Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Venus de milo

2,097 views

Published on

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Venus de milo

  1. 1. David Amaya Franc Yáñez Hª de l’ART
  2. 2. <ul><li>Documentació general </li></ul><ul><li>Anàlisi formal </li></ul><ul><li>Interpretació </li></ul><ul><li>Funció </li></ul><ul><li>Curiositats </li></ul><ul><li>Pàgines de recerca </li></ul>
  3. 3. <ul><li>L’autor de la Venus de Milo és anònim, encara que es creu que possiblement l’autor va ser Alejandro d’Antioquía i pertany a l’estil Hel·lenístic, actualment la podem trobar exposada al museu de Louvre (París). </li></ul>
  4. 4. <ul><li>La Venus de Milo, és una obra mestra, fa 211 cm d’alçada, 36 cm d’amplada i pesa uns 900kg, en la qual es pot observar una dona lleugerament inclinada a la dreta amb el cap mirant a l’esquerra. </li></ul>
  5. 10. <ul><li>La interpretació no es gaire certa, tot i que es pot interpretar de diferents maneres . </li></ul>
  6. 11. <ul><li>Feia una funció representativa ja que aquest personatge pertany a la mitologia. </li></ul>
  7. 13. <ul><li>http://www.xtec.es/~jarrimad/grecia/grecia3.html (30/11/11) </li></ul><ul><li>http://www.artehistoria.jcyl.es/ (30/11/11) </li></ul><ul><li>http://html.rincondelvago.com/venus-de-milo.html (30/11/11) </li></ul><ul><li>http://www.swingalia.com/escultura/escultura-de-la-venus-del-milo.php (1/12/11) </li></ul>

×