Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

H dsudung blog_vinhphat

581 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

H dsudung blog_vinhphat

  1. 1. BLOG LÀ GÌ? Nói chung, weblog hoặc nhật ký trên mạng là nhật ký cá nhân, không gian có tính chất cộng tác, lối thoát tin mới nhận và tập hợp các liên kết cho thông báo nội bộ tầm nhìn tư nhân riêng của bạn với thế giới. Tóm lại, nhật ký trên mạng của bạn là những gì bạn muốn nó để được. Rất có nhiều người trong số đó, trong nhiều hình dáng và kích thước, và không có luật thực sự. Nói một cách đơn giản, nhật ký trên mạng là mạng thông tin, nơi bạn viết đồ đạc trên cơ sở đang tiến hành. Thứ mới xuất hiện ở trên đỉnh, rất nhiều khách của bạn có thể đọc có gì mới. Sau đó họ bình luận về nó hoặc liên kết đển nó hoặc gởi email đến bạn. Trong lĩnh vực giáo dục, nhật ký trên mạng hoặc weblogs được dùng để đáp ứng nhiều giao tiếp cần ưu đãi cách thực hiện học qua mạng ( Susana & Sergio 2007 ).
  2. 2. ƯU ĐIỂM CỦA BLOG HAY WEBBLOG Theo Susana và Sergio ( 2007 ), weblogs hoặc blogs có vài ưu thế : 1. Dễ dàng cài đặt và quản trị trái ngược với các công nghệ khác. 2. Dễ dàng xuất bản hơn mọi kiểu tài nguyên (văn bản, hình ảnh, video, v.v) đến Web khi so với xuất bản web truyền thống. 3. Cho phép xuất bản tức thời với chỉ một nhắp chuột và dễ tạo ra và duy trì, trái ngược với trang web truyền thống là cần nhiều nhân công và đòi hỏi ít nhất một số kiến thức thiết kế web ( HTML, CSS, JavaScript ). 4. Có thể cập nhật dễ dàng, ở bất kỳ đâu không cần phải lo lắng về Kết nối FTP, phần mềm thiết kế Web, v.v 5. Có khả năng đạt đến khán thính giả lớn không có mất thông tin chất lượng và cho phép mức chi tiết khác nhau. Họ làm vỡ đánh đổi giữa đạt và phong phú của thông tin. 6. Truy cập vào các thông tin đăng trong weblogs là 24 / 7 ( bất cứ lúc nào / bất cứ nơi đâu )
  3. 3. 7. Không cần Phần mềm viết blog đặc biệt nào để tạo weblog. Một số bloggers sử dụng ngôn ngữ HTML thông thường để tạo weblogs của họ. Tuy nhiên, nhất phần mềm viết blog cho phép người dùng tạo ra và duy trì weblog mà không cần biết ngônngữ HTML. Người hướng dẫn không cần thường xuyên yêu cầu ghi nhận học đến sinh viên. 8. Công nghệ Khác có thể được áp dụng cùng vào weblog. Chẳng hạn như, sử dụng của Wikis như người cho phép cho nhóm viết và chia sẻ kiến thức ( eg. Xây dựng bảng chú giải thuật ngữ ).
  4. 4. LỢI ÍCH CỦA SỬ DỤNG BLOG Sau đây là lợi ích của sử dụng nhật ký trên mạng liệt kê bởi Anamaria ( 2010 ) : <ul><li>Nhật ký trên mạng để sinh viên web - hiểu hợp pháp sử dụng nguồn thông tin </li></ul><ul><li>ưa thích của họ , Mạng internet, và sử dụng kỹ năng của họ nhằm các mục đích </li></ul><ul><li>chương trình. </li></ul>2. Nó gia tăng động cơ của sinh viên để tham gia tích cực trong quá trình học tập, vì viết blog là vui và thú vị. 3. Nó phát triển kỹ năng giao tiếp của sinh viên ít hiểu biết về mạng internet thông qua học ngang hàng. 4. Nó giữ cho sinh viên thông báo thông tin cập nhật mới nhất về những đối tượng học tập của họ. 5. Qua sử dụng bình luận và các hình thức thông tin phản hồi, nó phát triển tư duy phản biện ( và cách thích hợp để đưa vào viết ). 6. Nó là cổng cho óc sáng tạo và chủ động cá nhân nơi ý tưởng hay được thưởng không những với điểm cao mà còn với trực tiếp đáp ứng từ độc giả qua web.
  5. 5. 7. Nó gia tăng khả năng nhìn thấy của chương trình của chúng tôi trên web và có tác dụng cho nó hơn định nghĩa rõ ràng tích cực hình ảnh, lần lượt có thể dẫn đến cam kết cao hơn của sinh viên đến chương trình và ý thức tự hào về công việc của họ. 8. Nó làm việc học công bằng, không có thứ bậc, với giáo viên như điểm kiểm soát chớ không phải là nguồn thông tin duy nhất và giải thích.
  6. 6. CÁCH SỬ DỤNG BLOGS Theo Susana và Sergio ( 2007 ), weblogs có thể được giảng viên và sinh viên dùng làm như sau : Weblog giảngviên : weblogs được viết bởi giảng viên chủ yếu được dùng làm kênh liên lạc bổ sung để chia sẻ thông tin với sinh viên. Weblogs giảng viên thường chứa nội dung khoá học, thông tin quản lý khoá học, tường thuật tổng quát để tất cả sinh viên về tiến bộ học của họ, v.v Weblog sinh viên : weblogs được viết bởi sinh viên về cơ bản đang học weblogs hoặc weblogs dự án. Weblog học ( Lowe 2006 ) là học nhật ký, tạo ra đồng thời với kinh nghiệm học tập, và báo cáo trên nội dung học cũng như quá trình ( bao gồm thời gian lấy, nguồn sử dụng, và những thứ na ná như thế ). Weblog dự án, thường tạo ra bởi nhóm của sinh viên, dẫn chứng bằng tài liệu tiến độ dự án và phát hiện.
  7. 7. CÁC BƯỚC TẠO MỘT BLOGS

×