SlideShare a Scribd company logo
AACCHHTTUUNNGG 
SSTTAAAATTSSGGRREENNZZEE 
IIttaalliieenn // ÖÖsstteerrrreeiicchh
DDeeuuttsscchhllaanndd // TTsscchheecchhiieenn
UUkkrraaiinnee // PPoolleenn
CChhiinnaa // RRuussssllaanndd
SSüüddkkoorreeaa // NNoorrddkkoorreeaa
SScchhwweeddeenn // NNoorrwweeggeenn
KKaannaaddaa // UU..SS..AA..
Schweiz / Italien ((33..447700 mm üü.. MM..))
UU..SS..AA.. // MMeexxiikkoo
Dreiländereck Niederlande / DDeeuuttsscchhllaanndd // BBeellggiieenn
Liechtenstein // ÖÖsstteerrrreeiicchh
BBaannggllaaddeesscchh // IInnddiieenn
SSyyrriieenn // IIrraakk
IInnddiieenn // PPaakkiissttaann
Belgien // NNiieeddeerrllaannddee
SScchhwweeiizz // LLiieecchhtteennsstteeiinn
CChhiinnaa // IInnddiieenn
PPoorrttuuggaall // SSppaanniieenn
Mexiko // AArriizzoonnaa UU..SS..AA..
Dreiländereck Argentinien / PPaarraagguuaayy // BBrraassiilliieenn
WWeeiißßrruussssllaanndd 
RRuussssllaanndd // WWeeiißßrruussssllaanndd 
RRuussssiisscchhee FFööddeerraattiioonn
Dreiländereck Österreich // SSlloowwaakkeeii // UUnnggaarrnn
IInnddiieenn // MMyyaannmmaarr
NNoorrddssuuddaann // SSüüddssuuddaann
TTüürrkkeeii // SSyyrriieenn
IIssrraaeell // PPaalläässttiinnaa
Ehemalige Mauer zwischen Bundesrepublik DDeeuuttsscchhllaanndd // DDDDRR
LLiibbaannoonn // IIssrraaeell
ÄÄggyypptteenn // GGaazzaa
LLaa PPaalloommaa 
EENNDDEE 
BBiillddeerr:: IInntteerrnneett 
PPrräässeennttaattiioonn:: © RR.. MMaarrttiinnii

More Related Content

Viewers also liked

Histoire de l'automobile (sc)
Histoire de l'automobile (sc)Histoire de l'automobile (sc)
Histoire de l'automobile (sc)
VASILE Viorel
 
Photos tres rares (df)
Photos tres rares (df)Photos tres rares (df)
Photos tres rares (df)
VASILE Viorel
 
Romania viata la tara (vb)
Romania  viata la tara (vb)Romania  viata la tara (vb)
Romania viata la tara (vb)
VASILE Viorel
 
Australia barriera corallina(gt-01.14)a
Australia barriera corallina(gt-01.14)aAustralia barriera corallina(gt-01.14)a
Australia barriera corallina(gt-01.14)a
VASILE Viorel
 
Ai stiut ca
Ai stiut caAi stiut ca
Ai stiut ca
VASILE Viorel
 
Clasamentul de vu00 e2rf al descoperirilor pur romu00e2neu015fti
Clasamentul de vu00 e2rf al descoperirilor pur romu00e2neu015ftiClasamentul de vu00 e2rf al descoperirilor pur romu00e2neu015fti
Clasamentul de vu00 e2rf al descoperirilor pur romu00e2neu015fti
VASILE Viorel
 
Roma papilor
Roma papilor Roma papilor
Roma papilor
VASILE Viorel
 
Megmacsku00 e1sodtam
Megmacsku00 e1sodtamMegmacsku00 e1sodtam
Megmacsku00 e1sodtam
VASILE Viorel
 
Alhambra granada, spania (df)
Alhambra  granada, spania (df)Alhambra  granada, spania (df)
Alhambra granada, spania (df)
VASILE Viorel
 

Viewers also liked (14)

Histoire de l'automobile (sc)
Histoire de l'automobile (sc)Histoire de l'automobile (sc)
Histoire de l'automobile (sc)
 
Photos tres rares (df)
Photos tres rares (df)Photos tres rares (df)
Photos tres rares (df)
 
Eu insami1
Eu insami1Eu insami1
Eu insami1
 
Romania viata la tara (vb)
Romania  viata la tara (vb)Romania  viata la tara (vb)
Romania viata la tara (vb)
 
Cum mint femeile
Cum mint femeileCum mint femeile
Cum mint femeile
 
Australia barriera corallina(gt-01.14)a
Australia barriera corallina(gt-01.14)aAustralia barriera corallina(gt-01.14)a
Australia barriera corallina(gt-01.14)a
 
Ai stiut ca
Ai stiut caAi stiut ca
Ai stiut ca
 
Dovleci (df)
Dovleci (df)Dovleci (df)
Dovleci (df)
 
Clasamentul de vu00 e2rf al descoperirilor pur romu00e2neu015fti
Clasamentul de vu00 e2rf al descoperirilor pur romu00e2neu015ftiClasamentul de vu00 e2rf al descoperirilor pur romu00e2neu015fti
Clasamentul de vu00 e2rf al descoperirilor pur romu00e2neu015fti
 
Daruri speciale
Daruri specialeDaruri speciale
Daruri speciale
 
Roma papilor
Roma papilor Roma papilor
Roma papilor
 
Fenomene naturale
Fenomene naturaleFenomene naturale
Fenomene naturale
 
Megmacsku00 e1sodtam
Megmacsku00 e1sodtamMegmacsku00 e1sodtam
Megmacsku00 e1sodtam
 
Alhambra granada, spania (df)
Alhambra  granada, spania (df)Alhambra  granada, spania (df)
Alhambra granada, spania (df)
 

More from VASILE Viorel

Dr. Sorina Soescu - Introducere în gemoterapie.pdf
Dr. Sorina Soescu - Introducere în gemoterapie.pdfDr. Sorina Soescu - Introducere în gemoterapie.pdf
Dr. Sorina Soescu - Introducere în gemoterapie.pdf
VASILE Viorel
 
Vechiul paris (mi sa)
Vechiul paris (mi sa)Vechiul paris (mi sa)
Vechiul paris (mi sa)
VASILE Viorel
 
Giethoorn olanda (sc)
Giethoorn  olanda (sc)Giethoorn  olanda (sc)
Giethoorn olanda (sc)
VASILE Viorel
 
Rrw 80 dni dooko3a wiata
Rrw 80 dni dooko3a wiataRrw 80 dni dooko3a wiata
Rrw 80 dni dooko3a wiata
VASILE Viorel
 
Rilke reverii de toamna (sc)
Rilke  reverii de toamna (sc)Rilke  reverii de toamna (sc)
Rilke reverii de toamna (sc)
VASILE Viorel
 
Prietenul meu, omul (sc)
Prietenul meu, omul (sc)Prietenul meu, omul (sc)
Prietenul meu, omul (sc)
VASILE Viorel
 
Poze care va vor place, garantat !!!
Poze care va vor place, garantat !!!Poze care va vor place, garantat !!!
Poze care va vor place, garantat !!!
VASILE Viorel
 
Muzica i povestea vieii...
Muzica i povestea vieii...Muzica i povestea vieii...
Muzica i povestea vieii...
VASILE Viorel
 
Mancare romaneasca cu_muzica
Mancare romaneasca cu_muzicaMancare romaneasca cu_muzica
Mancare romaneasca cu_muzica
VASILE Viorel
 
Manastirea dorna arini
Manastirea dorna ariniManastirea dorna arini
Manastirea dorna arini
VASILE Viorel
 
Madeira islands (sc)
Madeira islands (sc)Madeira islands (sc)
Madeira islands (sc)
VASILE Viorel
 

More from VASILE Viorel (20)

Dr. Sorina Soescu - Introducere în gemoterapie.pdf
Dr. Sorina Soescu - Introducere în gemoterapie.pdfDr. Sorina Soescu - Introducere în gemoterapie.pdf
Dr. Sorina Soescu - Introducere în gemoterapie.pdf
 
Vechiul paris (mi sa)
Vechiul paris (mi sa)Vechiul paris (mi sa)
Vechiul paris (mi sa)
 
Zaha hadid-gtx
Zaha hadid-gtxZaha hadid-gtx
Zaha hadid-gtx
 
Numai in romania
 Numai in romania Numai in romania
Numai in romania
 
Mic calcu cirzat
Mic calcu cirzatMic calcu cirzat
Mic calcu cirzat
 
Mb. lalibela
Mb. lalibelaMb. lalibela
Mb. lalibela
 
Giethoorn olanda (sc)
Giethoorn  olanda (sc)Giethoorn  olanda (sc)
Giethoorn olanda (sc)
 
Rrw 80 dni dooko3a wiata
Rrw 80 dni dooko3a wiataRrw 80 dni dooko3a wiata
Rrw 80 dni dooko3a wiata
 
Rilke reverii de toamna (sc)
Rilke  reverii de toamna (sc)Rilke  reverii de toamna (sc)
Rilke reverii de toamna (sc)
 
Primavara
PrimavaraPrimavara
Primavara
 
Prietenul meu, omul (sc)
Prietenul meu, omul (sc)Prietenul meu, omul (sc)
Prietenul meu, omul (sc)
 
Poze care va vor place, garantat !!!
Poze care va vor place, garantat !!!Poze care va vor place, garantat !!!
Poze care va vor place, garantat !!!
 
Peisaje comestibile
Peisaje comestibilePeisaje comestibile
Peisaje comestibile
 
Muzica i povestea vieii...
Muzica i povestea vieii...Muzica i povestea vieii...
Muzica i povestea vieii...
 
Michel colucci (ap)
Michel colucci (ap)Michel colucci (ap)
Michel colucci (ap)
 
Martisor
MartisorMartisor
Martisor
 
Mancare romaneasca cu_muzica
Mancare romaneasca cu_muzicaMancare romaneasca cu_muzica
Mancare romaneasca cu_muzica
 
Manastirea dorna arini
Manastirea dorna ariniManastirea dorna arini
Manastirea dorna arini
 
Madeira islands (sc)
Madeira islands (sc)Madeira islands (sc)
Madeira islands (sc)
 
M a r t e
M a r t e M a r t e
M a r t e
 

Granite (cl)