110317 revoluutio eeva

1,070 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

110317 revoluutio eeva

 1. 1. Liikenne revoluutio Liikennerevoluutio-kehitysohjelma 2011 17.3.2011 Eeva Linkama Liikenne- ja viestintäministeriö ● Työ- ja elinkeinoministeriö Valtiovarainministeriö ● Ympäristöministeriö Sitra ● Liikennevirasto ● Trafi ● Tivit Oy ● RYM Oy
 2. 2. <ul><li>Liikennehallinnon virastouudistus 2008-09 </li></ul><ul><li>Selkiytti roolit, uudisti tehtävät, mahdollisti uuden tavan ajatella </li></ul><ul><li>Välttämätön edellytys liikennehallinnon toiminnan tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantamiselle </li></ul><ul><li>VM:n hanke ”Kestävä tuottavuus” 2009 </li></ul><ul><li>Laajensi tuottavuus –käsitteen uudelle tasolle </li></ul><ul><li>Antoi hyviä käytännön eväitä virastouudistukseen </li></ul><ul><li>Paljasti liikennehallinnon toimintaan sisältyvän tuottavuuspotentiaalin </li></ul><ul><li>LVM:n tulevaisuuskatsaus 09/2010 </li></ul><ul><li>Tuottavuuspotentiaali käyttöön uusilla ajattelu- ja toimintatavoilla </li></ul><ul><li>Kestävä tuottavuus on uudistuvan liikennepolitiikan keskeinen ajuri </li></ul><ul><li>” Liikennerevoluutio” 2011 – </li></ul><ul><li>Luodaan uusi käyttäjä- ja ratkaisukeskeinen ajattelu- ja toimintatapa liikenne- ja yhdyskuntasuunnittelun perustaksi </li></ul><ul><li>Toimeksiantajina LVM, YM, VM , TEM - alkuvaiheen fasilitaattorina SITRA </li></ul>Askelia liikennepolitiikan tuottavuuden ja vaikuttavuuden kehittämiseksi
 3. 3. Miten tuottavuutta voi parantaa? Pienemmät liikennehallinnon toimintamenot Edullisemmat tuotteet ja palvelut Asiakkaille sama laatu ja palvelutaso vähemmillä resursseilla Asiakkaille parempaa palvelutasoa ja kustannussäästöjä Tehtävien hallittu järjestäminen virastouudistuksen avulla Tuotannon tehostamiseen ja innovaatioihin kannustavat hankintamenettelyt Uudenlaisia innovatiivisia, tehokkaita ratkaisuja liikenteen ongelmiin Tuotelähtöisestä toiminnasta asiakaslähtöisiin palvelukonsepteihin Tehostamispotentiaali 10%: > 2,5 mrd €/v 10%: 150 m€/v 10%: 150 m€/v 40 m€/v
 4. 4. Liikennerevoluutio-kehitysohjelma <ul><li>Liikennerevoluutio-kehitysohjelma on käynnistynyt yhteistyössä Sitran Julkishallinnon johtamisohjelman, liikenne- ja viestintäministeriön, valtiovarainministeriön, ympäristöministeriön sekä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa. </li></ul><ul><li>Kehitysohjelman tuloksena tulevaisuudessa syntyy uuden sukupolven liikenne- ja yhdyskuntasuunnittelun toimintakulttuuri ja -malli. </li></ul>
 5. 5. Sitran näkökulma <ul><li>Julkishallinnon johtamisohjelman tavoitteena mm. </li></ul><ul><ul><li>Uutta liiketoimintaa synnyttävien monituottajamallien kehittäminen </li></ul></ul><ul><ul><li>Tuottavuuden kehittäminen </li></ul></ul><ul><ul><li>Julkishallinnon sektorirajat ylittävän yhteistyön ja päätöksenteon vahvistaminen </li></ul></ul><ul><li>Sitraa kiinnostaa </li></ul><ul><ul><li>Miten merkittävä systeeminen muutos toteutetaan näin laajassa toimijakentässä? </li></ul></ul><ul><ul><li>Onko muutosmalli monistettavissa muuallekin julkishallintoon toiminnan vaikuttavuuden ja tuottavuuden tehostamiseksi? </li></ul></ul>
 6. 6. Tilaajanäkökulmat – mitä tavoitellaan <ul><li>Liikennesektorin toiminnan tuottavuus nousuun </li></ul><ul><ul><ul><li>nykyisestä liikennejärjestelmästä enemmän tehoja irti </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>samalla rahalla enemmän vaikuttavuutta </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>uudet toimintatavat tuottavat uusia innovaatioita </li></ul></ul></ul><ul><li>Paremmat palvelut, säästöjä kansalaisille ja elinkeinoelämälle </li></ul><ul><ul><ul><li>käyttäjille toimivammat ja edullisemmat matkat ja kuljetukset </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>matkojen ja kuljetusten ongelmiin apua nykyistä nopeammin </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>lisäarvopalveluja peruspalvelujen täydentäjäksi </li></ul></ul></ul><ul><li>Alan yrityksille uusia markkinoita ja liiketoimintamahdollisuuksia </li></ul><ul><ul><li>uudet, innovaatioihin kannustavat hankintamenettelyt </li></ul></ul><ul><ul><li>uusille yhteistyömalleille ja palvelukokonaisuuksille kysyntää myös ulkomailla </li></ul></ul><ul><li>Vähemmän CO2-päästöjä </li></ul><ul><ul><ul><li>maankäyttöä ja liikennettä suunnitellaan kokonaisuutena, ei erikseen </li></ul></ul></ul>29.03.11
 7. 7. Asiakashyödyt Palveluiden käyttäjät ● paremmat palvelut ● a lemmat kustannukset ● y ritysten kehittämät lisäarvopalvelut ● enemmän vaihtoehtoja Palveluiden tuottajat ● kannusteita kehittämiseen ● uuden liiketoiminnan kehittäminen ja kasvattaminen Julkinen hallinto ● tuottavuutta ja kustannustehokkuutta ● kuntien vetovoiman lisääminen ● parempi ja toimivampi yhdyskuntarakenne Yhteiskunta ● vähemmän päästöjä ● talouden kasvupotentiaali ● liiketoiminnan dynamiikka ● hyvinvoinnin lisääntyminen
 8. 8. Miksi r evoluutio – paradigman muutos? <ul><li>Ilmastonmuutos </li></ul><ul><li>Väestörakenteen muutos, ikääntyminen </li></ul><ul><li>Kiristyvä julkinen talous </li></ul><ul><li>Julkishallinnon johtamisen ongelmat </li></ul><ul><li>Alueiden ja maiden välinen globaali kilpailu toimipaikkojen ja työtehtävien sijainnista </li></ul><ul><li>Kaupungistuminen </li></ul><ul><li>Digitaalisuus, uudet teknologiat </li></ul><ul><li>Kansalaisten kasvava vaatimustaso </li></ul><ul><li>Kuljetusten muuttuvat vaatimukset </li></ul>29.03.11
 9. 9. Nykyinen toimintalogiikka on arvioitava uudelleen <ul><li>Tuotelähtöinen -> käyttäjälähtöinen </li></ul><ul><li>Erilliset liikenne- ja väylämuodot -> asiakkaiden matka- ja kuljetusketjut </li></ul><ul><li>” Siilokohtainen” osaoptimointi -> yhdessä kokonaisuuden hyväksi </li></ul><ul><li>Henkilöautoilun määräävä asema -> kaikki liikkumisen muodot tasapuolisesti </li></ul><ul><li>Väyläpainotus, investointivetoisuus -> monipuoliset keinot (neliporrasperiaate) </li></ul><ul><li>Liikenteen jatkuva kasvu -> liikenteen kysynnän hallinta </li></ul><ul><li>Tuotteiden ja palvelujen hankinta -> palvelutason, olosuhteiden hankinta </li></ul><ul><li>Top-down suunnittelu -> loppukäyttäjä mukaan suunnitteluun ja toteutukseen </li></ul><ul><li>” Virkamies tietää parhaiten” -> markkinoiden osaamisen ja innovaatioiden tehokas hyödyntäminen </li></ul><ul><li>Pitkät, staattiset hankeohjelmat -> strategista ketteryyttä lisää </li></ul>
 10. 10. Uuden ajattelun mahdollistajat <ul><li>Kehittämis- ja innovaatiohalukkuus </li></ul><ul><li>Suomi on pieni maa: </li></ul><ul><ul><ul><li>Luottamuspääoma, alan toimijat tuntevat hyvin toisensa </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>- Oivallinen koekenttä, vaativat olosuhteet ja koetellut ratkaisut toimivat muuallakin </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kansainvälisesti haasteiden mittakaava on pieni, riskinotto mahdollista </li></ul></ul></ul><ul><li>Kehittyvä teknologia tarjoaa uusia keinoja </li></ul>
 11. 11. Liikennerevoluutio 2010-2015-…
 12. 12. Viestintä Ajatuskartan luomisprosessi Olennainen osa koko prosessia on Basecamp-yhteydenpitoalusta prosessin osallistujille ja sidosryhmille.
 13. 13. Prosessin osallistujat (24 hlöä) Mahdollistajat Kehittäjät Osalliset Palveluntarjoajat
 14. 14. Liikennerevoluutio -kehitysohjelma: Työpajojen osallistujat Organisaatio/Yritys Sukunimi Etunimi Tehtävänimike RYM Oy Ahonen Ari Toimitusjohtaja Tekes (teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Kangas Reijo Toimialajohtaja Pirkanmaan ELY Koivusaari Ulla Johtaja Kuopion kaupunki Kosonen Leo Kaavoituspäällikkö Kouvolan seudun kuntayhtymä Koverola Hannu suunnittelujohtaja Helsingin seudun liikenne HSL Lehmuskoski Ville Joukkoliikennesuunnittelu-osaston johtaja WSP Finland Mannonen Matti Toimitusjohtaja Tieto- ja viestintäteollisuuden tutkimus TIVIT Oy Paajanen Reijo Toimitusjohtaja Valtiovarainministeriö Pekonen Pauliina Budjettisihteeri Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi Pettinen Markus Strategiajohtaja Liikennevirasto Puntanen Sini Asiantuntija Tampereen teknillinen yliopisto Rantala Jarkko Tutkijatohtori Lapin Kauppakamari Rautajoki Timo Toimitusjohtaja Pohjois-Pohjanmaan ELY Räinä Matti Ylijohtaja (Liikenne ja infrastruktuuri) Tredea Oy Saarenpää Jari Logistiikkajohtaja Logica Suomi Oy Sahala Sami Palvelujohtaja Liikenneakatemia Salonen Noora Varapuheenjohtaja Oy Schenker East Ab Tirkkonen Ilkka Johtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Tukiainen Minna Hallitusneuvos Turun kaupunki / Kiinteistöliikelaitos Turto Jouko Liikelaitosjohtaja Ympäristöministeriö Vatilo Matti Rakennusneuvos Etelä-Savon maakuntaliitto Viialainen Matti Maakuntajohtaja Lemminkäinen Infra Oy Vikström Timo Senior Vice President Liikenne- ja viestintäministeriö Viren Riitta Liikenneneuvos, YTR:n jäsen 24
 15. 15. 29.03.11 Liikennerevoluutio - Demot ja pilotit <ul><li>Suunnittelun uudet lähtökohdat ja tavoitteen asettelu sekä testaus yhteysvälihankkeissa </li></ul><ul><li>Liikkumisvyöhykkeet kaupunkiseudun maankäytön ja liikenteen suunnittelussa huomioiden valtakunnalliset liikenneyhteydet </li></ul><ul><li>Satelliittipaikannukseen liittyvä maksujärjestelmä – kehikko kaupallisille ratkaisuille </li></ul><ul><li>Kestävä kaupunkilogistiikka – Tampere, Logiera </li></ul><ul><li>Kysyntäohjautuvan joukkoliikennekonseptin pilotointi (Metropol) </li></ul><ul><li>Liityntäpysäköinnin järjestäminen seudullisissa raidehankkeissa – Länsimetro, Kehärata </li></ul><ul><li>Matkakeskusten uudet innovatiiviset toteuttamistavat – Turku </li></ul><ul><li>Julkisin varoin hankittavien liikennepalvelujen yhdistäminen – Kouvola </li></ul><ul><li>Uudet joukkoliikenteen järjestämismahdollisuudet – Tampereen kaupunkiseutu </li></ul><ul><li>Onnistuneita ratkaisuja maankäytön ja eri liikennemuotojen kehittämiseen ja yhteensovittamiseen – analyysia tehdyistä kaavoista ja suunnitelmista </li></ul>
 16. 16. Matti Lehti/Fortum: Julkisista palveluista vientituotteita

×