Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Maatschappelijke Innovatie
Wie we zijn en wat we doen Wij richten ons op fundamentele vernieuwing van diensten, organisaties en ketens ten behoeve ...
Wat constateren we? “De kracht van keuze”, Preventie, Presentie en  Participatie mogen weer, maar …….,  Kostenreducti...
Participatie als speerpunt         Zorg &         welzijn  Wonen &         Veiligheid & huisvest...
Vraag op kracht om ketens te keren                                      Reguliere  ...
Twee perspectieven op verandering
Succesfactoren voor innovatie1.  Onvrede met het heden2.  Attractieve toekomstvisie3.  Klantvraag als vertrekpunt4.  H...
Onze Missie en kerncompet  Samen vanuit affiniteit met maatschappelijke en strategische   vraagstukken genereren van ...
Advies- en managementdiensten• Onderzoek:  Zoeken naar mogelijke verbeteringen en vernieuwingen•  Conceptontwikkeling: ...
Onderzoek Hoe genereer ik goede ideeën voor innovaties? Waar haal ik de kennis en de technologie om innovaties te  rea...
ConceptontwikkelingInnovatie gaatiteratief
Ontwikkeling Business Model                   Positie in organisatie      Druk vanuit media  Wet...
De doelgroep in beeld: Persona’s             Daniel Marco Mandy                        ...
Organisatieprincipes & organisatiemodel
Businesscase
Coalitievorming        Overheid            NGO’s                   Maatschappelijke ...
Medicatieveiligheid in de keten                                 onderhouds-        ...
Ontwerp proces en inhoud
BedrijfsInrichtingsPlanning (BIP)  Businessstrategie                              Besturin...
InnovatiemanagementContext van de innovatie  •Strategiebepaling              •Doelen stellen en relevantie b...
Onomkeerbare verandering
Speerpunten medio 2010 Innovatief besparen, het schaven voorbij, een snelle stap naar structurele kostenreductie Suppor...
Innovatief besparen          Het schaven voorbij Technologiescan voor kostenreductie door inzet Overnemen   ...
SupportAll:Digitale ondersteuning voor kwetsbare mensen
Strategisch Innoverenpro-actieve beleidsvorming en meerjarenplanning Eigen unieke strategie             Exter...
Een strategisch innovatieproces  voor toekomstvast succesOmgeving                            ...
De kennismakelaar1         2       3 Kennis       Kennis    Kennisverwerving     integrati...
AanpakInrichten programma langs deze vier lijnen1. Kennisverwerving    Onderzoek doen in de sector naar innovatie op s...
Tijdpad           Voorbereiding    Generieke fase    Specifieke fase    Evaluatie           ...
Maatschappelijke innovatie
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Maatschappelijke innovatie

942 views

Published on

Van de Geijn Partners.
Wij richten ons op fundamentele vernieuwing van diensten, organisaties en ketens ten behoeve van de participatie van kwetsbare doelgroepen.

Daarvoor doen wij in opdracht van maatschappelijke organisaties onderzoek, ontwikkelen we nieuwe concepten, zorgen voor haalbare businesscases en brengen partijen bij elkaar om het mogelijk te maken.

Onze specifieke kennis van ketenvorming, logistiek, technologie en innovatiemanagement staat garant voor originele ideeën en krachtige implementaties.

Published in: Business
 • Be the first to comment

Maatschappelijke innovatie

 1. 1. Maatschappelijke Innovatie
 2. 2. Wie we zijn en wat we doen Wij richten ons op fundamentele vernieuwing van diensten, organisaties en ketens ten behoeve van de participatie van kwetsbare doelgroepen. Daarvoor doen wij in opdracht van maatschappelijke organisaties onderzoek, ontwikkelen we nieuwe concepten, zorgen voor haalbare businesscases en brengen partijen bij elkaar om het mogelijk te maken. Onze specifieke kennis van ketenvorming, logistiek, technologie en innovatiemanagement staat garant voor originele ideeën en krachtige implementaties.
 3. 3. Wat constateren we? “De kracht van keuze”, Preventie, Presentie en Participatie mogen weer, maar ……., Kostenreductie is beeldvullend Nieuwe diensten en (samenwerkings-)modellen voor massamaatwerk zijn nodig Technologie speelt een cruciale rol in de diensten zelf en de levering ervan Veel is met incidentele middelen bedacht en geprobeerd, opschaling en grootschalige exploitatie blijft uit Innovatie wordt te vaak als luxe gezien, niet als een gekozen strategie voor continuïteit
 4. 4. Participatie als speerpunt Zorg & welzijn Wonen & Veiligheid & huisvesting preventie persoon Kennis & leren
 5. 5. Vraag op kracht om ketens te keren Reguliere voorziening Behandelen Dag- besteding Dag- regie houden Behandelen besteding arrangement eigen budget Sociaal Zorg Client- Onder- netwerk scholing steuning Wonen besturing Andere Reguliere zorg voorziening aanbieder Wonen Aanbodgestuurd Vraaggestuurd Wonen, behandelen en dagbesteding De cliënt staat een breed scala aan Kantelen zonder omvallen maken integraal onderdeel uit van het zorgaanbod. Dit aanbod bepaalt en vult mogelijkheden ter beschikking om, op basis van de beschikbare middelen zijn leven in te vullen. het leven van de cliënt . De medewerker helpt daarbij.
 6. 6. Twee perspectieven op verandering
 7. 7. Succesfactoren voor innovatie1. Onvrede met het heden2. Attractieve toekomstvisie3. Klantvraag als vertrekpunt4. Hoge ambitie, concrete doelen5. Alle ingrediënten in de knop aanwezig6. Doen alsof er 10 of 100 moeten komen7. Iteratief ontwikkelproces, concept heel houden8. Gepast gebruik van de stolp9. Vergiffenis achteraf
 8. 8. Onze Missie en kerncompet Samen vanuit affiniteit met maatschappelijke en strategische vraagstukken genereren van meerwaarde voor de klant door het innoveren en ontdekken, ontwikkelen en realiseren waarmaken van toekomstgerichte concepten Kortom: innoveren én waarmakenStrategische innovatie Proces innovatie Sociale innovatie Visie en strategie- Bedrijfsarchitectuur Projectmanagement ontwikkeling Programma-management Informatieplanning Conceptontwikkeling (gegevens-)logistiek Verandermanagement
 9. 9. Advies- en managementdiensten• Onderzoek: Zoeken naar mogelijke verbeteringen en vernieuwingen• Conceptontwikkeling: Bedenken en ontwikkelen van innovatieve concepten• Coalitievorming: Vormen van coalities om concepten te realiseren• Ontwerp proces en inhoud: Doorontwikkelen van concepten en aanpakken voor realisatie• Innovatiemanagement: Realiseren en bewaken van concepten door programma-, project- en interim management
 10. 10. Onderzoek Hoe genereer ik goede ideeën voor innovaties? Waar haal ik de kennis en de technologie om innovaties te realiseren? Hoe kan ik mijn innovatieprojecten financieren? Kan ik daarvoor overheidssteun krijgen? Hoe, waar en aan welke voorwaarden? Welke zijn de nieuwste technologische ontwikkelingen op mijn activiteitendomein? Hoe kan ik de innovatieprocessen in mijn bedrijf efficiënter maken? Hoe blijf ik op de hoogte van recente ontwikkelingen in mijn branche? Wat kan ik doen om mijn intellectuele eigendommen te beschermen?
 11. 11. ConceptontwikkelingInnovatie gaatiteratief
 12. 12. Ontwikkeling Business Model Positie in organisatie Druk vanuit media Wetgeving / politiek en in de keten en maatschappijKansen / bedreigingen Missie / Scope Sterktes / zwaktesCritical Success Factors Strategie Klanten/leveranciers Diensten en producten Productie en logistiek concept Inrichting processen Inrichting organisatie Besturing Informatievoorziening Personeel en inrichting cockpit en -technologie huisvesting Financiering en Implementatieplan
 13. 13. De doelgroep in beeld: Persona’s Daniel Marco Mandy Faruk ChanellaLeeftijd 14 17 16 21 18 Woont bij moeder, Co - ouderschap. Woont bij moeder, Minimaal contact Woont bij moeder ouders net uit Samengestelde Borderline moeder, met ouders (door als vriendinnen.Dagbesteding e elkaar 2 klas havo, e gezinnen 1 jaar mbo ROC, vader afwezig Op Vmbo, sl aapt ouders verbroken) Leerstage (BBL) Vmbo - verzorging, s chool, chillen, Op straat, dealen, slecht , veel thuis en Vrijetijdsbesteding W erkt , 1 dag pwThuissituatie moe dubieus naar school, Uitgaan, Nog jochie , Druk, manipulatief , , Perfectionistisch, Koploper, OnderontwikkeldePersoonlijkheid 2 vrienden - groepen, Veel kennissen, faalangst Niet tot , nauwelijks Op status gericht Heel veel vrienden, , identiteit Iedereen is snel een nieuwe groep met weinig vrienden. vrienden, 1 klasge - hechte vriend(in). AllesSociale contacten ongezonde invloed Echte vrienden Ok, ziet hij weinig nootje. Zit op forums vriendengroep. Binnen en buiten opper - vlakkig. wet, C ontact onder - A fspraakjes, info, C ompensatie, Status, functioneel Volgt, kan net aan -Affiniteit met technologie houden school rust levens - Invulling sluiten, naïefBeschikbaarheid middelen Alles, 2x zakgeld, Op kamer computer Zakgeld, 25€ extra door dealen, Weinig geld, Simpele PC in de Veel geld, alles, flinke stage - Werkt, voldoende geld. Eigen PC. Wit internet delen eigen kamer vergoeding hondje Experimenteert met Polydrugs - gebruik, Angst - stoornissen, Antisociaal, Licht verstandelijkProblematiek cannabis , veelpleger Ad hd, psychose depressief, autistiforme stoornis, gehandicapt Problematisch gebruik alcohol / drugsHuidige hulpverlening Ambulant S chool - Ambulant Bemoeizorg Klinisch opgenomen 2 4 uurs zorg Begeleid wonen Volwassen - Ambulant Intensieve maatschappelijk OTS reclassering hulpverlening werk Voogd gehadLeerstijl Denker Doener Kijker Toetser/denker Doener
 14. 14. Organisatieprincipes & organisatiemodel
 15. 15. Businesscase
 16. 16. Coalitievorming Overheid NGO’s Maatschappelijke Beleid toets InnovatieveMarktpartijen Vraag Aanbod Marktpartijen coalities Kennis competenties Kapitaal technologie Kennis- Financiers partijen
 17. 17. Medicatieveiligheid in de keten onderhouds- medicatie “zo nodig” medicatie client arts apotheek verpakker zorgcentrum “thuis” medicatie• cliënten • ID nummer hr Jansen 123456782 • naam 23-01-1938 • vingerscan • foto Jacqueline 1203 • verpleegkundigen • ID nummer • naam • vingerscan
 18. 18. Ontwerp proces en inhoud
 19. 19. BedrijfsInrichtingsPlanning (BIP) Businessstrategie Besturing en ControlBeleidsuitgangspunten Bedrijfsarchitectuur Ontwerp en Toetsing Speerpunten Projectmatige uitvoering Projecten Producten en diensten Informatietechnologie Processen en organisatie Informatiehuishouding
 20. 20. InnovatiemanagementContext van de innovatie •Strategiebepaling •Doelen stellen en relevantie bewaken •Afstemming met omgeving •Afstemmen met verantwoordelijkenProces van de innovatie •Introduceren van creativiteit •Planning en sturen van de innovatie •Financiering en bemensing •Interne communicatie en draagvlakInhoud van de innovatie •Introduceren van creativiteit •Ontwikkelen dienstverlening •Ontwerp processen & organisatie •Verwerving dienstenEffect van de innovatie •Monitoring van de voortgang op geplande effecten •Monitoring op voldoende innovatie-vermogen •Monitoring op voldoende innovatie-activiteit •Publiciteit
 21. 21. Onomkeerbare verandering
 22. 22. Speerpunten medio 2010 Innovatief besparen, het schaven voorbij, een snelle stap naar structurele kostenreductie SupportAll, digitale ondersteuning voor kwetsbare mensen Duurzaam innoveren, pro-actieve beleidsvorming en meerjarenplanning Specifieke trajecten  Verpleegthuis, innovatie in de (ver)pleegzorg  Vitale wijken, woonzorgconfigurator  Med-OK, persoonsgebonden medicatielogistiek
 23. 23. Innovatief besparen Het schaven voorbij Technologiescan voor kostenreductie door inzet Overnemen Verlichten door cliënt / van het arbeidsbesparende omgeving werk technologie Arbeid Zorgeffectiviteitsscan besparen voor maximalisatie Sneller Werktijd ontdoen arbeid van clientgebonden tijd verrichten wachttijd (bruto-netto analyse) (maatschappelijke) Businesscase voor adequate besluitvorming
 24. 24. SupportAll:Digitale ondersteuning voor kwetsbare mensen
 25. 25. Strategisch Innoverenpro-actieve beleidsvorming en meerjarenplanning Eigen unieke strategie Externe Interne ontwikkelen op basis van unieke inspiratie inspiratie maatschappelijke en marktpositie Koers bepalen, marketing, maatschappelijk Strategie ondernemerschap. vorming Een lerende organisatie invoeren die ondernemend Doelen keuzes maakt. een bedrijfsinrichtingsplan te Innovatie agenda maken Innovatie agenda Kosten Kwaliteit Duurzaam- Energie Positie
 26. 26. Een strategisch innovatieproces voor toekomstvast succesOmgeving Organisatie Interne creativiteit Toeleveranciers en uitvindingen Branche Publicaties Adviseurs 1.Ideeën 3. Invoering 4. Implementatie 2.Behoeften Klanten Concurrentie 5. Middelen Wet- regelgeving Arbeidsmarkt Gepercipieerde problemen of kansen
 27. 27. De kennismakelaar1 2 3 Kennis Kennis Kennisverwerving integratie verspreiding 4 Waardecreatie
 28. 28. AanpakInrichten programma langs deze vier lijnen1. Kennisverwerving  Onderzoek doen in de sector naar innovatie op strategisch, tactische en operationeel niveau  Creëren van een expliciete kennisbasis2. Kennisintegratie  Analyseren van de onderzoeksgegevens  Bepalen stand van zaken/trends , welke conclusies als vertrekpunt nemen,3. Kennisspreiding  Generieke inzichten adequaat beschikbaar stellen  Noodzaak gerichte interventies bepalen4. Waardecreatie  Monitoren wat er in de sector met deze kennis gedaan wordt  Welke effecten treden feitelijk op, is het het waard?
 29. 29. Tijdpad Voorbereiding Generieke fase Specifieke fase Evaluatie Nov 2010-febr 2011 Mrt – juni 2011 Juli-oktober 2011 Nov – dec 2011Kwartiermaken Opzet, branding en organisatieKennis verwerving Onderzoek Onderhoud data Onderhoud data Onderhoud -kwalitatief & data -kwantitatiefKennis integratie Analyse, Aanscherpen Aanscherpen inhoudelijke opzet inzichten, bepalen inzichten, gerichte verspreiding interventies interventiesKennisverspreiding Publicaties/portal Innovatiecirkels Materclasses Regionale Dag van de trapvelden gehandicaptenzorgWaardecreatie Monitoring Monitoring Effectmeting

×