Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Projecte del Jardinet (09-10)

680 views

Published on

Published in: Travel, Health & Medicine
 • Be the first to like this

Projecte del Jardinet (09-10)

 1. 1. El jardinet i l’escola:  noves possibilitats per descobrir  (curs 2009‐2010) 
 2. 2. Què volíem fer?  •  Entrar en contacte amb la natura enmig d’un entorn urbà.  •  Respectar les zones verdes i apreciar la seva importància dins les ciutats.  •  Prendre consciència de la importància d’una bona cura de les plantes. 
 3. 3. Què volíem fer?  •  Agafar  responsabilitat  i  autonomia  en  les  tasques  assignades,  així  com  moLvació i implicació per les acLvitats voluntàries que s’organitzen sobre el  jardinet.  •  Desenvolupar  les  habilitats  d’expressió  escrita  i  oral  en  relació  amb  el  protagonisme del jardinet a la Festa de la Terra.  •   Treballar en equip. 
 4. 4. Què hem fet?  1.  Regar regularment (un cop per setmana a l’hivern i dos a l’esLu, sempre que  no hagi plogut).  2.  Tenir cura del manteniment del jardinet periòdicament: netejar la grava i la  terra, treure les pedres  de la terra, instal∙lar una tanca per a delimitar les  jardineres...  3.  ULlitzar el compost proporcionat per l’Agenda 21 per barrejar‐lo amb la terra  i, d’aquesta manera, renovar‐la.  4.   Plantar les plantes proporcionades per l’Agenda 21. 
 5. 5. Què hem fet?  5.        IdenLficar les plantes amb cartells amb el seu nom (comú i cien[fic) i les  seves caracterísLques i necessitats.  6.        Redacció d’un conte amb els elements i plantes del jardinet com a  protagonistes.  7.        Representació del conte davant els pares a la Festa de la Terra, juntament  amb la parLcipació de  la resta de cursos de l’escola.  8.         ULlitzar correctament les eines de jardineria. 
 6. 6. Com ho hem fet?    Distribució  de  feines  setmanals:  cada  setmana,  un  grup  d’alumnes  de  1r  d'ESO baixa a regar (un o dos cops per setmana) el jardinet. Prèviament, s’ha  treballat  la  manera  de  regar  les  diferents  plantes  i  la  importància  del  correcte ús i estalvi d’aigua.  
 7. 7. Com ho hem fet?  Regularment, es dedica un temps a tenir cura del manteniment del jardinet.   Baixem  tota  la  classe,  distribuïm  feines  i  eines  i  el  netegem  (fulles  seques,  pedres a la terra, cartells idenLficaLus ben col∙locats...). 
 8. 8. Com ho hem fet?  AcLvitat de plantada de les plantes proporcionades per l’Agenda21. Els pares  jardiners els expliquen on ha d’anar cada planta segons la llum, com s’ha de  plantar correctament, la importància de regar regularment.  
 9. 9. Com ho hem fet?  De tant en tant, anem afegint plantes que porten professors o alumnes. Per  exemple, maduixeres o plantes d’aloe vera.  
 10. 10. Com ho hem fet?  A  la  Festa  de  la  Terra  d’enguany,  el  jardinet  ha  estat  el  protagonista.  Els  alumnes  han  redactat  un  de  la  història  del  jardinet  que  té  com  a  protagonistes  elements  del  passat  i  el  present:  els  jardiners,  la  palmera,  el  llorer,  les  flors,  les  plantes  aromàLques,  el  ficus,  les  heures,  les  gallines,  els  conills i les oques. 
 11. 11. Com ho hem fet?  Explicant el conte de la història del jardinet on cada curs és un personatge 
 12. 12. Què hem après?  ‐ Com reconèixer les diferents plantes que tenim al jardinet    ‐ Que les plantes aromàLques fan molt bona olor    ‐ Que cal ensenyar als més peLts que podem jugar al jardinet sense fer‐lo malbé    ‐ A disLngir les diferents olors de les plantes    ‐ Que cal ser responsables i constants amb la cura i el manteniment del jardinet    ‐ Que el nostre jardinet té una història i és important que la coneguem    ‐ A valorar que tenim un espai verd dins l’escola   
 13. 13. Què hem après?  QUE TENIM UN TRESOR I L’HEM DE CUIDAR! 
 14. 14. I l’any que ve, què?  Fer que el jardinet sigui un espai viu i parLcipaLu dins de l’escola! 

×