Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Diana de coavaluació

241 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Diana de coavaluació

  1. 1. Projecte La nostra ciutat Cicle Mitjà Nom __________________________________ Data __________________________________ Diana de coavaluació pCom treballa? CriterisCriterisCriterisCriteris dededede puntuacipuntuacipuntuacipuntuació Nom de qui avalua______________ 0 Mai o gairebé mai 1 Poques vegades 2 Moltes vegades 3 Sempre M’interesso pels companys de l’equip Fa preguntes, busca informació i demostra curiositat Innovació M’interesso pels companys de l’equip S’interessa pels companys de l’equip si els veu tristos o tenen problemes Accepta i respecta les decisions de l’equip No es desanima amb les dificultats Autonomia Dóna idees i busca solucions Innovació Sap expressar les seves idees i escolta les dels altres Fa la feina quan toca sense perdre el temps Autonomia Li agrada treballar amb el seu equip i crea bon ambient Habilitats empresarials 3 2 1 0

×