Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Tulevaisuuden väestönkehityksestä Suomessa ja 
vähän ulkomaalaisväestön elinoloista 
18.11.2014 
Pekka Myrskylä
4.11.2010 2 
6,400,000 
6,200,000 
6,000,000 
5,800,000 
5,600,000 
5,400,000 
5,200,000 
5,000,000 
4,800,000 
Väestöennu...
4.11.2010 3 
Muuttoliike Omavarais 
2011 5 401 267 5 401 267 
2012 5 426 972 5 410 235 
2013 5 452 773 5 418 973 
2014 5 4...
4.11.2010 4 
0 
10000 
20000 
30000 
40000 
50000 
60000 
70000 
80000 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 
2018 
20...
Syntyneet Kuolleet Syntyneet Kuolleet 
2011 59961 50585 2036 59528 63388 
2012 60011 51269 2037 59736 64264 
2013 60317 51...
Syntyvyysennuste 
 Oletus 1,83/nainen – oletus ehkä hiukan liian korkea – nyt 
1,81 
 Joka 10:nnellä lapsella ainakin to...
Kuolleisuusennuste 
 Kuolleisuus jatkaa lineaarisesti alenemistaan 
 Elinajan odote kasvaa miehillä 0,3 vuotta joka vuos...
1991 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 
4.11.2010 8 
20-64 -vuotiaiden vuosimuutos 1991-2009 ja 
ennuste 2...
Keitä ovat ulkomaalaiset 
Väestön kansalaisuus, äidinkieli ja syntymämaa 2010 
Syntymävaltio 
Kansalaisuus Äidinkieli Yhte...
2012 
2010 
2008 
2006 
2004 
2002 
2000 
1998 
1996 
1994 
1992 
1990 
1988 
1986 
1984 
1982 
-5000 0 5000 10000 15000 2...
4.11.2010 11 
0 
1000000 
2000000 
3000000 
4000000 
5000000 
6000000 
1990 
1992 
1994 
1996 
1998 
2000 
2002 
2004 
200...
4.11.2010 12 
25.0 
20.0 
15.0 
10.0 
5.0 
0.0 
Vieraskielisten osuus koko väestöstä ja kotimaisia kieliä puhuvista 
1990 ...
4.11.2010 13 
3681 
97175 
124115 
10689 
7353 
3573 
29175 
18193 
154994 
61451 
8634 
8149 
0 50000 100000 150000 20000...
Luonn. väestönlisäys Kuntien netto Nettosiirtolaisuus Yhteensä Siirt.vaik. 
KOKO MAA 124115 0 154994 279109 55,5 
Helsingi...
Väestön muutos 2000-2013, muut kasvaneet seutukunnat 
Kyrönmaan 
Ylivieskan 
Lappeenrannan 
Jakobstadsreg. 
Salon 
Kokkola...
Luonn. väestönlisäys Kuntien netto Nettosiirtolaisuus Yhteensä Siirt.vaik. 
Kuopion 4404 2413 2123 8940 23,7 
Vaasan 3349 ...
Väestön muutos 2000-2013, menetys 1:stä 3000:een 
Nivala-Haapajärven 
Koillismaan 
Suupohjan 
Vakka-Suomen 
Koillis-Savon ...
4.11.2010 18 
Luonn. 
väestönlisäys Kuntien netto Nettosiirtolaisuus Yhteensä 
Raaseporin -1178 -192 1367 -3 
Tunturi-Lapi...
Loput seutkunnat, vähennystä yli 3000 henkeä 
Ylä-Savon 
Kehys-Kainuun 
Savonlinnan 
Saarijärvi-Viitasaaren 
Itä-Lapin 
Im...
4.11.2010 20 
Luonn. 
väestönlisäys Kuntien netto Nettosiirtolaisuus Yhteensä 
Rauman -534 -3811 1252 -3093 
Jämsän -1407 ...
Eri maanosien kansalaisia Suomessa vuosina 2000–2012 
4.11.2010 21 
90000 
80000 
70000 
60000 
50000 
40000 
30000 
20000...
4.11.2010 22 
Suomeen kaudella 2000 - 2012 muuttaneet alkuperämaan mukaan 
Muutos Summa Rakenne 
2000 2001 2002 2003 2004 ...
4.11.2010 23 
Mitä on ulkomainen työvoima? (1) 
 Suomessa vakinaisesti asuvat ulkomaan kansalaiset 
(työlliset/työttömät)...
4.11.2010 24 
13865 
19803 
24081 
28695 
31622 
34518 
36807 
40277 
43959 
47766 
50016 
54929 
58699 
62433 
66359 
720...
4.11.2010 25 
Maahanmuuttajien ikä 2012 
Yhteensä 31278 100,0 
0 - 4 2666 8,5 
5-14 3116 10,0 
15-24 6493 20,8 
25-34 9534...
Väestön ikärakenne kieliryhmän ja sukupuolen mukaan 2012, tuhansia. 
4.11.2010 26 
0 - 4 
5 - 9 
10 - 14 
15 - 19 
20 - 24...
4.11.2010 27
4.11.2010 28
4.11.2010 29 
Asuntokunnat koon ja asuntokunnan jäsenten 
kansallisuuden mukaan 2012 
Asuntokuntia Henkilöitä Keskikoko As...
4.11.2010 30 
2451784, 96 % 
52148, 2 % 
52136, 2 % 
Vain Suomen kansalaisia 
Vain ulkomaan kansalaisia 
Suomen ja ulkomai...
4.11.2010 31 
Asuntokuntien keski- ja mediaanitulot kansalaisuuden mukaan, 
euroa 2010–2011 
Keskimääräiset Asuntokunnan k...
4.11.2010 32 
Köyhyysrajan (60 % mediaanista) alle jääneet 
asuntokunnat kansalaisuuden mukaan, 2010 ja 2011 
2010 Asuntok...
Kotimaisia kieliä äidinkielenään puhuvat ja vieraskieliset 15–65-vuotiaat 
sosioekonomisen aseman mukaan 2010, prosenttia ...
4.11.2010 34 
30857 
34574 
37558 
40325 
44708 
50744 
58800 
69405 
78604 79771 
87510 
97975 
14090 15401 14956 16036 1...
4.11.2010 35
4.11.2010 36
4.11.2010 37
4.11.2010 38 
Vieraskieliset työttömät ja työlliset sukupuolen mukaan 2000–2011
Vieraskielisten osuus kaikista 18–64-vuotiaista palkansaajista ja yrittäjistä 
ammatin mukaan 2010 (Vuoden 2010 ammattiluo...
4.11.2010 40 
Kotimaisia kieliä puhuvien ja vieraskielisten miesten ja naisten 
keskimääräiset kuukausitulot 2009 
Palkans...
4.11.2010 41 
Eri kieliryhmien naisten palkkatulot suhteessa 
miesten tuloihin (12 kuukautta työskennelleet), 2009 
Vertai...
4.11.2010 42 
15–64 -vuotiaiden keskimääräiset verotettavat vuositulot kielen 
ja pääasiallisen toiminnan mukaan 2011, eur...
4.11.2010 43 
Keskimääräiset valtionveronalaiset tulot 2009 kieliryhmien ja 
sukupuolen mukaan sekä naisten tulojen osuus ...
Yhteensä € Miehet € Naiset € 
Kotimainen kieli Vieras kieli Kotimainen kieli Vieras kieli Kotimainen kieli Vieras kieli 
Y...
4.11.2010 45 
Vieraskielisten ja 
kotimaisia kieliä 
äidinkielenään 
puhuvien naisten 
valtionveronalaisten 
tulojen osuus...
Vieraskielisten naisten ja miesten Suomessa 2000–2010 suorittamat tutkinnot 
4.11.2010 46 
6721 
8588 
1926 
2666 
2675 
2...
4.11.2010 47 
Päätoimiset opiskelijat kansalaisuuden mukaan 
2000–2011 
Naisten 
osuus 
kaikista 
Naisten 
osuus 
kaikista...
Syrjään jäämisen riski 
koko väestöstä 
Vain alle 7-vuotiden äidit poistettu 
4.11.2010 48 
Syrjässä yht. Naiset 
Kieli Mi...
4.11.2010 49 
Vuoden 2011 eduskuntavaalien äänioikeutetut, ehdokkaat ja 
valitut äidinkielen mukaan 
Yhteensä Kotimaisia k...
4.11.2010 50 
Vuoden 2012 kunnallisvaalien äänioikeutetut, ehdokkaat ja valitut 
äidinkielen mukaan 
Henkilöitä Miesten ja...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Tulevaisuus ja ulkomaalaiset p my

895 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Tulevaisuus ja ulkomaalaiset p my

 1. 1. Tulevaisuuden väestönkehityksestä Suomessa ja vähän ulkomaalaisväestön elinoloista 18.11.2014 Pekka Myrskylä
 2. 2. 4.11.2010 2 6,400,000 6,200,000 6,000,000 5,800,000 5,600,000 5,400,000 5,200,000 5,000,000 4,800,000 Väestöennuste 2013 Muuttoliike Omavarais
 3. 3. 4.11.2010 3 Muuttoliike Omavarais 2011 5 401 267 5 401 267 2012 5 426 972 5 410 235 2013 5 452 773 5 418 973 2014 5 478 556 5 427 503 2015 5 504 314 5 435 876 2016 5 529 971 5 444 152 2017 5 555 550 5 452 409 2018 5 580 931 5 460 648 2019 5 606 119 5 468 760 2020 5 631 017 5 476 750 2021 5 655 551 5 484 557 2022 5 679 653 5 491 930 2023 5 703 281 5 498 828 2024 5 726 245 5 505 008 2025 5 748 548 5 510 456 2026 5 770 079 5 514 959 2027 5 790 800 5 518 562 2028 5 810 620 5 521 099 2029 5 829 616 5 522 570 2030 5 847 678 5 522 975 2031 5 864 874 5 522 320 2032 5 881 152 5 520 502 2033 5 896 645 5 517 727 2034 5 911 273 5 513 858 2035 5 925 151 5 509 012 2036 5 938 266 5 503 157 2037 5 950 683 5 496 401 2038 5 962 551 5 488 893 2039 5 973 889 5 480 663 2040 5 984 898 5 472 010 2041 5 995 681 2042 6 006 372 2043 6 017 047 2044 6 027 767 2045 6 038 588 2046 6 049 542 2047 6 060 718 2048 6 072 178 2049 6 083 864 2050 6 095 858 2051 6 108 131 2052 6 120 632 2053 6 133 314 2054 6 146 193 2055 6 159 234 2056 6 172 488 2057 6 185 900 2058 6 199 574 2059 6 213 482 2060 6 227 635
 4. 4. 4.11.2010 4 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 Syntyneiden ja kuolleiden ennuste Syntyneet Kuolleet
 5. 5. Syntyneet Kuolleet Syntyneet Kuolleet 2011 59961 50585 2036 59528 63388 2012 60011 51269 2037 59736 64264 2013 60317 51512 2038 59957 65048 2014 60606 51789 2039 60190 65793 2015 60827 52060 2040 60412 66316 2016 61025 52327 2041 60630 66776 2017 61182 52578 2042 60823 67081 2018 61274 52863 2043 61007 67253 2019 61330 53125 2044 61150 67374 2020 61321 53407 2045 61289 67389 2021 61261 53689 2046 61383 67335 2022 61152 54002 2047 61454 67213 2023 60963 54351 2048 61509 67003 2024 60754 54744 2049 61532 66736 2025 60507 55166 2050 61536 66466 2026 60237 55702 2051 61525 66166 2027 59960 56215 2052 61486 65907 2028 59705 56849 2053 61435 65643 2029 59489 57507 2054 61351 65415 2030 59323 58224 2055 61281 65162 2031 59211 58985 2056 61202 64884 2032 59164 59827 2057 61125 64640 2033 59174 60633 2058 61067 64334 2034 59249 61560 2059 61015 64028 2035 59363 62446 2060 60970 63725 4.11.2010 5
 6. 6. Syntyvyysennuste  Oletus 1,83/nainen – oletus ehkä hiukan liian korkea – nyt 1,81  Joka 10:nnellä lapsella ainakin toinen vanhemmista ulkomaalainen – eli maahanmuuton aiheuttaman nousu jo noin 6000 lasta, tämä osuus kasvaa nopeasti-maahanmuuttajista suuri osa nuoria aikuisia 4.11.2010 6
 7. 7. Kuolleisuusennuste  Kuolleisuus jatkaa lineaarisesti alenemistaan  Elinajan odote kasvaa miehillä 0,3 vuotta joka vuosi  Naisilla hieman vähemmän 0,25-0.27  Aina kymmenessä vuodessa elinajanodote kasvaa kolmella vuodella.  Elinajanodote lasketaan nykyhetken ikäryhmittäisellä kuolleisuudella, mutta elinaika jatkaa alenemistaan myös syntymävuoden jälkeen  Suurten ikäluokkien miesten elinajan ennuste oli syntymähetkellä 58 vuotta – nyt näyttää siltä että suurten ikäluokkien miesten keski-iäksi tulee noin 83 vuotta – eli 25 vuotta tuota syntymähetken arviota enemmän.  Viime vuonna miesten odote oli 77 vuotta, naisten 83 vuotta – ennustetaan että nyt syntyvistä tytöistä puolet ylittää 100 vuoden iän, miehistäkin kolmannes 4.11.2010 7
 8. 8. 1991 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 4.11.2010 8 20-64 -vuotiaiden vuosimuutos 1991-2009 ja ennuste 2010-2040 20 10 0 Lähde: väestönmuutostilasto ja väestöennuste 2009-2040 -10 -20 -30 Tuhatta Kokonaismuutos Omavaraismuutos 2009
 9. 9. Keitä ovat ulkomaalaiset Väestön kansalaisuus, äidinkieli ja syntymämaa 2010 Syntymävaltio Kansalaisuus Äidinkieli Yhteensä Suomi Ulkomaa Yhteensä Yhteensä 5375276 5127141 248135 Kotimainen kieli 5150888 5096999 53889 Vieraskieli 224388 30142 194246 Suomen kans. Yhteensä 5207322 5109984 97338 Kotimainen kieli 5137884 5090700 47184 Vieraskieli 69438 19284 50154 Ulkomaan kans. Yhteensä 167954 17157 150797 Kotimainen kieli 13004 6299 6705 Vieraskieli 154950 10858 144092 Tilastokeskus/väestötilastot PMyrskylä
 10. 10. 2012 2010 2008 2006 2004 2002 2000 1998 1996 1994 1992 1990 1988 1986 1984 1982 -5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 4.11.2010 10 1980 Suomen väkiluvun muutos 1980 -2013 Luonnollinen väestönlisäys Nettosiirtolaisuus
 11. 11. 4.11.2010 11 0 1000000 2000000 3000000 4000000 5000000 6000000 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 2032 2034 2036 2038 2040 2042 2044 2046 2048 2050 2052 2054 2056 2058 2060 Kotimaisen väestön ja vieraskielisen väestön määrän kehitys 1990 - 2060 Kotim.kielet Vierask.
 12. 12. 4.11.2010 12 25.0 20.0 15.0 10.0 5.0 0.0 Vieraskielisten osuus koko väestöstä ja kotimaisia kieliä puhuvista 1990 - 2060 Osuus koko v.Osuus kotim.
 13. 13. 4.11.2010 13 3681 97175 124115 10689 7353 3573 29175 18193 154994 61451 8634 8149 0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 Jyväskylän Turun Oulun Tampereen Helsingin KOKO MAA Väestön muutos 2000-2013, 25000+ Luonn. väestönlisäys Kuntien netto Nettosiirtolaisuus
 14. 14. Luonn. väestönlisäys Kuntien netto Nettosiirtolaisuus Yhteensä Siirt.vaik. KOKO MAA 124115 0 154994 279109 55,5 Helsingin 97175 41698 61451 200324 30,7 Tampereen 18193 32269 8634 59096 14,6 Oulun 29175 15860 3681 48716 7,6 Turun 7353 12024 8149 27526 29,6 Jyväskylän 10689 9847 3573 24109 14,8 4.11.2010 14
 15. 15. Väestön muutos 2000-2013, muut kasvaneet seutukunnat Kyrönmaan Ylivieskan Lappeenrannan Jakobstadsreg. Salon Kokkolan Rovaniemen Joensuun AHVENANMAA Riihimäen Lahden Porvoon Seinäjoen Hämeenlinnan Vaasan -4000 -2000 0 2000 4000 6000 8000 10000 4.11.2010 15 Kuopion Luonn. väestönlisäys Kuntien netto Nettosiirtolaisuus
 16. 16. Luonn. väestönlisäys Kuntien netto Nettosiirtolaisuus Yhteensä Siirt.vaik. Kuopion 4404 2413 2123 8940 23,7 Vaasan 3349 -1559 5308 7098 74,8 Hämeenlinnan -216 5208 2007 6999 28,7 Seinäjoen 3072 1060 2066 6198 33,3 Porvoon 2136 1977 1387 5500 25,2 Lahden -1454 2068 4457 5071 87,9 Riihimäen 579 3183 866 4628 18,7 AHVENANMAA 308 1135 1449 2892 50,1 Joensuun 516 -823 2903 2596 111,8 Rovaniemen 3187 -2773 2133 2547 83,7 Kokkolan 2853 -1654 1130 2329 48,5 Salon -510 -277 2312 1525 151,6 Jakobstadsreg. 2335 -2528 1716 1523 112,7 Lappeenrannan -1300 -458 3223 1465 220,0 Ylivieskan 2906 -2632 470 744 63,2 Kyrönmaan 197 -135 111 173 64,2 4.11.2010 16
 17. 17. Väestön muutos 2000-2013, menetys 1:stä 3000:een Nivala-Haapajärven Koillismaan Suupohjan Vakka-Suomen Koillis-Savon Haapavesi-Siikalatvan Kuusiokuntien Torniolaakson Raahen Sisä-Savon Kotka-Haminan Keuruun Pohjois-Lapin Kaustisen Luoteis-Pirkanmaan Sydösterbottens Lounais-Pirkanmaan Forssan Äänekosken Oulunkaaren Joutsan Åboland-Turunmaan Loviisan Loimaan Tunturi-Lapin -8000 -6000 -4000 -2000 0 2000 4000 6000 4.11.2010 17 Raaseporin Luonn. väestönlisäys Kuntien netto Nettosiirtolaisuus
 18. 18. 4.11.2010 18 Luonn. väestönlisäys Kuntien netto Nettosiirtolaisuus Yhteensä Raaseporin -1178 -192 1367 -3 Tunturi-Lapin -410 -39 308 -141 Loimaan -999 178 592 -229 Loviisan -937 -58 499 -496 Åboland-Turunmaan -1216 317 327 -572 Joutsan -805 -245 80 -970 Oulunkaaren 181 -1730 540 -1009 Äänekosken -166 -1276 208 -1234 Forssan -892 -1097 663 -1326 Lounais-Pirkanmaan -1354 -851 743 -1462 Sydösterbottens -1382 -1905 1364 -1923 Luoteis-Pirkanmaan -906 -1299 270 -1935 Kaustisen 371 -2593 191 -2031 Pohjois-Lapin -305 -1956 204 -2057 Keuruun -860 -1392 186 -2066 Kotka-Haminan -3980 -3006 4835 -2151 Sisä-Savon -1678 -790 221 -2247 Raahen 1954 -5213 983 -2276 Torniolaakson -962 -1438 6 -2394 Kuusiokuntien -786 -2109 211 -2684 Haapavesi-Siikalatvan 36 -2839 115 -2688 Koillis-Savon -1567 -1294 142 -2719 Vakka-Suomen -709 -2512 425 -2796 Suupohjan -1172 -2012 367 -2817 Koillismaan 156 -3340 261 -2923 Nivala-Haapajärven 665 -3951 315 -2971
 19. 19. Loput seutkunnat, vähennystä yli 3000 henkeä Ylä-Savon Kehys-Kainuun Savonlinnan Saarijärvi-Viitasaaren Itä-Lapin Imatran Kouvolan Pielisen Karjalan Pieksämäen Ylä-Pirkanmaan Kajaanin Keski-Karjalan Varkauden Kemi-Tornion Mikkelin Järviseudun Pohjois-Satakunnan Porin Jämsän -10000 -8000 -6000 -4000 -2000 0 2000 4000 4.11.2010 19 Rauman Luonn. väestönlisäys Kuntien netto Nettosiirtolaisuus
 20. 20. 4.11.2010 20 Luonn. väestönlisäys Kuntien netto Nettosiirtolaisuus Yhteensä Rauman -534 -3811 1252 -3093 Jämsän -1407 -1991 278 -3120 Porin -2362 -3081 2244 -3199 Pohjois-Satakunnan -1318 -2488 407 -3399 Järviseudun -759 -3407 558 -3608 Mikkelin -3341 -2048 1552 -3837 Kemi-Tornion 592 -6142 1712 -3838 Varkauden -1555 -3045 584 -4016 Keski-Karjalan -1751 -3068 731 -4088 Kajaanin -185 -6250 2175 -4260 Ylä-Pirkanmaan -2119 -2887 501 -4505 Pieksämäen -2404 -2937 471 -4870 Pielisen Karjalan -2802 -3540 702 -5640 Kouvolan -3465 -4397 2127 -5735 Imatran -3674 -3275 1187 -5762 Itä-Lapin -2244 -4045 281 -6008 Saarijärvi-Viitasaaren -2333 -4074 375 -6032 Savonlinnan -3781 -4056 1143 -6694 Kehys-Kainuun -2820 -4550 455 -6915 Ylä-Savon -2911 -4957 730 -7138
 21. 21. Eri maanosien kansalaisia Suomessa vuosina 2000–2012 4.11.2010 21 90000 80000 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 Viro Venäjä Aasia 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Aasia Afrikka Amerikka EU28 Muu Eurooppa Somalia Venäjä Viro EU-Maat Muu Eurooppa Somalia Afrikka Amerikka
 22. 22. 4.11.2010 22 Suomeen kaudella 2000 - 2012 muuttaneet alkuperämaan mukaan Muutos Summa Rakenne 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2000-2012 2012 (%) MAAT YHTEENSÄ 16895 18955 18113 17838 20333 21355 22451 26029 29114 26699 25636 29481 31278 185,1 304177 100,0 MUUT EU(27) MAAT 7733 8877 9037 9198 10163 10993 11587 12896 13897 12638 12193 14924 16341 211,3 150477 52,2 MUU EUROOPPA 4757 5234 4380 3714 4143 4123 4223 4645 5454 4489 4032 4682 4890 102,8 58766 15,6 …Venäjä 2592 2609 2124 1730 2007 2145 2229 2554 3044 2445 2353 2852 3096 119,4 31780 9,9 AFRIKKA 516 839 732 858 1099 1264 1272 1812 2254 2000 2235 1948 1881 364,5 18710 6,0 …Somalia 86 115 106 125 123 228 198 417 429 644 899 488 322 374,4 4180 1,0 AMERIKKA 924 1129 1287 1292 1308 1334 1499 1639 1639 1543 1412 1587 1408 152,4 18001 4,5 AASIA 1767 2366 2376 2391 3140 3333 3460 4679 5384 5566 5228 5736 6123 346,5 51549 19,6 …Intia 169 262 172 176 292 378 493 539 599 590 473 541 558 330,2 5242 1,8 …Irak 71 245 145 197 246 92 118 313 389 644 824 511 528 743,7 4323 1,7 …Kiina 264 359 397 532 625 735 633 832 1083 920 677 882 906 343,2 8845 2,9 …Thaimaa 254 351 363 393 461 563 689 1013 887 950 786 884 817 321,7 8411 2,6 OSEANIA 166 142 130 185 199 206 227 203 288 246 244 275 224 134,9 2735 0,7 TUNTEMATON 1032 368 171 200 281 102 183 155 198 217 292 329 411 39,8 3939 1,3
 23. 23. 4.11.2010 23 Mitä on ulkomainen työvoima? (1)  Suomessa vakinaisesti asuvat ulkomaan kansalaiset (työlliset/työttömät)?  Suomessa vakinaisesti asuvat ulkomailla syntyneet kansalaisuudestaan riippumatta (työlliset/työttömät)?  Suomessa vakinaisesti asuvat äidinkieleltään ulkomaiset (muu kuin suomi, ruotsi, saame) henkilöt(työlliset/työttömät)?  Maahanmuuttajataustaiset henkilöt (toinen tai kolmas sukupolvi)?  Nämä ryhmät saadaan tilastoinnin piiriin ”suhteellisen helposti” (työssäkäyntitilasto, työvoimatutkimus)
 24. 24. 4.11.2010 24 13865 19803 24081 28695 31622 34518 36807 40277 43959 47766 50016 54929 58699 62433 66359 72031 78445 87030 96581 105013 114119 124750 136122 10918 15695 19817 24559 27837 31131 34134 38089 42126 46183 49211 54268 58314 62384 66824 72303 78382 85898 93957 102024 110269 120077 130827 0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Naiset Miehet Suomessa asuvien vieraskielisten henkilöiden määrän kehitys sukupuolen mukaan, 1990–2010
 25. 25. 4.11.2010 25 Maahanmuuttajien ikä 2012 Yhteensä 31278 100,0 0 - 4 2666 8,5 5-14 3116 10,0 15-24 6493 20,8 25-34 9534 30,5 35-44 4988 16,0 45-54 2501 8,0 55-64 1200 3,8 65+ 780 2,5 Eri kieliryhmiin kuuluvien henkilöiden keski-ikä vuonna 2012 Miehet Naiset Kotimaiset kielet 40,3 43,1 Vieraat kielet 31,7 32,5 Viron kieli 32,4 34,9 Venäjän kieli 32,5 37,7 EU:n + pohjoismaiset kielet 36,8 32,8 Muut eurooppalaiset kielet 30,1 27,0 Muut kielet 28,4 28,1
 26. 26. Väestön ikärakenne kieliryhmän ja sukupuolen mukaan 2012, tuhansia. 4.11.2010 26 0 - 4 5 - 9 10 - 14 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 64 65 - 69 70 - 74 75 - 79 80 - 84 85 - 89 90 - 100 80 60 40 20 0 Tuhatta 100 200 300 400 500 Tuhatta Vieras kieli / Miehet Vieras kieli / Naiset Kotimainen kieli / Miehet Kotimainen kieli / Naiset
 27. 27. 4.11.2010 27
 28. 28. 4.11.2010 28
 29. 29. 4.11.2010 29 Asuntokunnat koon ja asuntokunnan jäsenten kansallisuuden mukaan 2012 Asuntokuntia Henkilöitä Keskikoko Asuntokunnan henkilömäärä (%) asuntokunnissa 1 2 3 4 5 6 7+ Yhteensä 2 579 781 5 308 485 2,1 41,5 33,2 11,2 9,2 3,5 1,0 0,6 Vain Suomen kansalaisia 2 468 660 5 017 362 2,0 42,3 33,3 10,8 8,9 3,4 0,9 0,5 Suomen ja ulkomaan kansalaisia 55 140 174 844 3,2 0,0 40,2 26,5 19,7 8,1 3,1 2,4 Vain ulkomaan kansalaisia 55 981 116 279 2,1 48,0 22,7 14,0 9,2 3,6 1,5 1,1
 30. 30. 4.11.2010 30 2451784, 96 % 52148, 2 % 52136, 2 % Vain Suomen kansalaisia Vain ulkomaan kansalaisia Suomen ja ulkomaiden kansalaisia Asuntokunnat kansalaisuuden mukaan, prosentuaalinen osuus sekä lukumäärä vuonna 2012
 31. 31. 4.11.2010 31 Asuntokuntien keski- ja mediaanitulot kansalaisuuden mukaan, euroa 2010–2011 Keskimääräiset Asuntokunnan käyttötulot käyttötulot / kulutysyksikkö Keskitulo Mediaanitulo Asuntokuntia 2010 Kaikki 21344 35965 28935 2537197 Vain Suomen kansalaisia 21540 36095 29013 2440417 Suomen ja ulkomaiden kansalaisia 18635 42584 36498 49328 Vain ulkomaan kansalaisia 14097 22424 18759 47452 2011 Kaikki 22178 37313 29815 2556068 Vain Suomen kansalaisia 22393 37452 29898 2451784 Suomen ja ulkomaiden kansalaisia 19520 44594 37771 52136 Vain ulkomaan kansalaisia 14726 23496 19709 52148
 32. 32. 4.11.2010 32 Köyhyysrajan (60 % mediaanista) alle jääneet asuntokunnat kansalaisuuden mukaan, 2010 ja 2011 2010 Asuntokuntia yht. Käyttötulot alle 17361 euroa % Käyttötulot/kuluyksikkö alle 12806,4 euroa % Kaikki asuntokunnat 2537197 642043 25,3 548589 21,6 Asuntokunnassa vain Suomen kansalaisia 2440417 614390 25,2 506152 20,7 Suomen ja ulkomaan kansalaisia 49328 5769 11,7 16900 34,3 Vain ulkomaan kansalaisia 47452 21884 46,1 25537 53,8 2011 Asuntokuntia yht. Käyttötulot alle 17889 euroa % Käyttötulot/kuluyksikkö alle 13306,8 euroa % Kaikki asuntokunnat 2556068 645266 25,2 563803 22,1 Asuntokunnassa vain Suomen kansalaisia 2451784 615851 25,1 518243 21,1 Suomen ja ulkomaan kansalaisia 52136 5917 11,3 17789 34,1 Vain ulkomaan kansalaisia 52148 23498 45,1 27771 53,3
 33. 33. Kotimaisia kieliä äidinkielenään puhuvat ja vieraskieliset 15–65-vuotiaat sosioekonomisen aseman mukaan 2010, prosenttia 4.11.2010 33 5 7 9 5 14 11 9 14 15 36 18 9 27 14 14 22 31 3 10 10 12 13 28 12 3 9 12 28 0% 20% 40% 60% 80% 100% Vieraskieliset naiset Vieraskieliset miehet Kotimaisia kieliä puhuvat naiset Kotimaisia kieliä puhuvat miehet Yrittäjät Ylemmät toimihenkilöt Alemmat toimihenkilöt Työntekijät Opiskelijat Eläkeläiset Muu/tuntematon
 34. 34. 4.11.2010 34 30857 34574 37558 40325 44708 50744 58800 69405 78604 79771 87510 97975 14090 15401 14956 16036 17228 17614 16904 16216 18104 24368 25069 26156 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Työlliset Työttömät Vieraskieliset 18–64 -vuotiaat työlliset ja työttömät 2000–2011
 35. 35. 4.11.2010 35
 36. 36. 4.11.2010 36
 37. 37. 4.11.2010 37
 38. 38. 4.11.2010 38 Vieraskieliset työttömät ja työlliset sukupuolen mukaan 2000–2011
 39. 39. Vieraskielisten osuus kaikista 18–64-vuotiaista palkansaajista ja yrittäjistä ammatin mukaan 2010 (Vuoden 2010 ammattiluokituksen mukaan) 4.11.2010 39 Palkansaajat Yrittäjät Yhteensä Vieraskielisiä % Yhteensä Vieraskielisiä % Miehet Yhteensä 994201 42314 4,3 155744 5800 3,7 Sotilaat 9772 20 0,2 0 0 Johtajat 46136 855 1,9 12448 317 2,5 Erityisasiantuntijat 189641 7549 4,0 13956 680 4,9 Asiantuntijat 157289 3502 2,2 16812 675 4,0 Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät 43185 1684 3,9 192 11 5,7 Palvelu- ja myyntityöntekijät 112237 6096 5,4 14582 2128 14,6 Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. 11637 1076 9,2 36864 40 0,1 Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät 198343 7836 4,0 29519 870 2,9 Prosessi- ja kuljetustyöntekijät 150692 5665 3,8 20110 163 0,8 Muut työntekijät 60295 6487 10,8 35 2 5,7 Tuntematon 14974 1544 10,3 11226 914 8,1 Naiset Yhteensä 1076164 36095 3 82111 3301 4,0 Sotilaat 481 0 0 0 Johtajat 19780 201 1 4894 121 2,5 Erityisasiantuntijat 207906 5666 3 8291 352 4,2 Asiantuntijat 233128 4095 2 11187 388 3,5 Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät 125936 2574 2 117 7 6,0 Palvelu- ja myyntityöntekijät 313169 10379 3 27150 1461 5,4 Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. 8090 881 11 16682 154 0,9 Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät 18506 877 5 3875 147 3,8 Prosessi- ja kuljetustyöntekijät 38591 2220 6 1949 41 2,1 Muut työntekijät 96176 7994 8 12 2 16,7 Tuntematon 14401 1208 8 7954 628 7,9
 40. 40. 4.11.2010 40 Kotimaisia kieliä puhuvien ja vieraskielisten miesten ja naisten keskimääräiset kuukausitulot 2009 Palkansaajien Yrittäjien Palkansaajat Yrittäjät kuukausitulot kuukausitulot Kotimaisia kieliä puhuvat yhteensä 1935692 218812 Vähintään 12 työkuukautta 1713168 207645 2 890 € 1 547 € Miehet yhteensä 919127 144203 Vähintään 12 työkuukautta 823357 138186 3 343 € 1 587 € Naiset yhteensä 1016565 74609 Vähintään 12 työkuukautta 889811 69459 2 471 € 1 469 € Vieraskieliset yhteensä 69046 7285 Vähintään 12 työkuukautta 53828 6103 2 418 € 1 085 € Vieraskieliset miehet yhteensä 36990 4731 Vähintään 12 työkuukautta 29192 3997 2 713 € 1 151 € Vieraskieliset naiset yhteensä 32056 2554 Vähintään 12 työkuukautta 24636 2106 2 067 € 961 €
 41. 41. 4.11.2010 41 Eri kieliryhmien naisten palkkatulot suhteessa miesten tuloihin (12 kuukautta työskennelleet), 2009 Vertailtavat ryhmät Palkansaajat Yrittäjät Kotimaisia kieliä puhuvat naiset / miehet 73,9 % 92,6 % Vieraskieliset naiset / miehet 76,1 % 83,5 % Vieraskieliset naiset / kotim. kieliä puhuvat miehet 61,8 % 60,6 %
 42. 42. 4.11.2010 42 15–64 -vuotiaiden keskimääräiset verotettavat vuositulot kielen ja pääasiallisen toiminnan mukaan 2011, euroa 28479 36767 15516 7548 16646 27487 9382 3090 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 Yhteensä Työlliset Työttömät Muut työvoiman ulkopuoliset Kotimaisia kieliä puhuvat Vieraskieliset
 43. 43. 4.11.2010 43 Keskimääräiset valtionveronalaiset tulot 2009 kieliryhmien ja sukupuolen mukaan sekä naisten tulojen osuus miesten tuloista, % Kaikki Miehet Naiset Naisten tulojen osuus miesten tuloista € Yhteensä Kotimainen kieli Vieraskieli Yhteensä Kotimainen kieli Vieraskieli Yhteensä Kotimainen kieli Vieraskieli Yhteensä Kotimainen kieli Vieraskieli Yhteensä 25797 26290 15542 29061 29598 17971 22460 22910 13024 77,3 77,4 72,5 Työlliset 34032 34322 26059 39069 39478 28950 29094 29306 22553 74,5 74,2 77,9 Työttömät 15870 16406 9830 17146 17599 11057 13954 14554 8553 81,4 82,7 77,3 Eläkeläiset 18202 18283 8922 20103 20185 10828 16134 16214 6801 80,3 80,3 62,8 Opiskelijat 4082 4091 3928 3983 3999 3654 4181 4182 4159 105,0 104,6 113,8 Varusmiehet 2929 2888 4915 2913 2871 4943 3964 3994 0 136,1 139,1 0,0 Muu 5785 6492 2902 5033 5817 2048 6326 6966 3577 125,7 119,8 174,7 [a1]
 44. 44. Yhteensä € Miehet € Naiset € Kotimainen kieli Vieras kieli Kotimainen kieli Vieras kieli Kotimainen kieli Vieras kieli Yhteensä 34378 26089 39549 28989 29338 22567 0 Sotilaat 45778 33254 46238 33254 33160 1 Johtajat ja ylimmät virkamiehet 76887 71944 85084 78575 59931 52257 2 Erityisasiantuntijat 45939 40110 51926 44061 40541 34577 3 Asiantuntijat 35590 28945 41446 31399 31317 26527 31 Luonnontieteen ja tekniikan asiantuntijat 41589 35536 43304 37125 34607 31146 32 Maa- ja metsätal.tiet. ja terv.huollon as.tunt. 31248 29757 34274 29435 30888 29821 33 Liikenneopettajat ym. 35127 39829 36594 41519 29094 21240 34 Liikealan ja palvelualojen asiantuntijat 34922 25812 40724 27549 31140 24283 4 Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät 28327 22959 29839 23646 27899 22588 411 Sihteerit, tekstinkäsittelijät ym. 28783 24515 28777 22578 28783 24733 412 Palkanlaskijat, vakuutuskäsittelijät ym. 32360 27986 37580 25459 31823 28473 413 Kuljetuksen ja varastoinnin toimistott. 34362 27242 35953 28079 30952 26571 414 Kirjastojen, postitoimistojen ym. työntekijät 24652 22644 26136 23786 23127 20667 419 Muut toimistotyöntekijät 24457 19795 25103 20545 24270 19486 421 Rahaliikenteen asiakaspalvelutyöntekijät 31935 26822 35000 30147 31398 25487 422 Muut asiakaspalvelutyöntekijät 25200 19999 24937 20750 25237 19642 5 Palvelu-, myynti- ja hoitotyöntekijät 23618 18891 27413 18952 22616 18851 511 Matkustuspalvelutyöntekijät 33030 23620 35425 25167 31799 22256 512 Ravintola- ja suurtaloustyöntekijät 23400 18177 26286 18293 22535 17950 513 Perus- ja lähihoitajat, lasten- ja kodinhoit. 24932 20941 27539 22066 24730 20781 514 Henkilökohtaisen palvelun työntekijät 19323 14161 22709 19359 18849 13215 516 Suojelu- ja vartiointityöntekijät 29909 20366 31027 20814 24929 18917 52 Mallit, myyjät ja tuote-esittelijät 21099 19011 25905 19608 19176 18818 6 Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. 24551 19100 26117 19728 21345 18437 7 Rakennus-, korjaus- ja valmistustt. 30926 25060 31601 25702 23518 19758 71 Kaivos-, louhos- ja rakennustyöntekijät 30817 24948 31143 25298 23774 20238 72 Konepaja- ja valimott., asentajat, korjaajat 32139 26146 32398 26384 26366 22327 73 Hienomekaniikan ja taideteollisuuden tt. 29868 26048 32030 28701 26548 21728 74 Muut valmistustyöntekijät 25343 20561 28277 23322 20569 17422 8 Prosessi- ja kuljetustyöntekijät 31942 27421 33212 28805 26319 23454 81 Prosessityöntekijät 38476 28539 40030 29822 30129 26405 82 Teol.tuotteiden valmistajat ja kokoonpan. 28995 25052 31144 26750 25279 22952 83 Kuljettajat, vesiliikennetyöntekijät ym. 31511 29457 31833 29825 26923 23688 9 Muut työntekijät 22820 18328 26126 19040 20146 17709 91 Muut palvelutyöntekijät 21250 17097 24694 16986 19720 17175 92 Maa- ja metsätalouden avustavat tt. 14614 13432 15352 14660 14119 12762 93 Teollisuuden ym. avustavat työntekijät 26525 23572 27563 24302 23254 22012 X Tuntematon 20353 16413 23503 18779 16927 13435 4.11.2010 44 Työllisten valtionveronalai-set tulot ammattiluokittain eri kieliryhmillä 2009
 45. 45. 4.11.2010 45 Vieraskielisten ja kotimaisia kieliä äidinkielenään puhuvien naisten valtionveronalaisten tulojen osuus kieliryhmänsä miesten tuloista, ammattiluokittain 2009 Naisten tulojen osuus miesten tuloista, % Kotimaisia kieliä Vieras kiel. N Vieraskieliset puhuvat Kotim.kiel.M Yhteensä 78 74 57 0 Sotilaat 72 1 Johtajat ja ylimmät virkamiehet 67 70 61 2 Erityisasiantuntijat 78 78 67 3 Asiantuntijat 84 76 64 31 Luonnontieteen ja tekniikan asiantuntijat 84 80 72 32 Maa- ja metsätaloustieteiden ja terveydenhuollon asiantuntijat 101 90 87 33 Liikenneopettajat ym. 51 80 58 34 Liikealan ja muiden palvelualojen asiantuntijat 88 76 60 4 Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät 96 93 76 411 Sihteerit, tekstinkäsittelijät ym. 110 100 86 412 Palkanlaskijat, vakuutuskäsittelijät ym. 112 85 76 413 Kuljetuksen ja varastoinnin toimistotyöntekijät 95 86 74 414 Kirjastojen, postitoimistojen ym. työntekijät 87 88 79 419 Muut toimistotyöntekijät 95 97 78 421 Rahaliikenteen asiakaspalvelutyöntekijät 85 90 73 422 Muut asiakaspalvelutyöntekijät 95 101 79 5 Palvelu-, myynti- ja hoitotyöntekijät 99 83 69 511 Matkustuspalvelutyöntekijät 88 90 63 512 Ravintola- ja suurtaloustyöntekijät 98 86 68 513 Perus- ja lähihoitajat, lasten- ja kodinhoitajat ym. 94 90 75 514 Henkilökohtaisen palvelun työntekijät 68 83 58 516 Suojelu- ja vartiointityöntekijät 91 80 61 52 Mallit, myyjät ja tuote-esittelijät 96 74 73 6 Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. 93 82 71 7 Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät 77 74 63 71 Kaivos-, louhos- ja rakennustyöntekijät 80 76 65 72 Konepaja- ja valimotyöntekijät sekä asentajat ja korjaajat 85 81 69 73 Hienomekaniikan ja taideteollisuuden työntekijät 76 83 68 74 Muut valmistustyöntekijät 75 73 62 8 Prosessi- ja kuljetustyöntekijät 81 79 71 81 Prosessityöntekijät 89 75 66 82 Teollisuustuotteiden valmistajat ja kokoonpanijat 86 81 74 83 Kuljettajat, vesiliikennetyöntekijät ym. 79 85 74 9 Muut työntekijät 93 77 68 91 Muut palvelutyöntekijät 101 80 70 92 Maa- ja metsätalouden avustavat työntekijät 87 92 83 93 Teollisuuden ym. avustavat työntekijät 91 84 80
 46. 46. Vieraskielisten naisten ja miesten Suomessa 2000–2010 suorittamat tutkinnot 4.11.2010 46 6721 8588 1926 2666 2675 2358 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 Vieraskieliset naiset Vieraskieliset miehet Keskiaste Alin korkea-aste ja alempi korkeakouluaste Ylempi korkeakouluaste ja tutkijakoulu 3066 2759 4027 2120 1932 2441 3280 2030 350 916 670 951 1072 408 420 799 997 516 821 1087 573 1000 238 537 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 Muut kielet naiset Muut kielet / miehet Muut eurooppalaiset kielet / naiset Muut eurooppalaiset kielet / miehet EU:n ja Pohjoismaiden kielet / naiset EU:n ja Pohjoismaiden kielet / miehet Venäjänkieliset / naiset Venäjänkieliset / miehet Keskiaste Alin korkea-aste ja alempi korkeakouluaste Ylempi korkeakouluaste ja tutkijakoulu
 47. 47. 4.11.2010 47 Päätoimiset opiskelijat kansalaisuuden mukaan 2000–2011 Naisten osuus kaikista Naisten osuus kaikista Ulkomaan kansalainen Suomen kansalainen Ulkomaan ja Suomen kansal. yhteensä Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset 2000 9 224 4 250 4 974 53,9 381 233 181 171 200 062 52,5 390 457 185 421 205 036 2001 9 482 4 299 5 183 54,7 376 978 181 020 195 958 52,0 386 460 185 319 201 141 2002 11 667 5 198 6 469 55,4 386 372 187 412 198 960 51,5 398 039 192 610 205 429 2003 11 827 5 175 6 652 56,2 388 705 189 357 199 348 51,3 400 532 194 532 206 000 2004 11 668 5 213 6 455 55,3 389 749 190 056 199 693 51,2 401 417 195 269 206 148 2005 12 562 5 713 6 849 54,5 413 730 201 746 211 984 51,2 426 292 207 459 218 833 2006 13 020 5 876 7 144 54,9 412 595 201 115 211 480 51,3 425 615 206 991 218 624 2007 13 140 5 825 7 315 55,7 402 305 196 350 205 955 51,2 415 445 202 175 213 270 2008 14 103 6 339 7 764 55,1 391 860 193 003 198 857 50,7 405 963 199 342 206 621 2009 15 453 7 096 8 357 54,1 407 165 202 683 204 482 50,2 422 618 209 779 212 839 2010 17 016 7 984 9 032 53,1 406 239 201 920 204 319 50,3 423 255 209 904 213 351 2011 18 025 8 442 9 583 53,2 394 404 196 618 197 786 50,1 412 429 205 060 207 369
 48. 48. Syrjään jäämisen riski koko väestöstä Vain alle 7-vuotiden äidit poistettu 4.11.2010 48 Syrjässä yht. Naiset Kieli Miehet ei lapsia Yht. Miehet Naiset Yhteensä 42374 28344 14030 4,6 5,5 3,5 Kantaväestö 32107 21804 10303 3,7 4,5 2,7 suomi 30883 21034 9849 3,8 4,6 2,8 ruotsi 1212 762 450 2,6 2,9 2,2 Vierask. yht. 10267 6540 3727 20,0 20,8 18,6 venäjä 1308 809 499 11,6 13,1 9,8 eesti, viro 956 649 307 16,7 18,7 13,5 somali 1396 895 501 41,4 40,8 42,5 kurdi 909 775 134 34,0 37,9 21,3 englanti 615 367 248 22,8 21,7 24,8 kiina 325 168 157 12,6 12,9 12,2 arabia 492 335 157 28,5 27,5 31,0 persia 409 293 116 24,2 25,3 21,8 albania 253 173 80 15,3 20,0 10,1 vietnam 173 91 82 10,3 8,1 14,7 thai 290 77 213 26,7 21,4 29,3 turkki 248 169 79 22,0 18,8 34,5 Muut vierask. 2893 1739 1154 20,4 19,5 22,0
 49. 49. 4.11.2010 49 Vuoden 2011 eduskuntavaalien äänioikeutetut, ehdokkaat ja valitut äidinkielen mukaan Yhteensä Kotimaisia kieliä puhuva Vieraskielinen Ulkosuomalaiset Yhteensä Valittu 200 200 0 0 Ehdokkaita 2315 2246 62 7 Äänioiketettuja 4392872 4110792 54132 227948 Miehet Valittu 115 115 0 0 Ehdokkaita 1412 1366 41 5 Äänioiketettuja 2108467 1992928 24572 90967 Naiset Valittu 85 85 0 0 Ehdokkaita 903 880 21 2 Äänioiketettuja 2284405 2117864 29560 136981
 50. 50. 4.11.2010 50 Vuoden 2012 kunnallisvaalien äänioikeutetut, ehdokkaat ja valitut äidinkielen mukaan Henkilöitä Miesten ja naisten osuus, % Yhteensä Miehet Naiset Miehet Naiset Äänioiketetut Yhteensä 4307884 2095167 2212717 48,6 51,4 Kotimaisia kieliä puhuva 4129557 2004524 2125033 48,5 51,5 Vieraskielinen 178327 90643 87684 50,8 49,2 Ehdokkaat Yhteensä 37125 22703 14422 61,2 38,8 Kotimaisia kieliä puhuva 36445 22316 14129 61,2 38,8 Vieraskielinen 680 387 293 56,9 43,1 Valittu Yhteensä 9674 6172 3502 63,8 36,2 Kotimaisia kieliä puhuva 9631 6144 3487 63,8 36,2 Vieraskielinen 43 28 15 65,1 34,9

×