Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

online netwerken

39 views

Published on

een korte reeks informatie over online netwerken

Published in: Social Media
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

online netwerken

 1. 1. Opleiding Start Me Up CURSUS Auteur: Veerle De Jaegher > Module Online netwerken 2 © SYNTRA 2019 1 | 21
 2. 2. Opleiding Start Me Up CURSUS Auteur: Veerle De Jaegher > Module Online netwerken 2 © SYNTRA 2019 2 | 21 Colofon Titel: Start Me Up: online netwerken 2 Auteurs: Veerle De Jaegher Uitgever: SYNTRA Editor: Emanuel David © SYNTRA 2019 Niets uit deze opgave mag vermenigvuldigd worden en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaandelijke toestemming van de uitgever
 3. 3. Opleiding Start Me Up CURSUS Auteur: Veerle De Jaegher > Module Online netwerken 2 © SYNTRA 2019 3 | 21 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE ........................................................................... 3 1. INLEIDING....................................................................................... 4 2. INTERACTIE..................................................................................... 5 3. WEES EERLIJK EN VRIENDELIJK ....................................................... 6 4. SOORTEN NETWERKEN................................................................... 6 5. VERTROUWEN................................................................................ 7 6. INSTELLINGEN ................................................................................ 8 7. DE KRACHT VAN JE NETWERK......................................................... 9 8. ELEVATORPITCH ........................................................................... 10 9. BIOGRAFIE.................................................................................... 11 10. SWOT........................................................................................ 12 11. USER-BASED.............................................................................. 13 12. WELKE SOCIALE MEDIA? ........................................................... 14 13. SOCIAL MEDIA STRATEGIE......................................................... 15 BIJLAGEN....................................................................................... 18 BRONNEN...................................................................................... 21
 4. 4. Opleiding Start Me Up CURSUS Auteur: Veerle De Jaegher > Module Online netwerken 2 © SYNTRA 2019 4 | 21 1. INLEIDING Netwerken is belangrijk. Een sterk netwerk uitbouwen kost best wat tijd. Maak er dus een bewuste planning voor. Definieer je doel: wat wil je bereiken in jouw netwerk? Wie is vooral interessant in jouw netwerk? Netwerken is ook een tijdsinvestering dus maak het rendabel door dit strategisch aan te pakken. Met andere woorden, bepaal je doelstellingen en doelgroepen bewust. Om te netwerken kan je uiteraard allerlei digitale media gebruiken. Deze ‘nieuwe’ media zijn een aanvulling op bestaande media. Verken de verschillende media om te ontdekken waar je doelgroep is. Elk medium heeft betrekking op bestaande behoeftes. Zo had je bijvoorbeeld vroeger vaak een Rolodex op bureau staan, waarin alle contactpersonen op kaartjes geschreven stonden. Deze behoefte probeert LinkedIn nu voor je te vervullen, met als extraatje dat je ook kan ‘praten’ tegen de vele contacten tegelijk via dit medium door posts te schrijven over je professionele leven of vragen. Dit was net iets moeilijker met een Rolodex.
 5. 5. Opleiding Start Me Up CURSUS Auteur: Veerle De Jaegher > Module Online netwerken 2 © SYNTRA 2019 5 | 21 2. INTERACTIE Sociale media zijn digitale media, je gebruikt ze op je laptop of desktop, op je tablet of smartphone. De stijl waarin je schrijft is anders dan op traditionele media zoals printadvertenties of tv-reclames. Je tracht er vooral niet te commercieel te klinken, terwijl je wel degelijk als bedrijf daar aan marketing doet. De inhoud op elk sociaal medium wordt gemaakt door de gebruikers, daarom noem je deze modellen ook user-based. De gebruiker vult de inhoud in op elk medium, allerlei personen en bedrijven posten er door elkaar heen. Het is een tweerichtingsverkeer in communicatie. Door met de gebruikers in interactie te gaan, creëer je een community. Dat is een groep van mensen die fan zijn van je bedrijf/project en die graag reageren. Interactie is heel belangrijk op sociale media. Engagement staat centraal! Tracht dus steeds te posten in functie van een antwoord en lok interactie uit. Zo beïnvloed je de filtersystemen ook positief want interactie is het hoofdcriterium voor deze filters, ook wel algoritmes in social media genoemd. Het is namelijk zo dat niet élke post die je doet, aan alle fans getoond wordt maar aan slechts een gedeelte van hen. Het is dus belangrijk om zo goed mogelijk te werken volgens deze systemen. Sociale media = digitaal  laptop / desktop, smartphone / tablet <-> traditionele media Inhoud gemaakt door gebruikers  community Interactie staat centraal  engagement  algoritmes filteren jouw nieuwsstroom
 6. 6. Opleiding Start Me Up CURSUS Auteur: Veerle De Jaegher > Module Online netwerken 2 © SYNTRA 2019 6 | 21 3. WEES EERLIJK EN VRIENDELIJK Social media versus in real life. Gedraag je op sociale media zoals in het echte leven, of zoals In Real Life (IRL). Enkel zo haal je de beste resultaten. Wees dus niet te commercieel, maak niet enkel reclame maar wees ook interessant voor je doelgroep. Probeer hen niet enkel te informeren over je bedrijf en aanbod, maar ook randinformatie en andere zaken. Schrijf in korte spreektaal, dat leest sneller. Gebruikers lezen namelijk erg diagonaal op social media. Zij screenen als het ware het scherm en lezen geen lange zinnen en lange teksten. Probeer steeds eerlijk en vriendelijk te zijn, ook wanneer iemand eens een minder leuke reactie schrijft. Leef je telkens in hoe je dit in het echte leven, face-to-face, zou aanpakken en reageer op sociale media ook op die manier. 4. SOORTEN NETWERKEN Netwerken kan je doen op formele, neutrale netwerken (denk maar aan een nieuwjaarsreceptie), maar ook op informele momenten (bijvoorbeeld in je tennisclub). Je kan je omgeving ook makkelijk informeren en boeien over je professionele leven in allerlei situaties. Er zijn zowel fysieke netwerken (bijvoorbeeld een Rotary club) als virtuele netwerken (bijvoorbeeld LinkedIn, Facebook, ..).
 7. 7. Opleiding Start Me Up CURSUS Auteur: Veerle De Jaegher > Module Online netwerken 2 © SYNTRA 2019 7 | 21 Soorten netwerken / communities Formele Informele IRL Virtuele 5. VERTROUWEN Transparant zijn over je bedrijf en je businessleven, het is een hele uitdaging. Niet elke ondernemer wenst alles te vertellen op het internet over zijn bedrijf. Weliswaar loont het toch om zo open mogelijk te zijn. Denk maar aan Open Bedrijvendag. Mensen houden ervan om bedrijven van dichtbij te zien. Het geeft ze een gevoel van vertrouwen. Probeer dit dus ook zo te doen op je sociale media: geef ze een blik achter de schermen, toon ze allerlei zaken, de zaken die je uiteraard zelf kiest en die mooi ogen naar de buitenwereld. Zo bouw je vertrouwen bij hen op. Niet enkel je aanbod, product of dienst boeit de potentiële klanten, maar ook de onderneming zelf en alles wat erbij komt kijken. Die zaken kunnen heel waardevol zijn in je sociale media marketing. Hierdoor kan je bijvoorbeeld ook subtiel de prijszetting verklaren. Laat mensen zien welke moeite je zoal moet doen om tot je aanbod te komen. De klant begrijpt zo beter een bepaalde prijs.
 8. 8. Opleiding Start Me Up CURSUS Auteur: Veerle De Jaegher > Module Online netwerken 2 © SYNTRA 2019 8 | 21 6. INSTELLINGEN Privacy en veiligheid begint bij jezelf. Bekijk en optimaliseer dus in elk sociaal medium je instellingen. Er zijn gigantisch veel mogelijkheden om zaken aan te passen volgens je voorkeuren. Wens je bijvoorbeeld op Facebook niet te veel vriendschapsverzoeken? Duid dan aan bij je instellingen dat bijvoorbeeld enkel vrienden van vrienden je kunnen uitnodigen. Je kan er ook aanduiden dat je profiel onzichtbaar wordt voor Google en andere zoekmachines. Het is immers noodzakelijk dat je een profiel in eigen (persoons-)naam hebt om een (bedrijfs-)pagina te kunnen maken. Gebruik hiervoor geen valse naam. Dit is namelijk tegen de regels van Facebook en daardoor kan dit verwijderd worden. In elk sociaal medium zijn er verschillende mogelijkheden bij de instellingen. Bekijk dit en bedenk welke voor jou mogen aangepast worden en noteer in je agenda dat je dit elk jaar of half jaar herbekijkt, want dit wijzigt relatief snel.
 9. 9. Opleiding Start Me Up CURSUS Auteur: Veerle De Jaegher > Module Online netwerken 2 © SYNTRA 2019 9 | 21 7. DE KRACHT VAN JE NETWERK Volgens de studie van Stanley Milgram is de hele wereld met elkaar verbonden in maximaal zes stappen. Sinds de komst van social media is het gemakkelijker dan ooit om iemand te bereiken omdat je daar gemeenschappelijke contactpersonen kan zien. Bij LinkedIn kan je dat zelfs in 2e graad ook zien. De connecties van jouw connecties behoren tot de eerste graad. En daar bovenop kan je nog 1 graad verder zien. Dus ideaal als je een bepaalde persoon wenst te contacteren: je zoekt even op in LinkedIn wie je daartoe kan verbinden, wie je kan introduceren aan die persoon. In bovenstaand voorbeeld kan je 3 graden ver zien hoeveel mensen je kan bereiken. Dit was ooit zichtbaar in LinkedIn in cijfers, nu enkel in namen en connecties. In dit voorbeeld zie je dus dat als je een eigen netwerk uitbouwt van 1.367 personen, dan kun je in de 3e graad meer dan 6 miljoen mensen bereiken. Belangrijk bij de ‘6 degrees’ is uiteraard wel dat de andere persoon je ook goed kan introduceren en je goed kan omschrijven. Het is jouw taak om via sociale media een helder beeld te schetsen van wie je bent als persoon en bedrijf. Deze cirkels kunnen je helpen dit te bepalen. Vul in elke cirkel 2 à 3 kernwoorden in die je typeren en maak hiermee een omschrijving van jezelf en je bedrijf.
 10. 10. Opleiding Start Me Up CURSUS Auteur: Veerle De Jaegher > Module Online netwerken 2 © SYNTRA 2019 10 | 21 8. ELEVATORPITCH Je kunt jezelf en je bedrijf ook omschrijven via een elevatorpitch. Deze geijkte formule helpt je om op een constructieve manier een beknopte, krachtige omschrijving op te maken. Jezelf als businesspersoon en je bedrijf goed kunnen omschrijven is altijd heel nuttig, zowel in fysieke als virtuele netwerken. Bedenk maar eens wat je zal antwoorden als iemand je vraagt: “wat doe je eigenlijk voor werk?”. Het is de bedoeling dat je antwoord zó duidelijk is dat iemand het heel makkelijk kan doorvertellen in zijn netwerk. Tracht dus bondig en duidelijk te zijn, zonder vaktermen of buzzwords. Omschrijf je zelf heel menselijk en nuchter wie je bent, wat je doet en wat je drijft. Het concept van een elevatorpitch is dat je in een lift stapt naar de hoogste verdieping met een persoon waarvan je niks weet. Je weet niks van elkaar. Toch wil je deze persoon overtuigen van wat je professioneel doet. Je hebt 30 seconden om te vertellen wat deze persoon boeiend zal vinden waardoor hij bij het uitstappen van de lift je vraagt om je contactgegevens, een overleg, om zaken te doen. Het is dus een zeer kort betoog zonder veel hulpmiddelen zoals een flyer of een presentatie. Dit is de basis van je ‘biografie’ op sociale media, de plaats waar je kort vertelt wat de concrete inhoud is van je onderneming.
 11. 11. Opleiding Start Me Up CURSUS Auteur: Veerle De Jaegher > Module Online netwerken 2 © SYNTRA 2019 11 | 21 In de pitch vertel je kort maar krachtig: » Wie je bent » Wat je te bieden hebt (oplossing) » Wat je toevoegt (voordelen) » Wat je zoekt 9. BIOGRAFIE Een ‘bio’ of biografie op social media is de beknopte omschrijving van je zaak. Je omschrijft zo kort mogelijk wat je te bieden hebt voor je doelgroep, in de taal van je doelgroep. Probeer dit op elk sociaal medium dat je gebruikt, zo gelijkaardig mogelijk te houden, alsook op je website. Op Instagram is de ruimte die je hiervoor krijgt best klein, dus daar moet het heel kort. Op Facebook heb je 2 plaatsen waar je dit kan doen: bij de ‘short description’ en bij je ‘story’ waar je een langere tekst kan neerpennen. Test jouw bio eerst uit in real life. Vraag aan je omgeving of het duidelijk is wat je bedoelt en of men het niet verkeerd kan interpreteren. Bio op social media Op basis van jouw elevator pitch Korte versie Gelijkaardig per sociaal medium
 12. 12. Opleiding Start Me Up CURSUS Auteur: Veerle De Jaegher > Module Online netwerken 2 © SYNTRA 2019 12 | 21 10. SWOT Een SWOT-analyse helpt je om strategisch en doordacht te werken op social media. Je gebruikt een plan. Bij een SWOT ga je in de diepte nadenken over je business. Uit die brainstorm kun je ideeën halen voor de content zoals posts waarover je ooit eens moet schrijven op social media. Je achterhaalt ook soms zaken die op het eerste zicht niet belangrijk leken of waar je nog niet aan gedacht had om je business sterker te maken. Dit systeem voor analyse maakt het heel overzichtelijk. Werk in kernwoorden en niet in volzinnen. Elk vak stelt een letter voor: » Strengts (sterktes) » Weaknesses (zwaktes) » Opportunities (mogelijkheden, opportuniteiten) » Threats (bedreigingen) De sterktes en zwaktes zijn de zaken die IN je bedrijf zijn, de opportuniteiten en bedreigingen zijn externe zaken, dus BUITEN je bedrijf, bijvoorbeeld strenge wetgeving in je industrie die wijzigt. Het vergt wel wat inspanning om deze SWOT-analyse te maken maar het brengt werkelijk veel op. Je doet vele inzichten op door dit te maken en het leidt tot een strategische werking van je marketing met een doel waarop je je richt. Het is trouwens niet enkel je bedrijf dat het
 13. 13. Opleiding Start Me Up CURSUS Auteur: Veerle De Jaegher > Module Online netwerken 2 © SYNTRA 2019 13 | 21 succes bepaalt maar ook de omgeving, dus de externe factoren waarmee je rekening moet houden. Tracht per onderdeel 4 à 5 punten in te vullen. Bedenk dan ook welke punten eventueel een invloed kunnen hebben op elkaar. 11. USER-BASED Sociale media helpen om te netwerken online. Het zijn externe platformen waarvan je gebruik kan maken om communicatie te voeren. Ook uit de definitie op Wikipedia blijkt dat dit een user-based model is, met andere woorden dat de gebruikers de inhoud van het medium verzorgen. Ook in deze definitie ligt een duidelijke nadruk op engagement: interactie en dialoog tussen de gebruikers onderling zijn belangrijk. Dus het is niet de bedoeling dat je als bedrijf gewoon een boodschap uitstuurt, maar wel dat men erop reageert. Dit kan met ‘likes’ maar nog beter met reacties of commentaren.
 14. 14. Opleiding Start Me Up CURSUS Auteur: Veerle De Jaegher > Module Online netwerken 2 © SYNTRA 2019 14 | 21 12. WELKE SOCIALE MEDIA? Maar welk sociaal medium moet je kiezen? Er zijn er zoveel! In dit overzicht van de allergrootste sociale media (Facebook, Twitter, Vimeo, Snapchat, Foursquare / Swarm, Google+, Periscope, Instagram, LinkedIn, YouTube, Slideshare, Pinterest) maak je dus een keuze van de relevante media voor je bedrijf. Die kies je op basis van je doelgroepen en doelstellingen. Er is bijzonder veel verschil tussen de sociale media. Laat je ook niet misleiden bij je keuze door vooroordelen. Verken de media om te zien welke voor jou relevant zijn. Geef wat kernwoorden in over jouw industrie of branche en bekijk wat anderen doen. Probeer meer dan één medium te kiezen. Het is namelijk gevaarlijk om via één kanaal te werken omdat deze platformen heel snel wijzigen. Kies er dus een paar. Je kan ze onderverdelen in primaire en secundaire media. Je primaire keuze zijn de voornaamste media die je heel vaak zal opvolgen en waar je vaak zal posten. De secundaire kanalen zijn media die je ook voor jouw bedrijf zal gebruiken maar op een minder hoge intensiteit. Je wil ze dus invullen, maar minder regelmatig gebruiken dan je primaire media. Laat je ook niet misleiden door de social media mix/keuze die concurrenten gemaakt hebben. Beslis zelf wat jij wilt gaan gebruiken en probeer affiniteit te vinden in die media; wat je graag doet, doe je immers beter.
 15. 15. Opleiding Start Me Up CURSUS Auteur: Veerle De Jaegher > Module Online netwerken 2 © SYNTRA 2019 15 | 21 13. SOCIAL MEDIA STRATEGIE Social media marketing is geen kwestie van toeval, maar wel een zaak van doordacht werken. Daarom is het belangrijk een strategisch stappenplan uit te schrijven. In dit onderstaande voorbeeld vind je een mogelijke structuur en de mogelijke onderdelen voor je strategie, de keuze van de onderdelen is afhankelijk van de grootte en de industrie van je bedrijf. Tracht dit uit te schrijven voor jezelf en stuur bij na een paar maanden. Het voornaamste resultaat van een social media strategie is het contentplan en het mediaplan. Het contentplan bevat alle onderwerpen waarover je ooit kan schrijven in je social media marketing. Wat boeit je doelgroep? Wat zijn de onderwerpen die je wilt beschrijven om je doelstellingen te halen? Wat maakt jouw zaak bijzonder en hoe zal je dit in onderwerpen voor posts gieten? Wie zal je helpen content aan te leveren, zowel tekst, foto als video? Zal je werken met externe influencers of tracht je eigen medewerkers te betrekken bij je social media marketing en maak je ambassadeurs van je mensen? Schrijf je strategie uit in 7 stappen: 1. Doelgroepen en doelstellingen 2. USP’s 3. Meetpunten 4. Contentplan 5. Mediaplan 6. Contentleveranciers 7. (Policy)
 16. 16. Opleiding Start Me Up CURSUS Auteur: Veerle De Jaegher > Module Online netwerken 2 © SYNTRA 2019 16 | 21 Boomstructuur voor social media strategie 1 Vooronderzoek 1.1 USP’s & SWOT Unique selling propositions/points Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats 1.2 Baseline 1.3 Bio 1.4 Nulmeting, analyse huidige sociale media & resultaten (enkel voor bestaande kanalen) 1.5 Concurrentie  mystery shopping doen bij gelijkaardige zaken 2 Doelstellingen 2.1 Algemene SoMe doelstellingen Bv. Sales en marketing voor bestaande en nieuwe klanten Naamsbekendheid Vertrouwen uitstralen 2.2 Doelstellingen per medium 2.3 KPI’s Key Performance Indicators, meetpunten Vnl. bereik en engagement meten (en niet fans/followers/…) 3 Doelgroepen  eventueel gebaseerd op persona’s 4 SoMe mix Welke social media kanalen zal je gebruiken? 4.1 Open netwerken Bv FB en IG 4.2 Gesloten netwerken Bv. WhatsApp 5 Andere marketingtools 5.1 Website 5.1.1 Eigen site Misschien kleine statische site maken, een one-pager bijvoorbeeld
 17. 17. Opleiding Start Me Up CURSUS Auteur: Veerle De Jaegher > Module Online netwerken 2 © SYNTRA 2019 17 | 21 5.1.2 Extra domeinnamen 5.1.3 Vermelding op platformen 5.2 Nieuwsbrieven 5.3 Print 5.4 Advertenties 5.5 Pers 5.6 Events 5.6.1 Eigen events 5.6.2 Externe events 5.7 Sponsoring 6 Contentplan 6.1 Mindmap/lijst van topics Hulpmiddel om mindmap digitaal te maken: http://mindmapfree.com/ 6.2 Contentstromen 6.3 Contentleveranciers 6.3.1 Interne ambassadeurs 6.3.2 Externe influencers 7 Mediaplan 7.1 Interval voor posts 7.2 Timing voor posts 8 Optimalisaties kanalen 8.1 Facebook 8.1.1 Facebook pagina 8.1.2 Facebook profielen (sales) 8.2 Instagram 8.3 Twitter 8.4 Google My Business (maps & posts) 8.5 LinkedIn 8.5.1 LinkedIn page 8.5.2 LinkedIn profielen 8.6 Pinterest 8.7 Foursquare/Swarm 9 Worst case scenario
 18. 18. Opleiding Start Me Up CURSUS Auteur: Veerle De Jaegher > Module Online netwerken 2 © SYNTRA 2019 18 | 21 Bijlagen Toelichting van 4 grootste social media platformen LinkedIn, Twitter, Instagram en Facebook LinkedIn LinkedIn is a professional network, it was created to connect & interact with work-related people. This business orientated platform can be used for HR goals such as employment but has an also larger goal for individuals & companies, being: personal and corporate branding. In this way, they can become and stay top of mind in a certain domain of their professional knowledge for their audience. Its tone of voice is quite formal and neutral, the type of content is mostly informative, educational. In the social media landscape, LinkedIn is considered having a higher level of quality content than most other popular social media, as users mostly demonstrate here their professional skills, knowhow and experience. But just like in most other social media, all posts are filtered by an algorithm based on personal use of the system. Another big advantage of LinkedIn is that it can easily show you through who you are connected to others, so mutual contacts are shown until the third degree. (first degree: your own connections, second degree: connections of your connections, third degree: even one step further). This means that this database can show you how to get in contact with people you don’t know yet through mutual connections. As a result of Microsoft acquiring LinkedIn, soon there will be an integration of Microsoft Office programs such as Excel, Word and Outlook with LinkedIn profiles. Twitter Twitter is known as a platform where users, in their own name or on behalf of a company, write very short posts, tweets, often quite informational and about recent content, actuality. Originally posts
 19. 19. Opleiding Start Me Up CURSUS Auteur: Veerle De Jaegher > Module Online netwerken 2 © SYNTRA 2019 19 | 21 could only contain 140 characters (originated from SMS messages) and no photo or video but this has evolved to 280 as a limit and also can contain photo and video. It is a kind of microblogging system, the obligatory briefness/brevity makes is scan-friendly and easier to quickly track information with a glance you are willing to read, different again than other social media. The tone of voice on Twitter is quite straightforward, harsh and less playful than Facebook. People discuss topical interest and breaking news, scoops are supposed to be brought out here first, so Twitter users expect to find it here. That is why many journalist are active on this social medium, as well as politicians. There is less fake news because users are supposed to have good arguments when discussing a topic. All content is also indexed on Google so any tweet can be found in a Google search query. Advertising in less common on this medium, we can use Twitter purely organic. This (international) community is smaller than the number of Facebook its user but more closely connected. So the quality of the connection is stronger between users. Important of course, as Twitter is based on interaction such as all social media, is to follow other accounts, in this case centralised around all topics of your industry. Instagram. This ‘younger’ platform was founded in 2010, mainly to provide post with images. This visual (mobile) social medium now even has grown severely since its takeover by Facebook. Instagram is a photo and video sharing network about optimised images, very positive in style and with less attention to text. The in-app possibility to edit images with digital filters and many other features & tools makes everyone a better photographer, the fundament of Instagram. So far it has mainly millennials, born between 1980 & 1990, using it but is still growing towards a broader audience. This platform also provides temporary posts, called ‘stories’ that disappear after 24 hours. These self- destructing style of posts (often video) is trending in the social media landscape. Same as on Twitter, hashtags are relevant on this channel to find and be found. The idea of temporary post originated here and on Snapchat, this trend of a story that only last for 24 hours in the
 20. 20. Opleiding Start Me Up CURSUS Auteur: Veerle De Jaegher > Module Online netwerken 2 © SYNTRA 2019 20 | 21 meantime has also become popular on other social media such as Facebook and soon even on YouTube. The use of hashtags is very common on Instagram (as well as on Twitter), the goal is that unrelated users that do not follow each other account can easily find similar posts, defined by hashtags that describe a topic. We can also introduced our own branded hashtag. On Instagram there is also a possibility to follow hashtags instead of following only users. Facebook Being a popular medium, Facebook is the world's largest social network, with more than 1 billion users worldwide, Facebook is known for rather entertaining and playful information. It is a mainstream channel to distribute news also as a company but in an soft style, not through a profile but with a business page. It gives companies a voice to respond as well to any remarks or questions from our community. On this platform there are all kinds of users in age and type, however it is said that the youngest users don’t actually use this now rather in a passive way. Because this platform already exists for quite a long time (since 2004), there are more options to distribute news to certain selected audiences.
 21. 21. Opleiding Start Me Up CURSUS Auteur: Veerle De Jaegher > Module Online netwerken 2 © SYNTRA 2019 21 | 21 Bronnen Internetbron » Wikipedia. Geraadpleegd op 22 februari 2019 via http://nl.wikipedia.org/wiki/sterkte-zwakteanalyse.

×