Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Õpilaste juhendamine arendusprojektis  Tehnoloogia ja innovatsioon  Digitiigri õpetajakoolituse lisamoodul       ...
Toetavad tegevused projektialgfaasis  õppijate suunamine oluliste küsimuste  püstitamisele;  õppijate julgustamine õ...
Ideede genereerimine jameeskondade moodustamineÕpetaja tegevused: erinevate koostöömeetodite eelnev tutvustamine ja mäng...
Projekti kavandamine: eesmärgid, väljundid, tegevused, verstapostid, rollid, ressursidÕpetaja tegevused: Pööra tähelepanu...
Veebilehe või rühmatöökeskkonnasisseseadmineÕpetaja tegevused: alternatiivsete veebikeskkondade tutvustamine, erinevate ...
Projekti tegevusedÕpetaja tegevused: koosolekute ettevalmistamise, juhtimise, koosolekutel osalemise ja protokollimise ...
Vahekokkuvõtete tegemineÕpetaja tegevused:  vahearuannete kaudu projekti teostumise jälgimine   – projekti kulgemine, ...
Esitlus või aruanne, tulemustelevitamineÕpetaja tegevused: abi aruandluse ja dokumentatsioon täitmisel (näidised); taga...
Meetodid:  vaatlus,  suunamine, nõustamine, veenmine, abistamine,  tagasiside rühmaportfoolio objektidele,  tagasi...
Kasutatud materjalid Kaia Pata, Mart Laanpere Haridustehnoloogia käsiraamat - http://htk.tlu.ee/tiigriope/index.php?titl...
Tänud kuulamast!
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Õpilaste nõustamine arendusprojektis

462 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Õpilaste nõustamine arendusprojektis

 1. 1. Õpilaste juhendamine arendusprojektis Tehnoloogia ja innovatsioon Digitiigri õpetajakoolituse lisamoodul Veikko Kõrv Haapsalu Wiedemanni Gümnaasium 2012 See materjal on avaldatud Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 (CC BY-SA 3.0) litsentsi alusel http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ee/
 2. 2. Toetavad tegevused projektialgfaasis õppijate suunamine oluliste küsimuste püstitamisele; õppijate julgustamine õppija omapoolsete lahenduste esitamiseks; esimeste projektide puhul kirjaliku juhendi koostamine.
 3. 3. Ideede genereerimine jameeskondade moodustamineÕpetaja tegevused: erinevate koostöömeetodite eelnev tutvustamine ja mänguline läbi proovimine, julgustamine ajurünnakute läbiviimisel, abi rühmadeks jagamisel.
 4. 4. Projekti kavandamine: eesmärgid, väljundid, tegevused, verstapostid, rollid, ressursidÕpetaja tegevused: Pööra tähelepanu õpilaste planeeritud ajakavale, et ei suhtutaks sellesse liiga optimistlikult. Rollide jagamisel jälgi, et õpilane oleks pandud vastutama jõukohase tegevuse eest. Jälgi juhi valimisel, kas õpilane tuleb toime. Vajadusel kavanda tegevusi juhi juhendamiseks. Projektitegevuste plaanimisel juhenda õpilasi senikaua, kuni tulemus tundub edukalt teostatav. Jälgi, et verstapostid ja vahekokkuvõtted oleksid plaanitud, selgita vahearuannete täitmist ja nende tähtsust.
 5. 5. Veebilehe või rühmatöökeskkonnasisseseadmineÕpetaja tegevused: alternatiivsete veebikeskkondade tutvustamine, erinevate projektiga seotud rakendusprogrammide tutvustamine ja abi nende valikul.
 6. 6. Projekti tegevusedÕpetaja tegevused: koosolekute ettevalmistamise, juhtimise, koosolekutel osalemise ja protokollimise juhendamine; rühmade tegevuse jälgimine (mime rühma korral abiks Pageflakes.com); grupis tekkinud suhete, käitumise ja üldise töökultuuri jälgimine ja vajadusel sekkumine; õpilaste suunamine tegevustele, mis toetaksid nende eduelamust.
 7. 7. Vahekokkuvõtete tegemineÕpetaja tegevused: vahearuannete kaudu projekti teostumise jälgimine – projekti kulgemine, – tegevusplaanis püsimine, – vahetulemuste täitmise vastavus; vahearuannete- ja koosolekute kaudu protsessi kestel motivatsiooni aktiviseerimine; toetava, projekti väga heast lõpptulemusest lähtuva tagasiside andmine.
 8. 8. Esitlus või aruanne, tulemustelevitamineÕpetaja tegevused: abi aruandluse ja dokumentatsioon täitmisel (näidised); tagasiside andmine ja hindmise juhendamine.
 9. 9. Meetodid: vaatlus, suunamine, nõustamine, veenmine, abistamine, tagasiside rühmaportfoolio objektidele, tagasiside vahearuannetele, täiendavate tegevuste pakkumine.
 10. 10. Kasutatud materjalid Kaia Pata, Mart Laanpere Haridustehnoloogia käsiraamat - http://htk.tlu.ee/tiigriope/index.php?title=Esileht Tiia Artla – Projektipõhisest õppest - http://www.e- ope.ee/_download/euni_repository/file/1206/6%20- %20PROJEKT%C3%95PE.pdf Kai Pata, Martin Sillaots Koostöös õppimise võimalused arvutitega: uuriv õppimine ja ühisprojekt - http://htk.tlu.ee/tiigriope/index.php?title=Koost%C3%B6%C3%B6s_%C 3%B5ppimise_v%C3%B5imalused_arvutitega:_uuriv_%C3%B5ppimin e_ja_%C3%BChisprojekt
 11. 11. Tänud kuulamast!

×