Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Vu van huu, ke hoach bai giang bai 12 chuong 2, lop 10

422 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Vu van huu, ke hoach bai giang bai 12 chuong 2, lop 10

 1. 1. Bài 10: Khái niệm hệ điều hành Bài 11: Tệp và quản lý tệp Kiến thức Kỹ năng Trọng tâm, trọng điểm Nội dung kịch bản Bài 12: Một số hệ điều hành thông dụng Bài 12: Giao tiếp với hệ điều hành Chương II: HỆ ĐIỀU HÀNH
 2. 2. Bài 12: Giao Tiếp Với Hệ Điều Hành KỊCH BẢN DẠY HỌC
 3. 3. - Biết quy trình nạp hệ điều hành, làm việc với hệ điều hành và ra khỏi hệ thống. <ul><li>Biết được các thao tác, xử lý: sao , chép tệp, xoá tệp, đổi tên tệp, tạo và xoá thư mục. </li></ul>1. Kiến thức I. Mục tiêu dạy học
 4. 4. <ul><li>Kiến thức đã biết: Hệ điều hành được chứa </li></ul><ul><li>ở bộ nhớ, nếu ở ngoài thì chứa trong CD và muốn hệ điều hành hoạt động được thì hệ điều hành được nạp vào bộ nhớ Rom. </li></ul>I. Mục tiêu dạy học 2. Kỹ năng - Thực hiện một số lệnh thông dụng. <ul><li>Thực hiện được một số thao tác với tệp: tạo, xoá , di chuyển , đổi tên thư mục và tệp </li></ul>
 5. 5. I. Mục tiêu dạy học 3. Trọng tâm, điểm khó -Điểm khó: Người dùng phải nhớ câu lệnh và phải thao tác khá nhiều trên bàn phím, phải nhớ các câu lệnh -Trọng tâm: Cách làm việc với hệ điều hành
 6. 6. I. Mục tiêu dạy học 4. Nội dung kịch bản
 7. 7. Kịch bản 4. Kịch bản Nạp hệ điều hành Bật nguồn Reset Ctrl + Alt + Delete Cách làm việc với hệ điều hành Gõ câu lệnh Chọn trên bảng biểu tượng, hộp thoại… Ra khỏi hệ điều hành Start/ Shut Down ( Turn Off) trên Windows Start ( Turn Off) trên bảng chọn Hoạt đông 4 Hoạt động 1 Ôn bài cũ Hoạt động 2 Hoạt động 3
 8. 8. Tệp và quản lý tệp <ul><li>Có thể dùng tệp quản lý thư mục không? </li></ul><ul><li>a. có b. không </li></ul><ul><li>2. Trong HĐH WINDOWS tên tệp có tối đa bao nhiêu ký tự? </li></ul><ul><li>a. 3 b. 215 c. 246 d. 225 </li></ul><ul><li>3.Trong thư mục có chứa tệp file không? </li></ul><ul><li>a. có b. không </li></ul><ul><li>4. Thư mục gốc là gì? </li></ul><ul><li>a. Thư mục do người tự tạo mà ra </li></ul><ul><li>b. Thư mục mẹ </li></ul><ul><li>c. Thư mục được tạo tự động </li></ul><ul><li>d. Tất cả các đáp án trên đều đúng </li></ul><ul><li>5. Tệp được quản lý bởi? </li></ul><ul><li>a. Tên tệp b. Thư mục c. Thư mục gốc </li></ul>
 9. 9. Thực hiện hoạt động 1 <ul><li>Chia lớp thành hai đội và đưa cho mỗi đội một cái cờ. </li></ul><ul><li>Giáo viên chiếu từng câu trắc nghiệm lên màn hình, nếu </li></ul><ul><li>đội nào phất cờ sớm sẽ có câu trả lời. </li></ul><ul><li>- Đội chiến thắng sẽ là đội có nhiều câu trả lời đúng nhất. </li></ul>
 10. 10. 4. Kịch bản Nạp hệ điều hành Bật nguồn (15’) Reset (15’) Ctrl + Alt + Delete (15’) End process MS-DOS, WINDOWS 95, 98 Nếu máy bị treo Kiểm tra toàn bộ đĩa trước khi nạp hệ điều hành Hoạt động 2 Hoạt động 2 (Tiết 1)
 11. 11. 4. Kịch bản Cách làm việc với hệ điều hành Bật nguồn (10’) Gõ câu lệnh(17’) Chọn trên bảng chọn, hộp thoại, biểu tượng Start/ run/ command Hoạt động 3 Nháy chuột chọn tệp sao chép Nháy chuột phải rồi chọn copy Hướng dẫn một số câu lệnh Hoạt động 3 (Tiết 2)
 12. 12. Kịch bản Ra khỏi hệ thống Hibernate (10’) Shut Down (15’) Standby (20’) Tắt nguồn Hoạt động 4 Máy tạm ngừng Dọn dẹp hệ thống Lưu toàn bộ trạng thái đang làm việc vào ổ cứng Khởi động lại chế độ làm việc ở phiên làm việc trước Tiết kiệm điện Khởi động lại ngay Mất dữ liệu khi cúp điện Hoạt động 4 (Tiết 3)
 13. 13. 4. Kịch bản Ra khỏi hệ thống Hibernate Shut Down Standby Tắt nguồn Hoạt động 4 Máy tạm ngừng Dọn dẹp hệ thống Lưu toàn bộ trạng thái làm việc ở ổ cứng Khởi động lại phiên bản ở chế độ làm việc trước Tiêu thụ ít năng lượng nhất Khởi động lại ngay Mất dữ liệu
 14. 14. 4. Kịch bản Ra khỏi hệ thống Windows 95, 98 Windows XP Windows 7 Start / Turn off / Stand by / Restart Hoạt động 4 Alt + F4 / Turn off Stand by/ Restart Start / Shut down Alt + F4 / Shut Down Alt + F4 / Shut Down / Stand by / Restart Start / Shut Down / Stand by / Restart Hoạt động 4 (Tiết 3)
 15. 15. Thank for your listening!

×