1205 d equal righ12050-equal rights unequal opportunities sp dari 2012

496 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
496
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

1205 d equal righ12050-equal rights unequal opportunities sp dari 2012

 1. 1. ‫افغانستان‬ ‫ارزیابی‬ ‫و‬ ‫تحقیق‬ ‫واحد‬ ‫ترکیبی‬ ‫نشریات‬ ‫سلسله‬ ‫نابرابر‬ ‫فرصتهای‬ ‫اما‬ ،‫مساوی‬ ‫حقوق‬ ‫والیتی‬ ‫شوراهای‬ ‫و‬ ‫پارلمانی‬ ‫انتخابات‬ ‫در‬ ‫زنان‬ ‫مشارکت‬ ‫لو‬ ‫اولیور‬ ‫همکاری‬ ‫به‬ ‫بیات‬ ‫احمد‬ ‫فرید‬ ،‫امینی‬ ‫لقا‬ ‫فرخ‬ ،‫ایچاویز‬ ‫چونا‬ ‫کوهستانی‬ ‫مسعوده‬ ‫و‬ ‫حسینی‬ ‫گلثوم‬ ‫ریحانه‬ ،‫حسین‬ ‫ضیا‬ 1391 ‫میزان‬
 2. 2. ‫افغانستان‬ ‫ارزیابی‬ ‫و‬ ‫تحقیق‬ ‫واحد‬ ‫ترکیبی‬ ‫نشریات‬ ‫سلسله‬ 1391 ‫میزان‬ ‫اولیورلو‬ ‫همکاری‬ ‫به‬ ‫ضیا‬ ،‫بیات‬ ‫احمد‬ ‫فرید‬ ،‫امینی‬ ‫لقا‬ ‫فرخ‬ ،‫ایچاویز‬ ‫چونا‬ ‫کوهستانی‬ ‫مسعوده‬ ‫و‬ ‫حسینی‬ ‫گلثوم‬ ‫ریحانه‬ ،‫حسین‬ ‫نابرابر‬ ‫فرصتهای‬ ،‫اما‬ ‫مساوی‬ ‫حقوق‬ ‫والیتی‬ ‫شوراهای‬ ‫و‬ ‫پارلمانی‬ ‫انتخابات‬ ‫در‬ ‫زنان‬ ‫مشارکت‬ ‫برای‬ ‫متحد‬ ‫دفترملل‬ ‫مالی‬ ‫کمک‬ ‫به‬ ‫پژوهش‬ ‫این‬ ‫ملل‬ ‫(دفتر‬ ‫زنان‬ ‫سازی‬ ‫توانمند‬ ‫و‬ ‫جندر‬ ‫تساوی‬ .‫است‬ ‫یافته‬ ‫انجام‬ )‫درافغانستان‬ ‫زنان‬ ‫برای‬ ‫متحد‬
 3. 3. 1391‫افغانستان‬ ‫ارزیابی‬ ‫و‬ ‫تحقیق‬ ‫واحد‬ ‫ایچاویز‬ ‫و‬ ‫کوهستانی‬ ،‫حسینی‬ ،‫حسین‬ ،‫بیات‬ ،‫امینی‬ ‫با‬ ‫لو‬ ‫اولیور‬ ii‫ب‬ ‫به‬ ‫یا‬ ‫و‬ ،‫ذخیره‬ ‫بازیابی‬ ‫قابل‬ ‫های‬ ‫دستگاه‬ ‫در‬ ‫یا‬ ‫و‬ ،‫گردد‬ ‫تکثیر‬ ‫و‬ ‫مجدد‬ ‫چاپ‬ ‫میتواند‬ ‫نشریه‬ ‫این‬ .‫است‬ ‫محفوظ‬ ‫حقوق‬ ‫از‬ ‫بعضی‬ .‫افغانستان‬ ‫ارزیابی‬ ‫و‬ ‫تحقیق‬ ‫واحد‬ ،1391 © ‫تجارتی‬ ‫استفادهء‬ ‫گونه‬ ‫هر‬ .‫گردد‬ ‫انتقال‬ ‫افغانستان‬ ‫ارزیابی‬ ‫و‬ ‫تحقیق‬ ‫واحد‬ ‫و‬ ‫نویسنده‬ ‫مشخصات‬ ‫ذکر‬ ‫با‬ ‫وسایل‬ ‫دیگر‬ ‫و‬ ‫ضبطی‬ ،‫برقی‬ ‫از‬ ‫اعم‬ ،‫ی‬ ‫وسیله‬ ‫هر‬ ‫توسط‬ ‫و‬ ‫شکل‬ ‫هر‬ ‫و‬ ‫تحقیق‬ ‫واحد‬ ‫انترنتی‬ ‫سایت‬ ‫به‬ ‫ارتباطی‬ ‫خط‬ ‫باید‬ ،‫میشود‬ ‫گذاشته‬ ‫دسترس‬ ‫به‬ ‫برقی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫مجدد‬ ‫چاپ‬ ‫نشریه‬ ‫این‬ ‫هرگاه‬ .‫نیست‬ ‫مجاز‬ ‫آن‬ ‫فروش‬ ‫و‬ ‫خرید‬ ‫و‬ ‫باید‬ ،‫است‬ ‫نگردیده‬ ‫مشخص‬ ‫فوق‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫ی‬ ‫استفاده‬ ‫هرگونه‬ ‫برای‬ .‫شود‬ ‫گذاشته‬ ‫انترنتی‬ ‫صفحهء‬ ‫روی‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫چاپ‬ ‫آن‬ ‫در‬ )www.areu.org.af( ‫افغانستان‬ ‫ارزیابی‬ .‫آید‬ ‫بدست‬ + 93)0( 799 608 548 ‫شماره‬ ‫با‬ ‫تماس‬ ‫یا‬ ‫و‬ areu@areu.org.af ‫انترنتی‬ ‫سایت‬ ‫آدرس‬ ‫از‬ )‫افغانستان‬ ‫ارزیابی‬ ‫و‬ ‫تحقیق‬ ‫(واحد‬ ‫ناشر‬ ‫قبلی‬ ‫تحریری‬ ‫اجازهء‬ ‫افغانستان‬ ‫ارزیابی‬ ‫و‬ ‫تحقیق‬ ‫واحد‬ ‫برای‬ ‫میلر‬ ‫توبی‬ :‫ادیتور‬ ‫افغانستان‬ ‫ارزیابی‬ ‫و‬ ‫تحقیق‬ ‫واحد‬ ‫برای‬ ‫شارق‬ ‫فریدون‬ :‫ترجمه‬ ‫الرسن‬ ‫انا‬ ‫توسط‬ ،‫بلخ‬ ‫والیت‬ ،‫شریف‬ ‫مزار‬ ‫در‬ 2010 ‫سال‬ ‫جرگه‬ ‫ولسی‬ ‫انتخاباتی‬ ‫کمپاین‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫زن‬ ‫های‬ ‫ا‬ ‫کاندید‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫پوستر‬ :‫صفحه‬ ‫روی‬ ‫تصویر‬ 1205D :‫نشریه‬ ‫کود‬ ‫گان‬ ‫نویسنده‬ ‫باره‬ ‫در‬ ‫بعنوان‬ ‫نامبرده‬ ‫اکنون‬ .‫است‬ ‫نموده‬ ‫وظیفه‬ ‫ایفای‬ )AREU(‫افغانستان‬ ‫ارزیابی‬ ‫و‬ ‫تحقیق‬ ‫واحد‬ ‫یعنی‬ ‫اداره‬ ‫این‬ ‫انتخابات‬ ‫در‬ ‫زنان‬ ‫مشارکت‬ ‫پروژه‬ ‫در‬ ‫محقق‬ ‫منحیث‬ ‫لو‬ ‫ااولیور‬ ‫جانز‬ ‫دانشگاه‬ ‫در‬ ‫میکرد.او‬ ‫کار‬ ‫بیجینگ‬ ‫در‬ ‫ژورنالیست‬ ‫بعنوان‬ ‫بپیوندد‬ ‫اداره‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫ازینکه‬ ‫قبل‬ ‫لو‬ ‫اولیور‬ .‫مینماید‬ ‫کار‬ ‫اداره‬ ‫این‬ ‫دادخواهی‬ ‫و‬ ‫ارتباطات‬ ‫دیپارتمنت‬ ‫در‬ ‫ویراستار‬ .‫است‬ ‫نموده‬ ‫تحصیل‬ ‫روستائی‬ ‫انکشاف‬ ‫مسایل‬ ‫روی‬ ‫نانجینگ‬ ‫دانشگاه‬ ‫در‬ ‫امریکا‬ ‫و‬ ‫چین‬ ‫مطالعات‬ ‫مرکز‬ ‫و‬ ‫هاپکنز‬ ‫و‬ ‫صلح‬ ‫مطالعات‬ ‫مرکز‬ ‫در‬ ‫محقق‬ ‫منحیث‬ ،‫بپیوندد‬ ‫اداره‬ ‫این‬ ‫با‬ 2010 ‫سال‬ ‫جنوری‬ ‫در‬ ‫اینکه‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫وی‬ .‫میباشد‬ ‫افغانستان‬ ‫ارزیابی‬ ‫و‬ ‫تحقیق‬ ‫واحد‬ ‫ارشد‬ ‫محقق‬ ‫ایچاویز‬ ‫چونا‬ ‫انستیتیوت‬ ‫در‬ ‫تحقیق‬ ‫ارشد‬ ‫شریک‬ ‫منحیث‬ ‫نامبرده‬ ‫همچنان‬ .‫نماید‬ ‫خدمت‬ ‫کمبودیایی‬ ‫جوانان‬ ‫صلح‬ ‫آرزوهای‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫کرده‬ ‫تالش‬ ‫طریق‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫وی‬ .‫میکرد‬ ‫کار‬ ‫کمبودیا‬ ‫در‬ ‫جنگ‬ ‫خانم‬ .‫است‬ ‫داشته‬ ‫اداره‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫جندر‬ ‫و‬ ‫بدیل‬ ‫معیشت‬ ‫و‬ ‫صلح‬ ،‫صحت‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ،‫نفوس‬ ‫روی‬ ‫تحقیق‬ ‫پیشبرد‬ ‫مسئولیت‬ ‫و‬ ‫نموده‬ ‫وظیفه‬ ‫میندانوایفای‬ ‫فرهنگ‬ ‫برای‬ ‫تحقیق‬ ‫کاگیان‬ ‫شهر‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫کارخانه‬ ‫در‬ ‫آنها‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫زنان‬ ‫باره‬ ‫در‬ ‫اشرا‬ ‫تحصیلی‬ ‫نامه‬ ‫پایان‬ ‫و‬ ‫آورده‬ ‫بدست‬ ‫کانبره‬ ‫در‬ ‫استرالیا‬ ‫ملی‬ ‫پوهنتون‬ ‫از‬ ‫گیری‬ ‫آمار‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫دوکتورای‬ ‫چونا‬ .‫است‬ ‫نوشته‬ ‫فلیپین‬ ‫کشور‬ ‫اورودر‬ ‫دی‬ ‫افغانستان‬ ‫ارزیابی‬ ‫و‬ ‫تحقیق‬ ‫واحد‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫جهت‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫عرصه‬ ‫در‬ ‫کیفیت‬ ‫با‬ ‫های‬ ‫پژوهش‬ ‫عرضهء‬ ‫و‬ ‫انجام‬ ‫آن‬ ‫هدف‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫کابل‬ ‫شهر‬ ‫در‬ ‫مستقر‬ ‫پژوهشی‬ ‫مستقل‬ ‫موسسهء‬ ‫افغانستان‬ ‫ارزیابی‬ ‫و‬ ‫تحقیق‬ ‫واحد‬ ‫و‬ ‫تحلیلی‬ ‫های‬ ‫ظرفیت‬ ‫ارتقا‬ ‫و‬ ‫تقویت‬ ‫با‬ ‫افغانستان‬ ‫ارزیابی‬ ‫و‬ ‫تحقیق‬ ‫واحد‬ .‫میباشد‬ ‫گوناگون‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫پالیسی‬ ‫روی‬ ‫گذاری‬ ‫تاثیر‬ ‫در‬ ‫آنها‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫و‬ ،‫دهی‬ ‫آگهی‬ ‫اندیشه‬ ‫بازتاب‬ ‫های‬ ‫زمینه‬ ‫تا‬ ‫مینماید‬ ‫سعی‬ ،‫همچنان‬ ،‫اداره‬ ‫این‬ .‫دهد‬ ‫ترویج‬ ‫بیشتر‬ ‫کشور‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫آموزش‬ ‫و‬ ‫پژوهش‬ ‫فرهنگ‬ ‫تا‬ ‫میکوشد‬ ،‫بحث‬ ‫و‬ ‫تفکر‬ ‫برای‬ ‫فرصت‬ ‫ایجاد‬ .‫میگردد‬ ‫افغانها‬ ‫زندگی‬ ‫در‬ ‫مختلف‬ ‫ابعاد‬ ‫در‬ ‫ذهنی‬ ‫و‬ ‫فکری‬ ‫پیشرفت‬ ‫و‬ ‫بهبود‬ ‫باعث‬ ‫میشود‬ ‫پنداشته‬ ‫که‬ ‫سازد‬ ‫فراهم‬ ‫را‬ ‫های‬ ‫مناظره‬ ‫و‬ ،‫علمی‬ ‫مباحث‬ ،‫ها‬ ‫آنرا‬ ‫مدیرهء‬ ‫هیئت‬ ‫اعضای‬ ‫و‬ ‫گردیده‬ ‫تأسیس‬ ‫دارند‬ ‫فعالیت‬ ‫کشور‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫امدادی‬ ‫های‬ ‫سازمان‬ ‫همکاری‬ ‫با‬ ‫خورشیدی‬ 1381 ‫سال‬ ‫در‬ ‫افغانستان‬ ‫ارزیابی‬ ‫و‬ ‫تحقیق‬ ‫واحد‬ ‫در‬ ،‫اداره‬ ‫این‬ .‫میدهد‬ ‫تشکیل‬ ،‫اند‬ ‫فعالیت‬ ‫مصروف‬ ‫افغانستان‬ ‫در‬ ‫مختلف‬ ‫امور‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫های‬ ‫نهاد‬ ‫دیگر‬ ‫و‬ ‫دولتی‬ ‫غیر‬ ‫ادارات‬ ،‫متحد‬ ‫ملل‬ ‫سازمان‬ ،‫کننده‬ ‫تمویل‬ ‫مراجع‬ ‫گان‬ ‫نماینده‬ ‫انکشاف‬ ‫المللی‬ ‫بین‬ ‫مرکز‬ ،)EC( ‫اروپا‬ ‫کمیسیون‬ ،‫مثل‬ ‫موسساتی‬ ‫و‬ ‫گردیده‬ ‫مالی‬ ‫تمویل‬ ،‫سویس‬ ‫و‬ ،‫فنلند‬ ‫های‬ ‫کشور‬ ‫جانب‬ ‫از‬ ‫عمدتأ‬ ‫هستوی‬ ‫بودیجه‬ ‫اخذ‬ ‫با‬ ،‫حاضر‬ ‫حال‬ ‫بین‬ ‫انستیتوت‬ ،)UNWOMEN( ‫زنان‬ ‫سازی‬ ‫توانمند‬ ‫و‬ ‫جندر‬ ‫تساوی‬ ‫برای‬ ‫متحد‬ ‫ملل‬ ‫دفتر‬ ،)ECHO( ‫اروپا‬ ‫کمیسیون‬ ‫بشری‬ ‫های‬ ‫کمک‬ ‫بخش‬ ،)IDRC( ‫تحقیقات‬ .‫نمایند‬ ‫می‬ ‫مالی‬ ‫حمایت‬ ‫را‬ ‫اداره‬ ‫این‬ ‫مشخص‬ ‫های‬ ‫پروژه‬ ‫از‬ ‫بعضی‬ ‫نیز‬ )MOWA( ‫افغانستان‬ ‫زنان‬ ‫امور‬ ‫وزارت‬ ‫)و‬ODI(‫توسعه‬ ‫برای‬ ‫المللی‬
 4. 4. iii ‫نابرابر‬ ‫فرصتهای‬ ‫اما‬ ،‫مساوی‬ ‫حقوق‬ ‫افغانستان‬ ‫ارزیابی‬ ‫و‬ ‫تحقیق‬ ‫واحد‬1391 ‫ج‬ ‫سپاسگذاری‬ ‫حسینی‬ ‫گلثوم‬ ‫ریحانه‬ ،‫حسین‬ ‫ضیا‬ ،‫بیات‬ ‫احمد‬ ‫فرید‬ ،‫امینی‬ ‫لقا‬ ‫فرخ‬ ‫یک‬ ‫هر‬ ‫تحقیق‬ ‫تیم‬ ‫متعهدانه‬ ‫و‬ ‫ناپذیر‬ ‫گی‬ ‫خسته‬ ‫زحمات‬ ‫از‬ ‫میخواهند‬ ‫نشریه‬ ‫این‬ ‫گان‬ ‫نویسنده‬ ‫اول‬ ‫قدم‬ ‫در‬ ‫تحقیق‬ ‫این‬ ،‫ها‬ ‫تحلیل‬ ‫دور‬ ‫آخرین‬ ‫تا‬ ‫ها‬ ‫سوالنامه‬ ‫اولیه‬ ‫های‬ ‫طرح‬ ‫تهیه‬ ‫هنگام‬ ‫از‬ .‫نمایند‬ ‫سپاسگزاری‬ ‫اظهار‬ ‫تحقیقی‬ ‫پروژه‬ ‫این‬ ‫جریان‬ ‫در‬ ‫آنها‬ ‫تالش‬ ‫و‬ ‫کوهستانی‬ ‫مسعوده‬ ‫و‬ ‫قسمت‬ ‫در‬ ‫ویژه‬ ‫آنهابه‬ ‫همکاری‬ ‫از‬ ‫گان‬ ‫نویسنده‬ ‫همچنان‬ .‫است‬ ‫مستفیدشده‬ً‫ا‬‫قوی‬ ،‫تحقیق‬ ‫موضوع‬ ‫به‬ ‫رابطه‬ ‫در‬ ‫آنان‬ ‫گسترده‬ ‫فهم‬ ‫و‬ ‫دانش‬ ،‫مسلکی‬ ‫و‬ ‫گسترده‬ ‫تجارب‬ ‫از‬ ‫عمیقانه‬ .‫نمایند‬ ‫می‬ ‫نیزتشکری‬ ،‫نشریه‬ ‫این‬ ‫تحقیق‬ ‫روش‬ ‫یا‬ ‫میتودولوژی‬ ‫بخش‬ ‫پیشنویس‬ ‫تهیه‬ ‫پذیر‬ ‫امکان‬ ،‫یافت‬ ‫انجام‬ ‫آنجا‬ ‫در‬ ‫تحقیق‬ ‫این‬ ‫ایکه‬ ‫ساحه‬ ‫شش‬ ‫مردم‬ ‫همکاری‬ ‫بدون‬ ‫نیز‬ ‫و‬ ،‫شدند‬ ‫حاضر‬ ‫مصاحبه‬ ‫برای‬ ‫کاندیدانیکه‬ ‫نفر‬ 25 ‫سخاوتمندانه‬ ‫همکاری‬ ‫بدون‬ ‫تحقیق‬ ‫این‬ .‫نمایند‬‫می‬‫سپاسگزاری‬‫نیز‬‫کردند‬‫مهمانوازی‬‫شان‬‫های‬‫خانه‬‫در‬‫روز‬‫چند‬‫مدت‬‫برای‬‫را‬‫تحقیق‬‫تیم‬‫که‬‫یکاولنگ‬‫مردم‬‫سخاوتمندانه‬‫مهمانداری‬‫از‬ً‫ا‬‫مخصوص‬‫گان‬‫نویسنده‬.‫است‬‫نبوده‬ .‫داشت‬ ‫نمی‬ ‫امکان‬ ‫تحقیق‬ ‫این‬ ‫آنهاانجام‬ ‫همکاری‬ ‫بدون‬ ‫دی‬ ‫تیریسا‬ ،)‫خان-افغانستان‬ ‫آغا‬ ‫بنیاد‬ ‫(از‬ ‫هینز‬ ‫ربیکا‬ ،)‫انتخابات‬ ‫مستقل‬ ‫کمیسیون‬ ‫کارمند‬ ً‫ال‬‫قب‬ ‫و‬ ‫دیموکراتیک‬ ‫ملی‬ ‫انستیتیوت‬ ‫(از‬ ‫ویرهام‬ ‫راچائیل‬ ‫از‬ ‫گان‬ ‫نویسنده‬ ‫عالوه‬ ‫بر‬ ‫واحد‬ ‫سابق‬ ‫کارمندان‬ ً‫ا‬‫(تمام‬ ‫وینتربیتم‬ ‫ایمیلی‬ ‫و‬ ‫الرسن‬ ‫انا‬ ،‫لمی‬ ‫جی‬ ،‫کابورن‬ ‫نوحا‬ ،)‫افغانستان‬ ‫در‬ ‫زنان‬ ‫برای‬ ‫متحد‬ ‫ملل‬ ‫انکشافی‬ ‫صندوق‬ ‫رئیس‬ ‫معاون‬ ‫گذشته‬ ‫(در‬ ‫لنگیز‬ ‫همچنان‬ .‫اند‬ ‫داشته‬ ‫ارایه‬ ‫تحقیق‬ ‫این‬ ‫مختلف‬ ‫مراحل‬ ‫جریان‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫الزم‬ ‫های‬ ‫همکاری‬ ‫و‬ ‫ارزش‬ ‫با‬ ‫بسیار‬ ‫آنهانظریات‬ ‫همه‬ .‫مینمایند‬ ‫قدردانی‬ ‫ابراز‬ )‫افغانستان‬ ‫ارزیابی‬ ‫و‬ ‫تحقیق‬ .‫نمائیم‬ ‫می‬ ‫تشکری‬ ‫تحقیق،اظهار‬ ‫این‬ ‫اولیه‬ ‫معلومات‬ ‫پروسس‬ ‫یا‬ ‫مراحل‬ ‫طی‬ ‫قسمت‬ ‫در‬ ‫پیلونگو‬ ‫ویلفریدا‬ ‫لیه‬ ‫و‬ ‫بگاپورو‬ ‫لین‬ ‫جینیفر‬ ،‫مونتیجو‬ ‫لو‬ ‫میکایل‬ ‫های‬ ‫همکاری‬ ‫از‬ ‫ایچاویز‬ ‫چونا‬ ‫و‬ ‫لو‬ ‫اولیور‬ 2012 ‫جنوری‬ ،‫کابل‬
 5. 5. ‫افغانستان‬ ‫ارزیابی‬ ‫و‬ ‫تحقیق‬ ‫واحد‬ ‫د‬‫ایچاویز‬ ‫و‬ ‫کوهستانی‬ ،‫حسینی‬ ،‫حسین‬ ،‫بیات‬ ،‫امینی‬ ‫با‬ ‫لو‬ ‫اولیور‬ 1391 ‫فهرست‬ ‫ه‬.................................................................................................................................................................................................................................................... ‫ت‬‫اصطالحا‬ ‫ه‬.................................................................................................................................................................................................................................................... ‫ت‬‫مخففا‬ 1.................................................................................................................................................................................................................................................... .‫ه‬‫خالص‬ 2.....................................................................................................................................................................................................................‫مقدمه‬ ..1 2............................................................................................................................................................‫افغانستان‬ ‫در‬ ‫زنان‬ ‫وضعیت‬ :‫اجمالی‬ ‫نظر‬ .1.1 3...........................................................................................................‫میالدی‬ 2001 ‫سال‬ ‫از‬ ‫پیش‬ ‫سیاست‬ ‫در‬ ‫زنان‬ ‫اشتراک‬ :‫تاریخ‬ ‫به‬ ‫نظری‬ .1.2 5....................................................................................................................................... ‫انتخابات‬ ‫در‬ ‫زنان‬ ‫اشتراک‬ ‫برای‬ 2001 ‫از‬ ‫پس‬ ‫حالت‬ .1.3 6......................................................................................................................................................................................2001 ‫از‬ ‫پس‬ ‫انتخابات‬ .1.4 11.............................................................................................................................................................‫تحقیق‬ ‫ای‬ ‫زمینه‬ ‫و‬ )‫(روش‬ ‫میتودولوژی‬ ..2 11....................................................................................................................................................................................................‫تحقیق‬ ‫روش‬ .2.1 13................................................................................................................................................................................‫مناطق‬ ‫وضعیت‬ ‫و‬ ‫والیات‬ .2.2 17.............................................................................................................................................................................................................‫کاندیدان‬ ..3 17..........................................................................................................................................................‫آنان‬ ‫انتخاباتی‬ ‫های‬ ‫کمپاین‬ ‫و‬ ‫کاندیدان‬ .3.1 24.............................................................................................................................................................................................‫عمومی‬ ‫گرایشات‬ .3.2 29.......................................................................................................................................................................................................‫دهندگان‬ ‫رای‬ ..4 29.............................................................................................................................‫انتخابات‬ ‫دهندگان‬ ‫رای‬ ‫و‬ ‫نامزد‬ ‫بعنوان‬ ‫زنان‬ ‫از‬ ‫مردم‬ ‫تصور‬ .4.1 30.....................................................................................................................................................................................‫دادن‬ ‫رای‬ ‫برای‬ ‫انگیزه‬ .4.2 31..................................................................................................................................................................................‫دهی‬ ‫رای‬ ‫برای‬ ‫تصمیم‬ .4.3 33.......................................................................................................................................................................................‫معلومات‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ .4.4 34...................................................................................................................................................................................................‫آگاهی‬ ‫سطح‬ .4.5 37..............................................................................................................................................................‫دهی‬ ‫رای‬ ‫های‬ ‫صندوق‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ .4.6 39.................................................................................................................................................................................................‫انتخابات‬ ‫تاثیر‬ .4.7 40...........................................................................................................................................................................‫پیشنهادات‬ ‫و‬ ‫کلیدی‬ ‫های‬ ‫یافته‬ ..5 40............................................................................................................................................................ )‫انتخابات‬ ‫کلیدی(کاندیدان‬ ‫های‬ ‫یافته‬ .5.1 41...............................................................................................................................................................)‫گان‬ ‫دهنده‬ ‫(رای‬ ‫کلیدی‬ ‫های‬ ‫یافته‬ .5.2 42......................................................................................................................................................................................................‫پیشنهادات‬ .5.3 46.......................................................................................................................................................................................................................................‫مأخذ‬ 48......................................................................................................................................................................................................................‫شما‬ ‫پیشنهادات‬ 49........................................................................................................................................................................‫افغانستان‬ ‫ارزیابی‬ ‫و‬ ‫تحقیق‬ ‫اخیرواحد‬ ‫نشریات‬ ‫چوکاتها‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫جدول‬ 6.................................................................................................................................................‫افغانستان‬ ‫در‬ ‫انتخابات‬ ‫کلیدی‬ ‫های‬ ‫دینامیک/نیرو‬ :1 ‫چوکات‬ 7.......................................................................................‫افغانستان‬ ‫در‬ ‫میالدی‬ 2001 ‫سال‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫انتخابات‬ ‫در‬ ‫زن‬ ‫دهندگان‬ ‫رای‬ ‫و‬ ‫نامزدان‬ ‫تعداد‬ :1 ‫جدول‬ 12..................................................................................................................................................................................................‫والیات‬ ‫مشخصات‬ :2 ‫جدول‬ 12...........................................................................................................................................‫انتخابات‬ ‫در‬ ‫ولسوالی‬ ‫و‬ ‫والیات‬ ‫مردم‬ ‫اشتراک‬ ‫فیصدی‬ :3 ‫جدول‬ 12................................................................................................................................‫والیت‬ ‫هر‬ ‫از‬ ‫فقر‬ ‫سطح‬ ‫و‬ ‫زنان‬ ‫تعلیمات‬ ‫میزان‬ ،‫آموزی‬ ‫سواد‬ :4 ‫جدول‬ 17..........................................................................................................................................‫وانتخابات‬ ‫سال‬ ،‫والیت‬ ‫تفکیک‬ ‫به‬ ‫زن‬ ‫و‬ ‫مرد‬ ‫کاندیدان‬ :5 ‫جدول‬ 18....................................................................................................................... 2010-2009 ,‫والیات‬ ‫تفکیک‬ ‫به‬ ‫زن‬ ‫کاندیدان‬ ‫میان‬ ‫رقابت‬ ‫سطح‬ :6 ‫جدول‬ 32.........................................................................................................................................‫شده‬ ‫زده‬ ‫حاشیه‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫مخالف‬ :‫بامیان‬ ‫ولسوالی‬ ‫در‬ ‫زنان‬ :2 ‫چوکات‬ 35....................................................................................................................................................................................................‫یافته‬ ‫تعلیم‬ ‫نسل‬ :3 ‫چوکات‬ 45......................................................................................‫ساحه‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫ها‬ ‫مصاحبه‬ ‫انواع‬ ‫و‬ ‫درین‬ ‫تحقیق‬ ‫این‬ ‫گان‬ ‫کننده‬ ‫اشتراک‬ ‫توزیع‬ :1 ‫ضمیمه‬ ‫جدول‬ 45..............................................................................................................‫سـاحه‬ ‫و‬ ‫سال‬ ‫و‬ ‫سن‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫تحقیق‬ ‫این‬ ‫کننده‬ ‫اشتراک‬ ‫توزیع‬ :2 ‫ضمیمه‬ ‫جدول‬
 6. 6. v ‫نابرابر‬ ‫فرصتهای‬ ‫اما‬ ،‫مساوی‬ ‫حقوق‬ ‫افغانستان‬ ‫ارزیابی‬ ‫و‬ ‫تحقیق‬ ‫واحد‬1391 ‫ه‬ ‫اصطالحات‬ ‫تابستانی‬ ‫های‬ ‫علفچر‬ ‫ایالق‬ ‫میپوشاند‬ ‫را‬ ‫زن‬ ‫پای‬ ‫تا‬ ‫سر‬ ‫که‬ ‫حجاب‬ ‫چادری‬ ‫میشود‬ ‫برده‬ ‫پیش‬ ،‫مهم‬ ‫کار‬ ‫یک‬ ‫آغاز‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫که‬ ‫مذهبی‬ ‫دعای‬ ‫و‬ ‫تشریفات‬ ‫نذر‬ ‫وابسته‬ ‫که‬ ‫خصوصیات‬ ‫دیگر‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫محل‬ ،‫قوم‬ ‫و‬ ‫نژاد‬ ، ‫خانواده‬ ،‫قبیله‬ ‫برای‬ ً‫ال‬‫مث‬ .‫میشود‬ ‫استفاده‬ ‫متعدد‬ ‫موارد‬ ‫در‬ ‫اصطالح‬ ‫این‬ .‫همبسته‬ ‫های‬ ‫گروه‬ ‫قوم‬ .‫میباشد‬ ‫گروپ‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫محل‬ ‫های‬ ‫شورای‬ ‫شورا‬ ‫افغانستان‬ ‫پارلمان‬ ‫گان‬ ‫نماینده‬ ‫مجلس‬ ‫جرگه‬ ‫ولسی‬ ‫مخففات‬ ‫افغانستان‬ ‫ارزیابی‬ ‫و‬ ‫تحقیق‬ ‫واحد‬ AREU ‫افغان‬ ‫زنان‬ ‫شبکه‬ AWN ‫مدنی‬ ‫جامعه‬ ‫موسسات‬ CSO ‫گروپی‬ ‫های‬ ‫بحث‬ FGD ‫تمرکزی‬ ‫های‬ ‫مصاحبه‬ IDI ‫انتخابات‬ ‫مستقل‬ ‫کمیسیون‬ IEC ‫انتخابات‬ ‫تنظیم‬ ‫مشترک‬ ‫دفتر‬ JEMB ‫داخله‬ ‫وزارت‬ MoI ‫زنان‬ ‫امور‬ ‫وزارت‬ MoWA ‫پارلمان‬ ‫عضو‬ MP ‫دیموکراتیک‬ ‫ملی‬ ‫انستیتیوت‬ NDI ‫دولتی‬ ‫غیر‬ ‫موسسه‬ NGO ‫ملی‬ ‫همبستگی‬ ‫برنامه‬ NSP ‫والیتی‬ ‫شورای‬ PC ‫افغانستان‬ ‫خلق‬ ‫دیموکراتیک‬ ‫حزب‬ PDPA ‫انتقال‬ ‫قابل‬ ‫غیر‬ ‫واحد‬ ‫دهی‬ ‫رای‬ ‫سیستم‬ SNTV
 7. 7. 1391‫افغانستان‬ ‫ارزیابی‬ ‫و‬ ‫تحقیق‬ ‫واحد‬ ‫و‬‫ایچاویز‬ ‫و‬ ‫کوهستانی‬ ،‫حسینی‬ ،‫حسین‬ ،‫بیات‬ ،‫امینی‬ ‫با‬ ‫لو‬ ‫اولیور‬
 8. 8. ‫خالصه‬1391 ‫نابرابر‬ ‫فرصتهای‬ ‫اما‬ ،‫مساوی‬ ‫حقوق‬11 ‫خالصه‬ ‫سالهای‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫کشور‬ ‫درین‬ ‫زنان‬ ‫سیاسی‬ ‫اشتراک‬ ‫ای‬ ‫سابقه‬ ‫بی‬ ‫گسترش‬ ‫سبب‬ ‫افغانستان‬ 2004 ‫اساسی‬ ‫قانون‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫دیموکراتیک‬ ‫نظام‬ ‫یک‬ ‫تاسیس‬ ‫شک‬ ‫بدون‬ ‫های‬ ‫کرسی‬ ‫کسب‬ ‫برای‬ ‫انتخابات‬ ‫کاندیدای‬ ‫دیگر‬ ‫زن‬ ‫هزاران‬ .‫دادند‬ ‫رای‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫اشتراک‬ ‫والیتی‬ ‫های‬ ‫شورا‬ ‫و‬ ‫پارلمانی‬ ،‫جمهوری‬ ‫ریاست‬ ‫انتخابات‬ ‫در‬ ‫زن‬ ‫ملیونها‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫در‬ ‫زنان‬ ‫اشتراک‬ ‫است.این‬ ‫شده‬ ‫تضمین‬ ‫قانونی‬ ‫بطور‬ ‫آنها‬ ‫برای‬ ‫متذکره‬ ‫مجالس‬ ‫از‬ ‫یک‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫کرسی‬ ‫از‬ ‫چهارم‬ ‫یک‬ ‫اقل‬ ‫حد‬ ‫کسب‬ ‫و‬ ‫شدند‬ ‫والیتی‬ ‫های‬ ‫شورا‬ ‫و‬ ‫پارلمان‬ ‫سرنوشت‬ ‫تعیین‬ ‫قسمت‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫های‬ ‫خواست‬ ‫یعنی‬ ‫صدا‬ ‫و‬ ‫نمایند‬ ‫دفاع‬ ‫شهروند‬ ‫یک‬ ‫بعنوان‬ ‫خود‬ ‫مساوی‬ ‫حقوق‬ ‫از‬ ‫بتوانند‬ ‫زنان‬ ‫تا‬ ‫است‬ ‫چشمگیری‬ ‫فرصت‬ ‫یک‬ ‫انتخابات‬ ‫این‬ .‫نمایند‬ ‫مبارزه‬ ‫نیز‬ ،‫است‬ ‫متفاوت‬ ‫عوامل‬ ‫از‬ ‫ناشی‬ ‫که‬ ‫زیادی‬ ‫چالشهای‬ ‫با‬ ‫باید‬ ‫زنان‬ ‫کاری‬ ‫چنین‬ ‫انجام‬ ‫برای‬ ‫ولی‬ .‫برسانند‬ ‫مسئولین‬ ‫سمع‬ ‫به‬ ‫شان‬ ‫کشور‬ ‫سرنوشت‬ ‫و‬ ‫شان‬ .‫میباشند‬ ‫کنونی‬ ‫های‬ ‫گذاری‬ ‫سیاست‬ ‫شکل‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫امنی‬ ‫نا‬ ‫ادامه‬ ،‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫رواج‬ ‫و‬ ‫رسم‬ ‫و‬ ‫عنعنات‬ ‫شامل‬ ‫چالشها‬ ‫های‬‫شورا‬‫و‬‫پارلمانی‬‫انتخابات‬‫در‬‫دهندگان‬‫رای‬‫یا‬‫و‬‫کاندیدا‬‫بعنوان‬‫چی‬‫زنان‬‫اشتراک‬‫پویایی‬‫باره‬‫در‬‫است‬‫شده‬‫تمویل‬‫زنان‬‫برای‬‫متحد‬‫ملل‬‫انکشافی‬‫صندوق‬‫توسط‬‫که‬‫تحقیق‬‫این‬ ‫چگونه‬‫باهم‬‫را‬‫گذشته‬‫انتخابات‬‫اینکه‬،‫انتخابات‬‫در‬‫اشتراک‬‫هنگام‬‫در‬‫زنان‬‫شخصی‬‫تجارب‬‫روی‬‫تحقیق‬‫درین‬.‫است‬‫گرفته‬‫صورت‬‫افغانستان‬2010-2009،2005‫سالهای‬‫والیتی‬ ‫شخصی‬ ‫گی‬ ‫زنده‬ ‫باالی‬ ‫تاثیراتی‬ ‫نوع‬ ‫چی‬ ‫انتخابات‬ ‫در‬ ‫آنها‬ ‫اشتراک‬ ‫اینکه‬ ‫بالخره‬ ‫و‬ ،‫دارند‬ ‫انتخابات‬ ‫پروسه‬ ‫و‬ ‫اهمیت‬ ‫قسمت‬ ‫در‬ ‫خاص‬ ‫نظریات‬ ‫کدام‬ ‫همچنان‬ ،‫نمایند‬ ‫می‬ ‫مقایسه‬ ‫های‬ ‫مصاحبه‬ ‫آنجا‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫داشته‬ ‫تمرکز‬ ‫کابل‬ ‫و‬ ‫بامیان‬ ،‫بلخ‬ ‫یعنی‬ ‫کار‬ ‫محافظه‬ ‫کمتر‬ ‫و‬ ‫امن‬ ‫با‬ ً‫ا‬‫نسبت‬ ‫والیت‬ ‫سه‬ ‫روی‬ ‫تحقیق‬ ‫این‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫بررسی‬ ،‫است‬ ‫داشته‬ ‫آنها‬ ‫محالت‬ ‫و‬ ‫شان‬ ‫یک‬ ‫تحقیق‬ ‫این‬ .‫است‬ ‫گرفته‬ ‫صورت‬ ‫والیات‬ ‫آن‬ ‫شهری‬ ‫و‬ ‫روستائی‬ ‫ساحات‬ ‫از‬ ‫زن‬ ‫و‬ ‫مرد‬ ‫نفر‬ 100 ‫همچنان‬ ‫و‬ ‫ناکام‬ ‫و‬ ‫کامیاب‬ ‫کاندیدان‬ ‫از‬ ‫زن‬ ‫نفر‬ 25 ‫با‬ ‫گروهی‬ ‫های‬ ‫بحث‬ ‫و‬ ،‫کیفی‬ ‫مورد‬‫کل‬‫رادر‬‫انتخابات‬‫در‬‫زنان‬‫اشتراک‬‫کنونی‬‫سیستم‬‫تحقیق‬‫این‬ً‫ا‬‫بن‬‫است‬‫شده‬‫برده‬‫بکار‬‫آن‬‫در‬‫تحقیق‬‫کیفی‬‫روش‬‫عالوه‬‫بر‬‫و‬‫داده‬‫قرار‬‫پوشش‬‫تحت‬‫را‬‫جغرافیایی‬‫محدود‬‫ساحه‬ ‫نگرفته‬‫صورت‬‫چندانی‬‫توجه‬‫آن‬‫به‬‫کنون‬‫تا‬‫که‬‫را‬‫مهمی‬‫نکات‬‫آن‬‫تحقیق‬‫این‬‫تا‬‫است‬‫برین‬‫امیدواری‬،‫عوض‬‫در‬.‫نماید‬‫پیشنهاد‬‫را‬‫آن‬‫تغییر‬‫تا‬‫ندارد‬‫تالش‬‫نیز‬‫و‬‫نمیدهد‬‫قرار‬‫چالش‬ .‫سازد‬ ‫برجسته‬ ‫بیشتر‬ ‫است‬ ‫آن‬‫در‬‫اشتراک‬‫برای‬‫کاری‬‫واحد‬‫ای‬‫برنامه‬‫کدام‬‫انتخابات‬‫در‬‫کامیاب‬‫کاندیدان‬‫از‬‫یک‬‫هر‬‫که‬‫است‬‫دریافته‬‫تحقیق‬‫این‬‫والیتی‬‫شورای‬‫و‬‫پارلمانی‬‫انتخابات‬‫نامزدان‬‫تجارب‬‫قسمت‬‫در‬ ‫مصاحبه‬‫که‬‫نامزدانی‬‫هرچند‬.‫است‬‫بوده‬‫پیچیده‬‫و‬‫مغلق‬‫آنها‬‫گی‬‫زنده‬‫سیاسی‬‫ماحول‬‫و‬‫محیط‬‫همانند‬‫و‬‫اند‬‫داشته‬‫انتخابات‬‫در‬‫اشتراک‬‫از‬‫متفاوتی‬‫افرادتجارب‬.‫اند‬‫نداشته‬‫انتخابات‬ ‫زنان‬‫که‬‫کردند‬‫می‬‫فرض‬‫چنین‬‫مردم‬ً‫ا‬‫غالب‬‫ولی‬،‫شدند‬‫مواجه‬‫کارانه‬‫محافظه‬‫و‬‫مذهبی‬‫جدی‬‫های‬‫خصومت‬‫یا‬‫و‬‫امنیتی‬‫تهدیدات‬‫به‬‫ندرت‬‫به‬‫خود‬‫انتخاباتی‬‫کمپاین‬‫هنگام‬‫شدنددر‬ .‫نمیرفتند‬‫زنان‬‫آراء‬‫دنبال‬‫به‬‫انتخاباتی‬‫کمپاین‬‫هنگام‬‫در‬‫زن‬‫نامزدان‬‫که‬‫است‬‫تعجب‬‫جای‬.‫نمیتوانند‬‫کرده‬‫گی‬‫نماینده‬‫موثرانه‬،‫خدمات‬‫کننده‬‫ارایه‬‫و‬‫موفق‬‫و‬‫موثر‬‫کاندیدان‬‫بعنوان‬ ‫کسانی‬ ‫موفق‬ ‫نامزدان‬ ‫موارد‬ ‫تمام‬ ‫در‬ ً‫ا‬‫تقریب‬ .‫نمایند‬ ‫بسیج‬ ‫آنها‬ ‫از‬ ‫حمایت‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫دیگر‬ ‫زنان‬ ‫موثرانه‬ ‫توانستند‬ ‫نمی‬ ‫زنان‬ ‫چراکه‬ ‫میشد‬ ‫آنها‬ ‫منابع‬ ‫شدن‬ ‫ضایع‬ ‫سبب‬ ‫کار‬ ‫آنهااین‬ ‫نظر‬ ‫به‬ .‫اند‬‫داشته‬‫دهی‬‫رای‬‫های‬‫حوزه‬‫دیگر‬‫و‬‫خود‬‫بامحالت‬‫قوی‬‫ارتباط‬ً‫ا‬‫غالب‬‫همه‬‫از‬‫داشتندومهمتر‬‫دسترسی‬‫مند‬‫قدرت‬‫های‬‫فامیل‬‫یا‬‫و‬‫سیاسی‬‫احزاب‬‫با‬‫و‬‫خوب‬‫مالی‬‫منابع‬‫به‬‫که‬‫بودند‬ ‫شان‬ ‫رای‬ ‫چگونه‬ ‫که‬ ‫میدانستند‬ ‫بخوبی‬ ‫و‬ ‫اند‬ ‫نداشته‬ ‫دهی‬ ‫مراکزرای‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫قسمت‬ ‫در‬ ‫ممانعتی‬ ‫هیچ‬ ‫کلی‬ ‫بطور‬ ‫شده‬ ‫انجام‬ ‫تحقیق‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫محالت‬ ‫در‬ ‫زن‬ ‫دهندگان‬ ‫رای‬ ‫زنان‬ ‫حالیکه‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫داستان‬ ‫از‬ ‫نیم‬ ‫فقط‬ ‫این‬ ‫ولی‬ ‫میباشد‬ ‫انتخابات‬ ‫روندبرگزاری‬ ‫موفقیت‬ ‫یک‬ ‫این‬ ‫تخنیکی‬ ‫نگاه‬ ‫از‬ ً‫ال‬‫احتما‬ ‫که‬ ‫هرچند‬ .‫بیندازند‬ ‫دهی‬ ‫رای‬ ‫های‬ ‫صندوق‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫افغانستان‬ ‫سیاسی‬ ‫کنونی‬ ‫محیط‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫پروسه‬ ‫این‬ .‫است‬ ‫مانده‬ ‫خاموش‬ ‫محل‬ ‫سطح‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫بحث‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫تصمیمگیری‬ ‫روند‬ ‫در‬ ‫شان‬ ‫صدای‬ ‫اما‬ ‫بدهند‬ ‫رای‬ ‫میتوانستند‬ ‫آزادانه‬ ‫بطور‬ ‫در‬ ‫ازینکه‬ ‫خانواده‬ ‫مردان‬ ‫ودیگر‬ ‫آنها‬ ‫شوهران‬ ‫خودداری‬ ‫ولی‬ ،‫نمیشدند‬ ‫خاصی‬ ‫کاندید‬ ‫به‬ ‫دادن‬ ‫رای‬ ‫به‬ ‫وادار‬ ‫خود‬ ‫شوهران‬ ‫طرف‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫چند‬ ‫هر‬ ‫و‬ .‫میشود‬ ‫تلقی‬ ‫مهم‬ ‫بسیار‬ ‫تخنیک‬ ‫زنان‬ ‫آنکه‬ ‫حال‬ .‫نمایند‬ ‫اتخاذ‬ ‫تصمیم‬ ‫آگاهانه‬ ‫بدهند‬ ‫رای‬ ‫کسی‬ ‫چی‬ ‫برای‬ ‫اینکه‬ ‫به‬ ‫رابطه‬ ‫در‬ ‫نتوانند‬ ‫آنان‬ ‫تا‬ ‫شده‬ ‫سبب‬ ،‫نمایند‬ ‫بحث‬ ‫سیاسی‬ ‫مسایل‬ ‫روی‬ ‫زنان‬ ‫مقابل‬ ‫سیستم‬ ‫آن‬ ‫چگونه‬ ‫اینکه‬ ‫مینمایدو‬ ‫کار‬ ‫چگونه‬ ‫کل‬ ‫در‬ ‫کشور‬ ‫سیاسی‬ ‫سیستم‬ ‫اینکه‬ ‫مورد‬ ‫تادر‬ ‫شده‬ ‫سبب‬ ‫رسمی‬ ‫های‬ ‫آموزش‬ ‫به‬ ‫آنها‬ ‫ناکافی‬ ‫دسترسی‬ ،‫میدانستند‬ ‫را‬ ‫دادن‬ ‫رای‬ ‫تاثیرات‬ ‫گسترده‬ ‫بطور‬ ‫انتخابات‬ ‫در‬ ‫اشتراک‬ ‫که‬ ‫نماید‬ ‫پوشی‬ ‫چشم‬ ‫واقعیت‬ ‫ازین‬ ‫نباید‬ ‫موضوع‬ ‫این‬ ‫اما‬ .‫اند‬ ‫نداشته‬ ‫کامل‬ ‫آگاهی‬ ،‫میتوانند‬ ‫بوده‬ ‫پاسخده‬ ‫آنان‬ ‫های‬ ‫نیازمندی‬ ‫برای‬ ‫آنان‬ ‫خواستهای‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫نشده‬ ‫سبب‬ ‫انتخابات‬ ‫در‬ ‫زنان‬ ‫اشتراک‬ ‫که‬ ‫هرچند‬ .‫است‬ ‫داشته‬ ،‫شدند‬ ‫مصاحبه‬ ‫تحقیق‬ ‫درین‬ ‫که‬ ‫زنان‬ ‫از‬ ‫زیادی‬ ‫تعداد‬ ‫شخصیت‬ ‫باالی‬ ‫عمیق‬ ‫و‬ ‫مثبت‬ ‫همچنان‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫برابر‬ ‫مردان‬ ‫با‬ ‫شان‬ ‫حقوق‬ ‫که‬ ‫اینست‬ ‫مصداق‬ ‫دادن‬ ‫ورای‬ ‫انتخابات‬ ‫در‬ ‫اشتراک‬ ‫باشد،اما‬ ‫داشته‬ ‫پی‬ ‫در‬ ‫آنان‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫لمس‬ ‫قابل‬ ‫امتیازات‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫گی‬ ‫رسیده‬ .‫نمایند‬ ‫تالش‬ ،‫کنونی‬ ‫تغییروضعیت‬ ‫برای‬ ‫تا‬ ‫است‬ ‫داده‬ ‫امیدواری‬ ‫آنها‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫گردد‬ ‫زیاد‬ ‫آنها‬ ‫نفس‬ ‫به‬ ‫اعتماد‬ ‫شده‬ ‫سبب‬ ‫چالشهای‬ ‫با‬ ‫کماکان‬ ‫است.زنان‬ ‫رشد‬ ‫و‬ ‫تغییر‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫هم‬ ‫هنوز‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫پنداشته‬ ‫افغانستان‬ ‫در‬ ‫نو‬ ‫ای‬ ‫پدیده‬ ‫یک‬ ً‫ا‬‫نسبت‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫زنان‬ ‫اشتراک‬ ‫بخصوص‬ ‫و‬ ‫انتخابات‬ ‫مجموع‬ ‫در‬ ‫در‬ ‫بتوانند‬ ‫مردان‬ ‫اندازه‬ ‫به‬ ً‫ا‬‫واقع‬ ‫زنان‬ ‫تا‬ ‫گیرد‬ ‫صورت‬ ‫باید‬ ‫زیادی‬ ‫های‬ ‫میباشند.کار‬ ‫مواجه‬ ،‫شود‬ ‫شنیده‬ ‫محلی‬ ‫و‬ ‫ملی‬ ‫سطح‬ ‫در‬ ‫شان‬ ‫های‬ ‫خواست‬ ‫و‬ ‫صدا‬ ‫اینکه‬ ‫قسمت‬ ‫در‬ ‫زیادی‬ ‫فضای‬ ‫یک‬ ‫گسترش‬ ‫و‬ ‫طالبان‬ ‫با‬ ‫صلح‬ ‫مذاکرات‬ ‫هرچند‬ .‫میباشد‬ ‫العاده‬ ‫فوق‬ ،‫است‬ ‫شکننده‬ ‫آنکه‬ ‫با‬ ‫گذشته‬ ‫سال‬ ‫ده‬ ‫های‬ ‫آورد‬ ‫دست‬ ‫ولی‬ .‫گردند‬ ‫دخیل‬ ‫افغانستان‬ ‫سیاسی‬ ‫روند‬ ‫در‬ ‫یکدیگر‬ ‫با‬ ‫المللی‬ ‫بین‬ ‫جامعه‬ ‫و‬ ‫افغانها‬ ‫تا‬ ‫است‬ ‫بسیارمهم‬ ‫ولی‬ ،‫است‬ ‫آورده‬ ‫وجود‬ ‫به‬ ‫افغانستان‬ ‫آینده‬ ‫در‬ ‫زنان‬ ‫نقش‬ ‫قسمت‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫های‬ ‫تردید‬ ،‫کشور‬ ‫درین‬ ‫کارانه‬ ‫محافظه‬ .‫نمایند‬ ‫تالش‬ ً‫ا‬‫مشترک‬ ،‫آن‬ ‫بیشتر‬ ‫چه‬ ‫هر‬ ‫گسترش‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫آورده‬ ‫دست‬ ‫این‬ ‫نگهداشت‬ ‫و‬ ‫حفظ‬ ‫قسمت‬
 9. 9. 1391‫افغانستان‬ ‫ارزیابی‬ ‫و‬ ‫تحقیق‬ ‫واحد‬ ‫ایچاویز‬ ‫و‬ ‫کوهستانی‬ ،‫حسینی‬ ،‫حسین‬ ،‫بیات‬ ،‫امینی‬ ‫با‬ ‫لو‬ ‫اولیور‬ 2 11 .‫مقدمه‬ ‫برای‬ ‫متحد‬ ‫ملل‬ ‫انکشافی‬ ‫صندوق‬ ‫توسط‬ ‫که‬ ‫که‬ ‫تحقیق‬ ‫این‬ .‫میشود‬ ‫ارایه‬ ،‫است‬ ‫یافته‬ ‫انجام‬ ‫افغانستان‬ ‫ارزیابی‬ ‫و‬ ‫تحقیق‬ ‫واحد‬ ‫توسط‬ ‫که‬ ‫تحقیق‬ ‫این‬ ‫های‬ ‫یافته‬ ‫نشریه‬ ‫درین‬ ‫و‬ ‫پارلمانی‬ ‫انتخابات‬ ‫در‬ ‫دهنده‬ ‫رای‬ ‫بعنوان‬ ‫چی‬ ‫و‬ ‫کاندیدا‬ ‫بعنوان‬ ‫چی‬ ‫زنان‬ ‫اشتراک‬ .‫است‬ ‫یافته‬ ‫انجام‬ ‫بلخ‬ ‫و‬ ‫بامیان‬ ،‫کابل‬ ‫والیت‬ ‫سه‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫ساحوی‬ ‫مطالعات‬ ‫شده‬ ‫تمویل‬ ‫زنان‬ ‫های‬ ‫شورا‬ ‫انتخابات‬ ‫ناکام‬ ‫و‬ ‫کامیاب‬ ‫کاندیدان‬ ‫از‬ ‫زن‬ ‫نفر‬ 25 ‫با‬ ‫تحقیق‬ ‫درین‬ .‫است‬ ‫گرفته‬ ‫قرار‬ ‫تدقیق‬ ‫و‬ ‫تحقیق‬ ‫مورد‬ 2010-2009 ‫و‬ 2005 ‫سالهای‬ ‫والیتی‬ ‫شورای‬ ‫انتخابات‬ ‫شده‬ ‫مصاحبه‬ ،‫متذکره‬ )‫ساحه‬ ‫دو‬ ‫والیت‬ ‫هر‬ ‫(از‬ ‫والیات‬ ‫روستائی‬ ‫و‬ ‫شهری‬ ‫ای‬ ‫ساحه‬ ‫شش‬ ‫از‬ )‫مرد‬ ‫و‬ ‫(زن‬ ‫گان‬ ‫دهنده‬ ‫رای‬ ‫نفر‬ 100 ‫با‬ ‫همچنان‬ ‫و‬ ‫پارلمانی‬ ‫انتخابات‬ ‫و‬ ‫والیتی‬ ‫نیزتغییرات‬ ‫و‬ .‫گردند‬ ‫شناسائی‬ ،‫بود‬ ‫متذکره‬ ‫ساحات‬ ‫در‬ ‫سیاسی‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫در‬ ‫زنان‬ ‫اشتراک‬ ‫راه‬ ‫سر‬ ‫اکنون‬ ‫هایکه‬ ‫فرصت‬ ‫و‬ ‫چالشها‬ ‫تا‬ ‫بوده‬ ‫این‬ ‫تحقیق‬ ‫اساسی‬ ‫هدف‬ .‫است‬ )‫(مقدمه‬ ‫بخش‬ ‫همین‬ ‫متباقی‬ :‫است‬ ‫شده‬ ‫ارایه‬ ‫نشریه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫ترتیب‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫موضوعات‬ ‫شود.این‬ ‫ارزیابی‬ ‫ممکنه‬ ‫های‬ ‫حل‬ ‫وراه‬ ‫گیرد‬ ‫قرار‬ ‫بررسی‬ ‫مورد‬ ‫زمینه‬ ‫درین‬ ‫آمده‬ ‫بوجود‬ ‫ارایه‬ ‫تحقیق‬ ‫میتودولوژی‬ ‫دوم‬ ‫بخش‬ ‫در‬ .‫میشود‬ ‫ارایه‬ ‫انتخابات‬ ‫در‬ ‫افغانستان‬ ‫زنان‬ ‫اشتراک‬ ‫برای‬ ‫سیاسی‬ ‫آنفضای‬ ‫از‬ ‫وپس‬ ‫بوده‬ ‫تحقیق‬ ‫این‬ ‫تیوریک‬ ‫چارچوب‬ ‫و‬ ‫جزئیات‬ ‫روی‬ ‫تجارب‬ ‫های‬ ‫تفاوت‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫شباهت‬ ‫سوم‬ ‫بخش‬ .‫میگیرد‬ ‫گیریقرار‬ ‫نتیجه‬ ‫مورد‬ ‫انتخابات‬ ‫در‬ ‫عمومی‬ ‫گرایش‬ ‫سپس‬ ،‫میگردند‬ ‫معرفی‬ ‫تحقیق‬ ‫این‬ ‫مطالعه‬ ‫تحت‬ ‫ساحات‬ ‫نیز‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫یافته‬ ،‫بخش‬ ‫آخرین‬ ‫در‬ ‫و‬ .‫میشود‬ ‫بررسی‬ ‫دهندگان‬ ‫رای‬ ‫بعنوان‬ ‫انتخابات‬ ‫در‬ ‫زنان‬ ‫اشتراک‬ ‫پویایی‬ ‫چهارم‬ ‫بخش‬ ‫در‬ .‫میشود‬ ‫بررسی‬ ‫انتخابات‬ ‫در‬ ‫ناکام‬ ‫و‬ ‫کامیاب‬ ‫کاندیدان‬ .‫میشوند‬ ‫ارایه‬ ‫پیشنهادات‬ ‫و‬ ‫تحقیق‬ ‫این‬ ‫کلیدی‬ ‫های‬ 1.11‫افغانستان‬ ‫در‬ ‫زنان‬ ‫وضعیت‬ :‫اجمالی‬ ‫نظر‬ ‫کشوردر‬ ‫این‬ ،‫متحد‬ ‫ملل‬ ‫سازمان‬ ‫انکشاف‬ ‫اداره‬ ‫طرف‬ ‫از‬ .‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫را‬ ‫بخصوص‬ ‫های‬ ‫سرگذشت‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫جهان‬ ‫در‬ ‫شاید‬ ‫جندر‬ ‫یا‬ ‫جنسیت‬ ‫نابرابری‬ ‫قسمت‬ ‫در‬ ‫کنونی‬ ‫افغانستان‬ ‫تربیه‬ ‫و‬ ‫تعلیم‬ ‫به‬ ‫زنان‬ ‫دسترسی‬ ‫کماکان‬ ،‫وجودپیشرفتها‬ ‫با‬ .)‫کشور‬ 145 ‫میان‬ ‫گرفت(از‬ ‫قرار‬ ‫جهان‬ ‫کشور‬ ‫ام‬ 139 ‫ردیف‬ ‫در‬ ‫جندر‬ ‫نابرابری‬ ‫شاخص‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫میالدی‬ 2011 ‫سال‬ ‫گرفته‬ ‫قرار‬ ،‫است‬ )‫مرد‬ ‫بر‬ ‫(زن‬ ‫نسبت‬ ‫ترین‬ ‫پائین‬ ‫دارای‬ ‫که‬ ‫های‬ ‫کشور‬ ‫میان‬ ‫در‬ ‫ثانوی‬ ‫تعلیمات‬ ‫داشتن‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫میالدی‬ 2010 ‫سال‬ ‫در‬ ‫افغانستان‬ .‫است‬ ‫مانده‬ ‫باقی‬ ‫محدود‬ ‫قرار‬ ‫نقدی‬ ‫پاداش‬ ‫مورد‬ ‫ندرت‬ ‫آنهابه‬ ‫نقش‬ ‫این‬ ‫ولی‬ ‫اند‬ ‫دارا‬ ،‫است‬ ‫روستائی‬ ‫اقتصاد‬ ‫برجسته‬ ‫بطور‬ ‫مره،که‬ ‫روز‬ ‫اقتصادی‬ ‫گی‬ ‫زنده‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫مهمی‬ ‫نقش‬ ‫زنان‬ ‫که‬ ‫هرچند‬ ‫و‬ .‫است‬ ‫زنان‬ ،2008-2007 ‫سال‬ ‫در‬ )NRVA( ‫ملی‬ ‫پذیری‬ ‫آسیب‬ ‫و‬ ‫خطر‬ ‫ارزیابی‬ ‫گزارش‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ .‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫مالی‬ ‫مستقل‬ ‫خودمنابع‬ ‫زنان‬ ‫تا‬ ‫شده‬ ‫سبب‬ ‫کار‬ ‫همین‬ .‫است‬ ‫گرفته‬ .‫است‬ ‫داده‬ ‫تشکیل‬ ‫درصدآنرا‬ 8 ‫تنها‬ )‫(مزدگیر‬ ‫کار‬ ‫نیروی‬ ‫مجموع‬ ‫از‬ ‫نموده‬ ‫توصیف‬ ‫کاندیوتی‬ ‫طوریکه‬ ‫و‬ .‫میگیرد‬ ‫معرفی‬ ‫به‬ »‫کالسیک‬ ‫«پدرساالر‬ ‫کشور‬ ‫یک‬ ‫تربعنوان‬ ‫رازیاد‬ ‫افغانستان‬ ‫وضعیت‬ ‫ها‬ ‫نابرابری‬ ‫این‬ ‫های‬ ‫ریشه‬ ‫روی‬ ‫بابحث‬ ‫کبیر‬ ‫آن‬ ‫بزرگتر‬ ‫زنان‬ ‫و‬ ‫مردها‬ ‫تمام‬ ‫فرمانبردار‬ ‫و‬ ‫تابع‬ ‫میکنند؛‬ ‫ازدواج‬ ‫وقت‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ً‫ا‬‫غالب‬ )‫دارند‬ ‫تسلط‬ ‫شوهر‬ ‫پدران‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫(که‬ ‫هستند‬ ‫اجتماعی‬ ‫سیستم‬ ‫چنین‬ ‫بند‬ ‫در‬ ‫زنانیکه‬ ،‫است‬ ‫محدودیت‬ ‫زنان‬ ‫آن‬ ‫آمد‬ ‫و‬ ‫رفت‬ ‫روی‬ ‫میگیرند.و‬ ‫قرار‬ ‫انزوا‬ ‫به‬ ‫یافته‬ ‫سازمان‬ ‫بطور‬ ‫گاهی‬ ‫گاه‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫پدرندارند؛‬ ‫های‬ ‫دارائی‬ ‫دیگر‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫میراث‬ ‫در‬ ‫حق‬ ‫نوع‬ ‫هیچ‬ ‫میباشند؛‬ ‫ها‬ ‫خانواده‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫خانه‬ ‫داخل‬ ‫فضای‬ ‫و‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫گرفته‬ ‫مردان‬ ‫به‬ ‫متعلق‬ ‫خانه‬ ‫از‬ ‫بیرون‬ ‫فضای‬ ‫و‬ ‫کار‬ ‫قسمیکه‬ ‫میباشد‬ ‫دشوار‬ ‫نیز‬ ‫آنها‬ ‫برای‬ ‫کاری‬ ‫تقسیمات‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫گذاشته‬ ‫سخت‬ ‫های‬ ‫مردان‬ ‫آن‬ ‫موجب‬ ‫به‬ ‫که‬ ،‫است‬ ‫شده‬ ‫طرح‬ ‫طرفین‬ ‫وجایب‬ ‫و‬ ‫حقوق‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫اجتماعی‬ ‫کنترول‬ ‫سیستم‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫بدانیم‬ ‫تیوری‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫اقل‬ ‫حد‬ ‫تا‬ ‫است‬ ‫مهم‬ ‫اما‬ .‫میباشد‬ ‫زنان‬ .‫باشند‬ ‫میداشته‬ ‫مسئولیت‬ ،‫خانواده‬ ‫داخلی‬ ‫محیط‬ ‫در‬ ‫زنان‬ ‫و‬ ‫داشته‬ ‫دوش‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خانواده‬ ‫تمام‬ ‫مصارف‬ ‫و‬ ‫خرچ‬ ‫مسئولیت‬ ‫افغان‬ ‫همچنان‬ .‫پندارند‬ ‫می‬ ‫اجتماعی‬ ‫کنترول‬ ‫سیستم‬ ‫نوع‬ ‫این‬ ‫ایدیولوژیک‬ ‫توجیه‬ ‫بعنوان‬ ‫کماکان‬ ‫را‬ ‫اسالمی‬ ‫معتقدات‬ ،‫بیرونی‬ ‫ناظرین‬ ‫و‬ ‫تحقیق‬ ‫درین‬ ‫گان‬ ‫کننده‬ ‫اشتراک‬ ‫تمام‬ ً‫ا‬‫تقریب‬ ‫جهت‬ ‫حکومت‬ ‫تاریخی‬ ‫تالشهای‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ .‫اند‬ ‫سنتی‬ ً‫ا‬‫اساس‬ ‫و‬ ،‫میباشد‬ ‫شریف‬ ‫قرآن‬ ‫و‬ ‫اسالمی‬ ‫شریعت‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫کمتر‬ ‫الذکر‬ ‫فوق‬ ‫های‬ ‫عملکرد‬ ‫که‬ ‫میکنند‬ ‫استدالل‬ ‫ها‬ ‫بعضی‬ :‫است‬ ‫گفته‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫دوپری‬ .‫میباشد‬ ‫ناموس‬ ‫موضوع‬ ،‫دیگر‬ ‫مهم‬ ‫زنان،مطلب‬ ‫حقوق‬ ‫گسترش‬ ‫انحراف‬ ‫نوع‬ ‫هر‬ .‫میگردند‬ ‫تلقی‬ ‫ملت‬ ‫حتی‬ ‫و‬ ‫خانواده‬ ‫افتخار‬ ‫سمبول‬ ‫زنان‬ ‫افغانستان‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫میگردد‬ ‫بر‬ ‫واقعیت‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫اجتماعی‬ ‫کنترول‬ ‫سیستم‬ ‫نوع‬ ‫این‬ ‫روی‬ ‫پافشاری‬ ً‫ا‬‫قسم‬ ‫بوده‬ ‫تحمل‬ ‫قابل‬ ،‫شود‬ ‫اند‬ ‫قدرت‬ ‫سر‬ ‫بر‬ ‫کسانیکه‬ ‫افتخار‬ ‫شدن‬ ‫دار‬ ‫لکه‬ ‫سبب‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫تلقی‬ ‫ننگین‬ ‫رفتاری‬ ‫بعنوان‬ ‫گروهی‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫خانواده‬ ‫اعضای‬ ‫توسط‬ ‫که‬ ‫زنان‬ ‫طرف‬ ‫از‬ ‫رفتاری‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫زن‬ ‫و‬ ‫مرد‬ ‫محیط‬ ‫جدائی‬ ‫و‬ ‫حجاب‬ ‫قبیل‬ ‫از‬ ‫حفاظتی‬ ‫های‬ ‫تشکل‬ ‫و‬ ‫عنعنات‬ ‫شدن‬ ‫دایمی‬ ‫سبب‬ ‫دیدگاه‬ ‫چنین‬ ‫این‬ ‫واقع‬ ‫در‬ .‫نمیتواند‬ ‫تعبیر‬ ‫به‬ ‫طوریکه‬ .‫میشود‬ ‫مردان‬ ‫قوی‬ ‫بسیار‬ ‫های‬ ‫العمل‬ ‫عکس‬ ‫سبب‬ ‫زنان‬ ‫گی‬ ‫زنده‬ ‫روی‬ ‫گذاری‬ ‫تاثیر‬ ‫راستای‬ ‫در‬ ‫دولت‬ ‫های‬ ‫تالش‬ ‫حالت‬ ‫چنین‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫مینماید‬ ‫توضیح‬ ‫ادوارد‬ .‫میگردد‬ ،‫آنها‬ ‫گی‬ ‫مردانه‬ ‫افتخار‬ ‫نقض‬ ‫و‬ ‫تضعیف‬ ‫سبب‬ ‫مداخالت‬ ‫چنین‬ ‫مردان‬ ،‫سال‬ ‫و‬ ‫سن‬ ،‫قومی‬ ،‫شهری‬ ‫و‬ ‫روستائی‬ ‫موقعیت‬ ،‫منطقوی‬ ‫های‬ ‫ساختار‬ ‫قالب‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫تفاوت‬ ‫این‬ .‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫نیز‬ ‫های‬ ‫تفاوت‬ ،‫کشور‬ ‫این‬ ‫پدرساالری‬ ‫ساختار‬ ‫از‬ ‫کلی‬ ‫تصویر‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫پشتون‬ ‫محالت‬ )‫نیست‬ ‫طور‬ ‫این‬ ‫همیشه‬ ‫(بلکه‬ ً‫ا‬‫عموم‬ ،‫نمونه‬ ‫دارد.بطور‬ ‫وجود‬ ،‫خاص‬ ‫های‬ ‫خانواده‬ ‫و‬ ‫محالت‬ ‫عملکرد‬ ‫طرز‬ ‫و‬ ‫تربیه‬ ‫و‬ ‫تعلیم‬ ،‫اجتماعی‬ ‫و‬ ‫اقتصادی‬ ‫وضعیت‬ ‫زیاد‬ ،‫آمد‬ ‫و‬ ‫رفت‬ ‫در‬ ‫شهری‬ ‫زنان‬ ‫مقایسه‬ ‫به‬ ‫روستائی‬ ‫و‬ ‫دهاتی‬ ‫جوامع‬ ‫در‬ ‫زنان‬ ‫حالیکه‬ ‫در‬ .‫میباشد‬ ‫کار‬ ‫محافظه‬ ‫و‬ ‫سنتی‬ ‫زیاد‬ ‫اندازه‬ ‫تا‬ ‫افغانستان‬ ‫اقوام‬ ‫مناطق‬ ‫دیگر‬ ‫مقایسه‬ ‫به‬ .‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫جندر‬ ‫ارتباطات‬ ‫چگونگی‬ ‫به‬ ‫رابطه‬ ‫در‬ ‫جوامع‬ ‫میان‬ ‫زیاد‬ ‫اختالفات‬ ‫عملی‬ ‫و‬ ‫تیوری‬ ‫نظر‬ ‫از‬ً‫ال‬‫احتما‬ ،‫مشاهدات‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ .‫نمیباشند‬ ‫محدود‬ ‫و‬ ‫مقید‬ ‫در‬ ‫چشمگیری‬ ‫تغییرات‬ ‫باعث‬ ‫منازعه‬ ‫و‬ ‫جنگ‬ ‫سالیان‬ ‫و‬ ‫اجتماعی‬ ‫تغییر‬ ،‫انکشاف‬ ،‫اصالحات‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫توضیح‬ ‫ذیل‬ ‫در‬ ‫طوریکه‬ ،‫نیستند‬ ‫سان‬ ‫یک‬ ‫جندر‬ ‫ارتباطات‬ ‫افغانستان‬ ‫در‬ ‫باالی‬ ‫چشمگیر‬ ‫بطور‬ ‫مسئولیت‬ ‫بار‬ ،‫کشور‬ ‫درین‬ ‫جنگ‬ ‫متمادی‬ ‫سالهای‬ ‫و‬ ‫اخیر‬ ‫های‬ ‫دهه‬ ‫در‬ ،‫کاندیوتی‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫گذشته‬ ‫سال‬ ‫صد‬ ‫جریان‬ ‫در‬ ‫افغان‬ ‫زنان‬ ‫وضعیت‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫شان‬ ‫معیینه‬ ‫های‬ ‫مسئولیت‬ ‫انجام‬ ‫برای‬ ‫مردان‬ ‫عالقه‬ ‫و‬ ‫توانائی‬ ‫از‬ ‫طوریکه‬ ،‫گرفته‬ ‫صورت‬ ‫ساالری‬ ‫پدر‬ ‫یعنی‬ ‫اجتماعی‬ ‫کنترول‬ ‫قالب‬ ‫در‬ ‫اینکار‬ .‫است‬ ‫گردیده‬ ‫زیاد‬ ‫زنان‬ :‫میالدی‬ 2001 ‫سال‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫حتی‬ ،‫میگوید‬ ‫نامبرده‬ ‫طوریکه‬ .‫است‬ ‫ساخته‬ ‫مساعد‬ ‫را‬ ‫زنان‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫سوء‬ ‫از‬ ‫جدید‬ ‫نوع‬ ‫ای‬ ‫زمینه‬ ‫و‬ ‫کاسته‬ ‫زنان‬ ‫احتمالی‬ ‫کاهش‬ ‫همچنان‬ ‫و‬ ‫گی‬ ‫خانواده‬ ‫روابط‬ ‫فرسایش‬ ‫با‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫افغانستان‬ ‫در‬ ‫قومی‬ ‫مختلف‬ ‫جوامع‬ ‫عملکردهای‬ ‫در‬ ‫ذاتی‬ ‫بطور‬ ‫که‬ ‫جندر/جنسیت‬ ‫مسایل‬ ‫روی‬ ‫تعصبات‬ ‫به‬ ‫ناامنی‬ ‫و‬ ‫اقتصادی‬ ‫مافیای‬ ‫موجودیت‬ ،‫محل‬ ‫مردم‬ ‫معیشت‬ ‫رفتن‬ ‫بین‬ ‫از‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫تر‬ ‫وخیم‬ ‫و‬ ‫بدتر‬ ،‫مخدر‬ ‫مواد‬ ‫اقتصاد‬ ‫و‬ ‫شدن‬ ‫جاه‬ ‫بی‬ ،‫بنابرفقر‬ ‫فردی‬ ‫های‬ ‫مسوولیت‬ .‫است‬ ‫گردیده‬ ‫زنان‬ ‫پذیری‬ ‫آسیب‬ ‫سبب‬ ‫یکپارچه‬ ‫بطور‬ ً‫ا‬‫مشترک‬ ‫همه‬ ‫محلی‬ ‫های‬ ‫دسته‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫گروه‬ ‫دست‬
 10. 10. ‫مقدمه‬ .11391 ‫نابرابر‬ ‫فرصتهای‬ ‫اما‬ ،‫مساوی‬ ‫حقوق‬3 ‫زنان‬ ً‫ال‬‫فع‬ ‫باوجودیکه‬ .‫اند‬ ‫داشته‬ ‫نیز‬ ‫های‬ ‫پیشرفت‬ ،‫کشور‬ ‫درین‬ ‫المللی‬ ‫بین‬ ‫جامعه‬ ‫باهمکاری‬ ‫و‬ ‫میالدی‬ 2001 ‫سال‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫گذشته‬ ‫دهه‬ ‫طی‬ ‫زنان‬ ،‫مشکالت‬ ‫این‬ ‫تمام‬ ‫وجود‬ ‫سالهای‬ ‫مقایسه‬ ‫به‬ ‫صحی‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫تربیه‬ ‫و‬ ‫تعلیم‬ ‫قبیل‬ ‫از‬ ‫خدمات‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫قسمت‬ ‫در‬ ‫مشخصی‬ ‫های‬ ‫پیشرفت‬ ‫آنها‬ ‫ولی‬ ‫ندارند‬ ‫قرار‬ ‫مساعدی‬ ‫وضع‬ ‫در‬ ‫مردان‬ ‫مقایسه‬ ‫به‬ ‫کمتر‬ ‫متفاوت‬ ‫اشکال‬ ‫با‬ ‫مردم‬ ‫تا‬ ‫شده‬ ‫سبب‬ ‫جنگ‬ ‫سالهای‬ ‫جریان‬ ‫در‬ ‫پاکستان‬ ‫و‬ ‫ایران‬ ‫چون‬ ‫همسایه‬ ‫های‬ ‫کشور‬ ‫در‬ ‫دوامدار‬ ‫و‬ ‫گسترده‬ ‫های‬ ‫مهاجرت‬ .‫اند‬ ‫داشته‬ 2001 ‫از‬ ‫قبل‬ ‫اینکار‬ .‫باشند‬ ‫مواجه‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫محدودیت‬ ‫به‬ ‫کمتر‬ ‫متفاوت‬ ‫اشکال‬ ‫با‬ ‫مردم‬ ‫تا‬ ‫شده‬ ‫سبب‬ ‫جنگ‬ ‫سالهای‬ ‫جریان‬ ‫در‬ ‫پاکستان‬ ‫و‬ ‫ایران‬ ‫چون‬ ‫همسایه‬ ‫های‬ ‫محدودیت‬ ‫به‬ ‫جامعه‬ ‫توسط‬ ‫که‬ ‫فعلی‬ ‫رژیم‬ .‫آید‬ ‫وجود‬ ‫به‬ ‫جوانان‬ ‫میان‬ ‫در‬ ‫بخصوص‬ ‫مردم‬ ‫عملکرد‬ ‫و‬ ‫فکر‬ ‫طرز‬ ‫قسمت‬ ‫در‬ ،‫کندتر‬ ‫هرچند‬ ،‫ای‬ ‫مالحظه‬ ‫قابل‬ ‫تغییراتی‬ ‫ای‬ ‫اندازه‬ ‫تا‬ ‫شده‬ ‫باعث‬ ‫دیموکراتیک‬ ‫نظام‬ ‫در‬ ‫بتوانند‬ ‫زنان‬ ‫اینکه‬ ‫و‬ ‫آنها‬ ‫مساوی‬ ‫حقوق‬ ‫و‬ ‫زنان‬ ‫از‬ ‫کشور‬ ‫قوانین‬ ‫دیگر‬ ‫و‬ ‫اساسی‬ ‫قانون‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫الزم‬ ‫حمایتی‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ،‫میگردد‬ ‫پشتیبانی‬ ‫المللی‬ ‫بین‬ ‫زنان‬ ‫تقویت‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫گسترش‬ ‫جهت‬ ‫کاری‬ ‫چارچوب‬ ‫یک‬ ‫میالدی‬ 2008 ‫سال‬ ‫در‬ ‫افغان‬ ‫زنان‬ ‫برای‬ ‫ملی‬ ‫کاری‬ ‫پالن‬ ‫در‬ ‫است.طوریکه‬ ‫داده‬ ‫ترتیب‬ ،‫بگیرند‬ ‫سهم‬ ‫افغانستان‬ .‫است‬ ‫یافته‬ ‫تدوین‬ ‫افغانستان‬ ‫ملی‬ ‫انکشاف‬ ‫استراتیژی‬ ‫تحت‬ ‫جندر‬ ‫برابری‬ ‫و‬ ‫برای‬ ‫کشور‬ ‫قوانین‬ ‫دیگر‬ ‫و‬ 2004 ‫اساسی‬ ‫قانون‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫حقوقی‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫به‬ ‫زنان‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫دیده‬ ‫زنان‬ ‫وضعیت‬ ‫بهبود‬ ‫روند‬ ‫مخالف‬ ‫های‬ ‫واکنش‬ ‫حدی‬ ‫تا‬ ‫سالها‬ ‫درین‬ ‫آنهم‬ ‫با‬ ‫قانون‬ ‫در‬ 2010 ‫سال‬ ‫تغییرات‬ ،‫تشییع‬ ‫اهل‬ ‫شخصیه‬ ‫احوال‬ ‫قانون‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫اخیر‬ ‫های‬ ‫گذاری‬ ‫قانون‬ ‫حتی‬ .‫اند‬ ‫نشده‬ ‫نایل‬ ‫هم‬ ‫هنوز‬ ‫کشور‬ ‫سراسر‬ ‫در‬ ،‫بود‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫وعده‬ ‫آنها‬ ‫جامع‬ ‫اجندای‬ ‫از‬ ‫تا‬ ‫المللی‬ ‫بین‬ ‫جامعه‬ ‫و‬ ‫حکومت‬ ‫جانب‬ ‫از‬ ‫سیاسی‬ ‫ای‬ ‫اراده‬ ‫نبود‬ ‫و‬ ،‫افغانستان‬ ‫حکومت‬ ‫کارانه‬ ‫محافظت‬ ‫و‬ ‫سیاسی‬ ‫های‬ ‫کشمکش‬ ‫و‬ ‫طالبان‬ ‫انتخابات،حمالت‬ ‫محدود‬ ‫عامه‬ ‫امور‬ ‫در‬ ‫زنان‬ ‫سهمگیری‬ ‫و‬ ‫اشتراک‬ ‫فضای‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫برین‬ ‫تصور‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫زنان‬ ‫های‬ ‫آورد‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫بعضی‬ ‫شدن‬ ‫واژگون‬ ‫سبب‬ ،‫نمایند‬ ‫حمایت‬ ‫زنان‬ ‫حقوق‬ ‫ادارات‬ ‫در‬ ‫ناشناس‬ ‫مردان‬ ‫با‬ ‫زنان‬ ‫ازینکه‬ ‫ای‬ ‫اعالمیه‬ ‫پخش‬ ‫با‬ ‫افغانستان‬ ‫علمای‬ ‫شورای‬ ‫تاریخ‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫طوریکه‬ ،‫گردید‬ ‫واضح‬ 2012 ‫مارچ‬ 2 ‫تاریخ‬ ‫به‬ ‫موضوع‬ ‫این‬ .‫میگردد‬ ‫تر‬ ‫اشتراک‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫گذشته‬ ‫در‬ ‫طالبان‬ ‫فرامین‬ ‫با‬ ً‫ا‬‫اینکارقوی‬ .‫نشوند‬ ‫بیرون‬ ‫محرم‬ ‫و‬ ‫همراه‬ ‫بدون‬ ‫شان‬ ‫های‬ ‫خانه‬ ‫از‬ ‫زنان‬ ‫تا‬ ‫خواست‬ ‫ونیز‬ ‫کرد‬ ‫حمایت‬ ‫نگردند‬ ‫مختلط‬ ‫کاری‬ ‫و‬ ‫تحصیلی‬ ‫ممکن‬ ‫هرچند‬ .‫بود‬ ‫دهنده‬ ‫تکان‬ ‫خیلی‬ ،‫شد‬ ‫تائید‬ ‫نیز‬ ‫کرزی‬ ‫جمهور‬ ‫رئیس‬ ‫توسط‬ ‫فرمان‬ ‫این‬ ‫هنگامیکه‬ ‫است.و‬ ‫داشته‬ ‫مطابقت‬ ،‫میکردند‬ ‫جلوگیری‬ ‫سیاسی‬ ‫مسایل‬ ‫در‬ ‫زنان‬ .‫باشد‬ ‫گرفته‬ ‫صورت‬ ،‫طالبان‬ ‫اهداف‬ ‫با‬ ‫همسوئی‬ ‫ابراز‬ ‫بخاطر‬ ‫و‬ ‫صلح‬ ‫پیشنهادی‬ ‫مذاکرات‬ ‫جریان‬ ‫در‬ ‫اینکار‬ ‫اشتراک‬ ‫فعلی‬ ‫سیاسی‬ ‫وضعیت‬ ‫و‬ ‫تاریخی‬ ‫های‬ ‫زمینه‬ ‫پیش‬ ‫روی‬ ،‫نشریه‬ ‫این‬ ‫بعدی‬ ‫های‬ ‫قسمت‬ .‫است‬ ‫یافته‬ ‫تغییرانجام‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫حالت‬ ‫این‬ ‫داشت‬ ‫نظر‬ ‫با‬ ‫تحقیق‬ ‫این‬ ‫بنابرین‬ ‫بررسی‬ ‫مورد‬ ،‫کشور‬ ‫این‬ ‫سیاسی‬ ‫روند‬ ‫به‬ ‫اشتراک‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫زنان‬ ‫فعلی‬ ‫و‬ ‫تاریخی‬ ‫وضعیت‬ ‫بخش‬ ‫این‬ ‫مانده‬ ‫باقی‬ ‫قسمت‬ ‫در‬ ‫و‬ .‫مینماید‬ ‫بحث‬ ،‫افغانستان‬ ‫دیموکراسی‬ ‫روند‬ ‫در‬ ‫زنان‬ .‫میگیرد‬ ‫قرار‬ ‫تدقیق‬ ‫و‬ 1.21‫میالدی‬ 2001 ‫سال‬ ‫از‬ ‫پیش‬ ‫سیاست‬ ‫در‬ ‫زنان‬ ‫اشتراک‬ :‫تاریخ‬ ‫به‬ ‫نظری‬ ‫دسترسی‬ ‫گسترش‬ ‫برای‬ ‫ها‬ ‫تالش‬ ،‫میالدی‬ 2001 ‫سال‬ ‫از‬ ‫قبل‬ .‫است‬ ‫مشابه‬ ‫پس‬ ‫قدم‬ ‫دو‬ ‫و‬ ‫پیش‬ ‫قدم‬ ‫یک‬ ‫پالیسی‬ ‫به‬ ‫زیادتر‬ ‫افغانستان‬ ‫در‬ ‫سیاست‬ ‫در‬ ‫زنان‬ ‫اشتراک‬ ‫تاریخ‬ ‫گذار‬ ‫تاثیر‬ ‫شهری‬ ‫مراکز‬ ‫در‬ ‫بیشتر‬ ‫ها‬ ‫کرده‬ ‫تحصیل‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫نخبه‬ ‫و‬ ‫کوچک‬ ‫گروه‬ ‫یک‬ ‫بر‬ ‫زیادتر‬ ‫تالشها‬ ‫این‬ ‫که‬ ،‫میگرفت‬ ‫صورت‬ ‫دولت‬ ‫توسط‬ ‫بیشتر‬ ‫سیاسی‬ ‫محیط‬ ‫به‬ ‫زنان‬ ‫دولت‬ ‫های‬ ‫تالش‬ ‫این‬ ،1979-1978 ‫سالهای‬ ‫در‬ ‫خلق‬ ‫دیموکراتیک‬ ‫حزب‬ ‫حکومت‬ ‫دوران‬ ‫در‬ ‫سپس‬ ‫و‬ ‫میالدی‬ 1920 ‫سالهای‬ ‫در‬ ‫خان‬ ‫اهلل‬ ‫امان‬ ‫دوره‬ ‫اصالحات‬ ‫با‬ .‫است‬ ‫بوده‬ ‫گسترش‬ ‫که‬ ‫کرد‬ ‫تاکید‬ ‫تا‬ ‫است‬ ‫مهم‬ ،‫حال‬ ‫هر‬ ‫به‬ .‫گردید‬ ‫روستائی‬ ‫جوامع‬ ‫و‬ ‫مذهبی‬ ‫روحانیون،بزرگان‬ ‫جانب‬ ‫از‬ ‫سخت‬ ‫مخالفتهای‬ ‫به‬ ‫منجر‬ ‫زنان‬ ‫حقوق‬ ‫گسترش‬ ‫خصوص‬ ‫در‬ ‫دولت‬ ‫میان‬ ‫تاریخی‬ ‫های‬ ‫کشمکش‬ ‫نمایانگر‬ ‫همه‬ ‫و‬ ‫همه‬ ‫که‬ ،‫است‬ ‫بوده‬ ‫کشور‬ ‫درین‬ ‫جنگ‬ ‫عامل‬ ‫چندین‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫و‬ ‫گریها‬ ‫شورش‬ ‫تحریک‬ ‫در‬ ‫مهم‬ ‫عوامل‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫زنان‬ ‫حقوق‬ ‫حقوق‬ ‫به‬ ‫زنان‬ ً‫ا‬‫تدریج‬ ‫که‬ ‫پالیسی‬ ‫این‬ ‫اتخاذ‬ ‫تابا‬ ‫کرد‬ ‫تالش‬ ‫مرکزی‬ ‫دولت‬ ‫زمانیکه‬ ‫ولی‬ .‫است‬ ‫بوده‬ ‫قدرت‬ ‫سر‬ ‫بر‬ ‫دیگر‬ ‫طرف‬ ‫از‬ ‫محلی‬ ‫های‬ ‫حاکمیت‬ ‫و‬ ‫طرف‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫مرکزی‬ ‫را‬ ‫دولت‬ ‫قوانین‬ ‫تا‬ ‫نکرد‬ ‫وادار‬ ‫را‬ ‫مردم‬ ‫داخلی‬ ‫محیط‬ ‫و‬ ‫اجتماعی‬ ‫عنعنات‬ ‫داشت‬ ‫نظر‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫نمایند‬ ‫کسب‬ ‫داوطلبانه‬ ‫رابطور‬ ‫شان‬ ‫حقوق‬ ‫زنان‬ ‫تا‬ ‫گذاشت‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫پیدا‬ ‫دسترسی‬ ‫خود‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫نگهداشته‬ ‫خاموش‬ً‫ا‬‫قسم‬ ‫مردم‬ ‫منفی‬ ‫العملهای‬ ‫عکس‬ ،‫بپذیرند‬ ‫زمینه‬ ‫درین‬ ‫«آزادی‬ ‫قانون‬ ‫آن‬ ‫در‬ .‫گرفت‬ ‫قرار‬ ‫گی‬ ‫رسیده‬ ‫مورد‬ ‫رسمی‬ ‫بطور‬ ،‫گردید‬ ‫نافذ‬ ‫خان‬ ‫اهلل‬ ‫امان‬ ‫فرمان‬ ‫توسط‬ ‫که‬ ‫میالدی‬ 1923 ‫سال‬ ‫اساسی‬ ‫قانون‬ ‫در‬ ‫زنان‬ ‫برابری‬ ‫موضوع‬ ‫آغاز‬ ‫در‬ ‫ترکیه(هم‬ ‫از‬ ‫اتاترک‬ ‫کمال‬ ‫مصطفی‬ ‫اصالحات‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫آور‬ ‫نو‬ ‫یک‬ ‫بعنوان‬ ‫خان‬ ‫اهلل‬ ‫امان‬ .‫شد‬ ‫داده‬ )‫میکند‬ ‫گی‬ ‫زنده‬ ‫کشور‬ ‫درین‬ ‫که‬ ‫(هرکسی‬ ‫افغانستان‬ »‫«اتباع‬ ‫تمام‬ ‫برای‬ »‫فردی‬ ‫جوامع‬ ‫از‬ ‫کمی‬ ‫تعداد‬ ‫باالی‬ ‫فقط‬ ‫مقررات‬ ‫این‬ ‫نمود.ولی‬ ‫اعالن‬ ‫اجباری‬ ‫دختران‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫پرورش‬ ‫و‬ ‫آموزش‬ ‫و‬ .‫کرد‬ ‫ممنوع‬ ‫نیز‬ ‫را‬ ‫حجاب‬ ‫پوشیدن‬ ،‫گرفت‬ ‫می‬ ‫الهام‬ )‫خود‬ ‫عصر‬ ‫پشتیبانی‬ ‫اما‬ .‫گردید‬ ‫مشهور‬ ‫بسیار‬ 1919 ‫سال‬ ‫در‬ ‫بریتانیا‬ ‫علیه‬ ‫جنگ‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫موفقیتش‬ ‫بخاطر‬ ‫خان‬ ‫اهلل‬ ‫امان‬ ‫ابتدا‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هرچند‬ .‫گردید‬ ‫تطبیق‬ ً‫ال‬‫عم‬ ‫کشور‬ ‫این‬ ‫نشین‬ ‫شهر‬ .‫شد‬ ‫زده‬ ‫کنار‬ ‫قدرت‬ ‫از‬ ‫نامبرده‬ ‫و‬ ‫رفت‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫قبیلوی‬ ‫شورشهای‬ ‫سلسه‬ ‫یک‬ ‫توسط‬ 1929-1928 ‫سال‬ ‫در‬ ‫سلطنتش‬ ‫جریان‬ ‫در‬ ‫خان‬ ‫اهلل‬ ‫امان‬ ‫سیاسی‬ ‫و‬ ‫پلودا‬ ،‫حال‬ ‫هر‬ ‫به‬ .‫شد‬ ‫زده‬ ‫کنار‬ ‫قدرت‬ ‫از‬ ،‫زنان‬ ‫قسمت‬ ‫در‬ ‫اصالحات‬ ً‫ا‬‫اومخصوص‬ ‫اصالحات‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫کاران‬ ‫محافظه‬ ‫مخالفت‬ ‫بنابر‬ ‫خان‬ ‫اهلل‬ ‫امان‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫اساسی‬ ‫روایت‬ ‫اثر‬ ‫به‬ ‫آنها‬ ‫اقتصادی‬ ‫و‬ ‫سیاسی‬ ‫قدرت‬ ‫که‬ ‫مذهبی‬ ‫رهبران‬ ‫توسط‬ ،‫دیگر‬ ‫عوامل‬ ‫شمول‬ ‫به‬ ‫بودو‬ ‫سیاسی‬ ً‫ا‬‫اساس‬ ‫میالدی‬ 1928 ‫سال‬ ‫های‬ ‫شورش‬ ‫که‬ ‫اند‬ ‫کرده‬ ‫استدالل‬ ‫دیگران‬ ‫واپس‬ ‫دولت‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫رفته‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫آزادی‬ ‫میخواستند‬ ‫که‬ ‫وی‬ ‫قبیله‬ ‫طلب‬ ‫فرصت‬ ‫های‬ ‫نیرو‬ ‫توسط‬ ‫نیز‬ ‫و‬ ‫بود‬ ‫گرفته‬ ‫قرار‬ ‫تهدید‬ ‫مورد‬ ‫خان‬ ‫اهلل‬ ‫امان‬ ‫دوره‬ ‫اصالحات‬ ‫تالشهای‬ ‫اهلل‬ ‫امان‬ ‫اصالحات‬ ‫مخالف‬ ‫که‬ ‫مذهبی‬ ‫رهبران‬ ‫طرف‬ ‫از‬ ‫ور‬ ‫شعله‬ ‫لفظ‬ ‫شکل‬ ‫به‬ ‫سیاسی‬ ‫مهم‬ ‫وسیله‬ ‫یک‬ ‫بعنوان‬ ‫زنان‬ ‫وضعیت‬ ‫تغییردر‬ ‫واقع‬ ‫در‬ .‫بود‬ ‫شده‬ ‫انداخته‬ ‫راه‬ ‫به‬ ‫گیرند‬ ‫در‬ ‫حالیکه‬ ‫بود»در‬ ‫اقتصادی‬ ‫و‬ ‫سیاسی‬ ‫های‬ ‫خواست‬ ‫از‬ ‫ناشی‬ ‫بلکه‬ ‫نی‬ ‫دین‬ ‫از‬ ‫شان‬ ‫تعصب‬ ‫و‬ ‫فکری‬ ‫کوته‬ ‫«این‬ ،‫میگوید‬ ‫پلودا‬ ‫طوریکه‬ ،‫حال‬ ‫هر‬ ‫به‬ .‫میشد‬ ‫استفاده‬ ،‫بودند‬ ‫خان‬ ‫بر‬ .)‫بودند‬ ‫خشن‬ ‫زنان‬ ‫گی‬ ‫زنده‬ ‫خصوص‬ ‫در‬ ‫دولت‬ ‫مداخالت‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ً‫ا‬‫یقین‬ ‫اینکه‬ ‫(با‬ ‫بودند‬ ‫عملگرا‬ ‫بیشتر‬ ‫شان‬ ‫اهداف‬ ‫به‬ ‫رسیدن‬ ‫برای‬ ‫اول‬ ‫درجه‬ ‫به‬ ‫قبایل‬ ،‫شان‬ ‫خود‬ ‫قسمت‬ .»‫قبایل‬ ‫بزرگان‬ ‫برای‬ ‫مادی‬ ‫امتیازات‬ ‫بیشترین‬ ‫گرفتن‬ ‫و‬ ‫قبایل‬ ‫موقف‬ ‫«گسترش‬ :‫از‬ ‫بود‬ ‫عبارت‬ ‫اهداف‬ ‫این‬ ‫پلودا‬ ‫اساس‬ ‫و‬ ‫«محدود‬ ‫راهکرد‬ ‫یک‬ ‫عوض‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫گردید‬ ‫فسخ‬ ‫خان‬ ‫اهلل‬ ‫امان‬ ‫اجتماعی‬ ‫اصالحات‬ )1933-1929( ‫شاه‬ ‫نادر‬ ‫توسط‬ ‫میالدی‬ 1929 ‫سال‬ ‫در‬ ‫مجدد‬ ‫نظم‬ ‫شدن‬ ‫برقرار‬ ‫با‬ ،‫اما‬ ‫وضعیت‬ ،‫هرچند‬ .‫ماند‬ ‫خاموش‬ ‫زنان‬ ‫حقوق‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ً‫ا‬‫وسیع‬ ‫دولت‬ ،‫سال‬ 30 ‫مدت‬ ‫برای‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫پس‬ .‫شد‬ ‫گرفته‬ ‫دست‬ ‫روی‬ »‫اقتصادی‬ ‫انکشاف‬ ‫با‬ ‫همراه‬ ‫تغییر‬ ‫برای‬ ‫تدریجی‬ ‫سالح‬ ‫بعنوان‬ ‫زنان‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫مذهبی‬ ‫افراد‬ ‫از‬ ‫یک‬ ‫هر‬ ‫خاموشانه‬ ‫و‬ ‫موفقانه‬ ‫بطور‬ ‫دولت‬ ‫بعدی‬ ‫های‬ ‫سال‬ ‫جریان‬ ‫در‬ ،‫نماند‬ ‫باقی‬ ‫تحرک‬ ‫بدون‬ ‫و‬ ‫ساکت‬ ‫مدت‬ ‫درین‬ ‫کل‬ ‫در‬ ‫زنان‬ ‫بسیار‬ ‫های‬ ‫حرکت‬ )1973-1933 ‫حکمروائی‬ ‫(دوره‬ ‫شاه‬ ‫ظاهر‬ ‫میالدی‬ 1960 ‫تا‬ 1940 ‫های‬ ‫سال‬ ‫اواخر‬ ‫از‬ .‫راند‬ ‫حاشیه‬ ‫به‬ ،‫بودند‬ ‫کرده‬ ‫استفاده‬ ،‫خان‬ ‫اهلل‬ ‫امان‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫سیاسی‬ ‫مراکز‬ ‫در‬ ‫دختران‬ ‫برای‬ ‫مکاتب‬ ‫از‬ ‫زیادی‬ ‫تعدادی‬ ‫بازگشائی‬ ‫شامل‬ ‫گرفت‬ ‫صورت‬ ‫دوره‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫های‬ ‫کار‬ ‫داد؛‬ ‫انجام‬ ‫عامه‬ ‫گی‬ ‫زند‬ ‫در‬ ‫زنان‬ ‫نقش‬ ‫گسترش‬ ‫جهت‬ ‫ای‬ ‫محتاطانه‬ ‫کابل‬ ‫پوهنتون‬ ‫های‬ ‫دروازه‬ ‫بازگشائی‬ ‫و‬ ،‫متحد‬ ‫ملل‬ ‫سازمان‬ ‫در‬ ‫اشتراک‬ ‫برای‬ ‫افغان‬ ‫زنان‬ ‫از‬ ‫هیات‬ ‫یک‬ ‫اعزام‬ ،‫دولتی‬ ‫خاص‬ ‫های‬ ‫تصدی‬ ‫برای‬ ‫زن‬ ‫کارمندان‬ ‫استخدام‬ ،‫شهر‬ .‫بودند‬ ‫دختر‬ ‫محصلین‬ ‫روی‬ ‫به‬
 11. 11. 1391‫افغانستان‬ ‫ارزیابی‬ ‫و‬ ‫تحقیق‬ ‫واحد‬ ‫ایچاویز‬ ‫و‬ ‫کوهستانی‬ ،‫حسینی‬ ،‫حسین‬ ،‫بیات‬ ،‫امینی‬ ‫با‬ ‫لو‬ ‫اولیور‬ 4 1959 ‫سال‬ ‫در‬ .‫گرفت‬ ‫صورت‬ ‫هیاهو‬ ‫بدون‬ ‫و‬ ‫خاموشی‬ ‫به‬ ‫بسیار‬ ‫زنان‬ ‫حقوق‬ ‫برای‬ ‫دولت‬ ‫های‬ ‫عملکرد‬ ‫تمام‬ ‫دیگر‬ ،‫خان‬ ‫اهلل‬ ‫امان‬ ‫دوره‬ ‫ای‬ ‫معتصبانه‬ ‫موقف‬ ‫و‬ ‫رفتار‬ ‫مقایسه‬ ‫به‬ ‫پیش‬ ‫تهیه‬ ‫زمان‬ ‫در‬ ‫اما‬ .‫شدند‬ ‫ظاهر‬ ‫صورت‬ ‫حجاب‬ ‫بدون‬ ‫دولتی‬ ‫محافل‬ ‫در‬ ‫شاهی‬ ‫خانواده‬ ‫زن‬ ‫اعضای‬ ‫طوریکه‬ ،‫کرد‬ ‫اعالن‬ ‫را‬ ‫حجاب‬ ‫انفاذ‬ ‫ختم‬ ‫ضمنی‬ ‫بطور‬ ‫شاه‬ ،‫میالدی‬ .‫گرفت‬ ‫صورت‬ ،‫حکومتداری‬ ‫روند‬ ‫در‬ ‫افغانستان‬ ‫زنان‬ ‫اشتراک‬ ‫برای‬ ‫واقعی‬ ‫های‬ ‫تالش‬ ،‫میشود‬ ‫محسوب‬ ‫تاریخی‬ ‫تحول‬ ‫نقطه‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫میالدی‬ 1964 ‫اساسی‬ ‫قانون‬ ‫نویس‬ ‫جرگه‬ ‫لویه‬ ،‫کند‬ ‫پیاده‬ ‫عمل‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫اساسی‬ ‫قانون‬ ‫بتواند‬ ‫چشمگیر‬ ‫بطور‬ ‫و‬ ‫نماید‬ ‫تبدیل‬ ‫مشروطه‬ ‫شاهی‬ ‫و‬ ‫دیموکراتیک‬ ‫کشور‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫افغانستان‬ ‫اینکه‬ ‫برای‬ ‫شاه‬ ‫ظاهر‬ ‫برای‬ ‫را‬ )‫قوی‬ ‫چندان‬ ‫نه‬ ‫(هرچند‬ ‫تائید‬ ‫مهر‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫مشورتی‬ ‫جرگه‬ ‫لویه‬ ‫یک‬ ‫آن‬ ‫ولی‬ ،‫بودند‬ ‫کرده‬ ‫اشتراک‬ ‫شاه‬ ‫نزدیکان‬ ‫جرگه‬ ‫لویه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫چند‬ ‫هر‬ .‫داد‬ ‫تشکیل‬ ‫را‬ ‫عنعنوی‬ .‫بودند‬ ‫نموده‬ ‫اشتراک‬ ‫جرگه‬ ‫لویه‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫زن‬ ‫نفر‬ ‫شش‬ ،‫کشور‬ ‫این‬ ‫تاریخ‬ ‫در‬ ‫بار‬ ‫اولین‬ ‫برای‬ .‫زد‬ ‫شاه‬ ‫حکمروائی‬ ‫تائید‬ ‫پارلمانی‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫اساسی‬ ‫قانون‬ ‫آن‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫تهیه‬ ‫قانون‬ ‫آن‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫نیز‬ ‫افغانستان‬ ‫فعلی‬ ‫اساسی‬ ‫قانون‬ .‫گردید‬ ‫نهائی‬ ‫اساسی‬ ‫قانون‬ ‫جرگه‬ ‫لویه‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫نتیجه‬ ‫در‬ ‫کاندید‬ ‫انتخابات‬ ‫در‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫بدهند‬ ‫رای‬ ‫هم‬ ‫تا‬ ‫داشتند‬ ‫حق‬ ‫افغان‬ ‫شهروندان‬ ‫بعنوان‬ ‫زنان‬ ،‫جدید‬ ‫سیستم‬ ‫درین‬ .‫رسید‬ ‫تصویب‬ ‫به‬ ،‫باشد‬ ‫می‬ ‫مقننه‬ ‫قوه‬ ‫مجلس‬ ‫دو‬ ‫دارای‬ ‫که‬ ‫عضو‬ ‫منحیث‬ ‫زن‬ ‫نفر‬ ‫چهار‬ ،‫نداشت‬ ‫وجود‬ ً‫ال‬‫اص‬ ‫شهری‬ ‫ساحات‬ ‫از‬ ‫خارج‬ ‫در‬ ‫حتی‬ ‫و‬ ‫بود‬ ‫کم‬ ‫بسیار‬ ‫ها‬ ‫شهر‬ ‫در‬ ‫زنان‬ ‫اشتراک‬ ‫ولی‬ ،‫یافت‬ ‫تدویر‬ 1965 ‫سال‬ ‫در‬ ‫انتخابات‬ .‫گردند‬ ‫وجود‬ ‫انتخابات‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫زن‬ ‫کاندید‬ ‫نفر‬ ‫دو‬ ‫تنها‬ ‫شدند؛‬ ‫انتخاب‬ ‫پارلمان‬ ‫در‬ ‫مردان‬ ‫ان‬ ‫تمام‬ ،‫یافت‬ ‫تدویر‬ 1969 ‫سال‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫انتخابات‬ ‫دیگر‬ ‫دور‬ ‫در‬ ‫مگر‬ .‫گردیدند‬ ‫انتخاب‬ ‫پارلمان‬ .‫نشدند‬ ‫پارلمان‬ ‫در‬ ‫کرسی‬ ‫کسب‬ ‫به‬ ‫موفق‬ ‫تن‬ ‫دو‬ ‫هر‬ ‫و‬ ‫داشت‬ ‫اجندای‬ ‫مقایسه‬ ‫به‬ .‫آمد‬ ‫در‬ ‫تعلیق‬ ‫حالت‬ ‫به‬ ‫نیز‬ ‫افغانستان‬ ‫پارلمان‬ ‫و‬ .‫یافت‬ ‫خاتمه‬ ،‫داد‬ ‫رخ‬ 1973 ‫در‬ ‫که‬ ‫پیشین‬ ‫اعظم‬ ‫صدر‬ ‫خان‬ ‫داود‬ ‫محمد‬ ‫کودتای‬ ‫با‬ ‫تجارب‬ ‫آن‬ ‫زودی‬ ‫به‬ ‫لویه‬ ‫گان‬ ‫کننده‬ ‫اشتراک‬ ‫از‬ ‫صد‬ ‫در‬ 15 ‫که‬ ‫داشت‬ ‫توجه‬ ‫باید‬ ‫مگر‬ .‫میکرد‬ ‫فکر‬ ‫دولت‬ ‫اجباری‬ ‫قدرت‬ ‫و‬ ‫خود‬ ‫موقف‬ ‫توحید‬ ‫روی‬ ‫بیشتر‬ ‫خان‬ ‫داود‬ ،‫شاه‬ ‫ظاهر‬ ‫محتاطانه‬ ‫پیشرفت‬ ‫را‬ ‫مساوی‬ ‫وجایب‬ ‫و‬ ‫حقوق‬ ‫واضح‬ ‫بطور‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫اساسی‬ ‫قانون‬ ‫اولین‬ ‫این‬ .‫بودند‬ ‫زنان‬ ،‫شد‬ ‫حزبی‬ ‫تک‬ ‫حکومت‬ ‫یک‬ ‫سبب‬ ‫و‬ ‫شد‬ ‫آماده‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫جدید‬ ‫اساسی‬ ‫قانون‬ ‫که‬ ‫جرگه‬ ‫سریع‬ ‫بطور‬ ‫جدید‬ ‫حکومت‬ .‫شد‬ ‫کشته‬ ،‫شد‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫افغانستان‬ ‫خلق‬ ‫دیموکراتیک‬ ‫حزب‬ ‫توسط‬ ‫که‬ 1978 ‫کودتای‬ ‫جریان‬ ‫در‬ ‫خود‬ ‫داود‬ ‫محمد‬ .‫ساخت‬ ‫مطرح‬ ‫زنان‬ ‫برای‬ ‫اراضی‬ ‫توزیع‬ ‫و‬ ‫اصالحات‬ ،‫روستائی‬ ‫قروض‬ ‫فسخ‬ ‫شامل‬ ‫اقدامات‬ ‫این‬ ،‫داد‬ ‫انجام‬ ‫مارکسیزم‬ ‫اصول‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫را‬ ‫اجتماعی‬ ‫اصالحات‬ ‫و‬ ‫طلبانه‬ ‫جاه‬ ‫اقدامات‬ ‫سلسله‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫دست‬ .‫بود‬ ‫عروسی‬ ‫محافل‬ ‫عنعنات‬ ‫فسخ‬ ‫برای‬ ‫تالش‬ ‫و‬ ‫قرن‬ ‫نیم‬ ‫در‬ ‫زنان‬ ‫نقش‬ ‫به‬ ‫رابطه‬ ‫در‬ ‫خصوص‬ ‫به‬ ‫اهلل‬ ‫امان‬ ‫دوره‬ ‫اصالحی‬ ‫تالشهای‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫مقایسه‬ ‫برای‬ ‫مهم‬ ‫نقطه‬ ‫یک‬ ‫افغانستان‬ ‫خلق‬ ‫دیموکراتیک‬ ‫حزب‬ ‫رژیم‬ ‫سالهای‬ ‫اولین‬ ‫زنان‬ ‫از‬ ‫زیاد‬ ‫تعداد‬ ‫یک‬ ً‫ال‬‫عم‬ ‫خلق‬ ‫دیموکراتیک‬ ‫حزب‬ ‫زمان‬ ‫در‬ ‫ولی‬ ‫بود‬ ‫تیوری‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫بیشتر‬ ‫خان‬ ‫اهلل‬ ‫امان‬ ‫دوره‬ ‫در‬ ‫زنان‬ ‫حقوق‬ ‫اجندای‬ ‫حالیکه‬ ‫در‬ .‫میدارد‬ ‫ارایه‬ ،‫آن‬ ‫از‬ ‫پیش‬ ‫که‬ ‫جوانان‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫در‬ ‫متوسط‬ ‫طبقه‬ ‫و‬ ‫جوان‬ ‫زنان‬ ‫از‬ ‫چشمگیری‬ ‫تعداد‬ ‫سراسرکشور‬ ‫و‬ ‫کابل‬ ‫در‬ .‫گرفتند‬ ‫قرار‬ ‫استخدام‬ ‫مورد‬ ‫حزبی‬ ‫اهداف‬ ‫به‬ ‫رسیدن‬ ‫برای‬ ‫مستقیم‬ ‫طور‬ ‫یک‬ ‫حالیکه‬ ‫در‬ ،)‫میشد‬ ‫تشویق‬ ‫فرصت‬ ‫یک‬ ‫بعنوان‬ ‫و‬ ‫ایدیولوژیک‬ ‫عالقمندی‬ ‫توسط‬ ً‫ا‬‫ظاهر‬ ‫ها‬ ‫سهمگیری‬ ‫این‬ ‫(هرچند‬ ‫شدند‬ ‫شامل‬ ‫میافت‬ ‫تنظیم‬ ‫دیموکراتیک‬ ‫حزب‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫تماس‬ ‫به‬ ‫نزدیک‬ ‫از‬ ‫خلق‬ ‫دیموکراتیک‬ ‫حزب‬ ‫مسئولین‬ ‫و‬ ‫کادر‬ ‫با‬ ‫زنان‬ ‫کشور‬ ‫اطراف‬ ‫در‬ .‫گرفتند‬ ‫قرار‬ ‫رژیم‬ ‫بلنددر‬ ‫سطح‬ ‫در‬ ‫راتبزاد‬ ‫اناهیتا‬ ‫داکتر‬ ً‫ال‬‫مث‬ ‫آنان‬ ‫از‬ ‫اندکی‬ ‫تعداد‬ .‫نمایند‬ ‫اشتراک‬ ‫آموزشی‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫درین‬ ‫تا‬ ‫میشدند‬ ‫مجبور‬ ‫زنان‬ ‫حاالت‬ ‫بعضی‬ ‫در‬ ،‫میگردید‬ ‫تدریس‬ ‫اجتماعی‬ ‫سوسیالیزم‬ ‫اصول‬ ‫با‬ ‫آموزی‬ ‫سواد‬ ‫درسی‬ ‫صنوف‬ ‫زنان‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫از‬ ‫تا‬ ‫سازد‬ ‫وادار‬ ‫را‬ ‫مردم‬ ‫بتواند‬ ‫اسالمی‬ ‫اصول‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫تا‬ ‫بود‬ ‫کرده‬ ‫تالش‬ ‫کلی‬ ‫بطور‬ ‫خان‬ ‫اهلل‬ ‫امان‬ ‫حالیکه‬ ‫در‬ :‫میدارد‬ ‫ارایه‬ ‫را‬ ‫مهم‬ ‫تفاوت‬ ‫یک‬ ‫نیز‬ ‫دیگر‬ ‫نقطه‬ ‫یک‬ ‫روش‬ ‫این‬ ‫که‬ ،‫بقبوالند‬ ‫مردم‬ ‫باالی‬ ‫جبر‬ ‫و‬ ‫زور‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫اصالحات‬ ‫تا‬ ‫ورزید‬ ‫تالش‬ ‫خلق‬ ‫دیموکراتیک‬ ‫حزب‬ ‫برخالف‬ ،‫کنند‬ ‫پشتیبانی‬ ‫او‬ ‫مدرن‬ ‫و‬ ‫اصالحی‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫دیموکراتیک‬ ‫حزب‬ ‫های‬ ‫گیری‬ ‫انتقام‬ ،‫جدید‬ ‫رژیم‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫مقاومت‬ ‫میزان‬ ‫گسترش‬ ‫با‬ .‫گردید‬ ،‫نمایند‬ ‫کمک‬ ‫حزب‬ ‫با‬ ‫خواستند‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫مردم‬ ‫از‬ ‫زیادی‬ ‫تعداد‬ ‫مخالفت‬ ‫سبب‬ ‫شدند.در‬ ‫اعدام‬ ‫منطقه‬ ‫یک‬ ‫اعضای‬ ‫تمام‬ ‫موارد‬ ‫بعضی‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫گردیدند‬ »‫«ناپدید‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫زندانی‬ ‫مرتجعین‬ ‫بعنوان‬ ‫نفوذ‬ ‫با‬ ‫رهبران‬ ‫از‬ ‫تن‬ ‫ها‬ ‫شد.صد‬ ‫رحمانه‬ ‫بی‬ ً‫ا‬‫وسیع‬ ‫نیز‬ ‫خلق‬ ،‫شد‬ ‫کشانده‬ ‫وقت‬ ‫شوروی‬ ‫در‬ ‫بحرانها‬ ‫این‬ ‫نهایت‬ ‫بود.در‬ ‫مقاومت‬ ‫اساسی‬ ‫عنصر‬ ‫بلکه‬ ،‫نشد‬ ‫پنداشته‬ ‫الزمی‬ ‫و‬ ‫اتفاقی‬ ‫ای‬ ‫پدیده‬ ‫بعنوان‬ ‫تنها‬ ‫نه‬ ‫دولت‬ ‫اصالحات‬ ‫روند‬ ،‫نتیجه‬ .‫گردید‬ ‫اشغال‬ ‫شوروی‬ ‫اتحاد‬ ‫توسط‬ ‫سال‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ،‫ثبات‬ ‫آوردن‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫افغانستان‬ ‫بالخره‬ ‫تا‬ ‫توسط‬ ‫که‬ ‫ساحاتی‬ ‫و‬ ،‫میشد‬ ‫تنظیم‬ ‫دولت‬ ‫توسط‬ ‫کابل‬ ‫در‬ ‫بیشتر‬ ‫که‬ ‫اجتماعی‬ ‫و‬ ‫سیاسی‬ ‫گی‬ ‫زنده‬ ‫در‬ ‫زنان‬ ‫اشتراک‬ ‫برای‬ ‫بسیار‬ ‫های‬ ‫فرصت‬ ‫موجودیت‬ ‫بین‬ ‫جدی‬ ‫تفاوت‬ :‫میکند‬ ‫تعریف‬ ‫چنین‬ ‫مغدم‬ ‫طوریکه‬ ،‫است‬ ‫داشته‬ ‫میشد،وجود‬ ‫کنترول‬ ‫پاکستان‬ ‫در‬ ‫مهاجرین‬ ‫های‬ ‫کمپ‬ ‫و‬ ‫افغانستان‬ ‫داخل‬ ‫در‬ ‫مجاهدین‬ ‫در‬ ‫زنان‬ ‫گان‬ ‫نماینده‬ ‫هیات‬ .‫داشتند‬ ‫حضور‬ ‫دولت‬ ‫و‬ ‫خلق‬ ‫دیموکراتیک‬ ‫حزب‬ ‫کلیدی‬ ‫های‬ ‫ست‬ُ‫پ‬ ‫در‬ ‫وزیران‬ ‫شورای‬ ‫استثنای‬ ‫به‬ ‫میالدی،زنان‬ 1980 ‫سالهای‬ ‫جریان‬ ‫«در‬ ‫خلق‬ ‫دیموکراتیک‬ ‫حزب‬ ‫مرکزی‬ ‫کمیته‬ ‫عضویت‬ ‫زنان‬ ‫از‬ ‫تن‬ ‫چندین‬ ‫و‬ ‫داشت‬ ‫عضویت‬ ‫زن‬ ‫نفرنماینده‬ ‫هفت‬ ‫میالدی‬ 1989 ‫سال‬ ‫در‬ ‫پارلمان‬ ‫در‬ ‫و‬ ،‫بودند‬ ‫شامل‬ ‫جرگه‬ ‫لویه‬ ».‫داشتند‬ ‫را‬ ‫گروه‬ ‫توسط‬ ‫بخصوص‬ ،‫افغانستان‬ ‫کار‬ ‫محافظه‬ ‫و‬ ‫سنتی‬ ‫جامعه‬ ‫در‬ ‫مذهبی‬ ‫رهبران‬ ‫توسط‬ ‫آسانی‬ ‫به‬ ‫افغانستان‬ ‫خلق‬ ‫دیموکراتیک‬ ‫رژیم‬ ‫فمینیستی‬ ‫های‬ ‫آرمان‬ ،‫بدبختانه‬ ‫حقوق‬ ‫ارتباط‬ ‫که‬ ‫مینماید‬ ‫استدالل‬ ،‫نوشت‬ ‫می‬ 1980 ‫سالهای‬ ‫جریان‬ ‫در‬ ‫افغانستان‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫دوپری‬ ‫خانم‬ .‫شد‬ ‫برداشته‬ ‫میان‬ ‫بودند،از‬ ‫مردان‬ ً‫ال‬‫ک‬ ‫که‬ ‫مجاهدین‬ ‫های‬ ‫العمل‬ ‫عکس‬ ‫که‬ ‫ساخت‬ ‫افراطی‬ ‫کاران‬ ‫محافظه‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫گرا‬ ‫نو‬ ‫زیاد‬ ‫حد‬ ‫کارتا‬ ‫آن‬ ‫و‬ .‫ساخت‬ ‫مواجه‬ ‫خطر‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫«زنان‬ ‫جدی‬ ‫،بطور‬ ‫آن‬ ‫شوروی‬ ‫حامیان‬ ‫و‬ ‫وقت‬ ‫آن‬ ‫رژیم‬ ‫با‬ ‫زنان‬ ‫مساوی‬ ‫حقوق‬ ‫از‬ ‫لفظ‬ ‫در‬ ‫تنها‬ ‫مجاهدین‬ ‫رهبران‬ ‫از‬ ‫بعضی‬ ‫زمان‬ ‫درین‬ ‫حالیکه‬ ‫در‬ ».‫میکرد‬ ‫تهدید‬ ‫نابودی‬ ‫حد‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫زنان‬ ‫گذشته‬ ‫های‬ ‫آورد‬ ‫دست‬ ،‫آنان‬ ‫گرایانه‬ ‫بنیاد‬ ‫های‬ ‫حقوق‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫فراموش‬ ً‫ا‬‫غالب‬ ،‫وضعیتی‬ ‫چنین‬ ‫در‬ .‫نمودند‬ ‫اتخاذ‬ ‫زنان‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫کارانه‬ ‫محافظه‬ ‫بسیار‬ ‫اجندای‬ ‫آنان‬ ،‫رسیدن‬ ‫قدرت‬ ‫به‬ ‫با‬ ‫ولی‬ ،‫میگفتند‬ ‫سخن‬ ‫زنان‬ ‫چند‬ ‫حکومت‬ ‫زمان‬ ‫در‬ ‫بلکه‬ ،‫نی‬ ‫طالبان‬ ‫رژیم‬ ‫هنگام‬ ‫در‬ ‫اینکار‬ .‫بود‬ ‫گردیده‬ ‫بیرون‬ ‫مجاهدین‬ ‫رژیم‬ ‫حکومتداری‬ ‫اجندای‬ ‫از‬ ‫سیستماتیک‬ ‫بطور‬ 1990 ‫سالهای‬ ‫جریان‬ ‫در‬ ‫زنان‬ ‫اسالمی‬ ‫جمعیت‬ ‫حزب‬ ‫رهبر‬ ‫ربانی‬ ‫الدین‬ ‫برهان‬ ‫توسط‬ ‫که‬ ‫جدید‬ ‫دولت‬ ،1992 ‫سال‬ ‫در‬ ‫خلق‬ ‫دیموکراتیک‬ ‫حزب‬ ‫رژیم‬ ‫فروپاشی‬ ‫از‬ ‫پس‬ .‫بود‬ ‫گرفته‬ ‫صورت‬ ‫مجاهدین‬ ‫پارچه‬ :‫گردید‬ ‫صادر‬ ‫را‬ ‫فرمان‬ ‫این‬ ،‫میشد‬ ‫اداره‬ ‫افغانستان‬ ‫انجام‬ ‫عاجل‬ ‫بطور‬ ،‫میشود‬ ‫زنان‬ ‫حجاب‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫که‬ ‫آنچه‬ ‫بخصوص‬ ‫خداوند‬ ‫از‬ ‫اطاعت‬ ‫تا‬ ‫میکنیم‬ ‫اصرار‬ ،‫است‬ ‫آزاد‬ ‫ملحدین‬ ‫حکومت‬ ‫بند‬ ‫از‬ ‫ما‬ ‫اسالمی‬ ‫کشور‬ ‫که‬ ‫اکنون‬ .‫گردند‬ ‫مسدود‬ ً‫ا‬‫حتم‬ ،‫است‬ ‫زنا‬ ‫و‬ ‫عیاشی‬ ‫مرکز‬ ‫که‬ ‫دخترانه‬ ‫مکاتب‬ ‫و‬ ‫شوند‬ ‫منع‬ ‫تلویزیون‬ ‫و‬ ‫رادیو‬ ،‫دفاتر‬ ‫در‬ ‫کردن‬ ‫کار‬ ‫از‬ ‫باید‬ ‫زنان‬ .‫گیرد‬ ‫محرم‬ ‫یک‬ ‫بدون‬ ‫حتی‬ »‫«خواهران‬ ‫که‬ ‫دادند‬ ‫فرمان‬ ‫سرعت‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫حرکت‬ ‫مسیر‬ ‫عین‬ ‫در‬ ‫نیز‬ ‫آنان‬ ،‫زدند‬ ‫تکیه‬ ‫قدرت‬ ‫اریکه‬ ‫بر‬ ‫میالدی‬ 1996 ‫سال‬ ‫در‬ ‫طالبان‬ ‫زمانیکه‬ ‫الی‬ .‫میشد‬ ‫زنانه‬ ‫های‬ ‫شفاخانه‬ ‫در‬ ‫داکتران‬ ‫شامل‬ ‫که‬ ‫گردد‬ ‫محدود‬ ‫خدمات‬ ‫از‬ ‫بعضی‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫فقط‬ ‫زنان‬ ‫مسلکی‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫و‬ ،‫نمیتوانند‬ ‫شده‬ ‫بیرون‬ ‫نیز‬ ‫خود‬ ‫های‬ ‫خانه‬ ‫از‬ .‫بودند‬ ‫ناپدید‬ ‫عامه‬ ‫و‬ ‫سیاسی‬ ‫گانی‬ ‫زنده‬ ‫عرصه‬ ‫از‬ ‫افغانستان‬ ‫در‬ ‫زنان‬ ،2001 ‫سپتمبر‬
 12. 12. ‫مقدمه‬ .11391 ‫نابرابر‬ ‫فرصتهای‬ ‫اما‬ ،‫مساوی‬ ‫حقوق‬5 1.31‫انتخابات‬ ‫در‬ ‫زنان‬ ‫اشتراک‬ ‫برای‬ 2001 ‫از‬ ‫پس‬ ‫حالت‬ ‫همان‬ ‫دسمبر‬ ‫در‬ ‫بن‬ ‫موافقتنامه‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫بوده‬ ‫کشور‬ ‫این‬ ‫زنان‬ ‫وضعیت‬ ‫بهبود‬ 2001 ‫اکتوبر‬ ‫در‬ ‫افغانستان‬ ‫در‬ ‫المللی‬ ‫بین‬ ‫مداخله‬ ‫دالیل‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫امنیتی‬ ‫اهداف‬ ‫ضمن‬ ‫باشد‬ ‫گرفته‬ ‫قرار‬ ‫نظر‬ ‫مد‬ »‫جندر‬ ‫برابری‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫فراگیر‬ ‫دولت‬ ‫«یک‬ ‫تا‬ ‫رسیدند‬ ‫توافق‬ ‫این‬ ‫شدندبه‬ ‫می‬ ‫تلقی‬ ‫جنگ‬ ‫پیروز‬ ‫که‬ ‫شمال‬ ‫اتحاد‬ ‫و‬ ‫المللی‬ ‫بین‬ ‫فعالین‬ ،‫سال‬ ،‫افغانستان‬ ‫زنان‬ ‫عالی‬ ‫انجمن‬ ‫سابقه‬ ‫دفتر‬ ‫در‬ ‫وزارت‬ ‫این‬ .‫دهد‬ ‫تشکیل‬ ‫موقت‬ ‫اداره‬ ‫تحت‬ ‫را‬ ‫زنان‬ ‫امور‬ ‫وزارت‬ ‫تا‬ ‫گرفت‬ ‫مسئولیت‬ ‫افغانستان‬ ‫همچنان‬ .‫بدهند‬ ‫تشکیل‬ ‫را‬ ‫حقوق‬ ‫راستای‬ ‫در‬ ‫عاجل‬ ‫و‬ ‫لمس‬ ‫قابل‬ ‫نتایج‬ ‫دادن‬ ‫نشان‬ ‫برای‬ ‫کشور‬ ‫این‬ ‫باالی‬ ‫المللی‬ ‫بین‬ ‫جامعه‬ ‫زیاد‬ ‫العاده‬ ‫فوق‬ ‫های‬ ‫فشار‬ ،‫ها‬ ‫گزارش‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ .‫گردید‬ ‫مستقر‬ ‫اینکار‬ .‫نماید‬ ‫موافقت‬ ‫زنان‬ ‫علیه‬ ‫تبعیض‬ ‫نوع‬ ‫هر‬ ‫محو‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫متحد‬ ‫ملل‬ ‫سازمان‬ ‫میثاق‬ ‫به‬ ،‫میالدی‬ 2003 ‫سال‬ ‫مارچ‬ ‫در‬ ‫شرط‬ ‫و‬ ‫قید‬ ‫بدون‬ ‫موقت‬ ‫اداره‬ ‫تا‬ ‫شد‬ ‫سبب‬ ‫زنان‬ ‫زنان‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫راکه‬ ‫های‬ ‫عملکرد‬ ‫و‬ ‫قوانین‬ ‫تا‬ ‫واداشت‬ ‫را‬ ‫دولت‬ ‫همچنان‬ ‫دهد‬ ‫گسترش‬ ‫رسمی‬ ‫قوانین‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫جندر‬ ‫مساوات‬ ‫و‬ ‫برابری‬ ‫تا‬ ‫ساخت‬ ‫ملزم‬ ‫را‬ ‫افغانستان‬ ‫افغانستان‬ ‫زنان‬ ‫حقوق‬ ‫المللی‬ ‫بین‬ ‫و‬ ‫داخلی‬ ‫حامیان‬ ‫میالدی‬ 2004 ‫سال‬ ‫در‬ ‫افغانستان‬ ‫اساسی‬ ‫قانون‬ ‫روی‬ ‫مذاکره‬ ‫هنگام‬ ‫در‬ .‫نماید‬ ‫اصالح‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫فسخ‬ ،‫میکرد‬ ‫تبعیض‬ .‫آمدند‬ ‫هم‬ ‫گرد‬ ‫دوباره‬ ‫تعهدات‬ ‫همین‬ ‫روی‬ ‫ماه‬ ‫در‬ .‫بودند‬ ‫زنان‬ ‫تن‬ 114 ،‫نماینده‬ 504 ‫مجموع‬ ‫از‬ ،‫گردید‬ ‫دایر‬ ‫افغانستان‬ ‫برای‬ ‫جدید 

×