Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
PIKETTY JA TASA-ARVO: KOMMENTTI
HEIKKI PATOMÄELLE
Tulevaisuuden tutkimuksen seura
Helsinki 13.1.2015
Jaakko Kiander
MIKSI KAPITALISMISSA VARALLISUUS
KESKITTYY?
 Piketty: r > g
 Mutta miksi?
 Täydellisen kilpailun teoria: r = g, ja r lä...
VARALLISUUS- JA TULOEROT
 Epätäydellinen kilpailu ylläpitää monopolivoimaa ja
ylivoittoja
 Voitot kanavoituvat omistajil...
VARALLISUUDEN KESKITTYMINEN ON
’NORMAALIA’, KUN TARKASTELLAAN
TALOUSHISTORIAA
 Jos kehitys on stabiilia ja kapitalismi sa...
ENTÄ ’KAPITALISMIN KULTAKAUSI’?
 1945-1975 varallisuuserot pienenivät – mutta miksi?
 Maailmansodat hävittivät varallisu...
’KULTAKAUSI’ PÄÄTTYI LIBERALISOINTIIN
 Asteittainen muutos 1975-1999
 Sarja deregulaatiopäätöksiä (=OECD, IMF, EU)
 Pää...
SEURAUKSENA HYVINVOINTIVALTION
JOUTUMINEN PUOLUSTUSKANNALLE
 Veropohja murentuu
 Rikkaiden verotus keventynyt, verotaakk...
JOS KEHITYS JATKUU, PALAAMMEKO
TULEVAISUUDESSA TAKAISIN
TORPPARIYHTEISKUNTAAN?
 Mitä tapahtuu kun varallisuus keskittyy r...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Tutu hesa piketty 13 01 2015 jsk

859 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Tutu hesa piketty 13 01 2015 jsk

  1. 1. PIKETTY JA TASA-ARVO: KOMMENTTI HEIKKI PATOMÄELLE Tulevaisuuden tutkimuksen seura Helsinki 13.1.2015 Jaakko Kiander
  2. 2. MIKSI KAPITALISMISSA VARALLISUUS KESKITTYY?  Piketty: r > g  Mutta miksi?  Täydellisen kilpailun teoria: r = g, ja r lähestyy vähitellen nollaa kun rajatuotos alenee  Todellisuudessa olemme epätäydellisessä kilpailussa ja yrityksillä on hinnoitteluvoimaa  Yritykset ansaitsevat (yli)voittoja  Voitot kasaantuvat
  3. 3. VARALLISUUS- JA TULOEROT  Epätäydellinen kilpailu ylläpitää monopolivoimaa ja ylivoittoja  Voitot kanavoituvat omistajille  Omistajuus ja varallisuus keskittyvät perheenmuodostuksen ja lahjakkuuden epätasaisen jakauman vuoksi  Pitkällä aikavälillä omaisuus ja kontrolli keskittyy pienelle ryhmälle (”1 %”)
  4. 4. VARALLISUUDEN KESKITTYMINEN ON ’NORMAALIA’, KUN TARKASTELLAAN TALOUSHISTORIAA  Jos kehitys on stabiilia ja kapitalismi saa toimia vapaasti, mikään ei rajoita keskittymistä  Vrt. renessanssiajan Italia, Eurooppa ja USA 1800- 1914, …, ja jälleen 1990->  Kylmän sodan päättymisen jälkeen olemme palanneet normaalitilaan
  5. 5. ENTÄ ’KAPITALISMIN KULTAKAUSI’?  1945-1975 varallisuuserot pienenivät – mutta miksi?  Maailmansodat hävittivät varallisuutta (=inflaatio) ja johtivat verotuksen kiristymiseen  Kylmä sota jatkoi tilaa, jossa verotus oli kireää ja hyvinvointivaltioita kehitettiin (=järjestelmäkilpailu)  Bretton Woods –järjestelmä sääteli pääomaliikkeitä  Asevarustelu, jälleenrakennus ja järjestelmäkilpailu pitivät yllä nopeaa kasvua  Seurauksena julkisten menojen kasvu  Kireä verotus rajoitti varallisuuden kasvua  Progressiivinen tulovero ja perintövero  Pääoman vapaa liikkuvuus oli estetty säätelyllä
  6. 6. ’KULTAKAUSI’ PÄÄTTYI LIBERALISOINTIIN  Asteittainen muutos 1975-1999  Sarja deregulaatiopäätöksiä (=OECD, IMF, EU)  Pääomaliikkeiden vapauttaminen muutti asetelman  Alueet ja valtiot alkavat kilpailla yrityksistä  Seurauksena verokilpailu  Yhteisövero, pääomatulovero, perintövero, erityisryhmät  Kiinan liittyminen markkinatalouteen muutti globaalia asetelmaa  Investoinnit suuntautuvat länsimaista kehittyviin talouksiin, eivät enää länsimaiden pääomaintensiteetin kasvattamiseen
  7. 7. SEURAUKSENA HYVINVOINTIVALTION JOUTUMINEN PUOLUSTUSKANNALLE  Veropohja murentuu  Rikkaiden verotus keventynyt, verotaakka siirtynyt keskiluokalle  Kasvun hedelmät keskittyvät omistajille ja eliitille (vrt. USA:n tulonjakokehitys)  Seurauksena tuloerojen kasvu ja varallisuuden keskittyminen  Sosiaalinen muutos: rikkaan eliitin edut eriytyvät keskiluokasta  Pääomien verotusta halutaan keventää edelleen  Illuusio samassa veneessä olemisesta murenee
  8. 8. JOS KEHITYS JATKUU, PALAAMMEKO TULEVAISUUDESSA TAKAISIN TORPPARIYHTEISKUNTAAN?  Mitä tapahtuu kun varallisuus keskittyy riittävästi?  Lopputuloksena pieni eliitti (1 %) omistaa lähes kaiken ja kontrolloi kaikkea  Muut (99 %) ovat lähes varattomia ja joutuvat myymään työvoimansa eliitin yrityksille  Kilpailu työmarkkinoilla pitää palkat kurissa  Eliitin etujen mukaista on murentaa keskiluokan varallisuusasema  Eläketurvan ja omistusasuntojen marginalisointi  Varallisuuden mureneminen estää taloudellisen riippumattomuuden  Voiko torppariyhteiskunta olla stabiili?  Kyllä … mutta tarvitaan myös kuria

×