Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Revolució industrial

739 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Revolució industrial

 1. 1. La Revolució IndustrialHistòria – 4t d’ESO
 2. 2. Què va ser? Un conjunt de canvis que van transformar els sistemes de producció: d’un sistema basat en l’agricultura (Antic Règim= a un sistema industrial (capitalisme industrial). Quan i on? A Anglaterra, de mitjan segle XVIII (1750 aprox.) a mitjan segle XIX (1850). A la resta de països fou posterior. S’inicià a Anglaterra. Posteriorment, s’anà expandint per la resta d’Europa, els Estats Units i Japó.
 3. 3. Per què?Causes de la Revolució Industrial Augment de la producció agrària Creixement demogràfic Capital suficient Expansió del comerç Innovacions tècniques Marc polític favorable
 4. 4. I per què a Anglaterra? Riquesa de fonts d’energia (carbó de coc) i primeres matèries per a la indústria tèxtil (cotó colonial i llana anglesa) La modernització de l’agricultura mitjançant el sistema NORFOLK de rotació quadriennal de conreus La possessió d’un gran imperi colonial que els generava una gran quantitat de capital que podien invertir en la indústria Una burgesia interessada en invertir en la indústria Una bona xarxa viària i fluvial Innovacions tècniques
 5. 5. 1. Transformacions agràries
 6. 6. 1. Transformacions agràries:
 7. 7. 2. Creixement demogràficLa demografia abans de la R.I.:Altes taxes de natalitat i demortalitat (sobretot infantil):escàs creixement vegetatiuA partir de mitjan segle XVIII:Augmenten els excedentsalimentaris i per tant,disminueixen les fams I lesepidèmies -> disminueix la taxade mortalitat  creixement dela població
 8. 8. 2. Creixement demogràfic T.N. = Taxa de natalitat T.M. = taxa de mortalitatGràfic de l’evolució de la població europea
 9. 9. 3. Capital acumulat Capital per invertir en la indústria provinent deExcedents agraris Comerç
 10. 10. 4. Expansió del comerçA Anglaterra es desenvolupa Es basa en Matèries primeres observem un important comerç per productes industrials A causa de Crea un Més població, més demanda Estímul per la indústria Estímul per la indústria Millora de les comunicacions
 11. 11. 5. Innovacions tècniques Màquina de vapor (James Watt)
 12. 12. 5. Innovacions tècniques Innovacions tècniques a la indústria tèxtil:  Llançadora volant.  Spinning-Jenny  Teler mecànic.
 13. 13. 5. Innovacions tècniques
 14. 14. 6. Marc polític favorable Monarquia parlamentària anglesa
 15. 15. Desenvolupament Unitat 1 Sectors pioners industrials Principalment, però també de la llanacotoneraEs beneficia de • Sector no reglamentat pels gremis • Matèria primera: cotó (barat, procedent del comerç colonial (esclavisme) • Innovacions tècniques: Llançadora volant, Spinning Jenny, Teler mecànic... ferro Per fondre’l es necessita Carbó vegetal És escàs i poc energètic Calia una millor font d’energia Innovació tecnològica completada amb
 16. 16. Sectors pioners industrialsFerrocarril Estímul per a la indústira siderúrgica Permet els transport de grans quantitats de mercaderies i persones Estímul per al comerç interiorVaixell de vapor Afavoreix el comerç exterior (colonial)
 17. 17. Sectors pioners industrials
 18. 18. Sectors pioners industrials
 19. 19. DesenvolupamentNou sistema econòmic: el capitalisme escriu 1776, “La riquesa de les nacions” Llibertat econòmica Llei de l’oferta i la demanda No intervenció estatal en matèria econòmica
 20. 20. El capitalisme financer Iniciativa lliure Recerca del màxim benefici Lliure competència Però...
 21. 21. Desenvolupament Nou sistema econòmic: el capitalisme Capital El procés industrial necessita inversióS’aconsegueix amb Es creen Accions Que es compren i venen a través de la Borsa
 22. 22. Conseqüències Demogràfiques:  Augment de la població europea Es produí com a conseqüència del manteniment d ’elevades taxes de natalitat i de la dràstica reducció de les de mortalitat. Aquest increment fou més significatiu en les ciutats que en l’àmbit rural. Gràfic que mostra el creixement de la població mundial fins el 1900
 23. 23. Conseqüències Demogràfiques:  La urbanització Les ciutats van créixer molt, en part, per la immigració procedent de les zones rurals (èxode rural). La urbanització fou ràpida i desordenada.Plànol que mostra el creixement de Barcelona Dibuix que mostra la industrialtzació de la ciutatd’acord amb el Pla Cerdà de Manchester (Anglaterra)
 24. 24. Conseqüències Econòmiques:  Naixement del capitalisme. Socials:  El naixement d’una societat capitalista dividida en classes Contràriament a la societat estamental de l’Antic Règim, la societat de classes suposa la igualtat de tots els individus davant la llei. Ara bé, aquesta igualtat política no es correspon amb igualtat social i econòmica: neix la societat de classes, formada per la burgesia i el proletariat. Propietat privada Força de treball dels mitjans de producció • Són una classe social nova: els treballadors, els obrers de les fàbriques que treballen a canvi• Eren els propietaris de d’un salari. les fàbriques, és a dir, • Eren el grup social més nombrós i el més dels mitjans de desafavorit producció. • Les seves condicions de vida eren molt dures:• Són la nova classe - Jornada laboral de 12 a 14 hores dominant: poder social, - Salaris molt baixos. econòmic i cultural. En -Condicions de vida i de feina molt els països on hi ha precàries. - Les dones i els nens treballaven (amb sufragi censatari, són sous inferiors) els qui poden votar. - No hi havia condicions higièniques ni sanitàries.
 25. 25. Conseqüències Medioambientals:  Contaminació i degradació del paisatge. L’ús del carbó com a matèria combustible provoca una gran contaminació de l’aire. A més a més, el ràpid creixement de les indústries i les ciutats deteriora el paisatge i comporta una explotació irracional de la terra.
 26. 26. La 2a Revolució Industrial
 27. 27. Després de la primera fase de la industrialització (Anglaterra) i la seva extensió (Europa, USA i Japó), s’inicia una nova fase que durà des de mitjan segle XIX fins el 1914 (inici de la I Guerra Mundial). Gran Bretanya va perdre el seu lideratge en benefici d’altres potències.La caracteritzen els següents trets:  La utilització de noves fonts d’energia.  El desenvolupament de nous sectors de producció.  Canvis en l’organització del treball.  Noves formes de capital empresarial
 28. 28. Noves fonts d’energiaSi el carbó i el vapor constituïren la primera matèria i la fontd’energia aplicada a les màquines en la Primera RevolucióIndustrial, durant la Segona, se’n desenvoluparen d’altres: El petroli Va servir de combustible pel motor d’explosió i per la indústria de l’automòbil. L’electricitat La seva aplicació fou essencial per la il·luminació (Edison, bombeta, 1879), la transmissió de senyals electromagnètiques (telègraf), acústiques (ràdio de Marconi), i en determinats motors, entre ells els dels tramvies.
 29. 29. TelègrafBombeta d’Edison Ràdio de Marconi
 30. 30. Nous sectors de producció La indústria automobilística Henry Ford, empresari nord-americà, n’és el principal impulsor. La indústria química Colorants, explosius (ex., la dinamita), adobs, medicaments, fibres artificials (ex., el nylon), cautxú, etc. La nova siderúrgia El ferro perd importància davant l’acer (mescla de ferro i carboni). Les indústries alimentàries Llaunes en conserva esterilitzades (1875), frigorífics industrials (1878), etc.
 31. 31. Noves formes d’organització del treballLa complexitat de les noves empreses i dels processos deproducció imposaren en aquesta segona fase de la R.Industrial nous sistemes d’organització del treball. Destaquen: El Taylorisme. Busca l’organització científica del procés productiu de l’empresa mitjançant l’especialització i l’estandarització amb l’objectiu de reduir les despeses de producció. El treball en cadena ("Fordisme"). Aplicat amb èxit en les fàbriques d’automòbils de Henry Ford, significa el màxim rendiment del treball ja que cada treballador desenvolupa una tasca en una cadena de muntatge mòbil. D’aquesta manera, es poden abaratir els productes per a vendre també en massa.
 32. 32. Mural de Diego Rivera, Indústria de Detroit (1932)
 33. 33. Noves formes de capitalMÈTODES DE CONCENTRACIÓ D’EMPRESES:  Càrtel Acords temporals entre diferents empreses per fixar preus de mercaderies amb l’objectiu de disminuir la competència entre elles.  Trust Fusió d’empreses dedicades a una mateixa activitat.  Hòlding Empresa que té la major part de les accions d’un conjunt d’empreses i bancs, encara que no siguin del mateix sector.  Monopoli L’oferta d’un producte està tota concentrada en una sola empresa.
 34. 34. Noves formes de capital

×