Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
AR – GE
Veli Bahçeci
2004513038
Sunum İçeriği
Frascati Klavuzu Hakkında Genel Bilgi
Ar-Ge Kavramları
Genel Ar-Ge Tanımı
Ar-Ge’ nin Üç Ayağı
 Temel Ar...
Sunum İçeriği
Ar-Ge Ayırt Etme Ölçütleri (NSF Kuralı)
Ar-Ge Dışı Faaliyetler
Ar-Ge Ve Diğer Sinai Faaliyetler Sınırında...
Frascati Klavuzu Hakkında Genel Bilgi
Araştırma ve Deneysel Geliştirme Taramaları için
Önerilen Standart Uygulamadır.
İl...
Ar-Ge Kavramları
Genel Ar-Ge Tanımı
Araştırma ve deneysel geliştirme (Ar-Ge), insan, kültür ve
toplumun bilgisinden oluşa...
Ar-Ge’ nin İlk Ayağı
Temel Araştırma;
Görünürde herhangi bir özel uygulaması veya kullanımı
bulunmayan ve öncelikle olgu ...
Temel Araştırma İkiye Ayrılır
Salt Temel Araştırma: Bilginin İlerlemesi için
yapılır, uzun süreli ekonomik veya sosyal fa...
Temel Araştırmaya Örnekler;
Elektron bandının yapısı hakkında bilgi edinmek
üzere bir kristalin elektromanyetik radyasyon...
Ar-Ge’nin 2. Ayağı
Uygulamalı Araştırma;
Yeni bilgi elde etme amacıyla üstlenilen özgün bir
araştırmadır. Bununla birlikt...
Önemli!..
Uygulamalı Araştırma; Fikirlere işlevsel bir biçim
vermek amacıyla yapılır ve elde edilen malumat veya
bilginin...
Ar-Ge’ nin Son Ayağı
Deneysel Geliştirme;
Araştırma ve/veya pratik deneyimden elde edilen mevcut
bilgiden yararlanarak ye...
Deneysel Geliştirmeye Örnekler;
Mevcut radyasyon detektörlerinden daha iyilerini
elde etmek için bir kristalin kullanarak...
Ar-Ge Personeli Kimdir?
Araştırmacılar: Yeni bilgi, ürün, sürec, yöntem ve
sistemlerin tasarım veya oluşturulması ve ilgi...
Ar-Ge Harcamaları
Cari Maliyetler:
İşçilik (maaş, prim, tatil ödemeleri, emeklilik fonuna
yapılan katkılar)
Dolaylı Car...
Ar-Ge Ayırt Etme Ölçütleri (NSF Kuralı)
“Temel amaç, ürün veya süreç üzerine ek teknik
iyileştirmeler yapmak olduğunda, ya...
Ar-Ge Ayırt Etme Ölçütleri (NSF Kuralı)
A. Projenin amaçları nelerdir?
B. Bu proje ile ilgili yeni veya yenilikçi olan n...
Ar-Ge Ayırt Etme Ölçütleri (NSF Kuralı)
C. Projede hangi personel çalışıyor?
D. Hangi yöntemler kullanılıyor?
E. Projey...
Ar-Ge Dışı Faaliyetler
Eğitim ve Öğretim
İlgili Diğer Bilimsel ve Teknolojik Faaliyetler
Diğer Sınai Faaliyetler
Yönet...
Ar-Ge Ve Diğer Sinai Faaliyetler
Sınırındaki Örnekler;
Prototipler = Ar-Ge’ye dahil ediniz. (Birincil hedef,
daha fazla g...
Ar-Ge Ve Diğer Sinai Faaliyetler
Sınırındaki Örnekler;
Endüstri mühendisliği ve üretim tasarımcılığı =
Bölünüz (Yeni ürün...
Diğerleri…
Satış sonrası hizmetler ve sorun giderme, Patent ve
lisans işleri, Rutin testler verilerin toplanması, Kamu
de...
Yazılım İçin Ar-Ge Sayılmayacak Faaliyetler
Yazılımlara ilişkin, bilimsel ve/veya teknolojik
ilerlemeler veya teknolojik ...
Yazılım İçin Ar-Ge Sayılacak Faaliyetler
Teorik bilgisayar bilimleri alanında yeni teoremler ve
algoritmalar geliştiren A...
BENİ DİNLEDİĞİNİZ İÇİN
TEŞEKKÜR EDERİM
Veli BAHÇECİ
http://velibahceci.wordpress.com
velibahceci@gmail.com
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Frascati klavuzu - Veli Bahçeci

1,402 views

Published on

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Frascati klavuzu - Veli Bahçeci

 1. 1. AR – GE Veli Bahçeci 2004513038
 2. 2. Sunum İçeriği Frascati Klavuzu Hakkında Genel Bilgi Ar-Ge Kavramları Genel Ar-Ge Tanımı Ar-Ge’ nin Üç Ayağı  Temel Araştırma  Uygulamalı Araştırma  Deneysel Geliştirme Ar-Ge Personeli Kimdir? Ar-Ge Harcamaları
 3. 3. Sunum İçeriği Ar-Ge Ayırt Etme Ölçütleri (NSF Kuralı) Ar-Ge Dışı Faaliyetler Ar-Ge Ve Diğer Sinai Faaliyetler Sınırındaki Örnekler Yazılım İçin Ar-Ge
 4. 4. Frascati Klavuzu Hakkında Genel Bilgi Araştırma ve Deneysel Geliştirme Taramaları için Önerilen Standart Uygulamadır. İlk baskı 1963 Türkce’ye çevrilip basılan 7. baskı 2002 Son toplantı İtalya’nın Frascati kentinde Toplam 8 bölüm ve 11 ek, 255 sayfa Diğer uluslararası standartlarla uyumlu (UNESCO tanımları, UN SNA, CEC, ISIC, ISCO, ISCED)
 5. 5. Ar-Ge Kavramları Genel Ar-Ge Tanımı Araştırma ve deneysel geliştirme (Ar-Ge), insan, kültür ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bu dağarcığın yeni uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik temelde yürütülen yaratıcı çalışmalardır.
 6. 6. Ar-Ge’ nin İlk Ayağı Temel Araştırma; Görünürde herhangi bir özel uygulaması veya kullanımı bulunmayan ve öncelikle olgu ve gözlemlenebilir gerçeklerin temellerine ait yeni bilgiler edinmek için yürütülen deneysel veya teorik çalışmalardır. Sonuçları genellikle satılmaz, bilimsel dergilerde yayımlanır veya ilgilenen meslektaşlara dağıtılır.
 7. 7. Temel Araştırma İkiye Ayrılır Salt Temel Araştırma: Bilginin İlerlemesi için yapılır, uzun süreli ekonomik veya sosyal fayda beklenmez Güdümlü Temel Araştırma: Beklenen, gelecekte işe yarayacak sorun çözümleri için temel alınacak bilgileri toplamak amacıyla yapılır.
 8. 8. Temel Araştırmaya Örnekler; Elektron bandının yapısı hakkında bilgi edinmek üzere bir kristalin elektromanyetik radyasyonu emmesini incelemek. Bir antikor molekülünün aminoasit dizisinin belirlenmesi. Ailenin geçmişte ve günümüzde farklı uygarlıklardaki rolünün incelenmesi.
 9. 9. Ar-Ge’nin 2. Ayağı Uygulamalı Araştırma; Yeni bilgi elde etme amacıyla üstlenilen özgün bir araştırmadır. Bununla birlikte, öncelikle belirli bir pratik amaç veya hedefe yöneliktir. Temel araştırma bulgularının olası kullanımlarını belirlemek, belirli ve önceden tanımlanmış hedeflere ulaşmanın yeni yöntem veya yollarını belirlemek için yapılır.
 10. 10. Önemli!.. Uygulamalı Araştırma; Fikirlere işlevsel bir biçim vermek amacıyla yapılır ve elde edilen malumat veya bilginin çoğunlukla patent altına alınması ile sonuçlanır. Örneğin; Radyasyon saptamasının belirli özelliklerini elde etmek için, bir kristalin değişik koşullar altındaki elektromanyetik radyasyon emilimini incelemek. Uygun sosyal önlemleri hazırlamak amacıyla ailenin günümüzde belli bir ülke veya bölgedeki rol ve konumunun incelenmesi.
 11. 11. Ar-Ge’ nin Son Ayağı Deneysel Geliştirme; Araştırma ve/veya pratik deneyimden elde edilen mevcut bilgiden yararlanarak yeni malzemeler, yeni ürünler ya da cihazlar üretmeye; yeni süreçler, sistemler ve hizmetler tesis etmeye ya da halen üretilmiş veya kurulmuş olanları önemli ölçüde geliştirmeye yönelmiş sistemli çalışmadır.
 12. 12. Deneysel Geliştirmeye Örnekler; Mevcut radyasyon detektörlerinden daha iyilerini elde etmek için bir kristalin kullanarak bir cihazın hazırlanması Düşük gelirli çalışma gruplarında aile yapısını korumak üzere bir programın geliştirilmesi ve test edilmesi Yeni uygulama yazılımlarının geliştirilmesi, işletim sistemlerindeve uygulama programları üzerinde yapılan önemli geliştirmeler
 13. 13. Ar-Ge Personeli Kimdir? Araştırmacılar: Yeni bilgi, ürün, sürec, yöntem ve sistemlerin tasarım veya oluşturulması ve ilgili projelerin yönetilmesiyle uğraşan uzmanlar. Teknisyenler ve Dengi Personel: Temel görevleri mühendislik, fen, yaşam bilimi veya sosyal ve beşeri bilimler alanlarının bir veya daha fazlasında teknik bilgi ve deneyim gerektiren kişiler Diğer destek personeli: Ar-Ge projelerine katılan veya bu gibi projelerle doğrudan ilişkili olan vasıflı ve vasıfsız zanaatkarlarla, sekreter ve memurlar
 14. 14. Ar-Ge Harcamaları Cari Maliyetler: İşçilik (maaş, prim, tatil ödemeleri, emeklilik fonuna yapılan katkılar) Dolaylı Cari Maaliyet (tesis kiraları, sosyal güvenlik maaliyetleri,emeklilik paraları) KDV Diğer cari maliyetler (materyal, ekipman, sarf malzemeleri)
 15. 15. Ar-Ge Ayırt Etme Ölçütleri (NSF Kuralı) “Temel amaç, ürün veya süreç üzerine ek teknik iyileştirmeler yapmak olduğunda, yapılan iş, Ar-Ge tanımı içerisinde yer alır. Diğer taraftan ürün, süreç veya yaklaşım büyük ölçüde oluşturulmuşsa ve amaç, pazarın gelişmesini sağlamak, yeniden üretim planlaması yapmak veya bir üretim veya kontrol sisteminin sorunsuz çalışmasını sağlamak ise, bu iş Ar-Ge kapsamına girmez.”
 16. 16. Ar-Ge Ayırt Etme Ölçütleri (NSF Kuralı) A. Projenin amaçları nelerdir? B. Bu proje ile ilgili yeni veya yenilikçi olan nedir? Önceden keşfedilmemiş olguları, yapıları veya ilişkileri mi arıyor? Bilgi veya teknikleri yeni yollarla mı uyguluyor? Olgular, ilişkiler veya güdücü ilkeler ile ilgili yeni (genişletilmiş veya daha derinlemesine) anlayışların, birden fazla kurumu ilgilendiren biçimde oluşmasına neden olabilecek belirgin bir olasılık mevcut mu? Sonuçların patentlenebilir olması bekleniyor mu?
 17. 17. Ar-Ge Ayırt Etme Ölçütleri (NSF Kuralı) C. Projede hangi personel çalışıyor? D. Hangi yöntemler kullanılıyor? E. Projeye hangi program kapsamında fon sağlanıyor? F. Projenin bulgu veya sonuçlarının ne kadar genel olması bekleniyor? G. Proje diğer bir bilimsel, teknolojik veya sınai faaliyete daha doğal bir şekilde uygun düşüyor mu?
 18. 18. Ar-Ge Dışı Faaliyetler Eğitim ve Öğretim İlgili Diğer Bilimsel ve Teknolojik Faaliyetler Diğer Sınai Faaliyetler Yönetim ve Diğer Destek Faaliyetleri
 19. 19. Ar-Ge Ve Diğer Sinai Faaliyetler Sınırındaki Örnekler; Prototipler = Ar-Ge’ye dahil ediniz. (Birincil hedef, daha fazla gelişim kaydetmek olduğu sürece.) Pilot tesis = Ar-Ge’ye dahil ediniz (Birincil hedef, Ar- Ge olduğu sürece.) Sanayi tasarım ve çizimi = Bölünüz (Ar-Ge sırasında gereken tasarım faaliyetlerini dahil ediniz. Üretim işlemleri için tasarım faaliyetlerini dışarıda tutunuz.)
 20. 20. Ar-Ge Ve Diğer Sinai Faaliyetler Sınırındaki Örnekler; Endüstri mühendisliği ve üretim tasarımcılığı = Bölünüz (Yeni ürünlerin ve yeni süreclerin geliştirilmesi ile ilgili endüstri mühendisliği, üretim takımlarının hazırlanması ve Ar-Ge "geri bildirimi"ni dahil ediniz Üretim süreçleri için dışarıda tutunuz. Deneme üretimi = Bölünüz (Üretim faaliyeti, tam kapsamlı test ve bunu izleyen ileri tasarım ve mühendislik çalışmaları içeriyorsa dahil ediniz. İlgili tüm diğer faaliyetleri dışarıda tutunuz.)
 21. 21. Diğerleri… Satış sonrası hizmetler ve sorun giderme, Patent ve lisans işleri, Rutin testler verilerin toplanması, Kamu denetimi, standartların uygulanması ve düzenlemeleri, Geri Bildirim Ar-Ge’si ve Ar-Ge ile doğrudan bağlantılı olan patent çalışmaları hariç Ar-Ge kapsamı dışında tutunuz.
 22. 22. Yazılım İçin Ar-Ge Sayılmayacak Faaliyetler Yazılımlara ilişkin, bilimsel ve/veya teknolojik ilerlemeler veya teknolojik belirsizliklerin çözülmesini içermeyen rutin yapıdaki faaliyetler, Ar-Ge içerisinde yer almamalıdır. Örneğin; • Mevcut sistemler için destek • Bilgisayar dillerinin dönüştürülmesi ve/veya tercüme edilmesi. • Uygulama programlarına kullanıcı işlevselliğinin eklenmesi. • Sistemlerin hatalardan arındırılması • Mevcut yazılımın uyarlanması • Kullanıcı dokümantasyonunun hazırlanması
 23. 23. Yazılım İçin Ar-Ge Sayılacak Faaliyetler Teorik bilgisayar bilimleri alanında yeni teoremler ve algoritmalar geliştiren Ar-Ge çalışmaları İşletim sistemleri, programlama dilleri, veri yönetimi, iletişim yazılımları ve yazılım geliştirme araçları düzeyinde bilgi teknolojisinin geliştirilmesi Internet teknolojisinin geliştirilmesi Yazılımların tasarımı, geliştirilmesi, kurulumu veya korunması ile ilgili araştırmalar Bir yazılım programı veya sistemi geliştirmek için gerekli olan teknoloji bilgisindeki boşlukları doldurmayı amaçlayan deneysel geliştirme çalışmaları
 24. 24. BENİ DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM Veli BAHÇECİ http://velibahceci.wordpress.com velibahceci@gmail.com

×