Kế hoạch bài dạy_ Lê Thị Thu Tuyết_ Nhóm 09

1,398 views

Published on

  • Be the first to like this

Kế hoạch bài dạy_ Lê Thị Thu Tuyết_ Nhóm 09

  1. 1. Môn học: Phương pháp dạy học tin học 2 Bài 8: Những ứng dụng của tin học
  2. 2. Môn học: Phương pháp dạy học tin học 2 Bài 8: Những ứng dụng của tin học CHƯƠNG TRÌNH TIN HỌC LỚP 10 Bài 8 NHỮNG ỨNG DỤNG CỦA TIN HỌC CHƯƠNG I Một số khái niệm của tin học CHƯƠNG 4 Mạng máy tính và Internet CHƯƠNG 2 Hệ điều hành CHƯƠNG 3 Soạn thảo văn bản Mục tiêu Về kiến thức: Cung cấp cho HS:  Các khái niệm cơ bản của tin hoc và máy tính điện tử Về kỹ năng: Rèn luyện cho HS:  Sử dụng máy tính thông qua các phần mềm ứng dụng phổ biến Mục tiêu bài CHƯƠNG I Một số khái niệm của tin học
  3. 3. <ul><li>Kiến thức: </li></ul><ul><li>Giới thiệu cho học sinh tổng thể các ứng dụng đa dạng của tin học trong các lĩnh vực khác nhau của xã hội. </li></ul><ul><li>Kỹ năng: </li></ul><ul><li>Biết được những ứng dụng của tin học. </li></ul>Điểm trọng tâm : Các ứng dụng tin học trong 8 lĩnh vực chính Điểm khó: Phân biệt ứng dụng của tin học thuộc lĩnh vực nào Môn học: Phương pháp dạy học tin học 2 Bài 8: Những ứng dụng của tin học
  4. 4. <ul><li>Sách giáo khoa, sách giáo viên </li></ul><ul><li>Phiếu học tập </li></ul><ul><li>Game học tập </li></ul><ul><li>Máy tính + projector </li></ul><ul><li>Lớp học có khoảng 40 HS _ được phân thành 8 nhóm. </li></ul><ul><li>Mỗi nhóm có một máy tính nối mạng Internet. </li></ul>Môn học: Phương pháp dạy học tin học 2 Bài 8: Những ứng dụng của tin học
  5. 5. Môn học: Phương pháp dạy học tin học 2 Bài 8: Những ứng dụng của tin học Kiểm tra bài cũ Mở đầu bài giảng Củng cố Thảo luận nhóm Những ứng dụng của tin học
  6. 6. ÔN BÀI CŨ <ul><li>Gọi 1 HS lên máy GV làm bài trắc nghiệm </li></ul><ul><li>Dùng projector, bài làm được hiển thị trực tiếp, HS dưới lớp có thể quan sát </li></ul><ul><li>HS các nhóm làm bài trên máy tính của mình. </li></ul><ul><li>HS quan sát kết quả trên projector </li></ul><ul><li>Giáo viên nhận xét, cho điểm  dẫn vào bài mới. </li></ul><ul><li>GV đặt câu hỏi: </li></ul><ul><li> Em thường sử dụng tin học cho những việc gì?  Gọi 1 số HS trả lời  Để biết thêm những ứng dụng của tin học trong đời sống  Bài 8…….. </li></ul>Môn học: Phương pháp dạy học tin học 2 Bài 8: Những ứng dụng của tin học
  7. 7. <ul><li>Phương pháp: - Thảo luận nhóm – Thực hành trên máy. </li></ul><ul><li>GV: chia lớp thành 8 tổ  giao tài liệu (chủ đề + file tương ứng) theo 8 chủ đề khác nhau  yêu cầu HS thảo luận nhóm. </li></ul><ul><li>HS: đọc SGK ứng với chủ đề đã chọn, kết hợp với tìm kiếm trên Internet  điền bài làm vào file GV giao. </li></ul><ul><li>Các nhóm cử ra 1 HS trình bày tại chỗ ngồi, các HS khác di chuyển sang các nhóm để xem báo cáo của nhóm khác. </li></ul><ul><li>GV nhận xét </li></ul>Ví dụ: File báo cáo cho chủ đề truyền thông Môn học: Phương pháp dạy học tin học 2 Bài 8: Những ứng dụng của tin học
  8. 8. <ul><li>GV đặt câu hỏi lần lượt cho từng nhóm: </li></ul><ul><li> Em hãy trình bày tóm tắt những ứng dụng của tin học trong lĩnh vực ……… ? </li></ul><ul><li>GV mở rộng ứng dụng  cho HS xem đoạn phim minh họa cho các ứng dụng. </li></ul><ul><li>HS các nhóm trả lời câu hỏi của GV và ghi lại những ứng dụng của tin học trong từng lĩnh vực. </li></ul>Môn học: Phương pháp dạy học tin học 2 Bài 8: Những ứng dụng của tin học
  9. 9. <ul><li>Cho HS làm bài trắc nghiệm trực tiếp trên máy tính của mỗi nhóm. </li></ul><ul><li>GV nhận xét – Đánh giá. </li></ul>Môn học: Phương pháp dạy học tin học 2 Bài 8: Những ứng dụng của tin học

×