Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Psykoterapiakeskus Vastaamo Toimintakertomus 2017

6,586 views

Published on

Psykoterapiakeskus Vastaamo Oy:n toimintakertomus 2017
Psykoterapiakeskus Vastaamon yhteiskunnallinen tehtävä on psykoterapian saatavuuden parantaminen ja käyttökynnyksen madaltaminen. Psykoterapia parantaa elämänlaatua sekä työ- ja opiskelukykyä. Toimintamallimme on rakentaa ensimmäinen kansallinen psykoterapiakeskusten verkosto ja kehittää psykoterapiaan asiakkaita ohjaavia verkkopalveluita.

Vuosi 2017 (2016) tiivistetysti:
• Verkkopalvelut tavoittivat 756 (559) tuhatta käyttäjää.
• Käyttäjistä 1,6 (1,4) % eli 12 (8) tuhatta ohjautui asiakkaiksi psykoterapiakeskuksiin.
• Psykoterapiakeskusten verkosto Suomessa laajeni 11 (7) toimipaikkaan.
• Työntekijöiden määrä kasvoi vuoden lopussa 205 (158) henkilöön.
• Liikevaihto kasvoi orgaanisesti 53 (84) % ollen 8 524 (5 575) tuhatta euroa.
• Käyttökate kasvoi 141 % yltäen 776 (322) tuhanteen euroon eli 9,1 (5,8) % liikevaihdosta.
• Verojalanjälki kasvoi 2 880 (1 789) tuhanteen euroon eli 34 (32) % liikevaihdosta.
• Johtava asema Suomen noin 200 miljoonan psykoterapiamarkkinalla vahvistui edelleen.
• Huomioitiin Euroopan nopeimmin kasvavien yritysten FT 1000 ja Inc. 5000 -listoilla.

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Ville Tapio, 0405909385, ville.tapio@vastaamo.fi.

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Psykoterapiakeskus Vastaamo Toimintakertomus 2017

 1. 1. 2017 TOIMINTAKERTOMUS
 2. 2. PSYKOTERAPIAKESKUS VASTAAMO OY (2212204-1) TOIMINTAKERTOMUS 2017 1 PARANNAMME PSYKOTERAPIAN SAATAVUUTTA Psykoterapiakeskus Vastaamo on Suomalaisen Työn Liiton hyväksymä yhteiskunnallinen yritys. Yhteiskunnallinen tehtävämme on psykoterapian saatavuuden parantaminen ja käyttökynnyksen madaltaminen. Psykoterapia parantaa elämänlaatua sekä työ- ja opiskelukykyä. • Ratkoo liiketoiminnan keinoin yhteiskunnallisia ongelmia. • Synnyttää uusia työpaikkoja. • Ei välttele veroja ja työnantajamaksuja. • Osallistaa henkilöstön ja sidosryhmät toiminnan kehitykseen. • Käyttää suurimman osan voitosta yhteiskunnalliseen tehtäväänsä. • Raportoi toiminnastaan avoimesti ja läpinäkyvästi. Tehtävä Yrityksen yhteiskunnallisen tehtävän mukaisesti psykoterapian alueellisen saatavuuden parantamiseen investoitiin vuoden 2017 (2016) aikana 683 (74) tuhatta euroa ja psykoterapian käyttökynnystä madaltavaan promootioon 719 (251) tuhatta euroa. Yhteensä 1 402 (325) tuhannen euron investoinnit yhteiskunnallisen tehtävän toteutukseen vastaavat 1 087 (298) % edellisen tilikauden voitosta. Psykoterapiakeskusten verkosto laajeni 11 (7) toimipaikkaan. Työntekijöiden määrä kasvoi 205 (158) henkilöön ja yrityksen verojalanjälki 2 880 (1 789) tuhanteen euroon. Verkkopalvelut tavoittivat 756 (559) tuhatta käyttäjää. Psykoterapiakeskuksissa palveltiin 12 (8) tuhatta asiakasta. Tulos Liikevaihto kasvoi 53 % ollen 8 524 (5 575) tuhatta euroa. Kehitys perustui aikaisempien vuosien tapaan orgaaniseen kasvuun. Kannattavuus parani käyttökatteen kasvaessa 141 % yltäen 776 (322) tuhanteen euroon eli 9,1 (5,8) % liikevaihdosta. Poistot ja arvonalentumiset olivat 197 (132) tuhatta euroa, liikevoitto 578 (190) tuhatta euroa ja tilikauden voitto 429 (129) tuhatta euroa. Voitonjakokelpoiset varat ovat yhteensä 658 (334) tuhatta euroa. 0 € 1 € 2 € 3 € 4 € 5 € 6 € 7 € 8 € 9 € 0 € 100 € 200 € 300 € 400 € 500 € 600 € 700 € 800 € 900 € 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Käyttökate 34 911 € 81 293 € 140 864 € 237 300 € 321 518 € 775 865 € Liikevaihto 493 921 € 885 724 € 1364 119 € 3025 377 € 5575 359 € 8523 611 € Miljoonaa Tuhatta
 3. 3. PSYKOTERAPIAKESKUS VASTAAMO OY (2212204-1) TOIMINTAKERTOMUS 2017 2 Toimipaikat Psykoterapiakeskusten verkosto kasvoi 4 (2) uudella toimipaikalla 11 (7) toimipaikan ja 202 (144) vastaanottohuoneen laajuiseksi. Uudet toimipaikat avattiin Vantaalle, Jyväskylään, Ouluun ja Lahteen. Lisäksi Tampereen toimipaikkaa laajennettiin. Henkilöstö Henkilöstömäärä kasvoi 25 % ollen keskimäärin 188 (151) ja vuoden lopussa 205 (158). Naisten osuus henkilöstöstä oli 79 (79) %. Keski-ikä oli 53 (52) vuotta. Lähtövaihtuvuus oli 15 (6) henkilöä eli 7,4 (4,2) %. Kaikki henkilöt toimivat työsuhteessa yritykseen. Henkilöstön kehittämiseksi työnohjausta järjestettiin 108 (66) kertaa ja täydennyskoulutusta 9 (13) päivää. Maksetut palkat kasvoivat 60 % yhteensä 4 983 (3 115) tuhanteen euroon vastaten 58 (56) % liikevaihdosta. Työntekijäkohtaisesti palkat kasvoivat keskimäärin 28 % (17 %). Korkeimmat vuosipalkat nousivat 86 (77) tuhanteen euroon. Kehittynyt ansiotaso lisää päätoimisen psykoterapiatyön houkuttelevuutta, helpottaa pulaa psykoterapeuteista ja parantaa psykoterapian saatavuutta. Kaikilla psykoterapeuteilla on sama tasa-arvoinen ja kannustava suoritepalkkamalli. Psykoterapeutit järjestävät työnsä itse vapaasti työaikalain ja automatisoidun työajan seurannan puitteissa. Ylityöt eivät ole sallittuja. Vapaus työaikojen suunnittelussa, rajoitteet työmäärissä ja mahdollisuus keskittyä vain psykoterapiatyöhön parantavat jaksamista, laatua ja tuottavuutta. Työsuojelu Yrityksessä toteutettiin Työturvallisuuskeskuksen malliin perustuva ilmapiirikartoitus. Osallistuneet 90 työntekijää arvioivat 20 väittämän kautta asteikolla 1-6 työyhteisön ilmapiirin laaduksi 5,3. Sairauspoissaolopäiviä tilastoitiin 30 (15) henkilöllä yhteensä 199 (63) päivää eli 1,1 (0,4) päivää henkilöä kohden ja työterveyskäyntejä 235 (142) eli 1,3 (0,9) henkilöä kohden. Työterveyspalvelut tuotti Terveystalo. Työsuojelutoimikunta päivitti työsuojelun riskikartoituksen ja toimintaohjelman sekä järjesti vaalit uuden työsuojelutoimikunnan ja työsuojeluvaltuutetun valitsemiseksi seuraavalle kaksivuotiskaudelle. Tietojärjestelmät Psykoterapiakeskusten toiminnanohjausjärjestelmien jatkokehitykseen investoitiin 108 (175) euroa. Vuodesta 2012 asti kehitetyillä järjestelmillä on automatisoitu prosessit asiakkaiden hankinnasta potilastietojen käsittelyyn ja taloushallintoon asti. Tietojärjestelmät ovat yritykselle merkittävä aineeton pääoma. Ne mahdollistavat toiminnan nopean skaalaamisen, tehokkaan hallinnon, mitattavan laadun ja psykoterapeuttien ajan keskittämisen hoitotyöhön. 0 40 80 120 160 200 0 2 4 6 8 10 12 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Toimipaikat 1 1 3 5 7 11 Henkilöstö 22 33 50 91 151 188
 4. 4. PSYKOTERAPIAKESKUS VASTAAMO OY (2212204-1) TOIMINTAKERTOMUS 2017 3 Asiakkaat Vastaamo.fi-verkkopalvelun käyttö kasvoi 35 % yhteensä 756 (559) tuhanteen käyttäjään ja 1 154 (814) tuhanteen käyttökertaan vuodessa. Vuosien 2012-2017 aikana verkkopalvelua on käyttänyt yhteensä 2,3 miljoonaa käyttäjää 3,4 miljoonaa kertaa. Maksuttomien verkkopalveluiden käyttäjistä 1,6 (1,4) % konvertoitui uusiksi asiakkaiksi psykoterapiakeskuksiin. Konversioprosenttia nostettiin parantamalla alueellista saatavuutta uusia psykoterapiakeskuksia avaamalla sekä madaltamalla käyttökynnystä psykoterapiatietoutta lisäävällä viestinnällä. Psykoterapiakeskuksissa palveltiin 12 (8) tuhatta eri asiakasta yhteensä 96 (63) tuhatta kertaa. Asiakkaista 8 (6) tuhatta oli uusia, jotka eivät vielä aikaisempina vuosina olleet asioineet yrityksen psykoterapiakeskuksissa. Asiakkaat kävivät vuoden aikana vastaanotolla keskimäärin 8,32 (8,14) kertaa. Asiakaskohtainen laskutus nousi 3 % keskimäärin 751,47 (729,65) euroon. Asiakkaiden keskimääräinen laskutus on noussut 56 % vuodesta 2013. 0 2 4 6 8 10 12 14 0 100 200 300 400 500 600 700 800 2013 2014 2015 2016 2017 Käyttäjät 163 383 284 738 496 420 544 433 752 345 Asiakkaat 851 2506 4895 7782 11527 0 € 100 € 200 € 300 € 400 € 500 € 600 € 700 € 800 € 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2013 2014 2015 2016 2017 Käynnit 6,22 6,32 7,33 8,14 8,32 Laskutus 482,24 € 520,67 € 635,00 € 729,65 € 751,47 €
 5. 5. PSYKOTERAPIAKESKUS VASTAAMO OY (2212204-1) TOIMINTAKERTOMUS 2017 4 Yhden 45 minuutin psykoterapiakäynnin keskihinta nousi 2,5 % ollen 86,11 (83,99) euroa. Koko yrityksen toimintahistorian ajan jatkuneella hintojen kehityksellä on pystytty parantamaan asiakkaiden kokonaispalvelun tasoa sekä helpottamaan psykoterapeuttipulaa nostamalla psykoterapeutin ansiotaso päätoimisen psykoterapiatyön tekemiseen houkuttavalle tasolle. Psykoterapian asiakassuhteet ovat pitkäkestoisia. Kela tukee kuntoutumista korkeintaan 3 vuoden ja 200 käyntikerran ajan. Kuntoutusta seuraava elämänlaatua ja toimintakykyä ylläpitävä hoitosuhde voi jatkua harvemmalla käyntitiheydellä läpi elämän. Vuoden 2013 aikana alkaneiden asiakassuhteiden keskimääräinen kesto on 374 päivää, käyntimäärä 23,4 käyntiä ja 11 % niistä jatkui edelleen vuonna 2017. Omavalvonta Terveydenhuollon omavalvontasuunnitelmaa päivitettiin vuoden aikana useasti ja toimitettiin Valviralle uusien toimipaikkojen perustamisen yhteydessä. Terveydenhuollon palveluista vastaavalle johtajalle osoitettuja muistutuksia käsiteltiin 0 (0), viranomaisille osoitettuja kanteluita 1 (1) ja potilasvahinkoilmoituksia 0 (0). Kantelut ovat käsitelty loppuun. Tietosuoja Tietosuojan kehittämiseksi perustettiin tietosuojatoimikunta sekä nimitettiin uusi tietosuojavastaava ja lakiasioita vastaava johtaja. Tietosuojan nykytilanteesta tehtiin analyysi. Henkilörekistereiden tietosuojaselosteet päivitettiin. Toiminnanohjausjärjestelmä siirrettiin ISAE 3000 -auditoidusti ISO 27001 sekä VAHTI 2/2013 -turvallisuusmääritykset täyttäviin tiloihin. Järjestelmästä laadittiin omavalvontasuunnitelma ja järjestelmä ilmoitettiin Valviran tietojärjestelmärekisteriin. Tietosuojatoimikunta laatii toimintavuodestansa yksityiskohtaisemman tietotilinpäätöksen. 66,08 € 71,36 € 75,42 € 77,42 € 83,99 € 86,11 € 65 € 70 € 75 € 80 € 85 € 90 € 2012 2013 2014 2015 2016 2017 0 5 10 15 20 25 0 100 200 300 400 2013201420152016 Kesto 374271229174 Käyntimäärä 23,420,016,714,6
 6. 6. PSYKOTERAPIAKESKUS VASTAAMO OY (2212204-1) TOIMINTAKERTOMUS 2017 5 Rahoitus Investointien rahoittamiseksi sovittiin 1 700 tuhannen euron uudesta pankkilainasta. Korolliset vieraat pääomat olivat yhteensä 2 127 (927) sisältäen rahoituslaitoslainoja 1913 (609) ja leasingvastuita 214 (318) tuhatta euroa. Rahoituskulut olivat 38 (18) tuhatta euroa. Rahat ja pankkisaamiset olivat 310 (159) ja oma pääoma 661 (336) tuhatta euroa. Nettovelkojen suhde käyttökatteeseen oli 2,3 (2,4) ja omavaraisuusaste 19,1 (20,5) %. Verot Yritys ja sen omistajat maksavat kaikki veronsa Suomeen. Yhteiskunnalle tilitetyt verot ja veroluonteiset maksut eli verojalanjälki kasvoi 61 % yhteensä 2 880 (1 789) tuhanteen euroon vastaten 34 (32) % liikevaihdosta. Yritys maksoi liikevoitostansa tuloveroa 108 (42) tuhatta euroa. Arvonlisäverottomiin terveyspalveluihin kohdistuneista hankinnoista maksettiin vähentämättä jätettyä arvonlisäveroa 333 (139) tuhatta euroa. Arvonlisäverollisesta myynnistä tilitettiin arvonlisäveroa 34 (21) tuhatta euroa. Henkilöstöön liittyvinä lakisääteisinä maksuina maksettiin työeläkemaksuja 872 (560), sosiaaliturvamaksuja 52 (67), vakuutusmaksuja 134 (80) ja tuloverojen ennakonpidätyksiä 1 375 (879) tuhatta euroa. Tuet Yrityksen saamat Kelan tuet olivat 3 184 (1 811) tuhatta euroa vastaten 37 (32) % liikevaihdosta. Kaikista yrityksen 11 528 (7 782) asiakkaasta 2 254 (1339) eli 20 % (17 %) sai Kelan tukea. Kansallisella tasolla Kelan kuntoutuspsykoterapian ja vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen psykoterapian tukia maksettiin yhteensä 75 (64) miljoonaa euroa 38 513 (32 824) asiakkaalle. Markkina Psykoterapian Kela-tukien saajien määrä on 2010-luvulla kaksinkertaistunut. Kelan tuet yrityksen liikevaihtolukuihin suhteuttamalla Suomen yksityisen psykoterapiamarkkinan voidaan arvioida kasvaneen noin 200 miljoonaan euroon ja yrityksen osuuden hieman yli 4 % kokonaismarkkinasta. Yrityksen itsemaksavien asiakkaiden osuuden arvioidaan kuitenkin olevan alan keskiarvoja suurempi ja siksi markkinan koon olevan todellisuudessa hieman pienempi ja yrityksen markkinaosuuden vastaavasti suurempi. Yritys on psykoterapiapalvelualan selvä markkinajohtaja moninkertaisella liikevaihdon marginaalilla. Myynnistä tilitetty alv 1 % Vähentämättä jäänyt alv 11 % Tulovero 4 % TYEL-maksut 30 % Sosiaaliturvamaksu 2 % Tapaturmavakuutusmaksut ja muut ryhmähenkivakuutusmaksut 5 % Ennakonpidätykset 47 % Verojalanjälki 2 880 379 €
 7. 7. PSYKOTERAPIAKESKUS VASTAAMO OY (2212204-1) TOIMINTAKERTOMUS 2017 6 Omistus Perheyrityksen omistuksessa ei tapahtunut muutoksia. Yhtiön osakemäärä on 1 100 000. Omistussuhteet ovat Ville Tapio 68 %, Nina Tapio 18 % ja Perttu Tapio 14 %. Omistajat ovat yhtiöjärjestyksen säännöillä sitoutuneet yhteiskunnallisen yrityksen mallin mukaisesti toteuttamaan yrityksen yhteiskunnallista tavoitetta ja rajoitettua voiton käyttöä. Omistajille jaettiin osinkoa 44 (18) tuhatta euroa. Yrityksellä ei hyvän kannattavuutensa ja rahoitusasemansa vuoksi ole tarvetta omistuksen muutoksille. Omistuksen muutosten mahdollisuuksia ei kuitenkaan suljeta pois, jos muutoksilla voidaan nopeuttaa yrityksen yhteiskunnallisen tavoitteen toteutumista ja turvata toiminnan jatkuvuus vastuullisella tavalla entistä pidemmällä aikavälillä. Hallinto Hallituksen muodostavat psykiatri Yrjö Lähteenlahti, diplomi-insinööri Veli-Matti Qvintus, psykoterapeutti Nina Tapio sekä hallituksen puheenjohtajana ja yrityksen toimitusjohtajana toimiva Ville Tapio. Hallitus kokoontui 4 (2) kertaa. Kirjanpitäjänä toimii Tilipalvelu Rantalainen Oy ja tilintarkastusyhteisönä PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Marko Saxell. Viestintä Psykoterapian käyttökynnystä madaltavaa viestintää tehtiin 719 (251) tuhannella eurolla. Vuoden näkyvin viestintähanke oli televisiokanava Nelosella ensiesitetty realitysarja Kummalliset kammot. Kymmenosaisen ohjelman tavoite oli parantaa tietoutta fobioista ja niiden hoidettavuudesta sekä madaltaa avun hakemisen kynnystä. Yrityksen perustajaperheestä ja yhteiskunnallisista tavoitteista julkaistiin artikkelit Helsingin Sanomissa ja Talouselämässä. Kansainvälisesti yritys noteerattiin kasvuyrityslistoilla Inc. 5000 Europe sijalla 1669 ja Financial Times 1000 sijalla 236. Verkkopalvelua Vastaamo.fi käytti lähes 14 % suomalaisista vastaava määrä 756 (558) tuhatta käyttäjää, 1 154 (814) tuhatta kertaa 3 349 (2 338) tuhannella sivulla keskimäärin 2:40 (2:41) minuuttia kerrallansa. Verkkopalveluun sisältyviä mielenterveyden testejä tehtiin 364 (262) tuhatta kertaa. Hakukone Googlessa Vastaamo.fi nousi ensimmäiseksi tulokseksi hakusanoilla ”ahdistus” sekä ”masennus”. Maksulliset AdWords-mainokset näkyivät Googlen hakutulosten yhteydessä 5 658 (7 368) tuhatta kertaa. Tietoutta mielenterveyden ongelmista ja palveluista lisäävällä Facebook-viestinnällä tavoitettiin päivittäin keskimäärin 58 (37) tuhatta ihmistä.
 8. 8. PSYKOTERAPIAKESKUS VASTAAMO OY (2212204-1) TOIMINTAKERTOMUS 2017 7 Riskienhallinta 1. Terveysriski Asiakkaiden terveyden vaarantuminen on terveydenhuollon palvelutuottajan suurin riski. Yritys on ainoa tai yksi harvoista valtakunnallisesti Valviran luvalla toimivista psykoterapiapalveluihin erikoistuneista tuottajista, jolla on Valviran lupaedellytysten mukainen terveydenhuollon palveluiden omavalvontasuunnitelma sekä omavalvontatyötä johtamassa terveydenhuollon palveluista vastaava erikoislääkäri. Hoitotyössä käytetään Käypä hoito -suositusten mukaisia hoitomenetelmiä, joiden vaikuttavuudesta on tutkittua tietoa ja näyttöä. Yritykseen palkataan potilastyöhön vain Valviran hyväksymiä terveydenhuollon ammattihenkilöitä. Ammatinharjoittajia ei käytetä alihankkijoina. Koko henkilöstö toimii työsuhteessa, mikä parantaa olennaisesti mahdollisuutta toteuttaa omavalvontaa luotettavasti. Tietojärjestelmät sekä systemaattinen täydennyskoulutus ja työnohjaus lisäävät potilastyön läpinäkyvyyttä ja helpottavat omavalvontatyön tehokasta järjestämistä. Potilasasiamies neuvoo asiakkaita tarvittaessa palveluiden laatupoikkeamien tuomisesta muistutuksina yrityksen tietoon. Muistutusten käsittelyyn osallistuvat terveyspalveluista, lakiasioista ja henkilöstöstä vastaavat johtajat. 2. Rahoitusriski Yhteiskunnallisen tavoitteensa toteuttamiseksi ja toimintansa jatkuvuuden varmistamiseksi yrityksen taloudellisen kannattavuuden ja vakavaraisuuden tulee kehittyä jatkorahoituksen vaatimukset täyttävällä tasolla. Riskitasoa pienentävät yrityksen matalat ja yrityksen kasvaessa suhteellisesti edelleen madaltuvat kiinteät kustannukset. Taloushallinnossa kiinnitetään erityistä huomiota myynnin katteiden, hintojen, saamisten sekä toimitilojen käyttöasteiden hallintaan. Laaja kuluttaja-asiakaskanta sekä suuri itsemaksavien asiakkaiden osuus pienentää sote-muutoksen aiheuttamaa tulorahoitusriskiä. Tulorahoitusta pyritään hajauttamaan entisestään laajentamalla palvelutarjontaa ja asiakaskantaa kunta- ja työantajasegmenteillä. 3. Henkilöstöriski Suomessa on vain noin 8 tuhatta koulutettua psykoterapeuttia, joista noin puolet työskentelee julkissektorilla pääosin muissa kuin psykoterapeutin tehtävissä. Yksityissektorilla yksinyrittäjyys on ollut yleisin tapa toimia psykoterapeuttina, jolloin iso osa työpanoksesta jää hyödyntämättä varsinaiseen psykoterapiatyöhön. Psykoterapiakeskus Vastaamon toimintamalli on tehnyt psykoterapeutin työn harjoittamisesta jatkuvasti helpompaa ja kannattavampaa. Jotta henkilöstön saatavuudesta ei muodostu estettä yrityksen kasvulle, tulee toimintamallin edut pystyä viestimään entistä selkeämmin ja tavoittavammin. Henkilöstön pysyvyyttä, hyvinvointia, tyytyväisyyttä sekä työsuoritusten määrää seurataan ja kehitetään aktiivisesti. Poikkeuksellisen koulutettu ja kokenut henkilöstö on yritykselle vielä alihyödynnetty voimavara, jota voidaan hyödyntää entistä tehokkaammin kehittämällä uusia tapoja osallistua henkilöstö entistä tiiviimmin yrityksen toiminnan kehittämiseen. 4. Tietosuojariski Asiakkaat odottavat psykoterapiapalveluilta ehdotonta luottamuksellisuutta. Uusi tietosuojalaki ja EU:n yleinen tietosuoja-asetus tuovat voimaan tullessaan tiukempia vaatimuksia ja kovempia sanktioita poikkeamista. Yritykselle on perustettu tietosuojatoimikunta sekä nimetty tietosuojavastaava ja lakiasioista vastaava johtaja. Tietojärjestelmien omavalvontaan on laadittu suunnitelma. Tietosuojariskit ja niiden vaikuttavuus ovat arvioitu. Palvelin ympäristöt ovat auditoitu. Tietosuojatoimikunta jatkaa kehitystyötä, verkostoituu alan muiden asiantuntijoiden kanssa, huolehtii muun henkilöstön riittävästä koulutuksesta sekä toteuttaa valvontaa ja puuttuu havaittuihin poikkeamiin.
 9. 9. PSYKOTERAPIAKESKUS VASTAAMO OY (2212204-1) TOIMINTAKERTOMUS 2017 8 5. Maineriski Yksityisiin terveydenhuollon toimijoihin liittyy osin ansaittujakin negatiivisia mielikuvia ja ennakkoluuloja. Yrityksen toimintatapa perustuu luottamuksen rakentamiseen vastuullisuudella, avoimuudella ja vuoropuhelulla. Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt Psykoterapiakeskus Vastaamolle Yhteiskunnallinen yritys -tunnuksen yhteiskunnallisen hyvän tuottamisesta sekä Avainlippu-tunnuksen osoituksena kotimaisesta työstä ja omistuksesta. Yritys on merkittävällä tavalla uudistanut omaa toimialaansa, mikä on aiheuttanut muutosvastarintaa ja virheelliseen tietoon perustuvaa kritiikkiä joidenkin alan muiden toimijoiden keskuudessa. Sidosryhmät osallistetaan avoimeen vuoropuheluun toimintamallin kehittämiseksi. Asiakaspalautteen keräys integroidaan tiiviimmäksi osaksi terapiaprosessia. Yhteiskunnallisen hyvän tekeminen tehdään mediassa näkyvämmäksi. Hyvä maine helpottaa kaikkien riskien hallintaa. Tulevaisuuden näkymät Mielenterveysongelmista kärsii vuosittain noin joka viides ja elämänsä aikana joka toinen. Alle 35-vuotiaissa kolme neljästä ja koko väestön tasolla joka toinen työkyvyttömyyseläke johtuu mielenterveyssyistä. Mielenterveyssyistä aiheutuu lisäksi noin 3,6 miljoonaa sairaslomapäivää vuodessa. Mielenterveysongelmien vuosittaiset kustannukset yhteiskunnalle ovat noin 6 miljardia euroa. Tieteellinen näyttö psykoterapian vaikuttavuudesta on vahvistunut ja vaikuttanut hoitosuosituksiin. Psykoterapialla hoidettujen potilaiden tilanne hoidon jälkeen on parempi kuin 80 %:lla hoidotta jääneistä. Silti vielä kuitenkin vain noin 10 % mielenterveyssyistä työkyvyttömyyseläkkeelle joutuneista on saanut psykoterapiaa. WHO:n tutkimuksen mukaan masennuksen ja ahdistuksen hoitoon sijoitettu euro tuottaa neljä euroa takaisin. Psykoterapia on ollut alikäytetty hoitomuoto ja psykoterapian palvelutuotanto alikehittynyt markkina. Markkina on 2010-luvulla kuitenkin noin kaksinkertaistunut lähelle 200 miljoonaa euroa. Markkinan kasvua ajavat kehittyvät rahoitusjärjestelmät, nuorten madaltunut kynnys hakea keskusteluapua, palvelutuotannon kypsyminen sekä vahvistuva näyttö terveysvaikutusten lisäksi myös kustannusvaikuttavuudesta. Psykoterapiakeskus Vastaamo on 8,5 (5,6) miljoonan euron liikevaihdollansa toimialan selvä markkinajohtaja ja nopein kasvaja kuluttajavetoisella psykoterapiamarkkinalla. Hyvä käyttökatekehitys 9,1 (5,77) % ja lainarahoituskelpoisuus mahdollistavat investointien nopeuttamisen uusien psykoterapiakeskusten perustamiseksi. Alueellisen saatavuuden parantuessa ja asiakaspalvelutason kehittyessä yrityksen verkkopalvelun 756 (559) tuhannesta käyttäjistä yhä useampi kuin 1,6 (1,4) % tulee myös psykoterapiakeskusten asiakkaiksi. Työn helpottuminen ja kehittyvä palkkataso 86 (77) tuhatta euroa vuodessa tekevät päätoimisesta psykoterapiatyöstä houkuttelevampaa yhä useammalle psykoterapiakoulutuksen saaneista, mikä edelleen parantaa psykoterapian saatavuutta. Yrityksen kuluttajapalveluiden tulevaisuuden näkymät ovat vakaat. Palveluiden kysyntä ei ole riippuvainen yleisen taloustilanteen kehityksestä, kassavirrat ovat tasaisesti kasvavat, asiakaspohja laaja ja asiakassuhteet pitkiä. Yrityksen tunnettu kuluttaja- ja työnantajabrändi, verkkopalveluiden laaja käyttäjäkanta sekä nopean skaalautuvuuden mahdollistavat tietojärjestelmät ovat uniikkeja ja vaikeasti kopioitavia kilpailuetuja. Kuluttajat 200 M€ TyönantajatKunnat
 10. 10. PSYKOTERAPIAKESKUS VASTAAMO OY (2212204-1) TOIMINTAKERTOMUS 2017 9 Noin 780 miljoonan euron julkisten psykiatrisen erikoissairaanhoidon sekä perusterveydenhuollon markkinoiden vaiheittainen avautuminen kilpailulle ja valinnanvapaudelle synnyttää psykoterapian toimialalle uusia mahdollisuuksia. Psykoterapian tarjoaminen matalalla kynnyksellä perusterveydenhuollon yhteydessä voi vähentää psykiatrisen erikoissairaanhoidon ja terveyskeskusten lääkäripalveluiden käyttöä. Myös työnantajakumppanuudet tarjoavat koko toimialan kannalta merkittäviä mahdollisuuksia laajentaa psykoterapian kokonaismarkkinaa. Jatkuvasti kasvava osuus työstä on enemmän psykososiaalisesti kuin fyysisesti kuormittavaa. Psykoterapialla voidaan vahvistaa työn tuottavuutta ja työhyvinvointia sekä ehkäistä mielenterveyssyistä johtuvia työterveyskustannuksia, sairaspoissaoloja ja työkyvyttömyyseläkkeitä. Tilikauden jälkeiset tapahtumat Psykoterapian saatavuuden parantamista on jatkettu investoimalla viiden uuden toimipaikan rakentamiseen. Tammi-huhtikuun liikevaihdossa 3 517 tuhatta euroa on 32 % ja käyttökatteessa 491 tuhatta euroa 58 % kasvua edelliseen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Käyttökate on noussut 14 % tasoon liikevaihdosta. Huhtikuussa liikevaihto kasvoi 41 % edellisestä vuodesta 919 tuhanteen euroon. Pasilan uusi toimipaikka avautui maaliskuussa. Porin, Seinäjoen, Kouvolan ja Kuopion avattavat toimipaikat tukevat kasvun jatkumista myös loppuvuoden aikana. Investointien rahoittamiseksi sovittiin 600 tuhannen euron pankkilainasta. Palvelutarjontaa on laajennettu kuluttajista kunnille ja työnantajille. Kuluvan vuoden aikana toteutettavien pilottihankkeiden tavoitteena on osoittaa psykoterapia kunnille ja työnantajille taloudellisesti kannattavaksi investoinniksi. Parkanossa ja Kihniössä yhteistyössä Pihlajalinna Oyj:n kanssa aloitetussa pilottihankkeessa ensimmäiset vaikuttavuusarviot ovat osoittaneet matalan kynnyksen psykoterapian laskeneen psykiatrian erikoissairaanhoidon käyttöä 30 % tuottaen psykoterapian tuotantokustannuksiin nähden viisinkertaiset säästöt. Parkanon malli koko maahan laajennettuna on yritykselle noin 90 miljoonan euron uusi markkinamahdollisuus. Terveydenhuollon palveluista vastaava johtaja Yrjö Lähteenlahti eläköityy, mutta jatkaa yrityksen neuvonantajana. Uudeksi terveydenhuollon palveluista vastaavaksi johtajaksi on 1.5.2018 alkaen nimitetty lääketieteen tohtori Juha-Matti Väänänen. Hän on toiminut yrityksessä psykiatrian erikoislääkärinä vuodesta 2016 ja aiemmin mm. Tampereen yliopistollisen keskussairaalan nuorisopsykiatrian apulaisylilääkärinä 2005-16 ja Ylöjärven kaupungin perhekeskuksen apulaisylilääkärinä 1998-2005. Yrityksessä suoritettiin verotarkastus ja kahdessa toimipaikassa työsuojelutarkastus. Tarkastukset ovat käsitelty loppuun. Koko yrityksen henkilöstö on kutsuttu kesäkuussa yrityksen avoimen ja osallistavan johtamismallin mukaisille yhteistoimintapäiville toimintasuunnitelman, omavalvonnan ja työsuojelutoiminnan kehittämiseksi. 4 toimipaikkaa rakenteilla 600 tuhatta euroa rahoitusta 58 % käyttökatteen kasvu 32 % liikevaihdon kasvu 1 toimipaikka avattu
 11. 11. PSYKOTERAPIAKESKUS VASTAAMO OY (2212204-1) TOIMINTAKERTOMUS 2017 10 Tuloslaskelma 2017 2016 Ero Liikevaihto 8 523 611 5 575 359 53 % Materiaalit ja palvelut yhteensä 0 -1 586 100 % Henkilöstökulut yhteensä -5 863 131 -3 804 417 -54 % Poistot ja arvonalentumiset yhteensä -197 437 -131 502 -50 % Liiketoiminnan muut kulut -1 884 615 -1 447 838 -30 % Liikevoitto (-tappio) 578 428 190 016 204 % Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -38 372 -18 222 -111 % Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 540 056 171 794 214 % Tilinpäätössiirrot yhteensä 0 0 0 % Tuloverot -108 011 -42 388 -155 % Tilikauden voitto (tappio) 432 045 129 406 234 % Tase VASTAAVAA 2017 2016 Ero Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet yhteensä 1 300 859 365 844 256 % Aineelliset hyödykkeet yhteensä 269 534 30 516 783 % Sijoitukset yhteensä 0 0 0 % Pysyvät vastaavat yhteensä 1 570 394 396 360 296 % Vaihtuvat Vastaavat Vaihto-omaisuus yhteensä 0 0 0 % Saamiset Pitkäaikaiset saamiset yhteensä 24 698 30 913 -20 % Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 1 346 962 740 178 82 % Saamiset yhteensä 1 371 661 771 090 78 % Rahoitusarvopaperit yhteensä 0 0 0 % Rahat ja pankkisaamiset 309 886 159 317 95 % Vaihtuvat vastaavat yhteensä 1 681 547 930 407 81 % VASTAAVAA YHTEENSÄ 3 251 941 1 326 768 145 % VASTATTAVAA Oma pääoma Osake-, osuus- tai muu vastaava pääoma 2 530 2 530 0 % Muut rahastot 8 470 8 470 0 % Edellisten tilikausien voitto (tappio) 217 604 195 830 11 % Tilikauden tulos 432 045 129 406 234 % Oma pääoma yhteensä 660 649 336 236 96 % Vähemmistöosuudet 0 0 0 % Tilinpäätössiirtojen kertymä Tilinpäätössiirtojen kertymä yhteensä 0 0 0 % Pakolliset varaukset yhteensä 0 0 0 % Vieras pääoma Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 1 464 242 447 547 227 % Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 1 127 050 542 984 108 % Vieras pääoma yhteensä 2 591 292 990 531 162 % VASTATTAVAA YHTEENSÄ 3 251 941 1 326 768 145 %

×