Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tutu hesa, maaliskuu 2016

445 views

Published on

Esitys sattuman merkityksestä tulevaisuuden ennekoinnissa

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Tutu hesa, maaliskuu 2016

 1. 1. JUKKA HELTTULA : SATTUMAN MERKITYS TULEVAISUUDEN ENNAKOINNISSA TULEVAISUUDEN TUTKIMUKSEN SEURA, HELSINKI 1.3.2016
 2. 2. Jukka Helttula  Tapahtumapalveluiden markkinointipäällikkö Turussa  Yliopisto-opinnot työn ohessa  Valtiotieteiden maisteri, Turun yliopisto 2007  Hallintotieteiden tohtori, Tampereen yliopisto 2015  Sattumatutkija oto.  Väitöskirja: Sattuma yhteiskuntaa muokkaavana voimana. Tutkimus sattumien synnystä, olemuksesta ja vaikutuksesta Ladattavissa tampub.utu.fi
 3. 3. Kenkänaula putosi – entäs sitten? Kenkä putosi – entäs sitten? Hevonen kaatui – entäs sitten? Ratsastaja putosi – entäs sitten? Taistelu hävittiin – entäs sitten? Vielä kysytkin, vaikka kuningaskuntaamme ei enää ole. (Gleick 1987)
 4. 4. Sattuman määritelmä  ”satunnainen tapahtuma, sattumus; se mikä tapahtuu odottamatta, ennalta arvaamatta tai aikomatta tai suunnittelematta” (Kielitoimiston sanakirja 2006) Pelien sattuma    tapahtuma on toistettavissa sellaisenaan lukuisia kertoja (nopanheitto)  kaikki tulokset ovat yhtä todennäköisiä ja ne ovat laskettavissa  tuloksia on äärellinen määrä  ludinen harha: tulosten toistuvuus (pppttt, tttttt, ptpptp, seuraava ?)  
 5. 5. Inhimilliseen toimintaan liittyvä sattuma   tapahtuma ei ole toistettavissa juuri samanlaisena  tulosten todennäköisyydet arvioita  tuloksia ääretön määrä  kausaalisuusharha: seurauksen syytä haetaan sitä välittömästi edeltäneestä toiminnasta
 6. 6. Sattuma = ennakoimaton seuraus  Inhimilliseen toimintaan liittyvä sattuma on sitä edeltäneiden lukemattomien tekojen ennakoimaton seuraus.  Yksittäisen sattuman aiheuttajaa ei välttämättä kyetä selvittämään  Voidaan saada vastaukset kysymyksiin mitä? miten? kuka?, mutta ei välttämättä miksi? (aiheuttaja/motiivi/alkuarvo)
 7. 7. Henri Poincaré (1854-1912): ”Kaikkien prosessien lopputulokset ovat riippuvaisia alkuehdoista, joita ei voi koskaan tuntea, ja näin lopputulokset ovat jotain muuta kuin odotettuja, jolloin niiden sanotaan johtuvan sattumasta.”
 8. 8. Oma etu heiluttaa perhosen siipiä Edward Lorenz (1917-2008): ”Aiheuttaako perhosen siipien heilahdus Brasiliassa tornadon Teksasissa?” Aiheuttaako teko seurauksia, jotka koetaan sattumiksi? Teon alkuarvo on subjektiivinen oma etu.
 9. 9. Sattumaprosessi
 10. 10. Valistuksen sattumateoria Adam Smith ( 1723-1790):  Ihmisen toteuttaessa vapaasti omaa etuaan hän hyödyttää yhteiskuntaa siihen pyrkimättä ja sitä tarkoittamatta ikään kuin näkymättömän käden vaikutuksesta  Yhteiskuntaa hyödyttävät seuraukset ovat toiminnan ennakoimattomia seurauksia eli sattumia  Teorian soveltamisesta syntyi markkinatalous/kapitalismi
 11. 11. Kommunistinen sattumateoria Karl Marx (1818-1883) ja Friedrich Engels (1820-1895):  Markkinatalous perustuu sattumien kaoottiseen maailmaan  Sattumat ovat vahingollisia; ne ovat hallittavissa ainoastaan kollektiivisella suunnittelulla
 12. 12. Mahdotonta ei ole! Nassim Nicholas Taleb (s. 1960):  Asiaan ei suhtauduta mahdollisena, koska mikään nykyisyydessä tai menneisyydessä ei viittaa sen syntymiseen.  Mielen tulee olla valmistautunut kaikkeen, jotta kykenee toimimaan ”mahdottoman” tapahtuessa (vrt. Pasteur: ”sattuma suosii valmistautunutta mieltä”).
 13. 13. Sattuman luonne  -- Usein hän talloo hyviä, ja kohottaa kelvottomia; ja jos jotain lupaa ei koskaan pidä lupauksiaan. Ja ylösalaisin kääntää valtakunnat ja valtiot oman mielensä mukaan, ja kunnollisilta riistää hyvän, jota jakaa väärämielisille tuhlaillen. Tämä ailahtelevainen jumalatar ja häilyvä diiva laittaa usein arvottomat istuimelle, jolle sen arvoinen ei koskaan pääse. Machiavelli, Di Fortuna
 14. 14. Sattuman haasteet tulevaisuuden tutkimukselle  Alkuarvoherkkyys; tapahtuman käynnistäjän motiivin subjektiivisuus  Kaikki vaikuttaa kaikkeen  Tapahtumien jälkikäteinen näennäinen lineaarisuus (suuri suunnitelma) hämää  Mahdottoman kuvittelemisen vaikeus
 15. 15. Berliinin muurin murtuminen  Tiedottajan erehdys  Rajavartijan oletus
 16. 16. Matkustusohjeita lievennettiin – entäs sitten? Tiedottaja erehtyi – entäs sitten? Rajavartija oletti – entäs sitten? Rajapuomi avattiin – entäs sitten? Muuri murtui – entäs sitten? Vielä kysytkin, vaikka Itä-Saksaa ei enää ole.

×