Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Psykoterapiakeskus Vastaamo - Verojalanjälki 2016

46 views

Published on

Psykoterapiakeskus Vastaamo Oy maksoi vuoden 2016 aikana yhteiskunnalle verotuloja ja veroluonteisia maksuja yhteensä lähes 1,8 miljoonaa euroa (32 % liikevaihdosta). Yrityksen liikevoitto oli 190 tuhatta euroa (3,4 % liikevaihdosta), josta maksettiin tuloveroa 42,4 tuhatta euroa (22 % liikevoitosta). Arvonlisäverottomiin terveyspalveluihin kohdistuneista hankinnoista maksettiin vähentämättä jätettyä arvonlisäveroa 139,2 tuhatta euroa. Arvonlisäverollisesta myynnistä tilitettiin arvonlisäveroa 21,3 tuhatta euroa.
Työntekijöitä yrityksessä oli vuoden 2016 aikana keskimäärin 151 henkilöä. Palkkoja maksettiin yhteensä 3,1 miljoonaa euroa. Henkilöstöön liittyvinä lakisääteisinä maksuina maksettiin työeläkemaksuja 560,3 tuhatta euroa, sosiaaliturvamaksuja 66,8 tuhatta euroa, vakuutusmaksuja 80,1 tuhatta euroa ja tuloverojen ennakonpidätyksiä 879,1 tuhatta euroa.

Lisätiedot: http://vastaamo.fi/yritys

Published in: Healthcare
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Psykoterapiakeskus Vastaamo - Verojalanjälki 2016

  1. 1. Myynnistä tilitetty alv 1% Vähentämättä jäänyt alv 8% Tulovero 2% TYEL-maksut 31% Sosiaaliturvamaksu 4% Tapaturmavakuutusmaksut ja muut ryhmähenkivakuutusmaksut 5% Ennakonpidätykset 49% VEROJALANJÄLKI 2016 Verojalanjälki 1 789 223 €

×