Logboek Controllers Magazine April 2010

317 views

Published on

Weeklogboek van Vincent Janssen als corporate controller bij de gemeente Haarlemmermeer

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
317
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
15
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Logboek Controllers Magazine April 2010

  1. 1. LOGBOEK Opperbeste sfeer door gemeenteraadsverkiezingen Vincent Janssen is corporate controller bij de Gemeente Haarlemmermeer. Zijn week staat in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen. Maandag: ‘Met de gemeenteraadsverkie- ring bespreek ik de lijn die we uitzetten zingen van woensdag voor de boeg belooft voor risicomanagement. Het moet vooral dit een bijzondere week te worden. Van- in the hearts and minds van managers stuurskundehoogleraar Harrie Aardema. daag heb ik eerst een gesprek over inspire- blijven, en niet een stafi nstrument zijn. ‘s Zijn boek borduurt voort op zijn eerdere rend leiderschap met de manager onder- Avonds benut ik om huis-aan-huis in mijn werk en legt feilloos bloot wat het ver- zoek & statistiek. Alle leidinggevenden eigen woonwijk verkiezingsfolders in de schil tussen de ‘officiële’ taal van plan- van de gemeente zijn in het kader van een brievenbussen te doen.’ ning en control en de werkelijke situatie leertraject in duo’s verdeeld. We coachen in organisaties. Voor ons als controllers elkaar in de verschillende situaties die we Woensdag: ‘In de ochtend laat ik me bij- zou de vraag moeten zijn: wat speelt er in tegenkomen in het werk. De rest van de praten over enkele grote projecten in de de onderstroom? In Almere, waar de PVV ochtend besteed ik aan het lezen van de gemeente en dan vooral de exploitatie- de grootste partij is geworden, gaat het ui- vergaderstukken voor die week en aan vooruitzichten. We kijken ook naar de sa- teraard ook over de raadsverkiezingen. ‘s coaching on the job. ‘s Middags voer ik menwerkingsconstructies met andere par- Avonds heb ik in mijn woongemeente de een goed gesprek met de algemeen direc- tijen. Verder is het vandaag toch vooral de eerste fractievergadering in de nieuwe sa- teur. Mijn eerste honderd dagen bij de Ge- dag van de gemeenteraadsverkiezingen. menstelling. We bespreken onze strategie meente Haarlemmermeer zitten er op en De sfeer is nerveus uitgelaten. Bijzonder en inzet voor de collegeonderhandelingen. we blikken samen vooruit op de honder- omdat het de belangrijkste dag in de de- Omdat we niet de grootste partij zijn ge- den dagen die komen gaan. Onze priori- mocratie is, spannend omdat de uitkom- worden, zijn we niet als eerste aan zet om teit moet liggen bij risicomanagement en sten heel bepalend zijn voor het beleid van de besprekingen te openen.’ de contacten en contracten die we als ge- de gemeente. Zelf ben ik in mijn eigen meente met derden hebben. Daar liggen woongemeente kandidaat en blijf ik door Vrijdag: ‘In een open gesprek met een van voor het vakgebied control nog veel ont- sms-berichten op de hoogte van de verkie- mijn medewerkers bespreek ik zijn vorde- wikkelvragen. De middag sluit ik af met zingsopkomst. Voordat ik ‘s avonds naar ringen in zijn persoonlijke ontwikkelplan. een gesprek met een accountmanager van het gemeentehuis ga, heb ik eerst nog een Aansluitend interviewen twee stagiaires een consultancybureau over de ontwikke- vergadering van het schoolbestuur over de van het cluster informatiemanagement ling van het controlvak. Aangezien het teamontwikkeling op school en over de me over onze tevredenheid over het ser- een bureau is dat gevestigd is in de eigen eigentijdse invulling van de catechese. viceniveau. We zijn bijzonder tevreden. gemeente, heb ik hiervoor tijd in mijn Daarna snel naar het gemeentehuis. We Ook overleg ik met twee managers van agenda gemaakt. Het gesprek valt me hon- hebben een goede uitslag. Ik ben nog niet Haarlemmermeer die me vragen een audit derd procent mee: het bureau heeft kennis direct verkozen, maar met deze uitslag binnen hun cluster uit te voeren. De rest van zaken en zit op dezelfde lijn als ik.’ kan onze wethouder waarschijnlijk door- van de dag benut ik om de administratie gaan. Als dat defi nitief is, verlaat hij de op orde te brengen en te kijken naar mijn Dinsdag: ‘Ik verwerk de opmerkingen van gemeenteraad en kan ik mijn zetel inne- eigen managementinformatie.’ de algemeen directeur en de feedback van men. De sfeer is bij ons opperbest!’ anderen in het conceptjaarplan. Vervol- Zaterdag en zondag: ‘Ik mis de campagne gens overleg ik met mijn HRM-adviseur. Donderdag: ‘Allereerst heb ik teamoverleg nu al! Het was toch een enerverende en Mijn team staat voor belangrijke verande- met mijn collega’s. Uiteraard blikken we boeiende tijd. Nu kan ik wel alle aandacht ringen en dat vergt een goede afstemming terug op de verkiezingsavond. Hetzelfde aan het gezin besteden. Samen met mijn en planning. Verder verdiep ik me in het doen we in de tweewekelijkse manage- vrouw ga ik zaterdagavond naar de film. thema risicomanagement, waarvoor ik te- mentbijeenkomst. ‘s Middags ga ik samen Zondag mail ik nog even mijn “bood- lefonisch en via LinkedIn collega-control- met de clustermanager fi nanciën naar Al- schappenlijstje” voor de collegeonderhan- lers benader. Met de directeur bedrijfsvoe- mere voor een boekpresentatie van be- delingen naar onze fractievoorzitter.’ mei 2010 | ControllersMagazine | 33 CM_04_2010.indd 33 4/27/2010 7:01:17 PM

×