Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
What to Upload to SlideShare
What to Upload to SlideShare
Loading in …3
×
1 of 10

Skaitmeniškai kompetentingo dėstytojo perspektyva

0

Share

Download to read offline

Projektas "Plačios aprėpties universiteto plėtotė universitetų tinklo pertvarkos kontekste"
http://studyonline.lt/aukstuju-mokyklu-tinklo-tobulinimas/

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Skaitmeniškai kompetentingo dėstytojo perspektyva

 1. 1. Plačios aprėpties universiteto plėtotė universitetų tinklo pertvarkos kontekste (Nr. 09.3.1-ESFA-V-738-02) Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.1-ESFA-V-738-02-0001) pagal dotacijos sutartį su Europos socialinio fondo agentūra (ESFA). Skaitmeniškai kompetentingo dėstytojo perspektyva Dr. Daiva Urmonienė, Vytauto Didžiojo universitetas Ši/s objektas yra platinama/s pagal Creative Commons Priskyrimas - Nekomercinis naudojimas 4.0 Tarptautinė licenciją.
 2. 2. Plačios aprėpties universiteto plėtotė universitetų tinklo pertvarkos kontekste (Nr. 09.3.1-ESFA-V-738-02) Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.1-ESFA-V-738-02-0001) pagal dotacijos sutartį su Europos socialinio fondo agentūra (ESFA). 2 Mobilieji telefonai paskaitose
 3. 3. Plačios aprėpties universiteto plėtotė universitetų tinklo pertvarkos kontekste (Nr. 09.3.1-ESFA-V-738-02) Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.1-ESFA-V-738-02-0001) pagal dotacijos sutartį su Europos socialinio fondo agentūra (ESFA). 3 Skaitmeninės kompetencijos reikalingos... Bendravimui ir bendradarbiavimui Skaitmeninių išteklių kūrimui Mokymui (si) Vertinimui Mokinių įgalinimui Mokinių skaitmeninių kompetencijų skatinimui
 4. 4. Plačios aprėpties universiteto plėtotė universitetų tinklo pertvarkos kontekste (Nr. 09.3.1-ESFA-V-738-02) Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.1-ESFA-V-738-02-0001) pagal dotacijos sutartį su Europos socialinio fondo agentūra (ESFA). „DIGCOMPEDU“ sistema (Europos pedagogų skaitmeninių kompetencijų sistema) 4
 5. 5. Plačios aprėpties universiteto plėtotė universitetų tinklo pertvarkos kontekste (Nr. 09.3.1-ESFA-V-738-02) Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.1-ESFA-V-738-02-0001) pagal dotacijos sutartį su Europos socialinio fondo agentūra (ESFA). PROJEKTO PAVADINIMAS: Plačios aprėpties universiteto plėtotė universitetų tinklo pertvarkos kontekste PROJEKTO KOORDINATORIUS: Vytauto Didžiojo universitetas PROJEKTO TRUKMĖ: 24 mėnesiai (2019 09 – 2021 08) 5 Galimybė
 6. 6. Plačios aprėpties universiteto plėtotė universitetų tinklo pertvarkos kontekste (Nr. 09.3.1-ESFA-V-738-02) Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.1-ESFA-V-738-02-0001) pagal dotacijos sutartį su Europos socialinio fondo agentūra (ESFA). VDU ISI koordinuojama projekto veikla Nr. 2. Šiuolaikiškų studijų e-aplinkos sukūrimas ir įgyvendinimas 6 Programos • „Skaitmeniškai kompetentingas dėstytojas“ • „Skaitmeniškai kompetentingas mokytojas“ Moodle • Nuotolinių studijų aplinkos modernizavimas VL • Virtualios didaktinės laboratorijos parengimas su skaitmeniškai kompetentingo pedagogo darbo priemonėmis
 7. 7. Plačios aprėpties universiteto plėtotė universitetų tinklo pertvarkos kontekste (Nr. 09.3.1-ESFA-V-738-02) Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.1-ESFA-V-738-02-0001) pagal dotacijos sutartį su Europos socialinio fondo agentūra (ESFA). 1. Profesinis įsitraukimas ir tobulėjimas 2. Skaitmeninių išteklių kūrimas ir adaptavimas 3. Mokymas(si) skaitmeninėje aplinkoje 4. Pasiekimų vertinimas skaitmeninėje aplinkoje 5. Besimokančiųjų įgalinimo skaitmeninėje erdvėje 6. Besimokančiųjų skaitmeninių kompetencijų plėtojimas Kompeten- cijos Laukiami mokymosi rezultatai Temos Mokymosi metodika (paskaitos, diskusijos, užduotys, kt.) Užduotys (keliant mokymosi tikslą, individuali ar grupinė veikla) Naudojami technologi- niai įrankiai (iš Moodle ar kiti) Numatomi užduočių atlikimo rezultatai Vertinimo metodai ir kriterijai (sąsajose su mokymosi rezultatais) 1 2 3 4 5 6 7 8 ... ... .... .... ... ... ... ... 7 Moduliai po 3 ECTS Programos koncepcija
 8. 8. Plačios aprėpties universiteto plėtotė universitetų tinklo pertvarkos kontekste (Nr. 09.3.1-ESFA-V-738-02) Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.1-ESFA-V-738-02-0001) pagal dotacijos sutartį su Europos socialinio fondo agentūra (ESFA). mokymosi duomenų analizės įrankiai projektavimas metakognityvinių veiklų kūrimo scenarijų aprašymas ir įrankių įdiegimas dėstytojų ir studentų motyvacijos ir skatinimo bei gebėjimų pripažinimo sistemos ir įrankių projektavimas ir įdiegimas mokymosi progreso ir pasiekimų stebėsenos įrankių projektavimas ir diegimas besimokančiųjų tapatybės nustatymo ir validavimo rekomendacijų parengimas nuotolinėms studijoms pritaikytų studijų dalykų kokybės vertinimo instrumentų ir procedūrų atnaujinimas ir skaitmenizavimas 8 Nuotolinių studijų aplinkos modernizavimas
 9. 9. Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.1-ESFA-V-738-02-0001) pagal dotacijos sutartį su Europos socialinio fondo agentūra (ESFA). Plačios aprėpties universiteto plėtotė universitetų tinklo pertvarkos kontekste (Nr. 09.3.1-ESFA-V-738-02) Įrankių grupės skirtos: AŠI Bendravimui ir bendradarbiavimui Ugdymo turinio kūrimui Ugdymo organizavimui Vertinimui Veiklos tyrimui Metakognityvinėms veikloms 9 Įrankiai AŠI Bendravimas ir bendradarbia- vimas Ugdymo turinio kūrimas Ugdymo organizavi- mas Vertinimas Veiklos tyrimas Metakognityv- inės veiklos x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x z x x x x x x x x x x x x x x
 10. 10. Plačios aprėpties universiteto plėtotė universitetų tinklo pertvarkos kontekste (Nr. 09.3.1-ESFA-V-738-02) Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.1-ESFA-V-738-02-0001) pagal dotacijos sutartį su Europos socialinio fondo agentūra (ESFA). Ačiū už dėmesį Dr. Daiva Urmonienė VDU Inovatyvių studijų institutas daiva.urmoniene@vdu.lt http://studyonline.lt/

Editor's Notes

 • kokius gebėjimus ir kokiais lygiais programos moduliai bus taikomi,
  kaip programos moduliai tarpusavyje derės,
  kokias temas aprėps ir kokius technologijų panaudojimo scenarijus analizuos,
  kokios aprėpties ir sandaros moduliai bus kuriami,
  kaip moduliai bus skaitmenizuoti nuotolinio mokymosi aplinkoje.
  Kiekviename modulyje aprašomi tikslas, uždaviniai, siekiami studijų rezultatai, trumpai aprašomos pagrindinės temos, inovatyvių mokymosi metodų naudojimo galimybės, atvirųjų švietimo išteklių kūrimo tematinės sritys ir reikalavimai jų kūrimui bei numatoma mokymosi eiga, aptariama dėstytojų įsivertinimo priemonių struktūra, įvertinant mišraus mokymosi galimybes.
 • ×