Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Behandelplan Behandelplannen als onderdeel van     kwaliteitsdenken   Tony Hardenberg
Aanleiding Gesproken met Hank van Geffen, Raad van Bestuur Koraal Groep, over  SIKOOB, het programma dat hij ontwikkeld...
Handelingsplannen observatiesDoelstelling Handelingsplannen     Relatie tussen Diagnostiek en behandeling Behoefte p...
Hulpverleningsmodel           HandelingsDiagnostiek               Uitvoering        Evalua...
Hypothesentoetsend model (2) Richting gevende hypothesen.                 Formuleren van onderzoekshypothe...
Hulpverlening cyclus                  Hulpverlening                   cyclus     ...
Denkrichtingen
Behandelconcept                     Sociaal netwerk     Intake en                 ...
Modules en settingen  •Ambulant  •Poliklinisch  •Dagbehandeling                            ...
Behandeling opzetting als game met levels
Structureren & signaleren                              Communicatie             ...
De informatie en ideeën in deze presentatie zijn auteursrechtelijk  beschermd. Ze mogen op geen enkel wijze worden gebru...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Behandelplannen

923 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Behandelplannen

 1. 1. Behandelplan Behandelplannen als onderdeel van kwaliteitsdenken Tony Hardenberg
 2. 2. Aanleiding Gesproken met Hank van Geffen, Raad van Bestuur Koraal Groep, over SIKOOB, het programma dat hij ontwikkelde voor het toepassen van Handelingsplannen. De observaties (zie volgende sheet) geven te denken over nut en toepasbaarheid van handelingsplannen zoals deze op dit moment worden toegepast. Ik zie het als een maatschappelijk vraagstuk, dat ik de moeite vindt om over na te denken en een oplossing voor te vinden. Ik weet de oplossing voor het vraagstuk niet, maar ben ervan overtuigd dat de zorg een stuk beter (doelmatiger) zou zijn als er een oplossing zou bestaan. Ik heb wel ideeën over een oplossing, zelf heb ik ervaring in de sport, in het stellen van (gezamenlijke) doelen, plegen van interventies, concreet meten van resultaten, en bereiken van doelstellingen. natuurlijk zijn de doelstellingen en doelgroepen niet het zelfde, maar er valt vast iets te leren. Ook denk ik dat de huidige stand van zaken van de informatie technologie iets te bieden heeft op dit gebied. Maar het zou KISS (Keep It Simple Stupid) opgezet moeten worden, waarbij het gebruikers gemak erg belangrijk is, en het aantal te behalen doelen klein. Ook denk ik aan een vorm van periodiseren, waarbij in bepaalde perioden (in het jaar) aan gezamenlijke doelen gewerkt kan worden. Als sporters (bijvoorbeeld een atleet, hoogspringer of schaatser) terug komen van de vakantie (waar ze even lekker alles hebben kunnen eten en drinken) en weer aan de slag gaan, beginnen we met het basis werk (conditie, coördinatie). In de winter als het slecht weer is, accent op Krachttraining. . . voeding is het hele jaar door belangrijk maar explosiviteit alleen in het wedstrijd seizoen. Zo iets En dan zijn er nog de prikkels en motivatie (stimulering en ontmoediging) voor bewoner, personeel en omgeving die ervoor zorgen dat de doelen behaald worden
 3. 3. Handelingsplannen observatiesDoelstelling Handelingsplannen Relatie tussen Diagnostiek en behandeling Behoefte peiling aan verandering  Veel instellingen komen na de diagnose niet toe aan het opstellen van een handelingsplan Doelbepaling en diagnose stelling  Ontbreken van vaardigheden Strategie bepaling  Beperkt ontwikkelde methode voor opstellen van Indicering van gewenste verandering handelingsplannen Generalisatie en stabilisatie  Resultaat Evaluatie  Geen handelingsplanFunctie Handelingsplannen  Ontbrekende doelstellingen Afstemmingsfunctie  Geen evaluatie afspraken Overdrachtsfunctie  Geen onderbouwing voor gemaakte keuzes Verantwoordingsfunctie Probleem bij behandeling bezinningsfunctie  Handelingsplannen, doelstellingen en afspraken zijnPraktische problemen niet concreet genoeg in termen van uitvoerbaarheid en Communicatie en gegevensoverdracht evalueerbaarheid Afstemming  Er wordt weinig gebruik gemaakt van de aanwezige Uitvoerbaarheid en uitvoering informatie over het verloop van de behandeling Te hoge werkdruk  De uitvoering van handelingsplan en evaluatie is Ontbreken van concreetheid weinig concreet (wie doet wat, hoe, en wat is het beoogde resultaat) Efficiënt werken  De communicatie en informatie uitwisseling is gebrekkig
 4. 4. Hulpverleningsmodel HandelingsDiagnostiek Uitvoering Evaluatie plan Hypothesetoetsend model (1) Vraag en Advies klacht Probleem Indicatie beschrijving stelling Integratie van Clustering resultaten Hypothesen formulering, operationalisering en toetsing
 5. 5. Hypothesentoetsend model (2) Richting gevende hypothesen. Formuleren van onderzoekshypothesen Keuze van onderzoeksmiddelen Vaardige uitvoering Uitkomsten van Onverwachte toetsing resultaten Terugkoppeling naar richting- Overzicht van gesteunde en Gevende hypothesen. Verworpen hypothesen. Idiografische theorie Waarschijnlijkheid Antwoord op hulpvraag Behandelingsalternatieven Plan voorstel Rispens et al
 6. 6. Hulpverlening cyclus Hulpverlening cyclus Theoretische Praktische cyclus cyclusDiagnostiek Handelingsplan Uitvoering Resultaat meting Evaluatie
 7. 7. Denkrichtingen
 8. 8. Behandelconcept Sociaal netwerk Intake en Verblijf “Uitstroom” StartClient indicatie Dagbehandeling Poliklinisch Ambulant procesmanagement basis Netwerkpartners modules aanvullend
 9. 9. Modules en settingen •Ambulant •Poliklinisch •Dagbehandeling Settingen •Klinisch Vaardigheden en Psychische Medisch Empowerment naast MaatschappelijkIntake, identificatie en competenties trainen verslavingsgerichte verslavingsgerichte betrokkenen integrerentoetsing zorg zorg
 10. 10. Behandeling opzetting als game met levels
 11. 11. Structureren & signaleren Communicatie signaleren Regionale signalering OmgevingreflectiePerspectief Zelfreflectie Activiteit Werken vanuit het „perspectief‟, Dagdeel kijken vanuit het „nu‟. Dag - (dagboek / geschiedenis van persoon) Week …. Wil je tot leren komen, duidelijk doel stellen. „Presentiebenadering‟ structureren
 12. 12. De informatie en ideeën in deze presentatie zijn auteursrechtelijk beschermd. Ze mogen op geen enkel wijze worden gebruikt voor commerciële doeleinden door derde partijen.. Indien u delen van onze website inhoud wenst over te nemen in uw publicatie, gelieve dan uw verzoek te versturen naar Van de Geijn partners b.v. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Tony Hardenberg Innovatie architect t.hardenberg@vdgp.nl 06-51083974 www.vdgp.nl

×