Dang chi cong

316 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Dang chi cong

 1. 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH <br />KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN <br />BỘ MÔN KỸ THUẬT DẠY HỌC <br />HỒ SƠ BÀI DẠY<br />GVHD: Th.SLêĐức Long<br />SVTH:ĐặngChíCông<br />1<br />
 2. 2. 2<br />
 3. 3. 1<br />Mục tiêu:<br />- Hiểu nhu cầu của cấu trúc lặp trong biểu diễn thuật toán;<br /><ul><li> Hiểu cấu trúc lặp với số lần biết trước, cấu trúc lặp kiểm tra điều kiện (không xác định)</li></ul>- Vận dụng đúng đắn từng loại cấu trúc lặp vào tình huống cụ thể<br />- Sử dụng cấu trúc lặp trong mô tả thuật toán của một số bài toán đơn giản<br />- Viết đúng các lệnh lặp với số lần biết trước, cấu trúc lặp kiểm tra điều kiện (không xác định)<br />Điểm trọng tâm – Điểm khó:<br />- Hiểu và chọn lựa được tình huống sử dụng cấu trúc lặp trong các bài toán<br /><ul><li>Vận dụng được câu lệnh đơn và ghép trong cấu trúc lặp.</li></ul>- Sử dụng câu lệnh ghép trong vòng lặp.<br /><ul><li>Kiểm soát <điều kiện> để không lặp vô hạn đối với vòng lặp kiểm tra điều kiện.</li></ul>Kiếnthứcđãbiết:<br /><ul><li>Cấu trúc chương trình Pascal cơ bản.
 4. 4. Khai báo biến</li></ul>- Các thuật toán cơ bản đã học ở lớp 10: USCLN, Số Nguyên tố, ...<br />- Bài toán đổ nước và cách giải quyết trong thực tế<br />- Cấu trúc rẽ nhánh;<br /><ul><li> Sử dụng câu lệnh đơn và câu lệnh ghép</li></ul>3<br />
 5. 5. KỊCH BẢN DẠY HỌC (TIẾT 1)<br />- Nêutìnhhuốngviết 1 câulệnh “Xinchào” ramànhình; 2 lệnh; 100 lệnh … đểhsgiảiquyết. Hs n/xétdàiGvdẫndắt: giớithiệucấutrúclặpđểlàmngắngọnhơn. (Gvchú ý khuyếnkhích Hs chủđộngtrảlờicáccâuhỏidẫndắtvàovấnđềcủamình)<br />- Gvchohsxemhình (phim) 2 cáchlàmcóvàkhôngcóvònglặp.<br />HOẠT ĐỘNG 1 (10’) <br /><ul><li>Nêubtoán 1, hướngdẫnhs</li></ul> + Xácđịnhcôngthứcđểtínhtổng qua gợi ý: xem S như 1 cáithùng, cácsốhạngnhưlànhữngcái ca có dung tíchkhácnhau. Việctínhtổngnhưviệcđổcác ca nướcvàothùng.<br /> + Gvhỏi, Hs phátbiểu : sốlầnđổnước?, Mỗilầnđổ 1 lượngbaonhiêu?  Viếtbaonhiêulệnh?  vậndụngcấutrúclặp<br />HOẠT ĐỘNG 2 (10’)<br />dangchicong@gmail.com<br />- Ghitiêuđề 2 (tr43/SGK)<br />- Ghicúphápdạng For … to<br />- Nêu qui địnhkiểucủabiếnđếm, giátrịđầu, giátrịcuối<br /><ul><li>Nêucơchếthựchiệncủadạng For … to
 6. 6. Họcsinhghichéplýthuyết.
 7. 7. Gvhỏi Hs trả lời:1 lệnhcầnlặpđặtsau Do? nhiềulệnhcầnlặpđặtsau Do? Ta viếtnhưthếnào?  lệnhghép Begin … End;
 8. 8. Viếtcâulệnh minh họachotìnhhuống bt1 đãnêu ở trên.
 9. 9. Hs ghibài
 10. 10. Gvnêudạng For downtođể Hs nghiêncứuthêm.
 11. 11. Củngcốcuốibài: HS hoàntấtcác games trắcnghiệm.</li></ul>HOẠT ĐỘNG 3 (25’)<br />4<br />End<br />
 12. 12. 5<br />
 13. 13. XinchaânthaønhcaùmônThaàyCoâvaøcaùcbaïnñaõtheodoõi<br />6<br />

×