Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Wikipedia presentation 20130514

Презентация за Уикипедия пред студентите специалност "Европеистика" в курса им "Информационно общество" с лектор проф. Нели Огнянова. 14 май 2013 г.

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

Wikipedia presentation 20130514

 1. 1. Вместо встъплениеЦялата истина минавапрез три етапа.Първо, смятана е за абсурд.Второ, тя е насила спирана.Трето, тя е приеманаза очевидност.Артур Шопенхауер (1788–1860)
 2. 2. Поглед назад към Уеб 2.0
 3. 3. Поглед назад към Уеб 2.0
 4. 4. Законът за участиетоPower Law of Participation (Ross Mayfield, 2006)нисък праг на взаимодействиесъс съдържанието/средатависока ангажираностс общносттачетенебукмаркванетагванеабониранесподеляневлизаневмрежаписанередактиранесътрудничествомодериранелидерствокоментиранеКолективнаинтелигентностКолаборативнаинтелигентност90%9%1%
 5. 5. Законът на ЛинусGiven enough eyeballs, all bugs are shallowEric Raymonds, “The Cathedral and the Bazaar”
 6. 6. Технологията уики• Уики – един от факторите на прехода от Уеб 1.0към Уеб 2.0• „Най-простата онлайн база данни, която въобщеби могла да функционира“ (Ward Cunningham, 1995)– Всеки потребител на съдържанието на уикито може да сепревърне в негов създател (съавтор).– Нужен е само платформено-независим браузър,няма нужда от експертни познания по уеб програмиране.– Съвместно редактиране на документи от много съавтори,при което се пази историята на всеки документ.– Всяка редакция се идентифицира уникално и публично.– Технологията уики има много силен доказателственхарактер, в т.ч. и за доказване на авторски права.
 7. 7. Философия на уики и УикипедияДА се насърчаваекспериментирането сувереността, че нищоведнъж създадено, неможе да бъде повредено.НЕ да се предотвратявавероятносттаот вреди, а да сеулеснява отстраняванетона вредите.НЕ да се създаватзавършени и статичниинформационни продукти,а да се развиват проекти,които се намират в процесна постоянна промяна.ДА се създава прозрачнасреда, в която всекипотребител е и автори носи лична отговорностза действията си.
 8. 8. Какво е Уикипедия• Преди всичко: Енциклопедия.• Електронна и онлайн базирана, без ограничения вобема като традиционните енциклопедии.• Динамична общност от редактори, които се включваткъм проекта и допринасят на доброволчески начала,без материални стимули, но и без принуда.• Най-мащабният проект, публикуван подсвободен лиценз. На над 280 световни езика/диалекта.• Уебсайт №5 по популярност, единствениятнекомерсиален сред топ 10+, издържащ се от дарения.
 9. 9. Уикипедия vs. традиционнитеенциклопедии• Преди Уикипедия енциклопедиите отразяват и се смятат за изворина информация за самооценка и стереотипи на отделни нации.– Уикипедия е опит за създаване на глобален ресурс отнационално-неутрална информация на различни езици.• Уикипедия не е хартиена.– Не е фиксирана във времето, непрекъснато се актуализира.– Практически неограничена в пространството (обем, тираж).– Инклузивна, прагът на значимост на темите може да пада.• Уикипедия е отворена и се създава от и за потребителите си.– Незадължително от тесни професионалисти с формалнообразование в областта на допринасяне.– Развива се по-скоро хаотично, отколкото планово.– И с много люб♥в.
 10. 10. Уикипедия vs. традиционнитеенциклопедии
 11. 11. Принципите на Уикипедия• Принципи на съдържанието– Възможност за проверка• спрямо благонадеждни източници– Неутрална гледна точка– Избягване на оригинални изследвания– Енциклопедичен стил• Само материали с освободени авторски права• Кодекс на поведението в уикиобщността– Консенсусът. Презумпцията за добронамереност.Правилото “Бъдете смели (но не и безразсъдни )“• + Правилото “Игнорирай всички правила”(и защо е толкова трудно да се спазват…)
 12. 12. Възможност за проверкаКога трябва да се посочват източници?• Когато изобщо липсват.• Когато само даденотвърдение е обект наоспорване.• Когато към даденатема съществуватразлични гледни точки, които трябва да се съвместят• Когато не е възникнал спор, но определенотвърдение е необичайно само по себе си.• ... и във всички други случаи. 
 13. 13. Възможност за проверкаКакво печелим с посочването на източници?• доказване на фактологичната коректност наинформацията• оказване на признание на оригиналния автор• допълнителна информация от полза за читателитеКакви видове източници основно се ползват?• академични (научни списания, монографии, студии)• медийни (преса, електронни медии, интернет медии)
 14. 14. Възможност за проверка(Някои от) проблемитепри този порочен кръг:• неуважение към авторските права• непосочване на източниците• журналистическинепрофесионализъм• липса на критично отношение• мултиплициране на грешките• неконструктивна критикана Уикипедия и доброволчествотоМедиите копиратбез позоваване(и не проверяватсъдържанието)от УикипедияУикипедиякоректно цитирамедийни публикациикато източнициУикипедия VS. медиите
 15. 15. Неутрална гледна точкаLorem ipsumLorem ipsum dolor sit amet,consectetur adipiscing elit.Donec at scelerisque nisi. Sedvitae velit lorem. Vestibulum anteipsum primis in faucibus orciluctus et ultrices posuere cubiliaCurae. Cras eu nunc in ipsumcondimentum blandit. Vivamussemper eros non dolor viverraporta. Cras hendrerit luctus arcu,in laoreet mauris aliquet non.Cum sociis natoque penatibus etmagnis dis parturient montes,nascetur ridiculus mus. Aeneanut mi est, sit amet facilisis ipsum.Donec sem lacus, hendrerit sedconvallis ut, suscipit ut leo, quismagna sapien, quis posuerequam scelerisque, diam lorem.Lorem ipsumLorem ipsum dolor sit amet,consectetur adipiscing elit.Donec at scelerisque nisi. Sedvitae velit lorem. Vestibulum anteipsum primis in faucibus orciluctus et ultrices posuere cubiliaCurae. Cras eu nunc in ipsumcondimentum blandit. Vivamussemper eros non dolor viverraporta. Cras hendrerit luctus arcu,in laoreet mauris aliquet non.Cum sociis natoque penatibus etmagnis dis parturient montes,nascetur ridiculus mus. Aeneanut mi est, sit amet facilisis ipsum.Donec sem lacus, hendrerit sedconvallis ut, suscipit ut leo, quismagna sapien, quis posuerequam scelerisque, diam lorem.
 16. 16. Неутрална гледна точкаLorem ipsumLorem ipsum dolor sit amet,consectetur adipiscing elit.Donec at scelerisque nisi. Sedvitae velit lorem. Vestibulum anteipsum primis in faucibus orciluctus et ultrices posuere cubiliaCurae. Cras eu nunc in ipsumcondimentum blandit. Vivamussemper eros non dolor viverraporta. Cras hendrerit luctus arcu,in laoreet mauris aliquet non.Cum sociis natoque penatibus etmagnis dis parturient montes,nascetur ridiculus mus. Aeneanut mi est, sit amet facilisis ipsum.Donec sem lacus, hendrerit sedconvallis ut, suscipit ut leo, quismagna sapien, quis posuerequam scelerisque, diam lorem.Lorem ipsumLorem ipsum dolor sit amet,consectetur adipiscing elit.Donec at scelerisque nisi. Sedvitae velit lorem. Vestibulum anteipsum primis in faucibus orciluctus et ultrices posuere cubiliaCurae. Cras eu nunc in ipsumcondimentum blandit. Vivamussemper eros non dolor viverraporta. Cras hendrerit luctus arcu,in laoreet mauris aliquet non.Cum sociis natoque penatibus etmagnis dis parturient montes,nascetur ridiculus mus. Aeneanut mi est, sit amet facilisis ipsum.Donec sem lacus, hendrerit sedconvallis ut, suscipit ut leo, quismagna sapien, quis posuerequam scelerisque, diam lorem.NO
 17. 17. Неутрална гледна точкаНова гледна точка,аргумент, сведениеПостиганена консенсуси устойчивосъдържаниеАргументиране,претегляне нааргументите,дискутиранеКонфликт(незадължителен)Процесът по постигане на неутралност
 18. 18. Свободно съдържание
 19. 19. Свободно съдържание• Текстът на Уикипедия се публикува под свободниялиценз Криейтив Комънс – Признание – Споделянена споделеното (CC-BY-SA) (“някои права запазени”)• Четирите свободи на свободното съдържание:0. свободата произведението да се използва,1. свободата произведението да се изучава,2. свободата да се правят и разпространяват изцялоили частично копия на произведението,3. свободата да се правят промени и тези производниработи да се разпространяват.
 20. 20. Свободно съдържание• Всяко свободно лицензирано съдържание може дасе ползва от тези четири свободи при условие, че:– е направено признание на съответния автор,– е указан свободният лиценз,– е указано, ако са внесени промени спрямооригинала.• Редакторите допринасят към Уикипедия,съгласявайки се да предоставят тези четири свободизавинаги и на всекиго, без ограничение и безплатно.• Свободните лицензи са правен механизъм за споделяне иосвобождаване на авторски права. Правният механизъмза запазване на авторски права е ЗАПСП.
 21. 21. Свободно съдържаниеАко ти имаш една ябълкаи аз имам една ябълкаи си ги разменим, тогававсеки от нас все още ще имапо една ябълка.Но ако ти имаш една идеяи аз имам една идеяи си ги разменим, тогававсеки от нас ще има по две идеи.Дж. Бърнард Шоу (1856–1950)
 22. 22. Свободно съдържаниеАко виждах по-далечот другите,то е защото стояхна раменете нагиганти.Исак Нютон (1643–1727)
 23. 23. И все пак как…Многото и различни хора допринасят със …• … знания от разнообразни области и така помагатда се попълнят празнотите по много теми.• … достъпа си до различни специализирани(скъпи, редки, уникални и т.н.) авторитетни източници:библиотеки, бази данни, фотоархиви и т.н.• … различни гледни точки и така статиите в Уикипедиястават по-балансирани, неутрални и консенсусни.• … най-новите сведения по различни теми, така чеУикипедия да бъде колкото се може по-актуална.• ... грижливо отношение към труда на другите –корекции, илюстриране, премахване на вандализми.… м о ж е да се допринася?
 24. 24. И все пак защо…• Защото оттам утре ще четат децата ти.• Защото оттам днес четеш ти.• Защото оттам вчера са преписвали медиите,които днес четеш ти.… т р я б в а да се допринася?Представи си свят, в който всеки отделенчовек на планетата има свободен достъпдо сбора на цялото човешко познание.Това е, което правим.
 25. 25. БГ Уикипедия и Софийски зоопарк• Около 350 табели за животни.• Около 150 нови статии в БГ-Уикипедия.• QR кодове към статиите в Уикипедия.• Многоезична поддръжкав зависимост настройкитена смартфона.• Иновативен пример заобществена полза отсвободното съдържание.• По този повод скороЗоопаркът ще станепоредната зона в Софияс безплатен wi-fi.http://bg.wikipedia.org/wiki/У:ЗОО
 26. 26. БГ Уикипедия и Държавния архивИмаме безплатен достъп до всичкидокументи в Централен държавен архив иСофийския градски архив.Дигитализираме документи и снимки сизтекли авторски права (70 и повечегодини от смъртта на автора).С тези материали досега смеилюстрирали над 350 статиина български и чужди езици,създаваме и нови статии.Приемаме още доброволци синтереси особено в историятаи архивистиката.http://commons.wikimedia.org/wiki/COM:BASA
 27. 27. БГ Уикипедия и университетите• Нов български университет:Изкуство и култура (2007/08)• Софийски университет – ФМИ:Електронно обучение (2008)• Нов български университет:Онлайн медии и ПР (2009 – 2013)• УНСС: Политическа философия (2009 – 12)• УниБИТ: Интелектуална собственост (2011/12)• Пловдивски университет:Уикипедия и уики технологии (2011 – 13)http://bg.wikipedia.org/wiki/У:УУ
 28. 28. Използвани илюстрации• 1: Автор: Jules Lunteschütz, Източник: http://www.schopenhauer.net/ , Лиценз: Public domain• 2, 3: Източник: http://geekandpoke.typepad.com/geekandpoke/2006/10/look_back_on_we.html , 2006, Лиценз: CC-BY3.0• 4: По идея на: Ross Mayfield, 2006, Източник: http://ross.typepad.com/blog/2006/04/power_law_of_pa.html , Лиценз:Запазени авторски права• 5: 2010, Източник: http://www.jaycross.com/wp/2010/03/, Лиценз: CC-BY-NC 3.0• 10: 2012, Източник: http://www.labnol.org/internet/wikipedia-printed-book/9136/, Лиценз: Запазени авторски права• 12: Автор: Randall Munroe, 2007, Източник: http://xkcd.com/285/ , Лиценз: CC-BY-NC 2.5• 14, 18: Автор: The Wikimedia Foundation, 2010, Източник: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wikipedia-logo-v2-en.svg, Лиценз: Запазени авторски права• 14: Източник: http://www.informaprint.com/images/newspapers%20%281%29.png, Лиценз: Запазени авторски права• 18: Автор: Tom Morris, 2011, Източник: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Free_Beer.jpg, Лиценз: CC-BY-SA 3.0• 18: Автор: Fukt, 2012, Източник: http://in.5thvillage.com/fuktstencil/ , Лиценз: Запазени авторски права• 21: Източник: http://ayemurray.tumblr.com/post/30776643731/a-razor-company-once-invited-george-bernard-shaw ,Лиценз: Запазени авторски права• 22: Автор: Gottfried Kneller, 1702, Източник:http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sir_Isaac_Newton_by_Sir_Godfrey_Kneller,_Bt.jpg, Лиценз: Public domain• 24: Източник: https://twitter.com/jimmy_wales , Лиценз: Запазени авторски права• 25: Източник: http://mixlol.com/lol/college-in-a-nutshell/attachment/college-funny-thank-you-red-bull-google-vodka-and-wikipedia-for-making-this-possible/ , Лиценз: Запазени авторски права• 26: Автор: Вася Атанасова, 2013, Лиценз: CC-BY-SA 3.0 / GFDL• 27: Източник: http://commons.wikipedia.org/wiki/File:BASA_1318K-1-5972-3_Nishavski_episkop_Partenii.jpg , Лиценз:Public domain

  Be the first to comment

  Login to see the comments

 • blagovestcvetanov

  May. 17, 2013

Презентация за Уикипедия пред студентите специалност "Европеистика" в курса им "Информационно общество" с лектор проф. Нели Огнянова. 14 май 2013 г.

Views

Total views

1,897

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

4

Actions

Downloads

3

Shares

0

Comments

0

Likes

1

×