І З " І Г Р О В О Г О П О Л Я " STEP 3 супротивники: люди, які виступають проти того, що ви плануєте зробити. Супротивники також можуть бути "мішенню" вашої адвокаційної кампанії  
 16. 16. А Н А Л І З " І Г Р О В О Г О П О Л Я " STEP 3 авторитети: ті, хто через свої позиції, відносини, знання чи статус можуть впливати на тих, хто ухвалює рішення.    Або безпосередньо ті, хто ухвалюють рішення  
 17. 17. причини ----> ЗАВДАННЯ
 18. 18. причини ----> ЗАВДАННЯ Для оцінки ступеня пріоритетності груп та доцільності залучення до кампанії можна використовувати шкалу:
 19. 19.   В И З Н А Ч Е Н Н Я " М І Ш Е Н І " STEP 3 причини ----> ЗАВДАННЯ  ІНСТИТУЦІЇ АБО ПЕРСОНАЛІЇ максимальна персоналізація і деталізація (!) - національний рівень  (ВРУ, фракції, партії, депутати, керівники комітетів  та підкомітетів, КМУ,  міністерства, чиновники, Президент, АП та її працівники, інші установи та особи) - місцевий рівень (мер, міська рада, депутати міської ради, депутати районних рад, інші установи та особи)
 20. 20. М А П А К Л Ю Ч О В И Х О С І Б ( P O W E R M A P P I N G ) першочергова ключова особа головні структури, пов'язані з ними особи

×