Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Terapie: Sindroamele (pe sisteme)

Sindroamele studiate la Terapie, pe sisteme.

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

Terapie: Sindroamele (pe sisteme)

 1. 1. SISTEMUL RESPIRATOR 1. Sindromul de condensare a țesutului pulmonar neretractil Definiție:caracterizeazăpierdereaconținutuluiaericalveolar,scădereaelasticității țesutului pulmonar într-unanumitloc dinparenchim(segment,lob). Mecanism:substituireaconținutului aericalveolarse face prin: 1) infiltrat inflamator(pneumonie) 2) țesut tumoral(neoplasm) 3) țesut conjunctiv (fibroze) 4) substituirecu sânge(infarctpulmonar) 5) resorbția aerului (atelectazie). Sindromul neretractil cuprindeprimele 4,iarretractil ultimul.  Pneumonii Definiție:afecțiuni inflamatorii ale parenchimului pulmonarde origine infecțioasă,caracteriztăprin alveolităexudativ,infiltratinflamatorinterstițial,care realizeazăcondensareapulmonarăcumanifestări de impregnare infecțioasă. Clasificare: - etiologic: bacteriană,virală,micoplasme,fungi,protozoare,prinaspirație,compuși toxici - patogenie:primare,secundare - criterii clinico-morfologice:pneumonielobară,bronhopneumonie(procesul inflamatorcuprinde mai mulți lobuli și bronșiole aferente),pneumonie interstițială(leziuneinflamatorie dispusăinterstițial și peribronhovascular) - gravitate:ușoară,grav medie,gravă,extremde gravă - mediu:comunitare,nosocomiale,prinaspirație,persoanecuimunitate compromisă Patogenie:cel mai desagenții patogeni pătrunde pe cale aeriană.Organismulse apărăprinintermediul perilornazali,activitatemucociliară,tuse,strănut,mecanismesecretorii (mucus,Ig),mecanisme celulare (macrofage alveolare,neutrofile,LT).Factori predispozanți suntinfecțiivirale,obstrucție bronșică,stări imunodeficitare,alcoolism,fumat,stres,suprarăcire.  Pneumoniafranc lobară Definiție:afecțiune acutăinflamatorie,reacție hiperergică,debutacutși rapid,evoluție ciclică,afectează lobul și atrage pleuraîn procesul inflamator.Se dezvoltălapersoane anteriorsănătoase,frecventla bărbați,în anotimpuri reci și umede.Pneumocociifiindaspirați înorofaringe pânălaalveole,determină o reacție inflamatorie, cuproducere de exsudatalveolarbogatînproteine,care permite proliferarea rapidăa germenilorși răspândirealor. Patologie:Cuprinde 4stadii: - congestie:2-3 zile,se constituie alveolitacatarală
 2. 2. - hepatizareroșie:1-2 zile,prezențaînspațiul alveolarafibrinei,eritrocite extravazate - hepatizarecenușie:2+ zile,începutul procesuluide resorbție,se distrugeritrocitele și leucocitele - resorbție:exsudatul alveolareste digeratenzimaticși resorbitpe cale limfaticăsaueliminatprintuse. Tablou clinic:frisoane,febră(peste39*C),junghi toracic,tuse,dispnee. Examen obiectiv:stare generalăgravă,poziție forțată(pe parteabolnavă),tegumente calde și umede. Examenul aparatului respirator: - stadiulde debut(congestie):inspecție(hemitoracele poate rămâne neînsemnatînurmă),palpare (vibrații vocale diminuate),percuție (sunetsubmat),auscultație (murmurveziculardiminuat+crepitație nesonoră) - stadiulde stare (de condensare,hepatizareroșie și cenușie):inspecție(hemitorace curămânere pronunțată),palpare (vibrație vocalăexagerată),percuție(sunetmat),auscultație(suflutubarpatologic + frotație pleurală),bronhofonie(exagerată) - stadiu de resorbție:inspecție (revinelanormal),palpare (vibrație vocalăpuținexagerată,revinela normal),percuție (sunetsubmat,revine lanormal),auscultație(respirație bronhoveziculară,revine la murmurvezicular+ crepitație sonoră),bronhofonie (exagerată,apoi normală). Examenul altor sisteme:cardiovasculare (tahicardie,scadzgomotele cardiace,scade TA),digestiv (greață,vomă,dureri epigastrale),SNC(dereglări psihice,meningism). Examen paraclinic:radiologic(opacitate,ocupăunlob,bine delimitată,omogenă) Complicații:pleurezie sero-fibrinoasă(reacție de hipersensibilitate laantigeniipneumococici),pleurezie purulentă,abcespulmunar,suprainfecție.  Bronhopneumonie Definiție:afecțiune secundară,descopii pânăla3 ani și vârstnici,este pneumonie acutăcaracterizată prinpolimorfismmicrobian,evoluțieneregulată,leziunidifuzece cuprindalveolele și bronhiile. Etiologie:asociere microbiană. Patogenie:pătrundereaagențilorpe cale bronhogenă.Se determinăfocare de infiltrație de diferite dimensiuni și culoare.Acesteapotconfluași afectaunlob întreg.Se potdistruge alveolele,țesutul pulmonar,cuformare de cavități. Tablou clinic:tuse cu expectorație mucoasăsaumucopurulentă,dispnee,dureri înhemitorace,febră. Examen obiectiv:inspecție(hemitoracelerămâne înurmă),palpator(vibrație vocalăexagerată), percutor(sunetsubmatsaumat),auscultativ(respirație aspră+ raluri uscate și umede buloase mici sonore) Examen paraclinic:radiologic(opacitate neuniformăși neomogenă) 2. Sindrom de condensare retractilă (atelectazia)
 3. 3. Definiție:este omodificare lanivelul parenchimului,încare se asociază2 elemente: colapsulalveolelor și retracția teritoriului pulmonar. Mecanism: - prinobstrucție (cel mai des,cancerbronhopulmonar,corpstrăin,sânge) - princompresie Tablou clinic:dureri toracice,tuse,dispnee.  Atelectazie prinobstrucție Examen obiectiv:inspecție(scade amplitudineamișcărilorrespiratorii,retracțiahemitoracelui afectat), palpare (vibrații vocalelipsesc),percuție(sunetmat),auscultație (lipseștemurmurvezicular) Examen paraclinic:radiologic(opacitate omogenăde formătriunghiulară,cuvârful lahil)  Atelectazie princompresie Definiție:prezențade lichidsauaerîn cavitateapleurală,care compreseazăplămânul,astfelel se colabează. Examen obiectiv:inspecție(bombareahemitoracelui),palpare(freamătvocal exagerat),percutor(sunet mat),auscultativ(suflutubarpatologic),bronhofonie (exagerată) 3. Sindrom cavitar Definiție:procesdistructival parenchimului pulmonar,cuformareaunei cavități,cuexpresie clinică, radiologică,anatomo-patologică,etiologică. Clasificare:abcespulmonar,cavernăpulmonară.  Abcespulmonar Definiție:supurație pulmonarăcircumscrisăîntr-ocavitate neoformată,produsăprintr-oinflamație acută netuberculoasă. Clasificare: - modde apariție: primar,secundar - evoluție:acut,cronic - localizare:lobsuperior,inferior,central,periferic - dimensiuneacavității:mică(2cm),medie (7cm),mare (7+ cm) - forme clinice:supraacut,subacut Tablou clinic:supurație închisă(debutbrutal,febră39-40*C, junghi toracic,tuse seacăsau expectorație redusă,freamătvocal exagerat,matitate,suflutubar),supurație deschisă(vomică,sindromcavitar propriu-zis).
 4. 4. Examen obiectiv:inspecție(rămânereaînurmă a hemitoraceluiafectat),palpare (freamătvocal accentuatsau diminuat),percuție (sunettimpaniccunuanțămetalică),auscultativ(sufluamforic, cavernos,raluri cavernoase). Examen paraclinic:radiografie (Ifază– opacitate difuză;IIfază– cavitate)  Cavernă Definiție:excavațieulceroasă,înformăde cavitate într-un organparenchimatos,apărutăîn urma evacuării conținutului (masăcazeoasă,puroi). Etiologie:TBC pulmonară,gangrenapulmonară,sifilisterțiar,pneumonie abcedantă,chisthidatic. 4. Sindroame de obstrucție bronșică Definiție:alterareamucoaseibronhiilor(prinînlocuireaepiteliuluiciliat),are locîngustarealumenului arborelui bronșicprinspasmmuscular,edeminflamator,secreție abundentăde spută. Etiologie:agenți infecțioși,mecanici,chimici,alergici. Patogenie:în urma acțiunii agenților,are locinflamațiamucoase arboreluibronșic,se produce unaflux abundentde sânge,exsudație,edemul mucoase,spasmul musculaturii netede și hipersecreție.În rezultatse deregleazăfuncțiade evacuare și apare sindromul de obstrucțiebronșică. Tablou clinic:lezareadifuzărăspândităaarborelui bronșic,lezareabronhiilorde calibrumicși bronhiolelor.Duce ladezvoltareasindromului de mărire avolumuluide aerdinplămâni (hiperpneumatizare),și emfizempulmonar. Se determinătuse periodicăsaupermanentă,uscatăsau productivă,dispneeexpiratorie,febră,frisoane,astenie,mialgii. Examen obiectiv:inspecțiegenerală(cianozadifuză),inspecție toracică(dispnee,emfizem),palpator (freamătvocal neschimbat),percuție(sunetpulmonarclar),auscultație (respirațieaspră,raluri).  Bronșite Definiție:inflamațieacutăsaucronică a mucoasei bronhiilor,provoacătulburări de secreție, permeabilitateși sensibilitate aarborelui bronșic. Clasificare: - evoluție:acută, cronică - etiologie: virală,bacteriană,alergică,factori chimici,fizici - răspândire:segmentară,difuză - localizare: traheobronșită,bronșitapropriu-zisă,bronșiolită - gradulde lezare a peretelui bronhiilor:superficială,profundă
 5. 5. - caracterulsputei: catarală,muco-purulentă,purulentă,hemoragică,necrotică - indici funcționali:obstructivă,neobstructivă 5. Sindromul bronșitei acute Definiție:inflamațiaacutăa căilorrespiratorii,cuevoluțiede scurtădurată,fără modificăradiologice. Etiologie:viruși,bacterii,substanțechimice. Factori predispozanți:suprarăcire,fumat,extenuare fizică,aerpoluat,alimentarădeficitară. Patogenie:hiperemiamucoasei bronșice,edem,formare de exsudatserossauseropurulent.Funcțiile de apărare alterate ducla extindereainflamației,acumulare de toxinecelulare și formare de exsudat mucopurulent. Tablou clinic:tuse seacă, puternică,dureri înmușchii intercostali,abdominali,subfebrilitate. Examen obiectiv:nuse determină,doarlaauscultație se determinărespirație asprăși raluri. Examen paraclinic:radiologicfărămodificări. 6. Sindromul bronșitei cronice Definiție:stareaprodusăde acțiuneaîndelungatăaagențilorexcitanți nespecifici asupraarborelui bronșic,este caracterizatăprinhipersecrețiede mucuslanivel traheobronșicși alterări structurale ale bronhiilor,care se manifestăclinicprintuse cuexpectorațiecel puțin3luni pe an. Clasificare:simplă,muco-purulentă,obstructivă,astmatiformă. Etiologie:fumat,poluare atmosferică,noxe profesionale,infecții,factori genetici. Patogenie:laacțiuneafactorilor,se hipertrofiazăcelulelecaliciforme cuhipersecrețiamucusului.Se modificăcomponențamucusului,vâscozitatea,apare deficitde fermenți. 7. Astm bronșic Definiție:inflamațiecronicăacăiloraeriene cuimplicareaanumeroase celule(eozinofile,limfocite, macrofage,mastocite,epiteliocite),apare laindivizii cususpecțiegenetică.Se manifestăprinobstrucție bronșicăreversibilăparțial saucomplet,spontansauprintratament. Clasificare:ușor,persistentușor,persistentmoderat,persistentsever. Etiologie:alergie,infecție,iritanți fiziciși chimici,factori psihici,efortfizic. Tablou clinic:crize de astm,dispnee,tuse,anxietate. Examen obiectiv:inspecție(torace blocatîninspir),palpare (freamătvocal diminuat),percuție (hipersonoritate),auscultație(murmurveziculardiminuat).
 6. 6. Complicații:pneumotorax,atelectazie,pneumonie,bronșiectazii. Examen paraclinic:radiologic(torace dilatat, câmpuri pulmonare cutransparențăcrescută,diafragm coborât). 8. Sindromul de distensie alveolară(emfizempulmonar) Definiție:stare patologicăireversibilă,caracterizatăprincreștereapeste normăaspațiiloraeriene, pierdereaelasticitățiipulmonare,dispnee. Etiologie:dupăeforturi fizice intenseși prelungite,obstacole lanivelularboreluitraheo-bronșic.  Emfizemobstructiv Definiție:frecventlaadulți de peste 50 ani.Însoțește bronșitacronicăobstructivă. Etiologie:obstrucțiabronșică. Tablou clinic:dispnee,tuse. Examen obiectiv:inspecție(torace emfizematos),palpare (cutie toracicăredusă,freamătvocal diminuat),percuție (plămâni mărițiîndimensiuni),auscultație (murmurveziculardiminuat) Examen paraclinic:radiologie (torace cudiametre crescute,diafragmcoborât,hipertransparență pulmonarăși hiluri accentuate. Complicații:pneumotorax spontan,cordpulmonarcronic,acidozarespiratorie.  Emfizemcircumscris (bulos) Definiție:formălocalizatăde emfizem.Înplămâni se depisteazăbule,care aparprinsupradistensiași rupereaperețiloralveolari,aerul acumulându-seînexcesînalveole. Etiologie:obstrucții bronșice localizate(inflamație,tumoare,corpstrăin). Complicații:suprainfecție,compresii pe parenchimul vecin.  Emfizemneobstructiv Clasificare:compensator,senil,ce coexistăcudeformări toracice. Compensator:hiperdistensie alveolarăcompensatorieunorleziuni pulmonare,distrucție saurezecțiea unor mase de parenchim.Constăîn distensiatuturor cavitățiloralveolare disponibile. Senil: procesfiziologicde involuție.
 7. 7. 9. Sindroame pleurale  Pleurita Definiție:depuneri de fibrinăcusaufără acumulare de lichidintrapleural cucaracter de exsudat, consecutivunui procesinflamator ale pleurei.Nueste oboalăindepedentă,ci complicație. Patogenie:stazasângelui încapilarele pleurei,mărireapermeabilității capilarelor,creștereapresiunii intracapilare și acumularealichidului înporțiunile latero-inferioare ale cavității pleurale.Acumularea lichiduluiîncantități mari duce la comprimareaplămânuluiși deplasareamediastinului spre partea sănătoasăcu dereglareafuncțieiorganelorrespiratorii și circulatorii. Clasificare: - infecțioaseși neinfecțioase - acută, subacutăși cronică - difuză,închistată - uscată,exsudativă Etiologie:agenții pneumoniilorși supurațiilorpulmonare acute.  Pleuritauscată (fibrinoasă) Etiologie:exacerbareaTBC,pneumonii,supurațiipulmonare,colagenoze,infarctpulmonar Tablou clinic:durere toracică,tuse uscată, t* subfebrilă,slăbiciune generală Examen obiectiv:inspecție(pozițieforțatăîndecubitlateral,hemitoracele afectatrămâne înurmă în act), palpare (hemitorace înurmă),percuție (sunetclarpulmonar),auscultație (murmurvezicular diminuat+frotație pleurală). Examen paraclinic:radiologic(mișcărilecupolei diafragmeisuntlimitate).  Pleuritaexsudativă(pleurezia) Etiologie:TBC,pneumonie,cancer,colagenoze,infarctpulmonar. Tablou clinic:dureri toracice,tuse uscată, dispnee,febră,frisoane,astenie,transpirațiinocturne. Examen obiectiv:inspecție(cianoza,asimetriatoracelui),palpare(parteaafectatărigidă,freamătvocal diminuat),percuție (dacăpânăla300 ml lichid – nu se percepe;400-800 ml – submatitate;1500 ml – mat),auscultație (murmurveziculardiminuat). Examen paraclinic:radiologie (mobilitateadiafragmuluiscăzută).
 8. 8. 10. Sindrom de hidrotorax Definiție:sindromcaracterizatprinacumulareade transudat(lichidneinfectat,neinflamator),în cavitateapleurală. Etiologie:insuficiențacardiacăbiventriculară,cirozahepaticădecompensată,patologiarenală. Examen obiectiv:inspecție(cianoza,asimetriatoracelui),palpare(parteaafectatămai rigidă,freamăt vocal diminuat),percuție(submatitatesaumatitate încolecții mari de 400-800 ml),auscultație (murmur veziculardiminuat,bronhofonie diminuată). 11. Sindrom de pneumotorax Etiologie:pătrundereaaeruluiîncavitateapleurală,provocândcolabareaplămânului către hil (atelectazie). Clasificare: - modulde pătrundere:traume,terapie,spontan,rupereaunei bule de emfizemsaubronșiectazii situată aproape de pleură - anatomo-patologic:închid,deschis,cusupapă. Tablou clinic:dureri toracice,dispnee,tuse seacă. Examen obiectiv:inspecție(cianoză,hemitorace bombatși rămâne în urmaactului),palpare (vibrații vocale reduse),percuție (hipersonoritate,timpanism),auscultație(murmurveziculardiminuat). Examen paraclinic:radiologic(plămâncolabat,hipotransparent,deplasatspre parteasănătoasă). 12. Sindrom mediastinal Definiție:localizatmediastinal, polimorfism. Manifestări:compresiune vasculară,traheo-bronșică,nervoasă,aesofagului. Mediastinul – spațiumedianendotoracic,localizatîntre 2regiuni pleuro-pulmonare,delimitateanterior de stern,posteriorde CV,iarîn josde diafragm.Conține organe. Se împarte în 3 etaje:superior(aorta,trunchi brahio-cefalic,a.subclaviestânge,aa. pulmonare,v.c. superioară,timus,trahee,bronhii),inferior(cordul cupericardul,v.c. inferioară),și posterior(esofagul, aorta descendentă,venele azygos,n.vag,ganglionilimfatici). Tablou clinic:voce răgușită,tuse,durere suprascapulară,turgescențajugulară,disfagie,tahicadie, dispnee. Patogenie:compresiuneacomponentelordinfiecare etaj,cuconsecințelerespective. Mediastinită– inflamațiaacutăsau cronicăa țesutului mediastinal. Clasificare:acută (supurativăși nesupurativă),cronică(TBC).
 9. 9. Tablou clinic:dureri retrosternale. SISTEMUL CARDIO-VASCULAR 1. Tulburări de ritm cardiac Clasificare: - tulburări de automatism - de conducere - mixte  Tulburările ritmului sinusal  Tahicardie sinusală Definiție:accelerarearitmului sinusal peste 90bătăi/minutînrepaos. Are locîn anxietate,efortfizic, consumde cafea și alcool,insuficiențacardiacă,șoccardiac,infarctmiocardicacut, hipertireoidism. Tablou clinic:palpitații,pulsperiferic. Intervale R-R scurtate și regulate, unda P de origine sinusală.  Bradicardie sinusală Definiție:scăderearitmului sinusal mai puținde 50 bătăi/minutînrepaos.Are locla sportivi,în somn, distonie vegetativă,hipotireoidism,hipotermie,infarctmiocardicacut,ictermecanic. Tablou clinic:amețeli,tulburări de vedere,lipotimii,anginapectorală. Intervalele R-R sunt alungite și regulate, unda P sinusală.
 10. 10.  Aritmia sinusală Definiție:legatăcurespirația.Se manifestălacopii și vârstnici. Variații repetate a intervalului R-R.  Extrasistole Definiție:contracții cardiace ectopice,survinprecoce,prematur.Potfi supraventriculare(atrialeși joncționale),și ventriculare.  Extrasistolele atriale Definiție:se întâlnesclaabuzde cafea,tutun,încordare psiho-emoțională. Tablou clinic:senzațiade oprire a inimii,palpareapulsuluiși auscultațiaevidențiazăbătăi premature urmate de pauză. Unda P prematură, urmată de complexul QRS obișnuit.  Extrasistole joncționale Tablou clinic:iregularitateatemporarăde contracții cardiace. Lipsește unda P, undele pot preceda, succede sau pot fi inclus în QRS.  Extrasistole ventriculare Definiție:latineri,persoane fărăafecțiunicardiace organice,înhipo-K,hiper-Ca,intoxicațiicudigitalice.
 11. 11. Tablou clinic:senzație de oprire ainimii,loviturăputernicăînpiept,iregularitateatemporarăde puls. Lipsește unda P, complexul QRS este lărgit și deformat. Pauză compensatorie completă.  Tahicardie paroxistică Definiție:disritmie caracterizată,frecvențăcardiacăsporită,instalare bruscă, duratăvariată,sfârșit brusc și tendințade repetare.Poate fi generatădinatrii sauțesutul joncțiunii atrioventriculare (tahicardiaparoxisticăsupraventriculară),saudinventriculi(t.p.ventriculară).  Tahicardie paroxistică supraventriculară Definiție:lapacienți cucardiopatii valvulare,aterosclerotice,tireotoxice,hipertensive,infarctmiocardic acut, încordare fizicăși psihoemoțională,abuzde cafeași alcool. Tablou clinic:anginapectorală,agravareainsuficienței cardiace,stazapulmonară. Frecvența contracțiilor atriale între 150-240 bătăi/min, complexe QRS înguste. Ritm regulat. Uneori supradenivelarea segmentului ST.  Flutteratrial Definiție:aritmiacufrecvențaatrialăde 250-350 bătăi/minut,și frecvențaventricularădependentăde blocul atrioventricularfuncțional. Etiologie:valvulopatii reumatismale,miocardita,cardiopatie ischemică,hipertensivă,hipertiroidie. Tablou clinic:palpitații,astenie,dispnee,ortopnee,anginapectorală,sincope.
 12. 12. Apare unde F, lipsesc undele P. Complexul QRS este obișnuit.  Fibrilație atrială Definiție:contracții atriale desincronizatecufrecvențăși pierdereafuncției mecanice aatriilor.Poate fi cronică și paroxistică. Etiologie:intoxicație cualcool,abuzde cafea,infarcmiocardicacut,boli infecțioase,cardiopatie ischemice,hipertensivă,hipertireoidie. Tablou clinic:palpitații,dispnee,anxietate,pulsneregulat,zgomotecardiace neregulate. Lipsesc undele P, sunt prezente unde F neregulate, frecvente, intervale R-R neregulate.  Tahicardie ventriculară Definiție:patrusaumai multe depolarizări succesive de origine ventricularăcufrecvența120-220 bătăi/minut. Etiologie:cardiopatie ischemică,cardiomiopatiedilatativă,intoxicațiedigitalică,hiper-/hipo-K. Tablou clinic:palpitații,dispnee,pulsaccelerat,ritmic,hTA.
 13. 13. Undele P cu o frecvență diferită de cea ventriculară, ritm ventricular regulat cu frecvența 120-200 bătăi/minut, complexe QRS cu durata nu mai mică de 0,12 sec.  Fibrilațiași flutterul ventricular Definiție:aritmie ventricularăfoarte rapidă(250-300 bătăi/min),generatăde unfocarectopicanormal sau de un circuitde reintrare. Tablou clinic:șoc, sincopa,moarte clinică. Flutter Fibrilație  Tulburări de conducere (blocuri de conducere) Clasificare: - blocuri sinoatriale
 14. 14. - blocuri atrio-ventriculare - blocuri intra-ventriculare  Blocuri sinoatriale Clasificare: - grad I: alungireatimpului necesarpentrucaimpulsul apărutpe nodul sinusal săinițieze depolarizarea atriilor - grad II:pauze sinusale intermitente (lipsește PQRST) - grad III:impulsurile generate înnodul sinoatrialnuajungîn atrii.Lipsește undaP,apare ritmul joncțional sautahiaritmii atriale. Bloc de gradul 2, se va nota absența complexului PQRST.  Blocuri atrio-ventriculare Gradul 1: reținereapropagării impulsuluide laatrii laventriculi și mărireaintervaluluiPQmai multde 0,21 sec. Apare în intoxicații cudigitalice,miocardite,infarctmiocardicacut,defectseptal atrial. Gradul 2 Mobitz1: creștereaprogresivăintervaluluiPQpânăla disparițiacomplexului QRS.Apare la intoxicație cudigitalice,cardiopatieischemică,miocardite,depuneride Caîn sistemul conductor.
 15. 15. Gradul 2 Mobitz 2: stopareasistematicăaimpulsuluisinoatrial. Gradul 3 (total):stopareacompletăaconducerii atrioventriculare.Ventriculele se contractăîn ritmul propriu,iaratriile rămândsubinfluențanodulului sinoatrial.  Blocuri intra-ventriculare Definiție:întrerupere parțialăsautotalăa conducerii impulsului prinramificările fasciculuiHis.Potfi unifasciculare saubifasciculare.  Bloc de ramură dreaptă Definiție:poate fi complet(QRSmai mare de 0,11 sec),și incomplet(QRSmai micde 0,12 sec). Etiologie:cardiopatie ischemică,defectseptalatrial.
 16. 16.  Bloc de ramură stângă Definiție:apare în infarctul miocardicacut,miocardite,cardiomiopatii,valvulopatiiaortice.  Sindrom de preexcitare ventriculară Definiție:sindromWolf-Parkinson-White,esteprezentfasciculul suplimentar(Kent).
 17. 17. 2. Valvulopatii  Mitrale  Stenoza mitrală Definiție:dificultateatreceriifluxului sanguinprinorificiul mitral. Etiologie:leziunireumatismale Patogenie:dificultateatreceriifluxului sanguinprinorificiulmitral → hipertrofiași dilatareaAS→ creștereapresiunii în AS→ creștereapresiunii în veneleși capilarele pulmonare → edeme pulmonare, reflex Kitaev(hipetrofiaperețilorarteriolelor)→ creștereapresiunii înarterapulmonară→ hipertrofiași dilatareaVD,dilatareaAD→ insuficiențacardiacădreaptă. Tablou clinic:dispnee,tuse,hemoptizie,palpitații,durere precordială,sincopa. Examen obiectiv:inspecție(fațamitrală),palpare (șoccardiacmarcat, pulsdiferens,freamătcatar diastolic),percuție (dilatațiamatitățiirelative spre dreaptăși însus),auscultație (zgomot1accentuat la apex,zgomot2 neschimbatlaaortă și accentuat în focar pulmonar).  Insuficiențamitrală Definiție:defectde închidere avalvuleimitrale (între ASși VS),însistolă,ceeace antreneazăunreflux de sânge dinVS în AS. Etiologie:organică(reumatism,colagenoze,endocarditainfecțioasă),funcțională(cardiopatie ischemică,HTA,valvulopatii aortice).
 18. 18. Patogenie:recurgitareafluxuluisanguindinVSînAS→ dilatareași hipertrofiaASși VS→ insuficiența VS. Tablou clinic:dispnee,tuse,dureriprecordiale de tipischemic,fatigabilitate,sincopa. Examen obiectiv:palpare (pulsaritmicîncaz de fibrilație atrială,șoccardiacdeplasatînsânge și în jos, freamătsistoliclaapex),percuție(mărireamatității relative însusși spre stânga),auscultație (zgomot1 diminuatlaapex,zgomot2 neschimbatlaapex și accentuatîn focar pulmonar). Examen paraclinic:radiologic(dilatareaAS,VS,stazavenoasăpulmonară). EKG: suprasolicitareaAS,hipertrofiaVD.  Aortale  Stenoza aortică Definiție:dificultateatreceriisângelui dinVSînaortă în sistolaventriculară. Clasificare: - absolută (sigmoidele lezateproducunobstacol),și relativă (orificiul aortei estemiciarsigmoidelesunt neschimbate) - etiologică:congenitală,reumatismală,degenerativă Patogenie:suprafațaaorticăredusă→ crește gradientul presional ventricul-aortă→ sistolamai lungă→ compensatorse dezvoltăhipertrofiaVS→ ischemie relativă,fibrozăinterstițială,tulburare de umplere diastolică→ decompensareași dilatareaVScudilatareaAS→ creșteapresiuneaînveneleși capilarele pulmonare → astmcardiac și edempulmonar→ decompensareaVScuinstalareainsuficiențacardiace globale. Tablou clinic:inițial asimptomatic,apoi dureri anginoase,dispnee, sincopa. Examen obiectiv:inspecție(paliditate),palpare (pulsde amplitudinemicăși crește încet,șoc apexian deplasatîn stânga),percuție (matitaterelativădeplasatăînstânga),auscultație (zgomot1normal sau diminuat,zgomot2diminuatîn focartul aortei,poate fi auzitzgomotul 4– galoppresistolic). Examen paraclinic:radiologic(configurațiaaortică). EKG: hipertrofiaVS,supraîncărcare sistolicăși semne de ischemie coronariană. Complicații:insuficiențaVS,cardiacăglobală,tulburări de ritm,embolii sistemice,moarte subită.  Insuficiențaaortală Definiție:închidereaincompletăavalvei aortice și caurmare întoarcerea sângelui dinaortăîn VSîn diastolă.
 19. 19. Clasificare:acută și cronică. Etiologie:infecțiereumatică,endocarditainfecțioasă,lues,rupturaunei valve,boliereditare țes conjunctiv. Patogenie:în fiecare diastolăventricularăoparte dindebitul sistolicse reîntoarce dinaortăîn VS→ hipertrofiași dilatareaVS→ crește debitul sistolic→ crește tensiuneasistolică→ din cauzarecurgitației scade tensiuneadiastolică→ insuficiențamitralărelativă→ insuficiențaVS→ insuficiențacoronariană. Tablou clinic:inițial asimptomatic,apoi dispneelaefort,astenie,anginapectorală. Examen obiectiv:inspecție(paloare,dansul carotidelor,semnele Musset,Muller,Landolfi,Sabrazez, pulscapilarQuincke),palpare (pulsamplucuascensiuneși coborâre rapidă,șocapexiandeplasat inferiorși înstânga, tensiune arterialăsistolicăcrescutăiardiastolicăscăzută),percuție (matitate relativădeplasatăînstânga),auscultație (zgomot1diminuat,zgomot2 normal,diminuatsauaccentuat, zgomot3 – protodiastolicsau4 – presistolic). Examen paraclinic:radiologic(dilatareaVS,dilatareaaortei). EKG: dilatareaVS,aortei ascendente și inelul aortic,prezențarecurgitației. Complicații:endocarditainfecțioasă,insuficiențacardiacă.  Insuficiențatricuspidiană Definiție:întoarcereaunei părți dinvolumulsistolicdinVDînAD. Etiologie:infarctVD,stenozapulmonară,hipertensiuneapulmonară,reumatism, endocarditaseptică, traume. Patogenie:în sistolaventriculară,sângeleparțial recurgiteazăînADcu creștereapresiunii încavitatea atrială→ dilatareaAD→ creșteapresiuneaînsistemul venelorcave → insuficiențacardiacădreaptă. Tablou clinic:edeme periferice,dureri înrebordul costal drept,ascita. Examen obiectiv:cianoza,edeme periferice,turgescențajugularelor,ascita,amplificareașocului cardiac, matitate relativăacordului deviatăspre dreapta,zgomot1diminuat, zgomot2 accentuatîn spațiul intercostal 2din stânga. Examen paraclinic:radiologic(dilatare VD) EKG: hipertrofiași dilatareaVD 3. Hipertensiune arterială
 20. 20. Definiție:sindromclinic,se manifestăprincreștereapresiunii sistolice mai mare sauegalăcu 160 mm Hg și tensiuneadiastolicămai mare sauegalăcu 95 mm Hg. Clasificare: - normală(140/90) - HTA ușoară (140-180/90-105) - subgruplahotar (140-160/90-95) - HTA moderatăși severă(+180/+105) - HTA sistolicăizolată(+140/până la 90) - subgrupde graniță(140-160/ până la 90) Poate fi primară și secundară. Etiologie:renal (glomerulonefrita,pielonefrita,nefrita,nefropatia),endocrin(feocromocitom, tirotoxicoza,acromegalie,hiperparatireoza,enzimopatii congenitale,hiperproducție de mineralocorticoizi),hemodinamice (aterosclerozaaortei,insuficiențaaortică,eritremie,blocAV complet),neurogen(tumori cerebrale,traume,encefalite,hemoragii),exogen(intoxicație cuplumb, utilizareaglucocorticoizilor,mineralocorticoizilor,contraceptive orale),sarcina. Stadii de evoluție: - primul: semne obiectivede afectare aorganelorlipsesc - al doilea: cel puținunsemnde afectare a organelor(hipertrofiaVS,îngustareaarterelorretinelor,plăci aterosclerotice) - al treilea: afecțiunile organelordevinsimptomatice (hemoragii retiniene,anginapectorală,infarct miocardic,ischemie,ictus,insuficiențarenală,disecție aortală). Tablou clinic:cefalee,dereglări de vedere,zvonuri înurechi,dureri ischemice,vertijuri,insomnie. Examen obiectiv:sufluri și pulsații pe artereleperiferice,sufluriabdominale,șocapexianaccentuatși deplasatlateral,matitate relativăacordului (hipertrofiaVS),zgomot1diminuatlaapex,zgomot2 accentuatla aortă, suflusistoliclaaortă și apex. Complicații:ictus,ischemie,encefalopatie,insuficiențarenală,infarctmiocardic,insuficiențacardiacă. 4. Sindroame coronariene  Cardiopatie ischemică Definiție:tulburareamiocardicădatoratăunui dezechilibruîntre fluxulsanguincoronarianși necesitățile miocardice,produse prinmodificări încirculațiacoronariană. Etiologie:ateroscleroza,trombozași spasmul coronarian.  Angina pectorală
 21. 21. Definiție:crize repetate dureroase de tipanginos,apare laefortfizicsaualte condiții de suprasolicitare a cordului. Clasificare: - clasa 1: la efortintensși prelungit - clasa 2: la urcatul scărilorsau mersgrăbit - clasa 3: la mersobișnuit - clasa 4: la orice efortfizic,chiarși în repaos. Tablou clinic:dureri retrosternale,poziție forțată. Examen obiectiv:creștereaTA ușoarăși frecvențacontracțiilorcardiace,extrasistolii și aritmii,suflu sistolic. Examen paraclinic:EKG (subdenivelare orizontalăsauoblicdescendentăsegmentuluiSTmai multde 1 mm, unda T negativă,supradenivelareasegmentului ST).  Infarct miocardic acut Definiție:necrozaunei porțiuniamiocardului de origine ischemică. Patogenie:parcurge 4 stadii de evoluție: - faza acutăinițială: 3-6 ore - faza deinfarct acutconstituit:2-3 săptămâni - stadiulsubacut:câtevasăptămâni-luni - stadiulcronic: toată viața Tablou clinic:durere,dispnee,sincopa,fatigabilitate,simptome digestive. Examen obiectiv:paliditate,amețeli,transpirații reci,agitație psihomotorică,dispneemixtă,murmur veziculardiminuat,raluri umede,zgomote cardiace diminuate,ritmde galop,tahicadie,șocapexian slăbitși deplasatlateral. Examen paraclinic:apare undaQ patologică,evoluțiasegmentului ST,apare undaT negativă. Complicații:tulburări de ritmși conducere,moarte subită,șoccardiogen,insuficiențaventricularăVSși VD,anginapectorală,insuficiențamitrală,anevrismVS. 5. Endocardita Definiție:leziuneainflamatorie aendocardului,afecteazăstraturilevalvulare. Clasificare: - infecțioasă,neinfecțioasă,autoimună
 22. 22. - streptococi,stafilococi,fungi - acute,subacute Patogenie:procesul patologicduce laformareavegetațiilor,prinulcereaparperforări,abcese vasculare, formareainsuficienței și stenozavalvulară.Se formeazăocluziaarterelorperiferice.Prinmecanism autoimunse producleziuni inflamatorii (artrite,hepatite,nefrita,miozite). Tablou clinic:sindromde intoxicație infecțioasă,embolizare,tulburări hemodinamice,mialgii,cefalee, transpirații,febră,dureri abdominale,fatigabilitate. Examen obiectiv:paloare,peteșii,noduliOsler,pete Janeway,hepatomegalie și splenomegalie.  Miocardite Definiție:boli inflamatorii ale miocardului care implicămiocitele,interstițiul,elementevasculare și pericardul. Etiologie:agenți virali,bacterii,fungi,boliautoimune,toxine. Tablou clinic:dispnee,fatigabilitate,dureritoracice. Examen obiectiv: cianoza,cardiomegalie,zgomotediminuate,ritm de galob,TA scăzută. Examen paraclinic:radiologic(cardiomegalie) EKG: segmentul STmodificat,aplatizareaundei T,tulburări de conducere intra-/atrio-ventriculară.  Pericardita Definiție:afecțiuni cucaracter inflamatorale foițelorpericardice. Clasificare:acută (sub6 săptămâni), subacută (6săptămâni –6 luni), cronică (peste 6luni)  Acută Clasificare:exsudativă și fibrinoasă. Etiologie:infarctmiocardicacut,reumatismarticularacut,TBC, colagenoze,traumatoracelui, neoplasme. a) Exsudativă Tablou clinic:dureri toracice,dispnee,tuse. Examen obiectiv:pulsperiferic(tahicardie),lipsește șocul apexian,matitate,zgomote cardiace diminuate. Examen paraclinic:EKG (scade amplitudineacomplexului QRS,supradenivelareasegmentului ST).
 23. 23. b) Fibrinoasă Tablou clinic:dureri precordiale,febră,transpirații,mialgii. Examen obiectiv:frecături pericardiace. Examen paraclinic:EKG (scade amplitudineacomplexului QRS,supradenivelareasegmentului STîntoate derivațiile care poate duracâtevasăptămâni). 6. Insuficiențacardiacă Definiție:sindromclinic,dincauzaincapacității inimiide aasiguradebitul circulator necesaractivității metabolice tisulare. Clasificare:insuficiențaVS,VD,cardiacăglobală. Patogenie:mecanisme de compensare (tahicadie,dilatație,hipertrofie,redistribuireadebitului cardiac, retenție hidrosalină,activare hidrosalină).  Insuficiențacardiacă stângă Etiologie:HTA,stenozaaortală,mitrală,insuficiențamitrală,aortală,miocardita. Tablou clinic:dispnee,tuse,fatigabilitate,hemoptizie,ortopnee. Examen obiectiv:cianozategumentelor,raluri subcrepitante,tahicardie,șocapexiandeplasatînstânge și în jos,matitate relativă,zgomotecardiace diminuate,apare zgomotul2(galopventricularstâng),suflu sistoliclaapex. Examen paraclinic:radiologic(stazapulmonară,mărireaînvoluma cordului) EKG: semne de insuficiențacardiacăcu sindromde bază.  Insuficiențacardiacă dreaptă Etiologie:afecțiuni bronhopulmonare cronice,tromboembolismpulmonarrepetat,cordpulmonar cronic sauacut, valvulopatiitricuspidiene,pulmonare. Tablou clinic:hepatalgie,anorexie,constipații,sincope,cianoza,ascita,icter,pulsație venoasă. Examen obiectiv:pulsație venoasă,dilatareacorduluidrept,pulsație epigastrică,șoccardiacamplificat, matitate relativă,accentuareazgomotului2la focarul pulmonar,suflusistolictricuspidian,galop protodiastolicdrept, splenomegalie. Examen paraclinic:radiologic(hipertensiune pulmonară),EKG(hipertrofiaventricularădreaptă).
 24. 24. SISTEMUL DIGESTIV 1. Sindroame clinice esofagiene  Refluxgastro-esofagian(boalade reflux) Definiție:afecțiune cronicărecidivantă,cauzatăde trecerearetrogradăa conținutuluistomacal în esofag,dincauzadereglării funcției sfincterului esofagianinferior. Etiologie:produse alimentare care conține cofeină,medicamente care reductonusul muscular esofagian(nitrați,teofilina),afecțiunilenervuluivag,fumat,sarcina,boli de sistem(sclerodermie),abuz de grăsimi. Tablou clinic:pirozis,efortfizic,fumat,alcool,sialoree,disfagie,vomăși sughiț. Examen obiectiv:nuevidențiazănimic. Examen paraclinic:fibroesofagoscopie(constatăimpotențiacardiei).  Esofagita Definiție:inflamațiamucoasei esofagului. Etiologie:ca și la reflux gastro-esofagian+TBC, herpes,candid,citomegalovirus,agenți chimic,radiație. Tablou clinic:esofagita,pirozis,disfagie,sialoree,vomă. Examen obiectiv:nuevidențiazănimic. Examen paraclinic:radiologic,endoscopia.  Tumori esofagiene Definiție:suntbenigneși maligne. Etiologie:reflux gastro-esofagian,esofagite,tabacism, consumde bucate cut* înaltă, alimente picante sau slabmasticate. Tablou clinic:disfagia,dureri retrosternale,regurgitație,afonie,sughiț. Examen obiectiv:nuevidențiazănimic. Examen paraclinic:examenarearadiobaritată,endoscopiacubiopsie (fibroesofagoscopie).  Acalazia cardiei Definiție:insuficiențarelaxăriisfincterului esofagianinferior,cuîmpiedicareatransmiterii undei peristaltice primare.
 25. 25. Etiologie:leziuneesențială. Tablou clinic:disfagie,dureri retrosternale,regurgitații, tuse nocturnă,sughiț,sialoree. Examen obiectiv:nuevidențiazănimic. Examen paraclinic:radiologie baritată. 2. Sindrom clinicgastric (gastrite) Definiție:sindromo-complex cauzatde afecțiuneamucoasei stomacale,însoțite de dereglarea multifuncționalăastomacului (secreție gastrică,motricitate,evacuare). Clasificare: - acuteerozive: hemoragice și flegmonoase - cronice: tipB (microbianăcuHelicobacterpylori),și tipC(chimică,de reflux,alcool) - atrofică:tipA (autoimună). Etiologie:ereditar,fumat,cafea,alcool,medicamente(aspirina,tetraciclina),infecții,alergie, factori endocrini (hiper-insulinism,hiper-corticism, hiper-paratiroidism),nervoși(stres). Patogenie:teoriainfecțioase (implicareamicrobului Helicobacterpylori),teoriaamixiei (hiposecrețiade mucus),teorie hipersecrețieclorhidropeptice,teoriafluxului biliar,teorianeuro-umorală,teoriaimuno- alergică. Examen obiectiv:astenie cutranspirații reci și abundente,amețeli,cefalee,buze uscate,limbauscatăcu depuneri albicioase,febra sausubfebra,hTA,tahicardie. Examen paraclinic:fibrofastroscopie,biopsie,pH-metric. 3. Sindromul ulcerului peptic(boala ulceroasă)  Boala ulceroasă Definiție:afecțiune cronicrecidivantă,cuaparițiaulceruluipe peretelestomacului sauduodenului. Etiologie:plurietiologică(factori psihoemotivi,alimentari,toxici,infecțioși,terapeutici). Patogenie:inflamație,vasculară,mecanică,peptică,deficitnutrițional,reflux biliar,alergie.Poate fi localizatîn stomac(curbura mică),duoden(bulb),pilor,postbulbarsauextrabulbar. Tablou clinic:durere,voma,greața,pirozis,iructație,recurgitație,apetitexagerat,sialoree,citofobie. Examen obiectiv:pierdere ponderală,tegumentepalide,limbauscată,dureri epigastrale,clapotaj tardiv,bradicardie,sonoritateazgomotelorcardiace redusă,hipotonie arterială.
 26. 26. Examen paraclinic:radiologiccu masăbaritată (nușacu aspectde depoi de bariuîn formăregulatămică, peristaltismexagerat),endoscopicprinbiopsie.  Cancer stomacal (gastric) Etiologie:gastrite cuaciditate stomacalăredusă,polipi stomacali,ulcere coloase înstomac,ereditar. Tablou clinic:inapetență,aversiuni fațăde anumite alimente (carne,lapte),grețuri,discomfort epigastric,disfagia,anemia,piedereponderală. Examen obiectiv:paliditate,pieredere ponderală,dureri epigastrale, ganglioni limfatici supraclaviculari măriți. Examen paraclinic:fibrogastroscopia,radiologicprincontrastare dublăbariată. 4. Sindroame intestinale  Enterocolitaacută Definiție:afecțiune acutăa intestinului însoțităde lezareamucoasei gastrice. Etiologie:produse alterate,produse greudigerabile. Tablou clinic:începe subitpeste 3-4 ore după îngerareaalimenteloralterate,se manifestăprin dispepsie,diaree,febrăsausubfebră. Examen obiectiv:paliditate,limbauscată,abdomenbalonat,durere epigastrală,gargamentintestinal, tahicardie,TA scăzută,colaps.  Enterocolitacronică Definiție:consecințăaformei acute. Etiologie:infecții,disbacterioză,alimente,alcool,substanțeradioactive,alergie,dereglări endocrine. Tablou clinic:dureri în abdomenîn regiuneaombilicului,balonareaabdomenului,constipații,stare de nutriție scăzută,tegumentepalide,unghii fragile,polivitaminoză. Examen obiectiv:clapotaj,gargamente intestinale. Examen paraclinic:radiologic(hipotonie,gaze,relief neclar).  Colita cronică Definiție:procesinflamatorcronicîn mucoasaintestinului gros. Etiologie:infecții,acțiuni toxice,alimentație incorectă,constipații cronice.
 27. 27. Tablou clinic:dureri abdominale,balonare,senzații falsede defecare,diaree,constipații,iritabilitate, somndereglat,cefalee,indispoziție,inapetență,greață,vomă. Examen obiectiv:paliditate,masacorporalăredusă,hipovitaminoză.Palpatorse determinădureri intestinale.Auscultațiadeterminăgargamenteintestinale. Examen paraclinic:radiologic(spasm,afoniaunorsegmente,relief modificat),rectomonoscopia, colonoscopia,coprologiamaselorfecale.  Cancer colo-rectal  Cancer de colon Definiție:apare în locurile are locretențiafiziologicăde mase fecale (cecul și sigmoidul). Etiologie:excitareamecanicăamucoasei,inflamație cronică,diverticuloză,polipozaintestinală. Tablou clinic:dureri abdominale,ocluziaintestinală,discomfortintestinal,inapetență,eructațiiaeriene, balonare,gargament,greață,vomă. Examen obiectiv:balonare,peristaltismintestinal.Palpatorse determinăformațiune moderat dureroasădură. Examen paraclinic:radiologic(relief malign),rectomonoscopie,fibrocolonoscopie.  Cancer rectal Definiție:deslabărbați,vârsta40-60 ani. Etiologie:procesinflamatorlocal,hemoroizi,dizenterie,papilomatoză. Tablou clinic:constipații,diaree,dureri ladefecație,mase fecalecusânge,ocluzie intestinală,dizurie. Examen obiectiv:pierdere ponderală,febră. Examen paraclinic:rectoscopie. SISTEMUL HEPATO-BILIAR 1. Sindrom de icter Definiție:colorareaîngalbena pielii și mucoaselor,cauzatăde majorareaconcentrației de bilirubinăîn sânge și țesuturi.Serul sanguin,urinalafel auculoare mai închisă.Materiile fecate suntdecolorate (acromice).Însoțește diverseafecțiuni ale ficatului,căilorbiliare,înhemolizăexcesivăahematiilor,în enzimopatii.
 28. 28. Clasificare: - hemolitic (suprahepatic) - parenchimatos (hepatocelular) - mecanic(subhepatic)  Icter hemolitic(suprahepatic) Definiție:rezultatuldezintegrării înmasăa eritrocitelorîncelulele sistemului reticulohistiocitarși al sintezei înmari cantități de bilirubinăindirectădinhemoglobină,depășindposibilitățilede excreție a ficatului,ceeace contribuie laacumulare bilirubineiînsânge și la aparițiaicterului.Este sindromul de bază al anemiilorhemolitice. Tablou clinic:slăbiciune generală,urinăși mase fecale întunecate, Examen obiectiv:mărire ușoarăindolorăîn dimensiuni aficatuluiși splinei,însânge e crescută bilirubina liberă, rezistențaosmoticăahematiiloreste redusă,reticulocitozămoderată,anemie normocromă.  Icter parenchimatos (hepatocelular) Definiție:cauzatde afectareahepatocitelorcureducereafuncției de captare abilirubinei indirecte, conjugareaei cu acidglucuronic,dereglareaprocesuluide eliminare. Etiologie:intoxicații (ciuperci,medicamente),infecții(hepatitavirală). Tablou clinic:în sânge crește bilirubinaindirectă,iarceadirectăîn căile biliare.Înurinăapare bilirubina directă,apar acizi biliari.Masele fecale suntdecolorate.Dispepsiegastrointesinală,hepatalgie, epigastralgie,artralgii,tegumenteși mucoase galben-roșietice.  Icter mecanic (subhepatic) Definiție:înurma obstrucției complete sauparțiale acoledocului,dincauzacomprimării dinexterior. Tablou clinic:prurit cutanat,surmenaj,slăbiciune generală,adinamie,excitabilitate,cefalee,insomnie. Examen obiectiv:tegumente și mucoase galbene,apoi devinverzui.Însânge este crescutăbilirubina indirectă.Înurinăse determină bilirubinadirectă.Urinae de culoare cafenie cuspumăgalbenă.Periodic mase fecale decolorate. Crește concentrațiaacizilorbiliari cuefectde colemie.Se determinăficatmărit, moale sensibil,bradicardie,hipotoniearterială. 2. Sindrom de hipertensiune portală Definiție:creștereastabilăatensiuniisângelui învenaportă,se manifestăprinprezențacolateralelor porto-cavale,aparițiaasciteiși splenomegaliei. Etiologie:dereglarearefluxului sanguinînvenaportădin cauza comprimării dinexterior, oblitarare parțialăintrahepatică,trombozavenei porte.Acestlucruduce lacreșteraconcomitentăapresiunii în
 29. 29. vasele organelorimpare dincavitateaabdominală,ceeace duce latransudarealichidului dinrețeaua vascularăîn cavitateaabdominalăcuaparițiaascitei. Clasificare: - intrahepatică:fibrozacongenitală,sarcoidoză - prehepatică:tromboze și tromboflebite portale - suprahepatică sindromulBadd-Riary:cordpulmonar Tablou clinic:tulburări dispeptice,anorexie,eructații,balonări,diaree. Examen obiectiv:hepatomegalie,splenomegalie,circulațiecolaterală(capde meduză),ascita,icter. Examen paraclinic:radiologic(tranzitbaritatevidențiazăvarice esofagiene),endoscopic,laparoscopie. 3. Sindrom ascitic Definiție:prezențalichidului încavitateaperitoneală(abdominală). Etiologie:creștereapresiuniihidrostatice încirculațiacapilarăsubperitoneală,insuficiențadrenajului limfati,scădereapresiunii coloid-osmoticeintravasculare,retențiarenalăde Nași apă, hiper-aldosteron. Clasificare: - prinhipertensiuneportală - obstacol limfatic - hipo-albuminemie - permeabilitateanormalăacapilarului subperitoneal Tablou clinic:greutate intraabdominală,dispnee,dureri înhipocondrul drept,scădere îngreutate. Examen obiectiv:inspecție(abdomenmărit,piele întinsă,lucioasăși netedă,ombelicîndegetde mănușă,cap de meduză),palpare (senzație de rezistențăelastică,manevragheațaplutitoare),percuție (matitate),auscultație (frotațiiperitoneale). 4. Sindromul de insuficiențăhepato-celulară  Coma hepatică Definiție:afecțiuni grave acute și cronice dincauzadezintegrării hepatocitelor.Evolueazăîn3 stadii – compensată,subcompensatăși terminală. Etiogenie:hepatite virale,intoxicațiicutoxine hepatotrope,medicamente,ciuperci, alcool,factori nocivi profesionali. Patogenie:autointoxicareaorganismului,dincauzadereglării profunde afuncțiilorficatului. Tablou clinic:reducereatoleranțeilaalcool,probe hepaticemodificate.Apare slăbiciune și obosealăla efortfizicminimal,inapetențăși dispepsie,hipovitaminoză,febră,cașexie,dereglări neuropsihice.
 30. 30. Examen obiectiv:diatezahemoragică,hemoragii nazale,gingivale,t*corpului redusă. Examen paraclinic:anemie,trombocitopenie,leucopenie,scade amoniacul,hipo-Na/K,acidoza metabolică.  Hepatite cronice Definiție:afecțiune cronicăcucaracter distrofico-inflamatorpolietiologiccufibrozămoderatăși structura ficatului păstrată. Etiologie:evoluțiahepatitelorvirale (B,C,B+D),alcool,medicamente,substanțehepatotoxice,factori autoimuni. Patogenie:afectareahepatocitelordincauzareacției limfocitelorcitotoxice, eliminareainsuficientăa virusului Blahepatitaviralăacută.Influențaalcooluluimedicamentelorasuprahepatocitelor. Clasificare: - tip 1: aparițiaanticorpiloractivi - tip 2: afectareacopiilor,evoluție încirozăhepatică - tip 3: anticorpi lacitoplasmahepatocitelor,mai desfemeile. Tablou clinic:citolitic,hepatodepresiv,asteno-vegetativ,colestatic,hemoragic,icter,senzație de greutate,dureri înhipocondrul drept,inapetență,greață,vomă,eructație. Examen obiectiv:dereglareafuncțiilorhepatice, pierdere ponderală,febră,splenomegalie. Examen paraclinic:dereglareafuncțiilorhepatice,anemie,leucopenie,trombocitopenie,probele ficatului pozitiv;biopsieși laparoscopie.  Ciroza hepatică Definiție:afecțiune cronicădifuzăpolietiologică,caracterizatăprinfibrozăși restructurareastructurii normale,duce laformare noduliloranormali cusemne clinicede insuficiențăfuncționalăahepatocitelor și hipertensiune portală. Etiologie:hepatite virale,autoimune,medicamentos,dereglări de reflux de sânge,dereglăricongenitale de metabolism,afecțiuniparazitare. Patogenie:modificări ciroticeale arhitectonicii ficatului,înurmanecrozelormultiple mico-/macro- nodulare aparenchimului,dezvoltareaseptelorfibroase,care simultancuprocesul de regenerare ducla formare de lobule false,dereglareahemodinamicii,limfodinamicii și excreției de bilă. Clasificare:portală (micronodulară),și virală (macronodularăși mixte). Tablou clinic:reducereaapetitului,sindromastenic,dureri și senzație de greutate,hepatomegalie, semne de colestază,splenomegalie,atrofiemusculară,steluțevasculare,modificări cardiovasculare.
 31. 31. Examen obiectiv:bilirubinaînaltă,insuficiențahepatică,sindroame inflamatoriimezenchimaleși citolitice,reducereaalbumintelor,coagulopatie,anemie.  Colecistice cronice Definiție:inflamațiaveziciibiliare.Deslafemei. Etiologie:agenți microbieni,lezareaautoliticăamucoasei vezicii biliare,invazieparazitară,infecție virală. Clasificare:acută și cronică. Tablou clinic:dureri,accese de crampă biliară,eructație,greață,meteorism, diaree,subfebrilitate. Examen obiectiv:stareageneralăpăstrată,obezitate moderată.Prininspecțiese determinăbalonare, durere. Examen paraclinic:leucocitoză,VSHmoderatcrescut,elemente inflamatorii (leucocite,mucus), colecistografia,ecografia(modificareaconfigurațieivezicii biliare). SISTEMUL RENAL  Sindrom urinar Definiție:poate fi unicamanifestare apatologieirenale. Clasificare: - proteinurierenală:cauzată de dereglareapermeabilității membranelorglomerulare (în glomerulonefritadifuză,amiloidozarenală,glomerulosclerozadiabetică) - proteinurieextrarenală:cauzatăde mărireaconcentrației însânge amoleculelorproteice mici care ușor se filtreazăînglomerulele renale,dereglareahemodinamicii renale,tumori renale - cilindurie: procespatological parenchimului,cilindri hialinici, granuloși,înlezarearinichilor(nefrite),în afecțiuni însoțite de schimbăriînparenchim - hematurie:poate fi micro-/macro-hematurie,predominareaacesteiafațăde proteinurie indică patologiacăilorurinare (TBCrenală,litiazarenală,tumori maligne) - leucocituria:eliminarealeucocitelorcuurinăîn cantăți exagerate (specificpentrupielonefrită).  Sindrom edematos Definiție:înafecțiuni renale,cureținerealichidului înorganism. Patogenie:creștereapermeabilității perețilorcapilari,scăderea tensiuniioncotice asângelui,cretșerea tensiunii osmotice înțesuturi,creștereatensiunii hidrostatice încapilare venoase,retențiaeliminării urinei de către rinichi.
 32. 32. Etiogenie:scădereafiltrațieiglomerulelorlezate,mărireapermeabilității vaselor sanguinecueliminarea proteinelorși lichiduluiînspații intercelulare,creștereareabsorbției Naîntubii renali. Tablou clinic:edeme moi,t*Cnormală,palide.  Sindrom hipertensiv Definiție:HTA este semnîn afecțiunile renale. Patogenie:dereglareasistemuluirinină-angiotensină-aldosteron,activității simpato-adrenale, dereglareametabolismului hidro-electroliticcureținereaNași apă,scădereaformării substanțelor depresoare în țesutul renal lezat. Tablou clinic:HTA, cefalee,vertijuri,zgomotîn urechi,dispnee,accese de astmbronșic,dereglarea văzului. Examen obiectiv:șocapexianrezistentputernic,hipertrofiaVSdeplasatînstânga,matitate relativă(VS dilatat),zgomotul 1atenuatîn șocul apexian,se aude zgomotul 3,zgomot2 accentuatpe aortă. TA înaltă,în special diastolică(180/120), pulsîncordat,rezistent.  Sindrom nefritic Definiție:rezultădinlezareaglomerulelorși includereaînprocesul patologicacanaculelorși țesutului interstițialrenal.Include 3semne:hematurie,edeme, și HTA. Etiologie:anginastreptococică,infecție streptococicăde altălocalizare,infecțieviralăsaubacteriană, antigeni. Tablou clinic:slăbiciune,inapetență,transpirații,frisoane,febră,dureri,artralgii,dispnee,cefalee, oligurie. Examen obiectiv:edem,paloare,crește masacorporală,HTA,pulsrar,dur, șoc apexianrezistent, zgomot1 atenuatîn șoc apexian,poate săapară ritmul de galop,zgomotul 2 accentuatpe aortă, pot apărea raluri uscate și umede buloase mici nesonore. Examen paraclinic:hematurie,albuminurie,proteinurie,azotermie.  Sindrom nefrotic Definiție:creștereapermeabilității glomerulare.Se manifestăprinedeme,albuminurie, hipopreteinemie,lipoidemie scăzută,colesterinemie. Clasificare: - primar:în afecțiuni renale (glomerulonefrita,amiloidozarenală) - secundar(infecții,procese cronice purulente aplămânilor,TBC,tumori maligne ale tumorilor).
 33. 33. Tablou clinic:albuminurie,disproteinemie,edem, astenie,oboseală,uscăciuneapielii, hipoproteinurie,hiperlipidemie.  Sindromul insuficienței renale acute Definiție:dezvoltareaazotemiei,dereglarearaportului hidro-electroliticși stării acidobazice. Etiologie:dincauza lezării grave acirculației sanguine renale,filtrațieiglomerulareși reabsorbției tubulare. Clasificare:4 stadii - incipient: simptome caracteristicepentrustareacare a adus laacest sindrom - oligoanuretic:cel mai grav, moarte sau însănătoșire,scade diureza,crește azotemia,apargrețuri, vomă,comă - poliuric: diurezamai mare de 2 l / 24 h, durează 3-4 săptămâni încare treptat scade cantitatea rezidurilorazotice - însănătoșire:apare ziuacând nivelulureeiși creatininei însânge se normalizează,durează3-12luni.  Sindromul insuficienței renale cronice Definiție:apare în urmaafecțiunilorrenalecronice,cauzatăde moarteanefronilorcândapar azotermia, dereglarearaportului acidobazicși hidroelectrolitic.Aparprocese patologice însistemele: cardiovascular,respirator,digestiv,hematopoietic. Clasificare:3 stadii - primul: insuficiențărenalălatentă,înprobele de concentrație și diluțieapardereglări funcționale a nefronului,se manifestăprindereglareacapacitățiide concentrațiearinichilor - al doilea (azotemic):mărireanivelului de reziduri azotice însânge,scade filtrațiaglomerulară,poate apărea HTA și anemia - al treilea (uremic):simptome și semneclinice auremiei. Tablou clinic:adinamie,somnolență,greață,vomă,limbași tegumente uscate,prurit,frotații pleurale.

×