Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Espoon pilottiprojektin arviointi

1,742 views

Published on

Vastaamo -palvelua kokeiltiin Espoossa keväällä 2010. Täsä esityksessä kuvataan pilottihanke ja sen kokemukset.

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Espoon pilottiprojektin arviointi

 1. 1. Tukevasti verkossa –hanke Espoo 1.6.2010-31.10.2011 Projektisuunnittelija Sanna Nieminen 14.09.10 Tukevasti verkossa -hanke/ Sanna Nieminen
 2. 2. Tukevasti verkossa – hankkeen rakenne 14.09.10 Tukevasti verkossa -hanke/ Sanna Nieminen KASTE – ohjelma (STM) LAPSEN ÄÄNI – ohjelma Etelä-Suomen lääni (Juha Metso) Varhainen tuki – toiminta- linja Intensiivinen nopea puuttuminen - toimintalinja Tukevasti verkossa -hanke Tukevasti alkuun, vahvasti kasvuun – hanke Helsinki, Espoo, Vantaa, Kirkkonummi Alueelliset kehittämis- verkostot
 3. 3. Tukevasti verkossa - hanke <ul><li>Tukevasti verkossa – hankkeen hankeaika 1.6.2010-31.10.2010 </li></ul><ul><li>suunnittelu käynnistynyt Espoon, Väestöliiton ja MCC:n välillä v. 2008 ja Vastaamo –palvelun pilotointi Espoossa 1-5/2010 </li></ul><ul><li>Espoon sosiaali- ja terveystoimen ja opetustoimen hanke </li></ul><ul><li>Espoossa hanketta hallinnoi perhe- ja sosiaalipalvelut ja projektipäällikkö on Ulla Lindqvist Helsingistä </li></ul><ul><li>kuuluu Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamaan Sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliseen kehittämisohjelmaan (Kaste) </li></ul><ul><li>Toteutetaan osana lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointiin ja osallisuuden edistämiseen tähtäävää Etelä-Suomen Lapsen ääni - kehittämisohjelmaa </li></ul>14.09.10 Tukevasti verkossa -hanke/ Sanna Nieminen
 4. 4. Tukevasti verkossa – hankkeen tavoitteet ja työmuodot <ul><li>1. Parisuhteen tukeminen ja vanhemmuuden vahvistaminen verkkopalveluilla: </li></ul><ul><li>VASTAAMO –PALVELU </li></ul><ul><li>2. Vanhempien osallisuuden mahdollistaminen verkkopalvelujen avulla: </li></ul><ul><li>SÄHKÖISET PALVELUT </li></ul><ul><li>3. Vanhempien aktiivisen roolin vahvistaminen verkossa olevien palvelujen käyttäjinä: INTERNET </li></ul>14.09.10 Tukevasti verkossa -hanke/ Sanna Nieminen
 5. 5. Hankkeen keskeiset toimijat <ul><li>Perheet </li></ul><ul><li>Vanhemmat </li></ul>14.09.10 Tukevasti verkossa -hanke/ Sanna Nieminen Neuvola Kouluterveydenhoito Oppilashuolto Perhetyö Väestöliitto Mental Capital Care Espoon vanhempain- yhdistys
 6. 6. Tukevasti verkossa -hankeorganisaatio 14.09.10 Tukevasti verkossa -hanke/ Sanna Nieminen Tukevasti Projektitiimi Ulla Lindqvist, Marinoora Alanne, Leeni Loothman- Kilpeläinen, Merja von Schantz, Sanna Nieminen Satu-MariÅkerlund Terveydenhoidon asiantuntija Mervi Wallin (pj.) Osastonhoitajat Seija Kärkkäinen ja Monica Lindberg Väestöliitto Järjestöpäällikkö Kari Lankinen Vanhempien edustajat Espoon vanhempainyhdistys Projektiryhmä Työtiimi Marja Nissinen, Kristiina Hajjar, Mia Lundell-Viiri, Lotta Heiskanen Mental Capital Care Ville Tapio Vastaava perhe ohjaaja Irene Pudassalo- Kananen Opetustoimen johtaja Kaisu Toivonen Oppilashuollon edustaja Markus Runtti/ Kirsi Hatanpää Perhe- ja sosiaali- palvelujen johtaja Marja-Leena Remes
 7. 7. Koonti Vastaamo –palvelun käytöstä kevään 2010 aikana <ul><li>Vastaamo -palveluun oikeuttavia palveluseteleitä jaettiin hankkeesta pilottiyksiköihin 18.1.-30.4.10 välisenä aikana ( 8 neuvolaa, 1 koulu, perhetyö) 1713 kpl </li></ul><ul><li>palveluseteleitä jaettiin pilottiyksiköistä asiakkaille 19.1.10 -30.6.10 välisenä aikana n. 1400 kpl </li></ul><ul><li>palvelusetelikohtaisia keskustelun avauksia tuli palveluun 30.6.2010 mennessä yht. 467 kpl </li></ul><ul><li>asiakkaat kirjautuivat keskustelemaan Vastaamo -palveluun yht. 1056 kertaa </li></ul>14.09.10 Tukevasti verkossa -hanke/ Sanna Nieminen
 8. 8. Koonti Vastaamon asiakaskysymysten aiheista <ul><li>Parisuhde </li></ul><ul><li>Mistä uutta potkua ja iloa parisuhteeseen? Seksiin liittyvät kysymykset, vuorovaikutuksen puute, omat lapsuuden kokemusten vaikutukset parisuhteeseen, avioero, vastuuttomuus, uhkailu, riitely, väkivalta, raskausaikaan liittyvät ongelmat, ei aikaa parisuhteen hoitamiseen </li></ul><ul><li>Kasvatus ja muut perheasiat </li></ul><ul><li>Päivärytmin luominen perheelle, nukkumiseen liittyvät ongelmat, rajojen asettaminen lapselle, yhteisten kasvatuskäytäntöjen luominen, kiintymyssuhdeongelmat, sisarusten välinen mustasukkaisuus, imettämisen liittyvät ongelmat </li></ul><ul><li>Vanhempien henkilökohtaiset ongelmat </li></ul><ul><li>Yksinäisyys, krooninen väsymys, oma sairastuminen, arjen pyörittäminen, omien agressiivisten tunteiden tiedostaminen ja kohtaaminen, pelko lapsen traumatisoitumisesta, pelko omasta jaksamisesta, syyllisyys </li></ul>14.09.10 Tukevasti verkossa -hanke/ Sanna Nieminen
 9. 9. Vastaamo –palveluun ohjanneiden työntekijöiden kyselyn tuloksia <ul><li>Vastaamo –palvelun Webropol –kyselyyn vastasi 20/67 työntekijää </li></ul><ul><li>asiakkaat suhtautuneet Vastaamo -palveluun positiivisesti, kiinnostuneesti, mielenkiinnolla ja kiitelleet palvelua </li></ul><ul><li>Vastaamo tarjonnut mahdollisuuden asioida anonyyminä, on saanut tukea asiantuntijalta, koettu hyväksi tukimuodoksi peruspalvelulle, ohjaustarve perustyössä vähentynyt </li></ul><ul><li>työntekijät haluavat jatkaa (85%) Vastaamo –palveluun ohjaamista </li></ul><ul><li>ehdotettu jatkoa seuraaville kohderyhmille: leikki-ikäisten vanhemmille, vauvaikäisten vanhemmille, odottaville perheille ja kouluikäisten vanhemmille </li></ul><ul><li>Mitä muuta haluat kertoa?: erittäin hyvin toteutettu, selkeä alusta asti, tarpeellinen, helppokäyttöinen, aktivoi kuntalaisia kotisohvalta puimaan mieltä painavia asioita, mietittävä missä seteleitä jaetaan, ei saa syrjäyttää kasvokkain tapahtuvaa asiakaspalvelua </li></ul>14.09.10 Tukevasti verkossa -hanke/ Sanna Nieminen
 10. 10. Vastaamo –palvelun kohderyhmät 14.09.10 Tukevasti verkossa -hanke/ Sanna Nieminen Lasta odottavat vanhemmat 3-4 kk:n ikäisten lasten vanhemmat Oppilashuollon palveluja käyttävät vahemmat Lapsiperheiden perhetyön vanhemmat Leikki-ikäisten lasten vanhemmat
 11. 11. Vastaamo –palvelun kohderyhmät ja pilottiyksiköt 8/2010 <ul><li>raskaudenaikaisen (laaja-alaisen, H22) terveystarkastuksen yhteydessä kaikille vanhemmille Mankkaan, Laajalahden, Haukilahden ja Matinkylän neuvoloissa </li></ul><ul><li>3 kk:n tai 4 kk:n ikäisen (laaja-alaisen) terveystarkastuksen yhteydessä kaikille vanhemmille Olarin, Nöykkiön, Kilonpuiston, Karakallion ja Kauklahden neuvoloissa </li></ul><ul><li>leikki-ikäisten (3,5v. tai 4 v. laaja-alaisen) terveystarkastuksen yhteydessä kaikille vanhemmille Bembölen ja Leppävaaran neuvoloissa </li></ul><ul><li>perhetyön kaikille asiakasvanhemmille </li></ul><ul><li>oppilashuoltoryhmän palveluja käyttäville vanhemmille Kalajärven, Mankkaanpuron, Tähtiniityn, Kantokasken ja Lintuvaaran kouluilla </li></ul>14.09.10 Tukevasti verkossa -hanke/ Sanna Nieminen
 12. 12. Vastaamo -palvelun keskeiset toimijat ( tilanne 8/2010) <ul><li>Perheet </li></ul><ul><li>Vanhemmat </li></ul>14.09.10 Tukevasti verkossa -hanke/ Sanna Nieminen Mental Capital Care Mankkaan neuvola Kalajärven koulu Laajalahden neuvola Espoon lapsiperheiden perhetyö Olarin neuvola Nöykkiön neuvola Haukilahden neuvola Kilonpuiston neuvola Matinkylän neuvola Kauklahden neuvola Leppävaaran neuvola Karakallion neuvola Bembölen neuvola Tähtiniityn koulu Mankkaanpuron koulu Kantokasken koulu Lintuvaaran koulu Väestöliitto
 13. 13. <ul><li>Lisätietoa Lapsen ääni- kehittämisohjelmasta </li></ul><ul><li>löytyy: </li></ul><ul><li>www.lapsenaani.fi </li></ul><ul><li>Lisätietoja: </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul><ul><li>KIITOS! </li></ul>14.09.10 Tukevasti verkossa -hanke/ Sanna Nieminen

×