Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Järvensivu talouskasvusta ja degrowthista 8.9.2015

303 views

Published on

Näkökulmia talouteen, kasvuun ja kestävyyteen

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Järvensivu talouskasvusta ja degrowthista 8.9.2015

 1. 1. Timo Järvensivu KTT, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Näkökulmia talouteen, kasvuun ja kestävyyteen Degrowth, kasvu, vai jotain muuta? 8.9.2015
 2. 2. Talouskasvu on… • Välttämätön, sillä 2-3% talouskasvu tarvitaan, jotta työttömyys ei lisäänny ja hyvinvointipalvelujen rahoitus saadaan turvattua • Mahdoton, ellei teknologinen kehitys auta irrottamaan talouskasvua ekologisista haittavaikutuksistaan riittävän nopeasti Talouspoliittisen keskustelun paradoksi:
 3. 3. Mahdollisia taustaoletuksia talouspolitiikkaan ja -tieteeseen Huom: Taloustiede on yhteiskuntatiede eikä luonnontiede, eikä talouspolitiikkaa ohjaa ”luonnonlait” vaan ihmisten ajattelu- ja toimintakyky. Ts. ei ole yhtä ”oikeaa vastausta”. …taloudellinen toimeliaisuus …luonnonympäristö Kyllä! Kyllä kai? Ei kai? Ei! © Järvensivu 2015 Talouskasvu voidaan irtikytkeä ympäristö- haitoista (teoriassa ja käytännössä) Ihmisten hyvinvoinnin keskeisin lähde on…
 4. 4. Mahdollisia taustaoletuksia talouspolitiikkaan ja -tieteeseen Huom: Taloustiede on yhteiskuntatiede eikä luonnontiede, eikä talouspolitiikkaa ohjaa ”luonnonlait” vaan ihmisten ajattelu- ja toimintakyky. Ts. ei ole yhtä ”oikeaa vastausta”. …taloudellinen toimeliaisuus …luonnonympäristö Kyllä! Kyllä kai? Ei kai? Ei! ? ? ? ? ? ? ? © Järvensivu 2015 Talouskasvu voidaan irtikytkeä ympäristö- haitoista (teoriassa ja käytännössä) Ihmisten hyvinvoinnin keskeisin lähde on…
 5. 5. Mahdollisia taustaoletuksia talouspolitiikkaan ja -tieteeseen Huom: Taloustiede on yhteiskuntatiede eikä luonnontiede, eikä talouspolitiikkaa ohjaa ”luonnonlait” vaan ihmisten ajattelu- ja toimintakyky. Ts. ei ole yhtä ”oikeaa vastausta”. …taloudellinen toimeliaisuus …luonnonympäristö Kyllä! Kyllä kai? Ei kai? Ei! Talouslasku (sosiaalisesti kestävä tai kestämätön) Talous- ja kasvu- keskeisyydestä irtautunut vihreä yhteiskunta Talous- kasvu Vihreä kasvu Vihreä talous Vihreä yhteiskunta Sokea piste © Järvensivu 2015 Talouskasvu voidaan irtikytkeä ympäristö- haitoista (teoriassa ja käytännössä) Ihmisten hyvinvoinnin keskeisin lähde on…
 6. 6. Mahdollisia taustaoletuksia talouspolitiikkaan ja -tieteeseen Huom: Taloustiede on yhteiskuntatiede eikä luonnontiede, eikä talouspolitiikkaa ohjaa ”luonnonlait” vaan ihmisten ajattelu- ja toimintakyky. Ts. ei ole yhtä ”oikeaa vastausta”. …taloudellinen toimeliaisuus …luonnonympäristö Kyllä! Kyllä kai? Ei kai? Ei! Talouslasku (sosiaalisesti kestävä tai kestämätön) Talous- ja kasvu- keskeisyydestä irtautunut vihreä yhteiskunta Talous- kasvu Vihreä kasvu Vihreä talous Vihreä yhteiskunta Sokea piste © Järvensivu 2015 Talouskasvu voidaan irtikytkeä ympäristö- haitoista (teoriassa ja käytännössä) Ihmisten hyvinvoinnin keskeisin lähde on… Keskustelua degrowthista: • Missä olosuhteissa kasvu on/ei ole toivottavaa? • Ovatko ”kestävä talouslasku” ja ”kasvusta irtautunut yhteiskunta” mahdollisia skenaarioita ja ajattelutapoja, joita tulisi pohtia vakavasti? Keskustelua talouskasvusta ja sen puutteesta – ainoa vakavasti otettava skenaario ja ajattelutapa?
 7. 7. Viisi skenaariota: onnistuuko irtikytkentä?
 8. 8. Skenaario 1, jota toivon mukaan kukaan ei tavoittele: ”Business as usual” eikä irtikytkentä onnistu 50–100 v eteenpäin Määrä (log) Luonnon rasitukset Talouskasvu Hyvinvoinnin kasvu © Järvensivu 2015
 9. 9. Määrä (log) Luonnon rasitukset Talouskasvu Hyvinvoinnin kasvu Skenaario 2, jota moni pitää mahdollisena ja toivottavana: Vihreä talouskasvu – irtikytkentä onnistuu © Järvensivu 2015 50–100 v eteenpäin
 10. 10. Määrä (log) Luonnon rasitukset Talouden lasku Hyvinvoinnin kasvu Skenaario 3, jota voi pitää mahdollisena ja toivottavana: Irtikytkentä ei onnistu ja seurauksena on talouslasku, mutta hyvinvointia onnistutaan silti lisäämään © Järvensivu 2015 50–100 v eteenpäin
 11. 11. Määrä (log) Luonnon rasitukset Talouden lasku Hyvinvoinnin lasku Skenaario 4, joka on mahdollinen mutta ei toivottava: Irtikytkentä ei onnistu ja seurauksena on sekä talouden että hyvinvoinnin lasku © Järvensivu 2015 50–100 v eteenpäin
 12. 12. Määrä (log) Luonnon rasitukset Talouden lasku Hyvinvoinnin lasku Skenaario 5, jota voi luonnehtia totaalikatastrofiksi: Ympäristöhaitat kasvavat ja ajan myötä tämä romahduttaa hyvinvoinnin ja taloudellisen toiminnan perustan © Järvensivu 2015 50–100 v eteenpäin
 13. 13. Talouskasvun ja vihreän kasvun yhteiskuntapoliittiset prioriteetit 1. Talouskasvupolitiikka 2. Sosiaali- ja hyvinvointipolitiikka 3. Luonnonsuojelupolitiikka Hyvinvoiva ihmiskunta © Järvensivu 2015
 14. 14. Vihreän talouden ja degrowthin yhteiskuntapoliittiset prioriteetit 1. Luonnonsuojelupolitiikka 2. Sosiaali- ja hyvinvointipolitiikka 3. Talouspolitiikka Hyvinvoiva ihmiskunta © Järvensivu 2015

×