Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Obstetrică: Lăuzia

412 views

Published on

Subiect la obiectul Obstetrică.

Published in: Health & Medicine
  • Be the first to comment

Obstetrică: Lăuzia

  1. 1. Lăuzia (post-partum)  Perioadăde timpîn care are locrestabilireamodificărilorgenerale și colae indusede sarcină,cu revenireaacestoralastatutmorfo-fiziologicinițial.  Debutul dupăa 3-a perioadăde naștere  Durează6-8 săptămâni  Se divizeazăîn3 perioade: - imediată:primele 24ore după naștere - propriu-zisă:2-12zile post-partum, are locinvoluțiauterină,cicatrizareapatului placentar, modificareacaracterului lohiilor - tardivă:între 13 zile și 6-8 săptămâni post-partum, are locrefacereatreptatăa endometrului, reapare ciclul menstrual. Modificări ale organelorgenitale  Sistemul reproductivtrece printr-unprocesde involuție,reîntoarcerealastareaante-partum. Uterul  Are loc regresiadimensiunii,masei,consistenței,structurii,pozițieiși funcției uterine.  După delivrareaplacentei,uterulscade îndimensiuni.Ceamai mare grosime aperetelui se atestăîn regiuneafundului(4-5cm),iar cea mai subțire în regiuneacanalului(0,5cm).  Dimensiunile se schimbăînfelul următor:de la15x12x8 cm până la 8x6x4 cm în săptămânaa 6-a post-partum.  Involuțiaare locprinresorbțiaedemului interstițialși metaplaziaconjunctivăaunoradinfibrele musculare.Are locmicșorareadimensiunilorcelulelormiometraleși autoliza.  Endometrul trece prin4 faze de modificări: - regresie:primele4-5zile,se completeazăeliminareacelulelordinstratul superficial al endometrului - cicatrizare:pânăîn ziua25-a, are loc reepitelizareacavității uterine - proliferare:26-45, are locrefacereaendometruluisubacțiuneaestrogenică - de reluare a ciclului menstrual:42-48 zile,încondițiilelipsei alăptării. Lafemeilecare alăptează,endometrul rămâne înfazade proliferare precoce,ciclurile menstruale fiindblocate de nivele crescute de prolactină.  Masa imediatdupănaștere este de 1000 g, la sfârșitul primei săptămâni 500 g, lasfârșitul a2-a este de 300-350 g, la sfârșitul perioadepost-partumeste de 60-100 g. Masa scade cu 1-1,5 cm/zi.  Înălțimeafundului uterin,imediatdupănaștere,se apreciazăla ombilic,înprimasăptămână post-partumse apreciazălanivelul mijloculuidistanței dintre ombilicși simfizapubiană.  Separareaplacentei și membranelordincavitateauterinăare locîn porțiuneaexterioarăa stratului spongiosdecidual.Stratul bazal al membranelordeciduale,care conține glande uterine, rămâne și constituie bazaregenerării noului endometru.Înprimele 2-3zile post-partum,stratul
  2. 2. superficial se necrotizeazăși se eliminăîmpreunăcuexsudatul și sânge dinvaselede la suprafață.  Lohiile suntscurgeri vaginalepost-partum, constaudinsânge și secrețiirezultatedinprocesele de vindecare ale plăgii placentare și aleziunilorcanalului de naștere,resturi ale mucoasei deciduale,lichidamnioticși vernixcaseoasa. Col uterin  Ștersși dilatatla10 cm.  Moale,tonusscăzut,fin,edemațiat,culoare violacee,leziuni mici lanivelulorificiuluiextern.  Procesmai îndelungat.Începe de laistm,peste câtevaore colul se micșoreazăpânăla2-4 cm. Timpde 24 ore se scurtează,se îngroașă și devine ferm.Dincauzacontracției fibrelormusculare circulare,în a 3-a zi colul este deschisla1,5-2 cm.  Canalul cervical se reface imediatși revine lalungimeanormalădupă4-5zile.  Orificiul internse reface după5-6 zile.  Orificiul externdupă10 zile,schimbându-și formadincircularînfantă transversală.  Canalul cervical rămâne deschispentru7-10zile,permițânddrenajul lohiilor.Se închide laa2-a săptămână.  Edemul poate persista3-4luni. Trompe uterine și ligamentede susținere  Revinlapozițiainițialăînbazinul micla10-a zi.  Celulele secretoriiscadîn dimensiuni,descrește nrși dimensiunilecelulelorciliate,atrofia epiteliului tubar.  Are loc o inflamație nonbacterianăalumenului tubulardupăa4-a zi post-partum.  Regenereazăla6-8săptămâni. Vaginul  Imediatdupănaștere intrareaeste edematăși eritemată.  Pereții suntde culoare violacee.  Regenereazărapid.  Este neted,întins,tonicitate slabă.  Pereții se contractă,iarpe parcurs a 3 săptămâni,dimensiunile scad,descrește vascularizarea, edemul și hipertrofia.  Plicaturile vaginalereaparlaa 4-a săptămână.  Mucoasa vaginalăse îngroașă odată cu revenireafuncției ovariene și frecventrămâne atrofică până la reaparițiacicluluimenstrual. Structuri musculare și fasciale  Frecvente tipuri de relaxarepelvică:rectocel,enterocel,prolapsuterin,uretrocel,cistocel.  Aceste defecte apardincauzadistensiei și separării benzilormusculare,lacerațiilorfasciale, extinderii și lezării structurilorde susținere.
  3. 3. Modificările organelorgenitale externe  La a 6-7-a zi post-partumare locregenerareaorganelorgenitaleexterneși plăgilordupă epiziotomie.  În zonahimenului se formeazăcaruncule himenale.  Vulva:în primele zile dispareedemul,reapare tonicitatea,se reface fantagenitală,dar persistăungrad de beanțăvalvulară.  Perineu:se reface princicatrizarealeziunilordinnaștere. Modificări generale Cardio-vascular  Disparla sfârșitul a2-a săptămâni.  Volumul sângelui:descreștepost-partum.Patul vascularmaternse reduce cu10-15% după excludereacirculației utero-placentare.  În primele 12-48ore post-partumcrește VScu 15-30%, dincauza mobilizării lichidelor extravasculare.  Are loc efectde hemodiluțiecuscădereaHt și DC.  VSscade: laa 3-a zi cu 16%, la a 2-a săptămână cu 30%, revenindlavalori inițialelaa4-a săptămână.  DC crește imediatdupădelivrareaplacentei,revenindlanormal după2 săptămâni.  Presiuneavenoasăcentrală:revinelanormăîn 2 săptămâni.  TA și Ps: poate fi hipotensiune ortostaticăînprimele 48 ore,bradicardie fiziologicăde 40-50 bătăi/minutînprimele 24-48 ore.Revinlanormal în primele 2-3zile. Respirator  Crește volumul rezidual,ventilațiarestantăși consumul de oxigen.Descrește capacitatea respiratorie,vitalăși respiratorie maximă.  Precoce crește nivelullactatuluiînsânge,scade pH și are loc hipocapnie (sub30mm Hg),valorile revenindlanormal încâteva zile (PCO2=35-40 mmHg). Scădereaprogesteronului afectează hipercapniapost-partum.Ratametabolicărămâne crescută timpde 1-2 săptămâni.  În primazi,saturațiade oxigense majoreazăpânăla95%.  Modificările disparînprimele 2zile post-partum.Laa 6-a săptămână,funcțiile revinlastarea ante-partum. Urinar  Tunicamucoasă edemațiatăși hiperemiată,hipotonia căilorurinare.Are locgolire incompletăa vezicii,predispune către infecții.  În primele zile poliurie.  Tonusul vezical revinelastatutnormal în 5-7-a zi post-partum, restabilindu-secompletîna 4-a săptămână.
  4. 4.  Ureterele rămândilatate pentruoperioadăde timp,reîntorcându-se lastatutante-partumlaa 3-6-a săptămână.  Procesele catabolice crescvalorileureeisanguine,proteinuriei,acetonuriei.  Este afectată diureza(3000 ml/zi înprimele 4-5zile),ratafiltrațieiglomerulare (RFG) rămâne crescută în primasăptămânăși nivelul electrolițilorserici.  La a 6-a săptămânăpost-partum, fluxulplasmei renale,RFG,creatininaplasmaticărevinlavalori inițiale. Gastro-intestinal  Revinlanormal timpde 2 săptămâni.  Senzație de sete înprimele 2-3zile, dincauzarestricției lichidelordintravaliuși modificărilor lichidiene dinspațiul interstițial.  Constipație,se restabilește înprimele 2-3zile. Componenți sanguine  Hemodiluție precoce,creștereaHtîn primele 3-7zile,revinlacele inițiale laa4-5-a săptămână post-partum.  Scade numărul de eritrocite.  Leucocitozăpronunțatăîn primele 7-10zile post-partum(20-30k/mm3 ),caracterizatăde neutrofilie,eozinofilieabsolutăși limfopenie. Factori de coagulare  În primasăptămânăexistătendințăde hipercoagulabilitate.  Factorii I,II, VIII,IXși X sunt activați dupănaștere,cudescreștere înurmătoarele zile.  Fibrinogenul și tromboplastinacrescute pânălasfârșitul săptămânii a3-a. Modificări metabolice  Crescutîn primele săptămâni,dincauza nivelului crescutde estrogeni,sintezei sporite de proteine,lipide,care ducla majorareaproducerii de acizi grași,colesterol,trigliceride, lipoproteine și factori de coagulare.  Se normalizeazăîna 3-4-a săptămână.  Pierdereamasei corporaledupănaștere este de 9-10kg 6 kg: masafătului,placentei,lichidului amnioticși hemoragiadinnaștere 3 kg: perspirațiași diurezadinprimasăptămână 1 kg: involuțiauterinăși lochia. Hidro-electrolitic  Dezechilibruhidro-salin,prevaleazăhipocloremie,dincauzasecreției rapide alichidelor extracelulare.  Crește Naseric,dincauza scăderii hormonilorsteroizi și pierderii relativmari de apă.  Crește Kseric,dincauza catabolismului țesuturilordinprocesulde involuție.
  5. 5.  Se normalizeazălaa 2-a săptămânăpost-partum. SistemNervos  Instabil,dincauzadezechilibrului hormonal.  Inițial stare de extaz,apoi depresie temporară. Muscular  Dincauza supraextinderii îndelungate auterului și rupturii fibrelorelastice ale pielii.  Peretele abdominal rămâne moale și flascimediatpost-partum. Articular  Dispare pe parcursul lăuziei,mobilitateasporește îna6-8 săptămână.  Modificările posturale retrocedează:se îmbunătățește lordozalombarăși cifozadorsală compensatorie.Totuși oposturămodificată. Cutanat  Regreseazăcolorațiaareolelor,dincauzadescreșteriiactivității melaninei,dispare hiperpigmentareafețeiși alinei albe.  Efectele vasculare potcauza:angioame,nevi,eritempalmar. Endocrin  Dispare hormonul lactogenplancetarînprimele 2-4ore post-partum.  Scade nivelul de estrogeni și progesteronde origine feto-placentarăîna 8-10-a zi.  Scade gonadotropinacorionicăîn6-12 zi.  Scade brusc prolactinadupă12-14 zile.  Astfel este sporităsecrețiagonadotropinelorhipofizare și resabilireaovogenezei.  Se reactiveazăsistemul hipotalamus-hipofizar-ovare.Înovare se finalizeazăregresareacorpului galbengestațional,începe maturizareafoliculilor.  FSH este scăzutîn primele 10-12zile,se majoreazălasfârșitul săptămânii a3-a.  LH scade rapidtimp de 2 săptămâni,nuse modificăpânălaaparițiaovulației.  Estrogenii atingfazafolicularălaa3-a săptămânăla femeiacare nualăptează.  Menstruațiaapare în 12 săptămâni la50% femei sau24 săptămâni la80% femei,lacele care nu alăptează.  La femeile care alăptează,menstruațiași ovulațiareaparmai târziu,dincauzacantității majorate de prolactină,care inhibăfuncțiagonadotropăahipofizei și genereazăamenoreealactațională. Astfel,menstruațiaapare la30-36 săptămâni dupănaștere,iarovulația la17-28 săptămâni.

×